Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 14 iulie 1983  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 14 iulie 1983 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 39 din 8 mai 1984

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, animate de dorinta comuna de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian, şi dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Etiopiei Socialiste, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În scopul aplicãrii acestui acord, în afarã de cazul când nu se prevede altfel, termenii:
a) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, Guvernul Republicii Socialiste România, iar pe de alta parte, Guvernul Militar Provizoriual Etiopiei Socialiste;
b) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include: (I) orice amendament la aceasta, care a intrat în vigoare în baza art. 94 a) şi care a fost ratificat de ambele pãrţi contractante; şi (II) orice anexa sau orice amendament la aceasta, adoptate în baza art. 90 al acestei convenţii, în mãsura în care un astfel de amendament sau anexa este în vigoare la un moment dat pentru ambele pãrţi contractante;
c) acord înseamnã acest acord, anexa şi orice amendament la acesta;
d) autoritate aeronautica înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Autoritatea Aeronautica Civilã sau, în ambele cazuri, orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de aceste autoritãţi aeronautice;
e) servicii convenite înseamnã serviciile aeriene internaţionale regulate care pot fi exploatate în virtutea acestui acord;
f) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian, escala necomercialã şi teritoriu au intelesurile stabilite în art. 2 şi 96 din convenţie. Pe lângã acestea, termenul teritoriile pãrţilor contractante înseamnã teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Etiopiei Socialiste;
g) întreprindere de transport aerian desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian civil care a fost desemnatã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
h) capacitate, în legatura cu o aeronava, înseamnã incarcatura utila a acelei aeronave disponibilã pe o ruta sau pe o secţiune de ruta;
i) capacitate, în legatura cu un serviciu convenit, înseamnã capacitatea aeronavei folositã pe acest serviciu, înmulţitã cu numãrul curselor efectuate de aceasta aeronava într-o perioada data, pe o ruta sau pe o secţiune de ruta;
j) servicii regulate înseamnã acele servicii efectuate în mod regulat de o întreprindere de transport aerian desemnatã, în conformitate cu programele publicate anterior, care cuprind o perioada de orare;
k) rute specificate înseamnã rutele aeriene, asa cum au fost stabilite în anexa la acord, pe care pot fi efectuate servicii convenite;
l) tarif înseamnã preţurile sau sumele de plata care urmeazã sa fie plãtite pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mãrfii, precum şi condiţiile în baza cãrora se aplica aceste preţuri sau sume de plata, inclusiv preţurile sau sumele de plata şi condiţiile pentru serviciile de agenţie şi alte servicii auxiliare, dar exclusiv remuneraţia şi condiţiile pentru transportul poştei.
ART. 2
Acordarea drepturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul infiintarii de servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în secţiunea corespunzãtoare a anexei la acest acord. Întreprinderea de transport aerian desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura, în timp ce efectueazã un serviciu convenit pe o ruta specificatã, de urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul menţionat; şi
c) de a face escale pe teritoriul menţionat, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, pentru acea ruta, în scopul debarcarii şi imbarcarii, în trafic internaţional, a pasagerilor, mãrfii şi poştei.
2. Nici o prevedere a paragrafului 1 al prezentului articol nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii de transport aerianã a unei pãrţi contractante dreptul de a imbarca, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pasageri, marfa şi posta transportate contra plata şi având ca destinaţie un alt punct de pe teritoriul acestei pãrţi contractante.
ART. 3
Desemnarea întreprinderii de transport aerian
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze în scris o întreprindere de transport aerian, în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri între autoritãţile aeronautice.
2. La primirea notificãrii unei astfel de desemnari, cealaltã parte contractantã va acorda, fãrã întârziere, întreprinderii de transport aerian desemnat autorizaţia de exploatare corespunzãtoare, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 ale acestui articol.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate cere întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã sa-i facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal şi rezonabil de cãtre aceasta autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa refuze sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau sa impunã acele condiţii pe care le va considera necesare în exercitarea, de cãtre o întreprindere de transport aerian desemnatã, a drepturilor specificate în art. 2 al acestui acord, ori de câte ori respectiva parte contractantã nu este convinsa ca proprietatea proponderenta şi controlul efectiv al acelei întreprinderi de transport aerian aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea de transport aerian sau cetãţenilor statului respectiv.
5. Întreprinderea de transport aerian desemnatã care a fost astfel autorizata potrivit paragrafului 2 al acestui articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia ca un tarif stabilit în conformitate cu prevederile art. 9 al acestui acord sa fie în vigoare în legatura cu acest serviciu.
