Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 22 martie 1979  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 22 martie 1979 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 13 iunie 1979
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze,
dorind sa dezvolte transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mãrfuri între cele doua tari, precum şi în tranzit pe teritoriul lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Dispoziţiile prezentului acord se aplica transporturilor rutiere de persoane şi de mãrfuri, proprii şi pentru terţi, ce provin sau au destinaţia teritoriul uneia dintre pãrţile contractante sau tranziteaza acest teritoriu, efectuate cu autovehicule înmatriculate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi care aparţin transportatorilor care au sediul lor principal sau resedinta în Republica Socialistã România sau în Republica Portughezã.
(2) Nici una dintre dispoziţiile prezentului acord nu da dreptul unui transportator al unei pãrţi contractante sa încarce persoane sau mãrfuri în interiorul celeilalte pãrţi contractante şi sa le depunã în interiorul aceluiaşi teritoriu.
ART. 2
Definiţii
(1) Termenul transportator desemneazã o persoana fizica sau juridicã, care, fie în Republica Socialistã România, fie în Republica Portughezã, este autorizata sa efectueze transporturi rutiere de persoane sau de mãrfuri, proprii şi pentru terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în ţara s.a.
(2) Termenul autovehicul desemneazã orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanicã construit sau adaptat pentru transportul a mai mult de opt persoane pe scaune. În afarã de sofer, sau de mãrfuri, pentru tractarea autovehiculelor destinate acestor transporturi, precum şi, dacã va fi cazul, a remorcilor şi semiremorcilor.
Se considera drept un singur autohevicul ansamblul unui autovehicul tractator cu o remorca sau o semiremorca cu condiţia ca ambele sa fie înmatriculate pe teritoriul aceleiaşi pãrţi contractante.
(3) Termenul autorizaţie desemneazã orice licenta, concesiune sau autorizare care se cere în conformitate cu reglementãrile în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.

I. Transporturi de persoane
ART. 3
Regimul de autorizare
Transporturile de persoane prevãzute de prezentul acord, cu excepţia celor stabilite la art. 4, nu pot fi efectuate de cãtre transportatorii uneia dintre pãrţile contractante decât pe baza unei autorizaţii acordate în prealabil de autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Transporturi scutite de autorizate
Transporturile de persoane scutite de autorizate de transport emisã în prealabil sunt urmãtoarele:
a) transporturile ocazionale efectuate de autovehiculele ce transporta de-a lungul întregului traseu acelaşi numãr de persoane şi revine la punctul de plecare fãrã sa încarce sau sa descarce cãlãtori pe acest traseu, cu condiţia ca punctele de pleceare şi de sosire sa fie situate pe teritoriul tarii de înmatriculare a autovehiculului:
b) transporturile ocazonale efectuate cu autovehicule care la intrare sunt încãrcate, iar la întoarcere sunt goale;
c) transporturile ocazionale efectuate de persoane în tranzit;
d) tranzitul autovehiculelor fãrã incarcatura înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
e) intrarea şi deplasarea autovehiculelor, fãrã incarcatura, destinate înlocuirii autovehiculelor defecte, autovehiculul înlocuitor putând sa continuie cãlãtoria pe baza autorizaţiei sau altui document referitor la autovehiculul defect.
ART. 5
Transporturi regulate
(1) Se considera transport pe linie regulatã acel transport de persoane care este efectuat pe un itinerar determinat, cu orar şi tarife stabilite, în prealabil, de comun acord şi care atât la punctele de plecare şi sosire, cat şi în alte puncte convenite, primeşte şi debarca persoane.
(2) Liniile regulate trebuie sa fie autorizate, de comun acord, de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, cu acordul ţãrilor de tranzit.
(3) Fiecare parte contractantã autoriza liniile regulate pentru parcursul situat pe propriul sau teritoriu.
(4) Autorizaţiile se acorda pe baza principiului reciprocitãţii.
(5) Pãrţile contractante împuternicesc organele lor competente pentru rezolvarea de comun acord a urmãtoarelor probleme privind liniile regulate:
a) aprobarea traseelor şi numãrul curselor, suspendarea curselor existente şi schimbarea acestor trasee;
b) aprobarea mersului autobuzelor;
c) aprobarea tarifelor;
d) stabilirea eventuala a unor condiţii speciale de transport potrivit actelor normative în vigoare;
e) anularea sau suspendarea autorizaţiilor, în condiţiile prevãzute de legislaţia fiecãrei pãrţi contractante.

