Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE GARANTIE din 14 septembrie 1992  intre Romania (Garantul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE GARANTIE din 14 septembrie 1992 intre Romania (Garantul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 8 octombrie 1992

Întrucît România ca Garant şi Banca Agricolã - S.A. ca Împrumutat au cerut sprijinul Bãncii în finanţarea proiectului,
întrucît printr-un acord de împrumut, avînd aceeaşi data, între Banca şi Împrumutat, Banca este de acord sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma de şaptezeci milioane dolari (70.000.000 $), în termenii şi condiţiile din acordul de împrumut, dar numai cu condiţia ca Garantul sa fi de acord sa garanteze obligaţiile Împrumutatului, asa cum stabilite în acordul de împrumut, şi
întrucît Garantul, luind în considerare acordul de împrumut încheiat între Banca şi Împrumutat, este de acord sa garanteze astfel de obligaţii ale Împrumutatului,
prin prezentul acord pãrţile au convenite asupra a ceea ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii

Secţiunea 1.01
Dacã contextul nu cere altfel, termenii definiţi în acordul de împrumut vor avea semnificatiile stabilite în respectivul document.
ART. 2
Garanţie

Secţiunea 2.01
a) Prin aceasta, Garantul garanteazã necondiţionat, ca debitor primar şi nu numai ca simplu garant, plata cuvenitã şi la termen a capitalului şi dobinzii şi a altor costuri ale împrumutului, cît şi rambursarea în avans a împrumutului, dacã este cazul, precum şi respectarea întru totul a celorlalte obligaţii ale Împrumutatului, asa cum sînt ele prevãzute în acordul de împrumut.
b) Garantul va sigura ca nici o acţiune care sa împiedice executarea proiectului sau buna desfãşurare a acestuia sau îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului, prevãzute în acordul de împrumut, nu va fi întreprinsã sau permisã de cãtre Garant sau de vreo subdiviziune politica sau administrativã sau vreo entitate aflatã în proprietatea sau sub controlul lui sau operind în contul sau beneficiul lui sau al subdiviziunilor lui.

Secţiunea 2.02
a) Garantul se angajeazã sa ia toate mãsurile necesare pentru a asigura încadrarea Împrumutatului în proportiile şi graficul stabilite în anexa nr. 2 paragraful 2 c) din acordul de împrumut.
b) Garantul se angajeazã sa ia toate mãsurile necesare pentru a asigura crearea şi punerea în practica a mecanismului la care se face referire în anexa nr. 2 paragraful 3 din acordul de împrumut, pentru acoperirea riscului valutar înainte ca Împrumutatul sa facã vreun subimprumut nominalizat în lei.
ART. 3
Cooperare şi informare; privilegii

Secţiunea 3.01
a) Garantul va furniza Bãncii toate informaţiile pe care aceasta le va cere în mod rezonabil:
(i) în legatura cu condiţiile economice şi financiare pe teritoriul sau, incluzind balanţa de plati şi datoria sa externa, ca şi cea a subdiviziunilor sale politice şi administrative sau cea a oricãrei entitãţi proprii sau controlate de, sau functionind în contul sau beneficiul Garantului sau al oricãrei alte asemenea subdiviziuni şi cea a oricãrei alte instituţii indeplinind funcţiile unei bãnci centrale sau ale unui fond de stabilizare valutarã sau alte funcţii similare, pentru Garant; şi
(ii) în legatura cu propunerile de implementare a reformelor economice, inclusiv mãsurile de privatizare propuse în sectorul bancar şi financiar ce pot avea impact asupra afacerilor şi activitãţilor Împrumutatului, incluzind reforme în cadrul legal sau care reglementeazã acest sector.
b) Garantul va oferi reprezentanţilor Bãncii toate posibilitãţile rezonabile de a vizita orice parte a teritoriului sau pentru scopuri legate de împrumut sau de proiect.

