Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 23 mai 2000  privind infiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol in Europa Centrala si de Est (EUROFISH)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 23 mai 2000 privind infiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol in Europa Centrala si de Est (EUROFISH)*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 noiembrie 2002
*) Traducere.

Pãrţile contractante,
constiente de importanta sectorului piscicol ca sector esenţial al dezvoltãrii lor naţionale şi de contribuţia sa la securitatea alimentara,
acordand importanta dezvoltãrii durabile a sectorului piscicol şi acvaculturii,
recunoscând ca majoritatea ţãrilor din Europa Centrala şi de Est va avea beneficii majore din dezvoltarea sectorului piscicol la nivel naţional, dezvoltare ce poate depinde şi de înfiinţarea unor servicii de informare şi de asistenta tehnica în materie de produse piscicole, la nivelul pieţei internaţionale, deoarece aceasta ar conduce la o aprovizionare mai echilibrata a pieţelor, la o mai mare stabilizare a nivelului preţurilor şi ar incuraja spre cea mai raţionalã utilizare a resurselor piscicole,
recunoscând, de asemenea, nevoia ţãrilor din Centrul şi Estul Europei de a fi asistate în procesul de dezvoltare a sectorului lor piscicol, precum şi în consolidarea volumului de investiţii, mai ales în sectorul privat,
constiente ca promovarea şi succesul acestor servicii pot fi facilitate prin cooperare regionala,
considerând ca sus-amintita cooperare poate fi realizatã prin înfiinţarea unei organizaţii internaţionale ce reuneste statele aflate în tranzitie şi statele dezvoltate şi care îşi duce la îndeplinire activitãţile cu ajutorul ţãrilor, organizaţiilor şi instituţiilor,
considerând, de asemenea, ca o astfel de organizaţie poate constitui un forum în care ţãrile interesate pot iniţia activitãţi de valorificare a produselor rezultate din pescuit şi acvacultura şi acţiuni comune în domeniul investiţiilor, dezvoltãrii, comerţului şi promovãrii produselor pe piata,
au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Înfiinţarea
Pãrţile contractante înfiinţeazã prin prezentul acord Organizaţia Internationala pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrala şi de Est, denumita în continuare EUROFISH, care va avea obiectivele şi funcţiile stabilite mai jos.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
- membri înseamnã statele membre şi organizaţiile membre ale EUROFISH;
- sectorul piscicol cuprinde toate activitãţile piscicole, inclusiv acvacultura;
- produse piscicole reprezintã toate animalele şi plantele acvatice şi produsele derivate din acestea. Dispoziţiile Convenţiei privind Comerţul Internaţional cu Specii Sãlbatice de Flora şi Fauna pe cale de dispariţie, adoptatã la Washington la 3 martie 1973 (la care România a aderat prin Legea nr. 69 din 15 iulie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 12 august 1994) sunt obligatorii, asa cum au fost modificate. Speciile de cetacee care nu sunt menţionate în convenţia amintita mai sus nu vor fi avute în vedere în cadrul serviciilor furnizate de EUROFISH;
- statul gazda reprezintã statul în care se afla sediul EUROFISH;
informaţiile de marketing reprezintã orice date şi informaţii privind distribuţia, transportul şi vânzarea pe pieţele locale sau internaţionale, precum şi posibilitãţile de valorificare pe piata şi procesul global al dezvoltãrii producţiei şi promovãrii produselor, inclusiv publicitatea, relaţiile cu publicul şi alte servicii;
- regiune sau regional reprezintã Europa Centrala şi de Est;
- Europa sau european se referã la întregul continent european.
