Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 iunie 1972  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura privind Centrul european pentru invatamintul superior*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 12 iunie 1972 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura privind Centrul european pentru invatamintul superior*)

EMITENT: ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 97 din 5 septembrie 1972
*) Traducere.

Luind în considerare ca Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura a hotãrît sa creeze un Centru european pentru învãţãmîntul superior (desemnat în cele ce urmeazã sub numele de centru), al cãrui centru a fost fixat la Bucureşti, în Republica Socialistã România,
ţinînd seama de prevederile Convenţiei referitoare la privilegiile şi imunitãţile instituţiilor specializate, adoptatã de Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite la 21 la noiembrie 1947,
dorind sa reglementeze prin prezentul acord problemele referitoare la stabilirea în Bucureşti a sediului centrului şi sa defineascã, în consecinta, privilegiile şi imunitãţile acestui centru în România,
guvernul Republicii Socialiste România, reprezentat prin dl. Corneliu Manescu, ministrul afacerilor externe, şi
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (desemnat în cele ce urmeazã sub numele de organizaţie), reprezentat prin dl Rene Maheu, director general, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Personalitatea juridicã a organizaţiei
Guvernul Republicii Socialiste România recunoaşte personalitatea civilã a organizaţiei şi capacitatea sa:
a) de a contracta;
b) de a dobîndi şi de a instraina bunuri mobile şi imobile;
c) de a sta în justiţie.
ART. 2
1. Sediul centrului se afla sub autoritatea şi controlul organizaţiei.
2. Organizaţia va avea dreptul sa elaboreze regulamente interioare aplicabile în sediul centrului şi destinate stabilirii condiţiilor necesare functionarii acestuia.
3. Sub rezerva prevederilor paragrafului precedent dispoziţiile legislative şi regulamentare ale guvernului Republicii Socialiste România sînt aplicabile în sediul centrului.
4. Sediul centrului este inviolabil. Agenţii sau functionarii guvernului Republicii Socialiste România nu vor putea sa pãtrundã în el pentru a-şi exercita funcţiile oficiale decît cu consimţãmîntul sau la cererea directorului general şi în condiţiile aprobate de acesta.
5. Executarea actelor de procedura, inclusiv sechestrarea bunurilor private, nu va putea avea loc în sediul centrului decît cu consimţãmîntul directorului general şi în condiţiile aprobate de el.
6. Fãrã a se aduce atingere prevederilor din prezentul acord, organizaţia nu va permite ca sediul centrului sa serveascã drept refugiu unei persoane care ar fi urmãritã pentru executarea unei hotãrîri judecãtoreşti de condamnare sau pentru flagrant delict, ori impotriva cãreia s-a eliberat un mandat de arestare sau o hotãrîre de expulzare luatã de autoritãţile competente ale guvernului Republicii Socialiste România.
7. Guvernul Republicii Socialiste România asigura protecţia sediului centrului şi menţinerea ordinii în vecinãtatea sa imediata.
8. Autoritãţile romane competente se vor strãdui, în mãsura competentelor de care dispun, sa asigure, în condiţii echitabile şi conform cererilor care le-ar fi adresate de directorul general al organizaţiei, serviciile publice necesare centrului, cum sînt serviciul poştal, telegrafic şi telefonic, precum şi electricitatea, apa, gazul, transportul în comun, evacuarea apelor, ridicarea gunoaielor, serviciile de protecţie contra incendiului şi curãţirea zapezii.
9. Sub rezerva prevederilor articolului 4 paragraful 1, centrul va beneficia, pentru furnizarea tuturor serviciilor publice, asigurate de guvernul Republicii Socialiste România sau de organele controlate de acesta, de reducerile de tarif acordate administraţiilor publice naţionale. În caz de forta majorã, care ar putea duce la o întrerupere parţialã sau totalã a acestor servicii, centrului i se va asigura, în ce priveşte nevoile sale, prioritatea acordatã administraţiilor publice naţionale.
ART. 3
Accesul la sediul centrului
1. Autoritãţile romane competente nu vor impiedica tranzitul spre sau de la sediul centrului al persoanelor chemate sa exercite funcţiuni oficiale sau invitate la centru de cãtre organizaţie.
