Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 iunie 1995  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la masurile de protectie a informatiilor militare secrete de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 iunie 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la masurile de protectie a informatiilor militare secrete de stat

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 decembrie 1995

Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, numite în continuare pãrţi,
în vederea promovãrii cooperãrii reciproce şi pentru asigurarea protecţiei informaţiilor militare secrete de stat furnizate de oricare parte celeilalte pãrţi,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Aplicabilitatea acordului
A. Informaţiile militare secrete de stat, furnizate direct sau indirect de cãtre una dintre pãrţi celeilalte pãrţi ori unui ofiţer sau reprezentant al uneia dintre pãrţi, vor fi protejate în conformitate cu legile şi reglementãrile fiecãrei pãrţi şi cu prevederile prezentului acord.
B. Pãrţile se vor anunta reciproc, imediat, cu privire la orice modificare intervenita în legile şi reglementãrile proprii, care ar afecta prevederile de asigurare a protecţiei informaţiilor militare secrete de stat, aflate sub jurisdicţia acestui acord. În acest caz, pãrţile se vor consulta, asa cum este prevãzut în art. 15, pentru a discuta eventualele modificãri în acest acord.
C. Informaţiile militare secrete de stat, care constituie obiectul acestui acord, sunt cele elaborate de cãtre sau pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale al României ori de cãtre sau pentru Departamentul Apãrãrii al Statelor Unite ale Americii, precum şi cele care cad sub jurisdicţia sau controlul acestora şi care necesita protecţie în conformitate cu interesele de securitate nationala ale pãrţilor.
Pentru România, informaţiile militare secrete de stat sunt categorisite SECRET şi STRICT SECRET. Pentru Statele Unite ale Americii, acestea sunt categorisite CONFIDENŢIAL, SECRET ŞI TOP SECRET. Partea romana va atribui informaţiilor primite de la partea americana categorisite CONFIDENŢIAL şi SECRET categoria SECRET, iar pentru cele TOP SECRET categoria STRICT SECRET. Partea americana va atribui informaţiilor primite de la partea romana categorisite SECRET categoria americana SECRET, iar pentru cele STRICT SECRET categoria TOP SECRET. Informaţiile pot fi orale, vizuale sau documente, precum şi sub forma de echipamente sau tehnologie.
ART. 2
Organisme abilitate pentru punerea în aplicare
Pentru Guvernul României, organismul abilitat în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord va fi Ministerul Apãrãrii Naţionale. Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, organismul abilitat pentru punerea în aplicare a acordului va fi Departamentul Apãrãrii.
Organismele abilitate pentru punerea în aplicare a acestui acord pot încheia şi alte înţelegeri suplimentare, dar în conformitate cu acest acord.
ART. 3
Dreptul de acces
Nici o persoana nu va avea drept de acces la informaţiile militare secrete de stat, ce constituie obiectul acestui acord, doar în virtutea gradului, funcţiei sau a unei aprobãri generale de acces la informaţiile secrete de stat. Accesul la aceste informaţii va fi permis numai acelor persoane ale cãror atribuţii functionale impun un astfel de acces şi care au fost autorizate în acest sens, în conformitate cu standardele de securitate stabilite de cãtre pãrţi.
Pãrţile se vor asigura ca:
A. Partea care primeşte informaţii nu le va furniza unei terţe tari, persoane sau organism al unei terţe tari, fãrã sa aibã în prealabil aprobarea scrisã a partii furnizoare.
B. Partea care primeşte informaţii le va asigura o protecţie echivalenta cu cea asigurata de partea furnizoare.
C. Partea care primeşte informaţii nu le va utiliza în alte scopuri decît în cele pentru care au fost furnizate, în afarã cazului cînd exista o aprobare prealabilã scrisã a partii furnizoare.
D. Partea care primeşte informaţii va respecta drepturile private pe care aceste informaţii le implica, cum ar fi: de patent, de autor sau de secret comercial.
E. Fiecare unitate sau instituţie care minuieste informaţii militare secrete de stat va tine evidenta persoanelor din unitate sau instituţie care sunt autorizate sa aibã acces la astfel de informaţii.
ART. 4
Securitatea personalului
A. Decizia privind acordarea autorizaţiei pentru accesul unei persoane la informaţiile ce fac obiectul acestui acord se va conformã interesului securitãţii naţionale al fiecãrei pãrţi şi se va baza pe toate informaţiile existente care atesta ca persoana respectiva este de o loialitate indiscutabila, este integra, prezintã încredere, are un caracter ferm şi preocupãri şi relaţii care sa nu lase nici o indoiala asupra discretiei sau rationalitatii sale în utilizarea informaţiilor secrete de stat.
B. Fiecare parte va realiza o investigatie adecvatã, suficient de detaliatã pentru oricare persoana care urmeazã a avea acces la informaţiile secrete de stat la care se referã prezentul acord, astfel încît aceasta sa constituie garanţia respectãrii cerinţelor de mai sus.
