Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 24 septembrie 1992  intre Romania si Banca Regala a Canadei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 24 septembrie 1992 intre Romania si Banca Regala a Canadei

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 31 decembrie 1992

Acest acord de împrumut, datat 24 septembrie 1992, este încheiat între România (în continuare denumita Împrumutatul), în mod corespunzãtor reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor din România, şi
Banca Nationala a României, banca centrala a României, în calitate de agent al Împrumutatului (în continuare denumita Agent), şi
Banca Regala a Canadei, o banca privilegiatã canadiana (în continuare denumita Banca).
Avînd în vedere ca autoritãţile romane au solicitat asistenta financiarã din partea Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Grupului celor 24 tari industrializate (G-24),
avînd în vedere ca Guvernul Canadei este pregãtit sa satisfacã aceasta cerere şi sa garanteze un împrumut acordat Împrumutatului într-o suma de CDN $ 24.000.000,00, cu un termen de maximum 7 ani,
avînd în vedere ca Banca, la solicitarea Guvernului Canadei, este pregatita sa acorde Împrumutatului suma de CDN $ 24.000.000,00 pe baza clauzelor şi supus condiţiilor acestui acord, în vederea asigurãrii suportului necesar sprijinirii balanţei de plati pentru România,
avînd în vedere ca Guvernul Canadei a acceptat sa emita o garanţie în favoarea Bãncii Regale a Canadei în legatura cu împrumutul destinat balanţei de plati,
avînd în vedere ca Banca Nationala a României, în virtutea legilor României, poate şi a acceptat sa acţioneze în calitate de Agent în legatura cu acest împrumut pentru şi în beneficiul României, asa cum este prevãzut în acest acord,
luind în considerare cele de mai sus, pãrţile convin dupã cum urmeazã:
ART. 1
Definiţii
Secţiunea 1.01
Definiţii
În acest acord şi în anexele la acesta, dacã nu este prevãzut altfel în context:
- zi lucrãtoare înseamnã orice zi la care operaţiunile în dolari canadieni pentru depozite pot fi efectuate de şi între bãnci pe piata interbancara londoneza pentru eurodolari, exclusiv simbata, duminica sau orice alta zi în care bãncile sînt în mod legal închise pentru afaceri în Toronto, Ontario, Canada;
- dolari CDN şi CDN $ semnifica fiecare valuta Canadei;
- caz de neîndeplinire a obligaţiilor înseamnã oricare dintre cazurile evenimentelor şi circumstanţelor descrise la secţiunea 9.01;
- datorie externa înseamnã indatorarea pentru bani împrumutaţi, care este denominata sau platibila într-o valuta alta decît cea a României;
- prima data de rambursare semnifica ultima zi a celei de-a patruzeci şi doua luni dupã luna în care împrumutul este tras ca urmare a prevederilor secţiunii 3.01, sau, dacã o asemenea data nu este o zi lucrãtoare, ziua lucrãtoare imediat urmãtoare;
- data de plata a dobinzii semnifica ultima zi a celei de-a sasea şi a douasprezecea luni dupã data de acordare a împrumutului şi fiecare data aniversara a acestor date, sau, dacã oricare din aceste date nu este o zi lucrãtoare, ziua lucrãtoare imediat urmãtoare ;
- perioada dobinzii semnifica:
(i) perioada care începe la şi include data la care împrumutul este tras ca urmare a prevederilor secţiunii 3.01 şi care se încheie la şi include data care precede urmãtoarea perioada de plata de dobinda imediat succesiva, şi
(ii) perioada care începe la şi include o data de plata a dobinzii şi care se sfirseste la şi include data care precede urmãtoarea data de plata a dobinzii;
- garanţie semnifica garanţia la care se face referire în secţiunea 6.01; şi
- taxe semnifica toate taxele, impunerile, impozitele, spezele, sumele rezultate ca urmare a unor deduceri şi reţineri, precum şi orice restrictii sau condiţii care pot avea ca rezultat un comision.
Secţiunea 1.02
Reguli de interpretare
În acest acord:
a) dacã contextul nu solicita altfel, forma de singular va include şi pluralul şi viceversa;
b) referirile la o persoana vor fi interpretate cu referire la orice individ, firma, societate, corporatie, grup de persoane sau orice subdiviziune politica sau statala sau orice guvern sau orice agenţie a acestora;
c) ori de cîte ori se face referire la o persoana, o asemenea referire va fi trebuit sa includã reprezentanţii sau succesorii unei asemenea persoane, fie prin efectul legii, consolidãrii, fuzionãrii, amalgamarii, fie de alta natura;
d) referinta la un articol specificat, secţiune sau schema va fi interpretatã ca referinta la acel articol sau secţiune sau schema, specificate, ale acestui acord;
e) referinta la orice înţelegere sau alt instrument va fi considerat a include o asemenea înţelegere sau instrument care poate fi de la o perioada la alta modificat, completat, suplimentat sau reformulat în conformitate cu termenii sãi şi, atunci cînd este solicitat, cu consimţãmîntul Bãncii;
f) termenii din acesta, în cadrul acestuia sau în continuare vor fi consideraţi a se referi la acest acord;
g) titlurile articolelor şi ale secţiunilor sînt inserate numai pentru convenienta şi nu vor afecta conduita şi interpretarea acestui acord; şi
h) în scris sau scris include tiparitul, dactilografiatul sau orice alt mijloc electronic de comunicare, capabil sa fie în permanenta reprodus cu caractere alfanumerice la locul de recepţie.
Secţiunea 1.03
Limba engleza
Limba guvernanta a acestui acord este limba engleza, iar acest acord a fost sau va fi întocmit şi semnat în limba engleza. Toate notificãrile, comunicãrile, evidentele, rapoartele, avizele, certificatele, declaraţiile financiare şi alte documente solicitate sau permise conform acestui acord, dacã nu sînt întocmite în limba engleza, vor fi însoţite de o traducere în limba engleza şi, în cazul unui conflict între traducerea în limba engleza şi versiunea originala, traducerea în limba engleza va avea intiietate.
Secţiunea 1.04
Valuta de cont şi valuta de plata
În acest acord fiecare specificare a dolarilor CDN va fi esenţialã, iar dolarii CDN sînt atît valuta de cont, cît şi valuta de plata.
ART. 2
Reprezentari şi garanţii
Secţiunea 2.01
Reprezentari şi garanţii
