Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 13 martie 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind transporturile maritime    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 13 martie 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind transporturile maritime

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 7 august 1987

Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh, denumite in continuare parti contractante,
animate de dorinta de a promova relatiile de prietenie care exista intre cele doua tari,
de a contribui la dezvoltarea cooperarii internationale in domeniul navigatiei maritime,
pe baza principiilor deplinei egalitati in drepturi, al independentei si suveranitatii nationale, neamestecului in treburile interne si avantajului reciproc,
fiind convinse de importanta cresterii si diversificarii cooperarii intre tarile in curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea economica accelerata si progres social, pentru reducerea si lichidarea decalajului economic intre aceste tari si tarile dezvoltate din punct de vedere economic, cerinta esentiala pentru stabilirea unei noi ordini economice internationale,
au convenit cele ce urmeaza:

ART. I
1. In sensul prevederilor prezentului acord, termenii urmatori au intelesul de mai jos:
a) prin termenul nava unei parti contractante se intelege orice nava comerciala care poarta pavilionul acestei parti in conformitate cu legislatia sa;
b) prin termenul membru al echipajului navei se intelege orice persoana, inclusiv comandantul, care in timpul voiajului indeplineste indatoririle legate de exploatarea sau de intretinerea navei si este inscrisa in rolul de echipaj.
2. Termenul de mai sus nu include navele de razboi, vasele de pescuit si orice alte nave care nu sint destinate pentru a transporta calatori sau marfuri.
ART. II
Partile contractante vor stimula si vor crea conditiile cele mai favorabile pentru libera participare a navelor celeilalte parti contractante la transporturile maritime internationale.
ART. III
Partile contractante vor incuraja intreprinderile de transporturi maritime din cele doua state sa stabileasca, in conditii de eficienta economica, linii regulate de navigatie intre porturile celor doua state, care sa fie deservite de nave sub pavilionul Republicii Socialiste Romania si de nave sub pavilionul Republicii Populare Bangladesh, in scopul de a dezvolta in continuare schimburile comerciale intre ele.
ART. IV
1. Navele uneia dintre partile contractante au dreptul sa efectueze transporturi comerciale de marfuri si pasageri intre porturile celor doua state, precum si intre acestea si cele ale unor state terte.
2. Prevederile prezentului acord nu se aplica la operatiunile de cabotaj. Nu se vor considera cabotaj situatiile in care navele uneia dintre partile contractante navigheaza dintr-un port in alt port al celeilalte parti contractante pentru a descarca marfuri si pasageri adusi de aceasta nava dintr-un alt stat sau pentru a lua la bord marfuri si pasageri pentru a fi transportati in alt stat.
ART. V
1. Navelor unei parti contractante, precum si incarcaturilor acestora, li se va acorda regimul natiunii celei mai favorizate la sosire, plecare si stationare in porturile si locurile de ancorare ale celeilalte parti contractante.
2. In principal, regimul natiunii celei mai favorizate se va acorda cu privire la: libertatea de acces in porturi a navelor; atribuirea locurilor pentru nave la chei; folosirea instalatiilor portuare, inclusiv a echipamentului docurilor de incarcare-descarcare aflat pe chei sau plutitor, de stivuire-depozitare; utilizarea altor instalatii pentru navigatie si servicii de pilotaj; stationarea in port si rada, executarea de manevre si transbordarea marfurilor; perceperea diverselor impozite si taxe privind navele si activitatea lor comerciala; aprovizionarea navelor, membrilor echipajului si pasagerilor cu cele necesare; indeplinirea formalitatilor de vama, carantina, de control la trecerea frontierei de stat, precum si aplicarea regulilor portuare.
3. Nici una dintre navele uneia dintre partile contractante nu va executa servicii portuare, inclusiv servicii de pilotare si remorcare in porturile si apele celeilalte parti contractante si nici operatii de ranfluare, salvare si asistenta, care sint de competenta exclusiva a navelor sub pavilion national.
ART. VI
Fiecare parte contractanta va acorda detinatorilor documentelor de identitate, eliberate de autoritatile competente ale celeilalte parti contractante, drepturile prevazute la art. VII si VIII ale prezentului acord. Aceste documente de identitate sint:
a) pentru marinarii navelor romane - "Carnetul de marinar";
b) pentru marinarii navelor din Bangladesh - "Continuous discharge certificate", eliberat de comisarul maritim al Guvernului Republicii Populare Bangladesh.