ART. 3
Obiective
Obiectivele EUROFISH sunt:
a) sa furnizeze informaţii privind piata produselor piscicole şi sa contribuie la dezvoltarea comerţului;
b) sa contribuie la dezvoltarea sectorului piscicol în regiune, în conformitate cu cererea actuala şi viitoare de pe piata, şi sa valorifice la maximum potenţialul oferit de resursele piscicole ale ţãrilor membre;
c) sa promoveze investiţiile în sectorul privat şi acordurile de parteneriat în sectorul piscicol şi acvacultura;
d) sa asigure asistenta tehnica pentru infrastructura şi pentru proiectele de dezvoltare a resurselor umane;
e) sa asigure asistenta şi consultanţa în pregãtirea proiectelor, studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri;
f) sa contribuie la coordonarea ofertelor de donaţii în regiune;
g) sa contribuie la îmbunãtãţirea şi modernizarea sectoarelor piscicole din regiune;
h) sa contribuie la o aprovizionare mai echilibrata cu produse piscicole în regiune;
(i) sa valorifice optim posibilitãţile de export în interiorul şi în afarã regiunii;
j) sa promoveze cooperarea tehnica şi economicã dintre statele membre în sectorul piscicol.
ART. 4
Funcţii
Pentru realizarea obiectivelor sale EUROFISH are urmãtoarele funcţii:
a) sa furnizeze membrilor sãi informaţii privind situaţia pieţei produselor piscicole, inclusiv posibilitãţile de vânzare şi ofertele de aprovizionare în interiorul şi în afarã regiunii;
b) sa ofere consultanţa membrilor sãi în privinta progreselor tehnologice, specificatiilor produselor, metodelor de prelucrare şi standardelor de calitate în conformitate cu cererea;
c) sa ofere asistenta membrilor sãi pentru promovarea unor produse noi şi pentru dezvoltarea unor posibilitãţi de valorificare pe piata a resurselor piscicole care nu sunt utilizate în totalitate pentru consumul uman;
d) sa ofere asistenta membrilor sãi în planificarea şi derularea activitãţilor de cercetare şi informare asupra pieţelor piscicole naţionale din regiune;
e) sa instruiascã personalul din guvernele şi instituţiile membrilor sãi în direcţia dezvoltãrii pieţelor şi a consolidãrii instituţiilor naţionale implicate în acest sector;
f) sa ofere asistenta tehnica pentru identificarea posibilitãţilor de investiţii.
ART. 5
Sediul
1. Sediul EUROFISH se afla în Copenhaga. Consiliul director poate sa decidã oricând transferul sediului organizaţiei în alt oraş sau în alt stat din regiune. Deciziile privind transferul sediului EUROFISH se iau cu o majoritate de doua treimi din numãrul membrilor.
2. Consiliul director poate sa înfiinţeze birouri subregionale, dacã este cazul.
ART. 6
Statutul de membru
1. Membrii EUROFISH sunt statele din Europa care au semnat acordul la nivel ministerial, l-au ratificat, respectiv au aderat la acesta, precum şi statele din afarã Europei care au fost autorizate de Consiliul director sa adere la acest acord, în conformitate cu paragraful 2.
2. Consiliul director al EUROFISH, cu o majoritate de doua treimi din numãrul total al membrilor sãi, poate autoriza orice stat din afarã regiunii, care a înaintat o cerere de a deveni membru, sa adere la acord în forma aflatã în vigoare la momentul aderãrii, în conformitate cu paragraful 3 al art. 14.
3. Organizaţiile de integrare economicã regionale constituite de statele membre, cãrora li s-a transferat competenta în privinta unor chestiuni la care se referã prezentul acord, pot deveni membri EUROFISH prin aderarea la acord.
4. În urma depunerii instrumentului de aderare orice organizaţie menţionatã la paragraful 3 devine parte contractantã la prezentul acord, având aceleaşi drepturi şi obligaţii privind respectarea prevederilor acordului ca şi celelalte pãrţi contractante.
ART. 7
Consiliul director
1. EUROFISH are un consiliu director care îi cuprinde pe toţi membrii. Fiecare membru este reprezentat de cãtre un delegat, care poate fi asistat de experţi şi consilieri.
2. Conform paragrafului 3, fiecare membru are dreptul la un singur vot. Deciziile Consiliului director se iau cu majoritatea voturilor exprimate, cu excepţia cazului în care exista o alta prevedere în cadrul acestui acord; majoritatea membrilor Consiliului director constituie cvorumul. În mãsura în care este posibil, deciziile Consiliului director sunt luate prin consens.
