Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 iunie 1983  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Mali privind transporturile aeriene civile Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Mali,    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 iunie 1983 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Mali privind transporturile aeriene civile Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Mali,

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 14 februarie 1984
animate de dorinţa comunã de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian, şi
dorind sã încheie un acord în scopul înfiinţãrii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile statelor lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori, în afarã de cazul când din context nu rezultã altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
a) convenţie înseamnã Convenţie privind aviaţia civilã internaţionalã, încheiatã la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Socialistã România şi Republica Mali sunt pãrţi, inclusiv anexele şi amendamentele adoptate în baza art. 90 şi 94 din convenţie, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au devenit aplicabile pentru ambele pãrţi contractante;
b) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, Guvernul Republicii Socialiste România, iar pe de altã parte, Guvernul Republicii Mali;
c) autoritate aeronauticã înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Republica Mali, ministerul însãrcinat cu aviaţia civilã sau, în ambele cazuri, orice persoanã sau organ autorizat sã îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de aceste autoritãţi aeronautice;
d) întreprindere aerianã desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian civil stabilitã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escalã necomercialã au înţelesurile stabilite în art. 96 din convenţie;
f) tarif înseamnã preţurile care trebuie sã fie plãtite pentru transportul de pasageri şi mãrfuri şi condiţiile în care acestea se aplicã, inclusiv preţurile, sumele de platã şi condiţiile privind serviciile de agenţie şi alte servicii auxiliare, cu excepţia sumelor şi condiţiilor în legãturã cu trimiterile poştale.
ART. 2
Acordarea de drepturi
1. Fiecare parte contractantã acordã celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul exploatãrii de servicii aeriene pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite şi rute specificate.
2. Potrivit prevederilor din prezentul acord, întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura, în exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, de:
a) dreptul de a survola, fãrã aterizare, teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante;
b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul menţionat;
c) dreptul de a îmbarca şi debarca pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, pasageri, marfã şi trimiteri poştale cu destinaţia sau provenind din punctele de pe teritoriul statului sãu;
d) dreptul de a îmbarca şi debarca pe teritoriul unor state terţe, în punctele specificate în anexa prezentului acord, pasageri, marfã şi trimiteri poştale cu destinaţia sau cu provenienţa din puncte de pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante specificate în anexa la prezentul acord.
3. Nici o prevedere a prezentul articol nu va conferi întreprinderii desemnate de o parte contractantã dreptul de a îmbarca, pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, pasageri, mãrfuri şi trimiteri poştale pentru a fi transportate, contra platã, într-un alt punct de pe teritoriul statului acestei din urmã pãrţi contractante.
ART. 3
Desemnarea şi autorizaţia de exploatare
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Aceastã desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice.
2. Autoritatea aeronauticã care a primit din partea celeilalte autoritãţi aeronautice notificarea pentru întreprinderea aerianã desemnatã va acorda fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol, autorizaţia de exploatare necesarã.
3. Autoritatea aeronauticã care acordã autorizaţia de exploatare va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sã-i facã dovada cã este în mãsurã sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate de aceastã autoritate aeronauticã în exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va putea cere, pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord, sã i se facã dovada cã o parte preponderentã a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparţin statului al cãrui guvern este partea contractantã care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aparţine acea întreprindere.
5. Întreprinderea aerianã desemnatã, autorizatã potrivit paragrafului 2 al prezentului articol, va putea trece oricând din momentul primirii autorizaţiei de exploatare, la începerea exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 4
Exercitarea drepturilor
1. Întreprinderile aeriene desemnate se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. Întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã va lua în considerare interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã pentru a nu afecta serviciile convenite pe care aceastã din urmã întreprindere le asigurã în întregime sau în parte pe aceeaşi rutã.
3. Exploatarea serviciilor aeriene, efectuatã de întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã, va fi organizatã printr-o corelare raţionalã a capacitãţii de transport cu satisfacerea deplinã a cererii curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfã şi trimiteri poştale cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat.
4. Dreptul fiecãreia dintre întreprinderile desemnate de a efectua transporturi în trafic internaţional între teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante şi teritoriile unor state terţe se va exercita conform principiilor generale de dezvoltare normalã afirmate de cele douã pãrţi contractante şi cu condiţia sã se adapteze capacitatea:
a) cererii de trafic dinspre şi spre teritoriul statului pãrţii contractante care a desemnat întreprinderea;
b) cererii de trafic din regiunile traversate, ţinându-se seama de serviciile locale şi regionale;
c) exigenţelor unei exploatãri economice a serviciilor convenite.