2. Guvernul Republicii Socialiste România se angajeazã, în acest scop, sa autorizeze fãrã taxe de viza şi fãrã intirziere, intrarea şi şederea pe teritoriul sau, pe durata funcţiunilor sau a misiunilor la centru, a urmãtoarelor persoane:
a) reprezentanţii statelor membre, inclusiv supleanţii lor, consilierii, experţii şi secretarii, la conferinţele şi reuniunile organizate la sediul centrului;
b) membrii oricãrui comitet consultativ care ar putea fi creat de cãtre directorul general pe lîngã centru;
c) functionarii şi experţii organizaţiei şi familiile lor;
d) functionarii şi experţii centrului şi familiile lor, precum şi alte persoane aflate în sarcina lor;
e) persoanele care, fãrã sa fie funcţionari ai organizaţiei, sînt însãrcinate cu misiuni pe lîngã centru, precum şi sotii şi copii aflaţi în sarcina lor;
f) orice alte persoane invitate la sediul centrului pentru probleme oficiale.
3. Fãrã prejudiciul imunitãţilor speciale de care ele ar beneficia, persoanele menţionate în paragraful 2 nu vor putea, pe toatã durata funcţiilor sau misiunilor lor sa fie constrinse de cãtre autoritãţile romane sa pãrãseascã teritoriul Republicii Socialiste România decît în cazul în care ele ar fi abuzat de privilegiile de şedere care le sînt recunoscute, desfasurind o activitate nelegata de funcţiunile sau misiunea lor pe lîngã organizaţie şi sub rezerva dispoziţiilor de mai jos.
4. Nici o mãsura avînd drept scop sa constringa persoanele menţionate la paragraful 2 sa pãrãseascã teritoriul Republicii Socialiste România nu va fi luatã fãrã aprobarea ministrului afacerilor externe. Înainte de a da aceasta aprobare, ministrul afacerilor externe, va consulta pe directorul general al organizaţiei.
5. Pe de alta parte, persoanelor care beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile diplomatice în virtutea prezentului acord nu li se va putea cere sa pãrãseascã teritoriul Republicii Socialiste România decît potrivit procedurii uzitate aplicabile diplomaţilor acreditaţi pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România.
6. Se înţelege ca persoanele indicate la paragraful 2 nu sunt scutite de aplicarea rezonabila a reglementãrilor de carantina sau de sãnãtate publica.
ART. 4
Facilitãţi de comunicare
1. În mãsura compatibila cu prevederile convenţiilor, reglementãrilor şi aranjamentelor internaţionale la care este parte, guvernul Republicii Socialiste România va acorda centrului, pentru legãturile sale poştale, telefonice, telegrafice, radio-telefonice, radio-telegrafice şi radio-foto-telegrafice, un tratament cel puţin tot atît de favorabil ca cel acordat tuturor celorlalte guverne, inclusiv misiunilor lor diplomatice, în materie de prioritati, tarife şi taxe cu privire la corespondenta, cablograme, telegrame, radio-telegrame, foto-telegrame, comunicaţii telefonice şi alte comunicaţii, precum şi în materie de tarife de presa pentru informaţiile de presa şi radio.
2. Inviolabilitatea corespondentei oficiale a organizaţiei este garantatã.
3. Comunicaţiile sale oficiale nu vor putea fi cenzurate. Aceasta imunitate se aplica publicaţiilor, peliculelor fotografice sau filmelor, fotografiilor şi înregistrãrilor sonore şi vizuale adresate centrului sau expediate de acesta, precum şi materialelor pentru expoziţiile pe care le-ar organiza.
4. Centrul va avea dreptul de a folosi coduri, precum şi de a expedia şi primi corespondenta prin curieri sau valize, care se vor bucura de aceleaşi privilegii şi imunitãţi acordate curierilor şi valizelor diplomatice.
ART. 5
Bunuri, fonduri şi active
1. Organizaţia, bunurile şi activele sale, în orice loc s-ar gãsi şi oricine ar fi deţinãtorul lor, se bucura de imunitate de jurisdicţie, afarã dacã organizaţia ar renunţa în mod expres într-un anumit caz. Se înţelege, totodatã, ca renunţarea nu se poate extinde la mãsurile de execuţie.