ART. VII
1. Detinatorii documentelor de identitate specificate la art. VI al prezentului acord au permisiunea sa coboare la tarm in timpul stationarii navei in porturile celeilalte parti contractante, cu conditia ca lista echipajului sa fi fost prezentata de capitanul navei autoritatilor competente, in conformitate cu legislatia si alte reglementari din acel port.
2. La debarcare sau intoarcerea pe nava, persoanele sus-mentionate vor tine seama de legislatia si reglementarile de frontiera si vamale in vigoare.
3. Membrii echipajului unei nave care apartine unei parti contractante pot tranzita sau ramine temporar pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a ajunge pe nava, pentru a contacta pe reprezentantii diplomatici si consulari ai statului de care apartin, pentru a-si ingriji sanatatea sau pentru orice alte motive admise de autoritatile competente.
4. Fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriu a marinarilor pe care ii considera indezirabili.
ART. VIII
1. Detinatorilor documentelor de identitate, specificate in art. VI al prezentului acord, in calitate de pasageri ai oricarui mijloc de transport, li se va permite sa intre pe teritoriul celeilalte parti contractante sau sa traverseze teritoriul acesteia in tranzit catre navele lor sau de la o nava la alta, calatorind spre tara lor sau in oricare alta directie, cu conditia unei aprobari anterioare a autoritatii competente a partii contractante in chestiune, in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare.
2. Facilitatile de tranzit prevazute la paragraful 1 de mai sus vor fi, de asemenea, acordate detinatorilor documentelor de identitate ale marinarilor care nu sint cetateni ai uneia dintre partile contractante, cu conditia ca intoarcerea pe teritoriul partii contractante pe ale carei nave sint angajati sa fie garantata acestor marinari.
ART. IX
1. Daca o nava a unei parti contractante sufera un naufragiu, esueaza, este aruncata la tarm sau sufera orice alt accident in largul coastelor celeilalte parti contractante, navei, incarcaturii ei, echipajului pasagerilor acesteia li se vor acorda, pe teritoriul acesteia, aceleasi facilitati si asistenta ca cele acordate navelor nationale, incarcaturilor, echipajelor si pasagerilor acestora.
2. Autoritatile competente ale unei parti contractante linga tarmul careia o nava apartinind celeilalte parti contractante a suferit un naufragiu sau alt accident vor notifica imediat aceste evenimente celui mai apropiat reprezentant consular al statului al carui pavilion il poarta nava, sau, in absenta acestuia, misiunii diplomatice a statului respectiv.
3. Incarcatura si bunurile descarcate sau salvate de pe nava specificata la paragraful 1 de mai sus nu vor fi supuse taxelor vamale de orice fel, cu conditia ca:
a) sa nu fie livrate spre folosinta sau consum pe teritoriul celeilalte parti contractante si
b) sa se informeze, cit mai curind posibil, autoritatile vamale ale acesteia in scopul supravegherii acestei incarcaturi si bunurilor.
ART. X
1. Pentru a promova participarea navelor Republicii Socialiste Romania si ale Republicii Populare Bangladesh la comertul maritim intre porturile tarilor respective, fiecare parte contractanta va lua toate masurile pentru facilitarea si urgentarea traficului maritim intre cele doua tari.
2. In vederea realizarii acestui obiectiv, companiile nationale de navigatie desemnate ale celor doua tari vor incheia un acord de linie pentru impartirea in mod egal, atit in ceea ce priveste tonajul, cit si navlul, a totalitatii incarcaturilor care se transporta intre cele doua tari.
3. In cazul in care compania de navigatie desemnata a unei parti contractante nu poate transporta o parte din cota sa, poate angaja tonaj preferind in primul rind navele companiei de navigatie desemnate ale celeilalte parti contractante.
4. Partile contractante vor lua, de asemenea, masurile corespunzatoare in vederea impartirii in mod cit mai egal posibil a transporturilor de marfuri in vrac si de alte incarcaturi de linie care se realizeaza intre cele doua state.
5. In eventualitatea in care una dintre partile contractante nu poate acoperi relatiile comerciale, terte tari pot participa la transportul marfurilor cu permisiunea organelor competente ale partilor contractante.
