Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 13 ianuarie 1970  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind micul trafic de calatori in zona de frontiera    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 13 ianuarie 1970 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind micul trafic de calatori in zona de frontiera

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 101 din 10 august 1970
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,
în dorinta de a întãri şi dezvolta în continuare relaţiile de prietenie dintre cele doua state, precum şi de a facilita cãlãtoriile cetãţenilor lor domiciliaţi în zona micului trafic de frontiera,
au convenit sa încheie prezentul acord.

În acest scop, pãrţile au numit împuterniciţii lor:
guvernul Republicii Socialiste România pe Eugen Luchian - şef de secţie la Consiliul de Miniştri;
guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pe Franjo Micetic - director în Secretariatul Federal pentru Afacerile Interne,
care, dupã schimbul împuternicirilor gãsite în buna şi cuvenitã forma, au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Prin zona micului trafic de frontiera, în sensul prezentului acord, se înţelege fisia de teritoriu care se întinde pe o adîncime de 15 km de o parte şi de alta de la linia frontierei de stat romano-iugoslave.
La frontiera de apa, fisia de teritoriu se mãsoarã de la malul apei.
Zona micului trafic de frontiera cuprinde localitãţile menţionate în anexa nr. I, care face parte integrantã din prezentul acord.
ART. 2
De prevederile prezentului acord beneficiazã cetãţenii fiecãrei pãrţi contractante cu domiciliul în zona micului, trafic de frontiera de pe teritoriul sau, care cãlãtoresc în zona micului trafic de frontiera de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Trecerea frontierei de stat, potrivit prezentului acord, se efectueazã fãrã viza, pe baza permisului de trecere a frontierei eliberat în acest scop de cãtre organele competente ale fiecãrei pãrţi contractante.
Copilul minor care, conform legislaţiei interne a fiecãrei pãrţi contractante, nu are dreptul la buletin de identitate, va avea înscrise numele şi prenumele precum şi locul şi data naşterii în permisul de trecere a frontierei al unuia din pãrinţi sau al altui reprezentant legal; în cazul în care copilul minor cãlãtoreşte singur, acesta va avea permis de trecere a frontierei.
Forma şi conţinutul permisului de trecere a frontierei sînt prevãzute în anexa nr. II, care face parte integrantã din prezentul acord.
ART. 4
Permisul de trecere a frontierei da dreptul la patru cãlãtorii pe an cu durata de pînã la şase zile de şedere pentru fiecare cãlãtorie, în zona micului trafic de frontiera a celeilalte pãrţi contractante.
În cazuri deosebite (naşteri, cãsãtorii, îmbolnãviri grave, decese), titularul permisului poate efectua, în cursul aceluiaşi an, şi alte cãlãtorii.
Durata şederii poate fi prelungitã cu cel mult zece zile numai în cazuri deosebite (naşteri, cãsãtorii, îmbolnãviri grave, decese), de organele competente ale statului de resedinta. Termenul de valabilitate pentru care se elibereazã permisul de trecere a frontierei se stabileşte în conformitate cu legislaţia interna a statului emitent.
În cazul pierderii, dispariţiei sau distrugerii permisului de trecere a frontierei pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, titularul acestuia este obligat sa anunţe imediat faptul organelor competente ale statului de resedinta.
În situaţiile prevãzute la alineatul precedent, organele competente vor elibera o dovada din care sa rezulte cele declarate, pe baza cãreia persoana în cauza se va putea întoarce în ţara.
ART. 5
Posesorii permiselor de trecere a frontierei ai fiecãrei pãrţi contractante pot trece frontiera, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, prin punctele deschise traficului internaţional de cãlãtori şi prin punctele deschise pentru micul trafic de cãlãtori de la frontiera de stat romano -iugoslava. Înapoierea se poate face prin oricare din aceste puncte, cu condiţia ca titularul permisului, în deplasarea sa, sa nu depãşeascã zona micului trafic. Punctele deschise pentru micul trafic de cãlãtori sînt cele prevãzute în anexa nr. III, care face parte integrantã din prezentul acord.
Trecerea frontierei prin punctele deschise micului trafic de cãlãtori se va efectua numai pe timpul zilei, între orele 8-16, ora Republicii Socialiste România şi 7-15, ora Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Prin punctele de frontiera deschise traficului internaţional de cãlãtori trecerea se poate face la orice ora.
Trecerea frontierei de stat se va putea face pe jos sau cu orice mijloc de transport, cu excepţia celor cu tracţiune animala.
