Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ACORD din 1 aprilie 1968 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Finlanda privind transporturile rutiere internationale*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 1 aprilie 1968  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Finlanda privind transporturile rutiere internationale*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 1 aprilie 1968 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Finlanda privind transporturile rutiere internationale*)

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 13 iulie 1968
------------
* Traducere

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Finlanda,
dorind sa dezvolte în viitor colaborarea în domeniul transporturilor rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua tari, precum şi tranzitul pe teritoriul lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Transportul de cãlãtori
ART. 1
Întreprinderile de transport şi organizaţiile de turism având sediul lor principal şi care sunt constituite pe teritoriul unuia dintre statele contractante pentru a efectua transporturi de cãlãtori au dreptul de a executa aceste transporturi între cele doua tari, sau în tranzit pe teritoriul lor, în condiţiile stabilite prin prezentul acord.
ART. 2
În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord, sunt stabilite urmãtoarele:
a) sunt considerate autobuze vehiculele destinate transportului de cãlãtori, având o capacitate care depãşeşte 9 locuri pe scaun, inclusiv locul soferului;
b) sunt considerate transporturi de cãlãtori pe linii permanente transporturile efectuate pe itinerarii determinate, cu orarii şi tarife puse în prealabil de acord şi pentru care, la punctele de plecare, de destinaţie sau în punctele intermediare stabilite, sunt imbarcati şi debarcati cãlãtori;
c) sunt considerate transporturi turistice şi ocazionale de cãlãtori toate transporturile efectuate cu autobuze, în afarã liniilor permanente;
d) este considerat echipaj de serviciu al autobuzului soferul şi taxatorul, care asigura executarea transportului pe liniile permanente sau soferul şi însoţitorul grupului la transporturile turistice.
ART. 3
1. Întreprinderile de transport pot efectua transporturi de cãlãtori cu autobuze pe linii permanente între cele doua tari, sau în tranzit pe teritoriul lor, în baza unei autorizari reciproce, convenitã între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
2. Toate celelalte transporturi efectuate cu autobuzele, în afarã celor efectuate pe linii permanente, nu sunt supuse regimului de autorizaţie prevãzut la punctul 1 al prezentului articol.
ART. 4
Întreprinderile de transport şi organizaţiile de turism prevãzute la articolul 1 nu sunt autorizate sa efectueze transporturi de cãlãtori, ale cãror puncte de plecare şi de destinaţie se gãsesc pe teritoriul celuilalt stat contractant.
ART. 5
1. Transporturile de cãlãtori pe linii permanente sunt organizate şi exploatate prin punerea de acord între autoritãţile competente ale pãrţilor contractante, care trebuie sa ţinã seama de necesitatea traficului şi de eficienta lor economicã.
2. Cererile privind organizarea acestor transporturi se vor transmite reciproc, în timpul util, de cãtre autoritãţile contractante. Aceste cereri vor trebui sa conţinã date privind:
- denumirea organizaţiei (întreprinderii) de transport;
- itinerariul parcursului;
- tariful;
- punctele de oprire pentru imbarcarea şi debarcarea cãlãtorilor, precum şi
- informaţii privind perioada preconizata pentru efectuarea transporturilor.
ART. 6
1. Autobuzul înmatriculat într-unul dintre statele contractante, care efectueazã transporturi de cãlãtori pe linii permanente pe teritoriul celuilalt stat, trebuie sa aibã o autorizaţie de transport, valabilã pentru itinerariul care se gãseşte pe teritoriul acestui stat.
Autorizaţia trebuie prezentatã la control agenţilor competenţi.
2. Modelul autorizaţiei pentru transportul de cãlãtori pe linii permanente se stabileşte de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
3. Autorizaţiile acordate în cadrul punctului 1 al articolului 5 din acest acord de cãtre autoritatea competenta a uneia dintre pãrţile contractante sunt transmise în alb autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, care le completeazã cu datele necesare şi le elibereazã întreprinderilor care efectueazã transporturile pe linia permanenta.
ART. 7
Transporturile turistice nu sunt supuse regimului de autorizaţie.
Prin transporturi turistice se înţeleg acelea care:
- pe tot traseul, acelaşi grup de cãlãtori, sau grupuri alternative (în lant) sunt transportate, fãrã a imbarca sau debarca cãlãtori în timpul parcursului;
- încep în ţara de înmatriculare a vehiculului şi se termina pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante sau în ţara de plecare.
