Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 iulie 1983  intre Republica Socialista Romania si Republica Zambia pentru servicii aeriene intre si dincolo de teritoriile lor respective    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 iulie 1983 intre Republica Socialista Romania si Republica Zambia pentru servicii aeriene intre si dincolo de teritoriile lor respective

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 29 iunie 1984

Republica Socialistã România şi Republica Zambia (denumite în continuare pãrţi contractante,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
animate de dorinta comuna de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian, şi
dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii serviciilor aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicãrii acestui acord şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori, în afarã de cazul cînd din context nu rezulta altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
1.1. termenul convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexa şi amendamente adoptate în baza art. 90 şi 94 ale acesteia, în mãsura în care acele anexe şi amendamente au intrat în vigoare pentru ambele pãrţi contractante;
1.2. termenul autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul Republicii Socialiste România, Departamentul Aviaţiei Civile sau orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţii la care se referã acest acord, iar în cazul Republicii Zambia, ministrul energiei, transportului şi comunicaţiilor sau orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţii la care se referã acest acord;
1.3. termenul întreprindere de transport aerian desemnatã înseamnã o întreprindere de transport aerian civil care a fost desemnatã de o parte contractantã celeilalte pãrţi contractante, printr-o notificare scrisã, în conformitate cu art. 4 al prezentului acord, în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate;
1.4. termenul teritoriu referitor la un stat înseamnã intinderile terestre şi apele interioare, apele teritoriale adiacente lor, precum şi spaţiul aerian de deasupra acestora aflate sub suveranitatea acelui stat;
15. termenii serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escala necomercialã au intelesurile stabilite în art. 96 al convenţiei; iar
1.6. termenul tarife înseamnã preţurile care urmeazã sa fie plãtite pentru transportul pasagerilor şi mãrfurilor, precum şi condiţiile în baza cãrora se aplica aceste preţuri, inclusiv preţurile, comisioanele şi condiţiile pentru serviciile de agenţie şi alte servicii auxiliare, dar exclusiv remuneraţiile şi condiţiile pentru transportul poştei.
ART. 2
Sfera de aplicabilitate a convenţiei de la Chicago
2. Prevederile acestui acord se vor supune prevederilor convenţiei în mãsura în care aceste prevederi sînt aplicabile serviciilor aeriene internaţionale regulate.
ART. 3
Acordarea drepturilor
3.1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatãrii serviciilor aeriene regulate internaţionale, pe rutele specificate în anexa la acest acord (denumite în continuare servicii convenite şi, respectiv, rute specificate).
3.2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord, întreprinderile de transport aerian desemnate de fiecare parte contractantã se vor bucura de urmãtoarele drepturi:
3.2.1. dreptul de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
3.2.2. dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat; şi
3.2.3. dreptul de a face escale pe teritoriul celuilalt stat în timp ce exploateazã un serviciu convenit pe o ruta specificatã, în scopul debarcarii şi imbarcarii, în trafic internaţional, de pasageri, mãrfuri şi posta, în baza condiţiilor prevãzute în prezentul acord şi anexa sa.
3.3. Nici o prevedere a paragrafului 3.2. al acestui articol nu va fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii de transport aerian desemnate a unei pãrţi contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri şi marfa, inclusiv posta, care se transporta în baza unui contract de închiriere sau contra plata, cu destinaţia pentru un alt punct de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Desemnarea întreprinderilor de transport aerian şi autorizaţia de exploatare
4.1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze, în scris, prin intermediul autoritãţii sale aeronautice, o întreprindere de transport aerian, în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate.
4.2. Autoritatea aeronautica care a primit de la cealaltã autoritate aeronautica notificarea pentru întreprinderea de transport aerian desemnatã va acorda, fãrã intirziere, autorizaţia de exploatare necesarã, sub rezerva prevederilor paragrafelor 4.3. şi 4.4. ale prezentului articol.