ART. 4
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce, sa suspende, sa limiteze sau sa impunã condiţii la autorizaţiile de exploatare sau tehnice acordate întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã atunci când:
a) proprietatea preponderenta şi controlul efectiv al acelei întreprinderi de transport aerian nu aparţin partii contractante care desemneazã întreprinderea de transport aerian sau cetãţenilor statului respectiv;
b) acea întreprindere de transport aerian nu reuşeşte sa se conformeze legilor şi regulamentelor celuilalt stat; sau
c) întreprinderea de transport aerian nu reuşeşte sa exploateze în conformitate cu condiţiile prevãzute în acest acord.
2. Acest drept va fi exercitat numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al acestui articol sînt esenţiale pentru a preveni noi nerespectari a alin. b) sau c) din paragraful 1 al acestui articol. ART. 5
Aplicarea legilor
1. Legile şi regulamentele unui stat referitoare la intrarea sau ieşirea din teritoriul sau a aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale sau la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave, în timp ce se afla pe teritoriul sau, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã şi vor fi respectate de cãtre aceste aeronave la intrare sau ieşire, precum şi în timp ce se afla pe teritoriul primei pãrţi contractante.
2. Legile şi regulamentele unui stat referitoare la intrarea sau ieşirea din teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor, mãrfii sau poştei transportate de aeronava, inclusiv reglementãrile referitoare la intrare, ieşire, imigrare, paşapoarte, vama şi carantina, vor fi respectate de cãtre pasageri, echipaje sau, în numele lor precum şi în privinta mãrfii sau poştei, de cãtre întreprinderea de transport aerian a celeilalte pãrţi contractante la intrarea sau la ieşirea din, precum şi în timp ce se afla pe teritoriul primei pãrţi contractante.
ART. 6
Certificate şi licenţe
1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele emise sau validate de o parte contractantã şi încã în vigoare vor fi recunoscute ca valabile de cealaltã parte contractantã, cu condiţia ca cerinţele în baza caraora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe sa fie egale cu sau peste standardele minime care pot fi stabilite conform convenţiei.
2. Totuşi, în scopul efectuãrii zborurilor deasupra propriului sau teritoriu, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoascã valabilitatea brevetelor de aptitudine şi a licenţelor acordate cetãţenilor sãi de cãtre un alt stat.
ART. 7
Capacitatea
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor pãrţi contractante vor avea posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. În exploatarea serviciilor convenite, întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va tine seama de interesele întreprinderii de transport aerian a celeilalte pãrţi contractante, pentru a nu se afecta serviciile pe care aceasta din urma le asigura pe rutele specificate sau pe o parte a aceloraşi rute.
3. Serviciile convenite efectuate de întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor pãrţi contractante vor fi corelate raţional cu cererile publicului pentru transport pe rutele specificate şi vor avea ca obiectiv principal asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacitãţi adecvate pentru a satisface cererile curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfa şi posta între teritoriile pãrţilor contractante.
4. Prevederile pentru transportul pasagerilor, mãrfii şi poştei, atât imbarcat, cat şi debarcat în puncte de pe teritoriul unor tari terţe pe rutele specificate, vor fi în conformitate cu principiul general dupã care capacitatea va fi adaptatã:
a) cerinţelor de trafic între ţãrile de origine şi ţãrile de destinaţie;
b) cerinţelor unei exploatãri economice a întregii rute;
c) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de linia aerianã, dupã ce au fost luate în consideraţie interesele altor servicii de transport, stabilite de întreprinderile de transport aerian ale statelor din acea regiune.
5. Înainte de începerea serviciilor convenite şi pentru orice schimbãri ulterioare ale capacitãţii, întreprinderile de transport aerian desemnate se vor asigura ca au aprobarea autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante pentru aplicarea practica a principiilor conţinute în paragrafele precedente ale acestui articol.
ART. 8
Statistici
Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor furniza autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante, la cererea acestora din urma, acele date periodice sau situaţii statistice care pot fi în mod rezonabil cerute, în scopul revederii capacitãţii asigurate pe serviciile convenite de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a primei pãrţi contractante.
Aceste date vor conţine toate informaţiile necesare pentru stabilirea volumului de trafic transportat de cãtre întreprinderea de transport aerian pe serviciile convenite, precum şi a originii şi a destinaţiei acestui trafic.
