Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE COMERT LIBER din 29 aprilie 1997  intre Romania si Republica Turcia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE COMERT LIBER din 29 aprilie 1997 intre Romania si Republica Turcia

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 22 decembrie 1997
PREAMBUL

România şi Republica Turcia, denumite în cele ce urmeazã pãrţi,
reafirmand angajamentul lor pentru democraţia pluralistica bazatã pe respectarea regulilor de drept, drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului,
reafirmand hotãrârea lor de a participa activ la procesul de integrare economicã din Europa şi exprimandu-şi disponibilitatea de a coopera pentru a gãsi cai şi mijloace pentru întãrirea acestui proces,
reafirmand angajamentul lor ferm pentru principiile economiei de piata, care constituie baza relaţiilor lor,
având în vedere Acordul privind instituirea uniunii vamale dintre Turcia şi Uniunea Europeanã, precum şi Acordul european instituind o asociere între România şi Uniunea Europeanã,
hotãrâte, în acest scop, sa stabileascã prevederi pentru eliminarea progresiva a obstacolelor din comerţul dintre pãrţi, în conformitate cu prevederile Acordului general pentru tarife şi comerţ (GATT) - 1994 şi ale Organizaţiei Mondiale de Comerţ (OMC),
ferm convinse ca acest acord va promova dezvoltarea relaţiilor comerciale reciproc avantajoase dintre ele şi va contribui la procesul de integrare din Europa,
declarandu-şi disponibilitatea de a acţiona în vederea promovãrii dezvoltãrii armonioase a comerţului lor, precum şi de a extinde şi diversifica cooperarea dintre ele în domenii de interes comun, inclusiv în domenii care nu sunt acoperite de acest acord, creând astfel un cadru şi un mediu propice bazate pe egalitate, nediscriminare şi echilibrul drepturilor şi obligaţiilor,
considerând ca nici o prevedere a acestui acord nu poate fi interpretatã ca exceptând pãrţile de la obligaţiile lor din alte acorduri internaţionale, îndeosebi din Acordul privind Organizaţia Mondialã de Comerţ,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obiective
Obiectivele acestui acord sunt:
a) de a stabili gradual o zona de comerţ liber între România şi Turcia, care sa cuprindã o parte substantiala a comerţului dintre ele, într-o perioada de tranzitie ce se va termina cel mai târziu pana la 1 ianuarie 2002, în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale art. XXIV al GATT - 1994 şi ale OMC;
b) de a promova, prin expansiunea comerţului reciproc, dezvoltarea armonioasã a relaţiilor economice dintre România şi Turcia;
c) de a asigura condiţii corecte de concurenta în domeniul comerţului dintre România şi Turcia;
d) de a contribui, în acest mod, prin înlãturarea barierelor din calea comerţului, la dezvoltarea armonioasã şi la expansiunea comerţului mondial;
e) de a amplifica cooperarea dintre România şi Turcia.

