Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 25 aprilie 1996  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 25 aprilie 1996 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 20 decembrie 2001
Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa faciliteze şi sa contribuie la dezvoltarea transporturilor rutiere de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua state, precum şi în tranzit pe teritoriile lor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domeniul de aplicabilitate
1. Dispoziţiile prezentului acord se aplica transporturilor de cãlãtori şi de mãrfuri provenind şi având ca destinaţie teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, în tranzit pe acest teritoriu sau între o ţara terta şi teritoriul celeilalte pãrţi contractante, efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante.
2. Nici una dintre dispoziţiile prezentului acord nu autorizeaza transportatorii uneia dintre pãrţile contractante sa efectueze un transport de cãlãtori sau de mãrfuri între doua puncte din interiorul teritoriului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
1. Termenul transportator desemneazã o persoana fizica sau juridicã ce îşi are domiciliul ori sediul principal fie în România, fie în Regatul Maroc şi care este autorizata, în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul de înmatriculare a vehiculului, sa efectueze transporturi rutiere internaţionale în cont propriu sau pentru alţii.
2. Termenul vehicul desemneazã:
a) vehiculul rutier izolat, cu propulsie mecanicã, construit sau adaptat, din punct de vedere al utilizãrii sale, pentru transportul rutier de mãrfuri sau pentru tractarea vehiculelor destinate acestor transporturi;
b) ansamblul de vehicule cuplate, compus dintr-un element care îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a) a prezentului paragraf şi dintr-o remorca sau semiremorca;
c) vehiculul rutier cu propulsie mecanicã, echipat cu o instalatie specialã fixa şi care face parte integrantã din acesta, nefiind consideratã marfa;
d) vehiculul conceput pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul.
3. Termenul autorizaţie desemneazã orice document care se elibereazã pentru a fi folosit, cu sau fãrã scutire de la plata taxelor şi a impozitelor, în conformitate cu reglementãrile în vigoare în statul fiecãrei pãrţi contractante şi care, pe perioada sa de valabilitate, da dreptul transportatorului sa efectueze o cãlãtorie dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul statului emitent.

I. Transportul de cãlãtori

ART. 3
Transporturi regulate de cãlãtori
1. Transportatorii unei pãrţi contractante sunt autorizaţi sa efectueze transporturi regulate de cãlãtori cu autobuze între teritoriile celor doua pãrţi contractante, precum şi în tranzit pe teritoriile lor, dupã ce au obţinut în prealabil o autorizaţie.
2. Termenul transport regulat de cãlãtori desemneazã transportul cãlãtorilor pe un itinerar şi dupã un orar determinat şi cu tarife convenite în prealabil.
3. Autoritatea competenta a fiecãrei pãrţi contractante elibereazã autorizaţii pentru porţiunea de traseu efectuatã pe teritoriul acesteia, în conformitate cu legislaţia nationala, precum şi, dupã caz, cu acordul statelor tranzitate.
Autorizaţia poate fi eliberata transportatorilor celor doua state pentru perioade de la unu la cinci ani, pe baza de reciprocitate.
ART. 4
Transporturi neregulate de cãlãtori
1. Nu sunt supuse regimului de autorizare prealabilã, potrivit prevederilor paragrafului 1 al art. 3, ci unei simple declaraţii (lista de pasageri), fãrã a contraveni prin aceasta dispoziţiilor prevãzute de legislaţia nationala a fiecãruia dintre cele doua state:
a) transporturile turistice ocazionale în cursul cãrora vehiculul transporta pe întregul traseu acelaşi grup de cãlãtori şi se reintoarce la locul de plecare fãrã a imbarca sau a debarca cãlãtori pe acest parcurs;
b) transporturile turistice ocazionale care cuprind cãlãtoria la dus cu incarcatura, iar la întors gol.
2. Modelul declaraţiei menţionate la primul alineat de mai sus este stabilit de comisia mixtã prevãzutã la art. 15.