4.3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante pot solicita întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã sa le facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute în baza legilor şi reglementãrilor, aplicate în mod normal şi rezonabil de cãtre aceasta autoritate la exploatarea serviciilor aeriene regulate internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4.4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de exploatare, la care s-a fãcut referire în paragraful 4.2. al acestui articol, sau de a impune acele condiţii care pot fi considerate necesare în exercitarea de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a drepturilor specificate în art. 3 la acord, în cazul în care partea contractantã menţionatã nu este convinsa ca proprietatea preponderenta şi controlul efectiv al acelei întreprinderi de transport aerian aparţin partii contractante care desemneazã întreprinderea de transport aerian ori cetãţenilor acelei pãrţi contractante sau ambilor.
4.5. O întreprindere de transport aerian astfel desemnatã şi autorizata poate începe, oricind, sa exploateze serviciile convenite, cu condiţia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 al acestui acord sa fie în vigoare în ceea ce priveşte acele servicii.
ART. 5
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
5.1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a revoca o autorizaţie de exploatare sau de a suspenda exercitarea drepturilor acordate în baza prevederilor acestui acord unei întreprinderi de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã sau de a impune acele condiţii pe care le poate considera necesare în exercitarea acestor drepturi;
5.1.1. în cazul în care nu se face dovada ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi de transport aerian aparţin partii contractante care desemneazã întreprinderea de transport aerian ori cetãţenilor acelei pãrţi contractante sau ambilor;
5.1.2. în cazul în care acea întreprindere de transport aerian nu reuşeşte sa se conformeze legilor sau reglementãrilor în vigoare pe teritoriul partii contractante care acorda aceste drepturi;
5.1.3. în cazul în care întreprinderea de transport aerian nu reuşeşte în alt mod sa opereze în conformitate cu condiţiile prevãzute în baza prevederilor acestui acord şi ale anexei sale.
5.2. În afarã de cazul cînd revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 5.1. al acestui articol sînt esenţiale pentru a preveni noi abateri de la legi sau regulamente, acest drept va fi exercitat numai dupã consultãri între pãrţile contractante.
ART. 6
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite
6.1. Întreprinderile de transport aerian ale ambelor pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile în exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.
6.2. La exploatarea serviciilor convenite, întreprinderea de transport aerian desemnatã de fiecare parte contractantã va tine seama de interesele întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã, astfel încît sa nu afecteze în mod necorespunzãtor serviciile pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
6.3. Serviciile convenite asigurate de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate de pãrţile contractante vor fi în strinsa legatura cu cerinţele de transport ale publicului pe rutele specificate şi vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacitãţi adecvate cerinţelor curente şi raţional previzibile de transport de pasageri şi marfa, inclusiv posta, cãtre şi dinspre teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea de transport aerian. Asigurarea transportului de pasageri şi marfa, inclusiv posta, atît imbarcat, cît şi debarcat, în punctele de pe rutele specificate pe teritoriul altor state decît cele care desemneazã întreprinderea de transport aerian, se va face în conformitate cu principiile generale dupã care capacitatea trebuie sa fie legatã de:
6.3.1. cerinţele de trafic spre şi dinspre teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea de transport aerian;
6.3.2. cerinţele de trafic din zona prin care trece linia aerianã, dupã ce au fost luate în considerare celelalte servicii de transport înfiinţate de întreprinderile de transport aerian ale statelor din acea zona; şi
6.3.3. cerinţele unei exploatãri economice a serviciilor aeriene.
6.4. Capacitatea de transport de pasageri, marfa şi posta care urmeazã sa fie asigurata iniţial va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sa fie asigurata va fi discutata periodic de aceste autoritãţi aeronautice. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi schimbãrile capacitãţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
6.5. În scopul satisfacerii cerinţelor neprevãzute de transport, de natura temporarã, întreprinderile de transport aerian desemnate pot conveni asupra sporirii temporare a capacitãţii, în mãsura în care este necesar, pentru a satisface cerinţele de transport menţionate, sub rezerva aprobãrii autoritãţilor aeronautice.
6.6. Orarele stabilite de fiecare întreprindere de transport aerian desemnatã pentru serviciile convenite prevãzute la articolul 3.1. vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea serviciilor convenite respective. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar termenul de 60 (şaizeci) de zile, dacã autoritãţile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.