Împrumutatul şi Agentul reprezintã şi garanteazã Bãncii ca la data de mai jos vor fi consideraţi ca reprezentind şi garantind, la data fiecãrui împrumut (exceptind cazul cînd se permite sau se solicita altfel în cele ce urmeazã), ca:
a) Agentul este o corporatie în mod corespunzãtor intemeiata şi organizatã, existind în mod valabil conform legilor României, fata de toate acţiunile aparţinînd integral Împrumutatului;
b) atît Împrumutatul, cît şi Agentul au deplina putere şi autoritate sa încheie acest acord şi sa îndeplineascã obligaţiile lor care rezulta din prezentul acord;
c) semnarea şi îndeplinirea condiţiilor acestui acord de cãtre Împrumutat şi de cãtre Agent:
(i) se fac în cadrul respectivelor lor puteri şi au fost în mod corespunzãtor autorizate prin toate acţiunile necesare legislative, executive şi altele de aceeaşi natura; şi
(ii) nu reprezintã nici o violare a nici unei legi, statut, regulament, ordonanta sau decret ale României şi nu sînt contrare politicii publice sau ordinii publice în România;
d) acest acord constituie obligaţii directe, legale, valide şi obligatorii ale Împrumutatului şi, respectiv, ale Agentului, putind fi puse în aplicare Împrumutatului şi Agentului în conformitate cu termenii şi pentru plata şi îndeplinirea prezentului acord, care pledeaza pentru intreaga încredere şi credit ale României;
e) toate înregistrãrile, consimtamintele, licentele, aprobãrile oricãrei agenţii administrative sau guvernamentale solicitate conform legilor României în legatura cu semnarea şi punerea în aplicare a acestui acord şi pentru îndeplinirea de cãtre Agent şi Împrumutat a termenilor acestuia, pentru plata în dolari CDN a sumelor datorate conform prezentului acord, inclusiv capitalul, dobinzile şi toate sumele adiţionale plãtibile în aceasta privinta şi toate spezele, comisioanele, despãgubirile şi cheltuielile datorate conform prezentului acord şi pentru valabilitatea şi aplicabilitatea acestuia au fost efectuate sau obţinute şi sînt în vigoare sau efectivitate, cu excepţia ratificãrii acestui acord de cãtre Parlamentul României şi care va fi efectuatã sau obţinutã înainte de efectuarea tragerii;
f) obligaţiile Împrumutatului conform acestui acord se situeaza şi se vor situa cel puţin "pari passu" cu toate celelalte datorii externe neasigurate ale Împrumutatului;
g) nu exista proceduri legale care obliga sau, atît timp cît sînt cunoscute Împrumutatului, în curs în fata oricãrei instanţe, tribunal arbitral, agenţie administrativã sau guvernamentalã sau alta organizaţie avînd autoritate asupra acesteia care poate sau ar putea sa afecteze im mod advers starea financiarã a afacerilor sau activelor Împrumutatului sau capacitatea acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentului acord;
h) Împrumutatul nu este într-o situaţie de violare a nici unui termen al nici unui acord, instrument care evidenţiazã indatorarea, gajul, fransiza, licentierea, judecata, decretul, ordinul, statutul, regula, legea, ordonanta sau regulamentul fata de care afacerile sau activele sale sînt subordonate; semnarea şi îndeplinirea acestui acord nu va avea ca efect o asemenea violare sau nu va constitui un caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau nu va fi într-un conflict cu nici o cauza şi nici nu va cauza crearea unui gaj, indatorare, grevare asupra oricãreia din activele Împrumutatului, conform cu oricare asemenea termen; şi nu exista nici o condiţie care ar putea în prezent şi în viitor (atît timp cît Împrumutatul poate prevedea) sa afecteze material în mod advers starea financiarã sau activele Împrumutatului sau capacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile sale conform prezentului acord;
i) toate plãţile care urmeazã sa fie efectuate de Împrumutat conform prezentului acord sînt exceptate de plata oricãror taxe cãtre şi în România şi Împrumutatului nu i se va solicita prin lege sa efectueze nici o deducere sau reţinere din împrumut;
j) în vederea asigurãrii legalitãţii, validitãţii, naturii obligatorii, punerii în aplicare sau admisibilitãţii, în vederea înregistrãrii acestui acord în România, nu este necesar ca vreun document sa fie completat, înregistrat sau pus în evidenta într-o instanta sau autoritate din România sau ca orice taxa de timbru de înregistrare sau alta taxa de aceeaşi natura sa fie plãtitã pentru sau în legatura cu acest acord;
k) Împrumutatul şi Agentul sînt subiecte ale legilor comerciale şi civile ale României în legatura cu obligaţiile lor în general şi nici Împrumutatul şi nici Agentul nu sînt îndreptãţiţi sa solicite pentru ei înşişi sau pentru activele lor imunitate fata de jurisdicţie, propuse sau hotãrîre judecãtoreascã din România în legatura cu obligaţiile sale conform prezentului acord;
1) în orice procedura aplicatã în România pentru punerea în aplicare a acestui acord, alegerea legii din Ontario ca lege guvernanta a acestui acord va fi recunoscuta de instanţele judecãtoreşti din România şi supunerea irevocabilã de cãtre Împrumutat şi Agent jurisdicţiei nonexclusive a Curţii Provinciei Ontario este legalã, valabilã, obligatorie şi aplicabilã; şi orice hotãrîre judecãtoreascã obţinutã ca urmare a unei proceduri judecãtoreşti stabilite de Curtea Provinciei Ontario va fi aplicabilã Curţilor judecãtoreşti din România conform procedurilor romane, cu condiţia ca o asemenea judecata sa nu fie contrarã politicii publice din România şi ca o notificare scrisã sa fie adresatã Împrumutatului înainte de o asemenea procedura.
ART. 3
Împrumutul
Secţiunea 3.01
Împrumutul
În baza reprezentarilor şi garanţiilor de mai sus şi a clauzelor şi condiţiilor acestui acord, Banca este de acord sa acorde Împrumutatului suma de CDN $ 24.000.000,00, purtãtoare a unei dobinzi, asa cum este prevãzut în secţiunea 4.02.
Secţiunea 3.02
Modalitatea de tragere
Împrumutul va fi tras într-o singura transa, care va fi pusã la dispoziţie de cãtre Banca la sediul sau central din Toronto, Ontario, Canada, în conformitate cu instrucţiunile Agentului stabilite într-o notificare conform anexei A primite de Banca cu nu mai puţin de 5 zile lucrãtoare înaintea datei propuse de tragere şi cu condiţia ca prevederile secţiunii 7.01 sa fi fost îndeplinite în mod satisfãcãtor pentru Banca.
Secţiunea 3.03
Perioada tragerii