CAP. 1
Produse industriale

ART. 2
Domenii de aplicare
1. Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor industriale originare în cele doua pãrţi. Termenul produse industriale înseamnã, în scopul acestui acord, produsele cuprinse la cap. 25-97 din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mãrfurilor, cu excepţia produselor cuprinse în anexa nr. I.
2. Prevederile art. 3-9 nu se vor aplica produselor menţionate la art. 10 şi 11.
ART. 3
Taxele vamale de import
1. Nici o noua taxa vamalã de import nu va fi introdusã şi nici cele deja aplicate nu vor fi majorate în comerţul dintre pãrţi începând cu data intrãrii în vigoare a acestui acord.
2. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Turcia cuprinse în anexa nr. II vor fi eliminate la intrarea în vigoare a acordului.
3. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Turcia cuprinse în anexele nr. III şi IV vor fi eliminate gradual, conform calendarului stabilit în aceste anexe.
4. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Turcia, care nu sunt cuprinse în anexele II, III şi IV, vor fi eliminate gradual, conform urmatorului calendar:
- la 80% la data intrãrii în vigoare a acordului;
- la 60% la 1 ianuarie 1998;
- la 50% la 1 ianuarie 1999;
- la 35% la 1 ianuarie 2000;
- la 20% la 1 ianuarie 2001;
- la zero la 1 ianuarie 2002.
5. Taxele vamale de import aplicabile în Turcia la produsele originare din România, care nu sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi eliminate la intrarea în vigoare a acordului.
6. Taxele vamale de import aplicabile în Turcia la produsele originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi eliminate conform calendarului stabilit în acea anexa.
7. Orice modificare privind angajamentele României şi Turciei în relaţia cu Uniunea Europeanã, în acest domeniu, va fi conferita Comitetului mixt.
ART. 4
Taxa de baza
1. Pentru fiecare produs, taxa de baza la care urmeazã sa se aplice reducerile succesive stabilite în acest acord va fi taxa la nivelul naţiunii celei mai favorizate, în vigoare la 1 ianuarie 1997.
2. Dacã, dupã intrarea în vigoare a acestui acord, se aplica vreo reducere pe o baza erga omnes, îndeosebi reduceri rezultând din acordul tarifar încheiat în cadrul OMC, atunci asemenea taxe reduse vor înlocui taxele de baza, la care se face referire în paragraful 1, începând cu data de la care sunt aplicate asemenea reduceri.
3. Taxele reduse calculate conform paragrafului 2 vor fi aplicate la o cifra rotunjita la prima zecimala.
4. Pãrţile îşi vor comunica reciproc taxele lor vamale respective.
ART. 5
taxe cu efect echivalent
1. Nici o noua taxa având efect echivalent taxelor vamale de import nu va fi introdusã în comerţul dintre pãrţi începând cu data intrãrii în vigoare a acestui acord.
2. Toate taxele având efect echivalent taxelor vamale de import vor fi eliminate la data intrãrii în vigoare a acestui acord, cu excepţia taxei de 0,5% ad valorem pentru formalitãţi vamale, aplicatã de România, care va fi redusã la 0,25% la data intrãrii în vigoare a acestui acord şi eliminata cel mai târziu pana la sfârşitul anului 1997.
ART. 6
taxe fiscale
Prevederile art. 3 se vor aplica, de asemenea, taxelor vamale de natura fiscalã.
ART. 7
taxe vamale de export şi taxe cu efect echivalent
1. Nici o noua taxa vamalã de import sau taxa cu efect echivalent nu va fi introdusã în comerţul dintre România şi Turcia.
2. Toate taxele având efect echivalent taxelor vamale de export vor fi eliminate la data intrãrii în vigoare a acordului, cu excepţia taxei de 0,5% ad valorem pentru formalitãţi vamale, aplicatã de România, care va fi redusã la 0,25% la data intrãrii în vigoare a acestui acord şi eliminata cel mai târziu pana la sfârşitul anului 1997.
ART. 8
Restrictii cantitative la import şi mãsuri cu efect echivalent
1. Nici o noua restrictie cantitativã la import sau mãsura cu efect echivalent nu va fi introdusã în comerţul dintre pãrţi începând cu data intrãrii în vigoare a acordului.
2. Toate restricţiile cantitative şi mãsurile cu efect echivalent la importul produselor originare din cele doua pãrţi vor fi eliminate la data intrãrii în vigoare a acestui acord.
ART. 9
Restrictii cantitative la export şi mãsuri cu efect echivalent
1. Nici o noua restrictie cantitativã la export sau mãsura cu efect echivalent nu va fi introdusã şi nici cele existente nu vor fi fãcute mai restrictive în comerţul dintre pãrţi începând cu data intrãrii în vigoare a acordului.
2. Restricţiile cantitative la exportul în România şi mãsurile cu efect echivalent vor fi eliminate de Turcia la data intrãrii în vigoare a acordului.
3. Restricţiile cantitative la exportul în Turcia şi mãsurile cu efect echivalent vor fi eliminate de România la data intrãrii în vigoare a acordului, cu excepţia celor prevãzute în anexa nr. IV, care vor fi eliminate cel mai târziu pana la sfârşitul anului 1998.
ART. 10
Comerţul cu produse textile
Protocolul A stabileşte aranjamentele aplicabile produselor textile la care se referã acesta.
ART. 11
Comerţul cu produse siderurgice
Protocolul B stabileşte aranjamentele aplicabile produselor siderurgice la care se referã acesta.