3. Orice organizaţie de integrare economicã regionala care este membru EUROFISH are dreptul sa exercite în cadrul întrunirilor Consiliului director sau ale oricãrei filiale a organizaţiei un numãr de voturi egal cu numãrul statelor membre care au dreptul sa voteze în astfel de întruniri.
4. Orice organizaţie de integrare economicã regionala care este membru al Organizaţiei îşi exercita drepturile de membru alternativ cu statele membre care fac parte din acea organizaţie în domeniile în care sunt competente. Atunci când o organizaţie de integrare economicã regionala care este membru EUROFISH îşi exercita dreptul de vot, statele membre nu şi-l mai exercita şi invers.
5. Orice membru EUROFISH poate solicita unei organizaţii de integrare economicã regionala care este membru al EUROFISH sau statelor membre ale acesteia care sunt membre EUROFISH sa furnizeze informaţii privind modul în care se repartizeazã competenta în orice chestiune specifica între organizaţia membru şi statele membre. Organizaţia de integrare economicã regionala sau statele membre trebuie sa furnizeze cu interes aceste informaţii în concordanta cu cererea.
6. Înaintea oricãrei reuniuni a Consiliului director sau a unui organism al acestuia, orice organizaţie de integrare economicã regionala care este membru EUROFISH sau statele membre care fac parte din respectiva organizaţie vor declara dacã organizaţia de integrare economicã regionala, respectiv statele membre ale acesteia sunt competente privind orice chestiune specifica ce va fi luatã în considerare în cadrul reuniunii şi dacã organizaţia de integrare economicã regionala, respectiv statele membre, îşi exercita dreptul de vot în ceea ce priveşte fiecare punct al agendei. Prevederile acestui paragraf nu impiedica o organizaţie de integrare economicã regionala care este membru EUROFISH sau statele membre care fac parte din acea organizaţie sa dea o singura declaraţie pentru scopurile prezentului paragraf, declaraţie care rãmâne valabilã pentru chestiunile şi punctele din agenda ce vor fi discutate la reuniunile ulterioare, supuse excepţiilor sau modificãrilor ce pot fi indicate înaintea oricãrei reuniuni individuale.
7. În cazul în care un punct din agenda cuprinde atât chestiuni în legatura cu care competenta a fost transferata organizaţiei de integrare economicã regionala, cat şi chestiuni ce sunt de competenta statelor membre ale acestei organizaţii, atât organizaţia de integrare economicã regionala, cat şi statele membre pot participa la discuţii. În astfel de cazuri, în momentul luãrii deciziei, se va lua în considerare, pentru fiecare chestiune, doar intervenţia membrului care are dreptul de vot.
8. În scopul determinãrii unui cvorum la orice reuniune sub egida Organizaţiei, prezenta unei delegaţii a unei organizaţii de integrare economicã regionala care este membru EUROFISH este relevanta în mãsura în care aceasta are drept de vot la întrunire.
9. Consililul director se întruneşte în sesiune ordinarã anuala la data şi în locul stabilite.
10. Consiliul director se poate întruni în sesiuni extraordinare, dacã astfel se decide sau la cererea unei treimi din numãrul membrilor sãi.