Persoanele care trec frontiera în cadrul micului trafic de cãlãtori se vor supune controlului organelor de frontiera.
ART. 6
Cetãţenii care trec frontiera de stat în cadrul micului trafic de cãlãtori pot introduce şi scoate bunuri, cu respectarea legislaţiei interne a fiecãrei pãrţi contractante.
Efectele şi obiectele de uz personal necesare pe timpul cãlãtoriei, precum şi mijloacele de transport, sînt scutite de taxe vamale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu obligaţia scoaterii lor din ţara la plecare.
În ceea ce priveşte introducerea şi scoaterea mijloacelor de plata, a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, precum şi a obiectelor de arta sau cultural-ştiinţifice, se va aplica legislaţia interna a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 7
Cetãţenii unei pãrţi contractante sînt obligaţi ca pe timpul şederii pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante sa respecte legile acesteia.
Fiecare parte contractantã are dreptul sa refuze intrarea sau sa intrerupa şederea pe teritoriul sau cetãţenilor celeilalte pãrţi contractante, care incalca prevederile prezentului acord sau legile sale interne.
ART. 8
În cazul apariţiei unor situaţii epidemiologice, epizootice, epifitii sau de alta natura în zona micului trafic de frontiera, trecerea în cadrul micului trafic de cãlãtori poate fi suspendatã temporar. Partea contractantã pe teritoriul cãreia s-a ivit o asemenea situaţie va informa de îndatã, pe cale diplomaticã, cealaltã parte contractantã despre introducerea, respectiv ridicarea unor asemenea mãsuri.
ART. 9
Trecerea frontierei de stat cu ocazia unor sarbatori organizate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante se va efectua pe baza înţelegerilor bilaterale anuale, în afarã cãlãtoriilor prevãzute la articolul 4 al prezentului acord.
ART. 10
În scopul aplicãrii prevederilor prezentului acord, se instituie o comisie mixtã permanenta romano-iugoslava pentru micul trafic de cãlãtori în zona de frontiera compusa din opt membri.
Fiecare parte contractantã va avea în comisie cîte patru membri numiţi de guvernul acesteia. Numele membrilor se va comunica pe cale diplomaticã; în acelaşi mod se va proceda şi cu eventualele schimbãri ale membrilor comisiei.
În lucrãrile ei comisia poate folosi şi experţi.
Comisia se va intilni o data pe an alternativ în Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia.
Comisia va avea sarcina de a rezolva situaţiile care se vor ivi ca urmare a aplicãrii prezentului acord şi va adopta mãsuri cu privire la îmbunãtãţirea aplicãrii prevederilor acestuia.
Comisia va întocmi la fiecare intilnire un proces-verbal, care va fi supus aprobãrii guvernelor celor doua pãrţi contractante.
Comisia va putea face şi propuneri privind îmbunãtãţirea micului trafic de cãlãtori în zona de frontiera, care vor fi supuse aprobãrii guvernelor celor doua pãrţi contractante. Comisia va adopta un regulament de funcţionare.
ART. 11
Prezentul acord va fi supus aprobãrii guvernului fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare la şaizeci de zile de la data schimbului de note prin care se confirma aprobarea lui.
