Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 24 septembrie 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind cooperarea in domeniul pescuitului maritim si activitatile conexe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 24 septembrie 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind cooperarea in domeniul pescuitului maritim si activitatile conexe

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 20 decembrie 1988
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Mauritania, denumite în continuare pãrţi contractante,
constiente de rolul foarte pozitiv al cooperãrii economice internaţionale, bazatã pe principiile respectãrii independentei şi suveranitãţii naţionale, a egalitãţii în drepturi, a neamestecului în problemele interne şi a avantajului reciproc,
amintind ca Mauritania îşi exercita suveranitatea sa şi jurisdicţia sa pe o întindere de doua sute de mile marine în largul coastelor, mai ales în materie de pescuit maritim,
ţinînd cont de semnarea de cãtre cele doua pãrţi a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii,
constiente de importanta pe are o reprezintã sectorul pescuitului în economia generalã a Mauritaniei şi necesitatea dezvoltãrii acestuia, în cadrul noii politici mauritaniene de amenajare a zonelor de pescuit,
dornice sa întãreascã şi sa dezvolte relaţiile de cooperare existente între Republica Islamica Mauritania şi Republica Socialistã România,
animate de grija comuna de a ocroti pe cît se poate resursele oceanografice ale apelor maritime aflate sub jurisdicţia Republicii Islamice Mauritania,
doritoare sa stabileascã condiţiile unei cooperãri reciproc avantajoase şi de lungã durata în domeniul gestiunii şi exploatãrii acestor resurse,

convin asupra a ceea ce urmeazã:

ART. 1
În scopul prezentului acord, se înţelege prin:
- nava uneia dintre pãrţi, orice nava de pescuit sau de transport sau orice instalatie montata pe mare (spre exemplu doc plutitor) care arboreaza pavilionul acestei pãrţi şi care exercita cu titlu permanent sau temporar o activitate care se înscrie în obiectul prezentului acord;
- membru al echipajului unei nave, orice persoana, inclusiv comandantul, care este înscrisã în rolul de echipaj şi care, pe aceasta nava, îndeplineşte activitãţi privind exploatarea sau întreţinerea navei, cercetarea ştiinţificã sau de control.
ART. 2
Prezentul acord are drept obiect stabilirea principiilor şi regulilor care vor reglementa cooperarea romano-mauritaniana în domeniul pescuitului maritim şi al activitãţilor conexe ale acestuia.
ART. 3
Cooperarea vizata la articolul de mai sus cuprinde în special:
- pescuitul maritim în marea teritorialã şi în zona economicã exclusiva a Republicii Islamice Mauritania;
- prelucrarea, transformarea în vederea unei valorificari a produselor provenite din pescuit care aparţin unor persoane juridice romane sau unor persoane fizice sau juridice mauritaniene în instalaţii care se gãsesc în Republica Socialistã România sau în Republica Islamica Mauritania;
- prospectarea pieţei externe pentru produsele provenite din pescuit;
- construcţii şi reparaţii navale;
- cercetarea oceanografica şi, în special, în apele care se afla sub jurisdicţie mauritaniana;
- realizarea unor unitãţi industriale în Republica Islamica Mauritania pentru valorificarea produselor provenite din pescuit;
- pregãtirea de personal mauritanian în Republica Socialistã România şi acordarea de asistenta tehnica în specialitãţi din sectorul pescuitului;
- transportul bunurilor sau persoanelor cu nave sau aeronave care aparţin uneia dintre pãrţile contractante, în mãsura în care acest transport se efectueazã în cadrul contractelor sau convenţiilor semnate în aplicarea prezentului acord.
ART. 4
Pãrţile contractante se angajeazã sa promoveze şi sa consolideze cooperarea romano-mauritaniana în domeniul pescuitului maritim şi al activitãţilor conexe ale acestuia, incurajind asocierea între persoane juridice romane cu persoane fizice sau juridice mauritaniene în vederea dezvoltãrii unor iniţiative în legatura cu activitãţile enumerate mai jos:
a) afretarea navelor sub pavilion romanesc în vederea exercitãrii pescuitului şi a activitãţilor de valorificare a produselor sale, în apele aflate sub jurisdicţie mauritaniana;
b) realizarea unor proiecte industriale în Republica Islamica Mauritania cu echipamente, utilaje şi tehnologii româneşti;
c) cercetarea ştiinţificã în apele aflate sub jurisdicţia mauritaniana, efectuatã de specialişti romani în legatura cu instituţia mauritaniana competenta, şi schimbul de informaţii referitoare la oceanografie, la biologia marina şi la statisticile pescuitului; instituţiile de cercetãri marine vor conveni modalitãţile practice;
d) prelucrarea în instalaţiile industriale ale uneia dintre pãrţile contractante de produse provenite din pescuit aparţinînd unor persoane juridice romane sau unor persoane fizice sau juridice mauritaniene;
e) constituirea de societãţi mixte romano-mauritaniene, mai ales în domeniul comercializãrii produselor provenite din pescuitul pelagic;
f) construirea şi repararea în santierele navale din Republica Socialistã România sau Republica Islamica Mauritania a navelor maritime româneşti sau mauritaniene.
ART. 5
Cele doua pãrţi contractante se angajeazã sa ia toate mãsurile adecvate în vederea asigurãrii respectãrii de cãtre navele lor şi personalul care se gãseşte la bord, precum şi de cãtre persoanele lor juridice, a dispoziţiilor prezentului acord, a legilor şi reglementãrilor care guverneazã activitãţile în apele maritime aflate sub jurisdicţia lor şi îşi vor comunica pe aceasta tema orice informaţie utila.
Instituţiile competente ale partii romane vor furniza anual partii mauritaniene statisticile oficiale de pescuit ansamblului navelor româneşti care opereazã în apele maritime aflate sub jurisdicţie mauritaniana, conform dispoziţiilor legale în vigoare în Mauritania.
ART. 6
Pentru a întãri şi a dezvolta cooperarea romano-mauritaniana se vor încheia acorduri privind promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor, evitarea dublei impuneri, precum şi orice alt domeniu pe care cele doua pãrţi contractante îl vor considera necesar.
Cele doua pãrţi contractante vor susţine societatea mixtã romano-mauritaniana (SIMAR) pentru a-i permite accesul la avantajele prevãzute de legi, reglementãri, în conformitate cu procedurile în vigoare în cele doua tari.
ART. 7
Armatorul este rãspunzãtor de actele membrilor echipajului care lucreazã la bordul navelor sub rãspunderea sa numai pentru actele comise în cursul exercitãrii funcţiilor lor.
Navele uneia dintre pãrţile contractante care opereazã în apele aflate sub jurisdicţia celeilalte pãrţi nu vor fi sechestrate pentru acte comise în afarã mentionatelor ape, decît prin hotãrîrea unui tribunal al partii contractante în care respectivele nave îşi desfãşoarã activitatea ca urmare a unei acţiuni judiciare intentate de o persoana juridicã sau fizica a acesteia.
Aceste dispoziţii nu pot fi contrare convenţiilor semnate de una dintre pãrţile contractante.
În afarã cererii comandantului navei sau a reprezentantului consular al uneia dintre pãrţile contractante al carei pavilion îl arboreaza, autoritãţile statului uneia dintre pãrţile contractante, în apele de sub jurisdicţia cãreia aceasta nava este în activitate, nu vor interveni în administrarea şi conducerea interna a acestei nave decît în cazul unor perturbari care ar putea afecta ordinea publica, securitatea navigaţiei sau a cetãţenilor sãi. În aceste cazuri, legile şi reglementãrile acestei pãrţi contractante se aplica amintitei nave.
Dispoziţiile prezentului articol nu se aplica la salvarea pe mare, controlul de frontiera sau sãnãtatea publica şi nici altor mãsuri întreprinse la cererea sau cu consimţãmîntul comandantului navei.
ART. 8
Pãrţile contractante recunosc reciproc documentele de identitate ale membrilor echipajului, care pentru navele mauritaniene sînt livretele profesionale maritime, iar pentru navele româneşti, carnetele de marinar.
Membrii echipajului uneia dintre pãrţile contractante cu permisiunea de a cobori pe uscat în timpul stationarii navelor în porturile celeilalte pãrţi contractante, conform legilor şi reglementãrilor acesteia.
