Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 20 februarie 2001  intre Romania si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 20 februarie 2001 intre Romania si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 noiembrie 2001
România şi Bosnia şi Hertegovina, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
dorind sa extindã şi sa intensifice cooperarea economicã dintre cele doua state pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,
intentionand sa creeze şi sa menţinã condiţii favorabile pentru creşterea investiţiilor investitorilor unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante,
recunoscând ca promovarea şi protejarea reciprocã a unor astfel de investiţii în baza acestui acord vor conduce la stimularea iniţiativei în afaceri şi vor spori prosperitatea economicã a ambelor state,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În sensul acestui acord:
1. Termenul investiţie va insemna orice fel de activ investit în scopul avantajului economic sau într-un alt scop de afaceri de cãtre un investitor al unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legea şi cu reglementãrile legale ale acesteia din urma, şi va include, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale, cum ar fi: ipoteci, garanţii sau gajuri şi alte drepturi similare;
b) acţiuni, pãrţi sociale sau alta forma de participare la societãţi comerciale;
c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestaţii care au o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate intelectualã, cum sunt: drepturi de autor, brevete, desene industriale, procedee tehnice, precum şi mãrci de comerţ, goodwill şi know-how;
e) concesiuni de afaceri acordate prin lege sau conform unui contract, incluzând concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale.
Nici o modificare ulterioara a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţii, cu condiţia ca o astfel de modificare sa fie în conformitate cu legile şi cu reglementãrile legale ale partii contractante pe teritoriul cãreia s-a efectuat investiţia.
2. Termenul investitor va insemna orice persoana fizica sau juridicã a unei pãrţi contractante, care investeste pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
a) În ceea ce priveşte România:
(i) termenul persoana fizica va insemna orice persoana fizica care are cetãţenia României, în concordanta cu legile sale;
(ii) termenul persoana juridicã va insemna orice entitate, cum ar fi: o societate comercialã, organizaţie sau asociaţie înregistratã sau constituitã în conformitate cu legea în vigoare în România şi care îşi are sediul pe teritoriul României.
b) În ceea ce priveşte Bosnia şi Hertegovina:
(i) termenul persoana fizica va insemna persoanele fizice al cãror statut de cetãţean al Bosniei şi Hertegovinei îl dobândesc conform legii în vigoare în Bosnia şi Hertegovina şi care îşi au domiciliul sau locul principal de afaceri în Bosnia şi Hertegovina;
(ii) termenul persoana juridicã va insemna persoanele juridice constituite în concordanta cu legile în vigoare în Bosnia şi Hertegovina, care îşi au sediul înregistrat, managementul central sau locul principal de afaceri pe teritoriul Bosniei şi Hertegovinei.
3. Termenul venit va insemna o suma produsã de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dobânzi, dividende, câştiguri de capital, redevenţe şi alte onorarii.
4. Termenul teritoriu va desemna:
a) în legatura cu România: teritoriul României, inclusiv marea sa teritorialã şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi marii teritoriale, asupra cãrora România îşi exercita suveranitatea, precum şi zona contigua, platoul continental şi zona economicã exclusiva, asupra cãrora România îşi exercita jurisdicţia, respectiv drepturile suverane, în concordanta cu propria sa legislaţie şi cu dreptul internaţional, în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente în apele marii, pe fundul şi în subsolul acestor ape;
b) în legatura cu Bosnia şi Hertegovina: întregul teritoriu terestru al Bosniei şi Hertegovinei, marea sa teritorialã, solul şi subsolul şi spaţiul aerian de deasupra, incluzând orice suprafata maritima situata dincolo de marea teritorialã a Bosniei şi Hertegovinei care a fost sau poate fi desemnatã în viitor în baza legii Bosniei şi Hertegovinei, în concordanta cu dreptul internaţional, ca o suprafata în interiorul cãreia Bosnia şi Hertegovina îşi poate exercita drepturi în legatura cu fundul marii, subsolul şi resursele naturale.
ART. 2
Promovarea şi protejarea investiţiilor
1. Fiecare parte contractantã va incuraja şi va crea condiţii favorabile pentru investitorii celeilalte pãrţi contractante pentru a investi capital pe teritoriul sau şi, în conformitate cu legile şi cu reglementãrile sale legale, va admite astfel de investiţii.
