Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 15 iunie 1974  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Elene privind transporturile rutiere internationale de calatori si marfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 15 iunie 1974 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Elene privind transporturile rutiere internationale de calatori si marfuri

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 129 din 28 octombrie 1974Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Elene,
dornice de a dezvolta şi facilita în viitor transporturile rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua tari şi în tranzit pe teritoriul lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:


ART. 1
Întreprinderile de transport care îşi au sediul principal şi sînt constituite pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante sînt autorizate sa efectueze transporturi de cãlãtori şi mãrfuri cu autovehicule înmatriculate în propriul lor stat, între teritoriile celor doua pãrţi contractante şi în tranzit pe aceste teritorii, în condiţiile stabilite în prezentul acord.

A. Transportul de cãlãtori

ART. 2
(1) Întreprinderile de transport prevãzute la art. 1 pot efectua transporturi de cãlãtori cu autobuzele pe linii permanente, între cele doua state, sau în tranzit pe teritoriul lor, numai în baza autorizãrii date de organele competente ale celeilalte pãrţi contractante.
(2) Organizarea şi efectuarea transporturilor de cãlãtori cu autobuze pe linii permanente se stabilesc prin înţelegeri între organele competente ale pãrţilor contractante.
(3) Transporturile turistice, precum şi cele ocazionale executate cu autobuze, nu sînt supuse regimului de autorizare în cazul în care aceleaşi persoane sînt transportate cu acelaşi autobuz.
ART. 3
Din punct de vedere al aplicãrii prevederilor prezentului acord:
a) se considera autobuz autovehiculul destinat transportului de persoane, cu o capacitate care depãşeşte 9 locuri pe scaune, inclusiv locul soferului;
b) se considera transport cu autobuze pe linie permanenta acel transport de cãlãtori care este efectuat pe un itinerariu determinat, cu orariu şi tarife convenite şi care la punctele de plecare şi sosire, precum şi în alte puncte stabilite, primeşte şi debarca cãlãtori.
ART. 4
Conducãtorii autobuzelor care efectueazã transporturi internaţionale de cãlãtori vor avea asupra lor foaia de parcurs. Pentru transporturile turistice şi ocazionale este necesarã şi lista de cãlãtori.
ART. 5
Pãrţile contractante împuternicesc organele lor competente pentru rezolvarea de comun acord a urmãtoarelor probleme privind transporturile internaţionale de cãlãtori cu autobuze pe linii permanente:
a) aprobarea traseelor şi numãrul curselor, suspendarea curselor existente şi schimbarea acestor trasee;
b) aprobarea mersului autobuzelor;
c) aprobarea tarifelor;
d) stabilirea eventuala a unor condiţii speciale de transport potrivit actelor normative în vigoare.
ART. 6
Pe traseele de autobuze, stabilite în condiţiile prezentului acord, pot cãlãtori - cu excepţia cãlãtorilor în tranzit - numai persoane al cãror punct de plecare se afla pe teritoriul unei pãrţi contractante, iar punctul de destinaţie se gãseşte pe teritoriul celeilalte pãrţi.
ART. 7
Preţul biletelor de cãlãtorie cu autobuze pe linii permanente se achitã în moneda tarii pe teritoriul cãreia biletele sînt eliberate.
ART. 8
Transporturi turistice pot fi urmãtoarele:
a) o cãlãtorie directa sau circulara avînd ca puncte de plecare şi de sosire ţara de înmatriculare a autovehiculului;
b) o cãlãtorie avînd ca punct de plecare ţara de înmatriculare a autovehiculului şi ca punct de sosire teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
În acest din urma caz, autovehiculul se va întoarce gol în ţara de înmatriculare, afarã de situaţia în care exista o permisiune specialã care autoriza altfel;
c) o cãlãtorie în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante avînd ca puncte de plecare sau de sosire ţara de înmatriculare a autovehiculului.

B. Transportul de mãrfuri

ART. 9
Transporturile rutiere de mãrfuri între cele doua state sau în tranzit pe teritoriul lor sînt supuse autorizãrii organelor competente ale pãrţilor contractante, cu excepţia transporturilor enumerate la art. 13 din prezentul acord.
ART. 10
Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord, în fiecare an, numãrul de autorizaţii pentru efectuarea transporturilor din anul urmãtor, pe care şi le transmit reciproc, în alb, pînã la 30 noiembrie.
ART. I1
(1) Autorizaţiile de transport sînt de doua feluri:
a) autorizaţie în timp, care în perioada ei de valabilitate da dreptul la un numãr nelimitat de cãlãtorii;
b) autorizaţie pe cãlãtorie, care în perioada ei de valabilitate da dreptul la o singura cãlãtorie dus-întors.
(2) Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modelele formularelor ce se vor folosi ca autorizaţii.
(3) Autorizaţia de transport este valabilã pentru un singur autovehicul cu sau fãrã remorca.
(4) Autorizaţiile de transport nu sînt transmisibile.
(5) Transportatorul are dreptul, la inapoiere, pe baza autorizaţiei, sa încarce şi sa transporte mãrfuri provenite de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pe teritoriul statului propriu.
ART. 12
(1) Autorizaţiile de transport transmise reciproc în alb sînt numerotate, semnate şi stampilate de organul competent al partii predatoare. Aceste autorizaţii, în continuare, se completeazã de organul competent al celeilalte pãrţi contractante şi se transmit, pentru folosire, transportatorului acestei pãrţi.
(2) Autorizaţia de transport trebuie sa însoţeascã autovehiculul pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi va fi prezentatã la cerere organelor competente.
ART. 13
(1) Sînt scutite de autorizaţie de transport:
a) transporturile efectelor de strãmutare;
b) transporturile de obiecte destinate tirgurilor şi expozitiilor;
c) transporturile de animale, de vehicule, echipamente şi articole de sport, destinate manifestatiilor sportive;
d) transporturile de decoruri şi recuzite de teatru;
e) transporturile de echipamente şi instalaţii destinate deservirii înregistrãrilor radiofonice, cinematografice şi de televiziune;
f) transporturile de instrumente muzicale destinate manifestatiilor culturale;
g) transporturile de cadavre.
(2) Scutirile prevãzute la alin. b) - f) inclusiv se aplica numai în cazul în care animalele sau obiectele prevãzute la aceste alineate sînt readuse pe teritoriul statului de înmatriculare a autovehiculului sau sînt transportate în continuare pe teritoriul unui stat terţ.
ART. 14
Transportul internaţional de mãrfuri cu autovehicule se va efectua pe baza scrisorii de trasura sau a unui document similar.