CAP. 2
Produse agricole şi piscicole

ART. 12
Domenii de aplicare
1. Prevederile acestui capitol se vor aplica produselor agricole şi produselor piscicole originare în România şi Turcia.
2. Termenul produse agricole înseamnã produsele cuprinse în cap. 1-24 din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mãrfurilor şi produsele cuprinse în anexa nr. I la acest acord.
ART. 13
Produse agricole transformate
Protocolul C stabileşte aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt cuprinse în acest protocol.
ART. 14
Schimb de concesii
1. Pãrţile îşi vor acorda una celeilalte concesiile cuprinse în anexele nr. VII şi VIII, în conformitate cu prevederile acestui capitol şi cu prevederile prevãzute în acest acord.
2. Luând în considerare:
- rolul agriculturii în economiile lor;
- dezvoltarea comerţului cu produse agricole între pãrţi;
- faptul ca produsele agricole sunt deosebit de sensibile;
- rolul politicilor lor agricole;
- rezultatele Rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale din cadrul Organizaţiei Mondiale de Comerţ,
pãrţile la acest acord îşi declara disponibilitatea de a promova, în mãsura în care politicile lor agricole permit, dezvoltarea armonioasã a comerţului cu produse agricole şi de a discuta aceasta problema periodic în comitetul mixt.
ART. 15
Concesiile şi politicile agricole
1. Fãrã a prejudicia concesiile acordate în baza art. 13 şi 14, prevederile acestui capitol nu vor restrictiona în nici un fel politicile agricole respective ale pãrţilor sau adoptarea oricãror mãsuri în cadrul acestor politici, inclusiv pentru aplicarea rezultatelor din cadrul Organizaţiei Mondiale de Comerţ.
2. Pãrţile vor notifica Comitetului mixt schimbãrile din politicile lor agricole respective sau mãsurile aplicate care pot afecta condiţiile comerţului cu produse agricole între ele, asa cum se prevede în acest acord. La cererea oricãrei pãrţi, vor avea loc consultãri prompte pentru a examina situaţia.
ART. 16
Clauze specifice de salvgardare
Indiferent de alte prevederi ale acestui acord şi îndeosebi ale art. 28, dacã, datoritã sensibilitãţii deosebite a pieţelor agricole, importul de produse originare din una dintre pãrţi, care fac obiectul concesiilor acordate în baza acestui acord, cauzeazã perturbari serioase pieţelor celeilalte pãrţi, partea afectatã va intra imediat în consultãri cu cealaltã parte, pentru a gãsi o soluţie adecvatã. Pana la gãsirea unei astfel de soluţii, partea în cauza poate lua mãsurile pe care le considera necesare.

CAP. 3
Servicii şi investiţii

ART. 17
1. Pãrţile recunosc importanta crescanda a anumitor domenii, cum este cel al serviciilor şi investiţiilor. În eforturile lor de a dezvolta treptat şi de a largi cooperarea lor, îndeosebi în contextul integrãrii europene, ele vor coopera în vederea realizãrii unei liberalizari treptate şi a deschiderii reciproce a pieţelor pentru investiţii şi comerţului cu servicii, luând în considerare prevederile respective din OMC.
2. România şi Turcia vor discuta în Comitetul mixt aceasta cooperare, în vederea dezvoltãrii şi adancirii relaţiilor lor în cadrul acordului.