11. Consiliul director îşi alege preşedintele şi alţi înalţi funcţionari.
12. Consiliul director îşi adopta propriile reguli de procedura.
ART. 8
Funcţiile Consiliului director
Funcţiile Consiliului director sunt urmãtoarele:
a) discuta şi aproba programul de lucru şi bugetul EUROFISH, în conformitate cu art. 3 şi 4;
b) stabileşte contribuţiile anuale ce trebuie plãtite de cãtre membri conform prevederilor art. 11;
c) decide asupra admiterii membrilor în conformitate cu paragraful 2 al art. 6 şi cu paragraful 3 al art. 14;
d) înfiinţeazã comitete sau grupe de lucru pentru realizarea obiectivelor EUROFISH;
e) adopta şi amendeaza cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul voturilor propriile reguli de procedura, precum şi pe cele ale comitetelor sau grupelor de lucru, dupã caz;
f) stabileşte fonduri speciale, necesare pentru dezvoltarea noilor programe şi proiecte;
g) stabileşte standarde şi recomandãri generale pentru administrarea EUROFISH, inclusiv contractele care pot fi încheiate cu entitãţi din sectorul privat, pentru asigurarea asistenţei tehnice şi a informaţiilor şi pentru plata taxelor pentru serviciile EUROFISH;
h) monitorizeazã activitatea şi conturile EUROFISH, evalueaza eficienta activitãţilor EUROFISH şi oferã îndrumãri directorului EUROFISH în procesul de aplicare a deciziilor sale;
i) adopta şi modifica cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul voturilor exprimate regulamentele financiare ale EUROFISH şi numeşte auditul extern;
j) numeşte directorul EUROFISH şi un director adjunct, dupã caz;
k) adopta printr-o majoritate de trei pãtrimi din numãrul voturilor regulile privind numirea directorului şi a directorului adjunct ai EUROFISH;
l) adopta regulile privind rezolvarea diferendelor prevãzute în art. 17;
m) aproba acordurile oficiale cu alte organizaţii sau instituţii şi cu guvernele, inclusiv orice acord la nivel înalt încheiat între EUROFISH şi statul gazda;
n) adopta cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul voturilor exprimate regulamentele privind personalul, care stabilesc condiţiile generale de angajare a personalului; şi
o) îndeplineşte toate celelalte funcţii care i-au fost încredinţate prin prezentul acord sau pe cele auxiliare, în scopul realizãrii activitãţilor aprobate ale EUROFISH.
ART. 9
Observatori
Statele care nu sunt membre, organizaţiile şi instituţiile care pot aduce o contribuţie semnificativã la activitãţile EUROFISH pot fi invitate sa fie reprezentate la sesiunile Consiliului director, precum şi la intalnirile comitetelor sau ale grupelor de lucru, în calitate de observatori, în conformitate cu regulile din procedura adoptatã conform paragrafului 5 al art. 7 şi art. 8 lit. e).
ART. 10
Directorul şi personalul
1. EUROFISH are un director numit de Consiliul director în condiţiile pe care acesta le impune.
2. Directorul este reprezentantul legal al EUROFISH. El conduce activitatea EUROFISH, urmând recomandãrile Consiliului director, în conformitate cu politica şi deciziile sale.
3. Directorul înainteazã Consiliului director, la fiecare sesiune periodicã, urmãtoarele:
a) un raport asupra activitãţii EUROFISH, precum şi asupra conturilor; şi
b) un proiect de program asupra activitãţii EUROFISH şi un proiect de buget.
4. Directorul pregãteşte şi organizeazã sesiunile Consiliului director şi ale comitetelor şi grupelor de lucru, precum şi alte intalniri convocate de EUROFISH. Acesta/aceasta asigura secretariatul pentru toate intalnirile şi participa la acestea.
5. Directorul, dacã acesta/aceasta considera ca este cazul, poate propune Consiliului director sa numeascã un director adjunct care sa aibã puterea şi atribuţiile încredinţate directorului în cadrul prezentului acord, dacã şi atât timp cat directorul nu poate sa îşi exercite atribuţiile.
6. Membrii personalului sunt numiţi de director în conformitate cu politica, standardele şi recomandãrile generale prevãzute de Consiliul director şi în conformitate cu regulamentele privind personalul.
ART. 11
Finanţarea
1. Resursele financiare ale EUROFISH sunt urmãtoarele:
a) contribuţiile anuale ale membrilor;
b) profitul obţinut în urma furnizarii serviciilor contra cost, care includ urmãtoarele: taxele de consultanţa pentru serviciile sale tehnice şi abonamentele la publicaţiile EUROFISH, vânzarea informaţiilor, reclamele plãtite în publicaţiile EUROFISH;
c) donaţii, cu condiţia ca primirea unor asemenea donaţii sa fie compatibila cu obiectivele EUROFISH; şi
d) alte asemenea resurse aprobate de Consiliul director şi compatibile cu obiectivele EUROFISH.
