Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 15 iulie 1996  privind traficul feroviar pe linia de ferry-boat intre Constanta si Samsun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 15 iulie 1996 privind traficul feroviar pe linia de ferry-boat intre Constanta si Samsun

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 27 decembrie 2001
Cãile Ferate Romane (CFR) şi Cãile Ferate de Stat ale Republicii Turcia (denumite în continuare TCDD) au convenit asupra transportului feroviar pe linia de ferry-boat între Constanta şi Samsun, cu urmãtoarele prevederi:

CAP. 1
Prevederi generale

1. Cãile Ferate Romane (CFR) şi Cãile Ferate de Stat ale Republicii Turcia (TCDD) au desemnat statia Samsun de pe teritoriul Republicii Turcia ca statie de schimb.
2. La statia de schimb Samsun se efectueazã urmãtoarele activitãţi de transporturi:
- din Turcia spre România şi alte tari; sau
- în tranzit prin Turcia spre România şi alte tari; sau
- din România spre Turcia şi alte tari; sau
- în tranzit prin România spre Turcia şi alte tari.

Activitãţi
2.1. Primirea şi predarea:
- tuturor tipurilor de vagoane de marfa încãrcate sau goale admise pe linia FBCS;
- transportului de autoturisme cu ocupantii acestora;
- autovehiculelor încãrcate sau goale, cu sau fãrã remorca, autobuze fãrã pasageri;
- expeditiilor poştale încãrcate în vagoane sau vehicule rutiere.
2.2. La imbarcare sau debarcare se va acorda prioritate vagoanelor. Capacitatea rãmasã va fi alocata camioanelor şi altor tipuri de autovehicule rutiere. Numãrul maxim de camioane alocate este de 40.

Activitãţi comerciale
2.3. Primirea şi predarea vagoanelor colective, vagoanelor complete şi grupurilor de vagoane

Operaţiuni de manevra
2.4. Debarcarea vagoanelor sosite pe reţeaua TCDD şi imbarcarea vagoanelor în direcţia CFR
2.5. Aranjarea mãrfurilor în vagoane, soluţionarea problemelor comerciale şi repararea vagoanelor
3. Controlul tehnic şi comercial al tuturor tipurilor de mãrfuri şi materiale care urmeazã sa fie expediate pe nava ferry-boat de la o reţea la cealaltã se va efectua de cãtre autoritãţile competente ale ambelor pãrţi contractante în portul Samsun.
4. Avându-se în vedere ca CFR şi TCDD sunt membre ale RIV (Regulament pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional), COTIF (Convenţia privind transporturile feroviare internaţionale) şi ale altor convenţii internaţionale, ambele pãrţi contractante vor respecta în cadrul relaţiilor lor prevederile şi recomandãrile acestor regulamente şi convenţii.
5. Statia Samsun va fi punctul de legatura în ceea ce priveşte tariful.
6. Sarcina pe osie admisã pe linia de ferry-boat Constanta-Samsun (FBCS) şi pe liniile de cale feratã deservite de FBCS va fi în conformitate cu regulamentul RIV (RIV - anexa nr. II).
7. Pentru vagoanele cu transporturi excepţionale sarcina pe osie şi gabaritul de încãrcare vor fi conform fisei UIC (Uniunea Internationala a Cãilor Ferate) nr. 502.

CAP. 2
Personalul CFR cu activitate în portul Samsun

1. CFR îşi vor desemna un reprezentant în Samsun, TCDD pot avea un reprezentant în Constanta.
2. Reprezentanţii CFR şi TCDD vor inregistra reciproc şi vor semna data şi ora localã de sosire a vagonului pe documentele de predare, care vor constitui baza pentru plata chiriei vagoanelor care au sosit în statia Samsun şi care au fost introduse pe linia terminal pentru a fi predate pentru Constanta.
Reprezentantul CFR va confirma data şi ora localã de sosire a fiecãrui vagon într-un registru special.
3. Pe durata prestãrii serviciilor relaţiile dintre personalul CFR şi TCDD se vor baza pe cooperare şi înţelegere reciprocã. Orice litigii apãrute vor fi soluţionate prin decizie comuna a reprezentantului CFR şi a şefului de statie din Samsun. Dacã nu se gãseşte nici o soluţie, problema va fi soluţionatã de cele doua pãrţi contractante.
4. TCDD sunt responsabile sa asigure un birou pentru personalul care va fi angajat în portul Samsun. În plus, se va asigura personalului CFR tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în portul Samsun. La cerere, TCDD vor asigura cazarea personalului CFR, cu condiţia suportãrii de cãtre CFR a chiriei.
5. Avându-se în vedere ca statia Samsun a fost desemnatã ca statie de schimb, se va încheia un acord separat pentru serviciile care vor fi prestate în aceasta statie.

