Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016  de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016 de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 bis din 20 aprilie 2016

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 35 din 30 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 20 aprilie 2016.
──────────

    CAP. I
    PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ

    SECŢIUNEA 1
    DEPISTAREA PRINCIPALILOR AGENŢI ZOONOTICI LA ANIMALE ŞI ÎN ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ

    
    ┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr.│ │ │ │
    │crt│ Boala │ Strategia şi conduita de execuţie │ Precizări tehnice***) │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1.│BRUCELOZA*) │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele şi │leporidele │
    │ │ │leporidele se supun inspecţiei ante mortem în │Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea │
    │ │ │unităţi de tăiere autorizate sanitar - │prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│II. CARNE şi ORGANE │
    │ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │Se recoltează organe în următoarele cazuri: │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE │a) de la animalele reacţionate pozitiv, dubioase sau │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor se │neconcludente la testele pentru Brucella; │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizate │b) de la animalele sacrificate la abator, probele provenite de la│
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │carcase cu leziuni suspecte de bruceloză. │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │III. MĂSURI │
    │ │ │oficial. │1. În cazul în care animalele prezintă o reacţie pozitivă sau │
    │ │ │III. LAPTE │neconcludentă la un test de depistare a brucelozei sau în cazul │
    │ │ │ │care există alte motive pentru suspectarea unei infecţii, acestea│
    │ │ │ │trebuie să fie sacrificate separat faţă de celelalte animale, │
    │ │ │ │luându-se toate precauţiile necesare pentru evitarea riscului de │
    │ │ │ │contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare şi a │
    │ │ │ │personalului prezent în abator. │
    │ │ │ │2. Carnea care provine de la animale la care inspecţia │
    │ │ │ │post-mortem a permis punerea în evidenţă a unei bruceloze acute │
    │ │ │ │trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman. │
    │ │ │ │3. Mamelele, tractusul genital şi sângele care provin de la │
    │ │ │ │animalele la care a fost depistată o reacţie pozitivă sau │
    │ │ │ │neconcludentă la un test de depistare a brucelozei trebuie să fie│
    │ │ │ │declarate improprii pentru consumul uman, se confiscă şi se │
    │ │ │ │distrug, chiar dacă nu a fost detectată nici o leziune de acest │
    │ │ │ │tip. │
    │ │ │ │Laptele crud care provine de la animale care prezintă o reacţie │
    │ │ │ │pozitivă la testele de supraveghere privind bruceloză nu va fi │
    │ │ │ │utilizat pentru consum uman. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2.│CAMPILOBACTERIOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovine, ovine, porcine, păsări. │
    │ │ │Bovinele, ovinele, porcinele şi păsările se │Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea │
    │ │ │supun inspecţiei ante - mortem în unităţi de │prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către │II. CARNE │
    │ │ │medici veterinari oficiali sau de către │Recoltarea de probe de carne de pasăre (carne tranşată/porţionată│
    │ │ │personalul auxiliar oficial. │cu sau fără piele, cu sau fără os) din reţeaua de desfacere cu │
    │ │ │II. CARNE │amănuntul. │
    │ │ │1. Inspecţia post - mortem a carcaselor se │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizate │oficiali din cadrul direcţiile sanitar - veterinare şi pentru │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, şi analiza acestora se │
    │ │ │oficial. │efectuează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică │
    │ │ │2. Recoltarea de probe de carne de pasăre │Veterinară, denumit în continuare IISPV, şi în cadrul │
    │ │ │(carne tranşată/porţionată, cu sau fără piele,│laboratoarelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa │
    │ │ │cu sau fără os), de către medici veterinari │alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, │
    │ │ │oficiali, din reţeaua de desfacere cu │denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea │
    │ │ │amănuntul, pentru testarea Campylobacter spp.,│Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, │
    │ │ │conform programului specific elaborat de │denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV. │
    │ │ │ANSVSA. │III. MĂSURI │
    │ │ │ │Tăierea în partidă separată a loturilor de păsări la care s-a │
    │ │ │ │decelat prezenţa de specii de Campylobacter termofile. │
    │ │ │ │1. Carnea şi organele vor fi supuse tratamentului termic înainte │
    │ │ │ │de a fi consumate, nefiind supuse restricţiilor sanitare │
    │ │ │ │veterinare. │
    │ │ │ │2. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive │
    │ │ │ │obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării │
    │ │ │ │şi aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să │
    │ │ │ │conducă la reducerea infecţiei în ferme. │
    │ │ │ │3. Medicul veterinar oficial va controla prin │
    │ │ │ │supraveghere/monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │ │a) programul HACCP şi în mod special formulele de tratament │
    │ │ │ │termic în toate unităţile de procesare carne pasăre, carne roşie,│
    │ │ │ │lapte, peşte, moluşte; │
    │ │ │ │b) evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de │
    │ │ │ │bovine, ovine şi porcine; │
    │ │ │ │c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucişate │
    │ │ │ │în toate unităţile de procesare şi alimentaţie publică; │
    │ │ │ │d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul │
    │ │ │ │angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unităţile │
    │ │ │ │de alimentaţie publică. │
    │ │ │ │Conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 34/2006 pentru │
    │ │ │ │aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea│
    │ │ │ │zoonozelor şi agenţilor zoonotici, cu modificările şi │
    │ │ │ │completările ulterioare, la tulpinile de Campylobacter jejuni şi │
    │ │ │ │Campylobacter coli, izolate din produse alimentare de origine │
    │ │ │ │animală provenite de la bovine, porcine şi păsări se │
    │ │ │ │monitorizează antibiorezistenţa. Se va testa rezistenţa │
    │ │ │ │antimicrobiană şi la alţi agenţi zoonotici, în măsura în care │
    │ │ │ │aceştia prezintă un risc pentru sănătatea publică. │
    │ │ │ │Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru │
    │ │ │ │confirmare şi colecţie. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 3.│ECHINOCOCOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII │
    │ │(HIDATIDOZA) │Animalele din speciile receptive tăiate pentru│A se vedea prevederile prezentului capitol. │
    │ │ │consum uman se supun inspecţiei ante - mortem │II. CARNE ŞI ORGANE │
    │ │ │în unităţi de tăiere autorizate sanitar- │Se examinează fiecare carcasă şi organele de bovine, porcine, │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│ovine, caprine, ecvine şi cervidee destinate consumului uman. │
    │ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │III. MĂSURI GENERALE │
    │ │ │II. CARNE ŞI ORGANE │Interzicerea prezenţei câinilor în abatoare şi ferme. │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor se │IV. MĂSURI SPECIFICE │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizate │Carnea şi organele infestate se supun următoarelor măsuri: │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │a) Carnea şi organele infestate şi/sau cu chişti hidatici se │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │declară improprii consumului uman, se denaturează şi se │
    │ │ │oficial. │îndepărtează în condiţii de siguranţă; │
    │ │ │ │b) Se recoltează fragmente de organe cu modificări chistice de │
    │ │ │ │către medicii veterinari oficiali sau de către personalul │
    │ │ │ │auxiliar de la nivelul abatoarelor şi se transmit la LSVSA │
    │ │ │ │pentru efectuarea examenelor de laborator în vederea stabilirii │
    │ │ │ │genului Echinococcus (examen parazitologic şi morfopatologic); │
    │ │ │ │probele pozitive pentru genul Echinococcus se transmit la │
    │ │ │ │Laboratorul Naţional de Referinţă - LNR pentru Echinococcus din │
    │ │ │ │cadrul IDSA pentru identificarea speciei. │
    │ │ │ │c) Grăsimea se dă în consum fără restricţii; │
    │ │ │ │d) Interzicerea recuperării organelor parazitate pentru │
    │ │ │ │folosirea în alimentaţia carnivorelor. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 4.│LISTERIOZĂ │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele se │Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile │
    │ │ │supun inspecţiei ante - mortem în unităţi de │Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către │II. a) La animalele suspecte │
    │ │ │medici veterinari oficiali sau de către │În caz de suspiciune se recoltează probe: capul întreg sau │
    │ │ │personalul auxiliar oficial. │creierul, os lung şi porţiuni de ficat; probele se examinează │
    │ │ │ │prin inoculări pe medii uzuale în ziua primirii, iar creierul se │
    │ │ │II. CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PRODUSE LACTATE,│examinează după păstrarea la frigider (4-8°C) timp de 48 de ore. │
    │ │ │PEŞTE ŞI PRODUSE DIN PESCUIT │b) Produse din carne, produse lactate, peşte şi produse din │
    │ │ │ │pescuit, alte categorii de alimente introduse pe piaţa şi aflate │
    │ │ │1. Inspecţia post - mortem se efectuează în │în perioada de valabilitate: │
    │ │ │unităţi de tăiere autorizate sanitar- │Recoltarea de probe de alimente gata pentru consum, definite în │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie │
    │ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele │
    │ │ │ │alimentare, cu amendamentele ulterioare, şi în Secţiunea 4 │
    │ │ │2. Recoltarea probelor de către medici │lit. A nr. crt. 1, 2 şi 3 din prezentul capitol, este efectuată │
    │ │ │veterinari oficiali şi efectuarea examenelor │de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA şi │
    │ │ │în LSVSA şi în IISPV. │analiza acestora se efectuează la LSVSA şi IISPV. │
    │ │ │ │III. MĂSURI │
    │ │ │ │În cazul confirmării bolii, carnea, organele şi grăsimea, care │
    │ │ │ │nu prezintă modificări senzoriale se dirijează pentru │
    │ │ │ │prelucrare în produse supuse tratamentului termic. │
    │ │ │ │2. În cazul depistării L. monocytogenes în probele de alimente │
    │ │ │ │de origine animală introduse pe piaţa şi aflate în perioada de │
    │ │ │ │conservare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │ │amendamentele ulterioare, şi în Secţiunea 4 lit. A nr. crt. 1, │
    │ │ │ │2 şi 3 din prezentul capitol, se vor dispune măsuri de reţinere │
    │ │ │ │oficială şi retragerea de la consumul uman. │
    │ │ │ │3. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a │
    │ │ │ │decelat prezenţa L. monocytogenes în probele de alimente de │
    │ │ │ │origine animală introduse pe piaţa şi aflate în perioada de │
    │ │ │ │conservare, DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din │
    │ │ │ │unităţile situate pe teritoriul judeţului în care au fost │
    │ │ │ │diagnosticate acestea, precum şi la DSVSA din judeţele de │
    │ │ │ │provenienţă a produselor de origine animală, prin Sistemul │
    │ │ │ │Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje - SRAAF. │
    │ │ │ │4. Tulpinile de L. monocytogenes izolate din produsele │
    │ │ │ │alimentare de origine animală introduse pe piaţa şi aflate în │
    │ │ │ │perioada de conservare, se trimit la IISPV pentru confirmare. │
    │ │ │ │5. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │ │a) respectarea bunelor practici de fabricaţie şi igienă, a │
    │ │ │ │programului HACCP şi în mod special a formulelor de tratament │
    │ │ │ │termic în toate unităţile de procesare carne roşie, lapte, │
    │ │ │ │peşte, moluşte; │
    │ │ │ │b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării │
    │ │ │ │încrucişate în toate unităţile de procesare, alimentaţie │
    │ │ │ │publică, în mod special contaminarea post tratament termic a │
    │ │ │ │alimentelor gata preparate pentru consum, cu termen lung de │
    │ │ │ │valabilitate; │
    │ │ │ │c) alimentele cu termen lung de valabilitate să fie depozitate │
    │ │ │ │la temperatura de refrigerare (brânzeturi cu pastă moale, │
    │ │ │ │produse din carne tip pate şi produse din carne feliate, │
    │ │ │ │produse din carne sau peşte ambalate sub vid); │
    │ │ │ │d) prelevarea de teste de sanitaţie de pe suprafeţele cu care │
    │ │ │ │vin în contact alimentele, din zonele de prelucrare şi din │
    │ │ │ │echipamentul folosit, în cadrul Programului de autocontrol în │
    │ │ │ │unităţile de procesare carne pasăre, carne roşie, lapte, peşte, │
    │ │ │ │moluşte, precum şi în unităţile de alimentaţie publică; │
    │ │ │ │e) recoltarea de probe de apă potabilă şi gheaţă utilizată în │
    │ │ │ │procesare, unde este cazul, în cadrul Programului de autocontrol │
    │ │ │ │în unităţile de procesare carne pasăre, carne roşie, lapte, │
    │ │ │ │peşte, moluşte, precum şi în unităţile de alimentaţie publică, │
    │ │ │ │în vederea efectuării examenului microbiologic; │
    │ │ │ │f) evitarea contaminării prin manipularea alimentelor gata │
    │ │ │ │preparate pentru consum în unităţile de alimentaţie publică, de │
    │ │ │ │către personalul angajat. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 5.│SALMONELOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, │lagomorfe, păsări): │
    │ │ │cabalinele şi păsările se supun inspecţiei │Programul de control pentru Salmonella la animalele vii se │
    │ │ │ante - mortem în abatoare autorizate sanitar- │efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari │a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │II. CARNE şi ORGANE COMESTIBILE │
    │ │ │oficial. │Programul de control pentru Salmonella spp., în conformitate │
    │ │ │II. CARNE şi SUBPRODUSE COMESTIBILE │cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de │
    │ │ │1. Inspecţia post - mortem a carcaselor şi │probe şi efectuarea de analize, după cum urmează: │
    │ │ │organelor, precum şi recoltarea de probe se │A. Recoltarea de probe de carne tocata, carne preparata, produse │
    │ │ │efectuează în abatoare autorizate sanitar- │din carne introduse pe piaţa şi aflate în perioada de conservare,│
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari │pentru testarea Salmonella spp. ca şi criteriu de siguranţă a │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │alimentelor. │
    │ │ │oficial. │Programul de control pentru Salmonella spp. şi recoltarea │
    │ │ │2. Verificarea şi recoltarea de probe include │probelor de carne aflate în perioada de valabilitate se │
    │ │ │şi sălile de tranşare sau unităţile de │efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA,│
    │ │ │tranşare şi reambalare a cărnii roşii şi a │conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │cărnii de pasăre, precum şi depozitele │amendamentele ulterioare, şi ale Secţiunii 4 lit. A din prezentul│
    │ │ │destinate pentru aceste cărnuri. │capitol. Probele de carne prelevate vor fi analizate în cadrul │
    │ │ │3. Recoltarea de probe de piele, din zona │LSVSA. │
    │ │ │gâtului, de la carcase de pasăre, de către │B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella │
    │ │ │medici veterinari oficiali, de la nivelul │spp. ca şi criteriu de igienă a procesului tehnologic │
    │ │ │abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp. │1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine şi │
    │ │ │III. OUĂ │cabaline se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor de │
    │ │ │Verificarea şi recoltarea de probe se │bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline, prin metoda │
    │ │ │efectuează în centre de colectare, centre de │nedistructivă, cu ajutorul bureţilor abrazivi, pentru testarea │
    │ │ │ambalare ouă unităţi producere ouă lichide, │Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) │
    │ │ │unităţi de procesare ouă, depozite, unităţi │nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare şi ale Secţiunii 4 │
    │ │ │de alimentaţie publică şi unităţi de │lit. A din prezentul capitol; │
    │ │ │desfacere autorizate şi înregistrate sanitar- │2. De la carcasele de păsări se recoltează porţiuni din pielea │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari │gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare. │
    │ │ │oficial - a se vedea Secţiunile 1, 2, 3 şi │III. MĂSURI: │
    │ │ │4 din prezentul capitol. │A. În cazul identificării Salmonella spp. ca şi criteriu de │
    │ │ │IV. ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ │siguranţă a alimentelor, în probele de alimente de origine │
    │ │ │Alimentele de origine animală sunt supuse │animală vor fi aplicate următoarele măsuri: │
    │ │ │analizelor de laborator pentru Salmonella, │1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate │
    │ │ │conform legislaţiei în vigoare - a se vedea │conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele │
    │ │ │Secţiunile 1, 2, 3 şi 4 din prezentul │ulterioare, din produsele de origine animală care se regăsesc │
    │ │ │capitol. │la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, aceste produse │
    │ │ │V. HRANA ANIMALĂ (Furaje) - a se vedea │vor fi declarate produse improprii consumului uman şi vor fi │
    │ │ │Secţiunea 9 din prezentul capitol │reţinute oficial şi retrase de la consumul uman. │
    │ │ │ │2. În cazul depistării Salmonella spp., în probele recoltate │
    │ │ │ │conform Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele │
    │ │ │ │ulterioare, din produsele de origine animală care nu au fost │
    │ │ │ │livrate către unităţile de vânzare cu amănuntul, cu excepţia │
    │ │ │ │depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate │
    │ │ │ │comercializării către consumatorul final decât după ce au │
    │ │ │ │fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea │
    │ │ │ │acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar │
    │ │ │ │veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic │
    │ │ │ │pentru fiecare şarjă de fabricaţie care să ateste că aceasta │
    │ │ │ │este corespunzătoare microbiologic. │
    │ │ │ │3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de │
    │ │ │ │retragere de pe piaţă numai în cazul în care a fost │
    │ │ │ │identificată prezenţa Salmonella typhimurium şi/sau │
    │ │ │ │Salmonella enteritidis, pentru alte categorii de produse din │
    │ │ │ │sau care conţin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea │
    │ │ │ │măsurilor prevăzute la pct. 1 şi 2. │
    │ │ │ │B. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, cu │
    │ │ │ │privire la Salmonella spp. ca şi criteriu de igienă a procesului │
    │ │ │ │tehnologic │
    │ │ │ │I. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, cu │
    │ │ │ │privire la Salmonella spp. ca şi criteriu de igienă a procesului │
    │ │ │ │tehnologic, la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, vor fi │
    │ │ │ │aplicate următoarele măsuri: │
    │ │ │ │I. În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire │
    │ │ │ │la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele │
    │ │ │ │de pe suprafaţa carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine şi │
    │ │ │ │cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor │
    │ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare şi│
    │ │ │ │ale Secţiunea 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor │
    │ │ │ │dispune următoarele: │
    │ │ │ │a) se vor aplica măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă │
    │ │ │ │la nivelul abatoarelor; │
    │ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; │
    │ │ │ │c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în │
    │ │ │ │exploataţiile de origine a animalelor; │
    │ │ │ │d) carnea şi organele provenite de la carcasele de bovine, ovine,│
    │ │ │ │caprine, porcine şi cabaline la care s-au obţinut rezultate │
    │ │ │ │nesatisfăcătoare, cu privire la Salmonella spp., ca şi criteriu │
    │ │ │ │de igienă a procesului nu vor fi supuse restricţiilor sanitar- │
    │ │ │ │veterinare. │
    │ │ │ │II. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare, cu │
    │ │ │ │privire la Salmonella spp. ca şi criteriu de igienă a procesului │
    │ │ │ │tehnologic, la nivelul abatoarelor de pasăre, vor fi aplicate │
    │ │ │ │următoarele măsuri: │
    │ │ │ │1. În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire │
    │ │ │ │la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele │
    │ │ │ │de pielea gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre (broileri │
    │ │ │ │şi curcani) la nivelul abatoarelor, conform prevederilor │
    │ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare │
    │ │ │ │şi, respectiv, ale Secţiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul │
    │ │ │ │capitol, se vor dispune următoarele: │
    │ │ │ │a) se vor aplica măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă │
    │ │ │ │la nivelul abatoarelor; │
    │ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; │
    │ │ │ │c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în │
    │ │ │ │exploataţiile de origine a păsărilor; │
    │ │ │ │d) carnea şi organele provenite de la carcasele de pasăre la │
    │ │ │ │care s-au obţinut rezultate nesatisfăcătoare, cu privire la │
    │ │ │ │Salmonella spp., ca şi criteriu de igienă a procesului nu vor │
    │ │ │ │fi supuse restricţiilor sanitare veterinare, │
    │ │ │ │e) în cazul loturilor de păsări (broileri şi curcani), destinate │
    │ │ │ │abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost │
    │ │ │ │decelată prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în │
    │ │ │ │probele recoltate în cadrul controalelor oficiale, aceste loturi │
    │ │ │ │vor fi tăiate în partidă separată şi se vor recolta în mod │
    │ │ │ │obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la │
    │ │ │ │carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de │
    │ │ │ │către ANSVSA, probe care vor fi trimise la laborator pentru │
    │ │ │ │efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis şi/sau │
    │ │ │ │S. typhimurium. │
    │ │ │ │2. Este obligatorie menţionarea, în documentul ce cuprinde │
    │ │ │ │informaţiile privind lanţul alimentar la păsări, a rezultatelor │
    │ │ │ │probelor recoltate în cadrul Programelor Naţionale de Control al │
    │ │ │ │Salmonelozelor Zoonotice, conform prevederilor Capitolului II │
    │ │ │ │din Anexa nr. 1. │
    │ │ │ │C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. În │
    │ │ │ │ouăle de consum vor fi aplicate următoarele măsuri: │
    │ │ │ │a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut │
    │ │ │ │sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt │
    │ │ │ │contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a │
    │ │ │ │fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenţei (S. │
    │ │ │ │enteritidis şi/sau S. typhimurium), conform prevederilor Anexei │
    │ │ │ │nr. 1 Capitolul II pct. 4 - Programul naţional de control al │
    │ │ │ │salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost │
    │ │ │ │identificate ca fiind sursa de infecţie în cadrul unui focar │
    │ │ │ │specific de toxiinfecţie alimentară la om, se pot admite în │
    │ │ │ │consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel │
    │ │ │ │încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis │
    │ │ │ │şi/sau S. Typhimurium; │
    │ │ │ │b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut │
    │ │ │ │sau care sunt suspicionate de a fi infectate/care sunt infectate │
    │ │ │ │cu serotipurile vizate de Salmonella spp: │
    │ │ │ │- sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) │
    │ │ │ │din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 │
    │ │ │ │de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) │
    │ │ │ │nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de │
    │ │ │ │comercializare aplicabile ouălor; │
    │ │ │ │- sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piaţă, │
    │ │ │ │conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008; │
    │ │ │ │- sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în │
    │ │ │ │care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de │
    │ │ │ │către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii │
    │ │ │ │contaminării încrucişate cu ouă provenite din alte efective, în │
    │ │ │ │conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1237/2007, │
    │ │ │ │cu amendamentele ulterioare. │
    │ │ │ │D. În toate cazurile în care a fost depistată prezenţa Salmonella│
    │ │ │ │spp. de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală, │
    │ │ │ │destinate consumului uman, tulpina izolată se va trimite la │
    │ │ │ │IISPV, pentru confirmare şi tipizare. │
    │ │ │ │E. Abatoarele de ungulate domestice şi de păsări au obligaţia de │
    │ │ │ │a notifica fermele/exploataţiile furnizoare asupra rezultatelor │
    │ │ │ │inspecţiei ante şi post - mortem, precum şi asupra rezultatelor │
    │ │ │ │pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea │
    │ │ │ │elaborării şi aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri │
    │ │ │ │care să conducă la reducerea prevalenţei Salmonella spp. │
    │ │ │ │În ferme. │
    │ │ │ │F. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a │
    │ │ │ │decelat prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele │
    │ │ │ │de alimente de origine animală introduse pe piaţa, aflate în │
    │ │ │ │perioada lor de DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din │
    │ │ │ │unităţile situate pe teritoriul judeţului în care au fost │
    │ │ │ │diagnosticate acestea, precum şi la DSVSA din judeţele de │
    │ │ │ │provenienţă a animalelor/produselor de origine animală, │
    │ │ │ │prin SRAAF. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 6.│TRICHINELOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porci domestici, porci mistreţi, urşi, cabaline │
    │ │ │Animalele tăiate pentru consum uman, respectiv│şi alte specii receptive │
    │ │ │porci domestici, mistreţi, urşi, cabaline şi │Supraveghere prin examene de laborator pentru speciile receptive │
    │ │ │alte specii receptive, trebuie examinate la │- a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │tăiere pentru Trichinella spp. │II. CARNE │
    │ │ │II. CARNE │Recoltarea probelor pentru decelarea Trichinella spp. se face │
    │ │ │1. Carnea proaspătă provenită de la speciile │conform prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE) │
    │ │ │de animale receptive se admite pentru consum │2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor │
    │ │ │uman numai după efectuarea examenului pentru │specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de │
    │ │ │decelarea Trichinella spp. de către medicii │Trichinella în carne, cu modificările şi completările ulterioare.│
    │ │ │veterinari oficiali sau medicii veterinari de │Pentru toate speciile receptive, examenul pentru depistarea │
    │ │ │liberă practică organizaţi conform legii şi │Trichinella spp. se efectuează printr-una din următoarele metode,│
    │ │ │care deţin certificat de instruire valid. │după cum urmează: │
    │ │ │2. Efectuarea examenului pentru decelarea │1. Metoda de detectare de referinţă, respectiv metoda digestiei │
    │ │ │Trichinella spp. poate fi realizata şi de │eşantioanelor combinate utilizând un agitator magnetic; │
    │ │ │personalul auxiliar oficial sau de personalul │sau │
    │ │ │din unităţile de tăiere autorizate sanitar- │2. Metode echivalente: │
    │ │ │veterinar, care îşi desfăşoară activitatea sub│a) metoda digestiei eşantioanelor combinate cu asistenţă │
    │ │ │supravegherea şi responsabilitatea medicului │mecanică/tehnică a sedimentării; │
    │ │ │veterinar oficial sau a medicului veterinar de│b) metoda digestiei eşantioanelor colective cu asistenţă │
    │ │ │liberă practică, decizia finală privind │mecanică/tehnică de izolare prin filtrare; │
    │ │ │admiterea în consum a cărnii fiind luată de │c) metoda de digestie automată pentru eşantioane colective până │
    │ │ │către medicul veterinar. │la 35 grame; │
    │ │ │3. În conformitate cu prevederile │d) metoda agitatorului magnetic pentru digestia eşantioanelor │
    │ │ │Regulamentului de punere în aplicare (UE) │combinate/"izolare prin filtrare" şi depistare de larve │
    │ │ │2015/1375, cu modificările şi completările │printr-un test de aglutinare cu latex (metoda este considerată │
    │ │ │ulterioare, tot personalul implicat în │echivalentă doar în cazul testelor realizate pe carne provenind │
    │ │ │examinarea probelor pentru decelarea │de la porcine domestice). │
    │ │ │Trichinella spp. trebuie să fie instruit │sau │
    │ │ │corespunzător şi să participe la: │3. Examenul trichineloscopic prin compresie pe lamă se │
    │ │ │a) un program de control al testelor utilizate│realizează numai pentru porcii crescuţi şi sacrificaţi la │
    │ │ │pentru decelarea Trichinella spp; │nivelul gospodăriilor populaţiei în vederea consumului propriu, │
    │ │ │b) o evaluare periodică a procedurilor de │precum şi pentru vânatul sălbatic destinat consumului propriu │
    │ │ │testare, înregistrare şi analiză utilizate în │al vânătorului. │
    │ │ │laborator. │Marcarea cărnii care a fost supusă examenului pentru decelarea │
    │ │ │4. Examenul pentru decelarea Trichinella spp. │Trichinella spp. se efectuează conform prevederilor legale. │
    │ │ │se efectuează în cadrul institutelor naţionale│III. MĂSURI │
    │ │ │de referinţă, la LSVSA din cadrul DSVSA, în │a) Carnea în care s-au detectat larve de Trichinella spp. se │
    │ │ │circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru│declară improprie pentru consum uman. │
    │ │ │siguranţa alimentelor, în laboratoarele │b) DSVSA vor lua măsuri pentru interzicerea punerii pe piaţă │
    │ │ │special amenajate şi dotate pentru decelarea │a cărnii în care a fost depistată Trichinella spp., vor dispune │
    │ │ │Trichinella spp din abatoarele în care se │distrugerea acesteia, vor iniţia investigaţii epidemiologice în │
    │ │ │sacrifică animale receptive, sau în │vederea identificării originii cărnii şi a eliminării surselor. │
    │ │ │laboratoarele din unităţile care manipulează │c) în situaţia în care se constată că produse din carne, carne │
    │ │ │carne de vânat sălbatic, precum şi în alte │preparată şi carne tocată cu origine necunoscută au stat la │
    │ │ │laboratoare autorizate sanitar veterinar şi │baza declanşării unor episoade de trichineloza la om, DSVSA au │
    │ │ │pentru siguranţa alimentelor pentru decelarea │obligaţia ca în timpul investigaţiilor din cadrul anchetei │
    │ │ │Trichinella spp. │epidemiologice să recolteze şi să examineze toate probele │
    │ │ │ │suspecte. │
    │ │ │ │d) Larvele izolate din eşantioanele pozitive sunt trimise la │
    │ │ │ │LNR din cadrul IISPV pentru a fi identificate speciile de │
    │ │ │ │Trichinella în cauză. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 7.│TUBERCULOZA (produsă│I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, │I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi │
    │ │de Mycobacterium │porcinele, leporidele şi vânatul sălbatic: │vânatul sălbatic: │
    │ │bovis) │- se supun examenului ante mortem în unităţi │ │
    │ │ │de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de │Supravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice │
    │ │ │către medici veterinari oficiali sau de către │şi/sau serologice pentru tuberculoză şi expedierea animalelor │
    │ │ │personalul auxiliar oficial. │reagente către abator în vederea sacrificării în partidă │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE │separată - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │1. Inspecţia post - mortem a carcaselor şi │II. CARNE şi ORGANE │
    │ │ │organelor se efectuează în unităţi de tăiere │Se recoltează probe în următoarele cazuri: │
    │ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │a) în cazul animalelor care au reacţionat pozitiv la testele │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │alergice şi/sau serologice, la care după tăiere prin inspecţia │
    │ │ │auxiliar oficial. │post - mortem nu se constată leziuni, se vor recolta următorii │
    │ │ │2. În cadrul inspecţiei post - mortem se │ganglioni limfatici: │
    │ │ │examinează inclusiv ganglionii limfatici ai │1. submaxilari, retrofaringieni, bronhiei; │
    │ │ │capului şi organelor. │2. mediastinali, eventual şi mezenterici, dacă sunt măriţi în │
    │ │ │3. În cazul în care nu s-au constatat semne │volum, portali şi retromamari. │
    │ │ │clinice specifice la examenul ante mortem, │b) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu │
    │ │ │animalele se dirijează la tăiere în condiţii │leziuni şi ganglioni limfatici în vederea examinării │
    │ │ │normale, în caz contrar animalele se dirijează│bacteriologice şi histologice, după caz, conform normelor │
    │ │ │la tăiere în partidă separată. │sanitare veterinare în vigoare. │
    │ │ │ │Se recoltează porţiuni de organe cu leziuni şi limfonodulii │
    │ │ │ │aferenţi, în lipsa organelor afectate se recoltează numai │
    │ │ │ │limfonodulii cu leziuni. │
    │ │ │ │c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile │
    │ │ │ │de suspiciune/leziuni detectate la examenul post - mortem. │
    │ │ │ │III. MĂSURI │
    │ │ │ │a) În cazul în care animalele prezintă o reacţie pozitivă sau │
    │ │ │ │neconcludentă la tuberculină sau în cazul care există alte motive│
    │ │ │ │pentru suspectarea unei infecţii, acestea trebuie să fie │
    │ │ │ │sacrificate separat faţă de celelalte animale, luându-se toate │
    │ │ │ │precauţiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a │
    │ │ │ │celorlalte carcase, a liniei de sacrificare şi a personalului │
    │ │ │ │prezent în abator; │
    │ │ │ │b) Sancţiunile de abator la carnea şi organele mamiferelor se │
    │ │ │ │aplică în funcţie de localizare şi extinderea leziunilor şi în │
    │ │ │ │conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în │
    │ │ │ │vigoare; │
    │ │ │ │c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecţia │
    │ │ │ │post-mortem a permis punerea în evidentă a unor leziuni │
    │ │ │ │tuberculoase în mai multe organe sau părţi ale carcasei trebuie │
    │ │ │ │să fie declarată improprie pentru consumul uman; │
    │ │ │ │d) În cazul în care a fost evidenţiată o leziune tuberculoasă în │
    │ │ │ │ganglionii limfatici ai aceluiaşi organ sau în aceeaşi parte a │
    │ │ │ │carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei şi │
    │ │ │ │ganglionii limfatici asociaţi trebuie să fie declarată improprii │
    │ │ │ │pentru consumul uman. │
    │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │ │III. LAPTE CRUD │III. MASURI LAPTE CRUD │
    │ │ │A) în exploataţiile de animale producătoare │A.1. Laptele provenit de la vacile cu reacţii pozitive sau │
    │ │ │de lapte. │dubioase la testul unic (TU) în perioadă de 42 zile până la │
    │ │ │ │efectuarea testului comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat │
    │ │ │ │în consum uman. │
    │ │ │ │A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne │
    │ │ │ │clinice de boală şi nu au dat reacţii pozitive la testele de │
    │ │ │ │tuberculinare, provenite din exploataţii care nu sunt oficial │
    │ │ │ │libere de tuberculoză poate fi livrat pentru procesare, cu │
    │ │ │ │acordului scris al DSVSA, în vederea obţinerii de produse │
    │ │ │ │lactate, cu condiţia să fie supus unui tratament termic care să │
    │ │ │ │dea o reacţie negativă la testul fosfatazei alcaline. │
    │ │ │ │A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploataţiile de animale │
    │ │ │ │producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză,│
    │ │ │ │în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2., │
    │ │ │ │se realizează numai după obţinerea acordului scris din partea │
    │ │ │ │DSVSA pe a cărei rază teritorială se găseşte ferma/exploataţia │
    │ │ │ │de animale. │
    │ │ │ │ │
    │ │ │B) în unităţi de procesare a laptelui supuse │B.1. Laptele provenit de la vacile cu reacţii pozitive sau │
    │ │ │autorizării şi/sau înregistrării sanitare │dubioase la TU (în perioadă de 42 zile până la efectuarea TCS) nu│
    │ │ │veterinare. │va fi recepţionat şi admis la procesare în unităţile supuse │
    │ │ │ │înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a │
    │ │ │ │laptelui) şi în unităţile de procesare autorizate sanitar- │
    │ │ │ │veterinar. │
    │ │ │ │B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2. a │
    │ │ │ │laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice │
    │ │ │ │de boală şi nu au dat reacţii pozitive la testele de │
    │ │ │ │tuberculinare, din exploataţii care nu sunt oficial libere de │
    │ │ │ │tuberculoză, se realizează numai după obţinerea acordului scris │
    │ │ │ │din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială căreia se găseşte │
    │ │ │ │unitatea autorizată sanitar-veterinar. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 8.│ESCHERICHIA COLI │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine) │
    │ │VEROTOXIGENĂ │Bovinele şi ovinele se supun examenului ante │Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile │
    │ │ │mortem în unităţi de tăiere autorizate │Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │ │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │ │
    │ │ │oficial. │ │
    │ │ │ │ │
    │ │ │II. CARNE │II. CARNE │
    │ │ │a) Recoltarea de probe de pe suprafaţa │1. Se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor de bovine şi │
    │ │ │carcaselor de bovine şi ovine, după toaletare,│ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor. │
    │ │ │dar înainte de răcirea carcaselor, pentru │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari │
    │ │ │testarea E. coli verotoxigene (VTEC), de către│oficiali din abatoare, iar analiza acestora se efectuează în │
    │ │ │medici veterinari oficiali, din abatoare, │cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de ANSVSA. │
    │ │ │conform programului specific pentru │ │
    │ │ │monitorizarea prevalenţei E. coli verotoxigene│2. Se recoltează probe de carne tocată de bovine şi ovine, │
    │ │ │(VTEC), elaborat de ANSVSA. │probe de carne tocată tocată amestec, care conţine carne de │
    │ │ │ │bovine şi/sau ovine, precum şi probe de carne preparată de │
    │ │ │b) Recoltarea de probe de carne tocată de │bovine şi ovine. │
    │ │ │bovine şi ovine, probe de carne tocată tocată │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari │
    │ │ │amestec, care conţine carne de bovine şi/sau │oficiali din cadrul DSVSA şi analiza acestora se efectuează în │
    │ │ │ovine, precum şi probe de carne preparată de │cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de către │
    │ │ │bovine şi ovine, de către medici veterinari │ANSVSA. │
    │ │ │oficiali, din reţeaua de desfacere cu │Tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC) trebuie stocate la │
    │ │ │amănuntul, conform programului specific pentru│IISPV pentru confirmare şi colecţie. │
    │ │ │monitorizarea prevalenţei E. verotoxigene │ │
    │ │ │(VTEC) elaborat de ANSVSA. │III. MĂSURI │
    │ │ │ │Carne │
    │ │ │ │1. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC) în probele │
    │ │ │ │recoltate de pe suprafaţa carcaselor de bovine şi ovine, la │
    │ │ │ │nivelul abatoarelor, carnea şi organele vor fi supuse │
    │ │ │ │tratamentului termic înainte de a fi consumate, nefiind supuse │
    │ │ │ │restricţiilor sanitare veterinare. │
    │ │ │ │2. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC), carnea tocată │
    │ │ │ │de bovine şi ovine, carnea tocată tocată amestec, care conţine │
    │ │ │ │carne de bovine şi/sau ovine, precum şi carnea preparată de │
    │ │ │ │bovine şi ovine se confiscă şi denaturează. │
    │ │ │ │3. Medicul veterinar oficial controlează prin supraveghere/ │
    │ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: respectarea bunelor practici de │
    │ │ │ │fabricaţie şi igienă, a programului HACCP în toate unităţile de │
    │ │ │ │abatorizare bovine şi în mod special a formulelor de tratament │
    │ │ │ │termic în toate unităţile de procesare şi alimentaţie publică; │
    │ │ │ │evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de │
    │ │ │ │bovine, ovine şi caprine; respectarea măsurilor de prevenire a │
    │ │ │ │contaminării încrucişate în toate unităţile de procesare, │
    │ │ │ │alimentaţie publică şi în mod special contaminarea post │
    │ │ │ │tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum cu │
    │ │ │ │termene de valabilitate lungi; evitarea contaminării prin │
    │ │ │ │manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata │
    │ │ │ │preparate pentru consum în unităţile de alimentaţie publică. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │ │III. LAPTE CRUD ŞI PRODUSE DIN LAPTE │IV. LAPTE CRUD ŞI PRODUSE DIN LAPTE │
    │ │ │Recoltarea de probe de lapte crud provenit de │1. Se recoltează probe din laptele crud, lapte care a fost supus │
    │ │ │la bovine, ovine, caprine, din laptele │uni tratament termic inferior pasteurizării precum şi din │
    │ │ │termizat precum şi din produsele lactate │produsele lactate obţinute din lapte crud sau lapte care a fost │
    │ │ │obţinute din lapte crud sau lapte termizat de │supus uni tratament termic inferior pasteurizării. │
    │ │ │către medici veterinari oficiali, din reţeaua │2. Locurile de recoltare a laptelui crud şi a produselor din │
    │ │ │de desfacere cu amănuntul, conform programului│lapte sunt reprezentate de ferme de animale, centre de colectare │
    │ │ │specific pentru monitorizarea prevalenţei │a laptelui, dozatoare, unităţi de procesare a laptelui crud, │
    │ │ │E. verotoxigene (VTEC) │centre de prelucrare a laptelui, unităţi de vânzare cu amănuntul.│
    │ │ │ │3. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari│
    │ │ │ │oficiali din cadrul DSVSA şi CSVSA, probe ce vor fi transmise │