2. Membrii se angajeazã sa plãteascã contribuţii anuale în valuta liber convertibilã la bugetul periodic al EUROFISH. Pentru fiecare membru exista o contribuţie minima stabilitã de Consiliul director. Acesta stabileşte contribuţiile, aprobate cu unanimitate de voturi, luând în considerare PIB pe cap de locuitor, populaţia, valoarea totalã a exporturilor de peste, valoarea importurilor de peste şi rezultatele producţiei de peste. În fiecare sesiune ordinarã Consiliul director, cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul total al membrilor, determina bugetul pentru anul urmãtor.
3. EUROFISH opereazã având în vedere principiile comerciale general acceptate. În acest scop EUROFISH se va ocupa de serviciile care îi revin în funcţie de raportul stabilit de Consiliul director, ţinând seama de venitul astfel obţinut acoperind costurile de operare şi cheltuielile administrative ale EUROFISH şi înlocuirea activelor disponibile.
4. Membrul care nu şi-a plãtit contribuţiile financiare la EUROFISH nu are drept de vot în Consiliul director dacã suma restantelor este echivalenta sau depãşeşte valoarea contribuţiilor datorate pentru 2 ani calendaristici. Totuşi Consiliul director poate permite unui asemenea membru sa voteze dacã se arata ca neplata este datoratã unor împrejurãri care nu depind de membru.
ART. 12
Statutul legal, privilegiile şi imunitãţile
1. EUROFISH are personalitate juridicã şi capacitatea legalã necesarã pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei şi pentru exercitarea funcţiilor sale.
2. Reprezentanţilor statelor membre, precum şi directorului şi personalului EUROFISH li se acorda privilegiile şi imunitãţile necesare pentru exercitarea în mod independent a funcţiilor lor în relatie cu organizaţia.
3. Fiecare membru acorda statutul, privilegiile şi imunitãţile menţionate mai sus, dupã cum urmeazã:
a) pe teritoriul fiecãrui stat membru care a aderat la Convenţia privind privilegiile şi imunitãţile agentiilor specializate din cadrul FAO, cele care sunt stipulate în aceasta, mutatis mutandis;
b) pe teritoriul fiecãrui stat membru care nu a aderat la convenţia menţionatã mai sus din cadrul FAO, dar care a aderat la Convenţia privind privilegiile şi imunitãţile Naţiunilor Unite, cele care sunt stipulate în aceasta, mutatis mutandis, cu excepţia cazului în care statul membru notifica directorului general al FAO, la semnarea acordului sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de aprobare sau de aderare, ca nu aplica convenţia menţionatã, caz în care statul membru încheie un acord în termen de 6 luni cu EUROFISH, prin care i se acorda un statut şi privilegii şi imunitãţi comparabile cu cele prevãzute în convenţia menţionatã;
c) dacã un stat membru nu a aderat la nici una dintre convenţiile menţionate mai sus, în termen de 6 luni de la semnarea acordului sau de la depunerea instrumentelor sale de ratificare ori de aderare, încheie un acord cu EUROFISH prin care i se acorda un statut şi privilegii şi imunitãţi comparabile cu cele prevãzute în convenţiile menţionate.
4. Privilegiile şi imunitãţile sunt acordate reprezentanţilor membrilor, precum şi directorului şi personalului EUROFISH nu pentru beneficiul personal al indivizilor, ci în scopul exercitãrii în deplina securitate şi în mod independent a funcţiilor lor în cadrul organizaţiei. În consecinta, un membru sau directorul, dupã caz, are nu numai dreptul, dar şi obligaţia de a ridica imunitatea reprezentanţilor sãi sau a unui membru din personal în orice situaţie când, cu acordul membrului sau al directorului, imunitatea ar impiedica cursul justiţiei şi cu condiţia sa nu prejudicieze scopul pentru care îi este acordatã imunitatea. Dacã membrul care trimite reprezentantul sau directorul, indiferent de situaţie, nu renunţa la imunitatea reprezentantului sau a directorului, statul membru sau directorul trebuie sa depunã toate eforturile pentru a obţine o soluţie echitabila pentru problema în cauza.