Transporturile turistice pot fi efectuate în tot timpul anului sau în anumite perioade, pe itinerarii ocazionale, periodice sau sezoniere.
ART. 8
Transporturile turistice se efectueazã conform aranjamentelor între organizaţiile de turism ale celor doua pãrţi contractante sau între organizaţia de turism a uneia dintre pãrţile contractante şi întreprinderile celeilalte pãrţi contractante, care au competenta de a stabili modalitãţile executãrii lor.

CAP. 2
TRANSPORTURILE DE MĂRFURI
ART. 9
1. Întreprinderile de transport, având sediul lor principal şi care sunt constituite pe teritoriul unuia din statele contractante pentru a efectua transporturi de mãrfuri, au dreptul de a executa aceste transporturi între cele doua tari, sau în tranzit pe teritoriul lor, în condiţiile stabilite prin prezentul acord.
2. Toate transporturile de mãrfuri între cele doua state sau în tranzit pe teritoriul lor sunt supuse regimului de autorizaţie, cu excepţia transporturilor indicate la articolul 13 din prezentul acord.
3. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante îşi transmit reciproc autorizaţiile de transport care le sunt necesare pentru anul urmãtor, în limita contingentului stabilit de comun acord de cãtre aceste autoritãţi. Aceste autorizaţii vor fi transmise reciproc, în fiecare an, pana la 15 decembrie.
Dacã numãrul autorizaţiilor transmise va fi insuficient, vor putea fi acordate autorizaţii suplimentare în timpul anului.
ART. 10
1. Autorizaţiile de transport pe care autoritãţile competente ale pãrţilor contractante şi le transmit reciproc în alb vor fi eliberate întreprinderilor prevãzute în prezentul acord de cãtre autoritãţile competente ale tarii de înmatriculare a vehiculului rutier.
Autorizaţiile vor fi de doua feluri:
a) autorizaţie în timp, valabilã pentru un numãr nelimitat de cãlãtorii, care se pot efectua în perioada sa de valabilitate;
b) autorizaţie pe cãlãtorie, valabilã pentru o singura cãlãtorie care se va efectua în perioada sa de valabilitate.
Autorizaţiile nu sunt transmisibile.
Autorizaţia de transport da dreptul de a folosi un vehicul rutier cu sau fãrã remorca.
2. La întoarcere, transportatorul poate incarca mãrfuri provenind din cealaltã parte contractantã cu destinaţia tarii de înmatriculare a vehicului respectiv.
ART. 11
1. Autorizaţia de transport, al carei model se stabileşte de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, trebuie sa însoţeascã vehiculul rutier pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi va fi prezentatã la cererea agenţilor competenţi.
Greutatea totalã (a mãrfii transportate şi a vehiculului rutier, inclusiv remorca sau semiremorca de transport) nu poate depãşi pe cea menţionatã în autorizaţia de transport utilizata de cãtre vehiculul rutier respectiv.
ART. 12
1. Întreprinderile de transport care efectueazã transporturi în virtutea acestui acord nu sunt autorizate sa execute transporturi de mãrfuri între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, adicã transporturi care încep şi se termina pe acest teritoriu.
2. Întreprinderile de transport pot efectua transporturi de mãrfuri între cealaltã parte contractantã şi un stat terţ, dacã ele au obţinut consimţãmântul autoritãţilor competente ale acestei pãrţi contractante.
ART. 13
Sunt scutite de autorizaţia de transport:
a) transporturile efectelor de strãmutare;
b) transporturile destinate targurilor şi expozitiilor;
c) transporturile de animale, de vehicule şi de articole de sport destinate manifestatiilor sportive;
d) transporturile de decoruri şi de accesorii de teatru;
e) transporturile de instrumente muzicale şi de material destinate înregistrãrilor radiofonice, cinematografice sau de televiziune;
f) transporturile de cadavre efectuate cu vehicule rutiere special amenajate, conform regulilor sanitare în vigoare în cele doua state contractante.
Transporturile prevãzute la literele b, c, d şi e nu sunt scutite de autorizaţia de transport decât în cazul în care animalele sau obiectele sunt readuse în ţara de înmatriculare a vehiculului rutier sau într-o ţara terta.
