Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 19 iunie 1972  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 19 iunie 1972 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 21 februarie 1973
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
dorind sa dezvolte cooperarea internationala în domeniul transportului aerian şi
dorind sa încheie un acord bazat pe prevederile menţionatei convenţii, în scopul infiintarii unor servicii regulate de transport aerian între şi dincolo de ţãrile lor respective,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale, dacã contextul nu prevede altfel:
a) expresia convenţia înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi cuprinde toate anexele adoptate conform articolului 90 al convenţiei, precum şi toate amendamentele la anexe sau la convenţie adoptate conform articolelor 90 şi 94 din aceasta, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au devenit aplicabile pentru ambele pãrţi contractante;
b) expresia autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul Republicii Socialiste România, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Consiliul aviaţiei civile*), iar în cazul Regatului Unit, secretarul de stat pentru comerţ şi industrie, sau, în ambele cazuri, orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã funcţiunile exercitate în prezent de autoritãţile menţionate;
c) expresia întreprindere de transport aerian desemnatã înseamnã o întreprindere de transport aerian care a fost desemnatã şi autorizata în conformitate cu articolul 3 din prezentul acord;
d) expresia teritoriu în legatura cu un stat are înţelesul care îi este atribuit prin articolul 2 din convenţie;
e) expresiile serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escala necomercialã au semnificatiile care le-au fost date prin articolul 96 din convenţie.
____________
*) Ulterior semnãrii acordului prin <>Decretul nr. 419 din 23 octombrie 1972 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 115 din 24 octombrie 1972, Consiliul aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi-a încetat activitatea, infiintindu-se, în subordinea Ministerului Apãrãrii Naţionale, Comandamentul aviaţiei civile - TAROM, ca organ unic de autoritate aeronautica civilã în Republica Socialistã România.

ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene pe rutele specificate în anexa la prezentul acord. Aceste servicii şi rute sînt denumite mai jos, serviciile convenite, respectiv rutele specificate.
2. O întreprindere desemnatã de oricare dintre pãrţile contractante se va bucura de urmãtoarele drepturi:
a) de a efectua zboruri fãrã aterizare peste teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul mai sus menţionat;
c) de a imbarca şi de a debarca, pe acel teritoriu, în cadrul serviciilor convenite, pasageri, mãrfuri şi posta, în trafic internaţional, în condiţiile prevãzute prin prezentul acord şi prin anexa sa.
3. Nici o prevedere din prezentul acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi unei întreprinderi desemnate de vreuna dintre pãrţile contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri, mãrfuri şi posta, transportate contra plata şi cu destinaţia cãtre un alt punct de pe teritoriul acestei din urma pãrţi contractante (cabotaj).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze în scris celeilalte pãrţi contractante una sau mai multe întreprinderi de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite.
2. Partea contractantã care a primit notificarea desemnãrii va acorda fãrã intirziere întreprinderii sau întreprinderilor desemnate de cealaltã parte contractantã autorizaţiile de exploatare necesare, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor putea cere unei întreprinderi desemnate de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal de acele autoritãţi la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va fi indreptatita sa refuze a acorda autorizaţiile de exploatare prevãzute la paragraful 2 din prezentul articol sau sa impunã acele condiţii pe care le-ar considera necesare în exercitarea, de cãtre o întreprindere desemnatã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, atunci cînd aceasta parte contractantã nu are dovada ca o parte preponderenta şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi.
5. Dupã ce o întreprindere de transport aerian a fost astfel desemnatã şi autorizata, ea poate oricind începe exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia ca un tarif stabilit în conformitate cu prevederile articolului 10 din prezentul acord sa fie în vigoare pentru acel serviciu.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce o autorizaţie de exploatare sau sa suspende exercitarea, de cãtre o întreprindere de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, sau sa supunã exercitarea acestor drepturi condiţiilor pe care le va considera necesare, în cazul în care:
a) nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi contractante, sau
b) acea întreprindere nu s-a conformat legilor şi regulamentelor partii contractante care i-a acordat drepturile respective, sau
c) sub alte aspecte, acea întreprindere nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute prin prezentul acord.
2. În afarã de cazul în care mãsurile imediate de revocare, suspendare sau stabilire de condiţii, prevãzute în paragraful 1 din prezentul articol, sînt indispensabile pentru a se evita noi abateri de la legi şi regulamente, exercitarea unui asemenea drept nu va putea avea loc decît dupã o consultare cu cealaltã parte contractantã.
ART. 5
1. Aeronavele utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate de oricare dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi şi proviziile de bord inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate pentru vînzare cãtre pasageri, în cantitãţi limitate, în cursul zborului - vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi alte impuneri similare, la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa ramina la bordul aeronavelor pînã în momentul reexportãrii lor sau pînã la folosirea lor pentru acea parte a cãlãtoriei efectuatã deasupra teritoriului respectiv.
2. Vor fi de asemenea scutite de aceleaşi impozite şi taxe, cu excepţia costurilor percepute pentru serviciile prestate:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul oricãreia dintre pãrţile contractante, în limitele fixate de autoritãţile acelei pãrţi contractante, şi destinate utilizãrii la bordul aeronavelor care pleacã de pe acel teritoriu pe liniile internaţionale ale unei întreprinderi desemnate de cealaltã parte contractantã;
b) carburanţii şi lubrifianţii imbarcati pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante şi destinaţi alimentarii aeronavelor care pleacã de pe acel teritoriu în cadrul exploatãrii unor linii internaţionale de cãtre o întreprindere desemnatã de cealaltã parte contractantã, chiar atunci cînd aceste provizii urmeazã a fi folosite pe acea parte din traiectul de zbor care se executa deasupra teritoriului partii contractante unde au fost imbarcate;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre o întreprindere desemnatã de cealaltã parte contractantã.
Articolele arãtate în subparagrafele a, b şi c de mai sus pot fi supuse obligaţiei de a fi ţinute sub supravegherea sau controlul autoritãţilor vamale.
ART. 6
Echipamentele obişnuite de bord, precum şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor utilizate de o întreprindere de transport aerian desemnatã de oricare dintre pãrţile contractante, vor putea fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu consimţãmîntul autoritãţilor vamale de pe acel teritoriu. În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pînã în momentul cînd vor fi reexportate sau cînd vor primi o alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 7
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate de cele doua pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite între teritoriile pãrţilor contractante.
2. În exploatarea serviciilor convenite, întreprinderile desemnate de fiecare parte contractantã vor tine seama de interesele întreprinderilor desemnate de cealaltã parte contractantã, astfel încît sa nu afecteze într-un mod necuvenit serviciile aeriene pe care acestea din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceleaşi rute.
3. Serviciile convenite vor fi organizate în strinsa corelatie cu cererea de transport a publicului pe rutele specificate. Obiectivul primordial al oricãruia dintre serviciile convenite va fi acela de a oferi, la un coeficient de încãrcare rezonabil, o capacitate de transport corespunzãtoare pentru satisfacerea cererilor curente şi raţional previzibile de transport al pasagerilor, mãrfurilor şi poştei care se imbarca sau se debarca pe teritoriul partii care a desemnat întreprinderea respectiva.
4. Drepturile acordate unei întreprinderi desemnate de oricare dintre pãrţile contractante de a transporta pasageri, mãrfuri şi posta între teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi teritoriile unor state terţe vor fi exercitate astfel încît, potrivit principiilor generale de dezvoltare a transporturilor aeriene internaţionale, capacitatea de transport oferitã pe oricare dintre rutele specificate sa fie adaptatã:
a) cererilor de transport cãtre şi din teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea;
b) cererilor de transport din cadrul regiunii traversate de linia aerianã respectiva, tinindu-se seama şi de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile celorlalte state din acea regiune;
c) exigenţelor unei exploatãri economice a întregii linii.
ART. 8
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate de cele doua pãrţi contractante vor determina, prin înţelegere între ele, frecventa curselor, coordonarea orariilor şi celelalte condiţii economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. În acest scop, între întreprinderile desemnate care exploateazã serviciile convenite se va încheia o înţelegere comercialã.