2. Bunurile şi activele centrului, în orice loc s-ar gãsi şi oricine ar fi deţinãtorul, nu pot fi supuse percheziţiei, confiscãrii, rechiziţionãrii şi exproprierii sau oricãrei alte forme de constringere executivã, administrativã sau legislativã.
3. Arhiva organizaţiei sau, în general, toate documentele care îi aparţin sau pe care le deţine, sînt inviolabile în orice loc s-ar afla.
4. Organizaţia, activele şi veniturile, precum şi alte bunuri sunt scutite de orice impozite directe. Organizaţia va achitã, totuşi, taxele pentru serviciile prestate.
5. Organizaţia este scutitã:
a) de orice drepturi şi taxe, altele decât taxele pentru serviciile prestate ce se percep de guvernul Republicii Socialiste România, şi de orice interdicţii şi restrictii de import sau de export pentru obiectele importate sau exportate de ea pentru uz oficial. Se înţelege, totuşi, ca obiectele astfel importate cu scutire de vama nu vor fi vîndute pe teritoriul roman, decît în condiţiile aprobate de guvernul Republicii Socialiste România;
b) de orice drepturi şi taxe, altele decât taxele pentru serviciile prestate ce se percep de guvernul Republicii Socialiste România, şi de orice interdicţii şi restrictii de import şi export pentru publicaţii, filme cinematografice, dispozitive şi documente fotografice, pe care organizaţia le importa sau le realizeazã în cadrul activitãţilor sale oficiale.
6. Organizaţia va achitã, în condiţiile dreptului comun, taxele indirecte care intra în preţul mãrfurilor vîndute sau al serviciilor prestate. Totuşi, acele taxe aferente unor cumparaturi sau operaţiuni efectuate de organizaţie pentru uzul sau oficial vor putea face obiectul unor rambursãri potrivit unui mod forfetar care urmeazã a fi determinat, de comun acord, între organizaţie şi guvernul Republicii Socialiste România.
7. Fãrã a fi supusã vreunui control, reglementãri sau moratoriu financiar, organizaţia va putea:
a) sa primeascã şi sa detina fonduri şi devize de orice fel şi sa aibã conturi în orice moneda;
b) sa transfere în mod liber fondurile şi devizele sale în teritoriul roman, din Republica Socialistã România într-o alta ţara sau invers.
8. Autoritãţile romane competente vor acorda asistenta şi sprijinul lor organizaţiei pentru ca aceasta sa obţinã, în operaţiunile sale de schimb şi de transfer, condiţiile cele mai favorabile. Aranjamentele speciale care se vor încheia între guvernul Republicii Socialiste România şi organizaţie vor reglementa, în caz de nevoie, modalitãţile de aplicare a prezentului articol.
9. În executarea drepturilor care îi sînt acordate în virtutea prezentului articol, organizaţia va tine seama de toate cererile ce i s-ar face de guvernul Republicii Socialiste România în mãsura în care ea va socoti ca poate sa dea urmare, fãrã a-i prejudicia propriile interese.
ART. 6
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi diplomatice
1. Reprezentanţii statelor membre ale organizaţiei la conferinţele şi reuniunile convocate de ea la sediul centrului, membrii oricãrui comitet consultativ care ar putea fi creat de directorul general pe lîngã centru se vor bucura, pe timpul şederii lor în România, în exercitarea funcţiunilor lor, de facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile care se acorda diplomaţilor cu rang comparabil ai misiunilor diplomatice strãine acreditate pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România.
2. Fãrã prejudiciul prevederilor din paragrafele 1 şi 3 ale articolului 7, directorul general şi directorul general adjunct al organizaţiei se vor bucura, în timpul şederii lor la sediul centrului, de statutul acordat sefilor de misiuni diplomatice strãine acreditate pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România.
3. Fãrã prejudiciul prevederilor paragrafelor 1 şi 3 ale articolului 7, directorul centrului, precum şi functionarii centrului cu grad P.5. şi superioare acestuia, sotii şi copii pe care îi au în sarcina, se vor bucura, în timpul şederii lor în România, de privilegiile, imunitãţile, facilitãţile şi mãsurile de curtoazie acordate membrilor misiunilor diplomatice strãine acreditate pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România.