5. EUROFISH încheie un acord la nivel înalt cu statul gazda şi poate încheia acorduri şi cu alte state în care se afla localizate sediile organizaţiei, specificându-se privilegiile, imunitãţile şi facilitãţile de care ar beneficia organizaţia pentru a putea sa-şi ducã la capãt obiectivele şi sa-şi îndeplineascã funcţiile.
ART. 13
Cooperarea cu alte organizaţii şi instituţii
1. Pãrţile contractante sunt de acord asupra faptului ca relaţia dintre EUROFISH şi Organizaţia pentru Agricultura şi Alimentaţie din cadrul Naţiunilor Unite (FAO) trebuie sa fie o relatie de lucru. În acest scop EUROFISH va intra în negocieri cu FAO pentru încheierea unui acord conform art. XIII din Constituţia Organizaţiei. Acest acord trebuie sa asigure, printre altele, dreptul directorului general al FAO sa numeascã un reprezentant care va participa la toate şedinţele EUROFISH, dar care nu va avea dreptul sa voteze.
2. Pãrţile contractante sunt de acord cu cooperarea dintre EUROFISH şi alte organizaţii internaţionale şi regionale privind sectorul piscicol, precum şi cu alte instituţii care pot contribui la îndeplinirea şi avansarea obiectivelor EUROFISH. EUROFISH poate încheia acorduri cu aceste organizaţii şi instituţii. Acordurile pot include, dacã este cazul, dispoziţii privind participarea acestor organizaţii sau instituţii în activitãţile EUROFISH.
ART. 14
Semnarea, ratificarea, aderarea, intrarea în vigoare şi admiterea de noi membri
1. Statele europene pot deveni pãrţi la acord prin:
a) semnarea acordului la nivel ministerial;
b) semnarea acordului, urmatã de depunerea instrumentului de ratificare; sau de
c) depunerea instrumentului de aderare.
2. Organizaţiile de integrare economicã regionala menţionate în paragraful 3 al art. 6 pot deveni pãrţi la acest acord prin depunerea unui instrument de aderare.
3. Acest acord va fi deschis pentru semnare în Copenhaga, pe data de 23 mai 2000, şi apoi la sediul FAO, la Roma.
4. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la directorul general al FAO, care va fi depozitarul prezentului acord.
5. Conform paragrafului 2 al art. 6, din prezentul acord, în orice moment dupã intrarea în vigoare a prezentului acord orice stat care nu se încadreazã în prevederile paragrafului 1 poate solicita directorului general al FAO sa devinã membru al EUROFISH. Directorul general al FAO trebuie sa informeze membrii EUROFISH despre aceasta solicitare.
Consiliul director va decide asupra solicitãrii, în conformitate cu paragraful 2 al art. 6, şi, dacã se ia o decizie favorabilã, va invita statul membru implicat sa adere la acordul prin care se înfiinţeazã EUROFISH. Statul va preda directorului general, în termen de 90 de zile de la data invitatiei fãcute de Consiliul director, instrumentul sau de aderare, prin care consimte sa respecte prevederile prezentului acord de la data aderãrii sale.
6. Acest acord va intra în vigoare, pentru toate statele sau organizaţiile economice de integrare regionala care l-au semnat la nivel ministerial, l-au ratificat sau au aderat la acesta, la data la care cel puţin 5 state europene sau organizaţii economice de integrare regionala l-au semnat la nivel ministerial sau au depus un instrument de ratificare sau de aderare.
ART. 15
Modificarea
1. Consiliul director poate modifica acest acord cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul total al membrilor. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toate pãrţile contractante dupã 30 de zile de la adoptarea lor de cãtre Consiliul director, cu excepţia oricãrei pãrţi contractante care îşi notifica retragerea în 30 de zile de la adoptarea unui astfel de amendament, conform paragrafului 1 al art. 16.
2. Propunerile de modificare a prezentului acord pot fi fãcute de oricare membru printr-o comunicare cãtre depozitar, care îi va informa prompt pe toţi membrii şi pe directorul EUROFISH asupra propunerii.