II. Transporturi de mãrfuri
ART. 6
Regimul de autorizare şi contingentare
(1) Transporturile de mãrfuri prevãzute de prezentul acord, cu excepţia celor stabilite la art. 7, pot fi efectuate de cãtre transportatorii uneia dintre pãrţile contractante numai pe baza unei autorizaţii acordate în prealabil de autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
(2) Autorizaţiile sunt eliberate de autoritatea competenta a tarii de înmatriculare a autovehiculelor, în numele autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, în limita contingentelor fixate, anual, de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
(3) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante îşi vor transmite, în alb, formularele autorizaţiilor.
(4) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante îşi vor transmite, în alb, formularele autorizaţiilor.
(5) Autorizaţiile de transport sunt de doua feluri:
a) autorizaţie în timp care, în perioada ei de valabilitate, da dreptul la un numãr nelimitat de cãlãtorii;
b) autorizaţie pe cãlãtorie care, în perioada ei de valabilitate, da dreptul la o singura cãlãtorie dus-întors.
Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante stabilesc, de comun acord, modelele formularelor ce se vor folosi ca autorizaţii.
(6) Autorizaţia da dreptul transportatorului sa încarce la inapoiere mãrfuri provenite de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca acestea sa fie destinate tarii de înmatriculare a autovehiculului.
(7) Autorizaţiile sunt eliberate pe numele transportatorului; ele nu pot fi folosite decât de cãtre acesta şi nu sunt transmisibile.
(8) În mãsura în care legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante prevede, transporturile pot fi efectuate şi pe baza de autorizaţii procurate la punctele de trecere a frontierei, în afarã continentului convenit anual.
ART. 7
Transporturi scutite de autorizaţii
Transporturile de mãrfuri scutite de autorizaţii de transport emise în prealabil sunt urmãtoarele:
a) transporturile articolelor necesare îngrijirii medicale în cazul mãsurilor de urgenta, în special în cazul unor catastrofe naturale;
b) intrarea şi deplasarea autovehiculelor de depanare, precum şi transportul autovehiculelor defectate;
c) intrarea şi deplasarea autovehiculelor, fãrã incarcatura, destinate înlocuirii autovehiculelor defectate, autovehiculul înlocuitor putând sa continue cãlãtoria pe baza autorizaţiei sau altui document referitor la autovehiculul defectat;
e) transporturile de materiale, accesorii şi animale destinate sau provenind de la manifestatii teatrale, muzicale, cinematografice sau sportive, circuri sau târguri;
f) transporturile destinate înregistrãrilor radiofonice, cinematografice şi de televiziune;
g) transporturile de cadavre.