5. Capacitatea de transport de pasageri, marfã şi trimiteri poştale care va fi asiguratã iniţial va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite; ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sã fie asiguratã va fi discutatã, de câte ori va fi nevoie, de autoritãţile aeronautice. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi schimbãrile capacitãţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 5
Aplicarea legilor şi regulamentelor
1. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite independent de fiecare stat pe teritoriul sãu.
2. Legile şi alte reglementãri care se aplicã pe teritoriul fiecãrui stat cu privire la intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi la exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cât ele se gãsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã.
3. Legile şi alte reglementãri în vigoare în Republica Socialistã România, respectiv în Republica Mali, care se aplicã pe teritoriul lor la intrarea, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor mãrfii şi trimiterilor poştale, cum ar fi cele privitoare la formalitãţile de intrare, şedere, ieşire, tranzit, vamã şi la mãsuri sanitare, se vor aplica şi pasagerilor, echipajelor, mãrfii şi trimiterilor poştale transportate cu aeronavele întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã, pe timpul cât ele se gãsesc pe teritoriul menţionat.
ART. 6
Revocarea şi suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sã revoce o autorizaţie de exploatare sau sã suspende exercitarea de cãtre întreprinderea aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau sã supunã exercitarea acestor drepturi condiţiilor pe care le va considera necesare, dacã:
a) aceastã întreprindere nu poate dovedi cã o parte preponderentã a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii menţionate aparţin pãrţii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai statului acesteia, sau dacã:
b) aceastã întreprindere nu a respectat sau a încãlcat grav legile şi regulamentele pãrţii contractante care a acordat aceste drepturi, sau dacã:
c) aceastã întreprindere nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute în prezentul acord.
2. Un astfel de drept se va putea exercita numai dupã o consultare cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul când revocarea, suspendarea sau stabilirea condiţiilor prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol sunt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi regulamente.
ART. 7
Recunoaşterea certificatelor şi licenţelor
1. Aeronavele întreprinderilor aeriene desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie sã poarte însemnele proprii de naţionalitate şi înmatriculare.
2. Fiecare aeronavã folositã pentru serviciile convenite trebuie sã posede la bord urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine, licenţele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum al aeronavei;
e) autorizaţia pentru staţia radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevãzute de reglementãrile fiecãrei pãrţi contractante; despre existenţa unor asemenea documente va trebui sã fie informatã cealaltã parte contractantã.
3. Fiecare parte contractantã recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj pe care le-a eliberat sau le-a validat cealaltã parte contractantã.
4. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezervã dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate unor cetãţeni ai statului sãu de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.
ART. 8
Scutire de impozite şi taxe
1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii lor cãtre pasageri pe timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sã rãmânã la bordul aeronavelor pânã în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autoritãţile acestuia şi destinate consumãrii la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentãrii aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale, îmbarcaţi pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost îmbarcaţi;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea şi repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
4. Încasãrile şi beneficiile întreprinderilor aeriene desemnate, realizate pe teritoriul celuilalt stat, precum şi remuneraţiile primite de personalul reprezentanţelor întreprinderilor aeriene desemnate, vor fi scutite de impozite.
5. Sumele care reprezintã plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de impozite sau de alte taxe.
ART. 9
Facilitãţi vamale
Echipamentele obişnuite de bord şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestui din urmã stat.
În fiecare caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pânã în momentul când vor fi reexportate sau pânã când vor primi altã destinaţie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 10
taxe de utilizare
Taxele şi celelalte sume de platã pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv pe teritoriul Republicii Mali, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplicã tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãine care opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 11
Activitãţi comerciale
1. Întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã are dreptul sã menţinã pe teritoriul celuilalt stat o reprezentanţã cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian.
2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane necesar reprezentanţelor lor, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Personalul reprezentanţei va avea cetãţenia statului cãruia îi aparţine întreprinderea aerianã desemnatã; pãrţile contractante vor putea aproba excepţii.
4. Organele competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionãri a reprezentanţei întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 12
Convertirea şi transferul încasãrilor
Soldul dintre încasãri şi cheltuieli realizat pe teritoriul celuilalt stat de întreprinderea aerianã desemnatã va fi transferat conform prevederilor acordului de plãţi în vigoare între pãrţile contractante.
În cazul în care prevederile acordului de plãţi nu vor fi aplicabile sau nu va exista un astfel de acord, plãţile vor fi efectuate în devize liber convertibile.
Sumele respective vor fi liber transferate, fãrã a fi supuse la impuneri sau restricţii, pe bazã de reciprocitate.
ART. 13
Tarife
1. Tarifele care se vor aplica transportului aerian cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat vor fi stabilite, pe cât posibil, de comun acord, de întreprinderile aeriene desemnate de pãrţile contractante la cuantumuri rezonabile. La stabilirea tarifelor se va ţine seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii şi un beneficiu rezonabil, precum şi tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi rutã. La realizarea tarifelor, întreprinderile aeriene desemnate vor ţine seama, în mãsura posibilului, şi de procedura de determinare a tarifelor practicatã de uzanţele internaţionale.