ART. 9
Tarife
1. Tarifele care urmeazã sa fie aplicate de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a unei pãrţi contractante pentru serviciile cuprinse în prezentul acord vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, inclusiv costul exploatãrii, caracteristicile serviciului, procentele comisionului, un beneficiu rezonabil, precum şi de tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care exploateazã în întregime sau parţial aceeaşi ruta.
2. Tarifele la care s-au fãcut referiri în paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacã este posibil, de întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor pãrţi contractante, dupã discutarea cu autoritãţile lor aeronautice respective şi dupã consultarea, dacã este cazul, cu alte întreprinderi de transport aerian.
3. Înţelegerea la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui articol se va realiza, acolo unde este posibil, prin folosirea procedurii internaţionale corespunzãtoare de stabilire a tarifelor.
4. Tarifele convenite în conformitate cu paragrafele 2 şi 3 ale acestui articol, inclusiv aranjamentele tarifare comune prezentate de o singura întreprindere de transport aerian în numele tuturor întreprinderilor de transport aerian interesate, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante, împreunã cu o justificare, care poate fi cerutã de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data propusã pentru introducerea tarifelor. În cazuri speciale, aceasta perioada poate fi redusã, sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
5. Aprobarea sau dezacordul va fi comunicat în mod expres într-o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii spre aprobare. În cazul reducerii acestei perioade, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, autoritãţile aeronautice pot conveni ca perioada în care se va comunica aprobarea sau dezacordul sa fie redusã în mod corespunzãtor.
6. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rãmâne în vigoare pana în momentul stabilirii unui nou tarif. Totuşi, perioada de valabilitate a unui tarif nu va fi prelungitã mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data la care altfel ar fi expirat.
7. Dacã un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragrafele 2 şi 3 ale acestui articol sau dacã în cursul perioadei prevãzute la paragraful 5 al acestui articol s-a notificat dezacordul privind acest tarif, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor strãdui sa stabileascã tariful prin înţelegere între ele.
8. Dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţile contractante nu pot stabili un tarif în conformitate cu paragraful 7 al acestui articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 18 al prezentului acord.
ART. 10
taxe vamale
1. La sosirea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante aeronavele exploatate în cadrul serviciilor internaţionale de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante, echipamentul lor obişnuit, carburanţii, lubrifianţii, rezervele tehnice consumabile, piesele de schimb, motoarele şi proviziile de bord, inclusiv dar nu limitate la astfel de articole cum ar fi articolele alimentare, bãuturile, tutunul, care se afla la bordul acestor aeronave, vor fi scutite, pe baza de reciprocitate, de toate taxele vamale, accize, taxe de inspecţie şi de taxe şi impozite similare care nu reprezintã costul unor servicii prestate, cu condiţia ca aceste echipamente şi rezerve sa rãmânã la bordul aeronavelor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de taxele şi impozitele prevãzute la paragraful 1 al acestui articol, cu excepţia plãţilor care reprezintã costul serviciului prestat:
a) proviziile de bord, introduse sau livrate pe teritoriul unei pãrţi contractante şi imbarcate, în limite rezonabile, pentru a fi consumate la bordul aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate a celeilalte pãrţi contractante, folosite pe un serviciu aerian internaţional;
b) echipamentele de sol şi piesele de schimb, inclusiv motoarele, introduse pe teritoriul unei pãrţi contractante pentru deservirea, întreţinerea şi repararea aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate a celeilalte pãrţi contractante, folosite pe un serviciu aerian internaţional; şi
c) carburanţii, lubrifianţii şi rezervele tehnice consumabile, introduse sau livrate pe teritoriul unei pãrţi contractante pentru a fi consumate de aeronavele întreprinderii de transport aerian desemnate a celeilalte pãrţi contractante, folosite pe un serviciu aerian internaţional, chiar şi atunci când aceste rezerve urmeazã sa fie folosite în cadrul unei pãrţi a cãlãtoriei efectuate deasupra teritoriului partii contractante pe care acestea sunt imbarcate.
3. La cerere, echipamentul şi rezervele la care s-au fãcut referiri în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol pot fi puse sub supraveghere sau control vamal.
4. Marfa sau bagajele în tranzit direct transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi de transport aerian desemnate vor fi scutite de taxe vamale.
ART. 11
taxe aeroportuare
Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv de pe teritoriul Etiopiei Socialiste, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãin ce opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 12
Aprobarea orarelor
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate vor conveni în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar termenul de 60 (şaizeci) de zile poate fi modificat, dacã autoritãţile aeronautice se pun de acord.