Secţiunea 3.02
a) Garantul se angajeazã sa asigure ca nici o alta datorie externa nu va avea prioritate asupra împrumutului în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei deţinute sub controlul sau în beneficiul Garantului. Dacã orice sarcina va fi creata asupra unui activ public (asa cum sînt definite în secţiunea 3.02 c) de mai jos) ca garanţie pentru o datorie externa sau orice aranjament avînd un efect similar care va creea sau ar putea crea o prioritate în beneficiul unui creditor al datoriei externe în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, acea sarcina va asigura "ipso facto" egal, proporţional şi gratuit Bãncii capitalul şi celelalte costuri ale împrumutului şi Garantul, în crearea sau încuviinţarea unei astfel de sarcini, va prevedea în mod expres acest efect; totuşi, în situaţia în care, din motive constituţionale sau legale, aceasta clauza nu poate fi inclusã în legatura cu vreo sarcina asupra activelor oricãror subdiviziuni politice sau administrative ale sale, Garantul va asigura capitalul şi costurile împrumutului prompt şi gratuit pentru Banca printr-o sarcina echivalenta pe alte active publice satisfãcãtoare pentru Banca.
b) Angajamentul anterior nu se va aplica la:
(i) orice sarcina creata asupra proprietãţii în momentul cumpãrãrii acesteia numai ca garanţie a plãţii preţului proprietãţii respective sau ca garanţie a plãţii datoriei contractate pentru finanţarea cumpãrãrii unei asemenea proprietãţi; şi
(ii) orice sarcina aparuta într-o tranzacţie bancarã obişnuitã şi garantind o datorie cu un termen de scadenta nu mai mare de un an de la data încheierii.
c) Asa cum este folosit în aceasta secţiune, sarcina include ipoteci, gajuri, privilegii şi prioritati de orice fel, iar active publice înseamnã proprietãţi, venituri sau creanţe de orice fel ale Garantului sau ale oricãrei subdiviziuni politice sau administrative sau ale oricãrei entitãţi proprii sau controlate de acesta sau operind în contul sau beneficiul acestuia, incluzind aurul şi alte active valutare deţinute de instituţii ce funcţioneazã ca bãnci centrale sau ca fonduri de stabilizare valutarã sau cu funcţiuni similare ale Garantului.
ART. 4
Obligaţiile Garantului

Secţiunea 4.01
Cu excepţia prevederilor secţiunii 4.02, Garantul nu va fi achitat de obligaţii decît prin îndeplinirea lor şi, apoi, numai în mãsura realizãrii lor. Asemenea obligaţii nu vor necesita nici o notificare prealabilã cãtre, cerinta asupra sau acţiune impotriva Împrumutatului sau nici o notificare prealabilã cãtre, sau cerinta asupra Garantului în privinta nici unei neindepliniri a obligaţiilor Împrumutatului. Asemenea obligaţii nu vor fi inlaturate de nici unul din urmãtoarele cazuri:
a) orice prelungire a termenului, amînare sau concesie acordatã Împrumutatului;
b) orice revendicare sau neexercitarea dreptului de revendicare sau intirzierea în revendicarea unui drept, autoritãţi sau remediu impotriva Împrumutatului sau în legatura cu orice garanţie a Împrumutatului;
c) orice modificare sau extindere a prevederilor acordului de împrumut, prevãzute de termenii acestuia;
d) orice nerespectare de cãtre Împrumutat a cerinţelor oricãrei legi a Garantului.

Secţiunea 4.02
Dacã Împrumutatul va fi efectuat plata capitalului sau dobinzii sau orice alta plata cerutã de acordul de împrumut (exceptind cazul cînd aceasta este un rezultat al unei acţiuni sau lipse de acţiune a Garantului) şi asemenea plati vor fi fãcute de cãtre Garant, Garantul va putea, dupã consultarea cu Banca, printr-o notificare cãtre Banca şi cãtre Împrumutat, sa-şi considere ca incetate obligaţiile asumate prin acordul de garanţie privind orice suma a împrumutului netrasa din contul împrumutului la data primirii unei astfel de notificãri de cãtre Banca şi care sa nu fie o suma cuprinsã într-un angajament special al Bãncii, conform secţiunii 2.06 a acordului de împrumut.
ART. 5
Excepţii şi speze

Secţiunea 5.01
Acest acord şi acordul de împrumut şi orice alt acord suplimentar între pãrţi vor fi exceptate de orice taxa, speze sau impozite percepute de cãtre, sau pe teritoriul Garantului asupra, sau în legatura cu executarea, punerea în aplicare şi înregistrarea acestora.

Secţiunea 5.02
Toate sumele plãtibile în conformitate cu acest acord vor fi plãtite în dolari sau în valuta/valutele împrumutului, în eventualitatea ca Împrumutatul îşi exprima opţiunea sa în conformitate cu secţiunea 2.15 a) (ii) din acordul de împrumut: (i) în locurile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi (ii) fãrã nici o reducere şi exceptare de impozite, taxe şi restrictii de orice fel impuse de Garant sau prin legislaţia din teritoriul lui.
Sumele datorate Bãncii, conform prezentului acord, vor fi considerate plãtite la primirea de cãtre Banca.