Dacã Agentul şi Banca nu convin altfel, nici o tragere nu va fi efectuatã de cãtre Banca dupã închiderea zilei lucrãtoare în Ottawa, Ontario, Canada, la 31 decembrie 1992.
ART. 4
Rambursarea capitalului, plata de dobinda şi alte speze
Secţiunea 4.01
Capitalul
Conform prevederilor secţiunii 4.03 şi 4.08, Împrumutatul convine şi este de acord sa ramburseze Bãncii sau la ordinul acesteia suma cumulatã a sumelor trase conform secţiunii 3.01 în opt (8) transe egale, consecutive, de CDN $ 3.000.000,00 fiecare, la datele succesive de plata a dobinzilor, începînd cu data primei rambursãri.
Secţiunea 4.02
Dobinda
Împrumutatul convine şi este de acord sa plãteascã Bãncii sau la ordinul acesteia dobinda asupra sumei cumulate a sumelor puse la dispoziţie conform secţiunii 3.01 şi restante de la o perioada la alta la o rata fluctuanta anuala determinata dupã cum este stabilit în prezentul acord, calculatã şi platibila la fiecare data de plata a dobinzii, şi sa plãteascã la cerere dobinda la rata stabilitã, capitalul datorat şi dobinda de la data la care plata nu a fost efectuatã şi atît timp cît un asemenea caz de neîndeplinire a obligaţiilor va continua, calculatã la fiecare data de plata a dobinzii înainte şi dupã cerere sau hotãrîre judecãtoreascã.
Rata dobinzii pentru fiecare perioada de dobinda va fi rata anuala determinata de Banca şi va fi egala cu suma cumulatã a: (i) 0,525% per an (52,5 puncte de baza); şi (ii) rata dobinzii anuale cotata de Banca pe piata interbancara londoneza pentru eurodolari la sau în jurul orei 11,00 a.m. (ora Londrei) cu 2 zile lucrãtoare înainte de începutul acelei perioade de dobinda, în vederea punerii la dispoziţie în prima zi a acelei perioade de dobinda şi pentru acelaşi numãr de zile cuprinse în aceasta, pentru depunerea unei sume în dolari CDN echivalente cu capitalul datorat de Împrumutat conform prezentului, care urmeazã a fi evidenta în timpul unei asemenea perioade de dobinda. Fiecare determinare a unei rate de dobinda de cãtre Banca, conform prezentului, va constitui o evidenta concludenta, în absenta oricãrei erori evidente, a unei asemenea rate de dobinda şi va fi în mod prompt notificatã Agentului. Dobinda va fi calculatã pe baza numãrului actualizat al zilelor scurse, împãrţit la 360. Rata anuala de dobinda fata de care rata determinata conform prevederilor de mai sus şi calculatã în maniera anterioarã este rata astfel determinata, multiplicata cu numãrul actualizat de zile ale anului, împãrţit la 360.
Secţiunea 4.03
Costuri adiţionale şi ilegalitati
a) În eventualitatea în care înaintea începerii oricãrei perioade de dobinda, Banca va fi determinat (care determinare va fi finala, hotaritoare şi obligatorie fata de Împrumutat) ca abilitatea Bãncii de a efectua sau menţine sumele trase, ca urmare secţiunii 3.01, în dolari CDN pe baza unei rate de dobinda, asa cum este prevãzutã în secţiunea 4.02, în timpul care urmeazã perioadei de dobinda urmãtoare, a devenit impracticabila sau a fost afectatã din punct de vedere material în mod advers din cauza:
(i) oricãrei schimbãri materiale adverse în timpul sau la încheierea operaţiunilor pe piata interbancara londoneza pentru dolari CDN;
(ii) nu exista mijloace adecvate şi corecte pentru stabilirea ratei de dobinda aplicabilã datoriei de capital a Împrumutatului cãtre Banca pentru o asemenea perioada de dobinda; sau
(iii) depozitele în dolari CDN nu sînt accesibile Bãncii pe piata interbancara londoneza pentru eurodolari în sume suficiente la cursul obişnuit de afaceri pentru o asemenea perioada de dobinda, atunci, şi într-un asemenea caz, Banca va notifica în mod prompt Agentul asupra unei asemenea determinãri şi, în cadrul urmãtoarelor 60 de zile dupã o asemenea notificare a acesteia, va pune la dispoziţia Agentului, în scris, clauzele unei baze de substituire în vederea continuãrii evidenţierii datoriei Împrumutatului conform secţiunii 3.01 care este, din punct de vedere financiar, echivalentul principal cãtre Banca în baza celor prevãzute în prezentul, incluzind, fãrã limitare, finanţarea unei asemenea indatorari de pe alta piata decît piata interbancara londoneza pentru eurodolari. Clauzele bazei de substituire vor fi retroactive şi efective de la începutul perioadei de dobinda curente la acel moment şi prevederile acestui acord, în legatura cu asemenea indatorare, vor fi prin aceasta amendate, în vederea concordanţei cu clauzele bazei de substituire. În eventualitatea în care Banca emite o notificare asa cum este prevãzut în secţiunea 4.08 a), Împrumutatul va avea dreptul, dupã notificarea în acest scop conform prevederilor secţiunii 4.08, sa plãteascã în avans şi în totalitate, la o asemenea data de plata a dobinzii, capitalul datorat al Împrumutatului cãtre Banca, împreunã cu dobinda acumulatã aferentã pe baza de substituire şi toate celelalte sume scadente conform prezentului, în legatura cu aceasta indatorare la data unei asemenea plati anticipate. Dacã Împrumutatul (sau Agentul în numele sau) nu emite o asemenea notificare şi plãteşte în conformitate cu cele de mai sus, atunci Împrumutatul va efectua şi va pune la dispoziţia Bãncii oricare sau toate instrumentele viitoare pe care Banca le considera necesare sau recomandabile sa punã în evidenta baza de substituire pentru datoria Împrumutatului cãtre Banca, conform secţiunii 3.01.
b) În eventualitatea adoptãrii unei legi noi sau a oricãrei schimbãri în orice lege, regulament sau ghid (fie ca sînt sau nu cu putere de lege) sau în interpretarea acestora de cãtre orice autoritate guvernamentalã insarcinata cu administrarea prezentului sau în eventualitatea emiterii oricãrei hotãrîri judecãtoreşti care ar putea sa punã Banca la plata oricãrei taxe în legatura cu plãţile capitalului, dobinzii sau a altor sume de cãtre Împrumutat, conform prezentului (cu excepţia taxelor asupra totalitãţii veniturilor nete ale Bãncii şi a acelor taxe prevãzute în secţiunea 4.05), sau impune, modifica sau considera a fi aplicabile orice adecvare de capital, rezerva sau cerinţe similare fata de împrumuturile efectuate sau activele deţinute de cãtre sau depunerile în contul sau în numele unui birou al Bãncii, sau impune Bãncii orice alta condiţie în legatura cu acest acord, iar consecinta oricãrui caz din cele de mai sus va fi aceea