Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 25 ianuarie 1995  intre Romania si Spania privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 25 ianuarie 1995 intre Romania si Spania privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 iunie 1995

România şi Spania, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
în dorinta de a dezvolta cooperarea economicã existenta între cele doua state şi de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile realizate de investitorii unui stat pe teritoriul celuilalt stat,
constiente de necesitatea creãrii şi menţinerii unui cadru stabil, în scopul de a stimula efectuarea de investiţii şi o utilizare optima şi eficienta a resurselor economice ale fiecãrei tari,
recunoscind ca promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, conform prezentului acord, vor stimula initiativa în acest domeniu şi vor contribui la creşterea prosperitatii ambelor state,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În sensul acestui acord:
1. Prin termenul investiţii se desemneazã orice tip de active, cum sunt bunuri şi drepturi de orice natura dobîndite şi investite în conformitate cu legile şi reglementãrile tarii gazda a investiţiei şi în special, dar nu exclusiv:
a) bunuri mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale legate de acestea;
b) acţiuni, obligaţiuni, pãrţi sociale şi alte forme de participare la societãţi;
c) beneficii reinvestite;
d) drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestãri de orice fel avînd o valoare economicã sau financiarã;
e) drepturi de proprietate industriala şi intelectualã, cum sunt drepturi de autor, mãrci şi nume comerciale, patente, licenţe de fabricaţie, procedee tehnice, know-how, goodwill, precum şi alte drepturi similare;
f) concesiuni acordate potrivit legii sau în virtutea unui contract, în special cele legate de prospectarea, explorarea, extractia şi exploatarea de resurse naturale, inclusiv cele din zonele maritime aflate sub jurisdicţia uneia dintre pãrţile contractante.
Orice modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie.
2. Termenul investitor desemneazã:
a) cu privire la România - orice persoana fizica, care, în conformitate cu legile în vigoare, are cetãţenia romana, precum şi orice persoana juridicã constituitã potrivit legii romane şi avînd sediul social în România;
b) cu privire la Spania - orice persoana fizica, care are rezidenţã în Spania conform dreptului spaniol şi orice persoana juridicã, care este constituitã în conformitate cu legislaţia spaniola şi are sediul social în Spania.
3. Termenul venituri din investiţii se referã la veniturile provenite dintr-o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, beneficii, dividende şi dobinzi.
4. Termenul teritoriu desemneazã teritoriul terestru şi marea teritorialã ale fiecãrei pãrţi contractante, precum şi zona economicã exclusiva şi platforma continentala care se extinde în afarã limitei apelor teritoriale ale fiecãrei pãrţi contractante, asupra cãrora acestea exercita sau pot exercita, în conformitate cu dreptul internaţional, jurisdicţie şi drepturi suverane, în scopul prospectarii, explorãrii şi conservãrii resurselor naturale.
ART. 2
Promovarea şi protejarea
1. Fiecare parte contractantã va promova şi crea condiţii favorabile pentru investiţiile realizate pe teritoriul sau de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante.
2. Investiţiile se vor realiza în conformitate cu prevederile legale ale partii contractante pe al cãrui teritoriu se efectueazã şi se vor bucura de protecţia şi garanţiile prevãzute în acest acord.
3. Fiecare parte contractantã se angajeazã sa asigure pe teritoriul sau un tratament just şi echitabil investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
Nici una din pãrţile contractante nu va impiedica, prin mãsuri arbitrare, nejustificate sau discriminatorii, conducerea, menţinerea sau utilizarea investiţiilor, precum şi dreptul de vînzare şi lichidare a acestora.
4. Investitorilor fiecãrei pãrţi contractante li se va permite sa angajeze personal de conducere şi tehnic, specializat, la alegerea lor, indiferent de naţionalitate, în mãsura permisã de legislaţia tarii gazda. În conformitate cu legile privind intrarea şi şederea strãinilor, investitorilor oricãrei pãrţi contractante li se va permite sa între şi sa ramina pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în vederea efectuãrii şi administrãrii investiţiei lor.
