Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 16 octombrie 1999  intre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 16 octombrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 10 noiembrie 2000
Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite în continuare pãrţi contractante,
având în vedere prevederile:
- Acordului dintre Republica Populara Romana şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit în continuare Acordul din 1963;
- Acordului dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind modificarea şi completarea Acordului dintre Republica Populara Romana şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit în continuare Acordul din 1976;
- Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la Bucureşti la 19 februarie 1977, denumit în continuare Acordul din 1977;
- Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunãrii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea în continuare a colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit în continuare Acordul din 1987,
în dorinta:
- de a se utiliza cat mai complet potenţialul hidroenergetic al Dunãrii;
- de a se îmbunãtãţi caracteristicile hidroenergetice ale centralelor Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, denumit în continuare Sistemul Porţile de Fier I;
- de a se prelungi durata de viata a hidroagregatelor din centralele Sistemului Porţile de Fier I;
- de a se pãstra importanta Sistemului Porţile de Fier I în cadrul sistemului energetic al fiecãrei tari,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante sunt de acord ca:
Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, denumita în continuare beneficiarul roman, a Societãţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate, Bucureşti
şi
Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul la Kladovo, denumita în continuare beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije", Beograd,
în calitate de beneficiari,
în temeiul art. 10 pct. 3 şi 8 din Acordul din 1963 şi în condiţiile prezentului acord:
a) sa realizeze retehnologizarea fiecãrui hidroagregat din centralele hidroelectrice de la Sistemul Porţile de Fier I cu mãrirea puterii unitare de proiect de la 175 MW la 190 MW, în vederea creşterii gradului de siguranta şi a puterii instalate la aceste centrale;
b) sa realizeze retehnologizarea hidroagregatelor din centrala romana şi centrala iugoslava, în conformitate cu documentaţiile tehnice prevãzute la art. 6 lit. A.a), respectiv la art. 6 lit. B.a) din prezentul acord.
ART. 2
Beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav vor executa lucrãrile prevãzute la art. 1, fiecare pe partea sa a Sistemului Porţile de Fier I, dupã o dinamica proprie, şi vor suporta cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
ART. 3
Beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav, în conformitate cu prezentul acord, vor încheia un contract prin care vor reglementa toate drepturile şi obligaţiile reciproce în legatura cu retehnologizarea cu mãrirea puterii instalate a hidroagregatelor.
ART. 4
1. Pãrţile contractante sunt de acord ca execuţia lucrãrilor prevãzute la art. 1 şi exploatarea hidroagregatelor retehnologizate sa nu afecteze drepturile şi obligaţiile beneficiarilor privind utilizarea potenţialului hidroenergetic disponibil al Dunãrii la Sistemul Porţile de Fier I în condiţiile stabilite în Acordul din 1987 şi în Convetia dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea Sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnatã la 16 mai 1998 la Drobeta-Turnu Severin, denumita în continuare Convenţia din 1998.
2. Beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav vor stabili prin contractul prevãzut la art. 3 modul de împãrţire în pãrţi egale a potenţialului hidroenergetic al Dunãrii la Sistemul Porţile de Fier I în timpul execuţiei şi dupã terminarea lucrãrilor prevãzute la art.1.
3. Beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav vor determina în comun, împreunã cu furnizorii hidroagregatelor pentru ambele pãrţi contractante, caracteristicile hidroenergetice reale ale hidroagregatelor retehnologizate.
Caracteristicile tehnice de proiect ale hidroagregatelor retehnologizate se vor stabili prin contractul prevãzut la art. 3.
ART. 5
Beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav sunt obligaţi ca fiecare pe partea sa a Sistemului Porţile de Fier I sa organizeze executarea lucrãrilor prevãzute la art. 1, astfel încât sa nu stânjeneascã exploatarea energetica şi navigaţia, în conformitate cu documentele deja încheiate între pãrţile contractante sau beneficiari şi sa nu pericliteze stabilitatea obiectului principal.
ART. 6
Pãrţile contractante au convenit ca beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav sa îşi îndeplineascã obligaţiile stabilite la art. 1, dupã cum urmeazã:
A. Beneficiarul roman:
a) sa elaboreze documentaţia tehnica pentru retehnologizarea cu mãrirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala romana;
b) sa execute lucrãrile de pe teritoriul roman prevãzute la art. 1;
c) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia instalaţiilor şi lucrãrilor de pe teritoriul roman, prevãzute la art. 1, pe toatã durata de existenta a Sistemului Porţile de Fier I;
d) sa suporte eventualele pagube care apar prin execuţia lucrãrilor prevãzute la lit. A.b) şi prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
B. Beneficiarul iugoslav:
a) sa elaboreze documentaţia tehnica pentru retehnologizarea cu mãrirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala iugoslava;
b) sa execute lucrãrile de pe teritoriul iugoslav prevãzute la art. 1;
c) sa asigure exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia instalaţiilor şi lucrãrilor de pe teritoriul iugoslav, prevãzute la art. 1, pe toatã durata de existenta a Sistemului Porţile de Fier I;
d) sa suporte eventualele pagube care apar prin execuţia lucrãrilor prevãzute la lit. B.b) şi prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.