ART. 7
Tarife
7.1. Tarifele care se vor aplica pentru transportul aerian cu destinaţia sau cu provenienta în sau din teritoriul celuilalt stat vor fi stabilite, pe cît posibil, de comun acord, de întreprinderile de transport aerian desemnate de pãrţile contractante, la cuantumuri rezonabile. La stabilirea tarifelor se va tine seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii şi un beneficiu rezonabil, precum şi tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi ruta. La convenirea tarifelor, întreprinderile de transport aerian desemnate vor tine seama, în mãsura posibilului, de procedura Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional.
7.2. Tarifele convenite între întreprinderile de transport aerian desemnate vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
7.3. Aprobarea tarifelor se va comunica, în scris, în mod expres; totuşi, tarifele supuse aprobãrii, conform paragrafului 7.2. al acestui articol, vor fi considerate aprobate dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul privind aceste tarife într-o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
7.4. În cazul cînd întreprinderile de transport aerian desemnate nu vor putea ajunge la o înţelegere asupra tarifelor sau în cazul cînd tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodatã, aprobate de cãtre autoritãţile aeronautice.
7.5. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, conform prevederilor paragrafului 7.4. al acestui articol, diferendul va fi soluţionat potrivit procedurii prevãzute în art. 10 al acestui acord.
7.6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rãmîne în vigoare pînã în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiaşi proceduri. În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif şi în acest sens se angajeazã negocieri potrivit paragrafelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rãmîne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
ART. 8
Scutirea de taxe vamale şi alte taxe
8.1. Aeronavele exploatate în cadrul serviciilor internaţionale de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, piesele de schimb, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile şi tutunurile şi alte produse destinate vinzarii, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxe de inspecţie şi alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente şi rezerve sa ramina la bordul aeronavelor pînã în momentul reexportãrii lor.
8.2. Rezervele de carburanţi, lubrifianţi, piesele de schimb, echipamentul obişnuit şi proviziile de bord (acestea din urma în limitele fixate de autoritãţile vamale ale fiecãrei pãrţi contractante), introduse pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante de cãtre sau în numele întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã sau luate la bordul aeronavelor exploatate de aceasta întreprindere de transport aerian desemnatã şi destinate exclusiv folosirii în cadrul exploatãrii serviciilor internaţionale, vor fi scutite de toate taxele naţionale, inclusiv de taxele vamale şi taxele de inspecţie impuse pe teritoriul primei pãrţi contractante, chiar şi atunci cînd aceste rezerve vor fi folosite pe porţiuni din traiectul de zbor efectuat deasupra teritoriului partii contractante unde au fost luate la bord. Materialele la care s-au fãcut referiri mai sus, la cerere, pot fi puse sub supraveghere sau control vamal.
8.3. Sumele care reprezintã plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de impozite sau de orice alte taxe.
8.4. Echipamentul obişnuit de bord, piesele de schimb, proviziile de bord şi rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, pãstrate la bordul aeronavelor fiecãrei pãrţi contractante, pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu aprobarea autoritãţilor vamale ale acelei pãrţi, care pot solicita ca aceste materiale sa fie puse sub supravegherea lor pînã în momentul cînd vor fi reexportate sau pînã cînd vor primi alta destinaţie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
8.5. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi de transport aerian desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi alte taxe similare.
ART. 9
Aplicarea legilor şi regulamentelor
9.1. Legile şi regulamentele oricãrei pãrţi contractante referitoare la intrarea sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor angajate în servicii aeriene internaţionale sau la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave vor fi respectate de întreprinderea de transport aerian desemnatã a celeilalte pãrţi contractante la intrarea, şederea şi ieşirea de pe teritoriul menţionat. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de cãtre fiecare stat pe teritoriul sau.