III Dispoziţii generale
ART. 8
Transporturi cãtre şi din terţe tari
Întreprinderile de transport având sediul pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pot efectua transporturi de cãlãtori şi de mãrfuri între cealaltã parte contractantã şi un stat terţ, precum şi de pe teritoriul unui stat terţ pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 9
Greutatea şi dimensiunile autovehiculelor
(1) În ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile autovehiculelor rutiere, fiecare parte contractantã se angajeazã sa nu supunã autovehiculele înmatriculate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante unor condiţii mai restrictive decât cele impuse autovehiculelor înmatriculate în propriul sau teritoriu.
(2) În cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a autovehiculului depãşesc limitele admise pe teritoriul unei pãrţi contractante, autovehiculul trebuie sa posede o autorizaţie specialã emisã de autoritatea competenta a aceste pãrţi contractante.
În cazul ca aceasta autorizaţie limiteazã circulaţia autovehiculului la un itinerar determinat, transportul nu se poate executa decât pe acest itinerar.
ART. 10
Scutiri de taxe şi impozite
(1) Transportatorii fiecãrei pãrţi contractante sunt scutiţi, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, de plata de taxe şi impozite pe autovehicule, pe transporturi, pentru folosirea drumurilor, pentru emiterea de autorizaţii, precum şi de plata oricãror alte taxe şi impozite, cu excepţia celor care privesc:
a) transporturile de persoane pe linii regulate:
b) transporturile ce se efectueazã în conformitate cu prevederile art. 6 pct. 8 din prezentul acord;
c) folosirea unor autostrazi, tunele şi poduri (taxe de peaj).
(2) Combustibilul şi carburanţii continuti în rezervoarele normale, asa cum sunt prevãzute de constructor, ale autovehiculelor importate temporar vor fi admişi cu scutire de drepturi şi taxe de intrare şi fãrã prohibiţii sau restrictii de import.
ART. 11
Abateri
(1) Transportatorii care, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, au comis abateri de la dispoziţiile prezentului acord sau legile şi reglementãrile în vigoare pe teritoriul acesteia, privind traficul ori siguranta rutiera pot sa fie supuşi, la cererea autoritãţilor din ţara unde s-a comis abaterea, la aplicarea urmãtoarelor mãsuri ce se vor lua de autoritãţile tarii de înmatriculare a autovehiculului:
a) avertisment;
b) suspendarea temporarã, parţialã sau totalã a dreptului de a efectua transporturi pe teritoriul partii contractante unde a avut loc abaterea.
(2) Aplicarea mãsurilor menţionate în alineatul precedent trebuie sa fie, cat mai curând posibil, comunicatã autoritãţilor competente ale celeilalte pãrţi contractante.
(3) Rãmân rezervate mãsurile ce pot fi aplicate în virtutea legislaţiei naţionale de cãtre tribunalele sau autoritãţile competente din ţara unde s-a comis abaterea.
ART. 12
Controlul documentelor
(1) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor stabili de comun acord documentele de control ale transporturilor efectuate în condiţiile prezentului acord, precum şi cele care se cer autovehiculelor şi conducãtorilor acestora.
(2) Autorizaţiile şi alte documente necesare, în virtutea prezentului acord, trebuie sa însoţeascã autovehiculele respective şi sa fie prezentate, la cerere, autoritãţilor care, pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, sunt însãrcinate sa solicite prezentarea lor.
ART. 13
Legislaţia nationala
În toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord sau prin convenţiile internaţionale la care participa cele doua pãrţi contractante se aplica legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante. ART. 14
Protocol
Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante vor reglementa modalitãţile de aplicare a prezentului acord printr-un protocol*)
----------------
*) Protocolul se comunica prin grija Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor
ART. 15
Autoritãţi competente
(1) Fiecare parte contractantã desemneazã autoritãţile competente care, pe teritoriul sau, iau mãsuri şi reglementeazã problemele referitoare la aplicarea prezentului acord.
(2) Autoritãţile competente vor tine legatura directa între ele.
ART. 16
Comisia mixtã
(1) Autoritatea competenta a uneia dintre pãrţile contractante poate solicita convocarea unei comisii mixte pentru a trata problemele referitoare la aplicarea prezentului acord.
(2) Comisia mixtã este competenta sa modifice protocolul prevãzut la art. 14.
(3) Comisia mixtã se va reuni alternativ pe teritoriul fiecãrei tari.
ART. 17
Plati
Toate plãţile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în devize liber convertibile şi în conformitate cu reglementãrile de schimb în vigoare în fiecare ţara.
ART. 18
Litigii
Problemele de interpretare şi aplicare a prezentului acord, pe care autoritãţile competente ale pãrţilor contractante menţionate la art. 15 nu le pot soluţiona pe cale directa între ele, vor fi soluţionate pe cale diplomaticã.

IV. Dispoziţii finale
ART. 19
Intrarea în vigoare şi durata valabilitãţii
(1) Prezentul acord se va aproba conform dispoziţiilor constituţionale ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare la data fixatã prin schimbul de note diplomatice.
(2) Acest acord va fi valabil pe o perioada de un an, începând cu data intrãrii sale în vigoare, şi se va prelungi, în mod tacit, an de an, dacã nu va fi denunţat de una dintre pãrţile contractante cu 3 luni înaintea expirãrii valabilitãţii sale.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Întocmit la Bucureşti în ziua de 22 martie 1979, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi limba portughezã, ambele exemplare având aceeaşi valoare.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Ştefan Andrei

Pentru guvernul
Republicii Portugheze
Joao de Freitas Cruz
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016