    │ │ │ │spre analiza în cadrul IISPV, conform programului specific │
    │ │ │ │elaborat de către ANSVSA. │
    │ │ │ │V. MĂSURI │
    │ │ │ │În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator │
    │ │ │ │se izolează E. coli verotoxigene (VTEC), se dispun următoarele │
    │ │ │ │măsuri: │
    │ │ │ │a) laptele crud şi produsele din lapte care sunt destinate │
    │ │ │ │comercializării către consumatorul final, vor fi retrase de pe │
    │ │ │ │piaţă, declarate improprii consumului uman, fiind direcţionate │
    │ │ │ │spre neutralizare; │
    │ │ │ │b) în cazul în care laptele crud sau produsele din lapte crud │
    │ │ │ │sunt destinate procesării într-o unitate de procesare autorizată │
    │ │ │ │sanitar veterinar, acestea vor fi în mod obligatoriu tratate │
    │ │ │ │termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli │
    │ │ │ │verotoxigene (VTEC); │
    │ │ │ │c) aplicarea în unităţile de unde au fost recoltate probele a │
    │ │ │ │tuturor măsurilor de curăţenie şi igienizare specifice, inclusiv │
    │ │ │ │la nivelul fermelor de animale prin îmbunătăţirea condiţiilor │
    │ │ │ │generale de igiena mulsului şi dispunerea după caz a │
    │ │ │ │suspendării/interzicerii activităţii. │
    │ │ │ │ │
    │ │ │IV. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ │VI. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN CARE SE POATE IZOLA │
    │ │ │Recoltarea de probe din diferitele categorii │E. COLI VEROTOXIGENE (VTEC) │
    │ │ │de produse de origine animală de către medici │În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator │
    │ │ │veterinari oficiali, din reţeaua de desfacere │se izolează E. coli verotoxigene (VTEC) se dispun următoarele │
    │ │ │cu amănuntul, conform programului specific │măsuri: │
    │ │ │pentru monitorizarea prevalenţei │a) produsele alimentare gata pentru consum vor fi retrase de la │
    │ │ │E. verotoxigene (VTEC) │comercializare şi vor fi declarate improprii consumului uman │
    │ │ │ │fiind direcţionate spre neutralizare; │
    │ │ │ │b) în cazul în care se identifică produse de origine animală ce │
    │ │ │ │nu sunt gata pentru consum, acestea se vor dirija în vederea │
    │ │ │ │procesării într-o unitate de procesare autorizată sanitar │
    │ │ │ │veterinar şi vor fi supuse fi în mod obligatoriu tratamentului │
    │ │ │ │termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli │
    │ │ │ │verotoxigene (VTEC); │
    │ │ │ │c) aplicarea în unităţile de unde au fost recoltate probele a │
    │ │ │ │tuturor măsurilor de curăţenie şi igienizare specifice, inclusiv │
    │ │ │ │la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul şi dispunerea după │
    │ │ │ │caz a suspendării/interzicerii activităţii. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 9.│RABIA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele, vânatul │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele şi │sălbatic │
    │ │ │vânatul sălbatic se supun examenului ante │Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │mortem în unităţi de tăiere autorizate │ │
    │ │ │sanitar-veterinar de către medici veterinari │II. CARNE ŞI ORGANE │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │Se prelevează capul întreg pentru examen virusologic, │
    │ │ │oficial. │inclusiv bioprobă şi histologic. │
    │ │ │ │Diagnostic diferenţial EST, Aujeszky şi Listeria, conform │
    │ │ │II. CARCASE │Capitolului I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor precum │ │
    │ │ │şi recoltarea de probe se efectuează în │III. MĂSURI │
    │ │ │unităţi de tăiere autorizate sanitar- │a) în cazul în care au existat semne clinice de turbare sau │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari │au trecut mai mult de 6 zile de la muşcătura infectantă se │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │declară impropriu consumului uman animalul în întregime; │
    │ │ │oficial. │b) în cazul în care animalele au fost tăiate după mai puţin │
    │ │ │ │de 6 zile de la muşcătură, fără semne clinice de turbare, se │
    │ │ │ │declară impropriu consumului uman locul muşcăturii, capul şi │
    │ │ │ │coloana vertebrală; │
    │ │ │ │c) Restul cărnii şi subproduselor comestibile se livrează │
    │ │ │ │pentru consum uman, fără restricţii. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │10.│BOTULISMUL │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele şi │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele şi │leporide │
    │ │ │leporidele se supun inspecţiei ante - mortem │Supraveghere specii receptive - a se vedea Capitolul I din │
    │ │ │în unităţi de tăiere autorizate sanitar- │Anexa nr. 1. │
    │ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│ │
    │ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │II. CARNE, ORGANE ŞI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ │
    │ │ │ │În caz de suspiciune se recoltează probe din loturile de produse │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE - bovine, ovine, caprine, │de origine animală. │
    │ │ │porcine şi leporide │Determinarea prezenţei toxinei botulinice în probe se face prin │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor se │bioprobă pe şoareci şi testele imunologice ELISA, RIA. │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizate │III. MĂSURI │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │1. În cazul în care este diagnosticată boala, carnea se declară │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │improprie consumului uman; │
    │ │ │oficial. │2. În cazul în care se identifică prezenţa toxinei botulinice │
    │ │ │III. Produse din carne, lapte, peste sau │în produse de origine animală, acestea se distrug; │
    │ │ │produse compuse în recipienţi ermetic │3. DSVSA au obligaţia de a notifica la ANSVSA toate situaţiile │
    │ │ │închişi │de suspiciune şi confirmare a cazurilor de botulism sau orice │
    │ │ │Controlul organoleptic al recipienţilor în │situaţie în care se depistează toxina botulinică, în alimente │
    │ │ │vederea identificării eventualelor │de origine animală sau furaje, în vederea luării măsurilor │
    │ │ │modificări ulterioare obţinerii, verificarea │preventive, precum şi de a efectua investigaţiile │
    │ │ │închiderii acestora, termostatarea, de │epidemiologice pentru a elimina sursa de infecţie sau │
    │ │ │către medicii veterinari oficiali. │contaminare; │
    │ │ │Controlul modului în care sunt respectaţi şi │4. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │monitorizaţi parametrii de tratament termic │monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │etc., de către medicii veterinari oficiali. │a) respectarea bunelor practici de fabricaţie şi igienă, a │
    │ │ │ │programului HACCP şi în mod special a formulelor de tratament │
    │ │ │ │termic, durata, presiunea şi temperatura de sterilizare şi/sau │
    │ │ │ │pasteurizare în toate unităţile de procesare carne, lapte, │
    │ │ │ │peşte; │
    │ │ │ │b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării │
    │ │ │ │încrucişate în toate unităţile de procesare, alimentaţie │
    │ │ │ │publică; │
    │ │ │ │c) identificarea şi eliminarea conservelor şi semiconservelor │
    │ │ │ │bombate sau alte defecte fizice, cu modificări senzoriale ca │
    │ │ │ │urmare a controlului oficial în unităţile de procesare, │
    │ │ │ │depozitare şi comercializare. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │11.│LEPTOSPIROZĂ │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovine, porcine, cabaline │
    │ │ │Bovinele, cabalinele şi porcinele se supun │Supraveghere serologică prin examene de laborator - a se vedea │
    │ │ │inspecţiei ante - mortem în unităţi de tăiere │Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │ │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │II. CARNE şi ORGANE │
    │ │ │auxiliar oficial. │Se prelevează porţiuni de rinichi şi ficat de la animalele │
    │ │ │ │tăiate; │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE │III. MĂSURI │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor şi │1. Carnea şi organele: │
    │ │ │organelor se efectuează în unităţi de tăiere │a) Se declară improprii consumului uman în totalitate carcasele │
    │ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │icterice, marasmatice sau cu modificări importante ale │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │musculaturii; │
    │ │ │auxiliar oficial. │b) Se sterilizează prin fierbere sau autoclavare în cazul │
    │ │ │ │prezenţei leziunilor degenerative numai în ficat şi a examenului │
    │ │ │III. LAPTELE │bacteriologic pozitiv; │
    │ │ │ │c) Grăsimea se dă în consum după topire, iar glandele endocrine │
    │ │ │ │şi sângele se confiscă; │
    │ │ │ │d) Pieile se prelucrează prin sărare uscată şi se livrează după │
    │ │ │ │14 zile. │
    │ │ │ │2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │ │a) Respectarea bunelor practici de fabricaţie şi igienă şi a │
    │ │ │ │programului HACCP în toate unităţile de procesare şi alimentaţie │
    │ │ │ │publică; │
    │ │ │ │b) Evitarea contaminării carcaselor cu excreţii de la speciile │
    │ │ │ │receptive prin utilizarea de tehnici de tăiere şi inspecţie │
    │ │ │ │adecvate care includ protejarea vezicii urinare şi a rinichilor; │
    │ │ │ │c) îndepărtarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă a │
    │ │ │ │excreţiilor de la speciile receptive, din boxele de aşteptare; │
    │ │ │ │d) Evitarea contaminării surselor de apă potabilă cu excreţii │
    │ │ │ │provenite de la speciile receptive; │
    │ │ │ │e) Respectarea programelor DDD în toate unităţile de procesare, │
    │ │ │ │precum şi în unităţile de alimentaţie publică; │
    │ │ │ │În toate cazurile se vor lua măsuri de protecţie a personalului │
    │ │ │ │operator care intra în contact cu animalele vii destinate │
    │ │ │ │abatorizării şi/sau carcase. │
    │ │ │ │3. Laptele: │
    │ │ │ │a) Respectarea igienei mulsului; │
    │ │ │ │b) Evitarea contaminării cu excreţii provenite de la animalele │
    │ │ │ │receptive. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │12.│TUBERCULOZA (alta │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porcine, ovine, cabaline, păsări │
    │ │decât cea produsă de│Porcinele, ovinele, cabalinele şi păsările se │Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │Mycobacterium bovis)│supun examenului ante mortem în unităţi de │ │
    │ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar de către │II. CARNE şi ORGANE │
    │ │ │medici veterinari oficiali sau de către │1. porcine, ovine, cabaline: │
    │ │ │personalul auxiliar oficial. │a) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE │leziuni şi ganglioni limfatici aferenţi în vederea examinării │
    │ │ │1. porcine, ovine, cabaline │bacteriologice şi histologice, după caz, conform normelor │
    │ │ │a) Inspecţia post - mortem a carcaselor şi │sanitare veterinare; │
    │ │ │organelor se efectuează în unităţi de tăiere │b) în lipsa organelor afectate se recoltează numai ganglionii │
    │ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │limfatici cu leziuni. │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │2. păsări: în caz de suspiciune se recoltează carcase întregi │
    │ │ │auxiliar oficial. │şi organe cu leziuni (ficat, splină). │
    │ │ │b) La inspecţia post - mortem se examinează │ │
    │ │ │inclusiv ganglionii limfatici ai capului şi │III. MĂSURI │
    │ │ │organelor. │1. porcine, ovine, cabaline: │
    │ │ │c) în cazul în care nu s-au constatat semne │măsurile de abator la carne şi organe se aplică în funcţie de │
    │ │ │clinice specifice la examenul ante mortem, │localizarea şi extinderea leziunilor şi în conformitate cu │
    │ │ │animalele se dirijează la tăiere în condiţii │prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare. │
    │ │ │normale, în caz contrar animalele se │2. păsări: │
    │ │ │dirijează la tăiere în partidă separată. │Măsurile de abator pentru carne şi organe se aplică în funcţie │
    │ │ │ │de localizarea şi extinderea leziunilor. │
    │ │ │2. păsări │Se declară improprii consumului uman carcasele şi organele în │
    │ │ │Pasările se supun inspecţiei post - mortem │caz de: │
    │ │ │individuale după tăiere, prin examinarea │a) infecţie generalizată; │
    │ │ │carcasei şi organelor. │b) leziuni pe organe însoţite de cahexie şi infiltraţii în │
    │ │ │ │musculatură. │
    │ │ │ │În cazurile în care carcasa nu prezintă modificări, dar există │
    │ │ │ │leziuni pe organe se confiscă organele cu leziuni, iar carnea se │
    │ │ │ │admite în consum după sterilizare prin fierbere. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │13.│YERSINIOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porcine: │
    │ │ │Porcinele se supun inspecţiei ante - mortem în│Supraveghere anatomopatologică şi de laborator - a se vedea │
    │ │ │unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar│Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │de către medici veterinari oficiali sau de │ │
    │ │ │către personalul auxiliar oficial. │II. LA NIVELUL ABATOARELOR │
    │ │ │II. CARNE │1. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │1. Inspecţia post - mortem a carcaselor şi │monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │organelor de porcine se efectuează în unităţi │a) respectarea bunelor practici de fabricaţie şi igienă, a │
    │ │ │de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de │programului HACCP şi în mod special a formulelor de tratament │
    │ │ │către medici veterinari oficiali sau de către │termic în toate unităţile de procesare a cărnii de porc; │
    │ │ │personalul auxiliar oficial. │b) prevenirea contaminării în abator prin utilizarea de tehnici │
    │ │ │ │de tăiere adecvate care includ protejarea rectului cu pungă de │
    │ │ │ │plastic; │
    │ │ │ │c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucişate │
    │ │ │ │în toate unităţile de procesare, alimentaţie publică şi în mod │
    │ │ │ │special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata │
    │ │ │ │preparate pentru consum cu termen lung de valabilitate; │
    │ │ │ │d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul │
    │ │ │ │angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unităţile │
    │ │ │ │de alimentaţie publică. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │14.│ANISAKIDOZA ŞI ALTE │1. Fiecare lot de peşte, icrele şi lapţii se │I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de peşte, │
    │ │PARAZITOZE LA PEŞTI │supun examenului prin inspecţie vizuală. │icrele şi lapţii sunt supuse inspecţiei vizuale randomizate de │
    │ │ │2. Se prelevează probe reprezentative din │către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar│
    │ │ │fiecare lot de peşte, icre şi lapţi. │oficial în vederea depistării şi îndepărtării paraziţilor │
    │ │ │ │vizibili cu ochiul liber. │
    │ │ │ │II. MĂSURI │
    │ │ │ │Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │ │monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează │
    │ │ │ │peştele, icrele şi lapţii: │
    │ │ │ │a) peştele parazitat sau părţile parazitate din acesta nu vor fi │
    │ │ │ │comercializate pentru consum uman; │
    │ │ │ │b) peştele întreg la care au fost evidenţiate formaţiuni │
    │ │ │ │parazitare doar la nivelul viscerelor şi care pot fi îndepărtate │
    │ │ │ │în totalitate, se dirijează la procesare sub supraveghere │
    │ │ │ │sanitară veterinară într-o unitate autorizată sanitar-veterinar │
    │ │ │ │care dispune de facilitaţi pentru îndepărtarea eficientă a │
    │ │ │ │părţilor parazitate şi în care sunt respectate condiţiile de │
    │ │ │ │igienă pentru evitarea posibilităţilor de contaminare; │
    │ │ │ │c) peştele întreg la care au fost evidenţiate formaţiuni │
    │ │ │ │parazitare la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii │
    │ │ │ │şi a viscerelor se declară impropriu pentru consum uman şi nu se │
    │ │ │ │acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │15.│CISTICERCOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, porcinele │
    │ │ │Bovinele, ovinele şi porcinele se supun │Supravegherea prin examene de laborator - a se vedea Capitolul I │
    │ │ │inspecţiei ante - mortem în unităţi de tăiere │din Anexa nr. 1. │
    │ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │II. CARNE ŞI ORGANE │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │Se examinează fiecare carcasă de bovine, ovine, porcine destinată│
    │ │ │auxiliar oficial. │consumului uman. │
    │ │ │ │III. MĂSURI │
    │ │ │II. CARNE ŞI ORGANE │1. Carnea şi organele infestate trebuie să fie declarate │
    │ │ │1. Carnea proaspătă provenită de la animale │improprii pentru consumul uman, cu următoarele precizări: │
    │ │ │receptive se supune inspecţiei post - mortem │a) în cazul infestaţiei generalizate sau dacă musculatura │
    │ │ │imediat după tăiere. │prezintă modificări senzoriale carnea şi organele se declară │
    │ │ │2. Inspecţia post - mortem carcaselor se │improprii consumului uman; │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizat │b) în cazul infestaţiei localizate, porţiunile infestate se │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici │confiscă, iar restul cărnii se poate pune în consum condiţionat │
    │ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │după tratament termic prin fierbere sau prin congelare, atunci │
    │ │ │auxiliar oficial. │când caracterele senzoriale ale cărnii, organelor şi │
    │ │ │ │subproduselor sunt normale; │
    │ │ │ │c) grăsimea de porc se topeşte la 100°C după care se poate │
    │ │ │ │utiliza pentru consum; │
    │ │ │ │d) masa gastrointestinală se poate utiliza în procesare fără │
    │ │ │ │restricţii, dacă nu prezintă chişti. │
    │ │ │ │2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ │
    │ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: │
    │ │ │ │a) respectarea bunelor practici de fabricaţie şi igienă, a │
    │ │ │ │programului HACCP şi în mod special a formulelor de tratament │
    │ │ │ │termic în toate unităţile de procesare carne roşie; │
    │ │ │ │b) respectarea programelor DDD în toate unităţile de procesare │
    │ │ │ │şi alimentaţie publică; │
    │ │ │ │c) interzicerea prezenţei câinilor în abatoare. │
    ├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │16.│ANTRAXUL (B-051) │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele, │
    │ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele şi │porcinele: │
    │ │ │porcinele se supun inspecţiei ante - mortem în│Supraveghere anatomopatologică şi de laborator pentru speciile │
    │ │ │unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar│receptive - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. │
    │ │ │de către medici veterinari oficiali sau de │ │
    │ │ │către personalul auxiliar oficial. │II. MĂSURI: │
    │ │ │II. CARNE şi ORGANE │a) animalele clinic sănătoase, provenind din loturi în care au │
    │ │ │Inspecţia post - mortem a carcaselor se │existat cazuri de antrax, se dirijează la abator pentru │
    │ │ │efectuează în unităţi de tăiere autorizate │sacrificare în partidă separată; │
    │ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │b) în forma localizată la porci (glosantrax), animalele sunt │
    │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │izolate sub restricţii şi se recoltează porţiuni de splină, │
    │ │ │oficial. │ganglioni limfatici şi os lung nedeschis; │
    │ │ │ │c) în toate situaţiile în care se suspicionează o formă de │
    │ │ │ │antrax în abator trebuie suspendate toate activităţile până la │
    │ │ │ │confirmarea diagnosticului; │
    │ │ │ │d) în cazul în care se depistează un caz pozitiv de antrax toate │
    │ │ │ │carcasele contaminate trebuie distruse şi îndepărtate în │
    │ │ │ │condiţii de siguranţă; │
    │ │ │ │e) reluarea activităţii se poate face numai după efectuarea unei │
    │ │ │ │dezinfecţii severe astfel încât agentul chimic utilizat să │
    │ │ │ │rămână în contact timp de 8 ore cu suprafeţele supuse │
    │ │ │ │dezinfecţiei; │
    │ │ │ │f) în toate situaţiile în care se suspicionează sau se confirmă │
    │ │ │ │o formă de antrax, se iau măsuri de prevenire a transmiterii la │
    │ │ │ │om/personalul operator şi a contaminării mediului de lucru. │
    └───┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     Conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    MĂSURILE CARE SE APLICĂ DUPĂ EFECTUAREA CONTROALELOR - COMUNICAREA REZULTATELOR CONTROALELOR:
    1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze şi să evalueze rezultatele activităţilor din cadrul controlului.
    2. a) În cazul în care controlului pun în evidenţă prezenţa unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar despre aceasta, prin completarea şi transmiterea documentului de lanţ alimentar în conformitate cu dispoziţiile ANSVSA.
    b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producţiei primare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploataţia de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA şi după caz, fondul de vânătoare respectiv.
    c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o crescătorie a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o ţară terţă, medicul veterinar oficial trebuie să informeze DSVSA.