3. În cazul în care întreprinderile de transport aerian desemnate nu vor reusi sa cada de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice. Aceeaşi procedura este valabilã şi în situaţia când întreprinderile de transport aerian desemnate nu cad de acord privind schimbarea ulterioara a orarelor în vigoare. În aceasta din urma situaţie, orarele existente vor ramne în vigoare 6 (şase) luni, perioada de timp în care autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
ART. 13
Operaţiuni comerciale
1. Întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va avea dreptul, în conformitate cu legile şi regulamentele celuilalt stat referitoare la intrare, şedere şi angajare, sa aducã şi sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante personalul propriu de conducere, personalul tehnic şi alţi specialişti necesari asigurãrii serviciilor aeriene.
2. Personalul reprezentantelor va avea cetãţenia unuia dintre statele cãrora le aparţin cele doua întreprinderi de transport aerian desemnate; pãrţile contractante pot aproba excepţii.
3. Fiecare parte contractantã acorda întreprinderii de transport aerian desemnate a celeilalte pãrţi contractante dreptul de transfer în valuta liber convertibilã, la cursul oficial de schimb, al excedentului dintre încasãri şi cheltuieli realizat pe teritoriul sau în legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, poştei şi mãrfii.
4. Exploatarea serviciilor convenite va fi supusã încheierii înţelegerilor comerciale, precum şi celor de vânzãri şi de handling, între cele doua întreprinderi de transport aerian desemnate, în conformitate cu legile şi regulamentele statelor respective şi cu prevederile prezentului acord.
5. Organele competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionari a reprezentantei întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 14
Consultãri
Fiecare parte contractantã poate cere oricând consultãri referitoare la îndeplinirea, interpretarea, aplicarea sau amendarea acestui acord sau la respectarea prevederilor acestuia. Aceste consultãri vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data la care cealaltã parte contractantã primeşte cererea, în afarã de cazul când se convine altfel de cãtre pãrţile contractante.
ART. 15
Amendamente
1. Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al pãrţilor. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atentie şi în spirit favorabil orice propunere prezentatã de cealaltã parte contractantã. Orice modificare sau completare convenitã va intra în vigoare atunci când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Anexa la acord va putea fi modificatã sau completatã şi de autoritãţile aeronautice. Orice modificare sau completare adusã la anexa acordului va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã, printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
3. Negocierile privind modificarea sau completarea acordului sau a anexei sale vor trebui sa înceapã în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
ART. 16
Concordanta cu acordurile multilaterale
Acest acord şi anexa sa vor fi amendate pentru a se conformã oricãrui acord multilateral care poate deveni aplicabil pentru ambele pãrţi contractante.
ART. 17
Înregistrarea la O.A.C.I.
Acest acord, anexa şi orice amendamente la acestea vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Diferende
Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Dacã autoritãţile aeronautice menţionate nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 19
Expirarea
Fiecare parte contractantã poate sa notifice oricând celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a denunta acest acord; aceasta notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz, acordul va expira la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în fãrã de cazul când notificarea de denunţare este retrasã printr-o înţelegere înainte de data expirãrii acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 (paisprezece) zile dupã primirea notificãrii de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 20
Intrarea în vigoare
Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Semnat la 14 iulie 1983, la Addis Abeba, în doua exemplare originale, fiecare exemplar în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Guvernul Republicii Socialiste România, Pentru Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste
Ştefan Andrei, ministrul afacerilor externe Ato Yusuf Ahmed, ministrul transporturilor şi comunicaţiilor

ANEXA 1
A
TABELE DE RUTA
I
- Rute pe care pot fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România:
puncte intermediare:
puncte:
puncte mai departe:
şi mai departe:
în ambele sensuri.
II
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste:
Puncte în Etiopia Socialistã:
puncte intermediare:
puncte în Republica Socialistã România:
puncte mai departe:
şi mai departe:
în ambele sensuri
B
1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul întreprinderii aeriene desemnate.
2. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în tari terţe unde fiecare întreprindere aerianã desemnatã va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa şi posta cu destinaţia, respectiv cu provenienta, pe teritoriul Etiopiei Socialiste sau pe teritoriul Republicii Socialiste România.
3. Zboruri suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prelabile, facuta de fiecare întreprindere de transport aerian.
4. În momentul începerii serviciilor aeriene, cele doua întreprinderi aeriene desemnate vor convenit rutele şi orarele care vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.
────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016