CAP. 4
Prevederi comune

ART. 18
Regulile de origine şi cooperare pe linia administraţiei vamale
1. Protocolul D stabileşte regulile de origine şi metodele de cooperare administrativã.
2. Pãrţile la acest acord vor lua mãsuri adecvate, inclusiv examinarea regulatã în cadrul Comitetului mixt şi încheierea de aranjamente pentru cooperare administrativã pentru a asigura ca prevederile acestui protocol şi ale art. 3-9, 14, 19 şi 20 sa fie aplicate efectiv şi în mod armonios, sa reducã cat mai mult posibil formalitãţile impuse comerţului şi sa ajungã la soluţii reciproc satisfãcãtoare în legatura cu toate dificultãţile care apar din aplicarea acestor prevederi.
ART. 19
Impozitarea interna
1. Pãrţile se vor abţine de la orice mãsura sau practica de natura fiscalã interna care sa instituie direct sau indirect o discriminare între produsele originare în cele doua pãrţi.
2. Produsele exportate în teritoriul uneia dintre pãrţi nu pot beneficia de rambursarea impozitãrii interne care depãşeşte suma impozitãrii directe sau indirecte aplicate acestora.
ART. 20
Excepţii generale
Acest acord nu va impiedica aplicarea interdictiilor sau restrictiilor la import, export sau asupra mãrfurilor în tranzit, justificate prin motive de moralitate publica, ordine publica sau securitate publica, protecţie a oamenilor, animalelor sau plantelor şi a mediului înconjurãtor, protecţie a valorilor naţionale cu caracter artistic, istoric sau arheologic, protecţie a proprietãţii intelectuale, industriale şi comerciale sau prin reglementãri privind aurul şi argintul ori prin conservarea resurselor naturale epuizabile, dacã asemenea mãsuri sunt aplicate efectiv în legatura cu restrictii asupra producţiei interne sau consumului intern. Asemenea interdicţii sau restrictii nu vor constitui totuşi un mijloc de discriminare arbitrarã sau o restrictie deghizatã în comerţul dintre România şi Turcia.
ART. 21
Excepţii de securitate
Nici o prevedere a acestui acord nu va impiedica pe nici una dintre pãrţi sa ia orice mãsuri pe care le considera necesare:
a) pentru a preveni dezvaluirea de informaţii contrare intereselor sale esenţiale de securitate;
b) care se referã la producerea de arme, muniţii sau materiale de rãzboi ori la comerţul cu acestea sau la cercetarea, dezvoltarea sau producţia indispensabila în scopuri de apãrare, cu condiţia ca asemenea mãsuri sa nu prejudicieze condiţiile de concurenta în privinta produselor care nu sunt destinate în mod specific scopurilor militare;
c) pe care le considera esenţiale pentru securitatea sa în caz de tulburãri interne serioase care afecteazã menţinerea ordinii de drept şi a legii, în timp de rãzboi ori tensiuni interne serioase care constituie o ameninţare de rãzboi sau pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care şi le-a asumat pentru menţinerea pãcii şi securitãţii internaţionale.
ART. 22
Monopolurile statului
Pãrţile vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial, astfel încât sa se asigure ca pana la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului sa nu existe nici o discriminare privind condiţiile în care mãrfurile sunt achiziţionate şi comercializate între nationalii celor doua pãrţi. Comitetul mixt va examina anual progresele înregistrate în acest domeniu.
ART. 23
Plãţile
1. Pãrţile se angajeazã sa autorizeze orice plata în valuta convertibilã din contul curent al balanţei de plati, în mãsura în care asemenea tranzacţii privind plãţile se referã la circulaţia mãrfurilor.
2. Orice mãsura privind contul curent al balanţei de plati, adoptatã de cãtre România sau Turcia, privind circulaţia mãrfurilor, va fi în conformitate cu condiţiile stabilite în art. VIII al Acordului Fondului Monetar Internaţional, ori de câte ori, acesta se aplica ţãrilor respective în cadrul relaţiilor lor curente cu fondul.
ART. 24
Reguli de concurenta pentru întreprinzãtori
1. Sunt considerate incompatibile cu funcţionarea corecta a acestui acord, în mãsura în care pot afecta comerţul între pãrţi, urmãtoarele:
a) orice înţelegere între întreprinzãtori, hotãrâre a asociaţiilor de întreprinzãtori şi practici concertate între întreprinzãtori, care au ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;
b) abuzul de cãtre unul sau mai mulţi întreprinzãtori de o poziţie dominanta în teritoriul pãrţilor, luat în întregime sau într-o parte substantiala a acestuia;
c) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinzãtori sau a producţiei anumitor mãrfuri.
2. Orice practica contrarã prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezulta din aplicarea regulilor cuprinse în art. 85, 86 şi 92 ale Tratatului de instituire a Comunitãţii Economice Europene.
3. Comitetul mixt va adopta, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 şi 2.
4. a) În scopul aplicãrii prevederilor paragrafului 1 lit. c), pãrţile recunosc ca în perioada primilor 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului orice ajutor public acordat de România va fi evaluat ţinându-se seama de faptul ca România va fi consideratã o regiune identicã cu cele ale Turciei, descrise în art. 92 paragraful (3) a) al Tratatului de instituire a Comunitãţii Economice Europene.
Comitetul mixt, ţinând seama de situaţia economicã din România, va decide dacã perioada respectiva va fi extinsã cu noi perioade de 5 ani.
b) Fiecare parte va asigura transparenta în domeniul ajutorului public, între altele, prin raportarea anuala cãtre cealaltã parte a sumei totale şi a distribuirii ajutorului acordat şi prin furnizarea, la cerere, de informaţii referitoare la schemele de ajutor. La cererea oricãrei pãrţi, cealaltã parte va furniza informaţii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.
5. În privinta produselor agricole la care se face referire în cap. II, paragraful 1 c) nu se va aplica.
6. Dacã România sau Turcia considera ca o anumitã practica este incompatibilã cu prevederile paragrafului 1 şi:
- nu este conformã cu regulile menţionate în paragraful 2; sau
- în absenta unor asemenea reguli şi dacã asemenea practici cauzeazã sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte pãrţi sau pagube materiale industriei sale naţionale, ea poate adopta mãsuri adecvate dupã consultãri în cadrul Comitetului mixt sau dupã 30 de zile lucrãtoare de la solicitarea unor astfel de consultãri.
În cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 c) al acestui articol, asemenea mãsuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplica Acordul general pentru tarife şi comerţ, numai în conformitate cu procedurile şi în condiţiile stipulate de GAT/OMC şi de orice alte instrumente relevante, negociate sub auspiciile lor, care sunt aplicabile între pãrţi.
7. Indiferent de orice alte prevederi contrare, adoptate în conformitate cu paragraful 2, pãrţile vor face schimb de informaţii luând în considerare limitarile impuse de cerinţele pãstrãrii secretului profesional şi de afaceri.
ART. 25
Achiziţiile publice
1. Pãrţile la acest acord considera liberalizarea pieţelor lor respective de achiziţii publice ca un obiectiv al acestui acord.
2. Comitetul mixt va examina anual progresele în acest domeniu.
ART. 26
Protecţia proprietãţii intelectuale, industriale şi comerciale
1. Ca urmare a prevederilor acestui articol, pãrţile îşi vor acorda şi vor asigura o protecţie adecvatã şi efectivã a drepturilor de proprietate intelectualã, industriala şi comercialã pana la sfârşitul anului 1998, conform celor mai înalte standarde internaţionale şi convenţii multilaterale la care se face referire în anexa nr. IX, inclusiv mãsuri pentru respectarea acestor drepturi.
2. Pãrţile la acest acord vor lua toate mãsurile necesare pentru a apara aceste drepturi impotriva distorsionarii comerţului, încãlcãrii şi, îndeosebi, impotriva contrafacerii şi pirateriei.
3. Comitetul mixt va examina respectarea drepturilor de proprietate intelectualã. La cererea oricãrei pãrţi vor avea loc consultãri în Comitetul mixt asupra oricãror probleme privind drepturile de proprietate intelectualã.
4. La intrarea în vigoare a acordului, ambele pãrţi nu vor acorda un tratament mai puţin favorabil decât cel acordat oricãrei tari terţe în baza oricãrui acord bilateral.
ART. 27
Dumping
Dacã o parte constata ca se practica dumpingul, în sensul art. VI al GATT, în relaţiile comerciale guvernate de acest acord, aceasta poate lua mãsurile adecvate impotriva practicii respective, în conformitate cu Acordul privind aplicarea art. VI al GATT şi cu acordurile care au legatura cu legislaţia interna şi în condiţiile şi procedurile stabilite la art. 32.
ART. 28
Acţiuni de urgenta asupra importurilor unui anumit produs
În cazul în care un produs este importat în cantitãţi atât de mari şi în astfel de condiţii încât cauzeazã sau ameninta sa cauzeze:
a) un prejudiciu serios producãtorilor interni de produse similare sau direct concurente pe teritoriul partii importatoare; sau
b) perturbari serioase în orice sector al economiei sau dificultãţi care ar putea produce o deteriorare serioasã a situaţiei economice a regiunii,
partea în cauza poate lua mãsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilitã la art. 32.
ART. 29
Ajustare structuralã
1. Mãsuri excepţionale de durata limitatã, care deroga de la prevederile art. 3, pot fi luate, de oricare parte, sub forma unor taxe vamale majorate.
2. Aceste mãsuri pot interesa numai industriile noi sau anumite sectoare supuse restructurãrii ori care se confrunta cu dificultãţi serioase, îndeosebi acolo unde aceste dificultãţi creeazã probleme sociale importante.
3. Taxele vamale de import aplicabile de cãtre partea în cauza la produsele originare din cealaltã parte, introduse prin aceste mãsuri, nu pot depãşi 25% ad valorem şi vor menţine un element de preferinta pentru produsele originare în cele doua pãrţi. Valoarea totalã a importurilor produselor supuse acestor mãsuri nu poate depãşi 15% din importul total de produse industriale din cealaltã parte, asa cum sunt definite la cap. I, pe perioada ultimului an pentru care sunt disponibile date statistice.
4. Aceste mãsuri se vor aplica pe o perioada care sa nu depãşeascã 5 ani, cu excepţia cazului în care Comitetul mixt autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai târziu la expirarea perioadei de tranzitie.
5. Nici o astfel de mãsura nu poate fi introdusã în privinta unui produs, dacã au trecut mai mult de 5 ani de la eliminarea tuturor taxelor şi restrictiilor cantitative sau a taxelor ori mãsurilor cu efect echivalent privind acel produs.
6. România sau Turcia va informa Comitetul mixt despre orice mãsuri excepţionale pe care intenţioneazã sa le ia şi la cererea celeilalte pãrţi vor avea loc consultãri în Comitetul mixt privind mãsurile respective şi sectoarele la care se aplica, înainte ca ele sa fie aplicate. Când se iau astfel de mãsuri, partea în cauza va prezenta Comitetului mixt un calendar pentru eliminarea taxelor vamale introduse în baza acestui articol. Acest calendar va prevedea eliminarea acestor taxe începând cu cel mult 2 ani de la introducerea lor, în rate anuale egale. Comitetul mixt poate decide asupra unui calendar diferit.
ART. 30
Reexportul şi lipsa serioasã
În cazul în care aplicarea prevederilor art. 7 şi 9 conduce la:
a) reexport cãtre o ţara terta fata de care ţara exportatoare menţine la produsul respectiv restrictii cantitative de export, taxe de export sau mãsuri ori taxe cu efect echivalent; sau
b) o lipsa serioasã sau o ameninţare cu aceasta la un produs esenţial pentru partea exportatoare şi când situaţia la care se face referire mai sus provoacã sau este posibil sa provoace dificultãţi majorare pentru partea exportatoare, acea parte poate lua mãsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedurile stabilite la art. 32. Mãsurile vor fi nediscriminatorii şi vor fi eliminate atunci când condiţiile nu mai justifica menţinerea lor.
ART. 31
Îndeplinirea obligaţiilor
1. Pãrţile vor lua mãsuri generale sau specifice, necesare îndeplinirii obligaţiilor lor decurgând din acest acord. Ele vor asigura ca obiectivele stabilite în acest acord sa fie atinse.
2. Dacã una dintre pãrţi considera ca cealaltã parte nu a reuşit sa-şi îndeplineascã o obligaţie decurgând din acest acord, aceasta poate lua mãsuri adecvate. Înainte de a proceda astfel, cu excepţia cazurilor de urgenta specialã, aceasta va prezenta Comitetului mixt toate informaţiile relevante necesare pentru o examinare amãnunţitã a situaţiei, în vederea gasirii unei soluţii acceptabile pentru pãrţi.
În alegerea mãsurilor trebuie acordatã prioritate acelora care perturba cel mai puţin funcţionarea acordului. Aceste mãsuri vor face obiectul consultãrilor în Comitetul mixt, dacã cealaltã parte solicita acest lucru.
ART. 32
Procedura pentru aplicarea mãsurilor de salvgardare
1. În cazul în care România sau Turcia supune importurile de produse susceptibile de a crea dificultãţile la care se face referire în art. 22 unei proceduri administrative având ca scop furnizarea rapida de informaţii privind tendinta fluxurilor comerciale, va informa cealaltã parte.