CAP. 3
Primirea şi predarea

1. În portul de schimb Samsun primirea şi predarea paletelor, containerelor, a vehiculelor încãrcate, vagoanelor de marfa de la CFR la TCDD şi invers, controlul tehnic şi comercial şi primirea documentelor respective se efectueazã în portul Samsun de cãtre reprezentanţii autorizaţi ai celor doua pãrţi contractante, în conformitate cu regulile şi prevederile acestui acord şi cu reglementãrile internaţionale.
2. Primirea şi predarea se vor efectua pe baza de note de predare separate pentru:
- vagoane încãrcate sau descãrcate ori alte vehicule feroviare;
- containere pe vagoane;
- palete şi vehicule încãrcate pe vagoane.
Nota de predare se va prezenta reciproc între reprezentanţii CFR şi TCDD desemnaţi pentru îndeplinirea acestei sarcini, în grupa de imbarcare/debarcare din statia de schimb Samsun. Toate tipurile de vehicule rutiere încãrcate sau descãrcate, care se deplaseaza pe propriile roti, vor fi primite de oficialii CFR şi de agenţiile desemnate de CFR.
Primirea şi predarea vagoanelor se vor efectua pe toatã durata anului fãrã întrerupere, cu excepţia reparaţiilor programate şi notificate cãtre TCDD în timp util (minimum 45 de zile). Toate vagoanele sosite în Samsun cu ferry-boatul dupã data întreruperii vor fi expediate via Kapikule. În acest caz parcursul gol necompensat în ambele direcţii, pentru reţeaua BDZ, va fi în sarcina CFR. Imbarcarea-debarcarea şi predarea vor începe, de asemenea, cu acordul cãpitanului vasului, dupã încheierea procedurilor vamale şi cuplarea podului mobil.
Data şi ora localã indicate în documentul de predare a vagonului, semnate de reprezentanţii CFR şi TCDD în port, vor fi considerate drept data şi ora predãrii vagoanelor.
Pãrţile care primesc şi predau vagoanele vor semna documentele şi vor nota data şi sigiliul, de asemenea.
Administraţia de cale feratã care va preda vagoanele va întocmi documentul de predare a vagonului în 4 exemplare şi va preda doua dintre acestea administraţiei de cale feratã care primeşte vagoanele.
3. Cu condiţia ca sigiliile sa fie în stare corespunzãtoare, vagoanele complete şi grupurile de vagoane vor fi primite şi predate reciproc împreunã cu documentele acestora, fãrã control, conform înregistrãrilor din lista de predare.
4. Rectificãrile necesare pe lista de predare se fac fãrã a schimba textul original. Aceste rectificari trebuie sa fie confirmate reciproc prin semnatura.
5. În cazul unei avarii sau al unui defect se va întocmi un proces-verbal model 29 PIM, conform PIM (Prescripţiile internaţionale pentru mãrfuri). Numãrul procesului-verbal de predare va fi înscris pe fiecare exemplar al documentului de predare. Acest proces-verbal de predare se va redacta în limbile romana şi turca, cu traducere în limba engleza.
6. Primirea şi predarea vagoanelor în portul Samsun
a) Vehiculele feroviare se considera primite dupã ce nota şi tabelul de predare a vagonului vor fi semnate de cãtre administraţia primitoare, la sosire şi la plecare.
b) Vagoanele care urmeazã sa fie predate cãtre Constanta, care sosesc în statia de schimb Samsun, vor fi predate cu semnatura reprezentantului CFR pe nota de predare. Predarea şi primirea vagoanelor în portul Samsun se vor realiza pe liniile de predare din terminal, stabilite de TCDD. Începând de la ora localã şi de la data predãrii chiria vagoanelor va fi suportatã de CFR. În cazul unei nereguli gãsite de reprezentanţii CFR şi TCDD în timpul verificãrii tehnice şi comerciale, ce ar putea determina respingerea vagonului conform prevederilor RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional) şi PIM (Prescripţiile internaţionale pentru mãrfuri), va rãmâne în sarcina TCDD sa elimine defectul. Pana la remedierea defectului şi predarea vagonului cãtre reprezentantul CFR din portul Samsun TCDD sunt responsabile pentru chiria vagonului din ziua sosirii acestuia pe linia de predare. În cazul în care vagonul este deteriorat, se aplica prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional) şi PIM (Prescripţiile internaţionale pentru mãrfuri).
Paza şi protecţia vagonului, inclusiv a sigiliilor, revin TCDD pana când acestea pãrãsesc podul mobil pentru a fi încãrcate pe nava.
c) Momentul încetãrii responsabilitãţii TCDD se confirma prin contrasemnarea notei de predare de cãtre ofiţerul navei însãrcinat cu imbarcarea.
d) În momentul în care vagonul pãrãseşte linia TCDD se considera ca acesta a fost primit şi predat complet în bune condiţii.
e) Dacã în timpul imbarcarii se constata un vagon cu sigiliul rupt sau defect, în conformitate cu termenii RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional) şi PIM (Prescripţii internaţionale pentru mãrfuri), acesta va fi imbarcat numai dupã întocmirea formalitãţilor necesare. Dacã aceste formalitãţi nu pot fi întocmite pana la plecarea ferry-boatului, plata chiriei se suporta de TCDD pana la sosirea urmatorului ferry-boat, conform orarului.
Sistemul aplicat pentru primirea-predarea vagoanelor dinspre Constanta spre Samsun se va aplica, de asemenea, şi vagoanelor dinspre Samsun spre Constanta.
La debarcarea vagoanelor de pe ferry-boatul venind din direcţia Constanta-Samsun reprezentantul CFR va hotãrî dacã vagonul gãsit defect tehnic va fi întors pe ferry-boat. În cazul în care vagonul rãmâne pe liniile TCDD, rãspunderea financiarã pana la eliminarea defectului revine CFR. Totuşi, dacã defectul nu poate fi remediat pana la urmãtoarea cursa a ferry-boatului, respectivul vagon va fi returnat cu urmãtoarea cursa a ferry-boatului.
7. Dacã durata de asteptare a vagoanelor în Samsun cu destinaţia Constanta depãşeşte 15 zile, datoritã unei întreruperi a functionarii ferry-boatului sau oricãrui alt motiv, reprezentantul CFR va notifica TCDD în termen de 3 zile, în vederea expedierii respectivelor vagoane via Kapikule. Dacã nu s-a fãcut notificarea, TCDD notifica CFR prin fax. Dacã în termen de 4 zile nu se primeşte nici un rãspuns, TCDD sunt autorizate sa expedieze vagoanele respective via Kapikule. În acest caz parcursul gol de întoarcere pe reţeaua BDZ va fi în sarcina CFR.
În cazul unei întreruperi a functionarii ferry-boatului conform programului, TCDD sunt autorizate sa expedieze imediat via Kapikule vagoanele încãrcate cu mãrfuri perisabile, cum ar fi: animale vii, vegetale, fructe şi alte mãrfuri de acest fel.
Plata chiriei şi a altor despãgubiri rezultând din RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional) şi costurile de transport al vagoanelor expediate via Kapikule, Samsun-Kapikule şi Svilengrad-Russe vor fi suportate de CFR.
7.1. Nu se va percepe reciproc plata chiriei pentru perioadele de asteptare a vagoanelor CFR predate cãtre CFR în statia Samsun şi a vagoanelor TCDD predate în Constanta. Dincolo de Samsun şi Constanta vagoanele ambelor administraţii vor fi exceptate de la plata chiriei pentru 108 ore.