2. Investiţiilor investitorilor fiecãrei pãrţi contractante li se va acorda întotdeauna un tratament just şi echitabil şi ele se vor bucura de intreaga protecţie şi securitate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Nici o parte contractantã nu va afecta în nici un fel, prin mãsuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, întreţinerea, folosinta, posesia sau înstrãinarea investiţiilor de pe teritoriul sau ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Tratamentul naţional şi al naţiunii celei mai favorizate
1. Fiecare parte contractantã va acorda pe teritoriul sau investiţiilor şi veniturilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante un tratament care, în orice caz, nu va fi mai puţin favorabil decât cel pe care îl acorda investiţiilor şi veniturilor propriilor sãi investitori sau investiţiilor şi veniturilor investitorilor oricãrui stat terţ, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauza.
2. Nici o parte contractantã nu va supune pe teritoriul sau investitorii celeilalte pãrţi contractante, cu privire la managementul, întreţinerea, folosinta, posesia sau înstrãinarea investiţiilor lor, la un tratament mai puţin favorabil decât cel pe care îl acorda propriilor sãi investitori sau investitorilor oricãrui stat terţ, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauza.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca obligaţie a unei pãrţi contractante de a extinde asupra investitorilor celeilalte pãrţi contractante avantajul oricãrui tratament, preferinta sau privilegiu care rezulta din:
a) orice zona de comerţ liber existenta sau viitoare, uniune vamalã, uniune economicã, organizaţie economicã regionala sau din alt acord internaţional similar la care partea contractantã este sau poate deveni membru;
b) orice acord de evitare a dublei impuneri sau din orice alte înţelegeri referitoare în întregime sau în principal la probleme privind impozitarea.
ART. 4
Despãgubire pentru nationalizare şi expropriere
1. Investiţiile investitorilor oricãrei pãrţi contractante nu vor fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor mãsuri având efect echivalent cu nationalizarea sau exproprierea (denumite în continuare expropriere) pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, decât pentru utilitate publica şi conform unei proceduri legale corespunzãtoare, pe o baza nediscriminatorie şi contra unei despãgubiri prompte, adecvate şi efective.
2. Aceasta despãgubire va fi echivalenta cu valoarea de piata a investiţiilor afectate imediat înainte de expropriere sau înainte ca exproprierea iminenta sa devinã cunoscutã public, oricare dintre situaţii intervine prima. Despãgubirea va include dobanda la o rata comercialã normalã pana la data plãţii şi va fi plãtitã şi transferata fãrã întârziere în ţara desemnatã de solicitantii în cauza şi în valuta tarii ale carei persoane fizice sau juridice sunt aceştia sau în orice valuta liber convertibilã acceptatã de solicitanti.
3. Investitorii afectaţi ai oricãrei pãrţi contractante vor avea dreptul, în conformitate cu legea partii contractante care face exproprierea, la o prompta revizuire, de cãtre o autoritate judiciarã sau alta autoritate independenta a acestei pãrţi contractante, privind legalitatea exproprierii, procedeul de efectuare a acesteia şi evaluarea investiţiei, în concordanta cu principiile stabilite la paragraful 1 al acestui articol.
ART. 5
Despãgubire pentru pierderi
Investitorilor oricãrei pãrţi contractante care suferã pierderi incluzând pagube cu privire la investiţiile lor de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, ca urmare a rãzboiului sau altui conflict armat, revoluţiei, stãrii naţionale de urgenta, revoltei, insurectiei sau rascoalei, li se va acorda de cãtre aceasta din urma parte contractantã un tratament, în ceea ce priveşte restituirea, indemnizaţia, despãgubirea sau alta modalitate de soluţionare, nu mai puţin favorabil decât cel pe care aceasta parte contractantã îl acorda propriilor sãi investitori sau investitorilor oricãrui stat terţ, oricare dintre acestea este mai favorabil investitorilor în cauza.
ART. 6
Repatrierea investiţiilor
1. Fiecare parte contractantã va garanta investitorilor celeilalte pãrţi contractante transferul liber al plãţilor în legatura cu investiţiile acestora. Aceste transferuri vor include în special, dar nu exclusiv:
a) capitalul şi fondurile suplimentare necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea investiţiei;
b) veniturile rezultate din investiţie;
c) fondurile pentru rambursarea împrumuturilor referitoare la o investiţie;
d) sumele rezultate din vânzarea totalã sau parţialã ori din lichidarea unei investiţii;
e) orice despãgubire sau altfel de plata la care se face referire la art. 4 şi 5;
f) sumele provenite din reglementarea unui diferend referitor la investiţii, la care se face referire la art. 8 şi 10;
g) câştigurile sau altfel de remuneraţie a cetãţenilor strãini angajaţi în legatura cu investiţia.