2. În situaţiile menţionate la art. 27-30, înainte de luarea mãsurilor prevãzute în aceste articole sau în situaţia în care se aplica paragraful 3 d), România sau Turcia, dupã cum este cazul, va furniza, cat mai curând posibil, Comitetului mixt toate informaţiile relevante, în vederea gasirii unei soluţii acceptabile de cãtre ambele pãrţi.
În alegerea mãsurilor trebuie acordatã prioritate acelora care perturba cel mai puţin funcţionarea acordului.
Mãsurile de salvgardare vor fi notificate imediat Comitetului mixt şi vor face obiectul unor consultãri periodice în acest comitet, îndeosebi în vederea stabilirii unui calendar pentru eliminarea lor de îndatã ce condiţiile o permit.
3. În vederea realizãrii dispoziţiilor paragrafului 2, se vor aplica urmãtoarele prevederi:
a) în privinta art. 28, dificultãţile care apar din situaţia la care se face referire în acest articol vor face obiectul consultãrilor în Comitetul mixt, care poate adopta orice decizie necesarã pentru încetarea acestor dificultãţi. Dacã partea exportatoare sau Comitetul mixt nu a luat o decizie care sa punã capãt dificultãţilor sau nu s-a ajuns la o soluţie satisfãcãtoare în termen de 30 de zile de la data sesizãrii cazului, partea importatoare poate lua mãsuri adecvate pentru remedierea situaţiei. Aceste mãsuri nu trebuie sa depãşeascã ceea ce este necesar pentru a remedia dificultãţile apãrute;
b) în privinta art. 27, Comitetul mixt va fi informat asupra cazului de dumping imediat ce autoritãţile partii importatoare au initiat o investigatie. Când dumpingul nu a încetat sau nici o soluţie satisfãcãtoare nu a fost gasita în termen de 30 de zile de la sesizarea Comitetului mixt, partea importatoare poate adopta mãsurile adecvate;
c) în privinta art. 30, dificultãţile care apar ca urmare a situaţiei la care se face referire în acest articol vor fi înaintate Comitetului mixt, pentru examinare.
Comitetul mixt poate adopta orice decizie necesarã pentru încetarea dificultãţilor. Dacã acesta nu a adoptat o asemenea decizie în termen de 30 de zile de la sesizarea cazului, partea exportatoare poate aplica mãsurile necesare privind exportul produsului în cauza;
d) în cazuri excepţionale, care cer o acţiune imediata şi care fac imposibila o informare sau examinare în prealabil, România sau Turcia, dupã caz, poate sa aplice, în situaţiile prevãzute la art. 27-30 şi 33, mãsuri preventive şi provizorii strict necesare pentru a controla situaţia şi va informa imediat Comitetul mixt.
ART. 33
Dificultãţi ale balanţei de plati
1. Pãrţile se vor strãdui sa evite impunerea de mãsuri restrictive, inclusiv mãsuri privind importurile pentru scopuri de balanţa de plati. În cazul introducerii lor, partea care le-a introdus va prezenta celeilalte pãrţi un calendar pentru eliminarea lor.
2. În situaţia în care România sau Turcia are dificultãţi serioase în privinta balanţei de plati sau o ameninţare serioasã în acest sens, România sau Turcia, dupã caz, poate sa adopte, în conformitate cu condiţiile stabilite în GATT şi cu prevederile art. VIII al Acordului Fondului Monetar Internaţional, mãsuri restrictive, inclusiv mãsuri referitoare la importuri, care vor avea o durata limitatã şi nu vor depãşi ceea ce este necesar pentru a remedia situaţia balanţei de plati. România sau Turcia, dupã caz, se vor informa reciproc, în prealabil.
3. Nici o mãsura restrictiva nu se va aplica asupra transferurilor legate de investiţii şi îndeosebi asupra repatrierii sumelor investite sau reinvestite şi asupra oricãror venituri care rezulta din acestea.
ART. 34
Clauza evolutiva
În cazul în care o parte considera ca ar fi folositor în interesul economiilor pãrţilor sa dezvolte şi sa adânceascã relaţiile stabilite de acest acord prin extinderea lor la domenii neacoperite de acesta, ea va inainta o cerere motivatã celeilalte pãrţi. Pãrţile pot imputernici Comitetul mixt sa examineze aceasta cerere şi, acolo unde este cazul, sa facã recomandãri, îndeosebi în vederea începerii negocierilor.
ART. 35
Înfiinţarea Comitetului mixt
1. Prin prezentul acord se înfiinţeazã un comitet mixt, în care fiecare parte la acord va fi reprezentatã. Comitetul mixt va rãspunde de administrarea acordului şi va asigura aplicarea sa adecvatã.
2. În scopul aplicãrii adecvate a acestui acord, pãrţile vor face schimb de informaţii şi, la cererea oricãrei pãrţi, vor tine consultãri în Comitetul mixt. Comitetul mixt va continua sa examineze posibilitatea eliminãrii pe mai departe a obstacolelor în calea comerţului dintre pãrţi.
3. Comitetul mixt poate adopta decizii în cazurile prevãzute în acest acord. În alte probleme, Comitetul mixt poate adopta recomandãri.
ART. 36
Procedurile Comitetului mixt
1. În scopul aplicãrii adecvate a acestui acord, Comitetul mixt se va întruni ori de câte ori va fi necesar, dar cel puţin o data pe an. Oricare parte poate solicita ca o reuniune sa aibã loc.
2. Comitetul mixt va acţiona pe baza de consens.
3. Dacã un reprezentant al unei pãrţi în Comitetul mixt a acceptat o decizie sub rezerva îndeplinirii cerinţelor constituţionale, decizia respectiva va intra în vigoare, dacã nu este prevãzutã o data ulterioara, la data când este notificatã ridicarea rezervei.
4. În scopul îndeplinirii acestui acord, Comitetul mixt va adopta regulile sale de procedura, care vor cuprinde, între altele, prevederi privind convocarea reuniunilor şi pentru desemnarea preşedintelui şi a duratei mandatului sau.
5. Comitetul mixt poate decide constituirea unor subcomitete şi grupe de lucru pe care le considera necesare pentru a-l sprijini sa-şi îndeplineascã atribuţiile.
ART. 37
Relaţii comerciale guvernate de acest acord şi de alte acorduri
1. Acest acord nu va impiedica menţinerea sau înfiinţarea de uniuni vamale, zone de comerţ liber sau aranjamente privind traficul de frontiera, în mãsura în care acestea nu influenţeazã negativ regimul comercial şi, îndeosebi, prevederile privind regulile de origine, cuprinse în acest acord.
2. În cadrul Comitetului mixt vor avea loc consultãri între pãrţile la acest acord privind acordurile de înfiinţare a unor asemenea uniuni vamale sau zone de comerţ liber şi, dacã se solicita, asupra problemelor majore privind politicile lor comerciale respective cu ţãrile terţe.
ART. 38
Anexe şi protocoale
1. Anexele*) şi protocoalele*) la acest acord sunt parte integrantã a acestuia.