de a creste cheltuiala Bãncii legatã de efectuarea sau menţinerea sumelor conform prezentului sau de a reduce venitul care urmeazã sa fie primit de cãtre Banca în legatura cu datoria de capital a Împrumutatului cãtre Banca, conform prezentului, cu o suma pe care Banca o considera a fi substantiala, Împrumutatul va plati Bãncii, la cerere, acea suma care va compensa Banca pentru un asemenea cost adiţional sau reducere a venitului. Conform deciziei Bãncii, ea este indreptatita la compensaţii suplimentare în conformitate cu prevederile secţiunii 4.03 b), Banca va notifica prompt Agentului despre aceasta. Un certificat al Bãncii care stabileşte suma unei asemenea compensaţii suplimentare şi temeiul acesteia va fi transmis de cãtre Banca Agentului şi va constitui o evidenta concludenta în absenta oricãrei manifestãri de eroare a unei asemenea sume. În ciuda oricãrei prevederi contrare conţinute în acest acord în legatura cu plata în avans, în eventualitatea în care Banca emite o notificare conform secţiunii 4.03 b), Împrumutatul va avea dreptul, pe baza notificãrii (care va fi irevocabilã şi va constitui angajamentul Împrumutatului de a plati în avans în mod corespunzãtor) transmise Bãncii cu cel puţin 30 de zile înainte de urmãtoarea data de plata a dobinzii, sa plãteascã anticipat şi în totalitate la o astfel de data de plata a dobinzii suma datoriei de capital a Împrumutatului cãtre Banca, împreunã cu dobinda acumulatã aferentã acesteia şi toate celelalte sume datorate conform prezentului, în legatura cu o asemenea datorie. În eventualitatea unei asemenea plati în avans, obligaţia Bãncii de a efectua orice alte trageri conform secţiunii 3.01 va fi din acel moment încheiatã. Obligaţiile Împrumutatului conform secţiunii 4.03 b) vor rãmîne în vigoare şi dupã rambursare cãtre Banca a capitalului şi a dobinzii aferente acestuia de cãtre Împrumutat, conform prezentului.
c) Dacã va deveni ilegal în oricare jurisdicţie pentru Banca, sa continue derularea sau menţinerea împrumutului conform secţiunii 3.01, Împrumutatul va plati în avans Bãncii, la cererea acesteia, imediat sau la sfîrşitul unei asemenea perioade, asa cum Banca a acceptat, acea parte a capitalului datorat de cãtre Împrumutat conform secţiunii 3.01, afectatã de o asemenea ilegalitate, împreunã cu dobinda acumulatã aferentã acestuia pînã la data plãţii în avans actualizate şi toate celelalte sume datorate, ca urmare a unei asemenea datorii.
Secţiunea 4.04
Locul şi modalitatea de plata
Fiecare plata efectuatã de Împrumutat va fi efectuatã fãrã o despãgubire sau revendicare în dolari CDN în creditul Bãncii nu mai tirziu de ora 11,00 a.m. (ora Toronto), la data la care o asemenea plata este solicitatã a fi efectuatã conform prezentului, la principala sucursala a Bãncii din Toronto, Canada în contul lui Royal Bank of Canada, din Londra, cu numãrul 241-5073, sau oricare altul pe care Banca îl poate notifica Agentului de la o perioada la alta.
Secţiunea 4.05
Nici o reducere a contului taxelor
Toate plãţile efectuate de cãtre Împrumutat Bãncii, ca urmare a prezentului şi în mãsura permisã de lege, vor fi efectuate fãrã reduceri pentru sau libere de orice taxe prezente sau viitoare, cu excepţia celor percepute sau impozitate în Canada. Împrumutatul convine şi este de acord sa plãteascã sau sa determine plata tuturor taxelor prezente sau viitoare percepute sau impuse (altele decît cele din Canada) sau în legatura cu execuţia, emiterea, punerea la dispoziţie, înregistrarea şi punerea în aplicare a acestui acord sau cu plata capitalului sau a dobinzii, conform prezentului, sau a oricãror sume plãtibile de cãtre Împrumutat ca urmare a prezentului, inclusiv toate sumele adiţionale şi penalitãţile plãtibile în legatura cu orice intirziere sau imposibilitate a Împrumutatului de a plati asemenea taxe. Dacã asemenea taxe sînt deduse sau reţinute din oricare asemenea plati, Împrumutatul, prin prezenta, convine sa remitã, în mod prompt Bãncii, echivalentul sumelor astfel deduse sau reţinute; în cazul în care Împrumutatul este împiedicat prin lege sau altfel sa plãteascã, sa determine plata sau remiterea unor asemenea taxe, rata dobinzii plãtibile conform acordului va fi sporitã atît cît este necesar, dupã prevederea la plata a unor asemenea taxe, pentru remiterea cãtre Banca a sumelor principale, împreunã cu dobinda la rata specificatã în acest acord şi cu toate celelalte sume plãtibile de cãtre Împrumutat ca urmare a prezentului. Împrumutatul, de la o perioada la alta, la cererea Bãncii, va întocmi şi va pune la dispoziţia Bãncii oricare sau toate instrumentele viitoare care pot fi necesare sau recomandabile sa reflecte o asemenea sporire a ratei dobinzii.
Secţiunea 4.06
Costuri şi cheltuieli
Toate instrumentele, declaraţiile, rapoartele, certificatele, avizele şi alte documente sau informaţii solicitate a fi puse la dispoziţie Bãncii de cãtre Împrumutat, conform acestui acord, vor fi puse la dispoziţie de cãtre Împrumutat pe cheltuiala Împrumutatului, Împrumutatul, prin prezenta, este de acord sa plãteascã la cerere toate costurile şi cheltuielile (inclusiv spezele şi cheltuielile consilierului legal pentru Banca) solicitate de cãtre Banca în legatura cu acest împrumut, inclusiv cu pregãtirea, negocierea, executarea, amendarea şi operationalitatea acestuia sau cu pãstrarea drepturilor decurgind din prezentul sau cu punerea în aplicare a acestui acord şi al garanţiei, cu condiţia ca, cu toate acestea, spezele şi cheltuielile consilierului legal pentru Banca, la data semnãrii acestui acord, sa nu depãşeascã suma de 24.000,00 dolari CDN.
Secţiunea 4.07
Cererea pentru plata
Toate plãţile (altele decît cele în avans ca urmare secţiunilor 4.03 sau 4.08) primite în legatura cu indatorarea Împrumutatului conform prezentului vor fi aplicate dupã cum urmeazã:
(i) sumelor scadente şi plãtibile conform secţiunii 4.06, reprezentind costuri şi cheltuieli;
(ii) sumelor scadente şi plãtibile ca urmare secţiunii 4.05 ca fiind deduceri, reţineri sau plati în legatura cu taxele;
(iii) sumelor scadente şi plãtibile ca urmare secţiunii 4.03 a), ca fiind compensaţie pentru costurile suplimentare sau reducere de venit;
(iv) sumelor scadente şi plãtibile ca urmare secţiunii 4.10 în contul de pierderi şi cheltuieli;