CAP. 4
Accidente şi responsabilitãţi

1. Responsabilitatea este preluatã în momentul predãrii şi primirii vagonului (vagoanelor).
2. Cercetarea în vederea determinãrii responsabilitãţii accidentului se va efectua de cãtre administraţia în a carei raza a avut loc accidentul. Dacã CFR sunt considerate rãspunzãtoare pentru accident, CFR vor fi imediat informate în vederea determinãrii şi examinãrii reciproce a pagubelor.
Examinarea reciprocã se efectueazã de cãtre un numãr egal de experţi de la ambele administraţii. La încheierea examinãrii cele doua pãrţi contractante vor redacta un raport şi îl vor semna.
3. Compensaţiile şi responsabilitatea pentru avariile care au avut loc pe ferry-boat şi în porturile Samsun şi Constanta în trafic internaţional vor fi determinate în conformitate cu reglementãrile internaţionale şi cu prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional).
4. Dacã vagoanele defecte provoacã avarii şi accidente, în acest caz administraţia rãspunzãtoare pentru accident şi daunele înregistrate va fi determinata în conformitate cu prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocã a vagoanelor de marfa în trafic internaţional).

CAP. 5
Comisia mixtã şi litigiile

1. CFR şi TCDD vor crea o comisie mixtã pentru a rezolva litigiile şi pentru a aplica prevederile acestui acord.
2. La solicitarea uneia dintre pãrţile contractante comisia mixtã se întruneşte pe rând pe teritoriul fiecãrei tari.
3. Comisia mixtã se va întruni pentru şedinţe în cazurile în care se considera necesar sa se facã schimbãri ale prevederilor acordului şi pentru a aplica aceste schimbãri.

CAP. 6
Limbi

1. Reprezentantul CFR în portul Samsun va folosi limbile turca şi engleza şi va acţiona ca translator între reprezentantul CFR pe nava şi reprezentanţii TCDD care lucreazã în statia Samsun.
2. Documentele care se vor semna în acelaşi timp de reprezentanţii oficiali ai celor doua administraţii vor fi redactate în limbile engleza şi turca.

Prevederi finale
1. Reglementãrile internaţionale şi prevederile altor acorduri internaţionale la care participa ambele administraţii se vor aplica problemelor nereglementate în acest acord.
2. Acest acord va intra în vigoare dupã data punerii în exploatare a liniei de ferry-boat Constanta-Samsun.
3. Acest acord este încheiat pe durata nelimitatã. Cu toate acestea, una dintre pãrţile contractante poate renunţa la implementarea acestei linii de navigaţie. În acest caz acordul poate fi denunţat de una din pãrţile contractante în termen de 3 luni de la notificare.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016