------------
*) Anexele şi protocoalele se publica ulterior.

2. Comitetul mixt poate decide modificarea sau amendarea anexelor şi protocoalelor.
ART. 39
Aplicare teritorialã
Acest acord se va aplica teritoriilor pãrţilor la acest acord.
ART. 40
Amendamente
Amendamentele la acest acord, altele decât cele la care se face referire în paragraful 2 al art. 38, care sunt aprobate de Comitetul mixt, vor fi înaintate pãrţilor la acest acord pentru acceptare şi vor intra în vigoare dacã sunt acceptate de cãtre ambele pãrţi.
ART. 41
Intrarea în vigoare
1. Acest acord va fi aprobat de pãrţi în conformitate cu procedurile lor proprii.
2. Acest acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmeazã datei la care pãrţile şi-au notificat reciproc ca procedurile la care se face referire în primul paragraf al acestui articol au fost îndeplinite.
ART. 42
Valabilitate şi expirare
Acest acord este încheiat pe o perioada nelimitatã.
Oricare parte se poate retrage din acest acord, printr-o notificare scrisã, adresatã celeilalte pãrţi.
Incetarea acordului va intra în vigoare la 6 luni de la data notificãrii respective.
Drept mãrturie, plenipotenţiarii subsemnati, fiind autorizaţi corespunzãtor, au semnat prezentul acord.
Întocmit la Ankara la 29 aprilie 1997, în trei exemplare originale, fiecare în limbile romana, turca şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru România,
Calin Popescu-Tariceanu