4. Organizaţia va comunica în timp util guvernului Republicii Socialiste România numele persoanelor menţionate la paragraful 3 al prezentului articol.
5. Imunitãţile prevãzute la paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol se acorda beneficiarilor lor în interesul organizaţiei şi nu pentru a le asigura avantaje personale. Imunitãţile vor putea fi ridicate de guvernul statului interesat în ceea ce priveşte reprezentanţii sãi, şi familiile lor, de cãtre consiliul executiv în ceea ce priveşte directorul general şi de cãtre directorul general în ceea ce priveşte membrii oricãrui comitet consultativ care ar putea fi instituit de el şi ceilalţi funcţionari ai organizaţiei indicaţi la paragraful 3, precum şi familiile lor.
ART. 7
Funcţionari şi experţi
1. Functionarii UNESCO afectaţi centrului, precum şi ceilalţi funcţionari ai UNESCO însãrcinaţi cu o misiune oficialã pe lîngã centru:
a) se vor bucura de imunitãţi în privinta oricãrei acţiuni judiciare pentru actele sãvîrşite de ei, în calitatea lor oficialã (oral şi în scris);
b) vor fi scutiţi de orice impozit direct asupra salariului şi cistigurilor care le vor fi plãtite de cãtre organizaţie;
c) sub rezerva prevederilor de la paragraful 2 al prezentului articol, vor fi scutiţi de orice obligaţie privind serviciul militar sau alt serviciu obligatoriu în România;
d) nu vor fi supuşi nici ei şi nici sotii sau membrii de familie aflaţi în sarcina lor, mãsurilor restrictive privind imigratia şi formalitãţilor de înregistrare a strãinilor;
e) se vor bucura, în ceea ce priveşte schimbul, de aceleaşi facilitãţi ca cele acordate membrilor misiunilor diplomatice acreditate pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România;
f) vor beneficia, atît ei cît şi membrii de familie aflaţi în sarcina lor, de aceleaşi înlesniri de repatriere ca şi membrii misiunilor diplomatice acreditaţi pe lîngã guvernul Republicii Socialiste România, în perioada de tensiune internationala;
g) vor beneficia, în cazul în care au locuit în strãinãtate, de dreptul de import cu scutire de vama pentru mobilierul şi efectele personale cu ocazia stabilirii lor în România;
h) vor putea importa automobilele lor cu scutire de vama;
i) vor putea importa, în condiţiile care vor fi stabilite între organizaţie şi guvernul Republicii Socialiste România, unele bunuri, efecte şi echipament casnic, destinate folosinţei lor personale. Stabilirea acestor bunuri, efecte şi echipament casnic, precum şi condiţiile revinzarii acestora pe teritoriul Republicii Socialiste România, se vor face conform reglementãrii romane aplicabile în materie.
2. Functionarii romani ai centrului nu sînt scutiţi de obligaţiile privind serviciul militar sau orice alt serviciu obligatoriu în România. Totuşi, cei care datoritã funcţiilor lor vor fi fost anume desemnaţi pe o lista întocmitã de directorul general al organizaţiei şi aprobatã de autoritãţile romane competente vor fi puşi, în caz de mobilizare, în poziţie de afectare specialã conform legislaţiei romane. Aceste autoritãţi vor acorda, pe de alta parte, la cererea organizaţiei, în caz de mobilizare a altor funcţionari de naţionalitate romana, aminarile ce ar putea fi necesare pentru a evita întreruperea unui serviciu esenţial.
3. Aceste privilegii şi imunitãţi sînt acordate funcţionarilor în interesul organizaţiei şi nu pentru a le asigura un avantaj personal. Directorul general va consimţi la ridicarea imunitatii acordate unui funcţionar în toate cazurile în care aceasta imunitate ar stinjeni acţiunea justiţiei şi cînd imunitatea poate fi ridicatã fãrã a prejudicia interesele organizaţiei.