Prezentul acord s-a încheiat pe timp nelimitat şi va rãmîne în vigoare încã şaizeci de zile de la data la care va fi denunţat, pe cale diplomaticã, de una din pãrţile contractante. Acordul s-a încheiat la Belgrad la data de 13 ianuarie 1970, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi limba sirbo-croatã, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

ANEXA 1
Localitãţile cuprinse în zona micului trafic de frontiera, potrivit articolului I alineatul 3 din acord, sînt urmãtoarele:
A. Pe teritoriul Republicii Socialiste România:
JUDEŢUL TIMIS
1) Comuna BEBA VECHE, cu satele:
- Beba Veche
- Cherestur
- Pordeanu
2) Comuna DUDESTII VECHI, cu satele:
- Dudestii Vechi
- Cheglevici
- Colonia Bulgara
- Valcani
3) Oraşul SINNICOLAU MARE
4) Comuna TEREMIA MARE, cu satele:
- Teremia Mare
- Nerau
- Teremia Mica
5) Comuna LOVRIN, cu satele:
- Lovrin
- Gottlob
- Tomnstic
- Vizejdia
6) Comuna COMLOSU MARE, cu satele:
- Comlosu Mare
- Comlosu Mic
- Lungã
7) Comuna LENAUHEIM, cu satele:
- Lenauheim
- Bulgarus
- Grabat
8) Oraşul JIMBOLIA
9) Comuna CARPINIS, cu satele:
- Carpinis
- Iecea Mare
- Iecea Mica
10) Comuna BILED, cu satele:
- Biled
- Sandra
- Uihei
11) Comuna CENEI, cu satele:
- Cenei
- Bobda
- Checea
12) Comuna SACALAZ, cu satele:
- Beregsau Mare
- Beregsau Mic
13) Comuna UIVAR, cu satele:
- Uivar
- Iohanisfeld
- Otelec
- Pustinis
- Rauti
- Sinmartinu Maghiar
14) Comuna PECIU NOU, cu satele:
- Dinias
- Sinmartinu Sirbesc
15) Comuna FOENI, cu satele:
- Foeni
- Cruceni
16) COMUNA GIULVAZ, cu satele:
- Giulvaz
- Crai Nou
- Ivanda
- Rudna
17) Comuna GIERA, cu satele:
- Giera
- Granicerii
- Toager
18) Comuna CIACOVA, cu satele:
- Ciacova
- Gad
- Ghilad
- Macedonia
19) Comuna BANLOC, cu satele:
- Banloc
- Dolat
- Livezile
- Ofsenita
- Partos
- Soca
20) Comuna VOITEG, cu satul:
- Voiteg
21) Oraşul DETA, cu satul:
- Opatita
22) Comuna DENTA, cu satele:
- Denta
- Brestea
- Rovinita Mare
- Rovinita Mica
23) Comuna MORAVITA, cu satele:
- Moravita
- Dejan
- Gaiu Mic
- Stamora Germanã
24) Comuna JAMU MARE, cu satele:
- Jamu Mare
- Clopodia
- Ferendia
- Gherman
25) Comuna GATAIA, cu satele:
- Berecuta
- Birda
- Butin
- Minastire
- Percosova
- Singeorge
- Semlacu Mare
- Semlacu Mic
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
1) Comuna FOROTIC, cu satele:
- Forotic
- Brezon
- Comoriste
- Surducu Mare
2) Comuna TICVANIU MARE, cu satele:
- Ticvaniu Mare
- Cirnecea
- Secaseni
- Ticvaniu Mic
3)Comuna VARADIA, cu satele:
- Varadia
- Mercina
4) Comuna GRADINARI, cu satele:
- Gradinari
- Greoni
5) Satul Brosteni din oraşul ORAVITA
6) Comuna VRANI, cu satele:
- Vrani
- Ciortea
- Iertof
7) Comuna BERLISTE, cu satele:
- Berliste
- Iam
- Milcoveni
- Rusova Noua
- Rusova Veche
8) Comuna RACASDIA, cu satele:
- Racasdia
- Vraniut
9) Comuna CIUCHICI, cu satele:
- Ciuchici
- Macoviste
- Nicolint
- Petrilova
10) Comuna CICLOVA ROMANA, cu satele:
- Ciclova Romana
- Ilidia
- Socolari
11) Comuna NAIDAS, cu satele:
- Naidas
- Lescovita
12) Comuna SASCA MONTANĂ, cu satele:
- Sasca Montanã
- Bogodint
- Potoc
- Sasca Romana
- Slatina-Nera
13) Comuna CARBUNARI, cu satele:
- Carbunari