2. Orariile serviciilor convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii acelor servicii. Aceeaşi regula se va aplica şi pentru modificãrile ulterioare ale acestor orarii.
ART. 9
Întreprinderile de transport aerian desemnate de fiecare parte contractantã vor avea dreptul sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante reprezentanţi proprii cu atribuţii de personal tehnic pentru asigurarea serviciilor convenite şi de personal comercial pentru promovarea traficului. Aceşti reprezentanţi vor putea fi cetãţeni romani sau ai Regatului Unit.
ART. 10
1. Pentru aplicarea paragrafelor de mai jos, expresia tarif înseamnã preţurile care trebuie plãtite pentru transportul de pasageri şi mãrfuri şi condiţiile în care se aplica aceste preţuri, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru serviciile de agenţie şi alte servicii auxiliare, dar exclusiv remuneraţia şi condiţiile pentru transportul de posta.
2. Tarifele care urmeazã a fi aplicate de cãtre întreprinderile de transport aerian ale unei pãrţi contractante pentru transportul cãtre sau din teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinînd seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii, un beneficiu rezonabil, caracteristicile fiecãrui serviciu şi tarifele percepute de alte întreprinderi de transport aerian.
3. Tarifele menţionate în paragraful 2 din prezentul articol vor fi, pe cît posibil, stabilite de comun acord de cãtre întreprinderile desemnate ale ambelor pãrţi contractante, dupã consultarea şi a celorlalte întreprinderi de transport aerian care deservesc în întregime sau în parte aceeaşi ruta, iar aceasta înţelegere va trebui realizatã, în toatã mãsura posibilului, pe baza procedurilor de determinare a tarifelor stabilite de Asociaţia Transportului Aerian Internaţional.
4. Tarifele astfel convenite vor fi supuse spre aprobare autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante cu cel puţin 90 (nouãzeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, aceasta limita de timp va putea fi redusã, sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
5. Aceasta aprobare va fi data în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare conform paragrafului 4 din prezentul articol. În cazul în care perioada de timp pentru supunerea spre aprobare a tarifelor a fost redusã, conform paragrafului 4, autoritãţile aeronautice vor putea conveni ca termenul de notificare a aprobãrii sa fie mai mic de 30 (treizeci) de zile.
6. Dacã un tarif nu poate fi stabilit de comun acord conform paragrafului 3 din prezentul articol sau dacã, în timpul perioadei aplicabile potrivit paragrafului a din prezentul articol, una dintre autoritãţile aeronautice anunta dezacordul sau privitor la un tarif stabilit conform prevederilor din paragraful 3, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante vor incerca sa stabileascã tariful respectiv prin acord între ele.
7. Dacã autoritãţile aeronautice nu pot cãdea de acord asupra unui tarif supus lor spre aprobare conform paragrafului 4 din prezentul articol sau asupra stabilirii unui tarif conform paragrafului 6 din prezentul articol, diferendul va fi soluţionat potrivit prevederilor articolului 14 din prezentul acord.
8. Un tarif existent va rãmîne în vigoare pînã la stabilirea unui nou tarif în conformitate cu prevederile prezentului articol. Totuşi, aplicarea unui tarif nu va fi prelungitã, în virtutea prezentului paragraf, cu mai mult de 12 (douasprezece) luni dupã data la care altfel aceasta ar fi expirat.
ART. 11
Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor furniza, la cerere, autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante, datele statistice de exploatare privind utilizarea capacitãţii de transport oferitã de o întreprindere de transport aerian desemnatã de prima parte contractantã pe oricare dintre rutele specificate. Aceste date vor conţine, în mãsura posibilului, indicaţiile necesare pentru determinarea volumului, originii şi destinaţiei traficului realizat de acea întreprindere.
ART. 12
Soldul dintre încasãri şi cheltuieli, realizat pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante de cãtre o întreprindere de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã, va fi transferat conform prevederilor acordului de plati în vigoare între cele doua pãrţi contractante. În cazul în care nu va exista un asemenea acord sau prevederile sale nu vor fi aplicabile, plãţile vor fi efectuate în devize liber convertibile; sumele respective vor fi liber transferate, fãrã a fi supuse la impuneri sau restrictii.
ART. 13
1. Într-un spirit de strinsa colaborare, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta din timp în timp, în scopul de a se asigura ca principiile stabilite prin prezentul acord sînt aplicate şi ca prevederile acestui acord sînt realizate în mod satisfãcãtor.
2. Dacã vreuna dintre pãrţile contractante doreşte sa se modifice vreo prevedere a prezentului acord, ea va putea cere o consultare în acest scop cu cealaltã parte contractantã. Modificãrile astfel puse de acord vor intra în vigoare dupã confirmarea lor printr-un schimb de note diplomatice.
3. Modificãri ale anexei prezentului acord vor putea fi convenite direct între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Orice modificãri astfel convenite vor intra în vigoare în urma unei notificãri fãcute pe cale diplomaticã.
4. Consultarea între pãrţile contractante sau între autoritãţile lor aeronautice va trebui sa înceapã într-un termen de 60 (şaizeci) de zile socotite de la data primirii cererii, în afarã de cazul cînd pãrţile contractante convin sa extindã aceasta perioada.
ART. 14
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante; dacã aceste autoritãţi nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul urmeazã sa fie soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 15
Prezentul acord şi anexa sa vor fi modificate prin înţelegere între pãrţile contractante, pentru a fi puse în concordanta cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
ART. 16
Oricare dintre pãrţile contractante va putea notifica, în orice moment, celeilalte pãrţi contractante, dorinta sa de a denunta prezentul acord. Aceasta notificare va fi simultan comunicatã şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. Denunţarea va avea efect dupã 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care aceasta denunţare va fi retrasã, de comun acord, înainte de expirarea acestei perioade. În lipsa unei confirmãri a primirii de cãtre cealaltã parte contractantã, se va considera ca notificarea denunţãrii i-a parvenit acesteia la 14 (patrusprezece) zile de la data la care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a primit comunicarea.
ART. 17
Prezentul acord şi modificãrile sale eventuale vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Prezentul acord va intra în vigoare la data semnãrii. Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în modul cuvenit de cãtre guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bucureşti la 19 iunie 1972, în cîte doua exemplare, fiecare în limba romana şi în limba engleza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1

TABELUL RUTELOR

I.
Rutele pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate de România:
1. Bucureşti-Bruxelles-Londra şi viceversa.

II.
Rutele pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate de Regatul Unit:
1. Londra-Zagreb-Bucureşti şi viceversa.

NOTA:
Unul sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite, la latitudinea întreprinderii desemnate respective - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele -, cu condiţia ca zborul sau zborurile în cauza sa înceapã din punctul specificat, de pe teritoriul partii care a desemnat întreprinderea.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016