2. Tarifele convenite între întreprinderile aeriene desemnate vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Tarifele supuse aprobãrii, conform paragrafului 2 al prezentului articol, vor fi considerate aprobate dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul privind aceste tarife în termen de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
4. În cazul când întreprinderile aeriene desemnate nu vor ajunge la o înţelegere asupra tarifelor sau în cazul când tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodatã, aprobate de cãtre autoritãţile aeronautice.
5. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, conform prevederilor paragrafului 4 din prezentul articol, diferendul va fi soluţionat conform procedurii prevãzute în art. 18 al prezentului acord.
6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rãmâne în vigoare pânã în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiaşi proceduri. În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif şi în acest sens se angajeazã negocieri, potrivit paragrafelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rãmâne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douãsprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
ART. 14
Aprobarea orarelor
1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie sã se punã de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecvenţa curselor aeriene, zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar termenul de 60 (şaizeci) de zile, dacã autoritãţile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.
3. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor reuşi sã cadã de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice. Aceeaşi procedurã este valabilã şi în situaţia când întreprinderile aeriene desemnate nu cad de acord privind schimbarea ulterioarã a orarelor în vigoare. În aceastã din urmã situaţie, orarele existente vor rãmâne în vigoare 6 luni de zile, perioadã de timp în care autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
ART. 15
Statistici
La cererea uneia dintre autoritãţilor aeronautice, autoritatea aeronauticã a celeilalte pãrţi contractante îi va furniza date statistice referitoare la folosirea capacitãţii de transport oferitã de întreprinderea aerianã desemnatã pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conţine, în mãsura posibilului, informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.
ART. 16
Consultãri
Fiecare parte contractantã va putea cere în orice moment consultãri cu cealaltã parte contractantã, în scopul de a se asigura dacã prevederile prezentului acord se aplicã şi se aduc la îndeplinire.
ART. 17
Modificãri
1. Dacã una dintre pãrţile contractante considerã de dorit sã se modifice vreo dispoziţie a prezentului acord, o astfel de modificare, dacã este convenitã între pãrţile contractante, se va aplica în mod provizoriu din ziua semnãrii ei şi va intra în vigoare când pãrţile contractante îşi vor notifica îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale.
2. Modificãrile din anexa prezentului acord vor putea fi convenite direct între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante şi vor fi aprobate de acestea. Ele se vor aplica provizoriu din ziua când au fost convenite şi vor intra în vigoare dupã ce vor fi confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
3. Negocierile privind modificarea acordului sau a anexei sale vor trebui sã înceapã în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
4. Prezentul acord, anexa sa şi orice amendament vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
5. Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanţã, prin negocieri între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
ART. 18
Reglementarea diferendelor
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul când autoritãţile aeronautice nu reuşesc sã ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 19
Intrarea în vigoare şi denunţarea
1. Acordarea se încheie pe o perioadã nelimitatã.
2. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu din ziua semnãrii şi va intra în vigoare la data când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
3. Fiecare parte contractantã va putea, în orice moment, sã notifice în scris celeilalte pãrţi contractante hotãrârea sa de a denunţa prezentul acord. Aceastã notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
Acordul îşi va înceta valabilitatea dupã o perioadã de 12 (douãsprezece) luni de la primirea notificãrii, dacã denunţarea nu va fi retrasã de comun acord înainte de terminarea acestei perioade.
Dacã cealaltã parte contractantã nu confirmã primirea se va considera cã notificarea i-a parvenit în 14 (paisprezece) zile de la data primirii comunicãrii la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Drept care, persoanele autorizate de cele douã pãrţi contractante au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bucureşti la 21 iunie 1983, în douã exemplare originale în limba românã şi în limba francezã, fiecare având aceeaşi valabilitate.

ANEXA

A
TABELELE DE RUTĂ
I
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte intermediare: se vor stabili ulterior.
Puncte în Republica Mali: Bamako.
Puncte mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.
II
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Mali:
Puncte în Republica Mali: Bamako.
Puncte intermediare: se vor stabili ulterior.
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.

B.
1. Unele puncte de pe rutele specificate vor putea sã nu fie deservite fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele, în funcţie de interesul întreprinderii aeriene desemnate.
2. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în ţãri terţe unde fiecare întreprindere aerianã desemnatã va putea îmbarca sau debarca pasageri, marfã şi poştã cu destinaţia, respectiv cu provenienţa, pe teritoriul Republicii Socialiste România sau pe teritoriul Republicii Mali.
3. Zboruri suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile, fãcutã de fiecare întreprindere aerianã desemnatã.────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016