Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 15 mai 1970  AL PATRULEA ACORD INTERNATIONAL ASUPRA COSITORULUI    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 15 mai 1970 AL PATRULEA ACORD INTERNATIONAL ASUPRA COSITORULUI

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 5 din 9 ianuarie 1973
PREAMBUL
Guvernele contractate recunoscind:
a) ca acordurile asupra produselor de baza, contribuind la stabilirea preţurilor şi dezvoltarea susţinutã a încasãrilor din export şi a pieţelor de materii prime, pot favoriza în mãsura importanta dezvoltarea economicã, în special în ţãrile producãtoare în curs de dezvoltare,
b) importanta unei cooperãri continue între ţãrile producãtoare şi ţãrile consumatoare, în cadrul principiilor şi obiectivelor fundamentale ale Conferintei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, printr-un acord internaţional asupra unui produs de baza, de natura sa contribuie la rezolvarea problemelor privid cositorul,
c) importanta exceptionala a cositorului pentru numeroasele tari a cãror economie depinde în mare mãsura de existenta unor condiţii favorabile şi echitabile pentru producţie, consumul sau comerţul cu cositor,
d) necesitatea de a proteja şi stimula prosperitatea şi dezvoltarea industriei cositorului, în special în ţãrile producãtoare în curs de dezvoltare, asigurind în felul acesta aprovizionarea satisfãcãtoare cu cositor, în interesul consumatorilor din ţãrile importatoare,
e) importanta pentru ţãrile producãtoare de cositor de a menţine şi de a creste puterea de cumpãrare la import, şi
f) ca este de dorit sa se asigure creşterea consumului de cositor, atît în ţãrile în curs de dezvoltare, cît şi în ţãrile industrializate, au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Obiective

ART. 1
Obiective
Obiectivele prezentului acord sînt:
a) asigurarea unui echilibru între producţia şi consumul mondial de cositor şi atenuarea dificultãţilor grave care ar putea fi create de un surplus sau un deficit de cositor;
b) prevenirea fluctuatiilor excesive ale preţurilor cositorului şi ale încasãrilor provenite din exportul cositorului;
c) luarea de mãsuri care sa contribuie la creşterea încasãrilor din exporturile de cositor ale ţãrilor producãtoare şi, în special, ale ţãrilor în curs de dezvotare, sprijinind, în felul acesta, asigurarea resurselor necesare pentru accelerarea creşterii economice şi dezvoltarea socialã a acestor tari, tinindu-se seama, totodatã, de interesele consumatorilor din ţãrile importatoare;
d) asigurarea condiţiilor care sa permitã realizarea unui ritm dinamic şi ascendent al producţiei de cositor pe baza încasãrilor remuneratorii pentru producãtori, care sa contribuie la garantarea unei aprovizionari adecvate la preţuri echitabile pentru consumatori şi a unui echilibru pe termen lung între producţie şi consum;
e) prevenirea somajului de mari proporţii, a somajului parţial şi a altor dificultãţi grave care ar putea rezulta din dezechilibrul dintre oferta şi cererea de cositor;
f) în eventualitatea unei lipse de cositor sau a riscului apariţiei acstuia, sa ia mãsuri pentru asigurarea unei cresteri a producţiei de cositor şi pentru distribuirea echitabila a cositorului metal în scopul atenuarii unor dificultãţi grave pe care le-ar putea intimpina ţãrile consumatoare;
g) în cazul unui surplus de cositor sau al riscului apariţiei acestuia, sa ia mãsuri pentru atenuarea dificultãţilor grave pe care le-ar putea intimpina ţãrile producãtoare;
h) examinarea de cãtre guverne a lichidãrii stocurilor necomerciale de cositor şi luarea de mãsuri care sa permitã evitarea oricãror incertitudini şi dificultãţi care s-ar putea ivi;
i) sa aibã permanent în vedere necesitatea descoperirii şi exploatãrii de noi depozite de cositor şi, cu ajutorul, printre altele, al mijloacelor de asistenta tehnica şi financiarã ale Naţiunilor Unite şi ale altor organizaţii din sistemul Naţiunilor Unite, sa promoveze cele mai eficiente metode de extracţie, concentrare şi rafinare a minereului de cositor, şi
j) sa continue activitatea întreprinsã de Consiliul Internaţional al cositorului, în cadrul primului, celui de al doilea şi al treilea Acord internaţional asupra cositorului.

CAP. 2
Definiţii

ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
- cositor înseamnã cositor metal, alte forme de cositor rafinat sau conţinutul de cositor al concentratelor ori minereu de cositor care a fost extras din zacamintul natural. În sensul acestei definiţii, din noţiunea de "minereu" se exclud: a) materialul care a fost extras din minereu pentru alte scopuri decît acela al imbogatirii, şi b) materialele indepartate în procesul imbogatirii;
- cositor metal înseamnã cositor rafinat, de calitate comercialã buna, cu o puritate de minimum 99,75%;
- stoc tampon înseamnã stocul creat şi folosit în concordanta cu prevederile cap. VIII al prezentului acord;
- rezerve de cositor metal înseamnã cositorul; metalul care a fost cumpãrat pentru stocul tampon, inclusiv metalul care a fost cumpãrat pentru stocul tampon, dar care nu a fost încã primit şi exclusiv metalul care a fost vîndut din stocul tampon, dar care nu a fost încã expediat de cãtre directorul stocului tampon;
- tona înseamnã tona metalicã (1.000 Kg);
- export net înseamnã cantitatea exportata în condiţiile stabilite în partea întîi a anexei C la prezentul acord, mai puţin cantitatea importata, determinata asa cum este prevãzut în partea a doua a aceleaşi anexe;
- ţara participanta înseamnã o ţara al carei guvern a ratificat, aprobat sau acceptat prezentul acord sau a notificat intenţia de a ratifica, aproba sau accepta prezentul acord sau a adera la aceasta, sau un teritoriu sau teritorii a cãror participare separatã a devenit efectivã conform dispoziţiilor articolului 49 sau, în funcţie de context, guvernul unei asemenea tari sau teritoriu ori al teritoriilor însele;
- ţara producãtoare înseamnã o ţara participanta pe care consiliul, cu consimţãmîntul acestei tari, o declara ţara producãtoare;
- ţara consumatoare înseamnã o ţara participanta pe care consiliul, cu consimţãmîntul acelei tari, o declara ţara consumatoare;
- ţara contribuabila înseamnã o ţara participanta care are contribuţii la acest tampon;
- majoritate simpla înseamnã o majoritate de voturi exprimate de ţãrile participante, numarate împreunã;
- majoritate simpla distribuita înseamnã o majoritate de voturi exprimate, de ţãrile producãtoare şi o majoritate de voturi exprimate de ţãrile consumatoare, numarate separat;
- majoritate de 2/3 distribuita înseamnã o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de ţãrile producãtoare şi o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de ţãrile consumatoare, numarate separat;
- intrarea în vigoare înseamnã, în afarã cazului cînd aceasta expresie este precizatã altfel, intrarea iniţialã în vigoare a prezentului acord, indiferent dacã o asemenea intrare în vigoare este provizorie, conform articolului 47 sau definitiva, conform articolului 46;
- perioada de control înseamnã o perioada declarata astfel de cãtre consiliu şi pentru care a fost fixat un tonaj total autorizat pentru export;
- trimestru înseamnã un trimestru calendaristic începînd la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie;
- exerciţiu financiar înseamnã o perioada de un an, începînd la 1 iulie şi terminindu-se la 30 iunie anul urmãtor.

CAP. 3
Componenta consiliului

ART. 3
Participarea la consiliu
Fiecare guvern contractant constituie un singur membru al consiliului, cu excepţia prevãzutã la articolul 49.
ART. 4
Categorii de participanţi
a) Fiecare membru al consiliului va fi declarat de cãtre consiliu, cu consimţãmîntul tarii în cauza, ţara producãtoare sau consumatoare, imediat dupã primirea de cãtre consiliu a comunicãrii din partea guvernului depozitar ca membru respectiv a depus instrumentul de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, comform articolelor 45 dau 48 sau comunicarea intentiei de a ratifica, aproba sau accepta prezentul acord, conform articolului 47.
b) Clasificarea în ţãrile producãtoare sau consumatoare se face pe baza producţiei miniere interne, respectiv pe baza consumului de cositor metal, intelegindu-se ca:
i) clasificarea ca ţara producãtoare a unei tari care este o consumatoare importanta de cositor metal provenind din producţia sa nationala se face:
- cu consimţãmîntul tarii respective - pe baza exporturilor acesteia de cositor;
ii) clasificarea ca ţara consumatoare a unei tari care produce din minele proprii interne o parte însemnatã a cositorului consumat de ea se face - cu consimţãmîntul tarii respective - pe baza importurilor acesteia de cositor.
c) În instrumentul sau de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare sau în notificarea despre intenţia sa de a ratifica, aproba sau accepta prezentul acord, fiecare guvern contractant poate sa comunice la care categorie de tari participante considera ca trebuie sa apartina.
d) La prima reuniune a consiliului dupã intrarea în vigoare a acordului, consiliul va adopta deciziile necesare pentru aplicarea prezentului articol cu o majoritate de voturi exprimate de ţãrile participante enumerate în anexa A şi cu majoritate de voturi exprimate de ţãrile participante enumerate în anexa B, voturile fiind numarate separat şi dreptul de vot fiind în conformitate cu anexele A şi B la prezentul acord.
ART. 5
Schimbarea categoriei
a) În cazul cînd situaţia unei tari participante s-a schimbat, acesta devenind dintr-o ţara consumatoare o ţara producãtoare sau invers, consiliul, la cererea acestei tari sau din proprie initiativa, dar cu consimţãmîntul tarii respective, va lua în considerare noua situaţie şi va determina tonajul sau cotele procentuale aplicabile.
b) Consiliul va fixa data intrãrii în vigoare a cantitãţilor şi/sau procentelor, dupã caz, pe care acesta le-a stabilit conform cu prevederile paragrafului a) al prezentului articol.
c) De la data intrãrii, fixatã de consiliu conform paragrafului b) al prezentului articol, guvernul contractant în cauza a încetat sa mai detina drepturile sau privilegiile sau sa fie ţinut de obligaţiile recunoscute sau impuse de prezentul acord ţãrilor din categoria din care a fãcut parte şi va dobîndi toate drepturile şi privilegiile şi va avea toate obligaţiile pe care prezentul acord le recunoaşte sau le impune ţãrilor din noua categorie, fiind înţeles ca:
i) dacã prin schimbarea categoriei o ţara producãtoare devine ţara consumatoare, ţara respectiva îşi va pãstra totuşi dreptul sau ca, la încetarea valabilitãţii prezentului acord, sa i se respecte cota sa la lichidarea stocului tampon, în conformitate cu articolele 30, 31 şi 32;
ii) dacã prin schimbarea categoriei ţara consumatoare devine ţara producãtoare, condiţiile stabilite de consiliu pentru ţara care şi-a schimbat categoria vor fi la fel de echitabile pentru aceasta ţara ca şi pentru celelalte tari producãtoare participante la acord.