(v) sumelor scadente şi plãtibile ca urmare a secţiunii 4.02, şi secţiunii 4.09, ca dobinda;
(vi) sumelor scadente şi plãtibile ca urmare secţiunii 4.01, ca datorie de capital ; şi
(vii) plãţii în avans a ratelor capitalului în ordinea inversa a scadentei.
Secţiunea 4.08
Plata în avans
Împrumutatul poate, cînd nu se afla într-un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, la prima data de rambursare şi la oricare data de plata a dobinzii precizate în baza transmiterii în fiecare caz cu cel puţin 30 de zile înainte a unei notificãri cãtre Banca (care va fi irevocabilã şi va constitui angajamentul Împrumutatului de a plati în avans în mod corespunzãtor), plati în avans datoria de capital, conform prezentului, în totalitate sau de la o perioada la alta parţial, asemenea parte fiind în fiecare caz nu mai mica decît suma cumulatã a unei transe de capital scadent, ca urmare secţiunii 4.01 sau a unui multiplu întreg al acesteia. Sumele plãtite în avans ca urmare secţiunii 4.08 vor fi efectuate corespunzãtor transelor de capital în ordinea inversa a datelor lor de scadenta.
Secţiunea 4.09
Dobinda asupra anumitor sume întîrziate la plata
La apariţia unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plata ale Împrumutatului pentru o suma datoratã şi platibila conform prezentului, alta decît capitalul sau dobinda, Împrumutatul convine şi este de acord sa plãteascã Bãncii dobinda asupra unei asemenea sume, calculatã la o rata a dobinzii, stabilitã în secţiunea 4.02, de la data unei asemenea intirzieri la plata şi, atît timp cît aceasta situaţie va continua, la fiecare data de plata a dobinzii, înainte şi dupã cerere şi judecata, asemenea dobinda urmînd a fi platibila la cerere.
Secţiunea 4.10
Despãgubiri
Împrumutatul va despãgubi Banca pentru orice pierdere (inclusiv pierdere de profit) sau cheltuiala pe care Banca o va certifica, care va aparea ca o consecinta a:
a) oricãrui caz de neîndeplinire a obligaţiilor în rambursarea capitalului sau a plãţii dobinzii sau a oricãrei alte sume scadente conform prezentului;
b) intirzierii sau neefectuarii de cãtre Împrumutat a plãţii unor taxe, conform secţiunii 4.05;
c) efectuãrii oricãrei plati de capital la alta data decît data de plata a dobinzii; sau
d) apariţiei oricãrui caz de neîndeplinire a obligaţiilor, incluzind în oricare din cazuri, dar nelimitindu-se la ele, orice pierdere sau cheltuiala certificatã de cãtre Banca sau provocatã Bãncii în lichidarea sau reangajarea depozitelor sau fondurilor de la terţe pãrţi, achiziţionate în vederea efectuãrii tragerilor sau menţinerii sau continuãrii oricãrei sume deja trase. Obligaţiile Împrumutatului conform secţiunii 4.10 vor fi valabile şi dupã rambursarea cãtre Banca a capitalului şi a dobinzii aferente datoriei Împrumutatului cãtre Banca, conform prezentului.
ART. 5
Conturile împrumutului
Secţiunea 5.01
Conturile împrumutului
Banca va deschide şi va menţine conturi de împrumut, în conformitate cu practicile sale uzuale în numele Împrumutatului şi va debita conturile împrumutului cu suma tragerii conform prezentului şi cu dobinda şi alte speze acumulate în legatura cu acestea de la o perioada la alta, şi va credita conturile împrumutului cu suma fiecãrei plati efectuate de cãtre Împrumutat pentru capital, dobinda şi alte speze în legatura cu acestea. Conturile împrumutului, menţinute de cãtre Banca, vor constitui evidenta "prima facie", în absenta oricãrei erori evidente, a datoriei Împrumutatului cãtre Banca şi a sumelor datorate de Împrumutat Bãncii de la o perioada la alta, conform acestui acord.
ART. 6
Garanţia
Secţiunea 6.01
Garanţia
Ca garanţie pentru datoria Împrumutatului conform prezentului, Banca va primi garanţia neconditioanta a Guvernului Canadei într-o forma acceptabilã Bãncii, împreunã cu toate documentele solicitate ca urmare a acestora.
ART. 7
Condiţii prealabile tragerii
Secţiunea 7.01
Condiţii prealabile tragerii
Obligaţia Bãncii sa punã la dispoziţie fondurile, conform prezentului, este subordonata şi condiţionatã de primirea de cãtre Banca a fiecãreia dintre urmãtoarele:
a) garanţia;
b) o evidenta satisfãcãtoare pentru Banca, prin care încheierea acestui acord a fost ratificatã de Parlamentul României;
c) evidenta satisfãcãtoare pentru Banca, referitoare la persoanele autorizate sa trimitã o notificare de tragere ca urmare secţiunii 3.02 şi alte notificãri conform prezentului, în numele Împrumutatului, împreunã cu specimenele de semnatura ale fiecãrei asemenea persoane;
d) o evidenta satisfãcãtoare pentru Banca, prin care agentul pentru servicii de proces la care se face referire în secţiunea 12.03 a fost înştiinţat şi acceptat o asemenea numire, printr-un instrument satisfãcãtor Bãncii;
e) o evidenta satisfãcãtoare Bãncii, ca fiecare dintre reprezentarile şi garanţiile stabilite în secţiunea 2.01 vor fi adevãrate şi corecte la data tragerii;
f) o evidenta satisfãcãtoare Bãncii, ca nici un caz de neîndeplinire a obligaţiilor nu va fi intervenit sau nu este în curs şi nici un eveniment sau circumstanţã nu va fi intervenit sau va fi în curs şi care, dupã o notificare sau scurgere de timp sau amindoua, vor constitui un caz de neîndeplinire a obligaţiilor;
g) avizul favorabil al Ministerului Justiţiei din România, într-o forma stabilitã în anexa B;
h) avizul unui angajat împuternicit al Departamentului de Justiţie al Camerei în legatura cu garanţia la care se face referire în secţiunea 6.01, cu efectul solicitat de Banca;
i) avizul favorabil al consilierului Bãncii, avînd efectul pe care Banca l-ar putea solicita.
Secţiunea 7.02
Încetarea condiţiilor de tragere anticipata
Clauzele şi condiţiile stabilite în secţiunea 7.01 sînt inserate în beneficiul unic al Bãncii şi pot fi ridicate de cãtre Banca în totalitate sau în parte, cu sau fãrã condiţii.
ART. 8
Uzante ale Împrumutatului
Secţiunea 8.01
Uzante ale Împrumutatului
Împrumutatul consimte şi convine cu Banca, dacã nu are încuviinţarea Bãncii, sa procedeze astfel, ca:
a) va plati punctual Bãncii capitalul şi dobinda acumulatã asupra indatorarii şi orice alte sume datorate de acesta, conform prezentului, la datele, locurile, în valuta şi în maniera specificate în prezentul;