ART. XI
1. Fiecare parte contractanta acorda companiilor de navigatie ale celeilalte parti contractante dreptul de a folosi, in scopul de a efectua plati, veniturile si alte incasari primite pe teritoriul sau, care decurg din transportul maritim.
2. Fiecare parte contractanta acorda acelorasi companii dreptul de a transfera astfel de venituri si incasari dupa ce s-au scazut toate taxele mentionate mai sus (pe teritoriul celeilalte parti contractante) in conformitate cu legislatia si reglementarile acelei parti.
ART. XII
Navele care fac escala pentru motivele aratate mai jos vor fi tratate in conformitate cu regulile si reglementarile aplicabile in porturile fiecarei parti contractante:
a) navele care intra pe lest;
b) navele care intra in port in mod voit sau obligate, cu incarcatura, si pleaca din port fara a efectua vreo operatiune comerciala;
c) navele care fac escala in port pentru aprovizionarea cu apa, combustibil, provizii, precum si in scopul de a obtine ajutor medical pentru membrii echipajului sau calatori pentru cel mult 24 de ore;
d) intrarea fortata in port a navelor pentru descarcare-reincarcare pe nava fara depozitare sau transbordarea pe o alta nava in caz de nenavigabilitate a primei nave; cheltuielile echipajului si vinzarea bunurilor de pe aceasta;
e) retinerea unei parti din incarcatura la bord, destinata pentru alte state/porturi;
f) nave care navigheaza dintr-un port intr-altul al aceleiasi parti contractante pentru a completa incarcatura destinata unui alt port.
ART. XIII
1. Nationalitatea navelor unei parti contractante va fi recunoscuta de cealalta parte contractanta pe baza documentelor care se afla la bordul navei, eliberate conform legilor si reglementarilor in vigoare in statul al carui pavilion il poarta nava respectiva.
2. Documentele unei nave, inclusiv certificatele de tonaj, eliberate in conformitate cu legile si alte reglementari ale statului al carui pavilion il poarta nava respectiva, vor fi recunoscute de catre autoritatile celuilalt stat.
3. In cazul modificarii sistemului de masurare a capacitatii navelor de catre una dintre cele doua parti contractante, cealalta parte contractanta va fi informata despre aceasta in scopul stabilirii conditiilor de echivalenta.
ART. XIV
1. Statutul juridic al navei unei parti contractante se determina in conformitate cu legislatia statului al carui pavilion il poarta acea nava.
2. Nava unei parti contractante nu poate fi supusa nici unei masuri asiguratorii de sechestrare sau executare decit pentru obligatiile intreprinderii de care aceasta apartine. Partile contractante se obliga sa examineze toate posibilitatile pentru gasirea unei solutii amiabile in vederea evitarii unor asemenea masuri.
3. Organele competente ale unei parti contractante, in cazul in care intentioneaza sa aplice, in conformitate cu legislatia acesteia, masuri asiguratorii, de sechestrare sau executare asupra unei nave, asupra incarcaturii ori asupra oricaror bunuri aflate la bordul navei sau sa intreprinda cercetari ori sa aplice masuri de constringere impotriva membrilor echipajului sau a altor persoane aflate la bordul unei nave a celeilalte parti contractante, vor instiinta in prealabil oficiul consular al acestei din urma parti contractante, pentru ca un reprezentant consular sa poata asista la efectuarea unor astfel de masuri. Daca, in cazuri urgente, instiintarea oficiului consular nu a fost posibila sau daca functionarul consular nu a fost prezent la aplicarea masurilor, autoritatile partii contractante vor instiinta oficiul consular despre masurile dispuse. In lipsa unui oficiu consular, instiintarile prevazute in prezentul alineat vor fi facute misiunii diplomatice.
4. Inainte, in timpul sau dupa aplicarea masurilor de mai sus, partile contractante vor asigura ca libera comunicare a comandantului navei cu oficiul consular, cu misiunea diplomatica si cu reprezentantii intreprinderilor sau firmelor sau cu organele competente din tara sa nu fie, in nici un fel, limitata sau ingradita.
ART. XV
1. Cu exceptia cazului in care exista o cerere a comandantului navei sau a oficiului consular, autoritatile competente ale statului unde este stationata o nava a celeilalte parti contractante nu vor interveni in problemele privind regulamentul intern al navei, cum ar fi relatiile dintre membrii echipajului, probleme legate de activitate, disciplina si altele care au legatura cu reglementarile interne, cu conditia ca acestea sa nu aduca atingere ordinii publice si securitatii statului de resedinta si sa nu priveasca pe cetatenii statului respectiv sau alte persoane decit membrii echipajului.