CAP. 4
Organizare şi administrare

ART. 6
Consiliul Internaţional al Cositorului
a) Consiliul Internaţional al Cositorului (denumit în cele ce urmeazã consiliu), instituit de acordurile internaţionale precedente, asupra cositorului, va continua sa existe cu componenta, împuternicirile şi funcţiile prevãzute în prezentul acord, pentru a asigura realizarea prevederilor celui de-al patrulea Acord internaţional asupra cositorului.
b) Sediul consiliului va fi la Londra, dacã acesta nu va hotãrî altfel.
ART. 7
Componenta Consiliului Internaţional al Cositorului
a) Consiliul va fi alcãtuit din toate ţãrile participante.
b) i) Fiecare ţara participanta va fi reprezentatã în consiliu de un delegat. Fiecare ţara poate desemna delegaţi supleanţi şi consilieri care sa asiste la sesiunile consiliului.
ii) Un delegat supleant va fi împuternicit sa acţioneze şi sa voteze în numele delegatului în absenta acestuia din urma sau în alte împrejurãri speciale.
ART. 8
Împuternicirile şi funcţiile consiliului
Consiliul:
a) va avea toate împuternicirile şi va îndeplini toate sarcinile în vederea administrãrii şi functionarii prezentului acord;
b) îşi va stabili reguli proprii de procedura;
c) va primi de la preşedintele executiv, la cerere, informaţii cu privire la activele şi operaţiunile stocului tampon, pe care le considera necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale, conform prezentului acord;
d) poate sa ceara ţãrilor participante sa-i furnizeze orice date necesare cu privire la producţie, consum, comerţ internaţional şi stocuri, precum şi orice alte informaţii necesare administrãrii satisfãcãtoare a prezentului acord, care nu sînt incompatibile cu prevederile articolului 41 privind securitatea nationala, şi ţãrile vor furniza, cît mai complet posibil, informaţiile astfel cerute;
e) va evalua, cel puţin odatã pe trimestru, producţia şi consumul probabil de cositor în trimestrul urmãtor şi poate aprecia influienta altor factori asupra situaţiei stabilite globale a cositorului în perioada respectiva;
f) va lua mãsuri necesare în vederea studierii continue a problemelor de perspectiva apropiatã şi îndepãrtatã ale industriei cositorului pe plan mondial; în acest scop va întreprinde sau va dispune elaborarea de studii asupra problemelor industriei cositorului, pe care le considera utile;
g) se va informa asupra noilor utilizãri ale cositorului şi dezvoltãrii produselor de substituire care ar putea înlocui cositorul în utilizarile sale traditionale;
h) va incuraja participarea mai larga la organizaţiile de cercetare al cãror scop este promovarea consumului de cositor;
i) are dreptul sa contracteze împrumuturi pentru necesitãţile contului administrativ stabilit prin articolul 15;
- i) va publica dupã sfîrşitul fiecãrui exerciţiu financiar un raport asupra activitãţii sale în cursul acestui exerciţiu;
- ii) va publica dupã sfîrşitul fiecãrui trimestru (dar mai devreme de 3 luni de la sfîrşitul trimestrului respectiv, atunci cînd nu exista o decizie contrarã a consiliului) o comunicare privind tonajul de cositor metal deţinut la sfîrşitul trimestrului respectiv;
k) dacã considera necesar, poate numi comitete care sa-l ajute la îndeplinirea funcţiilor sale şi poate fixa mandatul acestora; dacã consiliul nu a hotãrît altfel, aceste comitete îşi pot stabili singure regulile de procedura;
l) i) poate în orice moment, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa delege oricãrui comitet acele împuterniciri pe care consiliu le poate exercita cu o majoritate simpla distribuita cu excepţia acelora referitoare la:
- fixarea contribuţiilor conform articolului 16;
- preţul minim şi maxim conform articolelor 19 şi 29;
- stabilirea controlului asupra exportului conform articolului 33;
- acţiunile de întreprins în cazul lipsei de cositor, conform articolului 37;
ii) cu o majoritate de 2/3 distribuita, va fixa mandatul oricãrui asemenea comitet şi va desemna pe membrii sãi;
iii) cu o majoritate simpla de voturi poate revoca oricind, orice delegaţie de împuterniciri oricãrui comitet sau constituirea oricãrui comitet;
m) va încheia orice înţelegere necesarã pentru consultare şi cooperare cu:
i) Natiunile Unite, organele competente (în special Coferinta Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare), instituţiile specializate, alte organizaţii din cadrul sistemului Naţiunilor Unite şi organizaţiilor interguvernamentale corespunzãtoare; şi
ii) ţãrile neparticipante care sînt membre ale Naţiunilor Unite sau ale instituţiilor specializate ale organizaţiei Naţiunilor Unite sau care au fost pãrţi la acordurile internaţionale precedente asupra cositorului.
ART. 9
Preşedintele executiv şi vicepreşedintele consiliului
a) Consiliul va desemna, cu o majoritate de 2/3 distribuita şi prin buletine scrise, un preşedinte executiv independent, care poate avea naţionalitatea uneia dintre ţãrile participante. Deasemenea preşedintele executiv va fi analizat la prima sesiune a consiliului, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord.
b) Preşedintele executiv trebuie sa nu fi exercitat funcţii active în industria cositorului sau în comerţul cu cositor în perioada de 5 ani premergãtoare alegerii sale, trebuie sa se conformeze prevederilor articolului 13.
c) Preşedintele executiv îşi va executa mandatul pentru perioada şi în condiţiile stabilite de consiliu.
d) Preşedintele executiv va prezida reuniunile consiliului; el nu va participa la vot.
e) Consiliul va alege anual un prim-vicepreşedinte şi un al doilea vicepreşedinte, aleşi alternativ în fiecare an financiar dintre delegaţii ţãrilor producãtoare şi ai ţãrilor consumatoare.
f) În cazul în care preşedintele executiv lipseşte temporar, el va fi înlocuit de primul vicepreşedinte, sau, în caz de necesitate, de al doilea vicepreşedinte, care va avea numai sarcina de a preciza reuniunile, dacã consiliul nu a hotãrît altfel. În caz de demisie sau incapacitate permanenta a consiliului executiv, consiliul va desemna un nou preşedinte executiv.
g) Cînd unul dintre vicepreşedinţi îndeplineşte sarcinile preşedintelui executiv, el nu va avea drept de vot; dreptul de vot al tarii pe care o reprezintã poate fi exercitat în concordanta cu prevederile alineatului ii) al paragrafului b) din articolul 7 şi ale paragrafului c) din articolul 12.
ART. 10
Sesiunile consiliului
a) Consiliul va deţine cel puţin patru sesiuni pe an.
b) Guvernul depozitar va convoca prima reuniune a consiliului în cadrul prezentului acord, la Londra. Aceasta reuniune va începe în decurs de 8 zile de la intrarea în vigoare a acordului.
c) Reuniunile consiliului nu a hotãrît altfel, reuniunile vor fi convocate la sediul consiliului. Cu excepţia reuniunilor covocate în condiţiile articolului 29, fiecare reuniune va fi anunţatã cu cel puţin 7 zile înainte.
d) La fiecare reuniune a consiliului cvorumul va fi realizat dacã delegaţii deţin 2/3 din totalul voturilor tuturor ţãrilor producãtoare şi 2/3 din totalul voturilor ţãrilor consumatoare. Dacã la una dintre sesiunile consiliului, cvorumul definit mai sus nu a fost realizat, la expirarea unei perioade care nu va depãşi 7 zile, va fi convocatã o noua sesiune, la care cvorumul va fi considerat atins dacã delegaţii prezenţi deţin peste 1.000 de voturi.
ART. 11
Repartizarea voturilor
a) ţãrile producãtoare vor deţine împreunã 1.000 voturi, care vor fi repartizate între ele astfel încît fecare ţara producãtoare sa primeascã un numãr iniţial de 5 voturi, la care se adauga o cota parte pe cît posibil egala cu fracţiunea pe care ţara rspectiva o deţine în totalul procentelor pe ansamblu ţãrilor producãtoare, astfel cum este înscris în anexa A sau asa cum se publica periodic, conform paragrafului q) al articolului 33.
b) Ţãrile consumatoare vor deţine împreunã 1.000 voturi care vor fi distribuite între ele astfel încît fiecare ţara sa primeascã un numãr iniţial de voturi, la care se adauga o cota parte pe cît posibil egala cu fracţiunea pe care tonajul tarii respective o deţine în totalul tonajului pe ansamblul ţãrilor consumatoare, astfel cum este înscris în anexa B, fiind înţeles ca:
i) dacã sînt mai mult de 30 de tari consumatoare, numãrul voturilor iniţiale pentru fiecare ţara consumatoare va fi cel mai ridicat numãr întreg posibil, cu condiţia ca numãrul total al voturilor iniţiale pentru toate ţãrile consumatoare sa nu depãşeascã 150;
ii) dacã o ţara care nu figureazã în anexa B ratifica, aproba, accepta, notifica intenţia de a ratifica, aproba sau accepta, sau adera la prezentul acord ca ţara consumatoare, sau şi-a schimbat categoria din ţara producãtoare în ţara consunatoare, în conformitate cu articolul 5 al prezentului acord, consiliul va determina şi publica tonajul pentru ţara respectiva; de la data hotarita de consiliu acest tonaj va intra în vigoare în sensul prezentului articol, ca şi cum ar fi fost unul dintre tonajele înregistrate în anexa B;
iii) Consiliul poate, la prima sesiune, sa revizuiasca anexa B şi va publica anexa revizuitã, care va intra în vigoare imediat în sensul prezentului articol; şi
iv) ulterior, la reuniunile care vor tine în trimestrul II al fiecãrui an calendaristic, consiliul va examina cifrele privind consumul de cositor al fiecãrei tari consumatoare, pentru fiecare din ultimii 3 ani calendaristici şi va publica tonajele revizuite pentru fiecare ţara consumatoare, pe baza mediilor cifrelor de consum, tonajele care vor intra în vigoare, în sensul prezentului articol, de la 1 iulie urmãtor, ca şi cum ar fi fost tonaje înregistrate în anexa B.
c) Dacã, din cauza renunţãrii uneia sau mai multor tari, enumerate în anexele A sau B, de a ratifica, aproba sau accepta sau de a notifica intenţia de a ratifica, aproba sau accepta prezentul acord sau ca rezultat al aplicari prevederilor prezentului acord sau din cauza schimbãrii categoriei unei tari participante, numãrul total de voturi al ţãrilor consumatoare sau al ţãrilor producãtoare devine mai mic de 1000 diferenţa de voturi va fi distribuita între alte tari consumatoare sau producãtoare, dupã caz, într-o proporţie cît mai apropiatã de voturile pe care le detineau, mai puţin în fiecare caz voturile intiale, astfel încît sa nu se producã voturi fractionale.
d) Nici o ţara participanta nu va deţine mai mult de 450 voturi.
e) Nu se admit voturi fractionale.
ART. 12
Procedura de vot a consiliului
a) Votul exprimat de fiecare membru al consiliului reprezintã numãrul de voturi pe care îl deţine în consiliu. Votind, un delegat nu va putea sa-şi împartã voturile. Cînd un delegat se abţine, se va aprecia ca el nu şi-a dat voturile sale.
b) Decizile consiliului, dacã nu s-a prevãzut altfe, vor fi luate cu majoritate simpla distribuita de voturi.
c) Orice ţara participanta poate, într-o forma acceptatã de consiliu, sa autorizeze orice ţara participanta sa-i reprezinte interesele şi sa exercite drepturile sale de vot la orice reuniune a consiliului.
ART. 13
Personalul consiliului
a) Preşedintele executiv, desemnat conform articolului 9, va rãspunde în fata consiliului de administrarea şi executarea prezentului acord în conformitate cu deciziile consiliului.
b) Preşedintele executiv va rãspunde, de asemenea, de administrarea serviciilor şi a personalului secretariatului de la sediul consiliului.
c) Consiliul va numi un secretar al consiliului şi un director al stocului tampon (denumit în cele ce urmeazã director) şi va stabili condiţiile de angajare şi sarcinile acestora.
d) Consiliul va da preşedintelui executiv instrucţiuni în legatura cu modul în care directorul va duce la îndeplinire sarcinile prevãzute în prezentul acord, precum şi toate celelalte sarcini suplimentare pe care consiliul le poate stabili.
e) Preşedintele executiv va fi asistat de personalul pe care consiliul îl considera necesar. Întregul personal, inclusiv secretarul consiliului şi directorul, este rãspunzãtor în fata preşedintelui executiv. Modul de numire şi condiţiile de angajare a personalului vor fi aprobate de consiliu.
f) Preşedintele executiv şi personalul consiliului nu pot deţine un interes financiar în industria sau în comerţul cu cositor, sau trebuie sa renunţe la interesele pe care le deţin; ei nu vor cere şi nu vor primi instrucţiuni privind activitatea şi sarcinile lor de la nici un guvern, persoana sau autoritate, altele decît consiliul sau o persoana care acţioneazã în numele consiliului, conform dispoziţiilor prezentului acord.
g) Nici o informaţie privind executarea sau administrarea prezentului acord nu va putea fi divulgatã de preşedintele executiv, director sau alt membru al personalului consiliului, cu excepţia cazurilor cînd exista autorizaţia consiliului sau cînd acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevãzute în prezentul acord.

CAP. 5
Privilegii şi imunitãţi

ART. 14
Privilegii şi imunitãţi
a) Fiecare ţara participanta va acorda consiliului înlesnirile pentru schimbul de valuta necesare îndeplinirii funcţiilor sale, privind prezentul acord.
b) Consiliul va avea personalitate juridicã. El va avea, în special, capacitatea de a contracta, de a dobîndi şi de a dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a acţiona în justiţie.
c) Consiliul va beneficia în fiecare ţara participanta, în mãsura permisã de legislaţia acestuia, de scutiri de taxe asupra activelor, veniturilor şi alte bunuri ale consiliului, care îi pot fi necesare pentru îndeplinirea funcţiilor sale conform prezentului acord.
d) Ţara membra pe al carei teritoriu este situat sediul consiliului (denumita în cele ce urmeazã ţara gazda), dupã intrarea în vigoare a prezentului acord va încheia, cît mai repede posibil, un acord cu consiliul, care sa fie aprobat de acesta, referitor la statutul, privilegiile şi imunitãţile consiliului, ale preşedintelui sau executiv, ale personalului şi experţilor şi ale reprezentanţilor ţãrilor membre, atunci cînd aceştia se afla pe teritoriul tarii gazda în scopul exercitãrii funcţiilor lor.
e) Acordul prevãzut la paragraful d) al prezentului acord va fi independent fata de prezentul acord şi va prevedea condiţiile în care el îşi va inceta valabilitatea.
f) Ţara gazda va exonera de impozite remuneraţiile plãtite de consiliul salariaţilor sãi, cu excepţia acelora care sînt cetãţeni ai tarii gazda.

CAP. 6
Dispoziţii financiare

ART. 15
Dispoziţii financiare
a) i) Pentru administrarea şi executarea prezentului acord vor fi ţinute doua conturi; contul administrativ şi contul stocului tampon.
ii) Cheltuielile administrative ale consiliului, inclusiv acelea de remunerare a preşedintelui executiv, secretarului, directorului şi personalului, vor fi înregistrate în contul administrativ.
iii) Oricare cheltuieli care sînt în legatura exclusiva cu tranzacţiile sau operaţiunile stocului tampon, inclusiv chetuielile decurgind din împrumuturi, depozitare, comisioane şi asigurãri, vor fi finanţate din contribuţiile la stocul tampon, plãtite de ţãrile contribuabile conform prezentului acord şi vor fi trecute de director în contul stocului tampon, trecerea în acest cont a oricãrei alte categorii de cheltuieli va fi hotarita de preşedintele executiv.
b) Cheltuielile efectuate de delegaţii la consiliu sau de supleanţii şi consilierii acestora nu sînt suportate de consiliu.
ART. 16
Contul administrativ
a) La prima sa sesiune dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, consiliul va aproba bugetul contului administrativ pentru perioada cuprinsã între data intrãrii în vigoare a acordului şi sfirsitului exerciţiului financiar. Dupã aceea el va aproba pentru fiecare exerciţiu financiar un buget anual similar. Dacã la un moment dat, în cursul exerciţiului financiar, din cauza unor circumstanţe neprevãzute care au apãrut sau ar putea sa apara, soldul rãmas în contul administrativ pare a fi insuficient pentru satisfacerea cheltuielilor administrative ale consiliului, acesta poate aproba bugetul suplimentar necesar pentru restul exerciţiului financiar respectiv.
b) Pe baza acestor bugete, consiliul stabileşte contribuţia în lire sterline a fiecãrei tari participante la contul administrativ; fiecare ţara este obligatã sa verse intraga sa contribuţie la consiliu imediat dupã ce i se notifica cuantumul contribuţiei astfel fixat. Fiecare ţara participanta va plati pentru fiecare vot pe care îl deţine în consiliu la data fixãrii contribuţiei, 2 la mie din suma totalã solicitatã, intelegindu-se ca contribuţia totalã a unei tari în cursul unui exerciţiu financiar nu poate, în nici un caz, sa fie inferioarã sumei de 200 lire sterline.
ART. 17
Plata contribuţiei în numerar
a) Plãţile în numerar în contul administrativ ale contribuţiilor ţãrilor participante conform articolelor 16 şi 53, plãţile în numerar în contul stocului tampon care revin ţãrilor contribuabile conform articolelor 21, 22 şi 23, plãtite în numerar din contul administrativ cãtre ţãrile participante conform articolului 53 şi plãtite în numerar din contul stocului tampon cãtre ţãrile contribuabile conform articolelor 21, 22, 23, 31, şi 32 vor fi efectuate în lire sterline sau, la alegerea tarii interesate, într-o moneda libera convertibilã în lire sterline pe piata de schimb din Londra.
b) Orice ţara participanta care în termen de 6 luni de la data notificãrii contribuţiei sale la contul administrativ nu plãteşte aceasta contribuţie poate fi privatã de dreptul de vot de cãtre consiliu. Dacã ţara respectiva nu-şi plãteşte contribuţia în decurs de 12 luni de la data notificãrii, consiliul poate priva de orice alte drepturi pe care le are în baza prezentului acord, fiind înţeles ca la primirea contribuţiei datorate, consiliul va repune ţara respectiva în drepturile de care a fost privatã conform prezentului paragraf.
ART. 18
Verificarea şi publicarea conturilor
Consiliul va publica, cît mai repede posibil dupã încheierea fiecãrui exerciţiu financiar, contul administrativ şi cel al stocului tampon, verificate de revizori independenţi, fiind înţeles ca conturile stocului tampon nu vor fi publicate mai devreme de 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar la care ele se referã.