b) va determina pe Agent sa menţinã şi sa reînnoiascã toate drepturile, contractele, puterile, privilegiile, permisiunile şi autorizaţiile necesare sau folositoare în derularea afacerilor sau operaţiunilor sale relevante pentru acest acord;
c) de la o perioada la alta va pune la dispoziţia Bãncii anumite rapoarte financiare şi operationale şi declaraţii care îl privesc pe Împrumutat sau pe Agent şi pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil;
d) va obţine şi va menţine în vigoare orice autorizaţie, aprobare, înregistrare, mandat sau consimtamint al sau din partea oricãrei oficialitati, agenţii sau instrumentalitati ale României sau din partea oricãrei subdiviziuni politice a acesteia, care poate fi sau deveni necesarã sau solicitatã pentru ca Împrumutatul sa-şi poatã îndeplini obligaţiile sale conform prezentului;
e) va asigura ca în orice moment obligaţiile sale conform prezentului se vor situa cel puţin "pari passu" cu toate celelalte datorii externe ale Împrumutatului;
f) va notifica prompt Bãncii despre intervenţia oricãrui caz de neîndeplinire a obligaţiei şi a oricãrui eveniment sau circumstanţã care, dupã o notificare sau trecere a timpului sau ambele, ar constitui un caz de neîndeplinire a obligaţiilor şi a oricãror altor intimplari care ar putea sa afecteze material, în mod advers, condiţia financiarã sau activele Împrumutatului sau capacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentului ca şi mãsurile luate în vederea remedierii acestora.
ART. 9
Neîndeplinirea obligaţiilor
Secţiunea 9.01
Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor
Intervenţia oricãrui sau a mai multora din urmãtoarele evenimente sau circumstanţe va constitui un caz de neîndeplinire a obligaţiilor de cãtre Împrumutat conform acestui acord:
a) neplata, atunci cînd este scadenta şi platibila, fie la data scadentei, prin acceleratie sau, altfel, a oricãrei sume datorate conform prezentului;
b) dacã în orice moment o curte judecãtoreascã competenta emite orice hotãrîre, ordin sau orice lege, ordonanta, decret sau regulament sînt înaintate, avînd ca efect punerea acestui acord sau prevedere a acestuia sau orice prevedere materialã prevãzutã în acesta în situaţia de invaliditate sau inaplicabilitate şi dacã în cadrul a 30 de zile dupã efectuarea sau emiterea unei asemenea hotãrîri judecãtoreşti, ordin, lege, ordonanta, decret sau regulament Împrumutatul înceteazã a transmite sau facilita transmiterea cãtre Banca a documentelor inlocuitoare care evidenţiazã şi, acolo unde sînt aplicabile, asigura indatorarea conform prezentului, care sînt adecvate în avizul Bãncii;
c) dacã orice reprezentare sau garanţie efectuatã de cãtre Împrumutat conform prezentului sau în oricare alt document sau certificat sau alt instrument furnizat în legatura cu sau ca urmare a acestui acord se va dovedi a fi incorect în orice respect material, atunci cînd este efectuat sau considerat a fi efectuat, şi o asemenea problema dacã poate fi remediata nu va fi fost remediata în cadrul a 30 de zile dupã notificarea de cãtre Banca sa o efectueze astfel; sau
d) dacã Împrumutatul nu îşi va îndeplini obligaţia de a asigura derularea sau îndeplinirea oricãrei uzante sau prevederi materiale a acestui acord, alta decît cele de mai sus, menţionate în prezentul la aceasta secţiune 9.01, care nu este remediata de cãtre Împrumutat în cadrul a 30 de zile dupã notificarea Bãncii de a face astfel.
Secţiunea 9.02
Accelerarea dupã cazul de neîndeplinire a obligaţiilor
Dupã intervenţia oricãrui caz de neîndeplinire a obligaţiilor şi în orice moment dupã acesta, atita timp cît un caz de neîndeplinire a obligaţiilor va continua, atunci Banca poate, prin notificare cãtre Agent, sa declare toate îndatoririle Împrumutatului, conform secţiunii 3.01, imediat scadente şi plãtibile, dupã care acelaşi va deveni imediat scadent şi plãtibil, împreunã cu toatã dobinda acumulatã şi toate celelalte sume plãtibile conform prezentului în legatura cu orice alta prezentare viitoare, cerere, protest sau notificare de orice fel, toate fiind în mod expres ridicate de cãtre Împrumutat.
Secţiunea 9.03
Remedii cumulative
Este convenit în mod expres de cãtre Împrumutat ca drepturile şi remediile Bãncii conform acestui acord sînt cumulative şi sînt în plus şi nu în substituirea oricãror drepturi sau remedii prevãzute de lege, şi orice exercitare singulara sau parţialã de cãtre Banca a oricãrui drept sau remediu pentru un caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau a oricãrei clauze a acestui acord şi orice omisiune în exercitarea sau intirzierea în exercitare nu vor fi considerate a fi o renunţare sau o alterare, care ar putea afecta sau prejudicia orice alt drept sau remediu sau alt drept sau remediu cãtre care Banca poate fi în mod legal indreptatita pentru aceeaşi neîndeplinire de obligaţie, şi orice alta ridicare de cãtre Banca a strictei urmãriri a îndeplinirii tuturor clauzelor acestui acord nu va fi consideratã a fi o ridicare a oricãror neindepliniri sau încãlcãri consecutive.
ART. 10
Accesul la informaţii
Secţiunea 10.01
Accesul la informaţii
Împrumutatul convine şi este de acord ca Banca sa aibã acces la orice informaţie detinuta de Guvernul Canadei în legatura cu Împrumutatul, inclusiv informaţii referitoare la orice obligaţii de plata sau datorii ale Împrumutatului cãtre Banca şi cu orice plata primitã de Banca din partea Împrumutatului.
ART. 11
Notificãri
Secţiunea 11.01
Notificãri
Orice notificare, cerere, solicitare, consimtamint, aprobare, încetare temporarã a unor condiţii sau acord, care urmeazã sa fie efectuatã sau data conform prezentului, dacã nu este prevãzut altfel de context, va fi data în scris şi va fi inminata personal sau avionata sau prin telex sau fax şi va fi consideratã a fi fost data şi primitã, dacã este inminata personal, în momentul inminarii, iar dacã este transmisã prin posta, în cea de-a 10-a zi (excluzind simbata şi duminica) ulterioara datei punerii la posta şi dacã sînt trimise prin telex sau fax în ce-a de-a doua zi (excluzind simbata şi duminica) urmãtoare datei de transmitere. Adresa poştalã, numãrul de telex şi adresa telegrafica a fiecãrei pãrţi, pentru asemenea scopuri, vor fi, respectiv, urmãtoarele:

Pentru Împrumutat:
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Strada Apolodor 17
Bucureşti, România
Telex 11239 A MIFIN R
Fax (400) 31.18.88

Pentru Agent:
Banca Nationala a României
Strada Lipscani 25
Bucureşti, România
Telex 11136 BN BUC R
Fax (400) 14.59.10

Pentru Banca:
Royal Bank of Canada
Federal Government Banking
90, Sparks Street
Suite 310
Ottawa, Ontario, Canada

K1P 5T6
Fax 1 (613) 564-4788,

sau orice alta adresa poştalã sau telex sau numãr de fax cãtre care Agentul sau
Banca pot notifica la un moment dat corespondenta.
ART. 12
Lege corespunzãtoare şi supunerea la jurisdicţie
Secţiunea 12.01
Lege corespunzãtoare
Acest acord va fi considerat a fi efectuat şi va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile Provinciei Ontario şi legile Canadei, aplicabile celor ce urmeazã.
Secţiunea 12.02 Ridicarea imunitatii
Împrumutatul şi Agentul, fiecare, convin ca acest acord şi tranzacţiile cuprinse în acesta constituie o activitate comercialã în sensul Actului de Imunitate al Statului Canada, şi ca acest acord, precum şi tranzacţiile cuprinse în acesta sînt subiecte ale dreptului privat şi comercial şi nu al dreptului internaţional sau public, şi atît Împrumutatul cît şi Agentul, prin prezenta, în mod irevocabil, îşi ridica orice drept de imunitate la care el sau oricare din proprietãţile sale le-ar putea achizitiona în legatura cu obligaţiile sale cuprinse în prezentul, şi, în mod irevocabil, renunţa la orice imunitate de jurisdicţie, judecata, hotãrîri judecãtoreşti, compensãri, executii, popriri sau alte proceduri legale (incluzind dar fãrã a se limita la modificarea situaţiei privind hotãrîrea judecãtoreascã şi aplicarea ei) la care el sau oricare dintre proprietãţile sau activele sale pot fi altfel îndreptãţite în cursul unei proceduri legale care rezulta din sau se referã la acest acord.
Secţiunea 12.03
Supunerea la jurisdicţie
Împrumutatul şi Agentul convin ca orice acţiune sau procedura legalã privind acest acord, sau cu punerea în aplicare a unei hotãrîri judecãtoreşti impotriva Împrumutatului sau oricãreia dintre proprietãţile sale în legatura cu cele de mai sus (o copie certificatã sau exemplificativa a carei hotãrîri judecãtoreşti poate fi o evidenta concludenta a faptului şi a sumei oricãrei datorii a Împrumutatului fata de Banca), poate fi adusã de cãtre Banca în fata Curţii judecãtoreşti a provinciei din Ontario, Canada, a celor din România sau a oricãrei alte Curţi judecãtoreşti care pot avea drept de judecata şi prin semnarea acestui acord, Împrumutatul şi Agentul, fiecare im mod irevocabil, accepta şi se supune jurisdicţiei nonexclusive a fiecãrei asemenea instanţe, aproba competenta acestora şi îşi dau acordul irevocabil de a se supune oricãrei judecati finale a fiecãreia dintre asemenea curţi judecãtoreşti. În legatura cu orice asemenea acţiune sau procedura initiata în Curţile judecãtoreşti ale provinciei Ontario, Împrumutatul şi Agentul, fiecare în mod irevocabil, desemneazã, numeşte şi împuterniceşte ambasadorul României în Canada, în prezent cu sediul la 655 Rideau Street, Ottawa, Ontario, Canada ca fiind agentul lor autorizat sa primeascã servicii în numele lor pentru unul sau toate procesele care pot decurge dintr-o acţiune sau procedura în legatura cu acest acord în provincia Ontario. Serviciul în aceasta maniera, la numirea agentului, este recunoscut de cãtre Împrumutat şi Agent ca fiind obligatoriu şi pentru sine în toate privintele. În cazul în care, din orice motiv, agentul sus-menţionat nu mai îndeplineşte funcţia de agent de proces în provincia Ontario, Împrumutatul sau Agentul (dupã caz) va numi prompt un succesor pentru serviciu şi va aviza Banca în legatura cu acest lucru. Nimic din cele cuprinse în prezentul nu vor afecta dreptul Bãncii de a beneficia de servicii de proces în orice alta maniera permisã de legea în vigoare.
Secţiunea 12.04
Valuta cheltuielilor de judecata
Obligaţia Împrumutatului conform prezentului acord de a efectua plati în dolari CDN nu va fi eliminata sau satisfacuta de nici o licitaţie sau recuperare ca urmare a unei sentinţe exprimatã sau convertitã într-o alta valuta cu excepţia cazului în care o asemenea licitaţie sau recuperare va avea ca rezultat primirea efectivã de cãtre Banca a întregii sume în dolari CDN platibila sau exprimatã a fi platibila conform acestui acord şi, în mod corespunzãtor, obligaţia Împrumutatului va fi opozabilã ca o alternativa sau cauza adiţionalã de acţiune juridicã în scopul recuperãrii în cealaltã valuta a sumei (dacã aceasta exista) prin care o asemenea primire efectivã va diminua intreaga suma de dolari CDN platibila sau exprimatã a fi platibila conform acestui acord şi nu va fi afectatã de sentinta obţinutã pentru alte sume datorate conform acestui acord.
ART. 13
Succesori şi îndreptãţiţi
Secţiunea 13.01
Succesori şi îndreptãţiţi
Acest acord va fi obligatoriu şi va intra în vigoare în beneficiul pãrţilor şi al respectivilor lor succesori şi îndreptãţiţi. Împrumutatul nu poate sa atribuie sau sa confere drepturile sau obligaţiile sale conform prezentului acord, parţial sau în totalitate, fãrã consimţãmîntul prealabil al Bãncii.
Secţiunea 13.02
Data efectivitatii
Acest acord va intra în vigoare la data ratificãrii lui de cãtre Parlamentul României.
Luind în considerare cele de mai sus, pãrţile au semnat acest acord la Washington, S.U.A.

ROMÂNIA,
reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
prin
Director general
Mihai Bogza

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI,
în calitate de agent al Împrumutatului,
reprezentatã de
Guvernator
Mugur Isarescu

ROYAL BANK OF CANADA
reprezentatã de
Vicepreşedinte
G. A. A. Dickson
Manager
J. H. Craig

ANEXA A

Forma notificãrii tragerii
ROYAL BANK OF CANADA
Federal Government Banking
90 Sparks Street
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 5T6

În atenţia: Manager
Federal Government Banking
Stimati domni,
Re: Linia de creditare în valoare de 24.000.000,00 dolari CDN
Ne referim la Acordul de Împrumut datat 24 septembrie 1992 (acordul) între noi, în calitate de Agent, România (în calitate de Împrumutat) şi dumneavoastrã.
Prin prezenta va notificam ca în conformitate cu acordul, Împrumutatul doreşte sa efectueze tragerea sumei de douãzeci şi patru milioane dolari CDN (24.000.000 - CDN $) la data........
Aceasta suma devine disponibilã Împrumutatului prin creditarea noastrã, în contul nostru nr. .................... la Banca ............................
Prin prezenta confirmãm şi certificam ca reprezentarile şi garanţiile stabilite în secţiunea 2.01 a acordului de împrumut sînt adevãrate şi corecte şi nici un caz de neîndeplinire a obligaţiilor nu a intervenit sau nu este în curs de desfãşurare conform acestui acord de împrumut.
Intelegem şi sintem de acord, în numele Împrumutatului, ca costurile şi cheltuielile dumneavoastrã, asa cum sînt prevãzute în secţiunea 4.06 a acordului de împrumut, vor fi deduse din suma trasa. De asemenea, convenim, ca toate spezele apãrute în contul dumneavoastrã în efectuarea acestor transferuri de fonduri vor fi pentru şi în contul nostru şi, dacã este posibil, vor fi deduse din suma care urmeazã sa fie trasa.