ART. 7
Pãrţile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav sa realizeze retehnologizarea cu mãrirea puterii instalate de proiect a hidroagregatelor de la 175 MW la 190 MW pe hidroagregat, fiecare în hidrocentrala sa, conform nevoilor şi planului dinamic ale fiecãrui beneficiar, în funcţie de starea tehnica a hidroagregatelor existente.
Dupã terminarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 hidrocentralele Sistemului Porţile de Fier I vor avea pe teritoriul statului fiecãrei pãrţi contractante puterea instalata totalã de 1.140 MW.
ART. 8
Pãrţile contractante sunt de acord ca pentru rationalizarea şi reducerea cheltuielilor de execuţie a lucrãrilor prevãzute la art. 1 beneficiarii pot utiliza toate formele de colaborare, respectând legislaţia în vigoare din cele doua tari, cum ar fi: licitaţii comune, colaborarea între firmele din România şi Republica Federala Iugoslavia, creditãri reciproce sau apelarea la credite de la terţi, înfiinţarea unor întreprinderi mixte etc.
ART. 9
Pãrţile contractante sunt de acord ca beneficiarul roman şi beneficiarul iugoslav, în scopul inlaturarii dificultãţilor care ar putea frana execuţia lucrãrilor, sa îşi poatã face reciproc împrumuturi de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb, combustibil, energie şi prestãri de servicii în valoare de pana la 2.000.000 (doua milioane) USD pe an, pentru fiecare parte, în condiţiile pe care le vor stabili în comun prin contracte între beneficiari.
ART. 10
Comisia mixtã romano-iugoslava pentru Porţile de Fier, înfiinţatã prin art. 11 din Acordul din 1963, denumita în continuare Comisia mixtã, se va îngriji de aplicarea prezentului acord şi a contractului încheiat între beneficiari privind realizarea drepturilor şi obligaţiilor prevãzute în prezentul acord. Comisia mixtã va rezolva şi eventualele litigii dintre beneficiari care ar putea aparea în legatura cu execuţia lucrãrilor prevãzute la art. 1 şi cu exploatarea hidroagregatelor retehnologizate, în cazurile şi în limitele prevãzute în contractul dintre beneficiari.
ART. 11
În cazul în care una dintre pãrţile contractante desemneazã alt beneficiar în locul celui prevãzut la art. 1, toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul acord şi prin contractul încheiat între beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.
ART. 12
Eventualele diferende privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord se vor soluţiona de Comisia mixtã. Dacã în cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la un acord, problemele litigioase se vor soluţiona de pãrţile contractante pe cale diplomaticã.
ART. 13
Dupã terminarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 Comisia mixtã va întocmi procese-verbale prin care va constata terminarea acestora, punerea în funcţiune a hidroagregatelor retehnologizate şi îndeplinirea obligaţiilor reciproce ale beneficiarilor prevãzute în prezentul acord. Procesele-verbale vor fi supuse spre aprobare pãrţilor contractante.
ART. 14
Pãrţile contractante vor adapta, respectiv vor extinde prevederile Convenţiei din 1998 la exploatarea Sistemului Porţile de Fier I în condiţiile prezentului acord.
ART. 15
Pãrţile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat romano-iugoslave în legatura cu realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, sa se aplice şi în legatura cu realizarea prevederilor prezentului acord.
ART. 16
În cazul în care pe baza studiilor şi proiectelor ulterioare Comisia mixtã va stabili, la propunerea beneficiarilor, ca este justificat din punct de vedere energetic şi economic sa se execute câte un hidroagregat suplimentar pe fiecare parte la Sistemul Porţile de Fier I, va propune pãrţilor contractante încheierea unui nou acord.
ART. 17
Prezentul acord se aplica pe toatã durata de existenta a Sistemului Porţile de Fier I şi se va inainta spre aprobare conform prevederilor legislaţiei naţionale a statului fiecãrei pãrţi contractante.
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante se înştiinţeazã reciproc, în scris, asupra îndeplinirii cerinţelor legislaţiei lor interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
Semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba sarba, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Eugeniu Tanase

Pentru Guvernul federal
al Republicii Federale Iugoslavia,
prof. dr. Dragan Kostici
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016