C. Înainte ca un ofiţer sau un reprezentant al uneia dintre pãrţi sa furnizeze informaţii militare secrete de stat unui ofiţer sau reprezentant al celeilalte pãrţi, partea care primeşte informaţii va oferi partii furnizoare asigurãri ca ofiţerul sau reprezentantul poseda nivelul necesar de acces şi ca accesul este oficial, iar informaţiile vor fi protejate de partea care le primeşte, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
ART. 5
Vizitele
A. Autorizarea vizitelor reprezentanţilor unei pãrţi în unitãţile sau instituţiile celeilalte pãrţi, unde este necesar accesul la informaţii militare secrete de stat, va fi limitatã la cele efectuate în scopuri oficiale. Autorizaţiile pentru vizitarea respectivelor unitãţi şi instituţii vor fi acordate numai de cãtre oficialitatile guvernamentale desemnate de cele doua pãrţi. Partea care urmeazã sa primeascã vizite sau reprezentanţii desemnaţi ai acesteia vor rãspunde de anunţarea unitãţilor sau instituţiilor asupra vizitei solicitate, gamei şi celei mai ridicate categorii de secret a informaţiilor ce pot fi furnizate vizitatorilor.
B. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor partii americane vor fi transmise prin Biroul Atasatului Militar din Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
C. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor partii romane vor fi transmise prin Biroul Atasatului Militar din Ambasada României la Washington D.C.
ART. 6
Securitatea fizica
A. Pãrţile vor rãspunde pentru securitatea fizica a informaţiilor militare secrete de stat ale celeilalte pãrţi, cînd acestea sunt transportate sau depozitate pe teritoriul acestora.
B. Pãrţile sunt rãspunzãtoare de calitatea mãsurilor de securitate din unitãţile şi instituţiile de stat sau particulare unde sunt utilizate informaţiile furnizate de cãtre cealaltã parte şi vor asigura desemnarea, pentru fiecare astfel de unitate sau instituţie, a unor persoane calificate, capabile sa rãspundã şi sa aibã autoritate de a controla şi proteja respectivele informaţii.
C. Respectivele informaţii vor fi astfel pãstrate încît sa nu se permitã decît accesul persoanelor care au primit aprobare în acest sens, în conformitate cu art. 3 al acestui acord.
ART. 7
Transmiterea informaţiilor
A. Informaţiile militare secrete de stat se vor transmite între pãrţi prin canale guvernamentale.
B. Cerinţele minime de asigurare a securitãţii informaţiilor militare secrete pe timpul transmiterii acestora atît în interiorul tarii, cît şi în exteriorul acesteia, sunt urmãtoarele:
1. Documentele şi alte mijloace de comunicare
a) Documentele şi alte suporturi care conţin informaţii militare secrete de stat vor fi transmise în plicuri duble, sigilate; plicul din interior va purta numai clasificarea atribuitã informatiei şi adresa destinatarului, iar plicul din exterior va purta adresa destinatarului, adresa expeditorului şi numãrul de înregistrare, atunci cînd este cazul.
b) Plicul exterior nu va purta nici o indicaţie referitoare la categoria de secret a informaţiilor conţinute.
c) Plicul (pachetul) sigilat va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de cãtre cele doua pãrţi.
d) Pãrţile vor confirma în scris atît primirea pachetelor, cît şi a informaţiilor militare secrete de stat transmise între acestea.
2. Echipament
a) Echipamentul categorisit decret de stat va fi transportat în vehicule acoperite şi sigilate sau va fi impachetat în ambalaje speciale şi supus unui control permanent pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate.
b) Echipamentul categorisit secret de stat, care trebuie depozitat temporar în vederea transportului, va fi plasat în spaţii de depozitare asigurate sub cheie. Spaţiile vor fi protejate prin echipamente electronice de detectare a efractiei şi/sau prin paza permanenta. În spaţiile de depozitare va avea acces numai personalul autorizat corespunzãtor.
c) Se vor întocmi documente de confirmare a primirii ori de cîte ori echipamentul este preluat de cãtre altcineva, pe parcursul transportului; un astfel de document va fi semnat şi de destinatarul final şi transmis expeditorului.
3. Transmiterile prin mijloace electronice
Informaţiile militare secrete de stat care vor fi transmise prin mijloace electronice vor fi criptate.
ART. 8
Responsabilitatea şi controlul
Se vor stabili modalitãţi de rãspundere şi control pentru gestionarea accesului de informaţii militare secrete de stat ce fac obiectul prezentului acord, precum şi a distribuirii acestora.
ART. 9
Marcarea documentelor
Fiecare parte va înscrie - prin stampilare sau marcare - denumirea guvernului furnizor pe toate informaţiile militare secrete de stat primite de la cealaltã parte. Pe aceste informaţii se vor înscrie şi elementele referitoare la categorisirea partii care le-a primit şi care le va asigura acelaşi grad de protecţie cu cel stabilit de cãtre partea emitatoare.