CAP. 7
Preţuri minime şi maxime

ART. 19
Preţuri minime şi maxime
a) Petru atingerea scopurilor prezentului acord, pentru cositorul metal se stabileşte un preţ minim şi un preţ maxim.
b) Preţurile minime şi maxime iniţiale vor fi acelea care erau în vigoare în timpul celui de al treilea acord, la data expirãrii acestuia.
c) Diferenţa dintre preţul minim şi maxim va fi împãrţitã în trei transe. Consiliul poate hotãrî, la oricare dintre reuniunile sale, mãrirea oricãreia dintre aceste transe.
a) i) La prima sa sesiune dupã intrarea în vigoare a prezentului acord şi, în continuare, din cînd în cînd sau în conformitate cu prevederile articolului 29, consiliul va examina dacã preţul minim este corespunzãtor pentru realizarea obiectivelor prezentului acord şi va putea revizui unul sau ambele preţuri.
ii) În aceasta acţiune, consiliul va tine seama de tendintele imediate şi de perspectivele pe termen mediu ale producţiei şi consumului de cositor, de capacitatile existente ale producţiei minime, de incidenta preţurilor curente asupra menţinerii în viitor a unui nivel satisfãcãtor al capacitãţii producţiei miniere şi de orice alţi factori pertinenţi.
e) Consiliul va publica, cît mai repede posibil, preţul minim sau maxim revizuite, inclusiv preţurile provizorii sau revizuite stabilite conform articolului 29 precum şi orice revizuire a transelor direcţiei dintre preţul minim şi cel maxim.

CAP. 8
Stocul tampon

ART. 20
Constituirea stocului tampon
a) Se va constitui un stoc tampon.
b) i) Ţãrile producãtoare vor contribui la stocul tampon, conform dispoziţiilor articolului 21.
ii) De asemenea, orice ţara invitata la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970, poate contribui voluntar la stocul tampon, în conformitate cu dispoziţiile articolului 22.
c) În sensul prezentului articol orice parte a contribuţiei achitate în numerar va fi consideratã ca echivalentul calitãţilor de cositor metal care s-ar fi putut cumpara la preţul minim existent la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
ART. 21
Contribuţii obligatorii
a) i) Ţãrile producãtoare vor aduce la stocul tampon contribuţii al cãror total sa reprezinte echivalentul a 20.000 tone de cositor metal.
ii) Echivalentul a 7.500 tone din aceasta contribuţie globalã va fi exigibil la intrarea în vigoare a acordului şi, sub rezerva prevederilor alineatului iii), depunerea se va face la data primei reuniuni pe care consiliul o va avea în conformitate cu prezentul acord.
iii) Consiliul va hotãrî partea din contribuţiile prevãzute la alineatele i) sau ii) care trebuie sa fie vãrsatã în numerar sau în metal. Ţãrile producãtoare vor plati partea contribuţiei lor în numerar la data stabilitã de consiliu, iar partea contribuţiei în metal nu mai tirziu de 3 luni de la data acestei hotãrîri.
iv) Consiliul poate în orice moment sa fixeze data sau datele la care va trebui plãtit, în întregime sau parţial, soldul contribuţiei totale, precum şi cuantumul acestor vãrsãminte. Totuşi, consiliul poate autoriza pe preşedintele executiv sa ceara plata acestor vãrsãminte un preaviz de cel puţin 14 zile.
v) Dacã la un moment dat consiliul deţine în contul stocului un activ în numerar mai mare decît contribuţiile aduse conform alineatului ii) şi decît orice contribuţie voluntara adusã conform articolului 22, el poate autoriza rambursarea excendentului cãtre ţãrile producãtoare, proporţional cu contribuţia pe care acestea au adus-o conform prezentului articol. Sodurile datorate la care se referã alineatul iv) vor fi majorate cu suma acestor rambursãri. La cererea unei tari producãtoare, rambursarea la care acesta are dreptul poate fi menţinutã în stocul tampon.
b) Contribuţiile datorate conform dispoziţiilor paragrafului a) al prezentului articol se pot achitã, cu consimţãmîntul tarii contribuabile interesate, prin transfer de cositor metal din stocul tampon constituit potrivit celui de al treilea acord.
c) Contribuţiile prevãzute la paragraful a) al prezentului articol vor fi repartizate între ţãrile producãtoare pe baza procentelor din anexa A, examinate şi reajustate la prima sesiune a consiliului, în conformitate cu paragraful m) al articolului 33.
d) i) Dacã la intrarea în vigoare a prezentului acord sau ulterior o ţara producãtoare figurind în anexa A ratificatã, aproba sau accepta ori adera la acod, sau dacã o ţara consumatoare a trecut, conform articolului 5, în categoria ţãrilor producãtoare, contribuţia tarii respective va fi stabilitã de consiliu pe baza procentului înscris pentru aceasta în anexa A.
ii) Contribuţiile stabilite conform alineatului i) vor fi vãrsate la data stabilitã de consiliu conform dispoziţiilor paragrafului b) al articolului 5.
iii) Consiliul poate hotãrî la anumite rambursãri, al cãror total nu va depãşi suma oricãrei contribuţii primite conform alineatului i) sa fie fãcute celorlalte tari producãtoare sau consumatoare. Dacã consiliul hotãrãşte ca aceste rambursãri trebuie fãcute în totalitate sau parţial în cositor metal, el poate sa fixeze condiţiile pe care le considera necesare. La cererea unei tari producãtoare, rambursarea la care acesta are dreptul poate fi menţinutã în stocul tampon.
e) i) O ţara producãtoare care, pentru a-şi achitã contribuţia conform prezentului articol, doreşte sa exporte calitãţi de cositor prelevate din stocurile pe care le deţine pe teritoriul sau, poate cere consiliului autorizaţia de a exporta respectivele cantitãţi suplimentar tonajului exporturilor autorizate, care i-a fost repartizat conform articolului 33.
ii) Consiliul examineazã toate cererile astfel formulate şi poate aproba în condiţiile pe care considera necesar sa le impunã. Dacã aceste condiţii sînt îndeplinite şi consiliul primeşte dovezile pe care le considera necesare pentru a identifica metalul sau concentratele exportate cu cositorul metal livrat la stocul tampon, dispoziţiile paragrafelor n), o) şi p) ale articolului 33 nu se vor aplica acestor exporturi.
f) Contribuţiile în cositor metal pot fi acceptate de director în depozitele agreate oficial de Bursa de Metale din Londra sau în orice alte depozite determinate de consiliu. Calitãţile de cositor astfel livrate vor fi calitãţi înregistrate la Bursa de Metale din Londra şi recunoscute de acesta.
ART. 22
Contribuţii voluntare
a) Orice ţara invitata la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970, poate, cu consimţãmîntul consiliului şi în condiţii care trebuie sa includã modalitãţile de rambursare, sa aducã contribuţii voluntare la stocul tampon fie în numerar, fie în cositor metal, fie în ambele forme. Aceste contribuţii voluntare vor fi suplimentare contribuţiilor arãtate în paragraful a) al articolului 21.
b) Despre primirea acestor contribuţii voluntare, preşedintele executiv va informa ţãrile participante care a adus o contribuţie conform paragrafului a) al prezentului articol.
c) Cu toate condiţiile care vor fi fost impuse în conformitate cu paragraful a) al prezentului articol, consiliul poate rambursa oricãrei tari care a adus o contribuţie voluntara la stocul tampon în conformitate cu paragraful a) al prezentului articol, în totalitate sau parţial, aceasta contribuţie. Dacã o asemenea rambursare sau o parte din aceasta se face în cositor metal, consiliul poate sa impunã condiţiile pe care le considera necesare.
ART. 23
Penalizãri
a) Consiliul stabileşte penalizãrile ce urmeazã a fi aplicate ţãrilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în conformitate cu alineatul iv) al paragrafului a) al articolului 21.
b) Dacã o ţara producãtoare nu-şi respecta obligaţiile care îi revin conform dispoziţiilor articolului 21, consiliul o poate priva de toate sau de o parte dintre drepturile şi privilegiile pe care i le conferã prezentul acord şi poate, de asemenea, sa ceara celorlalte tari producãtoare sa completeze deficitul, în numerar sau în cositor metal ori în numerar şi cositor metal.
c) Dacã o parte a deficitului trebuie sa fie completatã în cositor metal, ţãrile producãtoare care vor completa acest deficit sînt autorizate sa exporte cantitãţile care le-au fost cerute, peste volumul autorizat la export, stabilit în conformitate cu articolul 33. Dacã consiliul primeşte dovezile pe care le considera necesare pentru identificarea metalului sau a concentratelor exportate cu cositorul metal livrat la stocul tampon, dispoziţiile paragrafelor n), o) şi p) ale articolului 33 nu se vor aplica acestor exporturi.
d) Consiliul poate în orice moment şi în condiţiile pe care le stabileşte:
i) sa declare ca abaterea a fost înlãturatã;
ii) sa restabileasca drepturile şi privilegiile tarii în cauza; şi
iii) sa ramburseze celorlalte tari producãtoare contribuţiile suplimentare aduse conform paragrafului b) al prezentului articol, cu o dobinda al carei nivel va fi stabilit de consiliu, ţinînd seama de nivelul dobinzilor practicat pe plan internaţional, fiind înţeles ca pentru partea de contribuţie suplimentarã adusã în cositor metal dobinda se calculeazã pe baza echivalentului în numerar al metalului, la prezentul "settlement", la Bursa de Metale din Londra, la data hotãrîrii luate de consiliu conform paragrafului b) al prezentului articol. Dacã aceste rambursãri sau o parte dintre ele se fac în cositor metal. Consiliul poate sa fixeze condiţiile pe care le va considera necesare.
ART. 24
Împrumuturi pentru stocul tampon
a) pentru necesitãţile stocului tampon, ocnsiliul poate imprumuta pe baza garanţiei warantele de cositor deţinute de acest stoc, acea suma sau acele sume, pe care le considera necesare, fiind înţeles ca suma maxima a acestor împrumuturi precum şi clauzele şi condiţiile în care sînt acordate sa fi fost aprobate cu majoritatea voturilor exprimate de ţãrile conducatoare şi cu unanimitatea voturilor exprimate de ţãrile conducatoare.
b) Consiliul poate, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa ia orice mãsuri pe care le considera necesare pentru a contracta împrumuturi pentru necesitãţile stocului tampon.
c) Nici o obligaţie nu va fi impusa unei tari participante, în virtutea prezentului articol, fãrã consimţãmîntul acelei tari.
ART. 25
Funcţionarea stocului tampon
a) Directorul, în conformitate cu articolul 13 şi în cadrul prevederilor acordului şi al instrucţiunilor consiliului, este rãspunzãtor în fata preşedintelui executiv pentru funcţionarea stocului tampon.
b) În sensul prezentului articol, preţul pieţei cositorului este preţul la disponibil al cositorului la Bursa de Metale din Londra sau orice alt preţ sau orice alte preţuri pe care consiliul le poate stabili din cînd în cînd.
c) Dacã preţul pieţei cositorului:
i) este egal sau mai mare decît preţul maxim, directorul, dacã nu are instrucţiuni contrare de la consiliu, dacã are cositor la dispoziţie şi sub rezerva prevederilor articolelor 26 şi 27, va oferi acest cositor spre vînzare la Bursa de Metale din Londra, la preţul pieţei, pînã cînd preţul pieţei cositorului scade sub preţul maxim sau pînã cînd cositorul de care dispune va fi epuizat;
