Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 3 947 din 2 iunie 2022

‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 914 din 16 Septembrie 2022 (M. Of. 914/2022)

 DECIZIA nr. 41 din 27 iunie 2022 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dacă valoarea obiectului unui contract de mandat remunerat este reprezentată de valoarea creanţei în vederea recuperării căreia s-a încheiat contractul de mandat sau de valoarea remuneraţiei mandatarului." EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 914 din 16 septembrie 2022

Dosar nr. 795/1/2022 ┌─────────────┬────────────────────────┐│ │- vicepreşedintele ││gabriela │Înaltei curţi de casaţie││elena bogasiu│şi justiţie - ││ │preşedintele completului│├─────────────┼────────────────────────┤│laura-mihaela│- preşedintele secţiei i││ivanovici │civile │├─────────────┼────────────────────────┤│valentina │- preşedintele delegat ││vrabie ...

Monitorul Oficial 900 din 13 Septembrie 2022 (M. Of. 900/2022)

 ORDIN nr. 2.954 din 3 iunie 2022 privind clasarea Ansamblului Bisericii "Sfinţii Ierarhi Alexandru şi Nicolae" şi a Gardului incintei în grupa A şi schimbarea de grupă valorică din B în A a Bisericii "Sf. Alexandru şi Sf. Nicolae" privind imobilele situate la adresa poştală şos. Calea Bucureşti 213, satul Nuci, comuna Nuci, judeţul Ilfov, în Lista monumentelor istorice EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 900 din 13 septembrie 2022

Având în vedere referatul nr. 1.323 din 22 februarie 2022 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii privind clasarea ansamblului bisericii „sfinţii ierarhi alexandru şi nicolae“ cu două componente - biserica „sf. alexandru şi sf. nicolae“ şi gardul incintei ansamblului bisericii „sf. alexandru şi sf. nicolae“, toate în grupa a, imobile situate la adresa poştală şos. calea bucureşti 213, satul nuci, comuna nuci, judeţul ilfov, în lista monumentelor istorice, în categoria a - ansamblu, respectiv m -monument, ii - arhitectură,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din legea ...

Monitorul Oficial 810 din 17 August 2022 (M. Of. 810/2022)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 august 2022 privind "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri" EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 17 august 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.121 din 4 august 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 810 din 17 august 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) schema de ajutor, denumită în continuare schemă, se aplică în baza ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în planul naţional de redresare şi rezilienţă şi prevede acordarea de ajutoare pentru împădurire în cadrul planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare pnrr, „sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri“.(2) schema de ajutor de stat are la bază prevederile secţiunii ...

Monitorul Oficial 798 din 11 August 2022 (M. Of. 798/2022)

 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 10 august 2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 11 august 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării româniei la programul pentru şcoli al uniunii europene, aprobată cu completări prin legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) se stabileşte bugetul pentru implementarea programului pentru şcoli al româniei în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform deciziei de punere în aplicare (ue) 2022/1.187 a comisiei din 7 iulie 2022 de modificare a deciziei de punere în aplicare (ue) 2022/493 în ceea ce priveşte repartizarea definitivă a ajutorului din ...

Monitorul Oficial 772 din 03 August 2022 (M. Of. 772/2022)

 HOTĂRÂREA din 11 ianuarie 2022 în Cauza Corneschi împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 3 august 2022

(cererea nr. 21.609/16)strasbourgdefinitivă11 aprilie 2022 ┌──────────────────────────────────────┐│art. 6 § 1 (civil) • procedură ││inechitabilă pentru a contesta ││retragerea autorizaţiei de acces la ││informaţii clasificate şi decizia de ││trecere în rezervă a reclamantului, în││situaţia în care informaţiile ││clasificate nu i-au fost dezvăluite ││acestuia sau avocatului său • limitări││ale dreptului la procedură ││contradictorie şi la egalitatea ...

Monitorul Oficial 764 din 01 August 2022 (M. Of. 764/2022)

 DECIZIA nr. 221 din 28 aprilie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în redactarea în vigoare ca urmare a modificării prin art. IV pct. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 1 august 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Monitorul Oficial 732 din 21 Iulie 2022 (M. Of. 732/2022)

 LEGE nr. 231 din 19 iulie 2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 21 iulie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. i obiectul reglementării. definiţiiart. 1prezenta lege stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate româniei de către uniunea europeană pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (interreg), a plăţilor în avans, precum şi a contribuţiei publice naţionale aferente acesteia, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor interreg pentru perioada de programare 2021-2027.art. 2(1) termenii şi expresiile „neregulă“, „creanţe bugetare rezultate din nereguli“ şi „autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene“ au înţelesurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind ...

Monitorul Oficial 680 din 07 Iulie 2022 (M. Of. 680/2022)

 ORDIN nr. 4.149 din 29 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.947/2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 7 iulie 2022

Având în vedere solicitarea inspectoratului Şcolar judeţean brăila nr. 6.469 din 20.06.2022, a inspectoratului Şcolar judeţean dolj nr. 525 din 20.06.2022, a inspectoratului Şcolar judeţean sibiu nr. 5.122 din 10.06.2022, a inspectoratului Şcolar judeţean argeş nr. 6.796 din 21.06.2022, a inspectoratului Şcolar judeţean neamţ nr. 7.440 din 21.06.2021, a inspectoratului Şcolar judeţean covasna nr. r 4.706 din 21.06.2022, a inspectoratului Şcolar judeţean mureş nr. 470 din 21.06.2022 şi a universităţii „vasile alecsandri“ - bacău nr. r 6.319/1 din 7.06.2022,în temeiul art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1), (2) şi (4) din normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor ...

Monitorul Oficial 678 din 07 Iulie 2022 (M. Of. 678/2022)

 ORDIN nr. 108 din 29 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 7 iulie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 559 din 12.05.2022, întocmit de direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale sanitare ...

Monitorul Oficial 667 din 04 Iulie 2022 (M. Of. 667/2022)

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 29 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 4 iulie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. ihotărârea guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 797 din 19 august 2021, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: "(4) expresiile «spaţiu aerian u-space» şi «serviciu u-space» au înţelesul prevăzut la art. 2 din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2021/664 al comisiei din 22 aprilie 2021 privind un cadru ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016