    3. Rezultatele controalelor şi testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA şi DSVSA.
    4. Medicul veterinar oficial care, în timpul unei inspecţii ante - mortem sau post-mortem sau în cursul oricărei alte activităţi de control, suspectează prezenţa unui agent infecţios menţionat în lista A a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală - OIE, este obligat să informeze imediat DSVSA şi să ia, împreună cu aceasta, toate măsurile şi precauţiile care se impun pentru a împiedica eventuala răspândire a agentului infecţios, în conformitate cu legislaţia comunitară care se aplică.
    5. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligaţia să întocmească şi să transmită către DSVSA, la sfârşitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante- şi post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse faţă de cele constatate, precum şi toate informaţiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia, etc.

    SECŢIUNEA 2
    CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂŢILE AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR

    
    ┌───┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr.│Categorie │UNITATEA │ CONDUITA CONTROALELOR OFICIALE │
    │crt│ │ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │ │ │PRIN AUDIT, VERIFICARE SUPRAVEGHERE, │ PRIN RECOLTAREA DE PROBE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR │
    │ │ │ │ MONITORIZARE ├──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┤
    │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ Natura probei │Frecvenţa recoltării probelor │Precizări tehnice*) │
    │ │ │ │I. AUDIT ŞI ÎNCADRARE UNITĂŢI PE GRUPE│ │pentru examenele prevăzute la │ │
    │ │ │ │DE RISC***) - medicii veterinari din │ │Secţiunea 4 din prezentul │ │
    │ │ │ │cadrul Serviciului Catagrafie, │ │ capitol │ │
    │ │ │ │Înregistrare, Evaluare, TRACES, din │ │ │ │
    │ │ │ │cadrul DSVSA │ │ │ │
    │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │II. Supraveghere, inspecţie - medicii │ │ │ │
    │ │ │ │veterinari oficiali din cadrul CSVSA │ │ │ │
    │ │ │ │şi medicii veterinari oficiali din │ │ │ │
    │ │ │ │cadrul unităţilor, conform Ordinului │ │ │ │
    │ │ │ │preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 │ │ │ │
    │ │ │ │pentru aprobarea Normei sanitare │ │ │ │
    │ │ │ │veterinare privind organizarea şi │ │ │ │
    │ │ │ │desfăşurarea activităţii de control │ │ │ │
    │ │ │ │oficial sanitar-veterinar efectuat de │ │ │ │
    │ │ │ │către personalul de specialitate în │ │ │ │
    │ │ │ │unităţile care produc alimente de │ │ │ │
    │ │ │ │origine animală, cu modificările şi │ │ │ │
    │ │ │ │completările ulterioare. │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ ├──────────────┬───────────┬───────────┤ ├──────────┬──────────┬──────────┤ │
    │ │ │ │ Categ. III │ Categ. II │ Categ. I │ │Categ. III│ Categ. II│ Categ. I │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
    │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤
    │ 1.│Unităţi cu│a) Depozit│I. Semestrial │Anual │O dată la │Produse depozitate│O dată pe │O dată pe │O dată la │1.** Recoltarea de │
    │ │activitate│frigorific│ │ │doi ani │care necesită │semestru │an pentru │doi ani │probe se efectuează │
    │ │generală │ │ │ │ │regim termic │pentru │fiecare │pentru │de către DSVSA în │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │scop bine determinat│
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │în cadrul contro- │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│ │de produse│lului oficial, în │
    │ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │vederea verificării │
    │ │ │ │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │ │ │ │siguranţei produsu- │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤lui şi a conformi- │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse alimentare│O dată pe │O dată pe │O dată la │tăţii alimentului cu│
    │ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤de origine animală│semestru │an pentru │doi ani │criteriile de │
    │ │ │reambalare│II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │siguranţă şi de │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │igienă a procesului │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │tehnologic de │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│reambalate│de produse│fabricaţie, prevă- │
    │ │ │ │ │ │ │ │reambalate│ │reambalate│zute în Regula- │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤mentul (CE) │
    │ │ │c) Piaţă │I. Semestrial │Anual │18 luni │Produse expuse la │O dată pe │O dată pe │O dată la │nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │angro ├──────────────┼───────────┼───────────┤vânzare │semestru │an pentru │18 luni │amendamentele │
    │ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│ │pentru │fiecare │pentru │ulterioare, după │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │cum urmează: │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │a) verificarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│ │de produse│siguranţei produ- │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤sului şi, respectiv,│
    │ 2.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Probe de pe │O dată pe │O dată pe │O dată pe │a conformităţii │
    │ │ungulate │ │ │ │ │suprafaţa │lună │trimestru │semestru │alimentului din │
    │ │domestice │ │ │ │ │carcaselor de │conform │conform │pentru │punct de vedere │
    │ │ │ │ │ │ │bovine, ovine, │reglemen- │reglementă│fiecare │microbiologic cu │
    │ │ │ │ │ │ │caprine, cabaline,│tărilor UE│rilor │categorie │criteriile de │
    │ │ │ │ │ │ │porcine pentru │în vigoare│Uniunii │de organe │siguranţă prevăzute │
    │ │ │ │ │ │ │testarea │sau pro- │Europene │comesti- │în Regulamentul (CE)│
    │ │ │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │Salmonella spp., │gramelor │în vigoare│bile │nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │ │ │ │ │conform prevede- │specifice │sau pro- │destinată │amendamentele │
    │ │ │ │ │ │ │rilor Secţiunii 1 │aplicate │gramelor │comercia- │ulterioare; │
    │ │ │ │ │ │ │nr. crt. 5 şi │suplimen- │specifice │lizării │b) verificarea │
    │ │ │ │ │ │ │Secţiunii 4 lit.B │tar în │aplicate │către │siguranţei produsu- │
    │ │ │ │ │ │ │din prezentul │cazul │suplimen- │consuma- │lui şi, respectiv, a│
    │ │ │ │ │ │ │capitol. │unităţilor│tar în │torul │conformităţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │autorizate│cazul │final, pe │alimentului din │
    │ │ │ │ │ │ │ │pentru │unităţilor│specii. │punct de vedere │
    │ │ │ │ │ │ │ │export în │autorizate│ │microbiologic cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ţări terţe│pentru │ │criteriile de sigu- │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │export în │O dată pe │ranţă care nu sunt │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ţări terţe│semestru │prevăzute de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │legislaţia comuni- │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglemen- │tară, dar care sunt │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tărilor │cuprinse în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Uniunii │legislaţia naţională│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene │c) obţinerea de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare│informaţii privind │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau pro- │statusul micro- │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gramelor │biologic a unor │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specifice │alimente comerciali-│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │zate pe piaţă; │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimen- │d) verificarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar în │criteriilor de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │igienă a procesului │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţilor│prevăzute în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizate│Regulamentul (CE) │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │export în │amendamentele │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţări terţe│ulterioare şi a │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │proceduri şi progra-│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună, │me implementate de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │către operatorii cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglemen- │activitate în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tărilor │domeniul alimentar │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Uniunii │în vederea asigură- │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene │rii siguranţei │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare│alimentelor │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în baza │(proceduri de bune │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │programu- │practici de igienă │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui speci-│şi producţie, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fic │program HACCP, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborat │sistem de trasabili-│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │tate, proceduri de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANSVSA****│retragere/rechemare,│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evitarea contamină- │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │rii încrucişate şi/ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună con- │sau a contaminării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │form pro- │post - tratament │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gramelor │termic); │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │specifice │e) verificarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │conformităţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimen- │alimentului/lotului/│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar în │loturilor │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │suspicionate │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităţilor│f) dezvoltarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizate│investigaţiilor în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │cursul anchetelor de│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │export în │toxiinfecţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Statele │alimentare, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unite ale │reclamaţiilor, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Americii │sesizărilor; │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤g) obţinerea de │
    │ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranşată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │informaţii cu │
    │ │ │ de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │privire la noi │
    │ │ │tranşare │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │hazarde, rezultate │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │în urma evaluării │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de carne │riscului. │
    │ │ │ │ │ │ │ │de carne │de carne │tranşată │2. În cazul în care │
    │ │ │ │ │ │ │ │tranşată │tranşată │destinată │în urma controlului │
    │ │ │ │ │ │ │ │destinată │destinată │comercia- │se suspicionează sau│
    │ │ │ │ │ │ │ │comercia- │comercia- │lizării │se constată o │
    │ │ │ │ │ │ │ │lizării │lizării │către │neconformitate care │
    │ │ │ │ │ │ │ │către │către │consuma- │necesită investi- │
    │ │ │ │ │ │ │ │consuma │consuma- │torul │gaţii de laborator │
    │ │ │ │ │ │ │ │torul │torul │final, pe │recoltarea de probe │
    │ │ │ │ │ │ │ │final, pe │final, pe │specii. │va fi însoţită │
    │ │ │ │ │ │ │ │specii. │specii. │ │întotdeauna şi de o │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │notă de control, în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care autoritatea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară veterinară │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤locală va înscrie │
    │ 3.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Probe de piele │O dată pe │O dată pe │O dată pe │rezultatul │
    │ │pasăre şi │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤recoltate din zona│trimestru,│trimestru,│trimestru,│controlului oficial │
    │ │ de │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │gâtului de la │conform │conform │conform │şi va argumenta │
    │ │lagomorfe │ │ │ │ │carcase de pasăre │reglemen- │reglemen- │reglemen- │scopul recoltării. │
    │ │ │ │ │ │ │(broileri şi │tărilor │tărilor │tărilor UE│3. Recoltarea de │
    │ │ │ │ │ │ │curcani) pentru │Uniunii │Uniunii │în vigoare│probe de către │
    │ │ │ │ │ │ │testarea │Europene │Europene │în baza │autoritatea sanitară│
    │ │ │ │ │ │ │Salmonella spp., │în vigoare│în vigoare│programu- │veterinară locală se│
    │ │ │ │ │ │ │conform │în baza │în baza │lui │realizează plani- │
    │ │ │ │ │ │ │prevederilor │progra- │progra- │specific │ficat în baza unei │
    │ │ │ │ │ │ │Secţiunii 1 nr. │mului │mului │elaborat │strategii stabilite │
    │ │ │ │ │ │ │crt. 5 şi │specific │specific │de │de către DSVSA, care│
    │ │ │ │ │ │ │Secţiunii 4 │elaborat │elaborat │ANSVSA****│trebuie să urmă- │
    │ │ │ │ │ │ │lit. B din │de │de │ │rească obţinerea de │
    │ │ │ │ │ │ │prezentul capitol.│ANSVSA****│ANSVSA****│ │informaţii - date │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤comparabile, nece- │
    │ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranşată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │sare autorităţii │
    │ │ │ de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │sanitare veterinare │
    │ │ │tranşare │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │locale. În │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │stabilirea │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de carne │strategiei de │
    │ │ │ │ │ │ │ │de carne │de carne │tranşată │recoltare DSVSA │
    │ │ │ │ │ │ │ │tranşată │tranşată │destinată │trebuie să ţină cont│
    │ │ │ │ │ │ │ │destinată │destinată │comercia- │de următoarele │
    │ │ │ │ │ │ │ │comercia- │comercia- │lizării │principii de: │
    │ │ │ │ │ │ │ │lizării │lizării │către │a) recoltare │
    │ │ │ │ │ │ │ │către │către │consuma- │randomizată şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │consuma- │consuma- │torul │reprezentativă │
    │ │ │ │ │ │ │ │torul │torul │final, pe │pentru lot; │
    │ │ │ │ │ │ │ │final, pe │final, pe │specii. │b) recoltare │
    │ │ │ │ │ │ │ │specii. │specii. │ │selectivă - când se │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤adresează unor │
    │ 4.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne de vânat de │O dată pe │O dată pe │O dată pe │categorii de │
    │ │vânat de │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤crescătorie │lună │trimestru │semestru │alimente cu risc │
    │ │crescăto- │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │pentru │înalt (în baza │
    │ │rie │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │fiecare │informaţiilor, │
    │ │ │ │ │ │ │ │specie │specie │specie │investigaţiilor şi a│
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤experienţei │
    │ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranşată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │anterioare); │
    │ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │c) recoltare în caz │
    │ │ │tranşare a│II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │de suspiciune - care│
    │ │ │cărnii de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │specie │se bazează pe o │
    │ │ │vânat de │ │ │ │ │specie │specie │intrată la│analiză şi o │
    │ │ │crescă- │ │ │ │ │intrată la│intrată la│tranşare │experienţă privind │
    │ │ │torie │ │ │ │ │tranşare │tranşare │şi o dată │lotul şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │şi o dată │şi o dată │pe an din │circumstanţele │
    │ │ │ │ │ │ │ │pe tri- │pe semes- │carnea │recoltării (de │
    │ │ │ │ │ │ │ │mestru din│tru din │tranşată │exemplu, recoltarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │carnea │carnea │ │efectuată ca parte a│
    │ │ │ │ │ │ │ │tranşată │tranşată │ │investigaţiei în │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤focarele de TIA, sau│
    │ 5.│Carne de │a) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne Şi organe │O dată pe │O dată pe │O dată pe │în timpul unei │
    │ │vânat │care mani-├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │evaluări a │
    │ │sălbatic │pulează │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │programului HACCP în│
    │ │ │carnea de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │urma cărora se │
    │ │ │vânat │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│constată deficienţe │
    │ │ │sălbatic │ │ │ │ │de produse│de produse│ │care afectează │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤siguranţa │
    │ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranşată │O dată pe │O dată pe │O dată la │produsului), în │
    │ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │scopul obţinerii de │
    │ │ │tranşare a│II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │fiecare │pentru │date relevante, al │
    │ │ │cărnii de │ │ │ │ │fiecare │specie şi │fiecare │monitorizării şi al │
    │ │ │vânat │ │ │ │ │specie şi │categorie │specie şi │supravegherii │
    │ │ │sălbatic │ │ │ │ │categorie │de carne │categorie │corespunzătoare a │
    │ │ │ │ │ │ │ │de carne │tranşată │de carne │riscului │
    │ │ │ │ │ │ │ │tranşată │ │tranşată │microbiologic pe │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤întreg lanţul │
    │ 6.│Carne │a) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │alimentar, DSVSA │
    │ │tocată, │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│trebuie să ţină cont│
    │ │carne │tocată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │conform │conform │prevederi-│în elaborarea │
    │ │preparată │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor Regu- │strategiei de │
    │ │şi carne │ │ │ │ │ │lor │lor Regu- │lamentului│recoltare ca │
    │ │separată │ │ │ │ │ │Regulamen-│lamentului│(CE) nr. │frecvenţa şi │
    │ │mecanic │ │ │ │ │ │tului (CE)│(CE) │2073/2005,│procedura de │
    │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/ │nr. 2073/ │cu amenda-│recoltare să se │
    │ │ │ │ │ │ │ │2005, cu │2005, cu │mentele │aleagă în funcţie de│
    │ │ │ │ │ │ │ │amendamen-│amendamen-│ulterioare│tipul de microorga- │
    │ │ │ │ │ │ │ │tele │tele │ │nism sau toxină şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │tipul de aliment │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤implicat (perisabil,│
    │ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │stabil).** │
    │ │ │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│ │
    │ │ │preparată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │conform │conform │prevede- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│rilor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol şi│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol şi│capitol şi│ale Regu- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ale Regu- │ale Regu- │lamentului│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lamentului│lamentului│(CE) nr. │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. │(CE) nr. │2073/2005,│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │2073/2005,│2073/2005,│cu amenda-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │cu amenda-│cu amenda-│mentele │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │mentele │mentele │ulterioare│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │c) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ │
    │ │ │separată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │pentru │fiecare │pentru │ │
    │ │ │mecanic │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │de carne │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de carne │separată │de carne │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │separată │mecanic │separată │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │mecanic │ │mecanic │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ 7.│Produse │Unitate de│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │din carne │procesare ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│ │
    │ │ │ │II. Permanent │Permanent │ Permanent │ │conform │conform │prevede- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevede- │prevederi-│rilor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │rilor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol şi│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol şi│capitol şi│ale Regula│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ale Regu- │ale Regu- │mentului │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lamentului│lamentului│(CE) nr. │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. │(CE) nr. │2073/2005,│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │2073/2005,│2073/2005,│cu amenda-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │cu amenda-│cu amenda-│mentele │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │mentele │mentele │ulterioare│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ 8.│Moluşte │a) Centru │I. Lunar │Trimestrial│ Semestrial│Moluşte bivalve │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │bivalve │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤vii │trimestru,│semestru, │an, │ │
    │ │vii │colectare │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Apă de contact │conform │conform │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevede- │prevede- │prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │rilor │rilor │lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │capitol │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Centru │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Moluşte bivalve │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤vii │trimestru │semestru │an │ │
    │ │ │purificare│II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Apa de contact │ │ │ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ 9.│Peşte şi │a) Vas │Semestrial │Anual │La 18 luni │Peşte şi produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │produse │fabrică │ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ │
    │ │din │ │ │ │ │ │pe fiecare│fiecare │fiecare │ │