2. Transferurile vor fi efectuate fãrã nici o restrictie şi fãrã întârziere nejustificatã, într-o valuta liber convertibilã, la cursul de schimb al principalei pieţe pentru tranzacţii curente, aplicabil la data transferului.
3. Transferurile vor fi considerate ca fiind fãcute fãrã întârziere nejustificatã în sensul paragrafului 2 al acestui articol dacã sunt fãcute într-o perioada normalã necesarã pentru efectuarea transferurilor. Aceasta perioada nu va depãşi în nici un caz 3 luni.
4. Pãrţile contractante înţeleg sa acorde unor astfel de transferuri un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat transferurilor provenite din investiţiile efectuate de investitorii oricãrui stat terţ.
ART. 7
Subrogare
1. Dacã o parte contractantã sau agenţia desemnatã de ea face o plata legalã oricãruia dintre investitorii sãi pe baza unei garanţii sau a unui contract de asigurare impotriva riscurilor necomerciale, data cu privire la o investiţie, cealaltã parte contractantã va recunoaşte, cu toate drepturile sale stabilite în baza art. 10, valabilitatea subrogarii în favoarea primei pãrţi contractante sau a agenţiei sale în orice drept sau titlu deţinut de investitor.
2. Partea contractantã sau agenţia sa care este subrogatã în drepturile unui investitor va fi investitã în toate cazurile cu aceleaşi drepturi şi va avea acelaşi tratament ca şi cel al investitorului garantat, plãţile cuvenite fãcându-se potrivit acestor drepturi.
3. În cazul subrogarii, astfel cum este definitã la paragraful 1 al acestui articol, investitorul nu va solicita sau nu va urmãri o creanta decât dacã este autorizat de cãtre partea contractantã sau agenţia sa sa o facã.
ART. 8
Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante
1. Orice diferend care poate aparea între o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante în legatura cu o investiţie de pe teritoriul acelei alte pãrţi contractante va fi reglementat pe cale amiabila, prin negocieri.
2. Dacã un astfel de diferend nu poate fi reglementat astfel în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul în cauza poate supune diferendul fie:
a) instanţei judecãtoreşti sau tribunalului administrativ competent al partii contractante pe teritoriul cãreia s-a efectuat investiţia; fie
b) unui tribunal arbitral ad-hoc constituit pe baza Regulamentului de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL); fie
c) Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (denumit în cele ce urmeazã Centrul) pentru conciliere sau arbitraj, înfiinţat conform Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisã pentru semnare la Washington D.C. la 18 martie 1965 (denumita în cele ce urmeazã convenţie), în cazul în care ambele pãrţi contractante vor fi devenit membre ale convenţiei.
3. Partea contractantã care este parte la diferend nu va invoca niciodatã, pe durata procedurilor privind diferendele referitoare la investiţii, ca apãrare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despãgubire în cadrul unui contract de asigurare care acoperã integral sau parţial paguba ori pierderea suferitã.
4. Nici o parte contractantã nu va urmãri pe cai diplomatice vreun diferend supus Centrului decât dacã:
a) secretarul general al Centrului sau o comisie de conciliere ori un tribunal arbitral constituit de acesta hotãrãşte ca diferendul nu se afla sub jurisdicţia Centrului; sau
b) cealaltã parte contractantã nu reuşeşte sa se supunã sau sa se conformeze vreunei sentinţe adoptate de un tribunal arbitral.
5. Sentinta arbitralã se va baza pe:
- prevederile prezentului acord;
- legile partii contractante pe teritoriul cãreia s-a efectuat investiţia, inclusiv regulile referitoare la conflictele de legi; şi
- regulile şi principiile universal acceptate de dreptul internaţional.
6. Sentinta arbitralã va fi definitiva şi obligatorie pentru ambele pãrţi la diferend şi va fi executatã în conformitate cu legea partii contractante în cauza.
ART. 9
Consultãri şi schimb de informaţii
1. Fiecare parte contractantã poate sa propunã celeilalte pãrţi contractante sa înceapã consultãri cu privire la orice probleme referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului acord. Cealaltã parte contractantã va întreprinde demersurile necesare pentru ca aceste consultãri sa aibã loc.
2. La solicitarea oricãrei pãrţi contractante va avea loc un schimb de informaţii cu privire la impactul pe care îl pot avea asupra investiţiilor ce fac obiectul acestui acord legile, reglementãrile legale, hotãrârile, practicile administrative ori procedurile sau politicile celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
Reglementarea diferendelor dintre pãrţile contractante
1. Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi reglementate, pe cat posibil, prin consultãri şi negocieri pe cai diplomatice.