4. Experţii, alţii decît functionarii mentionati la paragraful 1 de mai sus, în timpul exercitãrii funcţiilor lor la centru sau care vor îndeplini misiuni în interesul acestuia, se vor bucura de privilegiile şi imunitatiile arãtate mai jos, în mãsura în care acestea vor fi necesare exercitãrii efective a funcţiilor lor, inclusiv în timpul cãlãtoriilor efectuate cu ocazia exercitãrii funcţiilor lor sau în cursul misiunilor lor:
a) imunitate de arestare şi de sechestrare a bagajelor personale;
b) imunitate de orice urmãrire judiciarã în ceea ce priveşte actele îndeplinite de ei în exercitaea funcţiilor lor oficiale (oral şi în scris); interesatii vor continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar dacã nu ar mai exercita funcţii pe lîngã organizaţie sau dacã nu ar fi însãrcinaţi cu vreo misiune pentru aceasta;
c) aceleaşi facilitãţi, în ceea ce priveşte reglementãrile de schimb, ca şi cele care sînt acordate funcţionarilor guvernelor strãine în misiune oficialã temporarã.
5. Directorul general al organizaţiei va consimţi la ridicarea imunitatii acordate unui expert în toate cazurile în care va socoti ca aceasta imunitate poate fi ridicatã fãrã a dãuna intereselor organizaţiei.
6. Organizaţia va coopera permanent cu autoritãţile romane competente spre a facilita buna administrare a justiţiei, a asigura respectarea regulamentelor de poliţie şi a evita orice abuz la care ar putea da naştere imunitãţile şi facilitãţile prevãzute în prezentul acord.
7. Organizaţia va comunica autoritãţilor romane numele persoanelor care vor beneficia de prevederile prezentului articol.
ART. 8
Legitimatii de libera trecere
Legitimatiile de libera trecere ale Naţiunilor Unite eliberate funcţionarilor organizaţiei vor fi recunoscute şi acceptate de cãtre guvernul Republicii Socialiste România ca documente de cãlãtorie.
ART. 9
Rezolvarea diferendelor
1. Organizaţia va trebui sa prevadã moduri de rezolvare adecvate pentru:
a) diferende în materie de contracte sau alte diferende de drept privat în care organizaţia ar fi parte;
b) diferende în care ar fi implicat un funcţionar al organizaţiei care, din cauza situaţiei sale oficiale, beneficiazã de imunitate, dacã aceasta imunitate nu a fost ridicatã da cãtre directorul general.
2. Orice diferend între organizaţie şi guvernul Republicii Socialiste România cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a oricãrui alt acord adiţional, dacã nu va fi rezolvat pe cale de negocieri sau prin alt mod de rezolvare acceptat de pãrţi, va fi supus, în scopul unei hotãrîri definitive, unui tribunal compus din trei arbitri, din care unul va fi desemnat de directorul general al organizaţiei, celãlalt de ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, iar al treilea ales de cãtre ceilalţi doi sau, în lipsa unui acord între aceştia cu privire la alegere, de cãtre preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. Hotãrîrea tribunalului va fi definitiva.
ART. 10
Dispoziţii generale
1. Prezentul acord a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile secţiunii 39 a Convenţiei cu privire la privilegiile şi imunitãţile instituţiilor specializate, care autorizeaza încheierea, între statul şi instituţia specializatã interesatã, de acorduri speciale avînd drept scop adaptarea dispoziţiilor sus-zisei convenţii pentru a tine seama, mai ales, de nevoile speciale ale unei instituţii specializate rezultind din stabilirea de birouri sau centre regionale.
2. Se înţelege ca în cazul în care ar interveni o revizie a convenţiei menţionate, guvernul Republicii Socialiste România şi organizaţia vor începe consultãri spre a determina propunerile de modificare care ar fi necesare a fi aduse prezentului acord.
3. La cererea uneia dintre ele, pãrţile la prezentul acord vor întreprinde consultãri în vederea modificãrii zisului acord şi vor putea conveni asupra oricãrui amendament.
4. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnãrii.
Fãcut în doua exemplare în limba franceza.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România,
Corneliu Manescu

Pentru Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura,
Rene Maheu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016