    │ │pescuit │ │ │ │ │ │specie, │specie, │specie, │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │capitol │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Vas │Semestrial │Anual │La 18 luni │Peşte şi produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │congelator│ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ │
    │ │ │ │ │ │ │congelate │pe fiecare│fiecare │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │specie │specie │specie │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Peşte şi produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │de produse│ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ │
    │ │ │proaspete │ │ │ │ │pentru │fiecare │fiecare │ │
    │ │ │din │ │ │ │ │fiecare │specie │specie │ │
    │ │ │pescuit - │ │ │ │ │specie │ │ │ │
    │ │ │cherhana ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Produse proaspete │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │ │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │din │din │pescuit │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │pescuit │pescuit │obţinute, │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute, │obţinute, │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │d) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de proce- │ │ │ │ │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │sare a │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │produselor│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │din │ │ │ │ │categorie │categorie │ │ │
    │ │ │pescuit ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute, │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute, │obţinute, │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │e) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Peşte şi produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │colectare │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │a peştelui│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute, │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute, │obţinute, │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │f) Fermă │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Peşte şi produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de acva- │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │cultură cu│ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │centru de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │colectare │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │a peştelui│ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute, │ │
    │ │ │integrat │ │ │ │ │obţinute, │obţinute, │conform │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secţiunii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │Secţiunii │Secţiunii │4 din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │g) Piaţă │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse │O dată │O dată │O dată la │ │
    │ │ │de │ │ │ │valorificate │semestru │an de la │18 luni de│ │
    │ │ │licitaţie ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │de la 1% │1% dintre │la 1% │ │
    │ │ │ │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │dintre │comerci- │dintre │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │comerci- │anţi │comerci- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │anţi │ │anţi │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │10.│Lapte crud│a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Lapte crud │Două │Două │Două │ │
    │ │şi produse│de ├──────────────┼───────────┼───────────┤materie primă │prelevări │prelevări │prelevări │ │
    │ │din lapte │colectare │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │pe lună │pe lună │pe lună │ │
    │ │ │a laptelui│ │ │ │ │pentru │pentru │pentru │ │
    │ │ │materie │ │ │ │ │calcul │calcul │calcul │ │
    │ │ │primă │ │ │ │ │mediei │mediei │mediei │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │geometrice│geometri- │geometrice│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │timp de │ce, timp │timp de │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │două luni │de două │două luni │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │consecu- │luni │consecu- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │tive, în │consecu- │tive, în │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │perioada │tive, în │perioada │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │martie - │perioada │martie - │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │noiembrie,│martie - │noiembrie,│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │la 10% din│noiembrie,│la 1% din │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │centrele │la 5% din │centrele │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de colec- │centrele │de colec- │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │tare lapte│de colec- │tare lapte│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │tare lapte│ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Lapte crud de vacă│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de │ │ │ │ │trimestru │semestru │an înainte│ │
    │ │ │procesare │ │ │ │ │înainte de│înainte de│de │ │
    │ │ │a laptelui│ │ │ │ │procesare │procesare │procesare │ │
    │ │ │materie ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │primă │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │ │ │ │ │Lapte pasteurizat │lună │trimestru │semestru │ │
    │ │ │ │ │ │ │pentru determi- │pentru │pentru │pentru │ │
    │ │ │ │ │ │ │narea fosfatazei │fiecare │fiecare │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │alcaline │categorie │categorie │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │finite │finite │finite │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │obţinute │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materie primă │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤intrată la │lună │trimestru │semestru │ │
    │ │ │procesare │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │procesare, │pentru │pentru │pentru │ │
    │ │ │a produse-│ │ │ │inclusiv lapte │fiecare │fiecare │fiecare │ │
    │ │ │lor │ │ │ │pasteurizat, │categorie │categorie │categorie │ │
    │ │ │lactate │ │ │ │produse finite │în parte │în parte │în parte │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │11.│Ouă şi │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │ Ouă │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │produse │de amba- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an │ │
    │ │din ouă │lare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │ │ │ │ │
    │ │ │ouălor │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Ouă şi/sau produse│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │pentru ├──────────────┼───────────┼───────────┤finite │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │producerea│II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru ouă│pentru ouă│ouă şi/sau│ │
    │ │ │ouălor │ │ │ │ │şi/sau │şi/sau │pentru │ │
    │ │ │lichide │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Ouă şi/sau produse│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤finite │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru ouă│pentru ouă│ouă şi/sau│ │
    │ │ │ouălor │ │ │ │ │şi/sau │şi/sau │pentru │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │12.│Pulpe de │Unitate de│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime şi │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │broască şi│procesare ├──────────────┼───────────┼───────────┤produse finite │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │melci │ │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │materii │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │materii │materii │prime şi │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │prime şi │prime şi │produsele │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │produsele │produsele │finite │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │finite │finite │ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │13.│Grăsimi │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │animale, │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ │
    │ │untură, │colectare │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ │
    │ │jumări │a graşi- │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ │
    │ │ │milor │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ │
    │ │ │animale │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │ │grăsimilor│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │animale │ │ │ │ │categorie │categorie │în parte │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │în parte │în parte │ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │14.│Stomacuri │Unitate de│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │prelucrate│procesare,├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │vezici şi │inclusiv │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │fiecare │ │
    │ │intestine │unităţi de│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │obţinere a│ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │cheagului │ │ │ │ │de produse│de produse│obţinute │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │ │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │15.│Gelatină │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │de colec- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ │
    │ │ │tare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ │
    │ │ │materiilor│ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ │
    │ │ │prime │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ │
    │ │ │pentru │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ │
    │ │ │gelatină │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │18 luni │ │
    │ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │pentru │ │
    │ │ │gelatinei │ │ │ │ │fiecare │fiecare │fiecare │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │categorie │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │obţinute │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │16.│Colagen │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ │
    │ │ │de colec- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ │
    │ │ │tare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ │
    │ │ │materiilor│ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ │
    │ │ │prime │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ │
    │ │ │pentru │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ │
    │ │ │colagen │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pe │ │
    │ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pe fiecare│pe fiecare│fiecare │ │
    │ │ │colage- │ │ │ │ │categorie │categorie │categorie │ │
    │ │ │nului │ │ │ │ │în parte │în parte │în parte │ │
    ├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │
    │17.│Alte │a) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime şi │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ │
    │ │activităţi│de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤produse finite │trimestru │semestru │an pentru │ │
    │ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │mierea │ │
    │ │ │mierii de │ │ │ │ │mierea │mierea │intrată la│ │
    │ │ │albine şi/│ │ │ │ │intrată la│intrată la│procesare │ │
    │ │ │sau a │ │ │ │ │procesare │procesare │şi/sau │ │
    │ │ │altor │ │ │ │ │şi/sau │şi/sau │fiecare │ │
    │ │ │produse │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ │
    │ │ │apicole │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│în parte │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │în parte │în parte │obţinute │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │ │ │
    │ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤ │
    │ │ │b) Mijloc │Anual │ │ │De pe suprafaţa │Probe de sanitaţie în caz de │ │
    │ │ │de │ │ │ │interioară şi │suspiciune │ │
    │ │ │transport │ │ │ │echipamentele din │ │ │
    │ │ │al ali- │ │ │ │interior │ │ │
    │ │ │mentelor │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │de ori- │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │gine │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │animală │ │ │ │ │ │ │
    └───┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────┘


──────────
    *) În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii şi dispun următoarele măsuri:
    A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.
    1. DSVSA declanşează ancheta în scopul:
    a) identificării lotului/loturilor suspecte;
    b) identificării unităţii/unităţilor în care a fost produs/produse;
    c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;
    d) identificării cauzei/pericolului;
    e) evaluării pericolelor/riscului;
    f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.

    2. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    4. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;
    5. DSVSA dispune reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei şi sosirea buletinelor de analiză;
    6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înregistrate în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat);
    7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de risc şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.);
    8. până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolelor/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat;
    9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA.

    B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din ţări terţe, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. În situaţia în care, urmare a controalelor prevăzute în Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că legislaţia comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră iau următoarele măsuri:
    a) notificarea ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;
    b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeaşi origine - următoarele 10 transporturi care au aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    2. În situaţia în care controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislaţiei comunitare, lotul sau părţile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
     În cazul în care, controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    C. DSVSA se asigură că, în caz de obţinere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:
    1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;
    2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;
    3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii alimentului de pe piaţă;
    4. iniţiază în regim de urgenţă, procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi vor furniza în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea;
    5. colaborează cu autorităţile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;
    6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/pericolului pentru alimentul implicat.


     **) Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice (prevăzute la coloana 9) vor fi însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele Norme metodologice, după cum urmează:
    1. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;
    2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.

     ***) Toate acţiunile de control oficial se vor finaliza cu întocmirea, la faţa locului, a unui document (raport de audit, notă de constatare, proces - verbal etc.), care va fi adus la cunoştinţa operatorului, în care vor fi înscrise aspectele constatate şi după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficienţelor ca urmare a recontrolului etc. Medicii veterinari din cadrul serviciului de la nivelul DSVSA, subordonaţi tehnic DSAOA, în baza catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate şi în baza încadrării acestora în funcţie de analiza riscului, vor elabora planul cifric pe care îl vor difuza către CSVSA şi medicilor veterinari oficiali, încadraţi potrivit Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării.
    2. Evaluarea unităţii în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unităţii.

     ****) Se vor recolta probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări (broileri şi curcani), din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin Programul specific pentru monitorizarea prevalenţei Salmonella spp., elaborat de ANSVSA.
──────────
     Fişa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează
     încadrarea pe grupe de risc a unităţilor care produc, prelucrează şi
     depozitează produse de origine animală autorizate sanitar veterinar
     pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 6 luni de
     către medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Catagrafie,
     Înregistrare, Evaluare, TRACES

    
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
    │Denumirea societăţii comerciale │Data │
    │ │auditului:│
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │Sediul societăţii comerciale │ Medic │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤veterinar │
    │Adresa unităţii de producţie │ oficial: │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    │Activitatea pentru care a fost emisă autorizaţia │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    │Număr de autorizare │ │
    ├───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┼─────┬────┤
    │ Categoria │ Criteriile de │ Evaluare │Punctaj│ Factor │Total│Nota│
    │ │ evaluare │ │ │ de │ │ │
    │ │ │ │ │corecţie│ │ │
    ├───────────────────┼──┬─────────────────┼────────────┬─┬─────────────┬─┬────────────┬─┬────────────┬─┼───┬───┼────────┼─────┼────┤
    │1. Caracteristicile│1a│Dată construcţiei│Construcţie │ │Renovare │ │Relativ │ │Veche (30) │ │ │ │ │ │ │
    │unităţii │ │sau a renovării │nouă (0) │ │recentă (10) │ │recentă (20)│ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │semnificative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.12 │ │ │
    │ │1b│Condiţii generale│Foarte bune │ │Bune (20) │ │Acceptabile │ │Insuficiente│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │de întreţinere a │(0) │ │ │ │(40) │ │ (70) │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │unităţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ │
    │2. Capacitate de │2a│Dimensiunile │Foarte mici │ │Mici (15) │ │Medii (30) │ │Mari (50) │ │ │ │ │ │ │
    │producţie │ │unităţii şi │(0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │capacitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.1 │ │ │
    │ │2b│Aria de │Locală (0) │ │Naţională │ │Comunitară │ │Ţări terţe │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │distribuţie a │ │ │(15) │ │(30) │ │(50) │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ │
    │3. Caracteristicile│3a│Categoria de │A (0) │ │B (15) │ │C (30) │ │D (50) │ │ │ │ │ │ │
    │produsului │ │alimente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.18 │ │ │
    │ │3b│Destinaţia │Aliment care│ │Aliment care │ │Aliment din │ │Alimente │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │utilizării │nu poate fi │ │poate fi │ │categoria B,│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │consumat │ │consumat │ │C şi D gata │ │categorii │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │decât după │ │înaintea │ │pentru │ │speciale │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │un tratament│ │gătirii sau │ │consum (30) │ │(copii, │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │termic (0) │ │transformării│ │ │ │bolnavi etc)│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │(15) │ │ │ │(50) │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ │
    │4. Sistemul de │4a│Proceduri │Complete şi │ │Necesită │ │Necesită │ │Nu sunt │ │ │ │ │ │ │
    │autocontrol │ │preoperaţionale │implementate│ │completări şi│ │completări │ │elaborate şi│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │(0) │ │sunt │ │şi sunt │ │nu sunt │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │implementate │ │implementate│ │implementate│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │(15) │ │parţial (20)│ │ (40) │ │ │ │ │ │ │
    │ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.2 │ │ │
    │ │4b│Program HACCP │Aplicat şi │ │Carenţe │ │Carenţe │ │Inadecvat, │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │adecvat (0) │ │minore (15) │ │majore (40) │ │neaplicat │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(60) │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ │
    │5. Criterii │5a│Trasabilitatea │Sistem │ │Sistem │ │Sistem în │ │Sistem │ │ │ │ │ │ │
    │specifice │ │ │elaborat şi │ │elaborat, │ │curs de │ │neelaborat │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │implementat │ │parţial │ │elaborare şi│ │şi neimple- │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │(0) │ │implementat │ │implementare│ │mentat (50) │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │(15) │ │(30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.2 │ │ │
    │ │5b│Criterii │Plan de │ │Plan de │ │Plan de │ │Plan de │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │microbiologice │control │ │control │ │control în │ │control │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │elaborat şi │ │elaborat şi │ │curs de │ │neelaborat │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │respectat │ │parţial │ │elaborare şi│ │şi neimple- │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │(0) │ │respectat │ │implementare│ │mentat (50) │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │(15) │ │(30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ │
    │6. Antecedente │6a│Istoric - │Nesemnfica- │ │Nesemnfica- │ │Substanţiale│ │Substanţiale│ │ │ │ │ │ │
    │ │ │nereguli sau │tive sau │ │tive sau │ │sau grave, │ │sau grave, │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │neconformităţi │formale (0) │ │formale │ │izolate şi │ │izolate şi │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │constatate în │ │ │repetate (30)│ │rezolvate │ │rezolvate │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │verificările │ │ │ │ │(60) │ │(100) │ │ │ │ 0.2 │ │ │
    │ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └───────────────────┴──┴─────────────────┴────────────┴─┴─────────────┴─┴────────────┴─┴────────────┴─┴───┴───┴────────┴─────┴────┘


     Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:
    1. CATEGORIA III - Unităţi cu risc înalt - peste 50 de puncte, inclusiv 50;
    2. CATEGORIA II - Unităţi cu risc mediu - de la 31 până la 49 de puncte;
    3. CATEGORIA I - Unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 30 de puncte, inclusiv 30.

     Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:
    1. Grupa A - lapte praf, lapte UHT sau altfel sterilizat, brânzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 luni, conservele, mierea, peşte uscat;
    2. Grupa B - Produse din carne crud uscate sau/şi maturate, produse din carne semiuscate, produse din carne tratate termic, smântână, lapte pasteurizat, unt, brânzeturi maturate mai mult de 60 de zile, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu carne;
    3. Grupa C - Carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, brânza proaspătă sau maturată mai puţin de 60 zile, peşte proaspăt, fileuri de peşte, ouă;
    4. Grupa D - Lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din peşte preparate, icre, produse din peşte afumate, marinate, moluşte, produse din carne tăiate, sosuri proaspete.

    SECŢIUNEA 3
    CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂŢILE ÎNREGISTRATE SANITAR-VETERINAR*)

    
    ┌───┬──────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr.│Categoria │ Unitatea │ CONDUITA DE CONTROL OFICIAL PRIN VERIFICARE/TESTARE/RECOLTARE DE PROBE │
    │crt│de produs/│ ├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │activitate│ │Frecvenţa │ Recoltare de probe pentru examene de laborator │
    │ │ │ │verificărilor/ ├──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
    │ │ │ │supravegherii/ │ Natura probei │Frecvenţa recoltării probelor │ Precizări tehnice*) │
    │ │ │ │monitorizării │ │pentru examenele prevăzute la │ │
    │ │ │ │ │ │Secţiunea 4 din prezentul │ │
    │ │ │ │ │ │ capitol │ │
    │ │ │ ├───────────┬─────────┤ ├──────────────┬─────────────────┤ │
    │ │ │ │ Cat. I │ Cat. II │ │ Cat. I │ Cat. II │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 8 │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Recoltarea de probe se │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează de către DSVSA în│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │scop bine determinat în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul controlului oficial, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │în vederea verificării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei produsului şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv a conformităţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului cu criteriile de│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă prevăzute în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005, cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │după cum urmează: │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │a) verificarea siguranţei │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi, respectiv, a │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii alimentului │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │din punct de vedere │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic cu criteriile │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranţă prevăzute în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul Comisiei │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005/CE, cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare; │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │b) verificarea siguranţei │
    │ 1│Carne │a) Carmangerie │Trimestrial│Lunar │Produse finite │Anual, pentru │Semestrial pentru│produsului şi respectiv a │
    │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare categorie│conformităţii alimentului │
    │ │ │ │ │ │ │categorie de │de produse, │din punct de vedere │
    │ │ │ │ │ │ │produse, │conform │microbiologic cu criteriile │
    │ │ │ │ │ │ │conform │prevederilor │de siguranţă care nu sunt │
    │ │ │ │ │ │ │prevederilor │Regulamentului │prevăzute de legislaţia │
    │ │ │ │ │ │ │Regulamentului│(CE) │comunitară, dar care sunt │
    │ │ │ │ │ │ │(CE) │nr. 2073/2005, cu│cuprinse în legislaţia │
    │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│amendamentele │naţională; │
    │ │ │ │ │ │ │cu │ulterioare │c) obţinerea de informaţii │
    │ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │privind statusul │
    │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │microbiologic a unor │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤alimente comercializate pe │
    │ │ │b) Măcelărie │Trimestrial│Lunar │Carne proaspătă │Anual pentru │Semestrial pentru│piaţă; │
    │ │ │ │ │ │tranşată │fiecare specie│fiecare specie │d) verificarea sistemului de│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri şi programe │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │implementate de către │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorii cu activitate în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul alimentar în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea asigurării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei alimentelor │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │(proceduri de bune practici │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │de igienă şi producţie, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │program HACCP, sistem de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │trasabilitate, proceduri de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │retragere/rechemare, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │evitarea contaminării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │încrucişate şi/sau a │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │contaminării post tratament │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │termic); │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │e) verificarea conformităţii│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului/lotului/ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │loturilor suspicionate; │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │f) dezvoltarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiilor în cursul │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │anchetelor de toxiinfecţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare, reclamaţiilor, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │sesizărilor; │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │g) obţinerea de informaţii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │cu privire la noi hazarde, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate în urma evaluării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │riscului. │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul în care în urma │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │controlului se suspicionează│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │sau se constată o │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │neconformitate care necesită│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţii de laborator │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea de probe va fi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │însoţită întotdeauna şi de o│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │notă de control, în care │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea sanitară │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară locală va înscrie│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │rezultatul controlului │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │oficial şi va argumenta │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │scopul recoltării. │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │3. Recoltarea de probe de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │către autoritatea sanitară │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară locală se │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │realizează planificat în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │baza unei strategii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite de către DSVSA, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │care trebuie să urmărească │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea de informaţii - │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │date comparabile, necesare │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţii sanitare │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinare locale. În │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilirea strategiei de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare DSVSA trebuie să │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ţină cont de următoarele │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │principii de: │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │a) recoltare randomizată şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentativă pentru lot; │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │b) recoltare selectivă - │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │când se adresează unor │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │categorii de alimente cu │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │risc înalt (în baza │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţiilor, │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiilor şi a │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │experienţei anterioare); │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │c) recoltare în caz de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │suspiciune - care se bazează│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │pe o analiză şi o experienţă│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │privind lotul şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │circumstanţele recoltării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu, recoltarea │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuată ca parte a │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiei în focarele de│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │TIA, sau în timpul unei │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluări a programului HACCP│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │în urma cărora se constată │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţe care afectează │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţa produsului). În │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │scopul obţinerii de date │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │relevante, al monitorizării │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │şi al supravegherii │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │corespunzătoare a riscului │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic pe întreg │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │lanţul alimentar, DSVSA │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să ţină cont în │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea strategiei de │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare ca frecvenţă şi │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │procedura de recoltare să se│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │aleagă în funcţie de tipul │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │de micro-organism sau toxină│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │şi tipul de aliment implicat│
    │ │ │ │ │ │ │ │ │(perisabil, stabil). │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │
    │ │ │c) Centru colectare│Anual în │Semes- │ │ │ │ │
    │ │ │a vânatului │sezoanele │trial în │ │ │ │ │
    │ │ │sălbatic │de │sezoanele│ │ │ │ │
    │ │ │ │vânătoare │de │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │vânătoare│ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │
    │ │ │d) Centru pentru │Anual │Semes- │Carcase păsări/ │Anual, conform│Semestrial, │ │
    │ │ │sacrificarea │ │trial │lagomorfe │prevederilor │conform │ │
    │ │ │păsărilor şi/sau │ │ │ │Regulamentului│prevederilor │ │
    │ │ │lagomorfelor la │ │ │ │(CE) │Regulamentului │ │
    │ │ │nivelul fermei │ │ │ │nr. 2073/2005,│(CE) │ │
    │ │ │ │ │ │ │cu │nr. 2073/2005, cu│ │
    │ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │ │
    │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │
    │ 2│Lapte │a) Centru de │Anual │Semes- │Lapte crud │Anual pentru │Semestrial pentru│ │
    │ │ │prelucrare a │ │trial │Produse finite │fiecare │fiecare categorie│ │
    │ │ │laptelui integrat │ │ │ │categorie de │de produse │ │
    │ │ │în cadrul │ │ │ │produse │obţinute, conform│ │
    │ │ │exploataţiei │ │ │ │obţinute, │prevederilor │ │
    │ │ │ │ │ │ │conform │Regulamentului │ │
    │ │ │ │ │ │ │prevederilor │(CE) │ │
    │ │ │ │ │ │ │Regulamentului│nr. 2073/2005, cu│ │
    │ │ │ │ │ │ │(CE) │amendamentele │ │
    │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│ulterioare │ │
    │ │ │ │ │ │ │cu │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │
    │ │ │b) Centru de │Anual │Semes- │Lapte crud │Anual pentru │Semestrial pentru│ │
    │ │ │prelucrare a │ │trial │Produse finite │fiecare │fiecare categorie│ │
    │ │ │laptelui │ │ │ │categorie de │de produse │ │
    │ │ │independent │ │ │ │produse │obţinute, conform│ │
    │ │ │ │ │ │ │obţinute, │prevederilor │ │
    │ │ │ │ │ │ │conform │Regulamentului │ │
    │ │ │ │ │ │ │prevederilor │(CE) │ │
    │ │ │ │ │ │ │Regulamentului│nr. 2073/2005, cu│ │
    │ │ │ │ │ │ │(CE) │amendamentele │ │
    │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│ulterioare │ │
    │ │ │ │ │ │ │cu │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ │
    │ │ │c)Ferme/Exploataţii│Semestrial │Lapte crud │O probă pe lună pentru │ │
    │ │ │de animale │ │destinat │calcul mediei geometrice, timp │ │
    │ │ │producătoare de │ │procesării, │de trei luni consecutive, în │ │
    │ │ │lapte, care │ │inclusiv laptele │perioada martie-noiembrie, la │ │
    │ │ │livrează lapte la │ │destinat comerci- │20% din ferme pentru NCS │ │
    │ │ │unităţile de │ │alizării prin │ │ │
    │ │ │procesare │ │intermediul │ │ │
    │ │ │ │ │automatelor │Doua prelevări pe luna în │ │
    │ │ │ │ │ │pentru calculul mediei │ │
    │ │ │ │ │ │geometrice, timp de două luni │ │
    │ │ │ │ │ │consecutive, în │ │
    │ │ │ │ │ │perioada martie-noiembrie, la │ │
    │ │ │ │ │ │20% din ferme pentru NCS │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │d) Automate de │Semestrial │Lapte crud │Doua prelevări pe lună │ │
    │ │ │vânzare directă a │ │destinat vânzării │timp de două luni pentru NTG şi │ │
    │ │ │laptelui crud │ │directe către │o prelevare pe lună timp de │ │
    │ │ │ │ │consumatorul final│trei luni, în perioada iunie- │ │
    │ │ │ │ │ │august, pentru NCS. │ │
    │ │ │ │ │ │În cazul în care un fermier │ │
    │ │ │ │ │ │deţine mai multe automate pe │ │
    │ │ │ │ │ │raza aceluiaşi judeţ, se vor │ │
    │ │ │ │ │ │recolta probe din cel mult 4 │ │
    │ │ │ │ │ │automate aparţinând aceleiaşi │ │
    │ │ │ │ │ │ferme. │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ 3│Peşte şi │a) Ambarcaţiune │Anual │Igiena │Anual - teste de sanitaţie │ │
    │ │produse │comercială de │ │suprafeţelor ce │ │ │
    │ │din │pescuit │ │intră în contact │ │ │
    │ │pescuit │ │ │cu peştele │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ │
    │ │ │b) Punct de │Anual │Semes- │Peşte │Anual - pentru│Semestrial-pentru│ │
    │ │ │debarcare │ │trial │ │fiecare specie│fiecare specie │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ │
    │ │ │c) Magazin de │Anual │Peşte şi produse │Anual pentru fiecare categorie │ │
    │ │ │desfacere a │ │din peşte │de produse │ │
    │ │ │peştelui - pescărie│ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │d) Centru de │Anual │Batracieni, │Anual - pentru fiecare specie │ │
    │ │ │colectare a │ │gasteropode, │ │ │
    │ │ │batracienilor, │ │crustacee │ │ │
    │ │ │gasteropodelor, │ │ │ │ │
    │ │ │crustaceelor │ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │e) Ferma piscicolă │Anual │Peşte │Anual - pentru fiecare specie │ │
    │ │ │- bazin piscicol, │ │ │ │ │
    │ │ │păstrăvărie - care │ │ │ │ │
    │ │ │livrează peşte │ │ │ │ │
    │ │ │pentru consum uman │ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │f) Fermă moluşte │Trimestrial │Moluşte bivalve, │Semestrial │ │
    │ │ │bivalve vii pentru │ │lichid intravalvar│ │ │
    │ │ │consum uman │ │ │ │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ │
    │ 4│Miere │a) Centru de │Anual │Semes- │Miere şi produse │Anual - pentru│Semestrial-pentru│ │
    │ │ │extracţie şi/sau │ │trial │apicole │fiecare │fiecare categorie│ │
    │ │ │colectare a mierii │ │ │ │categorie de │de produse │ │
    │ │ │şi a altor produse │ │ │ │produse │ │ │
    │ │ │apicole │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ │
    │ │ │b) Stupină │Anual │Miere │Anual - în perioada mai- │ │
    │ │ │ │ │ │septembrie, la stupinele care │ │
    │ │ │ │ │ │deţin peste 50 de familii de │ │
    │ │ │ │ │ │albine. │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │c) Magazin de │Anual │Miere │Anual - pentru fiecare │ │
    │ │ │desfacere a mierii │ │ │categorie de miere │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ │
    │ 5│Ouă pentru│Centru de colectare│Anual │Semes- │Ouă │Anual │Semestrial │ │
    │ │consum │a ouălor │ │trial │ │ │ │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ │
    │ 6│Alimenta- │a) Restaurant şi │Anual │Materii prime şi │În caz de reclamaţii, sesizări, │ │
    │ │ţie │alte unităţi în │ │produse finite │suspiciuni sau toxiinfecţii │ │
    │ │publică şi│care se prepară şi │ │ │alimentare │ │
    │ │alte │se servesc │ │ │ │ │
    │ │activităţi│mâncăruri gătite │ │ │ │ │
    │ │ │b) Pizzerie │ │ │ │ │
    │ │ │c) Laborator de │ │ │ │ │
    │ │ │cofetărie şi/sau │ │ │ │ │
    │ │ │patiserie │ │ │ │ │
    │ │ │d) Cofetărie/ │ │ │ │ │
    │ │ │patiserie │ │ │ │ │
    │ │ │e) Pensiune │ │ │ │ │
    │ │ │turistică în care │ │ │ │ │
    │ │ │sunt preparate şi │ │ │ │ │
    │ │ │servite alimente │ │ │ │ │
    │ │ │de origine animală │ │ │ │ │
    │ │ │sau nonanimală │ │ │ │ │
    │ │ │f) Depozit │ │ │ │ │
    │ │ │alimentar │ │ │ │ │
    │ │ │g) Hipermarket │ │ │ │ │
    │ │ │h) Supermarket │ │ │ │ │
    │ │ │i) Cantină, cu │ │ │ │ │
    │ │ │excepţia contro- │ │ │ │ │
    │ │ │lului caracteris- │ │ │ │ │
    │ │ │ticilor nutriţi- │ │ │ │ │
    │ │ │onale ale │ │ │ │ │
    │ │ │alimentelor din │ │ │ │ │
    │ │ │blocurile alimen- │ │ │ │ │
    │ │ │tare în spitale, │ │ │ │ │
    │ │ │şcoli, grădiniţe, │ │ │ │ │
    │ │ │centre de │ │ │ │ │
    │ │ │recuperare şi │ │ │ │ │
    │ │ │tabere şcolare │ │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │j) Magazin │Anual │Materii prime, │În caz de reclamaţii, sesizări, │ │
    │ │ │alimentar │ │semipreparate şi │suspiciuni sau toxiinfecţii │ │
    │ │ │ │ │produse finite │alimentare │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │k) Punct de vânzare│Anual │Alimente destinate│În caz de reclamaţii, sesizări, │ │
    │ │ │mobil, inclusiv │ │vânzării către │suspiciuni sau toxiinfecţii │ │
    │ │ │automatele de ├─────────────────────┤consumatorul final│alimentare │ │
    │ │ │distribuţie a │Semestrial, în cazul │ │ │ │
    │ │ │alimentelor │târgurilor şi al │ │ │ │
    │ │ │ │expoziţiilor de │ │ │ │
    │ │ │ │produse alimentare │ │ │ │
    │ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │l) Unităţi de │Anual │- carne proaspătă,│Anual din produsele de origine │ │
    │ │ │vânzare prin │ │ouă, brânzeturi, │animală achiziţionate de │ │
    │ │ │internet. │ │produse din carne │autoritatea veterinară │ │
    │ │ │ │ │ │competentă disimulată în │ │
    │ │ │ │ │ │"clientul misterios", de la │ │
    │ │ │ │ │ │10 % din unităţi, dar cel mult │ │
    │ │ │ │ │ │10 probe anual. │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ 7│Prepararea│Catering │Semestrial │Produse finite │Trimestrial - pentru fiecare │ │
    │ │mâncăruri-│ │ │ │categorie în parte │ │
    │ │lor la │ │ │ │ │ │
    │ │comandă │ │ │ │ │ │
    ├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ 8│Produse │a) vânat sălbatic; │Anual │a) vânat sălbatic;│În caz de reclamaţii, suspiciuni│ │
    │ │primare │b) carne pasăre şi │ │b) carne pasăre şi│sau toxiinfecţii alimentare │ │
    │ │destinate │lagomorfe; │ │lagomorfe; │ │ │
    │ │vânzării │c) peşte proaspăt; │ │c) peşte proaspăt;│ │ │
    │ │directe │d) melci şi moluşte│Semestrial în cazul │d) melci şi │Semestrial în cazul automatelor │ │
    │ │ │bivalve; │automatelor pentru │moluşte bivalve; │pentru vânzarea directă a │ │
    │ │ │e) ouă; │vânzarea directă a │e) ouă; │laptelui crud către consumatorul│ │
    │ │ │f) miere de albine;│laptelui crud către │f) miere de albine│final │ │
    │ │ │g) lapte crud, │consumatorul final │g) lapte crud. │ │ │
    │ │ │inclusiv laptele │ │ │ │ │
    │ │ │crud vândut direct │ │ │ │ │
    │ │ │către consumatorul │ │ │ │ │
    │ │ │final prin │ │ │ │ │
    │ │ │intermediul │ │ │ │ │
    │ │ │automatelor │ │ │ │ │
    ├───┼──────────┴───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ 9│Staţie spălare şi dezinfecţie │Anual │Teste de sanitaţie│În cazul în care în urma │ │
    │ │mijloace transport al │ │de pe suprafeţele │verificării/supravegherii/ │ │
    │ │alimentelor de origine animală│ │care intră în │monitorizării se suspicionează │ │
    │ │ │ │contact cu │sau se constată o neconformitate│ │
    │ │ │ │alimente de │ │ │
    │ │ │ │origine animală, │ │ │
    │ │ │ │pentru verificarea│ │ │
    │ │ │ │eficientei │ │ │
    │ │ │ │operaţiunilor de │ │ │
    │ │ │ │igienizare a │ │ │
    │ │ │ │mijloacelor de │ │ │
    │ │ │ │transport │ │ │
    └───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


