Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 22 mai 1973  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Italiene privind navigatia maritima    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 22 mai 1973 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Italiene privind navigatia maritima

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 30 iulie 1973
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Italiene,
animate de dorinta de a dezvolta relaţiile prieteneşti între cele doua state şi de a intensifica colaborarea în domeniul navigaţiei maritime,
au stabilit sa încheie prezentul acord.

ART. 1
În prezentul acord:
a) prin termenul nava unei pãrţi contractante se înţelege orice nava comercialã care poarta pavilionul acestei pãrţi în conformitate cu legislaţia sa şi care efectueazã transporturi comerciale;
b) prin termenul membru al echipajului navei se înţelege orice persoana, inclusiv comandantul, care în timpul voiajului îndeplineşte îndatoririle legate de expoatarea sau de întreţinerea navei şi este înscrisã în rolul de echipaj.
ART. 2
Pãrţile contractante convin sa se abţinã de la orice discriminare a pavilionului în navigaţia maritima, precum şi de la orice acţiune discriminatorie care ar conduce la limitarea liberei participari a navelor celeilalte pãrţi contractante la transporturile maritime internaţionale.
ART. 3
Pe baza celor enunţate la art. 2 al prezentului acord, pãrţile contractante vor adopta mãsurile necesare pentru a îmbunãtãţi condiţiile de navigaţie între Republica Socialistã România şi Republica Italiana şi pentru a stimula dezvoltarea relaţiilor în acest domeniu.
În special:
a) vor incuraja participarea navelor Republicii Socialiste România şi ale Republicii Italiene la transporturile maritime între porturile ambelor tari şi nu vor impiedica efectuarea, de cãtre navele purtând pavilionul celeilalte pãrţi contractante, de transporturi între porturile tarii sale şi acelea ale altor tari;
b) vor coopera pentru eliminarea obstacolelor care ar putea face mai dificila dezvoltarea transporturilor maritime între porturile ambelor tari.
ART. 4
Pãrţile contractante, în dorinta comuna de a urmãri o egalitate efectivã de tratament a navelor celor doua pãrţi contractante, convin de a-şi acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate navelor comerciale specificate la art. 1, echipajelor şi incarcaturilor lor, în porturile respective, în ceea ce priveşte acordarea locurilor de ancorare, liberul acces în port şi folosirea instalaţiilor portuare pentru nave, mãrfuri şi pasageri, operaţiunile comerciale şi facilitãţile de orice fel, încãrcarea, descãrcarea, precum şi drepturile şi taxele portuare datorate sub orice titlu.
Cele prevãzute la alineatul precedent nu se aplica la avantajele, facilitãţile privilegiile şi exceptarile acordate sau care vor fi acordate de fiecare dintre cele doua pãrţi contractante altor tari, ca urmare a participãrii actuale sau viitoare la uniuni vamale sau instituţii similare.
Tratamentul pe care cele doua pãrţi contractante şi-l acorda reciproc prin prezentul acord nu se extinde la:
a) practicarea cabotajului între porturile celeilalte pãrţi contractante şi la navigaţia interioarã;
b) practicarea pescuitului;
c) practicarea serviciilor maritime în porturi, rade şi plaje, inclusiv pilotajul, remorcajul, salvarea şi asistenta maritima;
d) privilegiile acordate asociaţiilor sportive;
e) incurajarile pentru industria construcţiilor navale şi la practicarea navigaţiei maritime stabilite prin legi speciale;
f) emigratie şi la transportul emigrantilor;
g) porturile care nu sunt destinate utilizãrii de cãtre navele strãine sau la acele porturi, zone sau pãrţi de porturi destinate exclusiv sau cu precãdere navelor de rãzboi, în cazurile în care în aceste porturi, zone sau pãrţi de porturi este necesarã pentru perioade sau circumstanţe determinate aplicarea unor mãsuri restrictive speciale care vor fi comunicate neîntârziat.
Nu vor considera cabotaj situaţiile în care navele uneia dintre pãrţile contractante navigheaza dintr-un port în alt port al celeilalte pãrţi contractante, pentru a descarca mãrfuri sau pasageri aduse de aceasta nava din afarã sau pentru a lua la bord mãrfuri şi/sau pasageri cu destinaţie într-un alt stat.
ART. 5
Dacã nava uneia dintre pãrţile contractante este în pericol, suferã un naufragiu sau o alta catastrofa lângã tarmul celeilalte pãrţi contractante, nava şi incarcatura se vor bucura de aceleaşi privilegii şi facilitãţi în care aceasta parte contractantã le acorda în situaţiile similare navelor sub pavilion propriu Comandantului, echipajului şi pasagerilor, precum şi navei şi încãrcãturii ei, li se vor acorda, în orice timp, ajutorul şi asistenta necesare în aceeaşi mãsura ca şi navelor sub pavilion propriu aflate în situaţie similarã.
Bunurile salvate de pe nava aflatã în pericol sau care a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa nu vor fi supuse la nici un fel de taxe vamale, afarã de cazul când acestora li se va da destinaţia sa fie folosite în consumul intern al partii contractante pe teritoriul cãreia au fost debarcate.
Pentru depozitarea încãrcãturii, în spaţii speciale amenajate în porturi se vor percepe taxele de depozitare în vigoare pe teritoriul partii contractante considerate.
Organele competente ale unei pãrţi contractante lângã tarmul cãreia o nava a celeilalte pãrţi contractante a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa vor notifica, de îndatã ce va fi posibil, cele intamplate celui mai apropiat reprezentant consular al statului al cãrui pavilion îl poarta nava sau, în lipsa acestuia, reprezentantei diplomatice a acestui stat.
