Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 18 martie 2002  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 18 martie 2002 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 septembrie 2003
Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre statele celor doua pãrţi contractante în scopul asigurãrii unei mai bune aplicari a dispoziţiilor privind circulaţia persoanelor şi respectãrii drepturilor şi garanţiilor prevãzute de legile şi reglementãrile în vigoare,
în dorinta de a combate migratia ilegala pe bazele reciprocitãţii şi în vederea facilitãrii readmisiei persoanelor cu şedere ilegala, intrate pe teritoriile statelor pãrţilor contractante,
în conformitate cu tratatele şi convenţiile internaţionale, precum şi cu documentele internaţionale la care pãrţile contractante sunt parte sau pe care le-au acceptat, în special Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 şi Convenţia asupra statutului refugiatilor din 28 iulie 1951, asa cum a fost modificatã prin Protocolul privind statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Termeni
Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumerati mai jos au urmãtoarele înţelesuri:
1. strãin înseamnã persoana care nu are cetãţenia statului uneia dintre pãrţile contractante;
2. viza înseamnã un permis valabil eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante, care da dreptul persoanelor sa între în ţara şi sa rãmânã pe teritoriul statului acestora, fãrã întrerupere, pentru o perioada în conformitate cu legislaţia fiecãrei pãrţi contractante;
3. permis de şedere înseamnã un permis valabil, eliberat de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante, care da dreptul persoanei sa între în ţara în mod repetat şi sa domicilieze pe teritoriul statului acestora. Permisul de şedere nu semnifica o viza sau posibilitatea de a rãmâne pe teritoriile statelor pãrţilor contractante pe durata soluţionãrii unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.
ART. 2
Readmisia cetãţenilor statelor pãrţilor contractante
1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, fãrã formalitãţi, persoana care nu îndeplineşte ori nu mai îndeplineşte condiţiile în vigoare pentru şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitante, cu condiţia sa fie dovedit sau, dacã sunt motive temeinice, sa se prezume ca aceasta are cetãţenia statului partii contractante solicitate.
2. La cererea partii contractante solicitante, partea contractantã solicitatã va trebui sa elibereze, fãrã întârziere, persoanei care va fi returnatã documentele de cãlãtorie necesare repatrierii acesteia.
3. Dacã investigaţiile ulterioare dovedesc ca persoana readmisa a fost un strãin în momentul plecãrii de pe teritoriul statului partii contractante solicitante şi nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la paragraful 1 sau la art. 4, partea contractantã solicitanta va readmite din nou acea persoana.
ART. 3
Dovada ori prezumarea cetateniei
1. Cetãţenia este consideratã doveditã cu un pasaport naţional sau cu un alt document de trecere a frontierei valabil ori cu un document de identitate valabil, eliberat propriilor cetãţeni de cãtre autoritãţile competente ale statului partii contractante solicitate.
2. Cetãţenia poate fi prezumatã pe baza:
a) pasaportului naţional sau a altui document de cãlãtorie ori de identitate eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante solicitate, chiar dacã valabilitatea acestuia a expirat;
b) mãrturiei proprii a persoanei, facuta în forma scrisã;
c) declaraţiei scrise a unei terţe persoane;
d) altor dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantã solicitatã.
ART. 4
Readmisia strãinilor
1. O parte contractantã, la cererea celeilalte pãrţi contractante, va readmite un strãin care a ajuns pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate şi nu îndeplineşte condiţiile în vigoare de intrare sau de şedere.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea celeilalte pãrţi contractante, un strãin cu şedere ilegala pe teritoriul statului partii contractante solicitante şi care are un permis de şedere sau o viza valabilã a partii contractante solicitate ori un alt document valabil eliberat de autoritãţile competente ale partii contractante solicitate, dând dreptul persoanei sa între şi sa locuiascã pe teritoriul statului acesteia pentru o perioada care sa nu depãşeascã valabilitatea permisului.
ART. 5
Excepţii de la obligaţia de readmisie a strãinilor
1. Obligaţia de readmisie prevãzutã la art. 4 nu va exista în cazul strãinilor care, intrand pe teritoriul statului partii contractante solicitante, au fost în posesia unei vize valabile de intrare sau obţinute dupã intrare ori a unui permis de şedere eliberat de aceasta parte contractantã.
2. Dacã ambele pãrţi contractante au eliberat o viza de intrare sau un permis de şedere, partea contractantã a carei viza de intrare sau permis de şedere expira mai târziu va readmite persoana.
ART. 6
Tranzitul în caz de returnare
1. Fiecare parte contractantã va permite strãinilor sa tranziteze teritoriile statelor lor în caz de returnare, dacã cealaltã parte contractantã cere acest lucru. Partea contractantã solicitatã poate cere ca un reprezentant al autoritãţii competente a partii contractante solicitante sa asigure escorta pe timpul tranzitarii teritoriului statului sau.
2. Partea contractantã solicitatã va acorda viza de tranzit gratuita persoanei escortate şi celor care asigura escorta, potrivit legislaţiei sale naţionale.
3. Partea contractantã solicitanta va readmite un strãin care a fost returnat şi care se afla în tranzit, dacã intrarea acestuia pe teritoriul unui stat terţ nu este admisã sau continuarea cãlãtoriei nu mai este posibila.