ART. 10
Distrugerea
A. Documentele şi suporturile ce conţin informaţii militare secrete de stat şi care fac obiectul prezentului acord vor fi distruse prin ardere, triturare, transformare în pasta sau prin alte modalitãţi pentru a impiedica reconstituirea informaţiilor secrete de stat conţinute de acestea.
B. De asemenea, echipamentele categorisite secrete de stat vor fi distruse complet sau modificate astfel încît sa nu mai fie posibila reconstituirea - integrala sau parţialã - a informaţiilor militare secrete de stat conţinute de acestea.
ART. 11
Reproducerea
Cînd un document sau un suport ce conţine informaţii militare secrete de stat este reprodus, toate însemnele reprezentind categoria de secret atribuitã informaţiilor conţinute de original vor fi reproduse sau aplicate pe fiecare copie în parte. Copiile documentelor suporturilor vor fi supuse aceluiaşi regim de secret ca şi originalele. Numãrul de copii va fi limitat la cel impus de scopul oficial.
ART. 12
Traducerea
Toate traducerile informaţiilor militare secrete de stat vor fi efectuate numai de cãtre persoane abilitate conform procedurilor prevãzute la art. 4. Numãrul de copii va fi minim necesar, iar distribuţia acestora va fi controlatã. Pe aceste traduceri se vor gãsi aceleaşi inscripţii ca şi pe original, precum şi menţiunea, în limba în care s-a efectuat traducerea, ca documentul conţine informaţii militare secrete de stat proprii partii care le-a furnizat.
ART. 13
Furnizarea de informaţii cãtre contractanţi
Înainte de furnizarea oricãror informaţii militare secrete de stat care fac obiectul acestui acord, primite de la cealaltã parte, cãtre un contractant sau un potenţial contractant, partea care a primit informaţiile:
A. Se va asigura ca un astfel de contractant sau potenţial contractant şi întreprinderea acestuia dispun de capacitatea de a asigura informaţiilor primite o protecţie corespunzãtoare.
B. Va acorda întreprinderii respective aprobarea corespunzãtoare de acces la aceste informaţii.
C. Va acorda, în conformitate cu art. 4, aprobãri de acces la respectivele informaţii pentru toate persoanele din întreprindere ale cãror atribuţii le impun accesul la informaţiile respective.
D. Se va asigura ca toate persoanele care au acces la informaţii sunt informate asupra responsabilitãţii de a proteja informaţiile în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare.
E. Va efectua inspecţii în întreprinderea respectiva pentru a se asigura ca informaţiile sunt protejate în conformitate cu prevederile din acest acord.
F. Se va asigura ca accesul la informaţii este limitat la persoanele autorizate pe principiul "necesitãţii cunoaşterii în scopuri oficiale".
ART. 14
Mãsuri în cazul pierderii sau compromiterii ori al unei posibile pierderi sau compromiteri
Partea care trimite va fi informatã imediat cu privire la cazurile de pierdere sau compromitere ori de posibila pierdere sau compromitere a informaţiilor sale militare secrete de stat, iar partea care primeşte va iniţia o ancheta pentru a stabili împrejurãrile. Rezultatele anchetei, precum şi o informare referitoare la mãsurile luate pentru prevenirea repetarii acestei situaţii vor fi înaintate partii care a trimis de cãtre partea care conduce ancheta.
ART. 15
Verificarea sistemelor de securitate
Aplicarea mãsurilor de securitate anterior menţionate poate fi imbunatatita prin efectuarea de vizite reciproce de cãtre personalul specializat în probleme de securitate ale celor doua pãrţi. În consecinta, reprezentanţii pãrţilor, dupã o consultare prealabilã, vor avea permisiunea sa viziteze pe cealaltã parte, sa discute şi sa constate la fata locului modul de aplicare a mãsurilor de protecţie, în vederea realizãrii unei compatibilitati corespunzãtoare între sistemele de securitate ale acestora. Fiecare parte va sprijini reprezentanţii celeilalte pãrţi în misiunea acestora de a constata dacã informaţiile militare secrete de stat furnizate de cãtre cealaltã parte sunt protejate în mod corespunzãtor.
ART. 16
Intrarea în vigoare şi denunţarea
A. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri care atesta ca procedurile legale de aprobare ale celor doua pãrţi au fost îndeplinite.
B. Acest acord va rãmîne în vigoare pentru o perioada de timp de cinci ani şi va fi prelungit automat, anual, cu excepţia cazului în care una dintre pãrţi va face cunoscutã celeilalte pãrţi, în scris - cu 90 de zile înainte - intenţia sa de a denunta acordul.
C. Indiferent de denunţarea acordului, toate informaţiile militare secrete de stat furnizate în perioada aplicãrii sale vor continua sa fie protejate în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta.
Încheiat la Washington, astãzi, ziua 21, luna iunie 1995, în dublu exemplar, în limbile engleza şi romana, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Gheorghe Tinca,
ministrul apãrãrii naţionale

Pentru Guvernul Statelor Unite
ale Americii,
Dr. William Perry,
secretarul apãrãrii

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016