II. Transportul de mãrfuri

ART. 5
Autorizaţii prealabile
1. Toate transporturile de mãrfuri între cele doua state sau în tranzit pe teritoriile lor, cu ajutorul vehiculelor înmatriculate în unul dintre cele doua state, se efectueazã pe baza regimului de autorizare prealabilã.
2. Autorizaţia este eliberata transportatorului de cãtre autoritatea competenta a partii contractante a statului în care vehiculul este înmatriculat. Aceasta nu este transmisibila.
3. Autorizaţiile sunt eliberate de cãtre autoritatea competenta a statului de înmatriculare a vehiculului, în numele autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante. Aceste autorizaţii dau dreptul transportatorilor de a incarca la cãlãtoria de întoarcere mãrfuri destinate statului de înmatriculare a vehiculului, cu respectarea legislaţiei în vigoare pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante.
4. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modelul autorizaţiilor menţionate în paragraful 1 al prezentului articol şi schimba în mod gratuit formulare ale acestor autorizaţii înainte de sfârşitul lunii noiembrie a fiecãrui an.
ART. 6
Transporturi exceptate de autorizaţii
1. Nu sunt supuse regimului de autorizaţii vehiculele destinate şi utilizate pentru:
a) transporturi de strãmutare;
b) transporturi de materiale şi obiecte, inclusiv opere de arta, destinate targurilor şi expozitiilor pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
c) transporturi de materiale şi obiecte destinate numai în scopuri publicitare şi de informare;
d) transportul de accesorii, obiecte şi animale pentru manifestãri teatrale, muzicale, cinematografice sau sportive, pentru circuri şi târguri, inclusiv aparatura destinatã înregistrãrilor cinematografice, radiofonice şi de televiziune, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
e) transporturi funerare cu sau fãrã incarcatura;
f) înlocuirea, remorcarea, depanarea sau transportul vehiculelor avariate;
g) transportul articolelor necesare îngrijirii medicale de urgenta, în special în cazul catastrofelor naturale.
2. Comisia mixtã menţionatã la art. 15 este autorizata sa modifice lista prevãzutã la paragraful precedent.
ART. 7
Contingente
Autorizaţiile pentru transportul de mãrfuri sunt eliberate în limita contingentelor fixate de comun acord de comisia mixtã menţionatã la art. 15.
ART. 8
Transporturi care necesita o autorizaţie specialã
1. Autorizaţia specialã nu exclude autorizaţia de transport menţionatã la paragraful 1 al art. 5.
2. Transportatorii stabiliţi pe teritoriul unei pãrţi contractante nu pot efectua transporturi între teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi un stat terţ fãrã o autorizaţie specialã eliberata de autoritatea competenta a acestei din urma pãrţi contractante.
3. Transportul cu vehicule ale cãror greutãţi sau dimensiuni depãşesc normele admisibile pe teritoriul unei pãrţi contractante necesita o autorizaţie specialã eliberata de autoritatea competenta a respectivei pãrţi contractante. Aceasta autorizaţie poate limita circulaţia vehiculului la un itinerar determinat.
4. Fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a solicita autorizaţii speciale pentru transporturi de mãrfuri periculoase efectuate de transportatorii celeilalte pãrţi contractante.

III. Dispoziţii generale

ART. 9
Prevederi fiscale şi vamale
1. Vehiculele, remorcile şi semiremorcile înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, care sunt utilizate în vederea efectuãrii transporturilor menţionate în prezentul acord, sunt temporar admise pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante cu scutire de la plata obligaţiilor şi taxelor de import, cu condiţia ca acestea sa fie reexportate în termenele şi în condiţiile prevãzute de legislaţia nationala a acestei pãrţi contractante.
2. Transportatorii care efectueazã transporturi prevãzute de prezentul acord achitã impozitele şi taxele în vigoare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Totodatã aceşti transportatori sunt scutiţi de la plata tarifului de utilizare a drumurilor, prevãzut în România, şi de taxa de circulaţie, prevãzutã în Regatul Maroc.
ART. 10
Carburanţi şi piese de schimb
1. Combustibilul şi lubrifianţii care se gãsesc în rezervoarele normale, asa cum au fost prevãzute de constructorul vehiculelor menţionate, şi care sunt folosiţi pentru propulsie şi, dacã este cazul, pentru funcţionarea sistemului de refrigerare vor fi admişi cu scutire de la plata taxelor şi impozitelor de import şi nu sunt supuşi restrictiilor şi mãsurilor prohibitive de import.
2. Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul care efectueazã un transport menţionat în acest acord, avariat sau aflat în pana pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, sunt supuse regimului de import temporar, conform legilor şi reglementãrilor naţionale în vigoare pe teritoriul acestei pãrţi contractante. Piesele înlocuite sau nefolosite trebuie reexportate sau distruse sub control vamal.
3. Membrii echipajului vehiculului pot importa temporar, în mod gratuit şi fãrã autorizaţie de import, efectele personale şi aparatura necesarã vehiculului lor pe durata sejurului pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 11
Plati
Toate plãţile care decurg din aplicarea prezentului acord sunt efectuate în devize convertibile sau conform aranjamentelor existente între cele doua state.
ART. 12
Controlul documentelor
Autorizaţiile, precum şi celelalte documente necesare, în conformitate cu prevederile prezentului acord, trebuie sa însoţeascã vehiculul şi sa fie prezentate ori de câte ori acest lucru este cerut de agenţii de control.
ART. 13
Legislaţia nationala
1. Transportatorii uneia dintre pãrţile contractante, precum şi echipajele trebuie sa respecte, pe durata sejurului lor pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, legile şi reglementãrile în vigoare pe acest teritoriu, în special cele în materie de transport şi circulaţie rutiera.
2. Aspectele nereglementate de prevederile prezentului acord şi nici prin alte convenţii internaţionale la care cele doua pãrţi contractante sunt pãrţi se supun legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 14
Infracţiuni
1. În cazul încãlcãrii prevederilor prezentului acord de cãtre transportatorul unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, autoritatea competenta a acesteia din urma va informa autoritatea competenta a partii contractante unde este înmatriculat vehiculul.
2. Autoritatea competenta a partii contractante unde s-au comis încãlcãrile poate cere autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante:
a) sa aplice un avertisment transportatorului care a comis infracţiunea;
b) sa suspende sau sa retragã autorizaţiile care conferã dreptul transportatorului sa efectueze transporturi pe teritoriul partii contractante unde a fost comisã infracţiunea.
3. Autoritatea competenta care a luat o asemenea mãsura va informa autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
4. Dispoziţiile prezentului articol nu exclud aplicarea de sancţiuni potrivit legilor şi reglementãrilor în vigoare în statul unde s-a comis infracţiunea.
ART. 15
Comisia mixtã
1. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord se înfiinţeazã o comisie mixtã.
2. Comisia mixtã se reuneste la solicitarea autoritãţii competente a uneia dintre pãrţile contractante alternativ pe teritoriul fiecãreia dintre acestea.
3. Comisia mixtã va stabili:
a) modalitãţile şi condiţiile de eliberare a autorizaţiilor pentru transportul regulat de cãlãtori, conform prevederilor art. 3 paragraful 2, precum şi pentru transportul neregulat de cãlãtori, conform prevederilor art. 4 paragraful 2;
b) tipurile de autorizaţii pentru transportul de mãrfuri, modalitãţile şi condiţiile de utilizare a acestora, conform prevederilor art. 5 paragraful 4 şi ale art. 7;
c) modalitãţile şi condiţiile de eliberare a autorizaţiilor speciale prevãzute la art. 8;
d) tipurile de autorizaţii de transport care pot fi scutite de la plata tarifelor prevãzute în România şi, respectiv, de la plata taxelor prevãzute în Regatul Maroc, în afarã celor prevãzute la art. 9 paragraful 2;
e) orice alte probleme legate de executarea prezentului acord.
ART. 16
Autoritãţile competente
Pãrţile contractante îşi comunica reciproc autoritatea competenta respectiva insarcinata cu aplicarea prezentului acord.