──────────
    *) Vor fi incluse în controlul oficial unităţile înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unităţile care deţin atestate pentru fabricarea produselor alimentare de origine animală ce prezintă caracteristici tradiţionale, înregistrate sanitar veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale.
    **)
    I. În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii şi vor dispune următoarele măsuri:
    A. 1. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă;
    2. DSVSA declanşează ancheta în scopul:
    a) identificării lotului/loturilor suspecte;
    b) identificării unităţii/unităţilor în care a fost produs/au fost produse;
    c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;
    d) identificării cauzei/pericolului;
    e) evaluării pericolului/riscului;
    f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.

    3. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    4. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    5. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;
    6. DSVSA realizează reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei şi sosirea buletinului de analiză;
    7. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de pericol şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înscrise în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat);
    8. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură, etc.);
    9. până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolului/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;
    10. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA;

    B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din ţări terţe, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. În situaţia în care, în urma controalelor prevăzute în Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că legislaţia comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecţie la frontieră iau următoarele măsuri:
    a) notificarea la ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;
    b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeaşi origine (următoarele 10 transporturi din aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare);

    2. În situaţia în care, controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislaţiei comunitare, lotul sau părţile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
     În cazul în care controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările şi completările ulterioare.    II. DSVSA se asigură că, în caz de obţinere a unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:
    1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;
    2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;
    3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii alimentului de pe piaţă;
    4. iniţiază în regim de urgenţă procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi vor furniza în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;
    5. colaborează cu autorităţile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/încriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;
    6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/hazardului pentru alimentul implicat.
     În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare frecvenţa de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea şi eliminarea cauzei.
     Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice, menţionate la coloana 6, vor fi însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează:
    a) în cazul în care în urma controalelor se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară competentă prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;
    b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.──────────
     Fişa de evaluare cuprinzând criteriile în baza cărora se realizează
     încadrarea pe grupe de risc a unităţilor de procesare înregistrate
     sanitare veterinare de tipul: carmangerii, măcelării, centru prelucrare
     lapte (independent, integrat), punct de debarcare, centru colectare ouă,
     centru colectare miere, centru sacrificare a păsărilor la ferma,
     întocmită o dată la 12 luni de către medicii veterinari oficiali din
     cadrul Serviciului Catagrafie, înregistrare, Evaluare, TRACES

    
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
    │Denumirea societăţii comerciale / Obiectiv │Data │
    │ │auditului:│
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │Sediul societăţii comerciale │ Medic │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤veterinar │
    │Adresa unităţii de vânzare cu amănuntul înregistrată sanitar veterinar │ oficial: │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
    │Număr de înregistrare sanitar veterinar │ │
    ├───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┼─────┬────┤
    │Criteriile de evaluare │ Evaluare │Punctaj│Factor de│Total│Nota│
    │ │ │ │corecţie │ │ │
    ├───────────────────────────┼─┬───────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┼───────┼─────────┼─────┼────┤
    │Condiţii generale şi de │ │Bune (40) │ │Acceptabile (70) │ │ │ 0,25 │ │ │
    │întreţinere a unităţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ │
    │Destinaţia utilizării │ │Aliment destinate procesării/ │ │Gata pentru consum (70) │ │ │ 0,25 │ │ │
    │ │ │utilizat după gătire sau procesare (40)│ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ │
    │Igiena producţiei şi │ │Igiena bună (40) │ │Igiena defectuoasă, │ │ │ │ │ │
    │instruirea igienico- │ │ │ │neelaborate şi │ │ │ │ │ │
    │sanitară şi competenta a │ │ │ │neimplementate (70) │ │ │ 0,25 │ │ │
    │angajaţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ │
    │Criterii microbiologice │ │Plan de autocontrol elaborat şi │ │Plan de autocontrol │ │ │ │ │ │
    │ │ │respectat (40) │ │neelaborat şi │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │neimplementat (70) │ │ │ 0,25 │ │ │
    ├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ │
    │Nereguli sau neconformităţi│ │Nesemnficative sau formale (40) │ │Substanţiale sau grave, │ │ │ │ │ │
    │constatate în verificările │ │ │ │izolate şi rezolvate (70) │ │ │ 0,25 │ │ │
    │anterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └───────────────────────────┴─┴───────────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴───────┴─────────┴─────┴────┘


     Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:
    1. CATEGORIA II - Unităţi cu risc înalt - peste 51 de puncte;
    2. CATEGORIA I - Unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 50 de puncte.

     Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:
    1. Grupa A - Carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, peşte, ouă
    2. Grupa B - Produse din carne, lapte pasteurizat, smântână, brânză proaspătă sau maturată, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate

    SECŢIUNEA a 4-a
    EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR OBLIGATORII*)
    A. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ INTRODUSE PE PIAŢĂ ŞI AFLATE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE**)
     CRITERII MICROBIOLOGICE DE SIGURANŢĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
     (ÎN CAZ DE NECONFORMITATE, SE VOR APLICA MĂSURI DIRECTE ASUPRA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE)

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Etapa căreia i se │
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │aplică criteriul de│
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │siguranţă a │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │alimentelor │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Alimente gata pentru consum │ 10 │Listeria │EN ISO 11290-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │destinate sugarilor şi produse │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │alimentare gata pentru consum │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │destinate unor scopuri medicale│ │ │ │ │conservare │
    │ │speciale(7) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Alimente gata pentru consum, │ 5 │Listeria │EN ISO 11290-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │care permit dezvoltarea L. │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │monocytogenes, altele decât │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │cele destinate sugarilor sau │ │ │ │ │conservare │
    │ │unor scopuri medicale speciale │ │ │ │ │ │
    │ │(numai categoriile de alimente │ │ │ │ │ │
    │ │care se comercializează ca │ │ │ │ │ │
    │ │produse finite, fără a mai fi │ │ │ │ │ │
    │ │supuse ulterior altor │ │ │ │ │ │
    │ │tratamente termice) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Alimente gata pentru consum │ 5 │Listeria │EN ISO 11290-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │care nu permit dezvoltarea L. │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │monocytogenes, altele decât │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │cele destinate sugarilor sau │ │ │ │ │conservare │
    │ │unor scopuri medicale │ │ │ │ │ │
    │ │speciale(7) (8) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Carne tocată şi carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │destinate consumului în stare │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │crudă │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Carne tocată şi carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │de pasăre destinate să fie │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │consumate gătite │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 6.│Carne tocată şi carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │provenite de la alte specii │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │decât păsări, destinate să fie │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │consumate gătite │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 7.│Carne separată mecanic (13) │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 8.│Produse din carne destinate │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │consumului în stare crudă, cu │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │excepţia produselor pentru care│ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │procesul de fabricaţie sau │ │ │ │ │conservare │
    │ │compoziţia elimină riscul de │ │ │ │ │ │
    │ │contaminare cu Salmonella │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 9.│Produse din carne de pasăre │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │destinate să fie consumate │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │gătite │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 10.│Gelatină şi colagen │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 11.│Unt şi smântână fabricate din │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │lapte crud sau din lapte care a│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │fost supus unui tratament │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │termic inferior celui de │ │ │ │ │conservare │
    │ │pasteurizare (20) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 12.│Lapte praf şi zer praf │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │stafilococ │ │conservare │
    │ │ │ │ │coagulaza │ │ │
    │ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 13.│Îngheţată, cu excepţia │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │produselor pentru care procesul│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │de fabricaţie sau compoziţia │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │elimină riscul de contaminare │ │ │ │ │conservare │
    │ │cu Salmonella(16) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 14.│Produse din ouă, cu excepţia │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │produselor pentru care procesul│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │de fabricaţie sau compoziţia │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │elimină riscul de contaminare │ │ │ │ │conservare │
    │ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 15.│Produse alimentare gata pentru │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │consum conţinând ouă crude, cu │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │excepţia produselor pentru care│ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │procesul de fabricaţie sau │ │ │ │ │conservare │
    │ │compoziţia elimină riscul de │ │ │ │ │ │
    │ │contaminare cu Salmonella │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 16.│Crustacee şi moluşte tratate │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │termic │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 17.│Moluşte bivalve vii şi │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │echinoderme, tunicate şi │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │gasteropode vii(18) │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Halmeu │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 (18)│E. coli(13) │ISO/TS 16649-3 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 18.│Brânzeturi din lapte crud şi │ │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │din lapte care a fost supus │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │unui tratament termic mai slab │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │conservare │
    │ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │stafilococ │ │conservare │
    │ │ │ │ │coagulaza │ │ │
    │ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 19.│Brânzeturi maturate din lapte │ │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │sau zer care a fost supus │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │pasteurizării sau unui │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │tratament termic mai puternic │ │ │ │ │conservare │
    │ │decât pasteurizarea │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │stafilococ │ │conservare │
    │ │ │ │ │coagulaza │ │ │
    │ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 20.│Brânzeturi nematurate sub formă│ 5 │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │de pastă moale - brânzeturi │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │proaspete din lapte sau zer │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de │
    │ │care a fost supus pasteurizării│ │ │stafilococ │ │conservare │
    │ │sau unui tratament termic mai │ │ │coagulaza │ │ │
    │ │puternic decât pasteurizarea │ │ │pozitiv"(19) │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 21.│Lapte praf pentru sugari şi │ 30 │Cronobacter spp. │ISO/TS 22964 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │alimente dietetice deshidratate│ │(Enterobacter │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │pentru scopuri medicale │ │sakazakii) │ │ │perioadei lor de │
    │ │speciale destinate copiilor sub│ │ │ │ │conservare │
    │ │6 luni(17) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 22.│Formule de început deshidratate│ 30 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │şi produse alimentare dietetice│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │deshidratate pentru scopuri │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │medicale speciale destinate │ │ │ │ │conservare │
    │ │sugarilor sub 6 luni │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 23.│Formule de continuare │ 30 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │deshidratate │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 24.│Carne proaspătă de pasăre(21) │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │ │ │typhimurium(22) │(pentru detecţie│cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │Salmonella │Sistemul White- │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │enteritidis │Kaufmann - Le │ │conservare │
    │ │ │ │ │Minor (pentru │ │Carne proaspătă de │
    │ │ │ │ │Serotipizare) │ │pasăre din import │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Constanţa Nord │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Constanţa Sud │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 25.│Produse din pescuit din specii │ 9 │Histamină(26) │HPLC │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │de peşti asociate cu cantităţi │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │mari de histidină (25) │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Produse din pescuit│
    │ │ │ │ │ │ │din import │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Constanţa Nord │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Constanţa Sud │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 26.│Produse din pescuit care au │ 9 │Histamină(26) │HPLC │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse │
    │ │fost supuse unui tratament de │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │maturare a enzimelor în │ │ │ │ │perioadei lor de │
    │ │saramură, fabricate din specii │ │ │ │ │conservare │
    │ │de peşti asociate cu cantităţi │ │ │ │ │ │
    │ │mari de histidină(25) │ │ │ │ │ │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    B. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE PROCESARE - CRITERII MICROBIOLOGICE DE IGIENĂ A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICAŢIE A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
     (ÎN CAZ DE NECONFORMITATE, SE VOR APLICA MĂSURI DE REVIZUIRE A IGIENEI PROCESULUI TEHNOLOGIC, A PROGRAMELOR DE AUTOCONTROL, A PROCEDURILOR SPECIFICE, ETC. ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE)

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Etapa căreia i se │
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │aplică criteriul │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │de igienă a │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │procesului │
    │ │ │ │ │ │ │tehnologic │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Carcase de bovine, ovine, │ 5 │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după │
    │ │caprine, porcine şi cabaline(9)│ │germeni │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar │
    │ │ │ │ │ │ │înainte de │
    │ │ │ │ │ │ │refrigerare │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după │
    │ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar │
    │ │ │ │ │ │ │înainte de │
    │ │ │ │ │ │ │refrigerare │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 5(10) │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar │
    │ │ │ │ │ │ │înainte de │
    │ │ │ │ │ │ │refrigerare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Carcase de păsări, respectiv │ 5(10) │Salmonella/25 g │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după │
    │ │broileri şi curcani │ │de probă comună │ │cu amendamentele ulterioare │refrigerare │
    │ │ │ │din pielea │ │ │ │
    │ │ │ │gâtului recoltate│ │ │ │
    │ │ │ │la nivelul │ │ │ │
    │ │ │ │abatoarelor │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Carne tocată │ │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul │
    │ │ │ │germeni(11) │ │cu amendamentele ulterioare │procesului de │
    │ │ │ │ │ │ │fabricaţie │
    │ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Carne separată mecanic(13) │ │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │germeni │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Carne preparată │ 5 │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 6.│Lapte pasteurizat şi alte │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │produse lactate lichide │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │pasteurizate(14) │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 7.│Brânzeturi din lapte sau zer │ 5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- │
    │ │care a fost supus unui │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie, │
    │ │tratament termic │ │ │ │ │când se preconizea-│
    │ │ │ │ │ │ │ză că numărul de E.│
    │ │ │ │ │ │ │coli este cel mai │
    │ │ │ │ │ │ │ridicat │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 8.│Brânzeturi din lapte crud şi │ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- │
    │ │din lapte care a fost supus │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie, │
    │ │unui tratament termic mai slab │ │pozitivi │ │ │când se preconizea-│
    │ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │ză că numărul de │
    │ │ │ │ │ │ │stafilococi este │
    │ │ │ │ │ │ │cel mai ridicat │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 9.│Brânzeturi maturate din lapte │ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- │
    │ │sau zer care a fost supus │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie, │
    │ │pasteurizării sau unui │ │pozitivi │ │ │când se preconizea-│
    │ │tratament termic mai puternic │ │ │ │ │ză că numărul de │
    │ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │stafilococi este │
    │ │ │ │ │ │ │cel mai ridicat │
    │ │ │ │ │ │ │PIF Moraviţa │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 10.│Brânzeturi nematurate sub formă│ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │de pastă moale - brânzeturi │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │proaspete - din lapte sau zer │ │pozitivi │ │ │ │
    │ │care a fost supus pasteurizării│ │ │ │ │ │
    │ │sau unui tratament termic mai │ │ │ │ │ │
    │ │puternic decât pasteurizarea │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 11.│Unt şi smântână fabricate din │ 5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │lapte crud sau din lapte care a│ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │fost supus unui tratament │ │ │ │ │ │
    │ │termic inferior celui de │ │ │ │ │ │
    │ │pasteurizare │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 12.│Lapte praf şi zer praf(14) │ │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │ │ │pozitivi │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 13.│Îngheţată(16) şi deserturi │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │lactate congelate │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 14.│Formule de început deshidratate│ 10 │Entero- │ISO 21528-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │şi produse alimentare dietetice│ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │pentru scopuri medicale ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │speciale destinate sugarilor │ 5 │Bacillus cereus │EN ISO 7932 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │sub 6 luni │ │prezumtiv │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 15.│Formule de continuare │ 5 │Entero- │ISO 21528-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │deshidratate │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 16.│Produse din ouă │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 17.│Produse decorticate şi fără │ │E. coli │ISO 16649-3 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │cochilie din crustacee şi │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │moluşte tratate termic │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârşitul procesu- │
    │ │ │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricaţie │
    │ │ │ │pozitivi │ │ │ │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    C. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ - ALTE CRITERII MICROBIOLOGICE CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Unitatea de la care│
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │se prelevează │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │probele/Etapa │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │căreia i se aplică │
    │ │ │ │ │ │ │criteriul │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Conserve care conţin alimente │1 (minim │Microorganisme │SR 8924 │ - │Alimente introduse │
    │ │de origine animală │5 bucăţi) │viabile în │ │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │produsul │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │conservat prin │ │ │conservare │
    │ │ │ │tratament termic │ │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ │Determinarea │SR 13419 │ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │toxinei │ISO 17919 │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │botulinice (24) │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Carne proaspătă provenită de la│ 1 │Determinarea │Reacţia de sero-│ - │Alimente introduse │
    │ │ungulate domestice, inclusiv │ │speciei de │precipitare în │ │pe piaţă în timpul │
    │ │organe comestibile │ │provenienţă a │gel de agar │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de tranşare│
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Carne de vânat sălbatic │ 1 │Determinarea │ │ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │speciei de │Metoda ELISA │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │provenienţă a │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │ │ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de tranşare│
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Carne de vânat de crescătorie │ 1 │Determinarea │ │ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │speciei de │Metoda ELISA │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │provenienţă a │ │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │ │ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de tranşare│
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Carne tocată │ 1 │Determinarea │Reacţia de sero-│ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │provenienţă a │gel de agar │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de carne │
    │ │ │ │ │ │ │tocată │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 6.│Carne preparată │ 1 │Determinarea │Reacţia de sero-│ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │provenienţă a │gel de agar │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de carne │
    │ │ │ │ │ │ │preparată │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 7.│Produse din carne │ 1 │Determinarea │Reacţia de sero-│ - │Alimente introduse │
    │ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │provenienţă a │gel de agar │ │perioadei lor de │
    │ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare │
    │ │ │ │ │ │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 8.│Produse din pescuit │1 probă cu │Anisakis, │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 │Alimente introduse │
    │ │proaspete(5) │3-5 buc │paraziţi vizibili│(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │nr. 2074/2005 al│ │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │Comisiei din 5 │ │conservare │
    │ │ │ │ │decembrie 2005 │ │Vas - fabrica │
    │ │ │ │ │de stabilire a │ │Vas - congelator │
    │ │ │ │Determinarea │măsurilor de │ │Unitate de produse │
    │ │ │ │speciei de peşte │aplicare privind│ │proaspete din │
    │ │ │ │ │anumite produse │ │pescuit (cherhana) │
    │ │ │ │ │reglementate de │ │Centru de colectare│
    │ │ │ │ │Regulamentul │ │a peştelui │
    │ │ │ │ │(CE) │ │Ferma de │
    │ │ │ │ │nr. 853/2004 al │ │acvacultură cu │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │centru de colectare│
    │ │ │ │ │European şi al │ │a peştelui integrat│
    │ │ │ │ │Consiliului şi │ │Piaţa de licitaţie │
    │ │ │ │ │organizarea unor│ │Piaţa de desfacere │
    │ │ │ │ │controale │ │ │
    │ │ │ │ │oficiale │ │ │
    │ │ │ │ │prevăzute de │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentele │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 854/2004 al │ │ │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │ │
    │ │ │ │ │European şi al │ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului şi │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 882/2004 al │ │ │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │ │
    │ │ │ │ │European şi al │ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului, de │ │ │
    │ │ │ │ │derogare de la │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentul │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 852/2004 al │ │ │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │ │
    │ │ │ │ │European şi al │ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului şi │ │ │
    │ │ │ │ │de modificare a │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentelor │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 853/2004 şi │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 854/2004, cu│ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 8.│Produse din pescuit │1 probă cu │Anisakis, │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 │Alimente introduse │
    │ │preparate(6) │3-5 buc │paraziţi vizibili│(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │nr. 2074/2005 cu│ │perioadei lor de │
    │ │ │ │Determinarea │amendamentele │ │conservare │
    │ │ │ │speciei de peşte │ulterioare │ │Unitate de │
    │ │ │ │ │ │ │procesare a │
    │ │ │ │ │ │ │produselor din │
    │ │ │ │ │ │ │pescuit │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    D. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ INTRODUSE PE PIAŢĂ ŞI AFLATE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE PRIN EXAMENE FIZICO-CHIMICE***)