9.2. Legile şi regulamentele oricãrei pãrţi contractante referitoare la imigrare, paşapoarte sau alte documente de cãlãtorie aprobate, cele referitoare la intrare şi alte formalitãţi sau cele referitoare la vama şi carantina vor fi aplicate echipajelor, precum şi pasagerilor, mãrfii şi poştei transportate de cãtre aeronavele întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã la intrarea, şederea şi plecarea de pe teritoriul partii contractante menţionate.
9.3. Pasagerii, bagajele, marfa şi posta în transport direct prin teritoriul oricãrei pãrţi contractante şi care nu pãrãsesc zona aeroportului rezervatã în acest scop vor fi supuse unui control simplificat.
9.4. Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic pe teritoriile pãrţilor contractante vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãine care opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
9.5. Nici una dintre pãrţile contractante nu va acorda preferinta propriei sale întreprinderi de transport aerian desemnate sau oricãrei alte întreprinderi de transport aerian fata de întreprinderea de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã în ceea ce priveşte aplicarea reglementãrilor sale vamale, de imigrare, carantina şi a altor reglementãri similare ori în ceea ce priveşte folosirea aeroporturilor, rutelor aeriene şi serviciilor de trafic aerian sau altor facilitãţi conexe, aflate sub controlul sau.
ART. 10
Recunoaşterea brevetelor şi licenţelor
10. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele emise sau validate de o parte contractantã şi care nu sînt expirate vor fi recunoscute ca valabile de cãtre cealaltã parte contractantã în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate, cu condiţia ca întotdeauna aceste certificate, brevete şi licenţe sa fie emise sau validate în conformitate cu normele stabilite în baza convenţiei. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoascã, pentru zborurile deasupra propriului sau teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate sau validate propriilor sãi cetãţeni de cãtre cealaltã parte contractantã.
ART. 11
Furnizarea datelor statistice
11. La cerere, autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante va furniza autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante date periodice sau alte situaţii stabilite, dupã cum pot fi necesare, în scopul analizarii capacitãţii asigurate pe serviciile convenite de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a primei pãrţi contractante.
ART. 12
Transferul veniturilor
12.1. Fiecare parte contractantã acorda întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de liber transfer, la cursul oficial de schimb, al venitului net realizat pe teritoriul sau din transportul pasagerilor, mãrfurilor şi poştei. Transferul se va efectua în valuta liber convertibilã. În cazul în care exista un acord special pentru reglementarea plãţilor între cele doua pãrţi contractante, se vor putea aplica prevederile acestuia.
12.2. Venitul net realizat de întreprinderea de transport aerian a oricãrei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în legatura cu transportul pasagerilor, mãrfurilor şi poştei va fi scutit de toate taxele şi impozitele.
ART. 13
Reprezentanta
13. Întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va avea dreptul, sub rezerva legilor şi regulamentelor referitoare la intrarea şi şederea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, sa introducã şi sa menţinã proprii sãi reprezentanţi, împreunã cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian. Întreprinderile de transport aerian desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane necesar reprezentantelor lor, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
ART. 14
Consultãri
14. În spiritul unei strinse colaborãri, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante, la cerere, se vor consulta reciproc, periodic, în vederea asigurãrii aplicãrii şi respectãrii prevederilor acordului şi ale anexei la acesta.
ART. 15
Amendamente
15.1. Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al pãrţilor. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atentie şi în spirit favorabil orice propunere prezentatã de cealaltã parte contractantã. Orice modificare convenitã va intra în vigoare cînd pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
15.2. Anexa la acord va putea fi modificatã şi de autoritãţile aeronautice. Orice modificare adusã la anexa acordului va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã, printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
15.3. Negocierile privind modificarea acordului sau a anexei sale vor trebui sa înceapã în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
15.4. Dacã un acord multilateral referitor la transportul aerian intra în vigoare pentru ambele pãrţi contractante, prezentul acord va fi amendat astfel încît sa se conformeze acelui acord.
ART. 16
Soluţionarea diferendelor
16.1. Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acordului sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. În cazul cînd autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, pãrţile contractante se vor strãdui sa rezolve diferendul pe cale diplomaticã.