3. Nici o propunere de modificare nu va fi luatã în considerare de Consiliul director dacã aceasta nu a fost primitã de depozitar cu cel puţin 120 de zile înainte de ziua de deschidere a sesiunii la care urmeazã sa fie luatã în discuţie.
ART. 16
Retragerea şi încetarea existenţei EUROFISH
1. În orice moment, dupã expirarea celor 3 ani de la data la care a devenit parte la acord, orice membru poate notifica depozitarului retragerea sa din EUROFISH. O astfel de retragere va deveni efectivã dupã 12 luni de la primirea unei astfel de notificãri de cãtre depozitar sau la oricare alta data ulterioara specificatã în notificare, cu condiţia ca orice obligaţie asumatã de membru fata de EUROFISH sa rãmânã valabilã şi aplicabilã.
2. EUROFISH va inceta sa existe în orice moment, la decizia Consiliului director, luatã cu o majoritate de trei pãtrimi din numãrul total al membrilor sãi. Orice active care rãmân dupã ce terenul, clãdirile şi activele fixe au fost lichidate, dupã ce soldul oricãror fonduri donate care nu au fost utilizate a fost returnat donatorilor respectivi şi dupã ce toate obligaţiile au fost îndeplinite, vor fi distribuite între membrii care erau membri ai EUROFISH la momentul încetãrii existenţei acesteia, proporţional cu contribuţiile plãtite, conform paragrafului 1 lit. a) şi paragrafului 2 ale art. 11, pentru anul precedent anului în care organizaţia şi-a încetat existenta.
ART. 17
Interpretarea acordului şi rezolvarea diferendelor
1. Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord, care nu poate fi rezolvat prin negocieri, conciliere sau mijloace similare, poate fi deferit de orice parte la diferend Consiliului director pentru ca acesta sa formuleze recomandãri. În cazul în care diferendul nu poate fi soluţionat pe aceasta cale, se va constitui un tribunal de arbitraj format din 3 arbitri. Pãrţile între care exista diferendul îşi vor desemna fiecare câte un arbitru; cei 2 arbitri astfel desemnaţi îl vor nominaliza de comun acord pe cel de-al treilea arbitru, care va fi preşedintele tribunalului. Dacã una dintre pãrţi nu desemneazã un arbitru în termen de doua luni de la numirea primului arbitru sau dacã preşedintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termen de doua luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, preşedintele Consiliului director îl va desemna în termen de doua luni.
2. Membrul care nu se supune unei decizii arbitrale luate în conformitate cu paragraful 1 poate fi suspendat din exercitarea drepturilor şi privilegiilor sale de membru, cu o majoritate de trei pãtrimi, de cãtre Consiliul director.
ART. 18
Depozitarul
Directorul general al FAO va fi depozitarul acestui acord. Depozitarul va acţiona astfel:
a) va trimite copii ale acestui acord statelor europene şi organizaţiilor de integrare economicã regionala care au participat la Conferinţa plenipotentiarilor care au adoptat prezentul acord;
b) va organiza înregistrarea acestui acord, în urma intrãrii sale în vigoare, împreunã cu Secretariatul Naţiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite;
c) va informa acele state şi organizaţii de integrare economicã regionala care participa la Conferinţa plenipotentiarilor şi orice state care au fost admise ca membre EUROFISH asupra urmãtoarelor chestiuni:
(i) semnarea acestui acord şi depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, în conformitate cu paragrafele 1 şi 4 ale art. 14;
(ii) data intrãrii în vigoare a acestui acord, în conformitate cu paragraful 5 al art. 14;
(iii) notificarea dorintei unui stat de a fi admis ca membru EUROFISH şi respectivele admiteri, conform paragrafului 2 al art. 6;
(iv) propunerile de modificare a acestui acord şi adoptarea modificãrilor, conform art. 15;
(v) notificãrile de retragere din EUROFISH, conform paragrafului 1 al art. 16;
d) convoacã prima sesiune a Consiliului director al EUROFISH în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui acord, conform paragrafului 5 al art. 14.
ART. 19
Texte autentice ale acordului
Textele în limbile engleza, franceza şi spaniola ale acestui acord vor fi egal autentice.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016