- Stinapari
14) Comuna SOCOL, cu satele:
- Socol
- Bazias
- Cimpia
- Pirneaura
- Zlatita
15) Comuna POJEJENA, cu satele:
- Pojejena
- Belobresca
- Divici
- Radimna
- Susca
16) Oraşul MOLDOVA NOUA, cu localitãţile componente:
- Moldova Noua
- Macesti
- Moldova Veche
- Moldovita
17) Comuna PESCARI, cu satele:
- Pescari
- Sfinta Elena
18) Comuna GIRNIC, cu satele:
- Girnic
- Padina Matei
19) Comuna SICHEVITA, cu satele:
- Sichevita
- Brestelnic
- Camenita
- Cirsie
- Cracu Almaj
- Crusovita
- Curmatura
- Frasinis
- Gornea
- Liborajdea
- Lucacevat
- Martinovat
- Ogasu Podului
- Streneac
- Valea Orevita
- Valea Ravensca
- Valea Sichevitei
- Zanou
- Zasloane
20) Comuna BERZASCA, cu satele:
- Berzasca
- Bigar
- Cozla
- Drencova
- Liubcova
21) Comuna SOPOTU NOU, cu satele:
- Ravensca
- Rachita
- Valea Rachitei
- Valea Roşie
22) Comuna TOPLET, cu satele:
- Toplet
- Birza
JUDEŢUL MEHEDINTI
1) Comuna SVINITA, cu satul:
- Svinita
2) Comuna PLAVISEVITA, cu satele:
- Plavisevita
- Baia Noua
- Dubova
- Eibenthal
- Tisovita
3) Comuna IESELNITA, cu satele:
- Ieselnita
- Ogradena
4) Oraşul ORŞOVA, cu localitãţile componente:
- Orşova
- Coramnic
- Jupalnic
- Tufari
5) Comuna ILOVITA, cu satele:
- Ilovita
- Bahna
- Moisesti
6) Comuna CIRESU, cu satele:
- Ciresu
- Bunoaica
- Negrusa
7) Comuna GODEANU, cu satele:
- Godeanu
- Paunesti
8) Municipiul TURNU SEVERIN, cu localitãţile componente:
- Turnu Severin
- Ada-Kaleh
- Gura Vaii
- Dudasu Schelei
- Schela Cladovei
- Virciorova
9) Comuna SIMIAN, suburbana a municipiului Turnu Severin, cu satele:
- Simian
- Cerneti
- Dedovita Veche
- Dedovita Noua
- Dudasu
- Erghevita
- Poroina
- Valea Copcii
10) Comuna BREZNITA-OCOL, cu satele:
- Breznita-Ocol
- Jidostita
- Magheru
- Susita
11) Comuna IZVORU BIRZII, cu satele:
- Izvoru Birzii
- Balotesti
- Halinga
- Putinei
- Rascolesti
- Schinteiesti
- Schitu Topolnitei
12) Comuna MALOVAT, cu satele:
- Malovat
- Bobaita
- Colibasi
- Lazu
- Negresti
- Pitulasi
- 23 August
13) Comuna HUSNICIOARA, cu satele:
- Husnicioara
- Alunisul
- Baditesti
- Borogea
- Celnata
- Dumbravita
- Marmanu
- Opranesti
- Peri
- Priboiesti
- Selisteni
14) Comuna HINOVA, cu satele:
- Hinova
- Bistrita
- Cirjei
- Ostrovu Corbului
15) Comuna PRUNISOR, cu satele:
- Prunisor
- Arvatesti
- Balota
- Biltanele
- Dragotesti
- Fintina Domneascã
- Ghelmegioaia
- Girnita
- Gutu
- Igiroasa
- Mijarca
- Prunaru
- Zehaia
16) Comuna LIVEZILE, cu satele:
- Livezile
- Izvoralu de Jos
- Izvoru Anestilor
- Petris
- Valea Izvorului
17) Satul MANU din comuna TIMNA
18) Comuna POROINA MARE, cu satele:
- Poroina Mare
- Fintinile Negre
- Sipotu
19) Comuna ROGOVA, cu satele:
- Rogova
- Poroinita
20) Oraşul VINJU MARE, cu satele:
- Orevita Mare
- Traian
21) Comuna VINJULET, cu satele:
- Vinjulet
- Hotarani
23) Comuna DEVESEL, cu satele:
- Devesel
- Batoti
- Bistretu
- Dunarea Mica
- Scapau
- Tismana
23) Comuna BURILA MARE, cu satele:
- Burila Mare
- Crivina
- Izvoru Frumos
- Tiganasi
- Vrancea
24) Comuna GOGOSU, cu satele:
- Gogosu
- Balta Verde
- Burila Mica
- Ostrovu
25) Comuna JIANA, cu satele:
- Jiana
- Cioroboreni
- Danceu
- Jiana Mare
- Jiana Veche