IV. Dispoziţii finale

ART. 17
Angajamente internaţionale
Dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor şi obligaţiilor care rezulta din acordurile bilaterale sau multilaterale deja încheiate de una sau de cealaltã parte contractantã în domeniul transporturilor rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri.
ART. 18
Litigii
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
În cazul în care autoritãţile competente nu ajung la o înţelegere, se va cauta o soluţie pe cale diplomaticã.
ART. 19
Intrarea în vigoare şi valabilitatea acordului
1. Prezentul acord este supus aprobãrii sau ratificãrii conform dispoziţiilor constituţionale şi legislative ale fiecãrei dintre pãrţile contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului de note care certifica îndeplinirea acestor dispoziţii.
2. Prezentul acord se încheie pentru o perioada nedeterminatã. Totuşi acesta poate fi denunţat printr-o notificare de cãtre una dintre pãrţile contractante. În acest caz acesta va expira la 3 luni de la data acestei notificãri.
3. Orice modificare sau completare a prezentului acord va fi convenitã între pãrţile contractante în baza negocierilor prealabile şi va intra în vigoare conform procedurii prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol.
Încheiat la Bucureşti la data de 25 aprilie 1996, în doua exemplare originale, în limbile romana, arabã şi franceza, fiecare text având aceeaşi valabilitate. În cazul apariţiei unor neintelegeri de interpretare, textul în limba franceza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Regatului Maroc,
Said Ameskane,
ministrul transporturilor

PROTOCOL

Cu ocazia semnãrii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturilor internaţionale rutiere, la Bucureşti la data de 25 aprilie 1996, Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc au convenit urmãtoarele:
La capitolul III articolul 9 "Prevederi fiscale şi vamale", dupã paragraful 2 se adauga paragraful 3 cu urmãtorul conţinut:
"3. Profiturile obţinute de întreprinderile de transporturi internaţionale rutiere prevãzute în prezentul acord nu se impun decât în statul contractant unde se afla sediul conducerii efective al acestora, cu excepţia cazurilor în care întreprinderile îşi desfãşoarã activitãţile în celãlalt stat contractant prin intermediul unui sediu stabil situat pe teritoriul acelui stat. În acest caz profiturile obţinute se vor impozita în celãlalt stat contractant, dar numai în mãsura în care acestea sunt imputabile numitului sediu stabil şi aceasta în virtutea dispoziţiilor art. 5 şi 7 din Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, intrata în vigoare la 30 august 1987."
Acest protocol este parte integrantã a acordului sus-menţionat.
Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzãtor, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Bucureşti la data de 25 aprilie 1996, în doua exemplare originale, în limbile romana, arabã şi franceza, cele trei texte având aceeaşi valabilitate. În cazul apariţiei unor neintelegeri de interpretare, textul în limba franceza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Regatului Maroc,
Said Ameskane,
ministrul transporturilor

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016