5. Fiecare parte contractantã va publica toate legile şi reglementãrile care afecteazã investiţiile, de pe teritoriul sau, ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Tratament
1. Fiecare parte contractantã va acorda investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care îl acorda investiţiilor realizate pe teritoriul sau de investitorii unei tari terţe care beneficiazã de tratamentul naţiunii celei mai favorizate.
2. Fiecare parte contractantã va acorda investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte conducerea, menţinerea, utilizarea sau lichidarea investiţiilor lor, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care îl acorda investitorilor oricãrui stat terţ.
3. Acest tratament nu se va extinde totuşi asupra privilegiilor pe care o parte contractantã le va acorda investitorilor unei terţe tari, în virtutea participãrii sale la o uniune economicã sau vamalã, o zona de liber schimb sau la o organizaţie economicã regionala, la care oricare dintre pãrţile contractante este sau ar putea sa devinã membru.
4. Tratamentul acordat conform prezentului articol nu se va extinde asupra reducerilor şi scutirilor fiscale sau asupra altor privilegii similare acordate de oricare dintre pãrţile contractante investitorilor din terţe tari în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau oricãrui alt acord în materie de impozitare.
5. Fiecare parte contractantã va respecta toate celelalte obligaţii asumate cu privire la investitorii celeilalte pãrţi contractante în legatura cu investiţiile lor.
6. Pe lîngã prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, fiecare parte contractantã va aplica, în conformitate cu legislaţia nationala, investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor sãi investitori.
ART. 4
Nationalizarea şi exproprierea
Nationalizarea, exproprierea sau oricare alta mãsura cu caracter sau efecte similare, care poate fi adoptatã de cãtre autoritãţile unei pãrţi contractante impotriva investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante, pe teritoriul sau, nu se pot aplica decît din motive de interes public, în conformitate cu dispoziţiile legale şi în nici un caz nu vor fi discriminatorii. Partea contractantã, care va adopta aceste mãsuri, va plati investitorului sau beneficiarului sau de drept, fãrã intirziere nejustificatã, o despãgubire corespunzãtoare în valuta convertibilã.
ART. 5
Despãgubirea pentru pierderi
Investitorilor unei pãrţi contractante ale cãror investiţii efectuate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante au suferit pierderi ca urmare a unui rãzboi sau altui conflict armat, a unei stãri de necesitate nationala, revoluţiei, revoltei sau altor evenimente similare, inclusiv pierderi ocazionate de rechizitionare, li se va acorda, în ceea ce priveşte mãsurile adoptate pentru compensarea pierderilor, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care aceasta din urma parte contractantã îl acorda investitorilor oricãrui stat terţ sau propriilor sãi investitori. Orice plata efectuatã în conformitate cu acest articol va fi prompta, adecvatã, efectivã şi liber-transferabila.
ART. 6
Transferurile
Fiecare parte contractantã va garanta investitorilor celeilalte pãrţi contractante, cu privire la investiţiile realizate pe teritoriul sau, în conformitate cu legile şi reglementãrile partii contractante primitoare a investiţiei, transferul liber al veniturilor provenite din aceste investiţii şi, în special, dar nu exclusiv, urmãtoarele:
- beneficiile de investiţii, asa cum au fost definite în art. 1;
- compensaţiile prevãzute la art. 4;
- compensaţiile prevãzute la art. 5;
- sumele rezultate din vînzarea sau lichidarea totalã sau parţialã a unei investiţii;
- cistigurile, salariile şi alte remuneraţii primite de cetãţenii unei pãrţi contractante care au obţinut pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante permise de lucru corespunzãtoare în legatura cu o investiţie.
Partea contractantã, gazda a investiţiei, va facilita investitorului celeilalte pãrţi contractante sau societãţii în care participa, accesul la piata valutarã oficialã, într-o forma nediscriminatorie, în scopul obţinerii valutei necesare pentru realizarea transferurilor, potrivit prezentului articol. Transferurile se vor efectua în valuta liber-convertibilã. Transferurile se vor realiza dupã ce investitorul şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale stabilite de legislaţia în vigoare a partii contractante, gazda a investiţiei.
