Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE COOPERARE*) din 2 octombrie 1998  intre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre in domeniul combaterii criminalitatii, in special a formelor ei organizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE COOPERARE*) din 2 octombrie 1998 intre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre in domeniul combaterii criminalitatii, in special a formelor ei organizate

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 martie 2000

*) Traducere.

Guvernele statelor participante la Cooperarea Economicã a Marii Negre (CEMN): Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elena, Republica Moldova, România, Federaţia Rusa, Republica Turcia şi Ucraina, denumite în continuare pãrţi,
recunoscând faptul ca, prin toate formele sale, criminalitatea nationala şi internationala reprezintã o ameninţare serioasã la sãnãtatea, securitatea şi bunãstarea fiintelor umane şi afecteazã în mod negativ bazele economice, culturale şi politice ale societãţii,
fiind profund ingrijorate de dimensiunea şi de tendintele dezvoltãrii criminalitatii în general,
observând ca exista cazuri de creştere a legãturii dintre traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, terorism şi crima organizatã,
luând în considerare prevederile documentelor Naţiunilor Unite în domeniul prevenirii şi controlului criminalitatii, în special referitoare la crima organizatã, la traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, la arme şi materiale radioactive, la toate actele de terorism, precum şi la activitãţile infractionale legate de migratie,
luând în considerare prevederile Declaraţiei de la Bucureşti a reuniunii la nivel înalt a statelor participante la CEMN din 30 iunie 1995, recomandãrile Adunãrii Parlamentare a CEMN (APCEMN)15/1996 din 12 iunie 1996 în domeniul cooperãrii în combaterea crimei organizate între statele membre APCEMN, ale Declaraţiei comune a primei reuniuni a ministrilor de interne din statele participante la CEMN, care a avut loc la Erevan la 17 octombrie 1996, aprobatã de şefii de state şi de guvernele statelor participante la CEMN la 25 octombrie 1996 la Moscova, şi ale Declaraţiei comune a celei de-a doua reuniuni a ministrilor afacerilor interne care a avut loc la Istanbul la 22 octombrie 1997,
acordand o mare atentie cooperãrii internaţionale în domeniul combaterii criminalitatii şi dorind sa asigure o cat mai larga şi eficienta asistenta reciprocã, cu respectarea adecvatã a drepturilor şi libertãţilor omului, general recunoscute,
subliniind nevoia ca fiecare efort de combatere a crimei organizate sa ia în considerare activitãţile conexe, care se desfãşoarã la nivel global şi regional,
actionand pe bazele principiilor egalitãţii şi avantajului reciproc,
respectând acordurile internaţionale şi legislatiile naţionale existente în statele participante la CEMN şi fãrã a prejudicia angajamentele lor anterioare bazate pe acorduri bilaterale şi multilaterale cu state terţe,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domenii de cooperare
1. Pãrţile vor coopera pentru prevenirea, combaterea, detectarea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor, în special a:
. actelor de terorism;
. crimei organizate;
. cultivarii ilegale, producerii, fabricãrii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;
. producerii ilegale, comerţului ilicit şi utilizãrii de precursori şi substanţe chimice esenţiale pentru producerea ilegala de stupefiante şi substanţe psihotrope;
. traficului ilegal de arme, inclusiv biologice, chimice şi radiologice, de munitie, explozivi, materiale nucleare şi radioactive, precum şi de substanţe toxice;
. activitãţilor economice internaţionale ilegale şi legalizarii veniturilor obţinute (spalarea banilor) în urma activitãţilor ilicite, tranzacţiilor economice şi bancare suspecte şi abuzurilor în domeniul investiţiilor;
. contrabandei;
. activitãţilor ilicite legate de migratie, trecerea ilegala a graniţelor şi traficul ilegal cu fiinţe umane;
. exploatãrii sexuale a femeilor şi minorilor sau copiilor;
. contrafacerii şi falsificãrii de bancnote, cãrţi de credit, documente, a hârtiilor de valoare, precum şi a oricãrui tip de documente de identitate;
. infracţiunilor cu violenta îndreptate impotriva vieţii umane şi proprietãţii;
. traficului ilicit cu obiecte din patrimoniul istoric şi cultural, cu pietre şi metale preţioase, cu proprietãţi intelectuale şi cu alte obiecte de valoare;
. coruptiei;
. infracţiunilor în domeniul ecologic;
. infracţiunilor în domeniul tehnologiei înalte, inclusiv în domeniul calculatoarelor;
. rapirii şi comerţului cu organe umane;
. infracţiunilor în domeniul maritim (frauda maritima, pirateria etc.);
. furtului şi traficului ilegal de vehicule.