ii) se afla în transa superioarã a diferenţei dintre preţul minim şi preţul maxim, directorul poate efectua operaţiuni la Bursa de Metale din Londra, la preţul pieţei, dacã le considera necesare pentru prevenirea creşterii prea bruste a preţului, cu condiţia ca aceste operaţiuni sa se soldeze cu vinzari nete de cositor;
iii) se afla în transa mijlocie a diferenţei dintre preţul minim şi preţul maxim, directorul nu poate cumpara, vinde sau cumpara şi vinde cositor decît cu autorizaţia specialã a cositorului;
iv) se afla în transa inferioarã a diferenţei dintre preţul minim şi preţul maxim, directorul poate efectua operaţiuni la Bursa de Metale din Londra la preţul pieţei, dacã le considera necesare pentru prevenirea unei scaderi prea bruste a preţului pieţei, cu condiţia ca aceste operaţiuni sa se soldeze cu cumpãrãri nete de cositor;
v) este egal sau mai mic decît preţul minim, directorul, dacã nu are instrucţiuni contrare de la consiliu, dacã dispune de fondurile necesare şi sub rezerva prevederilor articolelor 26 şi 27, va face oferte de cumpãrare la Bursa de metale din Londra la preţul minim, pînã cînd preţul pieţei cositorului va creste peste preţul minim sau fondurile de care dispune vor fi epuizate.
d) În cazul în care prevederile paragrafului c) al prezentului articol permit directorului sa cumpere (sau sa vinda, dupã caz) cositor la Bursa de Metale din Londra, el poate cumpara (sau vinde, dupã caz) cositor pe orice alta piata de cositor recunoscuta, fiind înţeles ca directorul nu poate efectua operaţiuni la termen care nu ar fi lichidate înainte de expirarea prezentului acord.
ART. 26
Limitarea sau suspendarea operaţiunilor stocului tampon; acţiuni ale consiliului.
a) Fãrã a tine seama de prevederile alineatelor ii) şi iv) ale paragrafului c) al articolului 25, consiliul poate limita sau suspenda operaţiunile la termen cu cositor dacã considera ca aceasta este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord.
b) Fãrã a tine seama de prevederile alineatelor i) şi v) ale paragrafului c) al articolului 25, consiliul, dacã este reunit în sesiune, poate limita sau suspenda operaţiunile stocului tampon dacã considera ca îndeplinirea operaţiunilor ce revin directorului, conform alineatelor menţionate, nu ar permite realizarea obiectivelor prezentului acord.
c) Consiliul poate sa confirme orice limitare sau suspendare hotarita în conformitate cu paragraful a) al articolului 27 sau, atunci cînd o limitare sau suspendare a fost revocatã de preşedintele executiv în conformitate cu paragraful b) al articolului 27, poate sa restabileasca aceasta limitare sau suspendare. Dacã consiliul nu ajunge la o hotãrîre, operaţiunile stocului tampon se vor relua sau vor continua fãrã restrictie, dupã caz.
d) Atita timp cît o limitare sau suspendare a operaţiunilor stocului tampon, hotarita în virtutea prezentului articol sau a articolului 27, rãmîne în vigoare, consiliul va trebui sa reexamineze aceasta hotãrîre la intervale care sa nu depãşeascã 6 saptamini. Dacã în cursul unei reuniuni organizate în acest scop consiliul nu se pronunţa pentru menţinerea limitãrii sau suspendãrii, operaţiunile stocului tampon vor fi reluate.
ART. 27
Limitarea sau suspendarea operaţiunilor stocului tampon; acţiuni ale preşedintelui executiv
a) Atunci cînd consiliul nu este reunit în sesiune, preşedintele executiv deţine puterea de a limita sau suspenda operaţiunile, în conformitate cu paragraful b) al articolului 26.
b) Preşedintele executiv poate revoca în orice moment limitarea sau suspendarea pe care a hotãrît-o, în conformitate cu paragraful a) al prezentului articol.
c) Preşedintele executiv, imediat dupã ce a hotãrît limitarea sau suspendarea operaţiunilor stocului tampon, în conformitate cu paragraful a) al prezentului articol, va convoca o reuniune a consiliului în scopul reexaminarii deciziei sale. Aceasta reuniune va avea loc în decurs de 14 zile de la data limitãrii sau suspendãrii.
ART. 28
Alte operaţiuni ale stocului tampon
a) În condiţii speciale, consiliul poate autoriza pe director sa cumpere cositor provenind dintr-un stoc guvernamental necomercial sau sa vinda cositor unui asemenea stoc sau în contul unui altfel de stoc, în conformitate cu prevederile articolului 40. Prevederile paragrafului c) al articolului 25 nu se aplica cositorului metal pentru care a fost data o asemenea autorizaţie.
b) Fãrã a tine seama de prevederile articolelor 25, 26 şi 27, consiliul poate autoriza pe director, dacã acesta nu dispune de fonduri suficiente, sa vinda, la preţul curent, cantitatea de cositor necesarã pentru a-i permite sa facã fata cheltuielilor de executare rezultind din aceste operaţiuni.
ART. 29
Stocul tampon şi modificãrile cursurilor de schimb
a) Preşedintele executiv poate, din proprie initiativa sau trebuie, la cererea unei tari participante, sa convoace imediat o reuniune a consiliului în vederea revizuirii preţului minim şi maxim, dacã el are ţara participanta, dupã caz, considera ca modificãrile cursurilor de schimb fac necesarã o asemenea revizuire, reuniunile la care se referã prezentul paragraf pot fi convocate cu un preaviz de cel mult 7 zile.
b) În cazurile prevãzute la paragraful a) al prezentului articol preşedintele executiv poate ca, în asteptarea reuniunii consiliului menţionat în zisul paragraf, sa limiteze sau sa suspende provizoriu operaţiunile stocului tampon, dacã el considera ca aceasta limitare sau suspendare este necesarã pentru a impiedica cumpãrãri sau vinzari de cositor de cãtre director în cantitãţi care ar putea sa prejudicieze realizarea obiectivelor prezentului acord.
c) Consiliul poate hotãrî limitarea sau suspendarea operaţiunilor stocului tampon, ori sa confirme limitarea sau suspendarea în conformitate cu prezentul articol. Dacã consiliul nu aproba o hotãrîre, operaţiunile stocului tampon, dacã au fost provizorii limitate sau suspendate, vor fi reluate.
d) În curs de 30 de zile de la data hotãrîrii de limitare sau suspendare ori de confirmare a limitãrii sau suspendãrii operaţiunilor stocului tampon, în conformitate cu prezentul articol, consiliul va examina dacã este indicat sa se fixeze un preţ minim şi maxim provizoriu şi, în acest caz, va putea fixa aceste preţuri.
e) În decurs de 90 de zile de la data fixãrii preţului minim şi maxim provizoriu, consiliul va reexamina aceste preţuri şi va putea fixa un nou preţ minim şi maxim.
f) Dacã consiliul nu fixeazã un preţ minim şi maxim provizoriu conform dispoziţiilor paragrafului d) al prezentului articol, el va putea, în cursul oricãrei reuniuni ulterioare, sa stabileascã care va fi preţul minim şi maxim.
g) Operaţiunile stocului tampon vor fi reluate pe baza preţului minim şi maxim determinate conform paragrafelor d), e) sau f) ale prezentului articol, dupã caz.
ART. 30
Lichidarea stocului tampon la încetarea valabilitãţii acordului
a) La fixarea, în conformitate cu dispoziţiile articolului 33, a tonajului total autorizat la export pentru orice perioada de control, consiliul, ţinînd seama de examinarea efectuatã în vederea reînnoirii acordului conform paragrafului c) al articolului 53, va decide dacã este necesar sa reducã cantitatea de cositor metal existenta la acea data în stocul tampon. În acest caz, tonajul autorizat la export va putea sa fie fixat, dacã consiliul hotãrãşte altfel, la un nivel inferior acestuia pe care consiliul l-ar fi stabilit în alte condiţii ca tonaj total autorizat la export pentru perioada respectiva.
b) În limitele instrucţiunilor consiliului, directorul poate vinde din stocul tampon la un preţ care va fi preţul curent al pieţei, dar care sa nu fie inferior preţului minim, cantitãţi de cositor metal egale cantitãţilor cu care consiliul a redus în conformitate cu prevederile paragrafului a) al prezentului articol tonajul total autorizat la export.
c) Toate operaţiunile stocului tampon prevãzute la articolele 25, 26, 27, 28, 29 sau la paragraful b) al prezentului articol vor inceta la data expirãrii prezentului acord. Directorul nu va mai proceda dupã aceea la alte cumparaturi de cositor metal şi nu va mai putea efectua vinzari decît dacã dispoziţiile paragrafului a) al articolului 31 şi în paragraful c) al articolului 32 îl autoriza sau dacã consiliul îl autoriza în aplicarea paragrafului d) al prezentului articol.
d) Condiţia ca consiliul sa nu înlocuiascã din cînd în cînd dispoziţiile articolelor 31 şi 32 cu altele, directorul va lua, pentru lichidarea stocului tampon, mãsurile prevãzute la articolele 31 şi 32 şi în anexa H.
ART. 31
Procedura de lichidare
a) Dupã încetarea valabilitãţii prezentului acord, imediat ce este posibil, directorul va întocmi o situaţie estimatã a tuturor cheltuielilor care decurg din lichidarea stocului tampon în conformitate cu prevederile prezentului articol şi va rezerva, prin prelevãri din soldul contului stocului tampon, suma pe care o va considera suficienta pentru acoperirea acestor cheltuieli. Dacã soldul contului stocului tampon este insuficient pentru acoperirea acestor cheltuieli, directorul va vinde cantitatea de cositor metal necesarã pentru a procura fondurile suplimentare de care are nevoie.
b) Sub rezerva condiţiilor prevãzute în prezentul acord şi în conformitate cu acestea, cota fiecãrei tari contribuabile la stocul tampon va fi rambursata acesteia.
c) i) Cota fiecãrei tari contribuabile va fi stabilitã în conformitate cu anexa H.
ii) La cererea tuturor ţãrilor contribuabile, consiliul va revizui anexa H.
ART. 32
Repartizarea şi plata produsului lichidãrii
a) Sub rezerva prevederilor paragrafului a) al articolului 31, fiecare ţara contribuabila va primi partea care îi revine din fondurile şi cositorul metal disponibile, în conformitate cu anexa H, fiind înţeles ca, dacã o ţara contribuabila a fost privatã, în conformitate cu articolele 17, 23, 33, 42, 43, sau 52, de o parte sau de totalitatea drepturilor sale de a participa la produsul lichidãrii stocului tampon, partea sa va fi redusã proporţional, iar diferenţa rezultatã va fi repartizata între celelalte tari contribuabile, sau cum este stipulat în clauza iv) din anexa H relativ la respectarea unui deficit.
b) Raportul între cositorul metal şi fondurile repartizate conform prevederilor paragrafelor b) şi c) ale articolului 31 şi ale paragrafului a) al prezentului articol va fi acelaşi pentru fiecare dintre ţãrile contribuabile.
c) Fiecare ţara contribuabila va primi fondurile care îi sînt repartizate, conform procedurii stabilite în anexa H. În acest scop, dupã caz:
i) cositorul metal repartizat fiecãrei tari contribuabile îi va fi transferat în rate al cãror numãr şi periodicitate vor fi fixate de consiliu într-o perioada care în nici un caz nu va putea depãşi 24 de luni; sau
ii) la obtiunea tarii contribuabile, cantitatea de cositor metal pe care o reprezintã una sau alta dintre aceste rate va putea fi vinduta, iar produsul net al vinzarii va putea fi vãrsat tarii respective.
d) Dupã ce intreaga cantitate de cositor metal a fost lichidatã în conformitate cu dispoziţiile paragrafului c) al prezentului articol, directorul va repartiza ţãrilor contribuabile, proporţional cu cota repartizata fiecãrei tari în conformitate cu dispoziţiile paragrafului c) al articolului 31 şi ale anexei H, soldul eventual al fondurilor rezervate conform paragrafului a) al articolului 31.