Secţiunea 5.03
Garantul va suporta orice taxe profesionale, bancare, de transfer sau de schimb şi costurile înregistrate în pregãtirea, semnarea şi implementarea acestui acord sau a oricãrui document legat de acest acord.
ART. 6
Prevederi diverse

Secţiunea 6.01
Garantul va respecta fata de Banca toate condiţiile stabilite de art.9 al acordului de împrumut, încheiat la aceeaşi data cu prezentul acord. Referintele cãtre Împrumutat sau cãtre o parte contractantã sînt presupuse, pentru scopurile acestui acord, a fi referinte cãtre Garant.

Secţiunea 6.02
Orice cerere sau notificare cerutã sau permisã a fi emisã în condiţiile acestui acord va fi emisã în scris. Asemenea notificare sau cerere va fi consideratã în regula dacã va fi inminata sau expediatã prin posta, telegrama, telex sau telefax cãtre partea cãtre care este solicitatã a fi data sau întocmitã, la adresele specificate mai jos, ale pãrţilor, sau la orice adresa pe care partea va trebui sa o menţioneze în scris partii care trimite notificarea sau cererea.

Secţiunea 6.03
Orice acţiune solicitatã sau permisã a fi efectuatã şi orice document solicitat sau permis a fi întocmit în conformitate cu acest acord, în numele Garantului, pot fi îndeplinite sau emise de ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar al Garantului sau de orice alt funcţionar autorizat de acesta în scris, iar Garantul va furniza Bãncii dovezi suficiente cu privire la autoritatea şi specimenele de semnatura autentificate ale fiecãrei astfel de persoane.

Secţiunea 6.04
Orice document emis în legatura cu acest acord va fi în limba engleza. Documentele în alta limba vor fi însoţite de traducerea în limba engleza, atestata şi aprobatã ca fiind o traducere corecta, iar asemenea traducere va fi concludenta între pãrţi.

Secţiunea 6.05
Acest acord va deveni efectiv la data cînd Banca va notifica Garantului acceptarea dovezilor cerute de secţiunea 6.06.

Secţiunea 6.06
Garantul va furniza Bãncii dovezi satisfãcãtoare ca:
a) semnarea acestui acord în numele Garantului a fost autorizata în mod corespunzãtor, ca acesta a fost ratificat şi ca obliga din punct de vedere juridic Garantul în conformitate cu termenii sãi; şi
b) toate condiţiile precedente intrãrii în vigoare a acordului de împrumut, altele decît cele legate de intrarea în vigoare a acestui acord, au fost îndeplinite.

Secţiunea 6.07
Garantul se obliga sa prezinte Bãncii un aviz, în forma şi conţinut satisfãcãtoare pentru Banca, eliberat de directorul Direcţiei juridice a Ministerului Economiei şi Finanţelor, care sa confirme ca acest acord a fost în mod corespunzãtor autorizat şi ratificat de Garant şi îl obliga din punct de vedere juridic pe acesta în conformitate cu termenii sãi.

Secţiunea 6.08
Dacã prezentul acord nu va fi intrat în vigoare pînã la data specificatã în secţiunea 10.04 a acordului de împrumut, acest acord şi toate obligaţiile pãrţilor izvorite din acesta vor fi considerate incetate, în afarã de cazul în care Banca, dupã ce a analizat motivele intirzierii, va stabili o data ulterioara pentru scopurile secţiunii menţionate.

Secţiunea 6.09
La data la care intreaga suma a împrumutului va fi fost rambursata şi dobinda şi toate costurile aferente acestuia vor fi fost plãtite, prezentul acord şi toate obligaţiile pãrţilor izvorite din acesta vor inceta.
Pentru certificarea celor de mai sus, pãrţile prezente, actionind prin reprezentanţii autorizaţi conform procedurii, au convenit ca acest acord sa fie semnat la Londra în trei exemplare în limba engleza, fiecare fiind considerat original, în ziua şi anul menţionate la începutul acordului.

GARANTUL
prin
Florian Bercea,
ministrul bugetului, veniturilor
statului şi controlului financiar
Ministerul Economiei şi Finanţelor
strada Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Telefon: (400) 31 20 39
Telex: 11239
Telefax: (400) 31 18 88

BANCA
prin
Mario Sarcinelli,
vicepreşedinte,
Departamentul de Dezvoltare
Banca Europeanã pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
122 Leadenhall Street
Londra EC 3V 4EB
Telefon: 44 71 338 6000
Telex: 881 2161
Telefax: 44 71 338 6100

-------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016