Ai dumneavoastrã sinceri,

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI,
pentru şi în numele
ROMÂNIEI

ANEXA B

Royal Bank of Canada
Federal Government Banking
90 Sparks Street
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 5T6
Stimati domni,
Re: Împrumutul în valoare de 24.000.000,00 dolari CDN acordat României
În calitate de ministru roman al justiţiei, mi s-a solicitat sa va pun la dispoziţie avizul meu în legatura cu un acord de împrumut (acordul de împrumut) datat 24 septembrie 1992 între România (Împrumutatul), Banca Nationala a României (Agentul) şi Royal Bank of Canada (Banca) prin care Banca a acceptat sa imprumute Împrumutatului suma de 24.000.000,00 dolari CDN pentru susţinerea balanţei de plati. Expresiile definite în acordul de împrumut vor avea acelaşi conţinut cînd sînt folosite în acest aviz.
Pentru emiterea acestui aviz am examinat originalele sau copiile certificate în condiţii satisfãcãtoare pentru mine ale urmãtoarelor documente:
a) Acordul de împrumut;
b) Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei privind garantarea împrumutului datat........1992;
c) Hotãrîrea Parlamentului României nr. 3/12.11.1990, prin care Guvernul României este autorizat sa contracteze credite externe în limitele plafoanelor semestriale aprobate de Parlament;
d) Legea nr. 81/21.07.1992 prin care Banca Nationala a României şi Guvernul României au fost autorizate sa încheie şi sa garanteze în numele României, în semestrul al II-lea al anului 1992, acorduri de credite externe pentru o suma de pînã la 2,5 miliarde dolari S.U.A.; conform acestei legi şi în limitele sumei menţionate Ministerul Economiei şi Finanţelor a negociat în numele României, şi a încheiat un acord de împrumut cu Royal Bank of Canada pentru suma de 24.000.000,00 dolari CDN; Acordul de împrumut a fost în mod corespunzãtor semnat în numele Ministerului Economiei şi Finanţelor de dl Mihai Bogza, director general, şi în numele Bãncii Naţionale a României de dl Mugur Isarescu, guvernator, în baza unei împuterniciri scrise data de primul-ministru, dl Theodor Stolojan, la data de 15 septembrie 1992. Conform prevederilor art. 4 al Legii nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, acordul de împrumut a fost ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 121 din 19 decembrie 1992.
Copii certificate corespunzãtor ale Hotãrîrii Parlamentului nr. 3/12.11.1990, Legii nr. 81/21.07.1992 şi Legii nr. 4/11.01.1991 sînt anexate acestui aviz.
Am examinat, de asemenea, alte documente pe care le-am considerat necesare sau dezirabile în scopul de a da acest aviz.
Opinia mea este urmãtoarea:
1. Agentul este o instituţie legal intemeiata şi functionind conform legilor României, al cãrui capital este deţinut integral de Împrumutat.
2. Agentul şi Împrumutatul au fiecare puteri depline şi autoritatea sa încheie acordul de împrumut şi sa-i îndeplineascã prevederile.
3. Încheierea şi îndeplinirea condiţiilor acordului de împrumut de cãtre Împrumutat şi de cãtre Agent:
(i) corespund competentelor acordate lor prin lege şi au fost pe deplin autorizate prin toate acţiunile executive şi legislative necesare;
(ii) nu incalca nici o prevedere a Constituţiei sau a altei legi, statut, regulament, ordonanta sau decret ale României şi nu contravin ordinii şi politicii publice din România.
4. Acordul de împrumut a fost încheiat în numele Împrumutatului şi al Agentului în conformitate cu prevederile legale şi termenii sãi constituie obligaţii formale, legal valabile şi directe ale Împrumutatului şi, respectiv, Agentului şi sînt opozabile Împrumutatului şi Agentului conform clauzelor de plata şi pentru îndeplinirea sa România se angajeazã deplin.
5. Au fost obţinute şi sînt în vigoare, în scopul valabilitãţii şi aplicabilitatii acordului, toate înregistrãrile, consimtamintele, licentele şi aprobãrile oricãrui organism administrativ, guvernamental sau de alta natura, necesare conform legilor României în legatura cu semnarea acordului de împrumut de cãtre Împrumutat şi Agent şi pentru îndeplinirea de cãtre Împrumutat şi Agent, dupã caz, a prevederilor prezentului acord privind efectuarea plãţilor în dolari canadieni a sumelor datorate conform acordului de împrumut (incluzind capitalul, dobinda şi orice suma suplimentarã în legatura cu ele, impozitele, spezele, despãgubirile şi cheltuielile) cãtre Banca, la locurile şi momentele prevãzute în prezentul acord cînd acestea vor fi devenit datorate şi plãtibile, fie la scadenta, fie cu anticipatie sau în alt mod.
6. Toate plãţile ce urmeazã a fi efectuate de Împrumutat conform acordului de împrumut sînt scutite de orice impozit aplicabil în România şi Împrumutatului sau Agentului nu li cere prin lege sa efectueze vreo deducere sau reţinere din acestea; în cazul în care exista impuneri în legatura cu acordul de împrumut sau cu plãţile decurgind din el, obligaţia Împrumutatului de a remite Bãncii echivalentul unor asemenea impozite sau suplimentul de dobinda necesar pentru ca Banca sa primeascã dobinzile la nivelul ratelor prevãzute în acordul de împrumut, dupã reţinerea privind plata acestor impozite conform secţiunii 4.05, este legalã, valabilã, formala şi opozabilã.
7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea, opozabilitatea, natura obligatorie şi admiterea în evidenta a acestui acord în România nu este necesarã completarea sau înregistrarea vreunui document la un tribunal din România şi nici plata vreunei taxe de timbru, de înregistrare sau alta de aceeaşi natura.
8. Împrumutatul şi Agentul se supun dreptului civil şi comercial din România în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor lor şi nici unul din ei nu este îndreptãţit sa pretindã, pentru sine sau pentru activele sale, imunitate juridicã în legatura cu îndeplinirea obligaţiilor lor decurgind din acordul de împrumut, cu excepţia - conform Constituţiei României, art. 135, paragraful 4 şi 5 din cap. V titlul IV, privind finanţele publice şi economia: "Bogãţiile de orice natura ale subsolului, cai de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea care pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorialã, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietãţii publice"; "Bunurile proprietate publica sînt inalienabile".
9. În orice procedura legalã întreprinsã în România în legatura cu dobindirea caracterului obligatoriu de cãtre prevederile acordului de împrumut, legea provinciei Ontario va fi recunoscuta ca lege guvernanta a acordului de împrumut de cãtre instanţele din România şi supunerea irevocabilã a Împrumutului şi Agentului fata de jurisdicţia nonexclusiva a Curţii provinciei Ontario este legalã, valabilã, obligatorie şi opozabilã şi orice hotãrîre judecãtoreascã obţinutã într-un proces în provincia Ontario va fi aplicatã de instanţele româneşti, cu condiţia ca o asemenea hotãrîre sa nu contravina ordinii publice din România şi ca o notificare anterioarã procesului sa fi fost transmisã partii sau pãrţilor impotriva cãrora este luatã.
10. Dacã la un moment dat, Banca ia sau i se solicita sa ia mãsuri legale sau de alta natura în vederea respectãrii prevederilor acordului de împrumut, Banca nu va trebui sa se înregistreze ca derulind afaceri în România şi va avea acces deplin la instanţele româneşti în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii şi rezidentii României.
11. Numirea ambasadorului României în Canada în calitate de Agent pentru serviciu de proces al Împrumutatului şi al Agentului conform prevederilor secţiunii 12.03 a acordului de împrumut, este legalã, valabilã, obligatorie, opozabilã şi irevocabilã.

Al dumneavoastrã sincer,
ministrul justiţiei
------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016