CAP. 9
Controlul asupra exportului

ART. 33
Schimbarea controlului asupra exportului
a) Ţinînd seama de rezultatul evaluãrilor sale privind producţia şi consumul, fãcute conform paragrafului e) din articolul 8, precum şi de calitatea de cositor metal şi de sumele în numerar existente în stocul tampon, de volumul disponibilitãţilor şi de tendinta probabila a altor stocuri, de comerţul cu cositor, de preţul curent al cositorului metal şi de orice alţi factori pertinenţi, consiliul poate sa determine din cînd în cînd cantitãţile de cositor ce pot fi exportate de ţãrile producãtoare conform dispoziţiilor prezentului articol şi poate sa declare o perioada de control şi, prin aceeaşi rezoluţie, fixeazã tonajul total autorizat la export pentru perioada de control respectiva. La fixarea acestui tonaj, consiliul are sarcina sa adapteze oferta la cerere, în asa fel, încît sa fie menţinut preţul cositorului metal între preţul minim şi preţul maxim. Consiliul se va strãdui, de asemenea, sa menţinã în stocul tampon cantitãţi suficiente de cositor metal şi de numerar pentru rectificarea oricãrei disproportii între oferta şi cerere, care ar putea rezulta din imprejurimi neprevãzute.
b) Perioadele de control corespund trimestrelor, fiind înţeles ca, atunci cînd limitarea exportului este introdusã pentru prima data în cursul valabilitãţii prezentului acord sau este reintrodusa dupã un interval în cursul cãreia nu a existat o limitare a exportului, consiliul poate declara perioada de control orice perioada care sa nu fie mai lungã de 5 luni sau mai scurta de 2 luni, şi care se va termina la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie.
c) Limitarea exportului prin aplicarea pezentului acord, în fiecare perioada de control, este subordonata unei hotãrîri a consiliului şi nici o limitare a exportului nu este efectivã în cursul unei perioade oarecare, decît în cazul în care consiliul a declarat aceasta perioada de control şi a fixat un tonaj total al exportului autorizat pentru aceasta perioada.
d) Consiliul poate anula o perioada de control declarata înainte de intrarea ei în vigoare sau o poate sista în timp ce ea este în curs şi perioada astfel anulatã sau sistata nu va fi consideratã ca perioada de control în sensul paragrafului i) şi alineatelor ii), iii) şi iv) ale paragrafului p) al prezentului articol.
e) Consiliul nu declara o perioada de control decît dacã apreciazã ca tonajul stocului tampon va fi, la începutul acelei perioade, de cel puţin 10.000 tone de cositor metal, fiind înţeles ca:
i) dacã o perioada de control este declarata pentru prima data dupã un interval în cursul cãreia nu a existat nici o limitare a exportului, tonajul adoptat pentru scopurile prezentului paragraf va fi de 5.000 tone, aplicabil de la data intrãrii în vigoare a perioadei de control deja declarate sau de la data sau datele şi pentru durata pe care le hotãrãşte consiliul; şi ca
ii) consiliul poate, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa reducã pentru orice perioada de control tonajul minim de 10.000 tone sau de 5.000 tone, dupã caz.
f) Un tonaj total autorizat la export devenit efectiv nu înceteazã sa ramina ca atare pe durata perioadei de control pentru care a fost fixat numai pentru motivul ca rezervele stocului tampon au devenit inferioare tonajului minim de cositor metal prevãzut la paragraful e) al prezentului articol sau oricãrui alt tonaj prin care tonajul minim a fost înlocuit conform zisului paragraf.
g) Consiliul poate declara perioade de control şi poate fixa tonaje totale autorizate la export, fãrã a tine seama de limitarea sau suspendarea operaţiunilor stocului tampon în conformitate cu prevederile articolului 26, 27, sau 29.
h) Un tonaj total autorizat la export fixat anterior conform paragrafului a) al prezentului articol poate fi revizuit de consiliu, fiind înţeles ca un tonaj total autorizat la export nu poate fi diminuat în cursul perioadei de control pentru care a fost fixat.
i) Atunci cînd, conform prevederilor paragrafului a) al prezentului articol, consiliul a declarat o perioada de control şi a fixat un tonaj total la export pentru zisa perioada, el poate, totodatã, sa facã apel la orice ţara invitata la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970, care produce cositor din minele de pe teritoriul sau teritoriile sale, sa aplice exporturilor de cositor, pe care le va efectua în cursul zisei perioade, din producţia sa proprie, o limitare a carei amploare va fi fixatã de comun acord între consiliu şi ţara interesatã.
j) Fãrã a tine seama de prevederile prezentului articol, dacã în baza celui de al treilea Acord internaţional asupra cositorului a fost fixat un tonaj total autorizat la export pentru ultimul trimestru al perioadei de aplicare a zisului acord şi dacã acest tonaj este încã în vigoare la încetarea valabilitãţii acestui acord:
i) o perioada de control începînd de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord este consideratã ca fiind declarata în virtutea prezentului acord; şi
ii) tonajul total autorizat la export pentru zisa perioada de control este calculat proporţional cu tonajul fixat în baza celui de-al treilea acord pentru ultimul trimestru al perioadei de aplicare a zisului acord, în afarã de cazul şi pînã cînd tonajul menţionat nu va fi modificat de consiliu, în conformitate cu prevederile prezentului articol: fiind înţeles ca dacã la data primei sesiuni pe care consiliul o va deţine conform prezentului acord, stocul tampon deţine mai puţin de 10.000 tone de cositor metal, consiliul va examina situaţia la prima sesiune şi, dacã nu se ajunge la hotãrîrea de a prelungi perioada de control, perioada respectiva va inceta sa mai fie perioada de control.
k) Tonajul total autorizat la export într-o perioada de control oarecare este repartizat între ţãrile producãtoare proporţional cu procentajele care le sînt alocate conform anexei A sau proporţional cu procentajele care le pot fi alocate conform unui tabel revizuit al procentajelor, publicat în conformitate cu prezentul acord, şi cantitatea de cositor astfel calculatã pentru fiecare ţara în cursul unei perioade de control oarecare constituie tonajul autorizat la exportul acelei tari în cursul zisei perioade de control.
l) Dacã, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, o ţara ratifica, aproba sau accepta ori notifica intenţia de al ratifica, aproba sau accepta ori adera la prezentul acord, în calitate de ţara producãtoare, sau, cu aprobarea consiliului, este trecutã din categoria ţãrilor consumatoare în cea a ţãrilor producãtoare conform articolului 5, consiliul, dupã ce a determinat procentajul tarii respective, fixeazã din nou procentajele celorlalte tari producãtoare participante proporţional cu procentajele lor în momentul respectiv.
m) i) Consiliul examineazã procentajele ţãrilor producãtoare şi le reajusteaza în conformitate cu prevederile anexei G. Cu excepţia primei revizuiri, care va avea loc la prima sesiune a consiliului, procentajul unei tari producãtoare nu va fi redus, în decursul unei perioade oarecare de 12 luni, cu mai mult de o zecime din valoarea sa la începutul acestei perioade.
ii) Ori de cîte ori consiliul îşi propune sa ia o hotãrîre în conformitate cu prevederile anexei G, el va tine seama de orice situaţie pe care o ţara producãtoare oarecare a va fi declarat ca fiind exceptionala, şi poate, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa modifice aplicarea sticta a prevederilor respective sau sa renunţe la aplicarea lor.
iii) Consiliul poate, din cînd în cînd, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa modifice prevederile anexei G, iar aceasta modificare va fi aplicatã ca şi cum ar fi fost inclusã în zisa anexa.
iv) Procentajele rezultind din procedura indicatã în prezentul paragraf sînt publicate şi intra în vigoare din prima zi a trimestrului urmãtor datei hotãrîrii consiliului, inlocuid procentajele prevãzute în anexa A.
n) i) Fãrã a tine seama de prevederile paragrafului k) al prezentului articol, consiliul poate, cu consimţãmîntul unei tari producãtoare, sa reducã cota acestuia din tonajul total autorizat la export şi sa redistribuie cantitatea rezultatã în urma acestei reduceri între celelalte tari producãtoare, proporţional cu procentajele care revin acestor tari sau în alt mod, dacã împrejurãrile o cer.
ii) Cantitatea de cositor, determinata conform dispoziţiilor alineatului i) al prezentului paragraf, pentru orice ţara producãtoare în timpul unei perioade oarecare de control, este consideratã, în sensul prezentului articol, ca fiind tonajul autorizat la exportul tarii respective pentru zisa perioada de control.
o) i) Dacã o ţara producãtoare considera ca nu va putea exporta în cursul unei perioade de control oarecare cantitate de cositor la care are dreptul în conformitate cu tonajul autorizat la export, aceasta este datoare sa facã consiliului o declaraţie în acest sens, în cel mai scurt timp posibil, şi nu mai tirziu de 2 luni calendaristice de la data intrãrii în vigoare a tonajului respectiv.
ii) Dacã consiliul a primit o asemenea declaraţie sau dacã considera ca o ţara producãtoare nu va putea, probabil, exporta într-o perioada de control oarecare intreaga cantitate pe care are dreptul sa o exporte în conformitate cu tonajul autorizat la export, consiliul va putea majorã tonajul autorizat la export pentru perioada de control respectiva cu cantitatea pe care o va considera necesarã pentru a asigura în fapt exportul întregului tonaj autorizat.
i) exportul net de cositor al fiecãreia dintre ţãrile producãtoare în timpul fiacarei perioade de control este limitat, în afarã de cazul în care prezentul articol prevede altfel, la tonajul autorizat la export pentru ţara respectiva în zisa perioada de control.
ii) Dacã fãrã a tine seama de prevederile alineatului i) al prezentului paragraf, exportul net de cositor al unei tari producãtoare în timpul unei perioade de control depãşeşte cu mai mult de 5% tonajul sau autorizat la export pentru perioada de control respectiva, consiliul poate cere acelei tari sa aducã o contribuţie suplimentarã la stocul tampon, care sa nu depãşeascã cantitatea cu care exportul sau a depãşit tonajul autorizat. Aceasta contribuţie va costa, la alegerea consiliului, fie un cositor metal, fie din numerar, sau din ambele, în proportiile stabilite de consiliu şi se va afectua pînã la data sau la datele pe care consiliul le fixeazã. Partea din contribuţie care va fi eventual achitatã în numerar se va calcula pe baza preţului minim în vigoare la data intrãrii în vigoare a prezentului acord. Partea din contribuţie care va fi eventual achitatã în cositor metal va fi inclusã în tonajul autorizat la export pentru ţara respectiva pentru perioada de control în cursul cãreia aceasta contribuţie este efectuatã şi nu se va adauga, suplimentar, zisul tonaj.
iii) Dacã fãrã a tine seama de prevederile alineatului i) al prezentului paragraf, suma exporturilor nete de cositor ale unei tari producãtoare depãşeşte, în cursul a 4 perioade succesive de control care, dacã va fi oportun, vor include şi perioada de control prevãzutã la alineatul ii) al prezentului paragraf, cu mai mult de 1% suma exporturilor sale autorizate pentru perioadele respective, tonajul autorizat pentru export al acestei tari`pentru fiecare dintre cele 4 perioade de control urmãtoare poate fi redus cu 1/4 din tonajul total excedentar exportat sau, dacã consiliul hotãrãşte astfel, cu oricare fracţiune superioarã, dar care sa nu depãşeascã 1/2. Aceasta reducere intra în vigoare în timpul şi începînd cu perioada de control imediat urmãtoare aceleia în care consiliul a luat hotãrîrea respectiva.
iv) Dacã, dupã 4 perioade succesive de control (în cursul cãrora suma exporturilor nete de cositor ale unei tari a depãşit tonajul autorizat la export asa cum este menţionat în alineatul iii) al prezentului paragraf), suma exporturilor nete de cositor ale tarii respective în oricare alte 4 perioade succesive de control (care nu vor include nici una dintre perioadele de control vizate la alineatul iii) depãşeşte suma cantitãţilor autorizate la export în timpul celor 4 perioade de control, consiliul poate, în afarã reducerii impuse a tonajului autorizat la exportul tarii respective potrivit prevederilor alineatului iii), sa declare ca ţara respectiva este privatã de o parte din drepturile sale de participare la lichidarea stocului tampon, aceasta parte nedepasind însã, pentru prima oara, jumãtate din aceste drepturi. Consiliul poate, în orice moment şi în condiţiile pe care le va fi determinat, sa restituie tarii în cauza partea din drepturi care i-a fost redusã.
v) Ţara producãtoare, care a exportat o cantitate de cositor mai mare decît cea autorizata pentru export şi decît tonajul autorizat prin alte prevederi ale prezentului articol, este obligatã sa ia în cel mai scurt timp orice mãsuri utile pentru a corecta încãlcarea prezentului acord. Consiliul, atunci cînd decide acţiunile ce trebuie întreprinse conform prezentului paragraf, va tine seama de neluarea unor mãsuri sau de orice intirziere în alicarea lor.
q) Dacã, ca urmare a fixãrii sau modificãrii procentajului unei tari producãtoare, suma procentajelor nu mai este egala cu 100, procentajul fiecãrei tari producãtoare va fi rectificat proporţional, astfel încît suma procentajelor sa devinã 100. Consiliul publica apoi, în cel mai scurt timp, tabelul revizuit al procentelor care vor intra în vigoare, în vederea exercitãrii controlului asupra exportului, începînd cu prima zi a perioadei de control urmãtoare celei în care a fost luatã hotãrîrea de a se revizui procentele.
r) Orice ţara producãtoare ia mãsuri necesare pentru respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului articol, astfel încît exporturile acesteia sa corespundã cît mai exact cantitãţilor autotizate la exportul acesteia în timpul unei perioade oarecare de control.
s) În scopul prezentului articol, consiliul poate decide ca exportul de cositor al unei tari producãtoare va include cositorul conţinut în orice produs obţinut din producţia miniera a tarii respective.
t) Cositorul este considerat exportat dacã, pentru o ţara care figureazã în anexa C, formalitãţile prevãzute în zisa anexa în dreptul numelui acelei tari au fost îndeplinite, fiind înţeles ca:
i) consiliul poate, din cînd în cînd, cu consimţãmîntul tarii interesate, sa revizuiasca anexa C, iar aceasta revizuire devine efectivã ca şi cum ar fi fost inclusã în zisa anexa;
ii) dacã o ţara producãtoare exporta cositor în alte condiţii decît cele prevãzute în anexa C consiliul decide dacã acest cositor este considerat exportat în sensul prezentului acord şi, în caz afirmativ, fixeazã data la care se considera ca exportul respectiv a avut loc.
u) În sensul alineatelor ii) şi iv) ale paragrafului p) al prezentului articol, toate perioadele de control pentru care sau fixat tonajele totale autorizate la export şi au fost impuse penalizãri conform articolului VII al celui de-al treilea acord vor fi considerate de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord, ca fixate sau impuse în virtutea prezentului articol.
ART. 34
Exporturile speciale
a) Consiliul poate, în orice moment dupã ce a declarat o perioada de control şi dacã considera ca condiţiile din anexa sînt îndeplinite, cu o majoritate de voturi de 2/3 distribuita, sa permitã exportul (denumit mai jos export special) unei cantitãţi determinate de cositor peste tonajul autorizat la export menţionat la paragraful k) al articolului 33.
b) Consiliul poate, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa supunã exporturile speciale condiţiilor pe care le considera necesare.
c) Dacã condiţiile prevãzute la articolul 36 şi condiţiile fixate de consiliu conform paragrafului b) al prezentului articol sînt îndeplinite, la aplicarea prevederilor paragrafelor n), o) şi p) ale articolului 33 nu se va mai tine seama de exporturile speciale.
d) Consiliul poate, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa modifice în orice moment condiţiile prevãzute în anexa, fiind înţeles ca aceasta modificare nu trebuie sa prejudicieze nici o operaţiune întreprinsã de cãtre o ţara, în virtutea autorizaţiei primite, şi nici condiţiile deja impuse conform paragrafului b) al prezentului articol.
ART. 35
Depozite speciale
a) O ţara producãtoare poate, în orice moment, cu consimţãmîntul consiliului, sa constituie la director depozite speciale de cositor metal. Un depozit special nu este considerat ca fãcînd parte din stocul tampon şi nu este la dispoziţia directorului.
b) O ţara producãtoare care a informat consiliul despre intenţia de a constitui un depozit special de cositor metal provenind din ţara respectiva este autorizata, cu condiţia de a furniza dovezile pe care consiliul le poate considera necesare pentru a stabili identitatea metalului sau a concentratelor exportate cu cositorul metal fãcînd obiectul depozitului special, sa exporte metalul sau contractele peste tonajul autorizat la export, care i-a fost alocat în baza prevederilor articolului 33 şi, sub rezerva respectãrii de cãtre ţara producãtoare în cauza a prevederilor articolului 36, dispoziţiile paragrafelor n), o) şi p) ale articolului 33 nu vor fi aplicate acestor exporturi.
c) Directorul nu accepta depozitele speciale decît în locul sau locurile pe care le agreeaza.
d) Preşedintele executiv notifica ţãrilor participante primirea acestor depozite speciale, dar nu mai devreme de 3 luni de la data primirii.
e) O ţara producãtoare care a constituit un depozit special de cositor metal poate sa extraga o parte sau intreaga cantitate din acest depozit pentru a-şi realiza o parte sau întregul tonaj autorizat la export în timpul unei perioade oarecare de control. În acest caz, cantitatea retrasã din depozitul special este consideratã ca fiind exportata în sensul articolului 33, în timpul perioadei de control în cursul cãreia sa efectuat retragerea.
f) În cursul oricãrui trimestru care nu a fost declarat perioada de control, un depozit special rãmîne la dispoziţia tarii care l-a constituit, sub singura rezerva a respectãrii prevederilor paragrafului h) al articolului 36.
g) Toate cheltuielile ocazionate de constituirea unui depozit special vor fi suportate de ţara care l-a constituit şi nu sînt în sarcina consiliului.