Pãrţile contractante se angajeazã sa faciliteze procedurile necesare pentru efectuarea transferurilor respective fãrã o intirziere nejustificatã şi fãrã restrictii. În special, nu vor trebui sa treacã mai mult de 3 luni de la data la care investitorul a prezentat în mod corespunzãtor cererile necesare pentru efectuarea transferului pînã în momentul în care respectivul transfer se realizeazã efectiv.
Pãrţile contractante convin sa acorde transferurilor la care se referã prezentul articol un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat transferurilor provenite din investiţiile realizate de investitorii oricãrui stat terţ.
ART. 7
Principiul subrogarii
În cazul în care o parte contractantã a acordat o garanţie financiarã pentru riscuri necomerciale în legatura cu o investiţie efectuatã de un investitor al acestei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, aceasta din urma va accepta aplicarea principiului subrogarii primei pãrţi contractante în drepturile investitorului, privind plãţile cuvenite ca despãgubiri, din momentul în care aceasta a efectuat prima plata în contul garanţiei acordate.
În nici un caz nu va putea avea loc o subrogare în drepturile de proprietate, de folosinta, de uzufruct sau în oricare alt drept derivat din deţinerea investiţiei, fãrã a obţine în prealabil autorizaţiile corespunzãtoare conform legislaţiei în vigoare privind investiţiile strãine a partii contractante pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia.
ART. 8
Diferende între o parte contractantã şi investitori ai celeilalte pãrţi contractante
1. Diferendele dintre o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante vor fi notificate în scris partii contractante, gazda a investiţiei, de cãtre respectivul investitor, incluzind o informare detaliatã. În mãsura posibilitãţilor, pãrţile contractante se vor strãdui sa soluţioneze aceste diferende pe cale amiabila.
2. Dacã aceste diferende nu se pot soluţiona în acest mod într-un termen de 6 luni începînd cu data notificãrii scrise menţionate la paragraful 1, diferendul va fi supus, la alegerea investitorului:
- unui tribunal arbitral "ad-hoc" constituit prin Regulamentul de arbitraj al Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional; sau
- Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (C.I.R.D.I.), creat prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisã spre semnare la Washington la 18 martie 1965, cînd fiecare stat, parte la prezentul acord, a aderat la aceasta convenţie.
Prevederile acestui articol nu vor impiedica un naţional sau o societate a uneia dintre pãrţile contractante sa supunã diferendul referitor la o investiţie instanţelor celeilalte pãrţi contractante, dacã are dreptul sa o facã, în conformitate cu legislaţia nationala a celeilalte pãrţi contractante.
3. Arbitrajul se va baza pe:
- dispoziţiile prezentului acord;
- normele şi principiile de drept internaţional universal acceptate;
- legislaţia nationala a partii contractante pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia, incluzind reglementãrile privind conflictele de legi;
- acordurile specifice care au fost convenite în legatura cu investiţiile.
4. Hotãrîrile arbitrale vor fi definitive şi obligatorii pentru pãrţile contractante în diferend.
Fiecare parte contractantã se angajeazã sa execute hotãrîrile în conformitate cu legislaţia sa nationala.
5. Fiecare parte contractantã se angajeazã sa asigure mijloacele efective pentru a admite reclamaţiile şi a aplica legile în legatura cu acordurile şi autorizaţiile de investiţii şi nu va impiedica dreptul investitorilor celeilalte pãrţi contractante de a avea acces la tribunalele judiciare, tribunalele şi instituţiile administrative ca şi la orice alt organism care are competenta jurisdicţionalã.
ART. 9
Diferende între pãrţile contractante
Orice diferend între pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi soluţionat, pe cît posibil, prin negocieri între cele doua pãrţi contractante.
Dacã diferendul nu poate fi reglementat în acest mod, în termen de 6 luni de la începerea negocierilor, el va fi supus, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante, unui tribunal arbitral, în conformitate cu prevederile acestui articol.
2. Tribunalul arbitral se va constitui în modul urmãtor:
Fiecare parte contractantã va desemna un arbitru; cei doi arbitri desemnaţi vor alege un cetãţean al unui stat terţ ca preşedinte al tribunalului.
Arbitrii vor fi desemnaţi într-un termen de 3 luni şi preşedintele într-un termen de 5 luni de la data la care oricare dintre cele doua pãrţi contractante a informat pe cealaltã parte contractantã asupra intentiei sale de a supune diferendul unui tribunal arbitral.
