Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 310 din 18 mai 2021

‹‹ Pagina 2 din 19

Monitorul Oficial 256 din 16 Martie 2022 (M. Of. 256/2022)

 DECIZIA nr. 2 din 31 ianuarie 2022 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 16 martie 2022

Dosar nr. 2.943/1/2021 ┌───────────────┬──────────────────────┐│ │- preşedintele Înaltei││corina-alina │curţi de casaţie şi ││corbu │justiţie, preşedintele││ │completului │├───────────────┼──────────────────────┤│ │- preşedintele secţiei││denisa-angelica│de contencios ││stănişor ...

Monitorul Oficial 198 bis din 28 Februarie 2022 (M. Of. 198 bis/2022)

 ANEXE din 25 februarie 2022 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 bis din 28 februarie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 46 din 25 februarie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 198 din 28 februarie 2022.──────────anexa 1  operator de date cu caracter personal:┌─────────────────┬────────────────────┐│ │nr. cerere şi data ││ │din registrul ││judeţul │electronic de ││ ...

Monitorul Oficial 199 din 28 Februarie 2022 (M. Of. 199/2022)

 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2022 privind controlul doping EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 28 februarie 2022

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 278 din 27 februarie 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 199 din 28 februarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice stabilesc următoarele etape şi procese ale controlului doping la nivel naţional: procedura de desfăşurare a testării doping, organizarea staţiilor de control doping pentru testarea doping în competiţie şi cerinţele referitoare la informaţiile de localizare.art. 2termenii şi expresiile din prezentele norme metodologice se definesc după cum urmează:a) autoritate de recoltare a probei - agenţia naţională anti-doping, denumită în continuare anad, sau orice autoritate de testare sau un terţ delegat de aceasta care răspunde de recoltarea ...

Monitorul Oficial 179 din 23 Februarie 2022 (M. Of. 179/2022)

 ORDIN nr. 153 din 11 februarie 2022 pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 179 din 23 februarie 2022

Având în vedere prevederile convenţiei despre regimul navigaţiei pe dunăre, semnată la belgrad la 18 august 1948, ratificată prin decretul nr. 298/1948, şi avizul consiliului concurenţei - consiliul de supraveghere din domeniul transportului naval întrunit în şedinţa din data de 27.10.2021,în temeiul art. 51 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

Monitorul Oficial 151 din 15 Februarie 2022 (M. Of. 151/2022)

 REGULAMENT din 8 februarie 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel pentru soluţionarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 15 februarie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 147 din 8 februarie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 151 din 15 februarie 2022.──────────cap. icadrul legislativart. 1comisia de apel pentru soluţionarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping (comisia de apel) se constituie şi funcţionează în conformitate cu art. 61 alin. (1) şi (2) lit. c), art. 69-73 din legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, denumită în continuare legea nr. 310/2021, şi cu prevederile prezentului regulament.art. 2procedura soluţionării apelurilor se desfăşoară în faţa comisiei de apel în temeiul art. 76 din legea nr. 310/2021 şi al prezentului regulament.cap. iiorganizareart. 3(1) ...

Monitorul Oficial 143 bis din 11 Februarie 2022 (M. Of. 143 bis/2022)

 REGULAMENTUL din 1 februarie 2022 serviciului la bordul navelor militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 143 bis din 11 februarie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. m.24 din 1 februarie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 143 din 11 februarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul normativ şi regulile generale ale serviciului la bordul navelor militare din fn, cu privire la:a) modul de organizare şi conducere a activităţilor în staţionare şi în marş;b) îndatoririle membrilor echipajului şi ale personalului temporar îmbarcat;c) modalităţile specifice de aplicare la bordul navelor şi ambarcaţiunilor a reglementărilor pe linia protecţiei mediului, a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a supravegherii tehnice a instalaţiilor;d) desfăşurarea ceremonialelor militare;e) măsurile de asigurare a vitalităţii ...

Monitorul Oficial 121 din 07 Februarie 2022 (M. Of. 121/2022)

 REGULAMENT nr. 2 din 1 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 7 februarie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (5^2), art. 13,24,36^1,77,101,104,106,108,122,123, art. 126-126^2, art. 148, 149, art. 150 alin. (1), art. 152^1, 163,163^1,art. 164 alin. (2), art. 166-166^6 , art. 169, 173^4, art. 186 alin. (4) lit. d), art. 191 alin. (1) lit. b), art. 196 alin. (7) şi (9),art. 224 alin. (1) lit. c), art. 226 alin. (3) lit. a), c) şi e) şi alin. (6), art. 226^7 alin. (1), art. 228 alin. (1) lit. e), f) şi n), art. 230^1 alin. (1) lit. b), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1), art. 385 alin. (1) şi ale art. 404^1 alin. (1) din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 119 din 07 Februarie 2022 (M. Of. 119/2022)

 REGULAMENT din 31 ianuarie 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 7 februarie 2022

──────────aprobat prin ordinul nr. 16 din 31 ianuarie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 119 din 7 februarie 2022.──────────cap. icadrul legislativart. 1comisia de audiere se constituie şi funcţionează în conformitate cu art. 61 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi art. 64-68 din legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi cu prevederile prezentului regulament.art. 2prezentul regulament stabileşte regulile de procedură cu privire la audierea sportivilor, a personalului asistent al sportivilor şi a altor persoane, faţă de care agenţia naţională anti-doping, denumită în cele ce urmează anad, a formulat o acuzaţie de încălcare a reglementărilor anti-doping.cap. iiorganizareart. ...

Monitorul Oficial 95 din 31 Ianuarie 2022 (M. Of. 95/2022)

 DECIZIA nr. 28 din 6 decembrie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 94 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (atât în redactarea anterioară Legii nr. 310/2018, cât şi în redactarea ulterioară acestei legi), art. 100 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 2 alin. (1) lit. c), f) şi i) şi alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022

Dosar nr. 2.705/1/2021┌────────────┬─────────────────────────┐│ │- preşedintele Înaltei ││corina-alina│curţi de casaţie şi ││corbu │justiţie - preşedintele ││ │completului │├────────────┼─────────────────────────┤│eugenia │- pentru preşedintele ││puşcaşiu │secţiei i civile │├────────────┼─────────────────────────┤│marian budă │- preşedintele secţiei a ││ ...

Monitorul Oficial 3 bis din 03 Ianuarie 2022 (M. Of. 3 bis/2022)

 ANEXE din 29 decembrie 2021 privind Programul naţional privind realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, Normele de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, Metodologia privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, Normele de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi Modul de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 3 bis din 3 ianuarie 2022

──────────conţinute de ordinul nr. 362 din 29 decembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 3 din 3 ianuarie 2022.──────────anexa 1 program*)  privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice prin oficiile de studii pedologice şi agrochimice (ospa) pentru perioada 2022 - 2031┌────┬─────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────┐│ │ │ │suprafaţa agricolă │ ││ │ │ ...

‹‹ Pagina 2 din 19
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016