Pentru Republica Turcia,
Ayfer Yilmaz


MINUTA DE ÎNŢELEGERE

În cazul în care oricare parte convine cu Uniunea Europeanã sa accelereze reducerea tarifelor sau eliminarea restrictiilor cantitative privind produsele industriale cuprinse în cap. 25-97 din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mãrfurilor, cu excepţia produselor din anexa nr. I, pãrţile se vor consulta asupra termenelor şi condiţiilor de extindere reciprocã a unei asemenea liberalizari, în legatura cu modificãrile din calendarul de reduceri pentru produsele sensibile.

DECLARAŢIE COMUNA

Partea romana a informat partea turca asupra taxelor antidumping impuse de Turcia la produsele menţionate mai jos, originare în România:



Produsul Data aplicãrii


83.11.10.10. Electrozi de sudura 28 noiembrie 1990
7003/7004/7005 Geamuri 21 februarie 1991
76.14 Conductori din aluminiu 9 iulie 1991
55.03.20.00 Fibre poliester 20 mai 1992
55.06.20.00 Fibre poliester 20 mai 1992
19.04.10.00.00.00 PVC ianuarie 1995
39.01.10.90.00.11 Polietilena ianuarie 1995


Totodatã, partea romana a subliniat ca în prezent România se afla în stadiul economiei de piata şi, în consecinta, condiţiile sunt diferite comparativ cu cele existente atunci când Turcia a impus asemenea taxe (în condiţiile economiei planificate). În plus, pentru unele produse au trecut mai mult de 5 ani de la introducerea acestor taxe.

Având în vedere cele de mai sus, partea romana a cerut reexaminarea mãsurilor antidumping impuse asupra produselor menţionate mai sus, în vederea eliminãrii lor.

Partea turca, luând nota de cererea României, a informat partea romana ca, întrucât atât Turcia, cat şi România sunt membre ale OMC, Turcia va respecta toate drepturile pentru partea romana decurgând din Acordul privind aplicarea art. VI al GATT - 1994 (Acordul antidumping) şi din Acordul privind înfiinţarea OMC. În acest sens, Turcia va respecta art. 11 al Acordului antidumping privind reexaminarea mãsurilor antidumping, pe baza cererii partii romane privind iniţierea reexaminarii mãsurilor antidumping impuse asupra unor produse originare din România.

Turcia va examina cu bunavointa situaţia, în vederea eliminãrii taxelor antidumping, conform acordului menţionat mai sus.


DECLARAŢIE COMUNA

Fãrã a incalca prevederile art. 8 al acestui acord, pãrţile îşi vor menţine prevederile din regimul lor de import, aflat în vigoare înainte de intrarea în vigoare a acestui acord, pentru o anumitã perioada, pentru produsele cuprinse în anexele A şi B la aceasta declaraţie.

ANEXA A
Înregistrarea autovehiculelor uzate importate, care sunt specificate mai jos, cu o vechime de 8 ani sau mai mare, calculatã de la 1 ianuarie care urmeazã anului de fabricaţie, este interzisã în România.



POZIŢIA TARIFARA



87.02.10.19 87.03.23.90 87.04.21.99
87.02.10.99 87.03.24.90 87.04.22.99
87.02.90.19 87.03.31.90 87.04.23.99
87.02.90.39 87.03.32.90 87.04.31.39
87.03.21.90 87.03.33.90 87.04.31.99
87.03.22.90 87.04.21.39 87.04.32.99


ANEXA B
Importul de vehicule uzate specificate mai jos este supus unei aprobãri preliminare în Turcia.



87.01 87.03 87.05
87.02 87.04




DECLARAŢIE COMUNA

Pãrţile sunt de acord ca introducerea de modificãri privind Sistemul armonizat şi codul CN nu trebuie sa afecteze conţinutul anexelor la care se face referire în art. 3 al acordului. Partea care iniţiazã asemenea modificãri va informa cealaltã parte înainte ca acestea sa între în vigoare.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016