26) Comuna GRUIA, cu satele:
- Gruia
- Izvoarele
- Poiana Gruii
27) Comuna PATULELE, cu satele:
- Patulele
- Viasu
28) Comuna PRISTOL, cu satele:
- Pristol
- Cozia
29) Comuna GIRLA MARE, cu satele:
- Girla Mare
- Vrata
B. - Pe teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia:
Comuna NOVI KNZEVAC
1. Banatsko Arandjelovo
2. Djala
3. Krstur
4. Majdan
5. Novi Knezevac
6. Podlokanj
7. Rabe
Comuna COKA
1. Vrbica
2. Crna Bara
3. Banatski Monoston
4. Eoka
5. Jadzovo
6. Sanad
Comuna KIKINDA
1. Mokrin
2. Nakovo
3. Novi Kozarci
4. Rusko Selo
5. Sajan
6. Idjos
7. Banatsko Veliko Selo
8. Kikinda
Comuna NOVA CRNJA
1. Srpska Crnja
2. Radojevo
3. Vojvoda Stepa
4. Nova Crnja
5. Velike Livade
6. Toba
Comuna ZITISTE
1. Medja
2. Srpski Itebej
3. Novi Itebej
4. Hetin
5. Begejci
6. Visnjiaevo
7. Cestereg
8. Banatsko Karadjordjevo
Comuna SEEANJ
1. Jasa Tomie
2. Krajisnik
3. Sutjeska
4. Surjan
5. Boka
6. Seeanj
7. Busenje
8. Konak
Comuna PLANDISTE
1. Markoviaevo
2. Mileticevo
3. Jermenovai
4. Stãri Lec
5. Hajdui
6. Duzine
7. Velika Greda
8. Banatski Sokolac
9. Plandiste
10. Barice
11. Margita
12. Kupinik
13. Veliki Ga
Comuna VRSAC
1. Vatin
2. Vrsaeki Ritovi
3. Mali Zam
4. Veliko Srediste
5. Malo Srediste
6. Vrsac
7. Pavlis
8. Vlajkovac
9. Ritisevo
10. Gudurice
11. Markovac
12. Soeica
13. Mesia
14. Jablanka
15. Kustilj
16. Vojvodinci
17. Straza
18. Oresac
19. Zagaica
20. Patporanj
21. Parta
Comuna BELA CRKVA
1. Dobriaevo
2. Eeska Selo
3. Jasenovo
4. Kajtasovo
5. Dupljaja
6. Grebenac
7. Kruseica
8. Kaludjerovo
9. Bela Crkva
10. Crvena Crkva
11. Kusia
12. Vraeev Gaj
13. Banatska Subotica
14. Banatska Palanka
Comuna VELIKO GRADISTE
1. Ram
2. Zatonje
3. Biskuplje
4. Kisiljevo
5. Topolovnik
6. Kumane
7. Ostrvo
8. Veliko Gradiste
9. Pozezeno
10. Kurjaee
11. Djurakovo
12. Popov
13. Kusice
14. Tribrode
15. Srednjevo
16. Kamijevo
17. Desine
18. Carevac
Comuna GOLUBAC
1. Barie
2. Bikinje
3. Branicevo
4. Brnjica
5. Donja Kursevica
6. Dobra
7. Dvoriste
8. Golubac
9. Krivaca
10. Kudres
11. Milesevo
12. Miljeviae
13. Ponikva
14. Radosevac
15. Sladinac
16. Snegotin
17. Suvajiae
18. Usje
19. Vojilovo
20. Vince
21. Zitkovica
22. Dusmania
23. Klenje
24. Mrekovac
Comuna MAJDANPEK
1. Boljetin
2. Donji Milanovac
3. Mosna
4. Topolnica
5. Klokoeevac
6. Miroe
7. Golubinje
Comuna KLADOVO
1. Kladovo
2. Tekija
3. Novi Sip
4. Davidovac
5. Kladusnica
6. Kostol
7. Mala Vrbica
8. Velika Vrbica
9. Rtkovo
10. Korbovo
11. Vajuga
12. Milutinovac
13. Velesnica
14. Ljubieevac
15. Brza Palanka
16. Kupuziste
17. Grabovica
18. Reka
19. Velika Kamenica
20. Podvrska
21. Petrovo Selo
22. Manastirica
23. Racica
Comuna NEGOTIN
1. Mihajlovac
2. Radujevac
3. Mala Kamenica
4. Slatina
5. Dusanovac
6. Samarinac
7. Milosevo
8. Srbovo
9. Vukevee
10. Kobisnica
11. Urovica
12. Dupljane
13. Vidrovac
14. Negotin
15. Vratna
16. Jabukovac
17. Mokranja
18. Jasenica
19. Veljkovo
20. Eubra
21. Karbulovo
22. Prahovo
II. În cazul infiintarii unor noi localitãţi în zonele micului trafic de frontiera, includerea acestora în prezenta anexa se va face la propunerea Comisiei mixte permanente romano-iugoslave pentru micul trafic de cãlãtori.
