Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 5 485 din 29 septembrie 2011

‹‹ Pagina 3 din 17

Monitorul Oficial 11 bis din 05 Ianuarie 2018 (M. Of. 11 bis/2018)

 PLAN NAŢIONAL din 20 decembrie 2017 de gestionare a deşeurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 bis din 5 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 942 din 20 decembrie 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.──────────cuprinsi. cadrul generali.1 informaţii generale privind planificareai.2 problematica generală a gestionării deşeurilori.3 legislaţia europeană privind deşeurilei.4 legislaţia naţională privind deşeurilei.5 politica naţională privind deşeurileii. situaŢia existentĂii.1 surse de date utilizate şi metodologia de analizăii.2 date socio-economiceii.3 deşeuri municipaleii.4 deşeuri alimentareii.5 deşeuri de ambalajeii.6 deşeuri de echipamente electrice şi electroniceii.7 deşeuri de baterii şi acumulatoriii.8 vehicule scoase din uzii.9 anvelope uzateii.10 uleiuri uzateii.11 deşeuri din construcţii şi desfiinţăriii.12 nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orăşeneştiii.13 deşeuri cu conţinut ...

Monitorul Oficial 926 bis din 24 Noiembrie 2017 (M. Of. 926 bis/2017)

 METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 bis din 24 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 926 din 24 noiembrie 2017────────── cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.(2) prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 ...

Monitorul Oficial 52 din 18 Ianuarie 2018 (M. Of. 52/2018)

 ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018

În baza prevederilor art. 94 şi 252 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. imetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 926 şi 926 bis din 24 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 74(1) la etapa de pretransfer ...

Monitorul Oficial 4 din 03 Ianuarie 2018 (M. Of. 4/2018)