2. Dispozitiile prezentului articol nu se aplica controlului vamal, de pasapoarte, sanatatii publice, salvarii pe mare, prevenirii poluarii apelor marii sau altor masuri intreprinse la cererea sau cu consimtamintul comandantului navei.
ART. XVI
Autoritatile competente ale partilor contractante se vor intilni periodic in scopul examinarii modalitatilor de aplicare a prezentului acord, facilitarii schimbului de pareri asupra problemelor de interes comun referitoare la transporturile maritime, precum si in vederea cooperarii pentru eliminarea obstacolelor sau dificultatilor susceptibile sa impiedice dezvoltarea navigatiei maritime intre cele doua state.
Autoritatile competente sint:
- pentru Republica Socialista Romania: Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale;
- pentru Republica Populara Bangladesh: Ministerul Porturilor, Navigatiei si Transporturilor Navale Interioare.
ART. XVII
1. Nava, membrii echipajului si celelalte persoane, precum si incarcatura si alte bunuri aflate la bordul navei unei parti contractante, beneficiaza in porturile si in apele teritoriale ale celeilalte parti contractante de protectie, potrivit legislatiei acesteia, care sa asigure securitatea impotriva capturarii navei sau savirsirii oricaror alte acte ilicite de natura sa puna in pericol siguranta navei, persoanelor, incarcaturii sau altor bunuri aflate la bordul navei ori operatiunile si serviciile portuare interesind aceasta nava.
2. Partea contractanta pe teritoriul careia s-a produs un asemenea act ilicit va lua de indata masurile necesare pentru inlaturarea acestuia, informind totodata oficiul consular sau misiunea diplomatica a celeilalte parti contractante. Pentru incetarea de urgenta a actului ilicit, partile contractante vor conveni masuri corespunzatoare.
3. In cazul in care partea contractanta detine informatii ca asupra unei nave a celeilalte parti contractante, aflata in porturile sau apele sale teritoriale, se incearca comiterea unui act ilicit, va lua masurile necesare pentru a impiedica sau a respinge acest act ilicit, precum si pentru protectia navei, membrilor echipajului, altor persoane si a incarcaturii aflate la bord.
4. La cererea unei parti contractante, cealalta parte contractanta ia masuri speciale in cadrul reglementarilor sale interne pentru prevenirea unor asemenea acte ilicite.
ART. XVIII
Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al partilor contractante. In acest scop, fiecare parte contractanta va examina, in spirit favorabil, orice propunere prezentata de cealalta parte contractanta. Orice modificare sau completare convenita va intra in vigoare cind partile contractante isi vor notifica reciproc indeplinirea cerintelor legislatiei lor pentru intrarea in vigoare a acordurilor internationale.
ART. XIX
Orice diferend sau neintelegere privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri intre autoritatile competente desemnate ale partilor contractante. In cazul in care aceste autoritati nu ajung la un acord, diferendul sau neintelegerea va fi solutionata pe cale diplomatica.
ART. XX
In ceea ce priveste alte probleme, nereglementate de prezentul acord, se va aplica legislatia nationala a fiecarei parti contractante.
ART. XXI
1. Prezentul acord se va aplica provizoriu de la data semnarii si va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi vor comunica reciproc indeplinirea cerintelor legislatiei lor pentru intrarea in vigoare a acordurilor internationale.
2. Acordul a fost incheiat pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare si se va prelungi de fiecare data pentru noi perioade de 5 ani, in mod automat, daca nici una dintre partile contractante nu-l va denunta in scris cu 6 luni inainte de expirarea fiecarei perioade de valabilitate.

Semnat la Dhaka la 13 martie 1987, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, bengali si engleza, ambele exemplare fiind egal autentice; in caz de divergenta va prevala textul in limba engleza.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste Romania,
Dimitrie Ancuta,
viceprim-ministru al guvernului

Pentru Guvernul
Republicii Populare Bangladesh,
Kazi Zafar Ahmed,
viceprim-ministru,
ministrul porturilor, navigatiei si
transporturilor navale interioare
──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016