Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 316 din 9 martie 2021

‹‹ Pagina 2 din 17

Monitorul Oficial 298 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 298/2024)

 ORDIN nr. 204 din 26 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Medserv Min - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. ...

Monitorul Oficial 206 din 12 Martie 2024 (M. Of. 206/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 7 martie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 12 martie 2024

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) şi art. 62 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2023 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a regulamentului (ue) 2018/1.999 al parlamentului european şi al consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a regulamentelor (ce) nr. 663/2009 şi (ce) nr. 715/2009 ale parlamentului european şi ale consiliului, a directivelor 94/22/ce, 98/70/ce, 2009/31/ce, 2009/73/ce, 2010/31/ue, 2012/27/ue şi 2013/30/ue ale parlamentului european şi ale consiliului, ...

Monitorul Oficial 205 din 12 Martie 2024 (M. Of. 205/2024)

 ORDIN nr. 738 din 4 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi de implementare a acţiunilor necesare EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

Având în vedere referatul direcţiei transport feroviar nr. 1.316/2 din 15.01.2024, prin care se supune spre aprobare ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea metodologiei de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi implementarea acţiunilor necesare,ţinând cont de prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. d) şi f) şi ale art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 5 alin. (16) şi (17) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii ...

 ORDIN nr. 737 din 4 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

Având în vedere referatul direcţiei transport feroviar nr. 1.316 din 15.01.2024, prin care se supune spre aprobare ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea metodologiei de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri,ţinând cont de prevederile:- art. 2 alin. (1) lit. d) şi f) şi ale art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea autorităţii pentru reformă feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 53/2017;– art. 5 alin. (16) şi (17) din ordonanţa de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 183 din 06 Martie 2024 (M. Of. 183/2024)

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 28 februarie 2024 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 6 martie 2024

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) 2021/1.060 al parlamentului european şi al consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru o tranziţie justă şi fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi fondului pentru azil, migraţie şi integrare, fondului pentru securitate internă şi instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, ale regulamentului (ue) 2021/1.139 al parlamentului european şi al consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a fondului ...

Monitorul Oficial 155 din 26 Februarie 2024 (M. Of. 155/2024)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ŞI DE MINIMIS din 16 februarie 2024 referitoare la "Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate" EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 26 februarie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 464 din 16 februarie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 155 din 26 fenbruarie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta schemă denumită „granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate“ instituie măsuri de ajutor de stat şi de minimis, în conformitate cu planul naţional de redresare şi rezilienţă (pnrr), pilonul iii^1, componenta 9 (suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare), investiţia 3 (scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 1 (schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării imm-urilor) şi oferă sprijin antreprenorilor (imm-uri) în dezvoltarea ...

Monitorul Oficial 1187 din 29 Decembrie 2023 (M. Of. 1187/2023)