2. Pãrţile vor coopera, de asemenea, în urmãtoarele domenii:
. educaţie, instruire şi perfecţionare a pregãtirii personalului;
. cultural, sportiv şi social, prin schimburi de delegaţii;
. desfãşurarea cercetãrii ştiinţifice în scopul combaterii criminalitatii şi al dezvoltãrii sistemelor de informaţii, a mijloacelor de comunicaţie şi a echipamentului special;
. alte domenii de interes reciproc, în scopul controlului criminalitatii, în general, al prevenirii criminalitatii, ca de exemplu depistarea persoanelor sau a bunurilor furate ori pierdute şi identificarea cadavrelor.
ART. 2
Forme de cooperare
Cooperarea între pãrţi poate fi realizatã mai ales prin:
. schimburi de informaţii şi experienta în domeniile de interes comun;
. schimburi de informaţii privind prevenirea şi combaterea oricãrei forme de criminalitate transnationala, în special a tuturor actelor de terorism, crima organizatã, a traficului ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope, de arme şi materiale radioactive, a infracţiunilor privind migratia, inclusiv schimburi de informaţii despre acele persoane şi reţele ilegale implicate în infracţiunile transnationale;
. planificarea şi adoptarea de acţiuni coordonate impotriva reţelelor ilegale;
. identificarea persoanelor care se sustrag de la urmãrirea penalã sau de la executarea pedepsei, precum şi a celor declarate dispãrute;
. schimburi de informaţii referitoare la noile tipuri de criminalitate, metode şi forme ale prevenirii, combaterii, descoperirii şi investigarii acestora;
. sprijin în descoperirea tranzacţiilor economice şi bancare suspecte, inclusiv a celor legate de legalizarea veniturilor obţinute în urma activitãţilor ilicite;
. schimburi de experienta privind folosirea metodelor şi a mijloacelor ştiinţifice şi tehnologice pentru cercetarea criminologica şi criminalistica, în special în domeniile investigarii, descoperirii şi controlului stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor, în concordanta cu legislaţia internationala;
. schimburi de informaţii referitoare la metodele utilizate pentru transportul, ascunderea şi distribuirea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope;
. luarea mãsurilor legale, administrative şi de securitate la granitele lor, pentru a preveni în special contrabanda de stupefiante şi substanţe psihotrope;
. schimburi de informaţii în legatura cu noile tipuri de stupefiante şi substanţe psihotrope care apar în traficul ilegal, cu tehnologia de producere şi cu substantele utilizate pentru producerea acestora, precum şi cu noile metode de cercetare folosite în analiza şi identificarea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope;
. schimburi de informaţii privind cazurile de legatura a traficului ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope cu terorismul şi crima organizatã;
. schimburi de informaţii, cunoştinţe şi experienta în domeniul controlului de frontiera şi al materialului şi sprijinului tehnic al serviciilor competente de control, în scopul descoperirii documentelor de cãlãtorie falsificate şi pentru prevenirea intrãrii ilegale a persoanelor suspecte, implicate în acte ilicite şi, în special, în acte teroriste, precum şi în activitãţile ilicite legate de migratie;
. schimburi de experienta de lucru, inclusiv absolvirea de cursuri de perfecţionare, consultaţii, seminare şi cursuri de pregãtire;
. schimburi de date statistice, precum şi de texte şi prevederi ale legislaţiei naţionale, de broşuri, publicaţii şi rezultate ale cercetãrii ştiinţifice în domeniile incluse în acest acord;
. organizarea de intalniri ale experţilor în domeniile lor de competenta, ori de câte ori este necesar sa se rezolve probleme urgente şi speciale de interes comun;
. cãutarea şi înapoierea, în conformitate cu legislaţia nationala, a obiectelor furate având numere sau semne specifice, inclusiv a celor de valoare culturalã şi istorica, a vehiculelor şi armelor de foc, precum şi a hârtiilor de valoare cu elemente de siguranta şi a paşapoartelor (documente de identitate);
. schimburi de informaţii în legatura cu cetãţenii statelor celorlalte pãrţi, care au fost condamnaţi pentru infracţiuni comise pe teritoriile statelor lor, precum şi în legatura cu persoanele aflate în curs de cercetare.
ART. 3
Livrãrile controlate
Pãrţile vor asigura, în concordanta cu legislaţia lor nationala şi cu obligaţiile internaţionale, condiţiile necesare pentru desfãşurarea livrãrilor controlate de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi de precursori folosiţi pentru producerea acestora.
Pãrţile vor examina posibilitatea de aplicare a metodei livrãrii controlate şi altor obiecte supuse traficului ilicit.
Pãrţile se vor strãdui sa îşi armonizeze legislaţia şi practicile pentru a fi reciproc compatibile, în mãsura necesarã pentru a iniţia şi a desfasura eficient livrãrile controlate.
ART. 4
Mijloace de cooperare
Pãrţile vor coopera în combaterea criminalitatii, prin autoritãţile lor competente, în conformitate cu prevederile acestui acord, cu legislaţia şi cu obligaţiile internaţionale ale statelor lor.