CAP. 10
Stocuri

ART. 36
Stocuri în ţãrile producãtoare
a) i) Stocurile de cositor într-o ţara producãtoare care nu au fost exportate conform definitiei date în anexa C pentru ţara respectiva nu pot depãşi nici un moment al unei perioade de control tonajul indicat în dreptul numelui tarii respective la anexa E.
ii) Aceste etocuri nu includ cositorul aflat în curs de transport între mina şi punctul de export asa cum este definit în anexa C.
iii) Consiliul poate revizui anexa E, dar dacã, prin aceasta a majorat tonajul care figureazã în anexa E în dreptul numelui unei tari, el poate sa impunã condiţii referitoare în special la perioada şi exportul ulterior al acestor cantitãţi suplimentare.
b) Orice majorare a proportiei autorizate în condiţiile paragrafului 2 al articolului XIV al celui de-al treilea acord şi intra în vigoare la expirarea zisului acord, precum şi alte condiţii impuse în acest scop, sînt considerate ca fiind autorizate sau impuse prin prezentul acord, cu excepţia unei hotãrîri contrare pe care consiliul o va fi luat în decurs de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a acordului.
c) Volumul stocurilor care, conform prezentului articol, pot fi deţinute în timpul unei perioade de control în ţara producãtoare interesatã se diminueze cu orice depozit special constituit conform dispoziţiilor articolului 35.
d) i) Dacã într-o ţara producãtoare menţionatã în anexa F, extractia minereului de cositor din zacamintul sau natural este inevitabil legatã de extractia altor minerale, menţionate în zisa anexa, şi, în cazul în care, în consecinta, limitarea stocurilor prevãzute la paragraful a) al prezentului articol ar restringe nemotivat extractia acestor alte minereuri, ţara respectiva poate deţine stocuri suplimentare de concentrare de cositor, cu condiţia ca guvernul acestei tari sa certifice ca cositorul în cauza a fost extras exclusiv în asociere cu aceste alte minerale şi ca acesta este efectiv reţinut în ţara, fiind înţeles ca raportul dintre numitul stoc suplimentar şi tonajul celorlalte minereuri extrase nu va depãşi niciodatã proporţia stabilitã la anexa F;
ii) Cu excepţia cazurilor cînd exista consimţãmîntul consiliului, exportul acestor stocuri suplimentare nu poate începe decît dupã lichidarea în întregime a cositorului metal din stocul tampon; aceste stocuri nu vor putea fi exportate decît în proporţie fie de 1/40 din totalul lor fie de 250 de tone pe trimestru, dupã cum una sau alta din aceste cifre este mai mare.
e) ţãrile enumerate în anexele E sau F pot stabili, în consultare cu consiliul, regulile aplicabile menţinerii, protecţiei şi controlului acestor stocuri suplimentare.
f) Consiliul poate, cu consimţãmîntul tarii producãtoare în cauza, sa modifice anexele E şi F;
g) Fiecare ţara producãtoare adreseazã consiliului, la termenele stabilite de cãtre acesta, rapoarte privind stocurile de cositor aflate pe teritoriul sau care nu au fost exportate în sensul definitiei date în anexa C pentru ţara respectiva. În aceste rapoarte nu se include cositorul în curs de transport între mina şi punctul de export, asa cum este definit în anexa C. Aceste rapoarte indica separat stocurile deţinute în baza dispoziţiilor paragrafului d) al prezentului articol.
h) Orice ţara care deţine depozite speciale în baza articolului 35 sau care este autorizata sa-şi majoreze tonajele în aplicarea prevederilor paragrafului a) al prezentului articol, va informa consiliul, cu cel mai tirziu 12 luni înainte de expirarea prezentului acord, asupra mãsurilor preconizate în vederea exportului acestor depozite speciale şi asupra exportului total sau parţial al tonajului majorat (exclusiv stocurile suplimentare al cãror export este reglementat prin dispoziţiile paragrafului d) al prezentului articol), şi va consulta consiliul pentru a gãsi mijlocul cel mai indicat pentru efectuarea exportului respectiv, fãrã ca prin aceasta piata cositorului sa fie perturbata, conformindu-se dispoziţiilor referitoare la lichidarea stocului tampon în virtutea articolului 30. Ţara producãtoare în cauza va tine seama de recomandãrile consiliului.

CAP. 11
Penurie de cositor

ART. 37
Acţiuni în cazul penuriei de cositor
a) Dacã, la un moment dat, consiliul ajunge la concluzia ca exista riscul sa apara o grava penurie de cositor, el face toate investigaţiile utile care sa-i permitã estimarea necesitãţilor şi disponibilitãţilor totale de cositor pentru perioadele pe care le determina.
b) În cazul în care aceste investigaţii şi studii, precum şi alte elemente pertinente confirma pericolul unei penurii de cositor, consiliul:
i) va recomanda ţãrilor participante sa ia toate mãsurile utile pentru a sigura creşterea cît mai rapida a cantitãţilor de cositor pe care le pot pune la dispoziţie:
ii) va putea invita ţãrile participante sa încheie cu el aranjamente care sa asigure ţãrilor consumatoare o repartiţie echitabila a cantitãţilor de cositor disponibile: şi
iii) va urmãri în permanenta reactia pieţei în scopul prevenirii unei penurii de cositor.

CAP. 12
Dispoziţii diverse

ART. 38
Norme de munca echitabile
Ţãrile participante declara ca, pentru a evita scãderea nivelului de trai şi apariţia unor elemente de concurenta neloialã în comerţul mondial, vor cauta sa asigure norme de munca echitabile în industria cositorului.
ART. 39
Dispoziţii generale
a) În cursul valabilitãţii prezentului acord ţãrile participante vor depune toate eforturile şi vor coopera pentru a favoriza realizarea obiectivelor acestuia.
b) Ţãrile participante se organizeazã sa accepte ca obligatoriu toate deciziile luate de consiliu în aplicarea prezentului acord.
c) Fãrã a diminua efectul general al paragrafului a) al prezentului articol, ţãrile participante vor respecta, în special, urmãtoarele:
i) atît timp cît vor fi disponibile cantitãţile suficiente de cositor pentru a coperi în întregime necesitãţile lor, ele nu vor trebui sa intereseze, nici sa restrîngã utilizarea cositorului pentru scopuri finale determinate, în afarã cazurilor în care asemenea interziceri sau restrictii nu contravin asupra comerţului;
ii) vor crea condiţii care sa favorizeze trecerea producţiei de cositor de la întreprinderile cu randament slab la întreprinderile mai eficiente; şi
iii) vor incuraja conservarea resurselor naturale de cosiutor prin evitarea abandonarii premature a zãcãmintelor.
ART. 40
Lichidarea stocurilor de cositor constituite în scopuri necomerciale
a) O ţara participanta care doreşte sa-şi lichideze stocurile de cositor constituite în scopuri necomerciale se va consulta din timp cu consiliul asupra intenţiilor sale.
b) În momentul în care o ţara participanta îşi face cunoscutã intenţia de a lichidã stocurile de cositor constituite în scopuri necomerciale, consiliul va întreprinde imediat consultãri oficiale cu ţara în cauza în legatura cu intenţia sa, astfel încît sa se asigure aplicarea corecta a dispoziţiilor paragrafului d) al prezentului articol.
c) Consiliul poate examina din cînd în cînd evoluţia operaţiunilor de lichidare şi va putea face recomandãri tarii participante care efectueazã astfel de operaţiuni.
d) Operaţiunile de lichidare vor fi efectuate tinindu-se seama de necesitatea protejãrii producãtorilor, prelucratorilor şi a consumatorilor impotriva oricãror perturbari a pieţelor traditionale, care ar putea fi evitate. Se va tine, de asemenea, seama de consecinţele pe care lichidarea le poate avea aupra investiţiilor de capital în exploatarea şi dezvoltarea unor noi resurse de aprovizionare, precum şi asupra prosperitatii şi expansiunii industriei miniere a cositorului în ţãrile producãtoare. Volumul şi durata operaţiunilor de lichidare vor fi astfel stabilite încît sa nu împiedice nejustificat producţia şi utilizarea forţei de munca în industria cositorului din ţãrile producãtoare şi sa evite crearea de prejudicii grave economiei ţãrilor producãtoare participante.
ART. 41
Dispoziţii privind securitatea nationala.
a) Nici o dispoziţie a prezentului acord nu va fi interpretatã:
i) ca obligind o ţara participanta sa furnizeze informaţii a cãror divulgare ar fi, dupã pãrerea sa, contrarã intereselor esenţiale ale securitãţii;
ii) ca impiedicind o ţara participanta de a lua fie singura, fie împreunã cu alte state, orice mãsuri pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor esenţiale ale securitãţii sale, atunci cînd asemenea mãsuri se referã la comerţul cu arme, muniţii, echipament de rãzboi, sau cu alte mãrfuri destinate direct sau indirect aprovizionarii forţelor armate ale unei tari oarecare sau sînt luate în timp de rãzboi sau în alte cazuri de grava tensiune internationala;
iii) ca impiedicind o ţara participanta sa încheie sau sa aplice orice acord interguvernamental (sau orice alt acord încheiat în numele unei tari în scopul menţionat în prezentul paragraf) încheiat de cãtre sau în numele forţelor armate în acopul satisfacerii necesitãţilor esenţiale ale securitãţii naţionale a uneia sau mai multor tari participante la un asemenea acord;
iv) ca impiedicind o ţara participanta sa ia orice mãsuri rezultind din obligaţiile care îi revin în virtutea Cartei Naţiunilor Unite pentru menţinerea pãcii şi securitãţii internaţionale.
b) Ţãrile participante vor informa preşedintele executiv, cît mai curînd posibil, despre orice mãsuri luate în legatura cu cositorul, în aplicarea dispoziţiilor alineatelor ii) sau iv) ale paragrafului a) al prezentului articol, iar preşedintele executiv le va notifica celorlalte tari participante.
c) Orice ţara participanta care considera ca, în cadrul prezentului acord, interesele sale economice au fost serios lezate de acţiunile întreprinse de unul sau mai multe state participante, cu excepţia mãsurilor luate în timp de rãzboi, conform prevederilor paragrafului a) al prezentului articol, poate inainta o reclamaţie consiliului.
d) La primirea reclamaţiei, consiliul va proceda la examinarea faptelor şi, cu o majoritate a numãrului total de voturi al ţãrilor consumatoare şi o majoritate a numãrului total de voturi al ţãrilor producãtoare, va decide dacã reclamaţia tarii respective este intemeiata şi, în caz afirmativ, va permite tarii reclamante sa se retragã din prezentul acord.

CAP. 13
Reclamaţii şi divergenţe

ART. 42
Reclamaţii
a) Orice reclamaţie contra unei tari participante care va fi încãlcat prezentul acord, pentru care acordul nu prevede o sancţiune, va fi, la cererea tarii reclamante, înaintatã consiliului pentru a lua o hotãrîre.
b) Cu excepţia unor dispoziţii contrare prevãzute în prezentul acord, nu se va putea constata ca o ţara participanta a încãlcat prezentul acord, dacã o rezoluţie în acest sens nu a fost adoptatã. Orice constatare de acest fel trebuie sa specifice natura şi amploarea încãlcãrii.
c) Dacã, conform prezentului articol, consiliul constata ca o ţara participanta a încãlcat prezentul acord, va putea, dacã acordul nu prevede o alta sancţiune, sa priveze ţara în cauza de dreptul sau de vot şi de celelalte drepturi pînã în momentul în care îşi va fi îndeplinit în alt mod obligaţiile.
d) În sensul prezentului articol, prin expresia incalcata prezentului acord se înţelege încãlcarea oricãreia dintre condiţiile sau neîndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile impuse de consiliu, conform acordului, unei tari participante.
ART. 43
Divergenţe
a) Orice divergenta referitoare la întreprinderea sau aplicarea prezentului acord, care nu a putut fi rezolvatã prin negocieri, va fi, la cererea oricãrei tari participante, supusã consiliului pentru soluţionare.
b) Dacã o divergenta este înaintatã consiliului în virtutea prezentului articol, majoritatea ţãrilor participante sau ţãrile participante care deţin cel puţin 1/3 din voturile consiliului pot cere acestuia ca dupã o examinare aprofundata a chestiunii, şi înainte de a lua o hotãrîre, sa solicite pãrerea comitetului consultativ menţionat la paragraful c) al prezentului articol asupra chestiunii în litigiu.
c) i) În afarã cazurilor cînd consiliul, printr-o decizie luatã cu unanimitatea voturilor, hotãrãşte altfel, comitetul consultativ va fi alcãtuit din:
- doua persoane numite de ţãrile producãtoare, dintre care una avînd o vasta experienta în chestiunile de genul celor aflate în litigiu, iar cealaltã fiind un jurist calificat şi experimentat;
- doua persoane avînd o pregãtire analoagã, numite de ţãrile consumatoare; şi
- un preşedinte ales în unanimitate de cele patru persoane menţionate mai sus sau, dacã acestea nu cad de acord, de cãtre preşedintele executiv.
ii) Membrii comitetului consultativ acţioneazã cu titlu personal şi nu primesc intructiuni de la nici un guvern.
iii) Cheltuielile comitetului consultativ vor fi suportate de consiliu.
d) Opinia motivatã a comitetului consultativ este supusã consiliului care soluţioneazã divergenta dupã ce a luat în consideraţie toate elementele de informare utile.

