Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 iulie 1978  intre Republica Socialista Romania si Republica Populara Congo privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 iulie 1978 intre Republica Socialista Romania si Republica Populara Congo privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 15 martie 1979


Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Congo, dorind sa contribuie la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transporturlui aerian şi sa aplice la acest transport principiile şi prevederile Convenţiei privind aviaţia civilã internationala, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori vor avea înţelesul de mai jos:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, încheiatã la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Socialistã România şi Republica Populara Congo sunt pãrţi, inclusiv anexele şi amendamentele adoptate în baza art. 90 şi 94 din convenţie, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de cele doua pãrţi contractante;
b) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, Guvernul Republicii Socialiste România, iar de pe alta parte, Guvernul Republicii Populare Congo;
c) autoritatea aeronautica înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Republica Populara Congo, ministerul însãrcinat cu aviaţia civilã sau - în ambele cazuri - orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de aceste autoritãţi aeronautice;
d) întreprinderea aerianã desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian stabilitã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internatonal, întreprindere de transport aerian şi escala necomercialã au intelesurile stabilite în art. 96 din convenţie;
f) teritoriu înseamnã regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente care se afla sub suveranitatea statului mai sus menţionat.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene internatonale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite, respectiv, rute specificate.
2. Fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate i se vor acord, pentru folosirea aeronavelor proprii, urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
c) de a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa;
d) de a imbarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta, în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în anexa sa.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate.
Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice.
2. Autoritatea aeronautica, care a primit din partea celeilalte autoritãţi aeronautice notificarea pentru intrepridnerea aerianã desemnatã, va acorda fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol, autorizaţia de exploarea necesarã.
3. Autoritatea aeronautica care acorda autorizaţia de exploatare va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa-i facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate de cãtre aceasta autoritate aeronautica la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va putea cere, pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord, sa i se facã dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparţin statului al cãrui guvern este partea contractantã care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aprtine acea întreprindere.
5. Întreprinderea aerieana desemnatã, autorizata potrivit paragrafului 2 al prezentului articol, va putea trece oricând, din momentul primirii autorizaţiei de exploatare, la începerea exploatãrii serviciilor convenite.
6. Totuşi, în aplicarea art. 77 şi 79 ale Convenţiei privind aviaţia civilã internationala referitor la crearea de cãtre doua sau trei state a unor organizaţii de exploatare în comun sau a unor organisme internaţionale de exploatare, guvernul Republicii Socialiste România accepta ca guvernul Republicii Populare Congo, conform art. 2 şi 4 şi anexelor la Tratatul privind transporturile aeriene în Africa, semnat de Republica Populara Congo şi Younde la 27 martie 1961, sa-şi rezerve dreptul sa desemneze societatea AIR AFRIQUE ca întreprindere desemnatã de Republica Populara Congo pentru exploatarea serviciilor convenite.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau sa revoce autorizaţia de exploatare acordatã întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, în cazul în care:
a) se va constata ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu prtin statului al cãrui guvern este partea constractanta care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aprtine acea întreprindere, sau
b) întreprinderea aerianã desemnatã nu s-a conformat legilor şi altor reglementãri în vigoare ale celuilalt stat, sau
c) întreprinderea aerianã desemnatã nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute de prezentul acord şi anexa sa.
2. Fiecare parte contractantã va exercita dreptul de suspendare temporarã a drepturilor specifice în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autoritãţii de exploatare, numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul când aceste mãsuri sunt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi de la alte reglementãri în vigoare.
ART. 5
1. Fiecare întreprindere aerianã desemnatã se va bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. În exploatarea serviciilor convenite, fiecare întreprindere aerianã desemnatã va tine seama de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru a nu se afecta serviciile aeriene pe care aceasta din urma întreprindere aerianã desemnatã le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Exploatarea serviciilor convenite, efectuatã de întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã, va fi organizatã printr-o corelare raţionalã a capacitãţii de transport cu satisfacerea deplina a cererii curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfa şi posta cu destinaţia sau cu provenienta în sau din teritoriul celuilalt stat.
4. Capacitatea de transport de pasageri, marfa şi posta, care urmeazã sa fie asigurata iniţial, va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sa fie asigurata va fi discutata periodic de aceste autoritãţi aeronautice. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi schimbãrile capacitãţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 6
1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie sa se punã de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecventa curselor aeriene, zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite, şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul unor schimbãri ulterioare.
3. Dacã întreprinderile desemnate nu reuşesc sa cada de acord asupra orelor, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi se vor strãdui sa ajungã prin buna înţelege la o reglementare.
În cazul când nu se ajunge la un acord, partea contractantã care nu aproba orarele celeilalte pãrţi contractante îi va cere acesteia din urma sa-şi menţinã, timp de 6 luni, orarele anterior în vigoare.
4. La cererea uneia dintre autoritãţile aeronautice, autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante îi va furniza date statistice referitoare la flosirea capacitãţii de transport oferitã de intrepinderea aerianã desemnatã pe rute; specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conţine în mãsura posibilului informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.
ART. 7
1. Întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã are dreptul sa menţinã, pe teritoriul statului cãruia îi aparţine cealaltã parte contractantã, o reprezentanta cu personalul tehnic necesar pentru explaoatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian.
2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane necesar reprezentantelor lor, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Personalul reprezentantelor va avea cetãţenia statului cãruia îi aparţine intreprnderea aerianã desemnatã; pãrţile contractante vor putea aproba excepţii.
4. Organele competenta ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionari a reprezentantei întreprinderilor desemnate, în conformitate cu legile şi reglemetarile fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 8
Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de cãtre fiecare stat pe teritoriul sau.
ART. 9
Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de una dintre pãrţile contractante şi neperimate sunt recunoscute ca valabile de cealaltã parte contractantã în scopul exploatãrii rutelor aeriene specificate în anexa alãturatã. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile pentru survolarea teritoriului sau brevetele de aptitudine şi licentele eliberate unor cetãţeni ai statului sau de cãtre cealaltã parte contractantã.
RRT. 10
1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii lor cãtre pasageri pe timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţie sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autoritãţile acestuia şi destinate consumarii la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale, imbarcati pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost imbarcati;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
4. Orice problema privind domeniul financiar va face obiectul unui schimb de scrisori între cele doua guverne.
ART. 11
Taxele şi alte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi a echipamentului tehnic vor fi percepute conform nivelului şi tarifelor stabilite de legile şi reglementãrile fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 12
Legile şi alte reglementãri în vigoare în Republica Socialistã România, respectiv în Republica Populara Congo, care se aplica pe teritoriile lor la intrarea, şederea şi ieşirea echipajelor aeronavelor, pasagerilor, mãrfii şi poştei, cum ar fi cele privitoare la formalitãţile de intrare, şedere, ieşire şi tranzit sau cele referioare la vama şi la mãsuri snitare, se vor aplica şi echipajelor aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, precum şi pasagerilor, mãrfurilor şi poştei transportate cu aceste aeronave, pe timpul cat se gãsesc pe teritoriile menţionate.
ART. 13
Echipamentele obişnuite de bord şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestui din urma stat.
În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul când vor fi reexportate sau pana când vor primi alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 14
1. Tarifele pentru orice servicii convenite se fixeazã la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toate elementele determinate: caracteristicile fiecãrui serviciu şi tarifele percepute de alte întreprinderi de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi ruta.
2. Tarifele menţionate la pragaraful 1 al preszentului articol se stabilesc, pe cat posibil, de comun acord de întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante şi dupã consultarea întreprinderilor de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi ruta. Întreprinderile desemnate vor trebui, în mãsura posibilului, sa realizeze acest acord recurgand la procedura de determinare a tarifelor practicate de uzanţele internaţionale.
3. Tarifele astfel stabilite se supun aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen ar putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
4. Dacã întreprinderile desemnate nu pot ajunge la o înţelegere sau dacã tarifele stabilite nu sunt aprobate de autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante se vor strãdui sa fixeze aceste tarife de comun acord.
5. Orice diferend privitor la tarife va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
6. Dacã nu se va ajunge la o înţelegere, partea contractantã care nu a aprobat tarifele celeilalte pãrţi contractante îi va cere acesteia sa-şi menţinã tarifele anterior în vigoare pentru o perioada care nu va depãşi 12 luni.
ART. 15
Orice amendament sau modificare a prezentului acord sau a anexei sale va fi aprobatã conform dispoziţiilor constituţionale ale pãrţilor contractante şi va intra în vigoare dupã un schimb de note diplomatice. Anexa la acord va putea fi modificatã şi de autoritãţile aeronautice.
ART. 16
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul când autoritãţile aeronautice nu resuese sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 17
1. Periodic, autoritãţile aeronautice se vor consulta în scopul de a se asigura dacã prevederile prezentului acord se rspecta şi se aduc la îndeplinire.
2. Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanta, prin negocieri între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caractare multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
3. Prezentul acord şi anexa sa, precum şi orice modificare eventuala, vor fi comunicate pentru înregistrare la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.).
ART. 18
1. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Prezentul acord este valabil pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data intrãrii în vigoare. Perioada de valabilitate se va reînnoi prin consens tacit.
ART. 19
Fiecare dintre pãrţile contractante poate, în orice moment, sa denunţe prezentul acord. Aceasta denunţare va avea efect dupã 6 (şase) luni de la data notificãrii în scris celeilalte pãrţi.
Una din pãrţile contractante poate cere revizuirea sau amendarea unei pãrţi sau a întregului acord.
Pãrţile revizuite sau amendate prin consens mutual vor intra în vigoare imediat dupã aprobarea lor de cãtre pãrţile contractante.
Încheiat la Bucureşti la 21 iulie 1978, în doua exemplare originale, în limba romana şi în limba franceza, ambele texte având aceeaşi valabilitate.

Pentru guvernul Republicii Socialiste România
Aurel Raican

Pentru guvernul Republicii Populare Congo
Şeful Departamentului Aviaţiei Civile,
Ministrul pentru urbanism, construcţii şi
mediu înconjurãtor,
Pascal Bima
ANEXA 1

A.
Tabelele de ruta
I.
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte intermediare: aceste puncte vor fi stabilite ulterior prin înţelegere între cele doua autoritãţi aeronautice.
Puncte în Republica Populara Congo: Brazzaville
Puncte mai departe: vor face obiectul unei negocieri şi mai departe: în ambele sensuri.
II.
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Populare Congo:
Puncte în Republica Populara Congo: Brazzaville
Puncte intermediare: aceste puncte vor fi stabilite ulterior prin înţelegere între cele doua autoritãţi aeronautice.
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte mai departe: vor face obiectul unei negocieri şi mai departe: în ambele sensuri.
B.
Zboruri suplimentare vor putea fi efectuate pe baza unei cereri prealabile adresatã de fiecare întreprindere aerianã întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã.────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016