ART. 6
Naţionalitatea navelor unei pãrţi contractante se recunoaşte de cealaltã parte pe baza documentelor aflate la bordul navei, eliberate de organele competente în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului sub pavilionul cãruia navigheaza nava.
Documentele navei, precum şi documentele privind echipajul, eliberate în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului sub pavilionul cãruia navigheaza nava, vor fi recunoscute de autoritãţile celuilalt stat.
Certificatele de tonaj emise de cãtre autoritãţile competente ale unui dintre cele doua state vor fi recunoscute, de regula, de cãtre celãlalt stat şi navele nu vor fi supuse la o noua mãsurare a tonajului în porturile acestui din urma stat.
În cazul în care sistemele de mãsurare a capacitãţii navelor celor doua pãrţi contractante sunt diferite sau în sistemul de mãsurare al unei pãrţi contractante survin modificãri, pãrţile contractante se vor informa despre acestea, în scopul stabilirii condiţiilor de echivalenta.
ART. 7
În caz de intrare forţatã în port, nu vor fi socotite ca operaţiuni comerciale descãrcarea şi reincarcarea mãrfurilor pe nava, fãrã depozitare, transbordarea pe o alta nava în caz de nenavigabilitate a primei nave, aprovizionarea echipajului şi nici vânzarea mãrfurilor atunci când administraţia vamalã va fi dat autorizaţie.
Prevederile acestui articol nu se referã la drepturile sanitare, de pilotaj şi de salvare, care vor fi percepute în toate cazurile potrivit legislaţiei interne.
ART. 8
Fiecare dintre pãrţile contractante, în limitele legislaţiei sale şi ale regulilor portuare, va lua mãsurile pe care le va considera necesare, în scopul de a se facilita dezvoltarea activitãţii de navigaţie între cele doua state, de a reduce pe cat posibil timpul de stationare a navelor în porturi şi a se simplifica îndeplinirea formalitãţilor administrative, vamale şi sanitare în vigoare.
Dispoziţiile prezentului acord nu ingradesc dreptul pãrţilor contractante de a efectua controlul de frontiera la navele celeilalte pãrţi contractante.
ART. 9
Pãrţile contractante îşi recunosc reciproc documentele de identitate ale marinarilor imbarcati, eliberate de organele competente ale statului sub pavilionul cãruia se afla nava. Aceste documente de identitate sunt "carnetul de marinar" în ceea ce priveşte Republica Socialistã România şi "libretto di navigazione" în ceea ce priveşte Republica Italiana.
ART. 10
Marinarii care poseda documentele de identitate prevãzute la art. 9 al prezentului acord, cu condiţia ca numele lor sa fie înscris în rolul de echipaj al navei, remis autoritãţilor portuare, pot, în baza permisului acestora şi fãrã a fi necesarã viza, în cursul stationarii navei, sa coboare în porturile celeilalte pãrţi contractante, rãmânând în cadrul oraşului portuar, cu respectarea reglementãrilor în vigoare în acestea.
ART. 11
Marinarilor, cetãţeni ai uneia dintre cele doua pãrţi contractante, li se va permite, la cererea comandantului navei şi cu respectarea reglementãrilor în vigoare ale statului unde se afla portul de escala, sa traverseze teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru a sosi la locul de imbarcare pe o nava care se afla într-un port al acestei pãrţi sau, dacã sunt debarcati, pentru a se întoarce în patrie, precum şi a se deplasa din oraşul portuar în alta localitate sau port al aceluiaşi stat pentru motive de serviciu, luare de contact cu reprezentanta diplomaticã sau consularã a statului cãruia îi aparţin, îngrijirea sãnãtãţii, tranzit sau alte motive admise de autoritãţile competente.
ART. 12
În ceea ce priveşte navigaţia pe Dunare, prevederile prezentului acord se vor aplica tinindu-se seama de regimul juridic al navigaţiei pe Dunare.
ART. 13
Autoritãţile şi instanţele judecãtoreşti ale fiecãrei pãrţi contractante nu vor putea sa se sesizeze cu litigii care ar surveni pe navele celeilalte pãrţi contractante, în timpul voiajului sau în porturi, între comandant, ofiţeri şi membrii echipajului şi care ar avea legatura cu serviciul la bord şi obligaţiile care deriva din contractul de munca.
Prevederile alineatului precedent nu se aplica în cazurile când litigiile respective contravin legilor de ordine publica în vigoare pe teritoriul pãrţilor contractante.
ART. 14
Reprezentanţii anume desemnaţi de autoritãţile competente ale ambelor pãrţi contractante se vor reuni în comisie mixtã, la cererea uneia dintre pãrţi, periodic, de preferinta o data pe an, pentru a soluţiona orice eventuale dificultãţi care ar putea sa apara cu privire la aplicarea prezentului acord, precum şi pentru consultãri asupra principalelor probleme de interes reciproc din domeniul navigaţiei maritime.
ART. 15
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat pe cale de negocieri directe între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
În cazul în care aceste autoritãţi nu vor ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 16
Prezentul acord va fi supus ratificãrii conform dispoziţiilor legislative ale fiecãreia dintre cele doua pãrţi contractante şi schimbul instrumentelor de ratificare se va face în cel mai scurt timp posibil.
Acordul va intra în vigoare la 30 de zile de la schimbul instrumentelor de ratificare şi va rãmâne în vigoare pana la împlinirea a 6 luni de la data la care una dintre pãrţile contractante va fi notificat în scris celeilalte pãrţi contractante denunţarea lui.
Fãcut la Roma la 22 mai 1973, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba italiana, ambele texte având aceeaşi valabilitate.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016