ART. 14
Transporturile de mãrfuri vor fi efectuate în virtutea unei scrisori de trasura sau a unei note de evidenta a cãlãtorilor.

CAP. 3
Dispoziţii finale
ART. 15
1. Carburantul conţinut în rezervoarele vehiculelor, astfel au fost ele prevãzute de cãtre constructor pentru tipul de vehicul rutier respectiv, este scutit de taxe vamale şi de orice alte impozite şi taxe.
2. Aceeaşi scutire se aplica de asemenea şi pieselor de schimb importate temporar pentru reparaţiile necesare vehiculului rutier respectiv importat temporar pe teritoriul celeilalte tari.
Piesele înlocuite vor fi reexportate sau distruse sub control oficial.
ART. 16
Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modalitãţile pentru schimbul de documente şi de date statistice privind transporturile de cãlãtori şi de mãrfuri care se efectueazã în virtutea prezentului acord.
ART. 17
În caz de violare a dispoziţiilor prezentului acord, comisã pe teritoriul uneia din tari, autoritatea competenta a tarii de înmatriculare a vehiculului poate lua, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, mãsurile administrative necesare, dupã caz, informand cealaltã parte contractantã.
ART. 18
Transporturile de cãlãtori şi de mãrfuri efectuate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în virtutea prezentului acord, precum şi vehiculele utilizate pentru aceste transporturi, sunt scutite reciproc de toate taxele şi contribuţiile percepute pentru autorizaţiile de transport şi pentru utilizarea drumurilor, precum şi de taxele care sunt fixate pentru fiecare transport individual în mod separat.
ART. 19
Întreprinderile de transport şi organizaţiile turistice care executa transporturi internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celor doua state sunt obligate sa asigure responsabilitatea lor civilã pentru fiecare vehicul.
ART. 20
Controlul de frontiera, vamal şi sanitar, la punctele de trecere a frontierei de stat, va fi efectuat conform convenţiilor internaţionale la care au aderat cele doua pãrţi şi, în cazul în care nu exista reglementãri internaţionale sau bilaterale, vor fi aplicate reglementãrile interne în vigoare pe teritoriul statului unde se gãseşte postul de control pentru trecerea frontierei.
ART. 21
Deconturile şi plãţile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate conform acordurilor de plati în vigoare între cele doua pãrţi contractante, în ziua în care plãţile vor avea loc.
ART. 22
Fiecare parte contractantã notifica celeilalte pãrţi contractante autorizaţiile competente autorizate sa reglementeze problemele referitoare la aplicarea prezentului acord. Reprezentanţii autoritãţilor competente menţionate mai sus se pot reuni pentru a stabili modalitãţile de efectuare a transporturilor şi contingentul autorizaţiilor prevãzut la articolul 9, precum şi pentru a rezolva orice eventuale dificultãţi care ar putea sa survina în executarea prezentului acord.
ART. 23
Conducãtorii vehiculelor rutiere trebuie sa posede permise de conducere naţionale sau internaţionale şi certificate de înmatriculare naţionale pentru vehiculele respective.
Permisele de conducere naţionale sau internaţionale trebuie sa corespundã modelului stabilit de cãtre Convenţia internationala referitoare la circulaţia rutiera.
ART. 24
Echipajele vehiculelor, persoanele care însoţesc incarcatura, precum şi cãlãtorii transportaţi, trebuie sa posede documentele valabile pentru trecerea frontierelor ţãrilor contractante.
ART. 25
În mãsura în care prezentul acord nu dispune altfel, legislaţia nationala a celor doua pãrţi contractante rãmâne rezervatã.
ART. 26
Eventualele neintelegeri privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, care nu vor fi reglementate pe cale directa de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor contractante menţionate la articolul 22 din prezentul acord, vor fi supuse, pentru a fi rezolvate, celor doua guverne, pe cale diplomaticã.
ART. 27
Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi dupã ce pãrţile contractante îşi vor fi notificat îndeplinirea formalitãţilor contitutionale cerute.
Acordul este încheiat pentru o perioada de un an, începând de la data intrãrii sale în vigoare şi va fi prelungit în mod tacit, din an în an în afafra de cazul denunţãrii lui de cãtre una dintre pãrţile contractante, cu cel puţin trei luni inaite de data expirãrii valabilitãţii sale.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016