ART. 7
Termene
1. O parte contractantã va rãspunde la cererea de readmisie adresatã acesteia, fãrã întârziere şi în orice caz, în cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea de readmisie poate fi adresatã prin posta, prin înmânarea directa autoritãţilor competente ale celeilalte pãrţi contractante sau prin alte mijloace de comunicare.
2. Partea contractantã solicitatã va prelua persoana imediat dupã aprobarea cererii de readmisie şi în orice caz, cel mai târziu în 3 luni de la data aprobãrii.
3. Dupã notificarea de cãtre partea contractantã solicitanta, acest termen limita va fi extins pe timpul necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi.
ART. 8
Încetarea obligaţiei de readmisie
Solicitarea de readmisie conform art. 4 va trebui sa fie supusã autoritãţilor competente ale partii contractante solicitate cel mai târziu în 6 luni de la intrarea ilegala sau de la data de la care şederea persoanei pe teritoriul partii contractante solicitante a devenit ilegala.
ART. 9
Informaţii furnizate
1. Informaţiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte pãrţi contractante, pentru aplicarea prezentului acord se vor referi la:
a) datele personale ale persoanelor şi, când este necesar, şi ale familiei acestora (numele, prenumele, orice nume anterior, porecla, pseudonime, aliasuri, data şi locul naşterii, sexul, naţionalitatea, cetãţenia avutã);
b) pasaport, act de identitate sau alt document de cãlãtorie (numãr, data eliberãrii, autoritatea emitenta, locul eliberãrii, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);
c) alte date necesare identificarii persoanei;
d) permisul de şedere şi viza eliberate de pãrţile contractante sau de state terţe, itinerare, locuri de oprire, bilete de cãlãtorie sau alte posibile aranjamente de cãlãtorie;
e) orice informaţie care poate dovedi ca persoana a stat pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante;
f) nevoia de îngrijire specialã, pentru persoanele în varsta sau bolnave, dacã este necesar.
2. Transmiterea informaţiilor prevãzute la paragraful 1 va fi facuta cu respectarea legislatiilor naţionale ale statelor celor doua pãrţi contractante.
3. Nici una dintre pãrţile contractante nu va face publice informaţii confidenţiale referitoare la datele persoanelor care sunt subiecte ale readmisiei sau admiterii în tranzit şi nici nu le va transmite unei terţe tari decât dacã a primit acordul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
Cheltuieli
1. Partea contractantã solicitanta suporta cheltuielile de transport cãtre ţara de destinaţie, pentru persoana returnatã şi pentru insotitorii acesteia. Aceasta va privi numai relaţia dintre pãrţile contractante.
2. Aceeaşi parte contractantã suporta, de asemenea, şi cheltuielile de transport rezultate din obligaţia de a reprimi persoanele prevãzute la art. 2 paragraful 3.
ART. 11
Transportul bunurilor personale legal dobândite
1. Partea contractantã solicitanta va permite persoanei care urmeazã sa fie returnatã sa îşi transporte toate bunurile legal dobândite în conformitate cu legislaţia nationala cãtre ţara de destinaţie.
2. Partea contractantã solicitanta nu este obligatã sa suporte costurile pentru transportul bunurilor.
ART. 12
Prevederi pentru aplicare
1. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, pãrţile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomaticã, asupra autoritãţilor competente responsabile cu aplicarea acestuia, precum şi în ceea ce priveşte adresele acestora ori alte informaţii necesare pentru înlesnirea comunicãrii. Pãrţile contractante vor trebui, de asemenea, sa se informeze reciproc asupra schimbãrilor ce survin în legatura cu aceste autoritãţi.
2. Autoritãţile competente se vor intalni ori de câte ori este necesar şi vor decide asupra aranjamentelor practice pentru aplicarea prezentului acord.
3. Autoritãţile competente vor decide şi asupra altor aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi, de exemplu:
- detalii, acte doveditoare şi mãsurile pentru transfer şi executarea tranzitului;
- determinarea punctelor de trecere a frontierei şi stabilirea datei în vederea readmisiei;
- condiţiile pentru transportul în tranzit al unui cetãţean al unui stat terţ sub escorta autoritãţilor competente;
- dovezi sau prezumţii în baza cãrora este posibil a proba sau a arata ca strainul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 13
Legatura cu alte acorduri internaţionale
Prezentul acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor şi obligaţiilor fiecãreia dintre pãrţile contractante, ce rezulta din alte acorduri internaţionale la care acestea sunt pãrţi.
ART. 14
Dispoziţii finale
1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificãri privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea acestuia în vigoare.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda prezentul acord, din ratiuni de protecţie a securitãţii statului, ordinii sau sãnãtãţii publice, printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi contractante. Suspendarea va deveni efectivã în momentul notificãrii.
3. Pãrţile contractante vor stabili de comun acord eventualele modificãri sau completãri ale prezentului acord, precum şi data intrãrii în vigoare a acestora.
4. Acordul se încheie pe o perioada nedeterminatã. Fiecare parte contractantã poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea va deveni efectivã în prima zi a lunii urmãtoare celei în care a fost notificatã.
5. Prezentul acord se va aplica tututor persoanelor care locuiesc pe teritoriile statelor pãrţilor contractante în momentul şi dupã intrarea sa în vigoare.
Semnat la Bucureşti la 18 martie 2002, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, arabã şi engleza, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de interpretare diferita va prevala textul în limba engleza.

Pentru Guvernul României,
Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Libaneze,
Samir Adnan El-Jisr,
ministrul justiţiei
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016