Pãrţile vor desemna autoritãţile lor competente şi/sau punctele de contact prin care se asigura comunicarea directa şi, dacã este necesar, vor face schimb de ofiţeri de legatura.
Fiecare parte va trimite depozitarului o lista cuprinzând autoritãţile competente şi/sau punctele de contact, în termen de doua luni de la data intrãrii în vigoare a acestui acord. Pãrţile vor informa depozitarul în legatura cu orice schimbare în listele cuprinzând autoritãţile competente şi/sau punctele de contact.
ART. 5
Solicitarea de cooperare
Cooperarea în cadrul acestui acord va fi desfasurata pe baza cererilor de cooperare trimise de autoritãţile competente ale pãrţilor interesate.
Cererile de cooperare vor fi adresate în scris. În cazuri de urgenta cererile pot fi adresate verbal, dar o confirmare în scris trebuie sa fie trimisa în urmãtoarele 3 zile, utilizându-se, printre altele, mijloace tehnice de comunicaţie.
Fiecare parte poate sa respingã total sau parţial o solicitare de cooperare, dacã satisfacerea acesteia pune în pericol suveranitatea, securitatea, ordinea publica sau alte interese importante ale statului ori este contrarã legislaţiei naţionale sau obligaţiilor internaţionale ale statului. Respingerea unei cereri de cooperare se comunica în scris şi fãrã întârziere partii solicitante.
Autoritãţile competente ale pãrţilor vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura îndeplinirea imediata şi întocmai a cererii de cooperare.
ART. 6
Grupul de lucru
Pãrţile vor stabili un grup de lucru pentru a examina modalitãţile de aplicare şi de promovare a cooperãrii pe baza acestui acord şi, printre altele, pentru a face recomandãri privind necesitatea încheierii de protocoale adiţionale la acest acord sau de noi acorduri internaţionale, precum şi necesitatea de a crea instituţii comune de cooperare în domeniul combaterii criminalitatii.
ART. 7
Limbile de lucru
Pentru a asigura materializarea cooperãrii în cadrul acestui acord autoritãţile competente ale pãrţilor vor folosi limba engleza în timpul procedurii scrise şi limbile engleza şi rusa în cursul procedurii orale, cu excepţia cazului în care pãrţile au stabilit de comun acord altfel.
ART. 8
Cheltuieli
Fiecare parte va suporta în mod independent cheltuielile care apar în cursul îndeplinirii acordului, dacã nu este prevãzut altfel în fiecare caz particular.
ART. 9
Aplicarea acordului
Aplicarea prezentului acord se va face în conformitate cu legislaţia statului fiecãrei pãrţi.
Acordul nu va impiedica îndeplinirea altor obligaţii internaţionale ale pãrţilor.
Informaţiile şi documentele obţinute în conformitate cu acest acord vor fi confidenţiale, dacã asa se cere, şi vor fi utilizate în conformitate cu scopurile stabilite de partea furnizoare. Documentele şi informaţiile obţinute în cadrul acestui acord nu vor fi transmise unei pãrţi terţe fãrã o aprobare anterioarã a partii furnizoare.
Problemele litigioase care pot aparea în legatura cu interpretarea sau cu aplicarea prevederilor acordului vor fi rezolvate prin consultare de cãtre pãrţile interesate, potrivit reglementãrilor în materie ale dreptului internaţional.
ART. 10
Prevederi finale
1. Secretariatul Permanent Internaţional (PERMIS) va fi depozitarul acestui acord. Originalul acestui acord, întocmit într-un singur exemplar în limba engleza, va fi depus la PERMIS, care va trimite o copie certificatã fiecãrei pãrţi.
2. Acest acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data la care cel de al treilea document de ratificare sau de aprobare este depus la PERMIS.
3. Pentru fiecare parte care ratifica sau aproba acest acord, dupã depunerea celui de al treilea document de ratificare sau de aprobare, acordul va intra în vigoare în cea de a treizecea zi dupã data depunerii documentului de ratificare sau de aprobare de cãtre aceasta parte.
4. Orice parte se poate retrage din prezentul acord printr-o notificare oficialã cãtre PERMIS. Retragerea va produce efecte dupã 3 luni de la data primirii de cãtre PERMIS a notificãrii de retragere.
5. Orice parte poate propune un amendament la acest acord. Un astfel de amendament va fi adoptat prin consens de toate pãrţile şi va intra în vigoare conform paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol.
Drept care, subsemnaţii, fiind deplin autorizaţi în acest sens, au semnat acest acord.
Semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998.

Guvernul Republicii Albania
Guvernul Republicii Armenia
Guvernul Republicii Azerbaidjan
Guvernul Republicii Bulgaria
Guvernul Georgiei
Guvernul Republicii Elene
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul României
Guvernul Federaţiei Ruse
Guvernul Republicii Turcia
Guvernul Ucrainei
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016