Membrii echipajului navei care aparţine uneia dintre pãrţile contractante vor putea pentru o durata limitatã sa fie în tranzit sau sa ramina temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru motive de sãnãtate, luari de contact cu reprezentantele diplomatice ale ţãrilor lor sau pentru alte motive admise de autoritãţile competente ale tarii gazda.
ART. 9
Dacã o nava aflatã sub pavilionul uneia dintre pãrţile contractante se afla în pericol sau naufragiu ori catastrofa, oricare ar fi acestea, în apele aflate sub jurisdicţia celeilalte pãrţi contractante, aceasta nava, membrii echipajului sau, eventualii pasageri şi incarcatura se vor bucura de aceleaşi drepturi şi facilitãţi pe care aceasta ultima parte contractantã le acorda în situaţii similare navelor aflate sub pavilion propriu.
În astfel de cazuri, intrarea, şederea, tranzitul şi ieşirea echipajelor şi eventualilor pasageri sînt supuse legislaţiei partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã aceste operaţii.
Bunurile salvate de pe nava aflatã în pericol sau care a suferit un naufragiu nu vor fi supuse taxelor vamale, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sînt destinate statului pe teritoriul cãruia au fost descãrcate sau în care ar face obiectul unei vinzari.
Autoritãţile competente ale partii contractante în apele sub jurisdicţia cãreia se gãseşte o nava a celeilalte pãrţi contractante, într-una din situaţiile prevãzute la primul alineat al acestui articol, vor informa fãrã intirziere reprezentanta consularã a statului partii contractante a carei nava se afla sub pavilionul sau sau, în absenta acesteia, misiunea diplomaticã.
ART. 10
Pentru pescuitul navelor româneşti în apele aflate sub jurisdicţia Republicii Islamice Mauritania, autoritãţile competente ale acesteia din urma vor emite autorizaţii de pescuit în cadrul politicii mauritaniene de protejare a zonelor de pescuit.
Numãrul navelor ce pot fi autorizate şi condiţiile de pescuit vor fi stabilite de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, pe baza respectãrii politicii mauritaniene de protejare a unor zone de pescuit, precum şi a dispoziţiilor partii romane.
Autoritãţile mauritaniene vor facilita schimbul echipajelor navelor, pe baza listelor nominale de echipaj, şi vor accepta documentele de identitate stabilite de autoritãţile romane competente.
Navele şi echipajele româneşti se vor conformã legilor şi reglementãrilor mauritaniene în vigoare în materie de pescuit.
Navele sub pavilion romanesc vor putea folosi instalaţiile portuare mauritaniene pentru reparaţii, aprovizionare, transbordare sau stocarea produselor provenite din pescuit sau alte produse necesare acestor nave.
ART. 11
Autoritãţile competente ale Republicii Islamice Mauritania vor acorda facilitãţi navelor aflate sub pavilionul Republicii Socialiste România privind accesul în porturile mauritaniene, acordarea de locuri pentru stationarea, folosirea instalaţiilor de navigaţie şi pilotaj, îndeplinirea formalitãţilor vamale şi de viza de trecere a frontierei, efectuarea operaţiunilor de transbordare şi orice alt gen de formalitãţi la care vor fi supuse aceste nave, toate acestea în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în Mauritania.
ART. 12
Cele doua pãrţi contractante convin în a se consulta în privinta problemelor referitoare la executarea prezentului acord.
În acest scop, convin instituirea unui grup tehnic mixt de urmãrire care va fixa mãsuri practice pentru aplicarea sa.
Sus-numitul grup tehnic va avea în mod deosebit urmãtoarele atribuţii:
- supervizarea executãrii şi buna funcţionare a dispoziţiilor prezentului acord:
- sprijinirea persoanelor fizice angajate în semnarea şi executarea contractelor menţionate la art. 4 din prezentul acord;
- sa constituie legatura necesarã în problemele de interes comun privind pescuitul;
- sa prezinte rapoarte de activitate periodic autoritãţilor competente desemnate la ultimul alineat al prezentului articol.
Grupul tehnic mixt de urmãrire se reuneste anual sau la cererea uneia dintre pãrţile contractante, alternativ în Republica Socialistã România şi în Republica Islamica Mauritania.
Autoritãţile competente pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord sînt:
- Pentru Republica Socialistã România, Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole;
- Pentru Republica Islamica Mauritania, Ministerul Pescuitului şi al Economiei Maritime.
ART. 13
Prezentul articol va putea fi modificat sau completat cu acordul pãrţilor. Aceste modificãri şi completãri vor deveni parte integrantã a acestui acord şi vor intra în vigoare cu aceleaşi efecte ca şi celelalte prevederi, dupã notificarea reciprocã a îndeplinirii formalitãţilor de aprobare sau ratificare a respectivei completãri sau modificãri, conform dispoziţiilor şi procedurilor în vigoare în fiecare dintre cele doua tari.
Protocoalele de aplicare semnate în cadrul acordului fac parte integrantã din acesta.
ART. 14
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile competente desemnate la art. 12 de mai sus.
În cazul în care amintitele autoritãţi nu ajung la un acord, diferendul se va soluţiona pe cale diplomaticã.
ART. 15
Prezentul acord se va aplica provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi vor comunica îndeplinirea formalitãţilor sale de aprobare sau certificare în conformitate cu legile şi procedurile fiecãreia dintre cele doua tari.
Prezentul acord este valabil pe o perioada de 3 ani începînd cu intrarea sa în vigoare, sub condiţia ca nu se pune capãt amintitului acord de cãtre una dintre pãrţi prin intermediul unei notificãri date cu 6 (şase) luni înainte de data expirãrii perioadei de 3 ani, acordul se proroga automat din 2 în 2 ani, dacã, cu cel puţin 3 luni înainte de data expirãrii fiecãrei perioade de 2 ani, nu este notificatã denunţarea acestuia.
Dispoziţiile prezentului acord se vor aplica şi dupã denunţarea sa pentru toate contractele semnate în aplicarea acordului pînã la executarea integrala a prevederilor respectivelor contracte.
Semnat la Nouakchott - Republica Islamica Mauritania, la data de 24 septembrie 1987, în doua exemplare originale, din care unul în limba romana, celãlalt în limba franceza, amindoua fiind egal autentice.

Pentru
Guvernul Republicii Socialiste
România
ministrul industriei alimentare
şi al achiziţionãrii produselor
agricole,
Paula Prioteasa

Pentru
Guvernul Republicii Islamice
Mauritania,
ministrul pescuitului şi economiei
maritime,
Dah Ould Cheikh

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016