CAP. 14
Dispoziţii finale

ART. 44
Semnarea
Prezentul acord va fi deschis la Londra, pe lîngã guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (denumit mai jos guvern depozitar), între 1 iulie 1970 şi 29 ianuarie 1971 inclusiv, pentru semnare de cãtre ţãrile participante la cel de al treilea Acord internaţional asupra cositorului şi de cãtre guvernele statelor independente, reprezentate în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970.
ART. 45
Ratificare, aprobare, acceptare
Prezentul acord va fi supus ratificãrii, aprobãrii sau acceptãrii de cãtre guvernele semnate în conformitate cu procedurile lor constituţionale. Instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare vor fi depuse pe lîngã guvernul depozitar.
ART. 46
Intrarea definitiva în vigoare
a) Prezentul acord va intra definitiv în vigoare, pentru guvernele care au depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare, din momentul în care, dupã 30 iunie 1971, aceste instrumente vor fi fost depuse în numele guvernelor reprezentind cel puţin 6 dintre ţãrile producãtoare menţionate în anexa A, detinind împreunã cel puţin 950 de voturi, conform acestei anexe şi cel puţin 9 dintre ţãrile consumatoare menţionate în anexa B, detinind împreunã cel puţin 300 voturi, conform acestei anexe.
b) Pentru orice guvern semnatar care va fi depus un instrument de ratificare, aprobare sau acceptare dupã intrarea definitiva în vigoare a prezentului acord, acesta va intra în vigoare definitiv la data depunerii acestui instrument.
c) Dacã prezentul acord a intrat provizoriu în vigoare conform dispoziţiilor paragrafului a) al articolului 47, imediat ce instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare vor fi fost depuse în numele guvernelor reprezentind ţãrile indeplinind condiţiile prevãzute în paragraful a) al prezentului articol. Acordul va intra definitiv în vigoare pentru guvernele respective.
d) Dacã prezentul acord a intrat definitiv în vigoare, conform dispoziţiilor paragrafelor a) sau c) la prezentul articol, şi dacã un guvern care şi-a anuntat intenţia de a ratifica. Aproba sau accepta acordul nu-şi depune instrumentul de ratificare, aprobare sau acceptare înainte de expirarea unui termen de 90 de zile de la data intrãrii definitive în vigoare, acest guvern va inceta sa mai fie parte la prezentul acord, fiind înţeles ca, la cererea guvernului respectiv, consiliul va putea sa prelungeascã perioada amintita şi ca, în afarã de aceasta, zisul guvern va putea inceta sa fie parte la acord înainte de expirarea termenului amintit sau a perioadei de prelungire a acestui termen, printr-un preaviz de cel puţin 30 de zile notificat guvernului depozitar.
ART. 47
Intrarea provizorie în vigoare
a) i)Dacã condiţiile cerute pentru intrarea definitiva în vigoare a prezentului acord, enumerate în paragraful a) al articolului 46, nu sînt îndeplinite, prezentul acord va intra în vigoare provizoriu, pentru guvernele care vor fi depus instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare sau care îşi vor fi anuntat intenţia de a-l ratifica, aproba sau accepta în ziua urmãtoare datei expirãrii celui de al treilea acord, cu condiţia ca aceste instrumente sau notificãri sa fi fost depuse pe lîngã guvernul depozitar:
- la 30 iunie 1971 sau, dacã cel de al treilea acord este prelungit. La data expirãrii zisului acord ; şi
- în numele guvernelor reprezentind cel puţin 6 dintre ţãrile producãtoare menţionate în anexa A, care conform prevederilor acestei anexe deţin împreunã cel puţin 950 voturi, şi cel puţin 9 dintre ţãrile consumatoare menţionate în anexa B, care conform acestei anexe deţin împreunã cel puţin 300 voturi.
ii) Pentru orice guvern semnatar care va fi depus un instrument de ratificare, aprobare sau acceptare ori care îşi va anunta intenţia de a ratifica, aproba sau accepta prezentul acord, în timp ce acesta este provizoriu la data depunerii acestui instrument sau acestei notificãri.
b) Dacã prezentul acord a intrat în vigoare provizoriu, dar nu definitiv în sensul articolului 46, în decurs de 6 luni de la expirarea celui de al treilea acord, preşedintele executiv va convoca în cel mai scurt timp una sau mai multe reuniuni ale consiliului în vederea examinãrii situaţiei. Dacã, totuşi, intrarea în vigoare rãmîne provizorie, acordul va expira cel tirziu la un an dupã intrarea sa provizorie în vigoare.
ART. 48
Aderarea
a) Orice guvern reprezentat la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970 sau orice ţara participanta la cel de al treilea Acord internaţional asupra cositorului va avea dreptul sa adere la prezentul acord, în condiţiile stabilite de consiliu.
b) Orice alt guvern care nu a fost reprezentat la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970, care este membru al Organizaţiilor Naţiunilor Unite sau al instituţiilor sale specializate, poate, în condiţiile stabilite de consiliu, sa adere la prezentul acord.
c) În ceea ce priveşte drepturile de vot şi obligaţiile financiare, condiţiile fixate de consiliu vor trebui sa fie echilibrate atît pentru ţãrile care intenţioneazã sa adere la acord, cît şi pentru ţãrile participante.
d) În momentul aderãrii unei tari producãtoare la prezentul acord, consiliul: i) va fixa, cu consimţãmîntul acestuia, tonajele şi procentele care vor fi înscrise în dreptul numelui acestei tari în anexele E şi F, dupã caz, şi ii) va fixa, de asemenea, în vederea controlului exportului, condiţiile ce vor figura în dreptul numelui tarii respective în partea I a anexei C. Tonajele, procentele sau condiţiile asfel fixate vor avea aceleaşi efecte ca şi cum ar fi fost incluse în anexele respective.
e) Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare pe lîngã guvernul depozitar, care va notifica aceasta aderare tuturor guvernelor interesate şi consiliu.
ART. 49
Participarea separatã
Un guvern contractant poate, atunci cînd îşi depune instrumentul de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare, ori comunica intenţia sa de a ratifica, aproba sau accepta acordul, ori la o data ulterioara, sa propunã o participare separatã ca ţara producãtoare sau consumatoare, dupã caz, a oricãrui teritoriu sau teritorii interesate în producţia sau consumul de cositor, ale cãror relaţii internaţionale sînt asigurate de guvernul contractant şi cãreia acordul îi este sau îi va fi aplicat atunci cînd va intra în vigoare. Aceasta participare separatã va fi supusã aprobãrii consiliului şi condiţiilor pe care acesta le va stabili.
ART. 50
Orice organizaţie interguvernamentalã care are responsabilitãţi în legatura cu negocierea acordurilor internaţionale poate participa la Acordul internaţional asupra cositorului. O asemenea organizaţie nu va avea ea însãşi drept de vot. În ceea ce priveşte problemele intrînd în competenta sa, drepturile de vot ale statelor membre ale acestuia pot fi exercitate colectiv.
ART. 51
Amendamente
a) Consiliul poate, cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor deţinute de toate ţãrile producãtoare şi cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor deţinute de toate ţãrile consumatoare, se recomanda guvernelor contractante sa aducã amendamente prezentului acord. În recomandarea sa, consiliul fixeazã perioada în cursul cãreia fiecare guvern contractant va trebui sa înştiinţeze guvernul depozitar dacã ratifica, aproba sau accepta ori refuza amendamentul recomandat.
b) Consiliul poate pelungi perioada fixatã conform paragrafului a) al prezentului articol pentru notificarea ratificãrii, aprobãrii sau acceptãrii.
c) Dacã, în cadrul perioadei fixate conform paragrafului a) al prezentului articol sau prelungirile conform paragrafului b) al prezentului articol, un amendament este ratificat, aprobat sau acceptat de toate ţãrile participante, acesta va intra în vigoare din momentul primirii ultimei ratificãri, aprobãri sau acceptãri de cãtre guvernul depozitar.
d) Dacã, în cadrul perioadei fixate conform paragrafului a) al prezentului articol sau prelungirile conform paragrafului b) al prezentului articol, un amendament nu este ratificat, aprobat sau acceptat de cãtre ţãrile participante care deţin totalitatea voturilor ţãrilor producãtoare şi de cãtre ţãrile participante care deţin 2/3 din totalul voturilor ţãrilor consumatoare acesta nu va intra în vigoare.
e) Dacã, la sfîrşitul perioadei fixate conform paragrafului a) al prezentului articol sau al perioadei prelungite conform paragrafului b) al prezentului articol, un amendament este ratificat, aprobat sau acceptat de cãtre ţãrile participante care deţin totalitatea voturilor ţãrilor producãtoare şi de cãtre ţãrile participante care deţin 2/3 din totalul voturilor ţãrilor consumatoare:
i) amendamentul va intra în vigoare, pentru ţãrile participante care au notificat ratificarea, aprobarea sau acceptarea acestuia la sfîrşitul celor 3 luni consecutive primirii de cãtre guvernul depozitar a ultimei ratificãri, aprobãri sau acceptãri necesare completãrii numãrului total de voturi al ţãrilor producãtoare şi celor 2/3 din totalul voturilor ţãrilor consumatoare;
ii) orice guvern contractant care nu a ratificat, aprobat sau acceptat un amendament la data intrãrii în vigoare a acestuia va inceta de la acea data sa participe la acord dacã dovedeşte consiliului, la prima reuniune pe care acesta o va deţine la data intrãrii în vigoare a amendamentului, ca i-a fost imposibil sa ratifice, aprobe sau sa accepte amendamentul din cauza unor dificultãţi de ordin constituţional şi dacã consiliul nu hotãrãşte sa prelungeascã pentru zisul guvern contractant termenul fixat pentru ratificare, aprobare sau acceptare pînã cînd aceste dificultãţi vor fi fost depasite.
f) Dacã o ţara consumatoare considera ca un amendament ar leza interesele sale, acesta poate, înainte de data intrãrii în vigoare a amendamentului respectiv, sa notifice guvernului depozitar retragerea sa din acord. Data acestei retrageri va fi data intrãrii în vigoare a amendamentului. Consiliul poate, în orice moment, în condiţiile şi conform modalitãţilor pe care le considera echitabile, sa permitã tarii respective sa anuleze notificarea retragerii din acord.
g) Orice amendament la prezentul articol va intra în vigoare numai dacã acesta a fost ratificat, aprobat sau acceptat de toate ţãrile participante.
h) Prevederile prezentului articol nu modifica puterile conferite de acord privind revizuirea oricãreia dintre anexele acordului.
ART. 52
Retragerea
Orice ţara participanta care se retrage din prezentul acord înainte de expirarea acestuia nu are dreptul nici la o cota din încasãrile provenite din lichidarea stocului tampon prevãzute la articolele 31 sau 32, nici la o cota din celelalte active ale consiliului la expirarea prezentului acord, conform articolului 53, cu excepţia cazurilor în care retragerea a avut loc:
i) conform dispoziţiilor paragrafului d) al articolului 41 sau ale paragrafului f) al articolului 51, sau ii) cu un preaviz de cel puţin 12 luni dat guvernului depozitar dupã cel puţin 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
ART. 53
Durata, reînnoirea, expirarea sau rezilierea
a) Cu excepţia unor dispoziţii contrare prevãzute în prezentul articol sau în paragraful b) al articolului 47, durata prezentului acord va fi de 5 ani, începînd de la data intrãrii lui în vigoare.
b) Consiliul va putea, cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor deţinute de toate ţãrile producãtoare şi cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor deţinute de toate ţãrile consumatoare, sa prelungeascã durata prezentului acord cu una sau mai multe perioade, care nu vor depãşi împreunã 12 luni.
c) Consiliul într-o recomandare adresatã guvernelor contractante, nu mai tirziu de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, le va informa dacã este necesar şi oportun ca acordul sa fie reînnoit şi, în caz afirmativ, sub ce forma; în acelaşi timp, consiliul va examina raportul probabil dintre cererea şi oferta de cositor în momentul expirãrii prezentului acord.
d) i) Orice guvern contractant va putea, în orice moment, sa notifice în scris preşedintelui executiv intenţia sa de a propune la urmãtoarea reuniune a consiliului rezilierea acordului.
ii) Dacã consiliul adopta aceasta propunere cu o majoritate de 2/3 din totalul voturilor deţinute de ţãrile producãtoare şi de toate ţãrile consumatoare, el va recomanda guvernelor contractante rezilierea pezentului acord.
iii) Dacã guvernele contractante care deţin 2/3 din totalul voturilor ţãrilor producãtoare şi 2/3 din totalul voturilor ţãrilor consumatoare notifica consiliului ca accepta aceasta recomandare, prezentul acord va fi reziliat la data pe care o va fixa consiliul, fãrã sa accepte sa depãşeascã un termen de 6 luni de la primirea de cãtre consiliu a ultimei notificãri a ziselor guverne contractante.
e) Consiliul va continua sa funcţioneze atît timp cît va fi necesar pentru a urmãri aplicarea prevederilor paragrafului f) al prezentului articol referitor la lichidarea stocului tampon şi a oricãror stocuri deţinute din ţãrile producãtoare în baza articolului 36 precum şi respectarea condiţiilor impuse de cãtre consiliu în baza prezentului acord sau al celui de-al treilea acord. Consiliul va avea acele împuterniciri şi va executa acele funcţii care îi sînt conferite de prezentul acord, în mãsura în care va fi necesar în acest scop.
f) La expirarea sau rezilierea prezentului acord:
i) stocul tampon va fi lichidat în conformitate cu prevederile articolelor 30, 31 şi 32;
ii) consiliul va evalua obligaţiile pe care le-a contractat fata de personalul sau şi, dacã va fi necesar, va lua mãsuri pentru asigurarea, dintr-un buget suplimentar la contul administrativ, creat în conformitate cu articolele 15 şi 16, procurarea fondurilor necesare onorarii acestor obligaţii;
iii) dupã îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractante de cãtre consiliu, altele decît cele privind contul stocului tampon prevãzut de prezentul articol.
g) Dacã consiliul va continua sa funcţioneze sau dacã se creeazã alt organ care sa succeada consiliului, consiliul va transfera succesorului sau arhivele, documentaţia statistica, precum şi toate celelalte documente pe care le va determina, şi va putea, cu o majoritate de 2/3 distribuita, sa decidã transferarea cãtre acest organ, parţial sau în întregime, a celorlalte active ale sale.
h) Dacã consiliul va inceta sa funcţioneze şi dacã un alt organ succesor nu a fost creat:
i) consiliul va transfera arhivele, documentaţia statistica şi orice alte documente secretarului general al Naţiunilor Unite sau oricãrei alte organizaţii internaţionale desemnate de acesta sau, în lipsa acestei nominalizãri, consiliul va proceda dupã cum crede de cuviinţã;
ii) restul arhivelor consiliului, altele decît cele monetare, va fi vîndut sau fructificat conform directivelor consiliului; şi
iii) încasãrile astfel obţinute şi orice alte fonduri care rãmîn în activul consiliului vor fi distribuite tuturor ţãrilor participante proporţional cu contribuţia totalã adusã de fiecare ţara la contul administrativ creat în virtutea articolului 15.
ART. 54
Notificãri ale guvernului depozitar
Guvernul depozitar va notifica tuturor guvernelor reprezentate la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru cositor, 1970, tuturor guvernelor membre ale celui de al treilea Acord internaţional asupra cositorului, conform prevederilor articolului 48, secretarului consiliului şi secretarul general al Naţiunilor Unite:
i) orice semnare, ratificare, aprobare, acceptare sau declaraţie a intentiei de a ratifica, aproba, sau accepta acordul, notifica conform articolelor 44, 45 sau 47;
ii) intrarea în vigoare a prezentului acord, atît definitiva cît şi provizorie, conform articolelor 46 sau 47;
iii) orice aderare şi notificare a unei participari separate, în conformitate cu articolele 48 sau respectiv 49;
iv) orice notificare de ratificare, aprobare sau acceptare a amendamentelor şi a datelor intrãrii în vigoare a acestora, în conformitate cu articolul 51;
v) orice notificare a retragerii şi încetãrii participãrii; şi
vi) orice notificare a expirãrii sau rezilierii prezentului acord, conform articolului 53.
ART. 55
Copie certificatã a acordului
Imediat dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, guvernul depozitar va trimite o copie certificatã a acordului, în fiecare dintre limbile menţionate la articolul 56, secretarului general al Naţiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite. De asemenea, orice amendament la prezentul acord va fi comunicat secretarului general al Naţiunilor Unite.
ART. 57
Texte autentificate ale acordului
Textele prezentului acord în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt în mãsura egala autentice. Textele originale vor fi depuse pe lîngã guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care va transmite copii certificate fiecãrui guvern care va semna acordul sau va adera la acesta, precum şi secretarului consiliului.
Drept pentru care, subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop de cãtre guvernele lor respective, au semnat prezentul acord la datele care figureazã în dreptul semnaturilor lor.


