Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
rectificare nr 80 din 20 mai 2020

‹‹ Pagina 2 din 6

Monitorul Oficial 613 din 13 Iulie 2020 (M. Of. 613/2020)

 LEGE nr. 122 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 13 iulie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea apelor nr. 107/1996, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, fiind o resursă strategică de siguranţă şi securitate naţională. "2. la articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) apele subterane şi de suprafaţă ale româniei sunt ...

Monitorul Oficial 449 bis din 28 Mai 2020 (M. Of. 449 bis/2020)

 ANEXĂ din 25 mai 2020 referitoare la modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 28 mai 2020.──────────regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1/2020, monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 şi 56 bis din 28 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (8) litera a) se modifică astfel:"a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de uat sau ...

Monitorul Oficial 453 din 29 Mai 2020 (M. Of. 453/2020)

 RECTIFICARE nr. 80 din 20 mai 2020 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020

La ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 80/2020 pentru modificarea şi completarea regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în românia, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 62/2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 424 din 21 mai 2020, se face următoarea rectificare:- la art. i pct. 1 (cu referire la pct. 1 rândul 1 din anexa nr. 5 la regulament), în loc de: „metan [c(1)] minimum 851^1)“ se va citi: „metan [c(1)] minimum 85^11)“.---

Monitorul Oficial 322 din 17 Aprilie 2020 (M. Of. 322/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 17 aprilie 2020

Având în vedere:- decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, potrivit căruia preşedintele româniei a prelungit cu 30 de zile starea de urgenţă şi prin care se menţin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a decretului nr. 195/2020;– decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, potrivit căruia guvernul româniei efectuează, în regim de urgenţă, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare;– prevederile art. ix alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art. ...

Monitorul Oficial 300 din 09 Aprilie 2020 (M. Of. 300/2020)

 NORMĂ nr. 23 din 3 aprilie 2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 9 aprilie 2020

Având în vedere prevederile art. 46,79,80,85 şi ale art. 86 alin. (1) din legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,în temeiul prevederilor art. 84 şi ale art. 91 lit. a) din legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 5 lit. c),art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data ...

Monitorul Oficial 211 bis din 16 Martie 2020 (M. Of. 211 bis/2020)

 GHID GENERAL din 20 februarie 2020 aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 bis din 16 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 269 din 20 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 211 din 16 martie 2020.──────────cuprins1. introducere2. procesul de evaluare a impactului asupra mediului în context european2.1. eim: concept şi etape2.2. principalele modificări aduse directivei eim3. ghid metodologic privind etapa de încadrare aferentă procesului de evaluare a impactului asupra mediului3.1. etapa de evaluare iniţială3.2. etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului3.2.1. derularea etapei de încadrare3.2.2. luarea deciziei etapei de încadrare3.2.3. liste de control pentru etapa de încadrare3.2.4. alte considerente privind etapa de încadrare4. ghid metodologic pentru etapa de definire ...

Monitorul Oficial 277 din 02 Aprilie 2020 (M. Of. 277/2020)

 ORDINUL nr. 1.173 din 29 iulie 2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 2 aprilie 2020

*) republicat în temeiul art. ii din ordinul secretarului general al camerei deputaţilor nr. 523/2020 pentru completarea ordinului secretarului general al camerei deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în monitorul oficial al româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 227 din 20 martie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul ordin stabileşte procedura publicării în părţile i-vii ale monitorului oficial al româniei, procedura republicării şi a rectificării, precum şi procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte ...

Monitorul Oficial 56 bis din 28 Ianuarie 2020 (M. Of. 56 bis/2020)

 REGULAMENT din 7 ianuarie 2020 privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 bis din 28 ianuarie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 29 ianuarie 2020.──────────prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.art. 1(1) lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi ce au ca scop:a) identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;b) identificarea proprietarilor, a posesorilor şi altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice şi ...

Monitorul Oficial 2 din 06 Ianuarie 2020 (M. Of. 2/2020)