C. Dispoziţii generale

ART. 15
(1) Întreprinderile de transport prevãzute la art. 1 din prezentul acord nu sînt autorizate a executa transporturi de cãlãtori şi de mãrfuri între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
(2) Întreprinderile de transport prevãzute la art. 1 din prezentul acord pot efectua transporturi de cãlãtori şi mãrfuri între cealaltã parte contractantã şi un stat terţ, precum şi de pe teritoriul unui stat terţ pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, numai dacã au obţinut consimţãmîntul organelor competente ale acestei pãrţi contractante.
ART. 16
(1) Combustibilul din rezervoarele autovehiculelor, astfel cum sînt ele prevãzute de fabrica constructoare, este scutit de taxe vamale şi orice alte taxe şi impozite legate de import.
(2) Sînt scutite de taxe vamale şi orice alte plati, precum şi de restrictii de import, piesele importate temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru a repara autovehiculele care se gãsesc pe teritoriul statului respectiv în efectuarea unui transport în virtutea prezentului acord.
(3) Piesele înlocuite se vor readuce pe teritoriul statului de înmatriculare a autovehiculului sau vor fi distruse sub controlul organelor vamale.
ART. 17
Autovehiculele cu sau fãrã remorca, încãrcate sau fãrã incarcatura, care depãşesc tonajele sau gabaritele maxime admise pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pot efectua transporturi numai în baza unei autorizaţii speciale a organelor competente ale acestei pãrţi contractante.
ART. 18
Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modalitãţile privind schimbul de documente în legatura cu transporturile ce se efectueazã în baza prezentului acord.
ART. 19
(1) Conducãtorii de autovehicule care executa transporturi internaţionale vor poseda permise de conducere naţionale sau internaţionale şi certificate de înmatriculare naţionale pentru autovehiculele respective.
(2) Permisele de conducere naţionale sau internaţionale trebuie sa corespundã cu modelele stabilite în anexele Convenţiei privind circulaţia rutiera internationala, încheiatã la Geneva în anul 1949.
ART. 20
În cazul încãlcãrii dispoziţiilor prezentului acord, sãvîrşitã pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, organul competent al tarii de înmatriculare a vehiculului va lua, la cererea organului competent al celeilalte pãrţi contractante, mãsurile necesare impotriva transportatorului, dupã caz, informind despre aceasta şi cealaltã parte contractantã.
ART. 21
Legislaţia nationala se va aplica pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante în toate cazurile pentru care prezentul acord nu conţine prevederi.
ART. 22
Organele competente ale pãrţilor contractante pot stabili, pe baza de reciprocitate, scutirea sau reducerea impozitelor şi taxelor care decurg din transporturile efectuate în virtutea prezentului acord.
ART. 23
Plãţile rezultate din aplicarea dispoziţiilor prezentului acord se efectueazã în baza acordului de plati în vigoare între cele doua state.
ART. 24
(1) Pãrţile contractante îşi comunica reciproc, în scris, denumirea organelor competente pentru realizarea prevederilor prezentului acord. Aceste organe vor menţine între ele contacte directe.
(2) Reprezentanţii acestor organe competente se vor putea reuni în comisie mixtã, care se va ocupa de toate problemele relative la aplicarea dispoziţiilor prezentului acord. Aceasta comisie se va reuni, alternativ, pe teritoriul fiecãruia dintre cele doua state, la cererea unuia dintre organele competente.
ART. 25
Problemele de interpretare şi aplicare a prezentului acord, pe care organele competente ale pãrţilor contractante menţionate la art. 24 nu le pot soluţiona pe cale directa între ele, vor fi supuse spre rezolvare, pe cale diplomaticã, pãrţilor contractante.
ART. 26
(1) Prezentul acord va fi supus aprobãrii fiecãrei pãrţi contractante potrivit dispoziţiilor sale legislative şi va intra în vigoare în a 15-a zi de la data ultimei comunicãri care certifica aprobarea acestuia. Comunicãrile privind aprobarea acordului vor fi fãcute pe cale diplomaticã.
(2) Prezentul acord va rãmîne în vigoare timp de un an şi va fi în continuare prelungit în mod tacit, din an în an, în cazul cînd nu a fost denunţat în scris de una dintre pãrţile contractante, nu mai tirziu de 3 luni înainte de expirarea valabilitãţii sale.
Întocmit la Bucureşti la 15 iunie 1974, în doua exemplare originale, fiecare redactat în limba romana şi în limba greaca, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016