2. Dacã un diferend între pãrţile contractante nu poate fi reglementat astfel într-un termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, diferendul, la cererea oricãrei pãrţi contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din 3 membri.
3. Acest tribunal arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în felul urmãtor: în termen de doua luni de la data primirii cererii pentru arbitrare, fiecare parte contractantã va numi un membru al tribunalului; aceşti 2 membri vor alege un cetãţean al unui stat terţ care, cu aprobarea celor doua pãrţi contractante, va fi numit preşedintele tribunalului; preşedintele va fi numit în termen de doua luni de la data numirii celorlalţi 2 membri.
4. Dacã în termenele specificate la paragraful 3 al acestui articol numirile necesare nu au fost fãcute, fiecare parte contractantã, în lipsa oricãrei alte înţelegeri, poate sa îl invite pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sa facã numirile necesare. Dacã preşedintele este cetãţean al vreunei pãrţi contractante sau dacã este în orice alt fel împiedicat sa îşi exercite respectiva funcţie, vicepreşedintele va fi invitat sa facã numirile necesare. Dacã vicepreşedintele este cetãţean al vreunei pãrţi contractante sau dacã este împiedicat, de asemenea, sa îşi exercite funcţia respectiva, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie cu cea mai mare funcţie, care nu este cetãţean al vreunei pãrţi contractante, va fi invitat sa facã numirile necesare.
5. Tribunalul arbitral îşi va adopta hotãrârile cu o majoritate de voturi. Aceste hotãrâri vor fi definitive şi obligatorii pentru ambele pãrţi contractante.
6. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile propriului membru al tribunalului şi ale reprezentãrii sale în procedurile arbitrale; cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de pãrţile contractante. Tribunalul poate totuşi sa stabileascã prin hotãrâre ca o proporţie mai mare a cheltuielilor sa fie suportatã de una dintre cele doua pãrţi contractante, iar hotãrârea sa va fi obligatorie pentru ambele pãrţi contractante.
7. Tribunalul îşi va stabili propria procedura.
ART. 11
Aplicarea altor reguli
Dacã prevederile legii oricãrei pãrţi contractante sau obligaţiile în conformitate cu dreptul internaţional, existente în prezent sau stabilite ulterior între pãrţile contractante, în plus fata de prezentul acord, conţin reguli generale sau specifice, care indreptatesc investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevãzut de prezentul acord, aceste reguli, în mãsura în care sunt mai favorabile, vor prevala asupra acestui acord atât timp cat acestea sunt în vigoare.
ART. 12
Intrare în vigoare, durata şi expirare
1. Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte pãrţi contractante în scris cu privire la îndeplinirea formalitãţilor interne legale cerute pe teritoriul sau pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei dintre cele doua notificãri.
2. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi va continua sa fie în vigoare dacã nu va fi denunţat în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol.
3. Prevederile prezentului acord se vor aplica viitoarelor investiţii efectuate de investitorii unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi, de asemenea, investiţiilor existente, în concordanta cu legile pãrţi contractante, la data la care prezentul acord intra în vigoare. Totuşi prevederile acestui acord nu se vor aplica pretenţiilor sau diferendelor provenite din evenimente care s-au produs ori pretenţiilor sau diferendelor care au fost reglementate înainte de intrarea sa în vigoare.
4. Fiecare parte contractantã, prin transmiterea cu un an înainte a unei notificãri scrise celeilalte pãrţi contractante, poate sa denunţe prezentul acord la sfârşitul perioadei iniţiale de 10 ani sau în orice moment ulterior.
5. În legatura cu investiţiile efectuate sau dobândite înaintea datei de încetare a valabilitãţii prezentului acord prevederile tuturor celorlalte articole ale acestui acord vor continua sa fie în vigoare pentru o perioada ulterioara de 10 ani de la respectiva data a încetãrii valabilitãţii.
6. Prezentul acord poate fi amendat pe baza unei înţelegeri scrise între pãrţile contractante. Orice amendament va intra în vigoare în baza aceleiaşi proceduri cerute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
7. Prezentul acord se va aplica indiferent dacã pãrţile contractante au sau nu au relaţii diplomatice ori consulare.
Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat acest acord.
Semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, bosniaca/croatã/sarba şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe în interpretare textul în limba engleza va prevala.

Pentru România,
Mircea Geoana,
ministrul afacerilor externe

Pentru Bosnia şi Hertegovina,
Mirsad Kurtovici,
ministrul comerţului exterior
şi relaţiilor economice
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016