Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
document msc 99 22 add 1 corr 2 din 20 noiembrie 2019

Monitorul Oficial 550 din 25 Iunie 2020 (M. Of. 550/2020)

 DOCUMENT MSC 99/22/Add.1/Corr.2 din 20 noiembrie 2019 privind rectificările aduse Rezoluţiei MSC.442(99) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 25 iunie 2020

──────────conţinut de ordinul nr. 1.056 din 10 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 25 iunie 2020.──────────organizaŢia maritimĂ internaŢionalĂcomitetul de siguranŢĂ maritimĂsesiunea a 99-aordinea de zi punctul 22msc 99/22/add.1/corr.220 noiembrie 2019doar în englezăraportul comitetului de siguranţă maritimă privind cea de-a nouăzeci şi noua sesiune a sarectificĂri*)anexa nr. 7rezoluŢia msc.442(99) amendamente la codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (codul imdg)(corecţii editoriale la versiunea în limba engleză) partea 2clasificarecap. 2.2clasa 2 - gaze2.2.1 definiţii şi prevederi generale2.2.1.2.3 la sfârşitul paragrafului 2.2.1.2.3 se elimină cuvântul „sau“.cap. 2.4clasa 4 - solide inflamabile; substanţe susceptibile de aprindere spontană; substanţe care, în contact ...

 ORDIN nr. 1.056 din 10 iunie 2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.442(99) prin Documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 noiembrie 2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 25 iunie 2020

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 18.149/718 din 11.05.2020 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse rezoluţiei msc.442(99) prin documentul msc 99/22/add.1/corr.2 al organizaţiei maritime internaţionale din 20 noiembrie 2019,ţinând seama de ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 287/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (codul imdg), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.442(99) a comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 37 bis din 17 Ianuarie 2008 (M. Of. 37 bis/2008)