3. Dacã una dintre pãrţile contractante nu şi-a desemnat arbitrul în termenul fixat, cealaltã parte contractantã va putea solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie sa facã aceasta numire.
În cazul în care cei doi arbitri nu vor ajunge la un acord asupra numirii celui de-al treilea arbitru în termenul stabilit, oricare dintre pãrţile contractante va putea sa apeleze la preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie care va efectua desemnarea corespunzãtoare. În cazul cînd preşedintele este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante sau este împiedicat din alta cauza, vicepreşedintele va face numirile. Dacã vicepreşedintele este, de asemenea cetãţean al unei dintre pãrţile contractante sau dacã el este, de asemenea, împiedicat sa exercite funcţia menţionatã, membrul Curţii care urmeazã imediat în grad şi nu este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante va efectua numirile necesare.
4. Tribunalul arbitral va adopta hotãrîrea sa pe baza prevederilor prezentului acord, ale altor acorduri încheiate între pãrţile contractante precum şi a principiilor şi normelor generale ale dreptului internaţional.
Hotãrîrea va fi adoptatã cu majoritate de voturi. Aceasta hotãrîre va fi definitiva şi obligatorie pentru ambele pãrţi contractante.
5. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile pentru arbitrul pe care l-a desemnat, precum şi pe cele privind reprezentarea sa în procedura arbitralã. Celelalte cheltuieli, inclusiv cele privind preşedintele, vor fi suportate în pãrţi egale de ambele pãrţi contractante.
6. Tribunalul arbitral îşi va stabili propria procedura.
ART. 10
Aplicarea
Prezentul acord se va aplica investiţiilor realizate, începînd cu intrarea în vigoare a acestuia, de cãtre investitorii unei pãrţi contractante, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, investiţiilor realizate înaintea intrãrii în vigoare a acestuia, de cãtre investitori ai unei pãrţi contractante, în conformitate cu dispoziţiile legale ale celeilalte pãrţi contractante, pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia. Cu toate acestea, acordul nu se va aplica diferendelor sau reclamatiilor apãrute anterior intrãrii sale în vigoare.
ART. 11
Condiţii mai favorabile
Condiţiile mai favorabile fata de prezentul acord, deja convenite de cãtre una dintre pãrţile contractante cu investitorii celeilalte pãrţi contractante nu vor fi afectate prin prezentul acord.
Dacã din prevederile legale actuale sau viitoare ale unei pãrţi contractante sau din obligaţiile rezultate din dreptul internaţional, altele decît cele din prezentul acord, între pãrţile contractante va rezulta o reglementare generalã sau specialã, în virtutea cãreia va trebui acordat investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante un tratament mai favorabil decît cel prevãzut în prezentul acord, reglementarea respectiva va prevala fata de prezentul acord în mãsura în care va fi mai favorabilã.
ART. 12
Intrarea în vigoare, valabilitatea şi expirarea
1. Prezentul acord va intra în vigoare la o luna de la data la care pãrţile contractante şi-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor constituţionale interne respective în problema aprobãrii acordurilor.
2. Prezentul acord va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 (zece) ani şi se va reînnoi prin tacitã reconducţiune pe noi perioade de 10 (zece) ani, dacã nu va fi denunţat. În perioada iniţialã de valabilitate, acordul va putea fi denunţat numai prin notificarea prealabilã, în scris, a uneia dintre cele doua pãrţi contractante, cu un an înainte de expirarea acestuia. Dupã încheierea perioadei iniţiale de valabilitate, acordul va putea fi denunţat în orice moment cu un preaviz de 12 luni.
3. În cazul expirãrii, prevederile prezentului acord vor continua sa se aplice pentru o perioada de 10 (zece) ani, începînd de la data expirãrii sale, investiţiilor efectuate în perioada de valabilitate a acestuia.
Încheiat în doua exemplare originale, la Bucureşti la 25 ianuarie 1995, în limbile romana şi spaniola, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Pentru Spania,
Ministrul afacerilor externe,
Javier Solana

--------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016