16.2. Dacã diferendul nu va putea fi soluţionat conform paragrafului 1 din prezentul articol, el va fi supus, la cererea oricãrei pãrţi contractante, de comun acord cu cealaltã parte contractantã, unui arbitraj constituit dupã procedura prevãzutã în urmãtorul paragraf.
16.3. Arbitrajul va fi asigurat de un tribunal format din trei arbitri, constituit dupã cum urmeazã:
16.3.1. Pãrţile contractante vor desemna cîte un arbitru în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii de la una dintre pãrţile contractante a unei note pe cale diplomaticã prin care se cere arbitrarea diferendului. Cei doi arbitri desemnaţi, de comun acord, vor desemna pe cel de-al treilea arbitru într-o perioada viitoare de 60 (şaizeci) de zile, care nu va avea cetãţenia nici uneia dintre pãrţile contractante şi care va acţiona ca preşedinte al tribunalului de arbitraj.
16.3.2. Dacã una dintre pãrţile contractante nu desemneazã un arbitru sau nu se ajunge la un acord asupra desemnãrii celui de-al treilea arbitru, oricare parte contractantã poate cere preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sa desemneze arbitrul sau arbitrii necesari, dupã caz.
16.4. Fiecare parte contractantã va depune toate eforturile, luind mãsuri compatibile cu legislaţia sa nationala, pentru a aduce la îndeplinire decizia tribunalului arbitral.
16.5. Fiecare parte contractantã va suporta remunerarea şi cheltuielile necesare pentru arbitrul sau, iar onorariul pentru cel de-al treilea arbitru şi cheltuielile necesare acestuia, precum şi cele aferente activitãţii arbitrajului, vor fi suportate în mod egal de ambele pãrţi contractante.
ART. 17
Înregistrarea la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
17. Prezentul acord şi anexa sa, precum şi eventualele modificãri ale acestora, vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Intrarea în vigoare şi denunţarea
18.1. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
18.2. Acest acord a fost încheiat pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data intrãrii sale în vigoare şi se va prelungi de fiecare data pentru perioade succesive de cîte 5 (cinci) ani. Totuşi, fiecare parte contractantã poate notifica, oricind, în scris, pe cale diplomaticã, celeilalte pãrţi contractante, hotãrîrea sa de a denunta acest acord. Aceasta notificare va fi comunicatã simultan la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz, acordul va expira la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea de denunţare este retrasã înainte de expirarea acestei perioade, prin înţelegere. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 (patrusprezece) zile de la primirea notificãrii de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Semnat la 21 iulie 1983, la Lusaka, în cîte doua exemplare originale în limba romana şi în limba engleza, fiecare text avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru
Republica Socialistã România,
Ştefan Andrei,
ministrul afacerilor externe

Pentru
Republica Zambia,
dr. Lameck K. N. Goma,
ministrul afacerilor externe

ANEXA 1

A.
TABELELE DE RUTE
I.
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Republica Socialistã România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte intermediare: se vor conveni ulterior.
Puncte în Republica Zambia: Lusaka.
Puncte mai departe: se vor conveni ulterior în ambele sensuri.
II.
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Republica Zambia:
Puncte în Republica Zambia: Lusaka sau orice alt punct.
Puncte intermediare: se vor conveni ulterior.
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte mai departe: se vor conveni ulterior în ambele sensuri.
Serviciile de mai sus pot fi exploatate numai cu drepturi de a 3-a şi a 4-a libertate. Drepturile de a 5-a libertate pot fi convenite ulterior.
B.
1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul întreprinderii aeriene desemnate.
2. Zboruri suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile, facuta de fiecare întreprindere aerianã desemnatã.
Iniţial, întreprinderile aeriene desemnate vor putea opera numai o singura frecventa pe saptamina.
Rutele de mai sus vor fi exploatate cu aeronave care sa nu depãşeascã o capacitate de 200 de locuri.
3. Serviciile aeriene civile specificate în aceasta anexa vor putea sa înceapã numai dupã ce a fost încheiat un acord comercial reciproc avantajos, definind domeniul de colaborare dintre întreprinderile aeriene desemnate.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016