Schimbarea denumirii unor localitãţi din zona micului trafic de frontiera de pe teritoriul unei pãrţi contractante se va comunica imediat pe cale diplomaticã celeilalte pãrţi contractante.

ANEXA 2
Forma şi conţinutul permisului de trecere a frontierei romano-iugoslave în cadrul micului trafic de cãlãtori

I
Formatul permisului de frontiera: 10 x 14 cm
Coperta: carton
Culoarea: gri închis
Imprimare: litere negre şi egale
II.
Permisul de trecere a frontierei va fi tipãrit în limba oficialã a statului emitent, cu excepţia textului referitor la datele personale ale titularului permisului şi ale persoanelor înscrise în acesta, care se vor imprima şi în limba oficialã a celeilalte pãrţi contractante.
III.
Pagina 1
Denumirea şi stema statului
PERMIS
pentru trecerea frontierei în cadrul micului trafic de cãlãtori
Seria şi numãrul
Pagina 2
Fotografia: 3 x 4 cm
Timbru sec
Semnatura personalã
Acest permis de trecere a frontierei în cadrul micului trafic de cãlãtori are o valabilitate de... ani de la data eliberãrii şi da dreptul la patru cãlãtorii în cursul unui an. Data şi locul eliberãrii
L.S. Semnatura
Pagina 3
Numele şi prenumele _____________________
Data naşterii ____________________________
Locul naşterii____________________________
Domiciliul ______________________________
Minori _________________________________
(numele, prenumele, locul şi data naşterii)
________________________________________
________________________________________
Pagina 4
Prelungirea permisului de frontiera
Valabilitatea permisului de frontiera se prelungeşte pînã la _________
L.S. Semnatura
Valabilitatea permisului de frontiera se prelungeşte pînã la _________
L.S. Semnatura
Valabilitatea permisului de frontiera se prelungeşte pînã la _________
L.S. Semnatura
Paginile 5 şi 6
Prelungirea şederii
Şederea se prelungeşte de la _____ la _________
L.S. Semnatura
Şederea se prelungeşte de la _____ la _________
L.S. Semnatura
Paginile 7, 8, 9, 10 şi 11
Pagini rezervate pentru aplicarea stampilelor de trecere a frontierei de stat şi pentru menţiuni ale organelor de control al frontierei.
Paginile 12 şi 13
Menţiuni ale organelor vamale.
Paginile 14 şi 15
Loc rezervat pentru cãlãtorii în cazuri deosebite.
Pagina 16.
În atenţia titularului permisului
Posesorul prezentului permis poate trece frontiera pe teritoriul celuilalt stat prin punctele deschise traficului internaţional de cãlãtori, la orice ora, şi prin punctele deschise pentru micul trafic de cãlãtori, numai pe timpul zilei între orele 8-16, ora Republicii Socialiste România, respectiv 7-15, ora Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
Durata de şedere în zona micului trafic de pe teritoriul celuilalt stat este de pînã la 6 zile.
Înapoierea se poate face prin oricare punct de trecere cu condiţia ca titularul permisului, în deplasarea sa sa nu depaseasea zona de 15 km a micului trafic.
În cazuri deosebite (naşteri, cãsãtorii, îmbolnãviri grave, decese), titularul permisului poate solicita organelor competente ale statului de resedinta aprobarea prelungirii dreptului de şedere cu încã cel mult 10 zile.
Titularul acestui permis este obligat sa respecte legile statului de resedinta.
Încãlcarea prevederilor Acordului privind micul trafic de cãlãtori sau a altor legi ale statului de resedinta atrage dupã sine interzicerea intrãrii sau a şederii pe teritoriul acestuia.
În cazul pierderii, dispariţiei sau distrugerii permisului de trecere a frontierei pe teritoriul celuilalt stat, titularul acestuia este obligat sa anunţe imediat organele competente ale statului de resedinta. Aceste organe îi vor elibera o adeverinta care îi va servi pentru înapoierea în ţara.

ANEXA 3
Punctele deschise pentru micul trafic de cãlãtori sînt urmãtoarele:
1. VALCANI - VRBICA
2. LUNGĂ - NAKOVO
3. IOHANISFELD (Foeni I) - MEDJA
4. GRANICERI (Foeni II) - JASA TOMIC
5. NAIDAS - KALUDJEROVO
6. MOLDOVA VECHE - VELICO GRADISTE - VINCE
7. LIUBOTINA - DONJI MILANOVAC
8. GRUIA - PRAHOVO

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016