ANEXA A
Procentele şi voturile ţãrilor producãtoare

ŢARA % VOTURI
INIŢIALE ADIŢIONALE TOTAL
Australia 2,83 5 27 32
Bolivia 16,98 5 164 169
Congo
(Republica
Democrata) 4,51 5 44 49
Indonezia 9,14 5 88 93
Malaiezia 45,83 5 442 447
Nigeria
(Republica
Federala) 6,32 5 61 66
Thailanda 14,36 5 139 144

TOTAL
100,00 35 965 1000Nota:
Ţãrile, procentele şi voturile indicate în prezenta anexa sînt cele stabilite în timpul Conferintei Naţiunilor Unite pentru cositor din 1970, la care a fost adoptat textul celui de al patrulea Acord internaţional asupra cositorului. Lista ţãrilor şi cifrelor sînt supuse din cînd în cînd revizuirilor, conform prevederilor acordului.ANEXA B
Cantitãţile şi voturile ţãrilor consumatoare

ŢARA CANTITATE VOTURI TOTAL
(tone) INIŢIALE ADIŢIONALE

Austria 600 5 3 8
Belgia -Luxemburg 2770 5 15 20
Bulgaria 254 5 1 6
Canada 4508 5 24 29
Cehoslovacia 3153 5 17 22
China (Taivan) 284 5 2 7
Coreea (Republica) 265 55 1 1
Danemarca 737 5 4 9
Filipine 630 5 3 8
Franta 10430 5 55 60
Germania(Republica
Federala) 12010 5 63 68
India 4234 5 22 27
Italia 6319 5 33 38
Iugoslavia 1565 5 8 13
Japonia 23046 5 121 126
Marea Britanie 17705 5 93 98
Mexic 1612 5 8 13
Olanda 4555 5 24 29
Spania 1798 5 9 14
Statele Unite 58970 5 310 315
Turcia 914 5 5 10
Ungaria 1151 5 6 11
U.R.S.S. 6600 5 35 40
Polonia 3470 5 18 23
TOTAL 167580 120 880 1000Nota:
Ţãrile, cantitãţile şi voturile indicate în prezenta anexa sînt cele stabilite în timpul Conferintei Naţiunilor Unite pentru cositor din 1970, la care a fost adoptat textul celui de al patrulea Acord internatinal asupra cositorului. Lista ţãrilor şi cifrelor sînt supuse din cînd în cînd revizuirilor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

ANEXA C
Partea întîi
Condiţiile în care cositorul se considera ca a fost exportat în scopul controlului asupra exportului
Textul anexei C al prezentului acord va fi textul revizuit al anexei C în vigoare la data expirãrii celui de-al treilea Acord internaţional asupra cositorului. În cazul Austriei, cositorul se considera ca a fost exportat la data expedierii indicate în autorizaţia de export a mãrfurilor supuse restrictiilor (Restrictend Goods Export Permit), care este eliberata în aplicarea Regulamentului vamal (Exporturi prohibite), cu condiţia ca expedierea efectivã sa fi avut loc în decurs de 14 zile de la acea data.
Partea a doua
Importuri ale ţãrilor producãtoare
În scopul determinãrii exporturilor nete de cositor, conform articolului 33, importurile ce vor scãdea din exporturi în cursul unei perioade de control sînt importurile tarii producãtoare interesate efectuate în trimestrul precedind data la care a fost declarata perioada de control respectiva, fiind înţeles ca cositorul importat pentru topire şi exportat nu se va lua în considerare.

ANEXA D
Condiţii pentru exporturi speciale
Condiţiile la care se referã articolul 34 sînt urmãtoarele:
exporturile speciale sînt destinate formãrii unui stoc guvernamental şi nu vor fi folosite în scopuri comerciale sau industriale pe durata prezentului acord.ANEXA E
Stocurile în ţãrile producãtoare conform articolului 36

ŢARA Cantitate (tone)
Australia 2200
Bolivia 7511
Congo (Republica Democrata) 2000
Indonezia 4126
Malaezia 18331
Nigeria(Republica Federala) 2185
Thailanda 5298

ANEXA F
Stocuri suplimentare extrase în mod necesar

Conţinutul de cositor al concentratelor putind fi stocate suplimentar la fiecare tona de alt minereu extras tone

ŢARA Alte minereuri

Australia Tantal-columbita
1,5
Congo (republica Democrata ) Tantal-columbita
1,5
Nigeria (Republica Federala) Columbita
1,5
Thailanda Wolframita-sielita
1,5ANEXA G
Reguli privind reajustarea procentelor atribuite ţãrilor producãtoare
Regula 1
Prima reajustare a procentelor atribuite ţãrilor producãtoare va avea loc la prima sesiune a consiliului în cadrul prezentului acord. Aceasta reajustare se va face pe baza cifrelor cunoscute privind producţia de cositor a fiecãrei tari producãtoare în ultimile 4 trimestre.
Regula 2
Operaţiunile ulterioare de reajustare a procentelor se efectueazã la intervale de 1 an de la prima reajustare, cu condiţia ca nici una dintre perioadele care urmeazã trimestrelor indicate în regula 1 sa nu fi fost declarata perioada de control.
Regula 3
Dacã o perioada este declarata perioada de control, procentele nu vor fi reajustate decît la sfîrşitul unei noi perioade de 4 trimestre consecutive dintre care nici unul nu va fi fost declarat perioada de control; o noua reajustare va avea loc imediat ce vor fi cunoscute cifrele privind producţia de cositor a fiecãrei tari producãtoare în cele 4 trimestre consecutive, iar urmãtoarele operaţii de reajustare vor fi efectuate la intervale de 1 an, atît timp cît nici o perioada de control nu a fost declarata. Aceeaşi procedura se aplica dacã o alta perioada este ulterior declarata perioada de control.
Regula 4
În sensul regulilor 2 şi 3, operaţiile de reajustare sînt considerate ca efectuate la intervale de 1 an, dacã acestea au avut loc în acelaşi trimestru al anului calendaristic cu operaţiile de reajustare precedente.
Regula 5
La prima reajustare facuta conform regulii 1, noile procente atribuite ţãrilor producãtoare vor fi determinate direct proporţional cu producţia de cositor a fiecãreia dintre ele în cursul celor 4 trimestre indicate la regula 1.
Regula 6
Pentru operaţiile ulterioare de reajustare prevãzute la regula 2, noile procente sînt calculate astfel:
i) în ceea ce priveşte a doua reajustare, procentele sînt fixate direct proporţional cu producţia de cositor a fiecãrei tari producãtoare în ultimile 24 de luni consecutive, pentru care exista date; şi
ii) în ceea ce priveşte a treia reajustare şi toate reajustarile ulterioare procentele sînt fixate direct proporţional cu producţia de cositor a fiecãrei tari producãtoare în ultimile 36 de luni consecutive, pentru care exista date.
Regula 7
Pentru operaţiile de reajustare prevãzute la regula 3, noile procente sînt calculate astfel:
i) în ceea ce priveşte prima reajustare ulterioara, procentele sînt fixate direct proporţional cu totalul producţiei de cositor în fiecare ţara producãtoare în ultimile 12 luni consecutive pentru care exista date şi în ultimile 4 trimestre precedente perioadei de control preconizate; şi
ii) în ceea ce priveşte reajustarile urmãtoare, procentele sînt fixate proporţional cu producţia de cositor în fiecare ţara producãtoare în ultimile 24 şi, respectiv, 36 de luni consecutive pentru care exista date, cu condiţia ca nici o perioada de control sa nu fi fost declarata.
Regula 8
În sensul regulilor de mai sus, dacã în decurs de o luna de la data la care 4 tari producãtoare au comunicat cifrele proving producţia lor, o ţara producãtoare nu a comunicat consiliului cifrele proving producţia sa pentru o perioada de 12 luni consecutive, producţia acelei tari pentru perioada respectiva de 12 luni va fi calculatã prin înmulţirea cu 12 a producţiei medii lunare din cursul acestei perioade, conform cifrelor cunoscute, şi scazind 5% din totalul astfel calculat.
Regula 9
Cifrele proving producţia de cositor a unei tari producãtoare în timpul unei perioade anterioare celor 42 de luni care au precedat data reajustarii procentelor nu sînt luate în considerare la operaţiile de reajustare.
Regula 10
Fãrã a tine seama de regulile de mai sus consiliul poate reduce procentul atribuit oricãrei tari producãtoare care nu a efectuat întregul export autorizat, fixat conform paragrafului k) al articolului 33 sau orice tonaj superior pe care l-a acceptat conform paragrafului n) al zisului articol. La luarea deciziei sale, consiliul admite ca circumstanţã atenuantã faptul ca ţara producãtoare în cauza a renunţat, conform paragrafului n) al articolului 33, la o parte din tonajul autorizat la exportul sau, la o data care sa permitã celorlalte tari producãtoare luarea unor mãsuri utile pentru acoperirea acestui deficit, sau faptul ca ţara producãtoare în cauza care, chiar dacã nu a reuşit sa exporte cantitatea determinata conform paragrafului o) al articolului 33 a exportat, totuşi, intreaga cantitate autorizata la export fixatã conform dispoziţiilor paragrafelor k) sau n) ale articolului 33.
Regula 11
Dacã procentul atribuit unei tari producãtoare este redus conform regulei 10, procentul rãmas astfel disponibil va fi repartizat celorlalte tari producãtoare proporţional cu procentele în vigoare la data luãrii deciziei de a se face zisa reducere.
Regula 12
Dacã, în aplicarea regulilor de mai sus procentul unei tari producãtoare ajunge sub cifra minima admisã în virtutea condiţiei figurind la alineatul i) al paragrafului m) al articolului 33 procentul tarii respective va fi restabilit la cifra minima respectiva, iar procentul celorlalte tari producãtoare vor fi reduse proporţional, astfel încît suma lor sa redevina 100.
Regula 13
În sensul alineatului ii) al paragrafului m) al articolului 33, pot fi considerate, printre altele, ca situaţii excepţionale: o catastrofa nationala, o greva importanta care a paralizat industria extractiva de cositor pentru o perioada îndelungatã, o întrerupere prelungitã în aprovizionarea cu energie sau a transportului pe principalele linii de comunicaţie cãtre coasta.
Regula 14
În sensul prezentelor reguli calculul referitor la ţãrile prducatoare cu un consum ridicat de cositor provenind din propria producţie miniera se va face pe baza exporturilor de cositor ale acestora şi nu a producţiei. La prima revizuire a anexei A efectata în virtutea regulii, calculul pentru Australia se va face pe baza ultimilor 4 trimestre pentru care exista date proving exportul de cositor, sub rezerva ca procentul obţinut sa corespundã unei cifre care sa nu fie mai mica de 4572 tone.
Regula 15
În prezenta anexa expresia producţia de cositor se referã exclusiv la producţia miniera; nu se va tine seama de producţia topitoriilor.

ANEXA 2
Procedura de stabilire a cotelor pentru stocul tampon
În scopul stabiliri cotei fiecãrei tari contribuabile la stocul tampon directorul va proceda dupã cum urmeazã:
i) contribuţia fiecãrei tari contribuabile la stocul tampon (cu excepţia unei contribuţii voluntare sau a unei pãrţi a unei contribuţii voluntare fãcute conform paragrafului a) al aticolului 22 şi restituitã conform paragrafului c) al aceluiaşi articol) va fi evaluatã în acest scop valoarea oricãrei contribuţii sau pãrţi de contribuţie facuta de o ţara în metal, va fi calculatã la preţul minim existent la intrarea în vigoare a prezentului acord şi va fi adãugatã la contribuţiile totale fãcute de ţara respectiva în numerar.
ii) valoarea întregului cositor metal deţinut de director la data expirãrii sau rezilierii prezentului acord va fi calculatã pe baza preţului settlement al cositorului la Bursa de Metale din Londra la aceiaşi data şi suma astfel rezultatã se va adauga la totalul numerarului deţinut de director la data respectiva dupã rezervarea sumei prevãzute la paragraful a) al articolului 31;
iii) dacã suma totalã stabilitã conform clauzei ii) a prezentei anexe este mai mare decît suma totalã a tuturor contribuţiilor fãcute la stocul tampon de toate ţãrile contribuabile (calculate conform clauzei i) a prezentei anexe) excedentul va fi repartizat ţãrilor respective proporţional cu contribuţiile totale aduse de fiecare ţara la stocul tampon înmulţite cu numãrul de zile în care contribuţiile respective au fost la dispoziţia directorului şi aceasta pînã la expirarea sau rezilierea prezentului acord. În acest scop contribuţiile în cositor metal vor fi calculate în conformitate cu clauza i) a prezentei anexe şi fiecare contribuţie individualã (în metal sau numerar) va fi înmulţitã cu numãrul de zile în care acesta a fost la dispoziţia directorului nu se va tine seama nici de ziua în care contribuţia a fost primitã de director şi nici de ziua în care prezentul acord va fi expirat sau va fi fost reziliat. Valoarea excedentului astfel repartizat fiecãrei tari contribuabile la stocul tampon va fi adãugatã la totalul contribuţiilor tarii respective (calculat conform clauzei i) a prezentei anexe) fiind înţeles ca la stabilirea repartiţiei zisului excedent contribuţia unei tari decãzute din drepturi nu va fi consideratã ca a fost la dispoziţia directorului în timpul perioadei privarii de drepturi.
iv) dacã totalul stabilit conform clauzei ii) a prezentei anexe este mai mic decît suma tuturor contribuţiilor aduse la stocul tampon de toate ţãrile contribuabile deficitul va fi repartizat între aceste tari proporţional cu contribuţia totalã a acestora. Valoarea deficitului astfel repartizat fiecãrei tari va fi scãzut din totalul contribuţiilor tarii respective. Contribuţiile la care se referã prezenta clauza vor fi calculate în conformitate cu clauza i) a prezentei anexe.
v) rezultatul calculelor de mai sus va fi considerat pentru fiecare ţara contribuabila drept cota acesteia la stocul tampon.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016