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Etapa căreia i se │
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │aplică criteriul │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │ │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Peşte şi produse din pescuit │ 1 │Azot bazic │Metoda descrisă │Anexa II la Regulamentul (CE) │Alimente introduse │
    │ │neprelucrate │ │volatil total │în Anexa II la │nr. 2074/2005, cu amendamentele │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │(ABVT) │Regulamentul │ulterioare │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │(CE) │ │conservare │
    │ │ │ │ │nr. 2074/2005, │ │ │
    │ │ │ │ │cu amendamentele│ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Carne de pasăre - carcase şi │20/testul │Determinarea │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 543/2008 │Alimente introduse │
    │ │părţi din carcase │scurgerii; │conţinutului de │(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piaţă în timpul │
    │ │ │7/testul │apă(26,27) │nr. 543/2008 al │ │perioadei lor de │
    │ │ │chimic │ │Comisiei din 16 │ │conservare │
    │ │ │carcase; │ │iunie 2008 de │ │ │
    │ │ │5/testul │ │stabilire a │ │ │
    │ │ │chimic părţi│ │normelor de │ │ │
    │ │ │din carcase │ │aplicare a │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentului │ │ │
    │ │ │ │ │(CE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 1234/2007 al│ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului în │ │ │
    │ │ │ │ │ceea ce priveşte│ │ │
    │ │ │ │ │standardele de │ │ │
    │ │ │ │ │comercializare a│ │ │
    │ │ │ │ │cărnii de pasăre│ │ │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Determinare │Metoda prevăzută│Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 │Alimente introduse │
    │ │ │ │HADH (28) │în Ghidul de │al Parlamentului European şi al │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │validare │Consiliului din 17 decembrie │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │LGC/R/2013/279 │2013 de instituire a unei │conservare │
    │ │ │ │ │ │organizări comune a pieţelor │ │
    │ │ │ │ │ │produselor agricole şi de │ │
    │ │ │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │ │
    │ │ │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ │
    │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1037/2001 şi (CE) │ │
    │ │ │ │ │ │nr. 1234/2007 ale Consiliului │ │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Determinare │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate procesare │
    │ │ │ │conţinut de │standardizată la│Anexa IV la Regulamentul (CE) │carne înainte de │
    │ │ │ │calciu (numai în │nivel │nr. 2074/2005, cu amendamentele │intrare în │
    │ │ │ │cazul cărnii │internaţional │ulterioare │fabricaţie │
    │ │ │ │separate mecanic)│ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Carne tocată │ │Raport colagen- │SR ISO 937 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 │Alimente introduse │
    │ │ │ │proteină │(proteină) │al Comisiei din 30 noiembrie │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │ │SR ISO 3496 │2009 de stabilire a unor măsuri │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │(colagen) │tranzitorii de aplicare a │ conservare │
    │ │ │ 1 ├─────────────────┼────────────────┤Regulamentelor (CE) │ │
    │ │ │ │Procent de │SR ISO 1443 │nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 │ │
    │ │ │ │grăsime │SR ISO 1444 │şi (CE) nr. 882/2004 ale │ │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Parlamentului European şi ale │ │
    │ │ │ │Reacţia Kreis │SR 9065-10 │Consiliului, cu amendamentele │ │
    │ │ │ │ │ │ulterioare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Produse din carne, inclusiv │ 1 │Azot uşor │SR 9065-7 │Ordinul ministrului agriculturii│Alimente introduse │
    │ │conserve │ │hidrolizabil │ │pădurilor şi dezvoltării rurale,│pe piaţă în timpul │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤al ministrului sănătăţii publice│perioadei lor de │
    │ │ │ │Substanţe grase │SR ISO 1443 │al preşedintelui Autorităţii │conservare │
    │ │ │ │ │SR ISO 1444 │Naţionale pentru Protecţia │ │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Consumatorilor şi al preşedinte-│ │
    │ │ │ │NaCl │SR 1841/1,2 │lui Autorităţii Naţionale │ │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Sanitare Veterinare şi pentru │ │
    │ │ │ │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Siguranţa Alimentelor │ │
    │ │ │ │proteină │(proteină) │nr. 560/1271/339/210/2006 pentru│ │
    │ │ │ │ │SR ISO 3496 │aprobarea Normelor cu privire la│ │
    │ │ │ │ │(colagen) │comercializarea produselor din │ │
    │ │ │ │ │ │carne, cu modificările şi │ │
    │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │
    │ │ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 │ │
    │ │ │ │ │ │al Parlamentului European şi al │ │
    │ │ │ │ │ │Consiliului din 25 octombrie │ │
    │ │ │ │ │ │2011 privind informarea │ │
    │ │ │ │ │ │consumatorilor cu privire la │ │
    │ │ │ │ │ │produsele alimentare, de │ │
    │ │ │ │ │ │modificare a Regulamentelor (CE)│ │
    │ │ │ │ │ │nr. 1924/2006 şi (CE) │ │
    │ │ │ │ │ │nr. 1925/2006 ale Parlamentului │ │
    │ │ │ │ │ │European şi ale Consiliului şi │ │
    │ │ │ │ │ │de abrogare a Directivei │ │
    │ │ │ │ │ │87/250/CEE a Comisiei, a │ │
    │ │ │ │ │ │Directivei 90/496/CEE a │ │
    │ │ │ │ │ │Consiliului, a Directivei │ │
    │ │ │ │ │ │1999/10/CE a Comisiei, a │ │
    │ │ │ │ │ │Directivei 2000/13/CE a │ │
    │ │ │ │ │ │Parlamentului European şi a │ │
    │ │ │ │ │ │Consiliului, a Directivelor │ │
    │ │ │ │ │ │2002/67/CE şi 2008/5/CE ale │ │
    │ │ │ │ │ │Comisiei şi a Regulamentului │ │
    │ │ │ │ │ │(CE) nr. 608/2004 al Comisiei, │ │
    │ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Lapte crud │ 1 │Punct crioscopic │EN ISO 5764 │SR 2418 │Lapte crud de la │
    │ │ │ │ │ │ │automatele de │
    │ │ │ │ │ │ │vânzare directă │
    │ │ │ │ │ │ │către consumatorul │
    │ │ │ │ │ │ │final │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 6.│Brânzeturi din lapte crud şi │ 1 │Grăsime/substanţă│SR ISO 3433 │SR 3664/2008 │Alimente introduse │
    │ │brânzeturi din lapte sau zer │ │uscată │SR EN ISO 1735 │ │pe piaţă în timpul │
    │ │care a fost supus unui │ │ │SR EN ISO 5534 │ │perioadei lor de │
    │ │tratament termic mai slab decât│ │ │ │ │conservare │
    │ │pasteurizarea ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Decelarea │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 273/2008 │Lapte şi produse │
    │ │ │ │grăsimilor de │alternativă- │al Comisiei din 5 martie 2008 de│lactate introduse │
    │ │ │ │origine vegetală │analiză directă │stabilire a normelor de aplicare│pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │din lapte şi │pe spectrometrie│a Regulamentului (CE) │perioadei lor de │
    │ │ │ │produse lactate │de masă │nr. 1255/1999 al Consiliului │conservare │
    │ │ │ │(numai pentru │ │privind metodele de analiză şi │ │
    │ │ │ │lapte şi produse │ │evaluare calitativă a laptelui │ │
    │ │ │ │din lapte) │ │şi a produselor lactate, cu │ │
    │ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare │ │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Identificarea │Metodă │Regulamentul 273/2008, cu │Lapte şi produse │
    │ │ │ │speciei de │alternativă- │amendamentele ulterioare │lactate introduse │
    │ │ │ │provenienţă a │analiză directă │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │laptelui pe baza │pe spectrometrie│ │perioadei lor de │
    │ │ │ │profilului │de masă. │ │conservare │
    │ │ │ │lipidic │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 7.│Brânzeturi din lapte care a │ 1 │Grăsime/substanţă│SR ISO 3433 │SR 1981:2008 │Alimente introduse │
    │ │fost supus pasteurizării sau │ │uscată │SR EN ISO 1735 │ │pe piaţă în timpul │
    │ │unui tratament termic mai │ │ │SR EN ISO 5534 │ │perioadei lor de │
    │ │puternic decât pasteurizarea ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │conservare │
    │ │ │ 1 │Sare │SR EN ISO 5943 │ │ │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Decelarea │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 273/2008, │Lapte şi produse │
    │ │ │ │grăsimilor de │alternativă- │cu amendamentele ulterioare │lactate introduse │
    │ │ │ │origine vegetală │analiză directă │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │din lapte şi │pe spectrometrie│ │perioadei lor de │
    │ │ │ │produse lactate │de masă │ │conservare │
    │ │ │ │(numai pentru │ │ │ │
    │ │ │ │lapte şi produse │ │ │ │
    │ │ │ │din lapte) │ │ │ │
    │ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ │ │ 1 │Identificarea │Metodă │Regulamentul nr. 273/2008, cu │Lapte şi produse │
    │ │ │ │speciei de │alternativă- │amendamentele ulterioare │lactate introduse │
    │ │ │ │provenienţă a │analiză directă │ │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ │laptelui pe baza │pe spectrometrie│ │perioadei lor de │
    │ │ │ │profilului │de masă. │ │conservare │
    │ │ │ │lipidic │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 8.│Miere de albine │ 1 │HMF (hidroxi- │SR 784 │Directiva 2001/110/CE a │Alimente introduse │
    │ │ │ │metilfurfural) │ │Consiliului din 20 decembrie │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │2001 privind mierea, cu │perioadei lor de │
    │ │ │ │indice diastazic │ │amendamentele ulterioare │conservare │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │zahăr invertit │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │zaharoza │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │indice polinic │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │umiditate │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │conductivitatea │ │ │ │
    │ │ │ │electrică │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 9.│Moluşte bivalve vii │ 1 │Paralitic │Regulamentul │Conform legislaţiei în vigoare │Moluşte bivalve vii│
    │ │ │ │Shellfish Poison │(CE) │ │introduse pe piaţă,│
    │ │ │ │(PSP) │nr. 853/2004 │ │inclusiv de la │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │nivelul fermei. │
    │ │ │ │Amnesic Shellfish│ │ │ │
    │ │ │ │Poison (ASP) │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │Acid ocadaic, │ │ │ │
    │ │ │ │dinofizistoxine │ │ │ │
    │ │ │ │şi pectenotoxine │ │ │ │
    │ │ │ │luate împreună │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │iesotoxine │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │azaspiracide │ │ │ │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    E. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE PROCESARE PRIN EXAMENE FIZICO-CHIMICE

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Unitatea de la care│
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │se prelevează │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │probele │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Carne de pasăre - carcase şi │20/testul │Determinarea │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 543/2008, │Abatoare pasăre, │
    │ │părţi din carcase │scurgerii; │conţinutului de │(CE) │cu amendamentele ulterioare │unităţi de tranşare│
    │ │ │7/testul │apă(26, 27) │nr. 543/2008 │ │carne pasăre │
    │ │ │chimic │ │ │ │ │
    │ │ │carcase; │ │ │ │ │
    │ │ │5/testul │ │ │ │ │
    │ │ │chimic părţi│ │ │ │ │
    │ │ │din carcase │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Carne tocată destinată │ 1 │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009,│Unitate carne │
    │ │comercializării │ │proteină │(proteină) │cu amendamentele ulterioare │tocată │
    │ │ │ │ │SR ISO 3496 │ │ │
    │ │ │ │ │(colagen) │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │ │Conţinut de │SR ISO 1443 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009,│ │
    │ │ │ │grăsime │SR ISO 1444 │cu amendamentele ulterioare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Produse din carne, inclusiv │ 1 │NaCl │SR 1841/1,2 │Ord. MAPDR/MSP/ANPC/ANSVSA │Unitate de │
    │ │conserve │ │ │ │nr. 560/1271/339/210/2006 │procesare carne │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ │
    │ │ │ │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Ord. MAPDR/MSP/ANPC/ANSVSA │ │
    │ │ │ │proteină │(proteină) │nr. 560/1271/339/210/2006, cu │ │
    │ │ │ │ │SR ISO 3496 │modificările şi completările │ │
    │ │ │ │ │(colagen) │ulterioare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Lapte pasteurizat │ 1 │Determinarea │ISO 11816-1 │Regulamentul (CE) nr. 1664/2006 │Unitate de │
    │ │ │ │activităţii │ │al Comisiei din 6 noiembrie 2006│procesare lapte │
    │ │ │ │fosfatazei │ │de modificare a Regulamentului │ │
    │ │ │ │alcaline(26) │ │(CE) nr. 2074/2005 în ceea ce │ │
    │ │ │ │ │ │priveşte dispoziţiile de │ │
    │ │ │ │ │ │aplicare privind anumite produse│ │
    │ │ │ │ │ │de origine animală destinate │ │
    │ │ │ │ │ │consumului uman şi de abrogare a│ │
    │ │ │ │ │ │anumitor dispoziţii de aplicare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Miere de albine │ 1 │HMF (hidroxi- │SR 784 │Directiva 2001/110/CE, cu │Unităţi procesare │
    │ │ │ │metilfurfural) │ │amendamentele ulterioare │miere │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │indice diastazic │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │zahăr invertit │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │zaharoza │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │umiditate │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │indice polinic │ │ │ │
    │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
    │ │ │ │conductivitatea │ │ │ │
    │ │ │ │electrică │ │ │ │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    F. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A LAPTELUI CRUD PRIN EXAMENE DE LABORATOR****)

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Unitatea de la care│
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │se prelevează │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │probele │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Lapte crud de vacă provenit din│ 1 │Număr total de │SR EN ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Exploataţii de vaci│
    │ │exploataţii de vaci │ │germeni │ (23) │cu amendamentele ulterioare │producătoare de │
    │ │producătoare de lapte şi │ │ │ │ │lapte care livrează│
    │ │destinat procesării sau │ │ │ │ │laptele la unită- │
    │ │vânzării directe către │ │ │ │ │ţile de procesare │
    │ │consumatorul final prin │ │ │ │ │Centre de colectare│
    │ │intermediul automatelor │ │ │ │ │a laptelui materie │
    │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤primă │
    │ │ │ │Număr de celule │SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Automate pentru │
    │ │ │ │somatice │13366-1/AC sau │cu amendamentele ulterioare │vânzarea directă a │
    │ │ │ │ │ISO 13366-2(23) │ │laptelui crud │
    │ │ │ │ │ │ │Centre prelucrare a│
    │ │ │ │ │ │ │laptelui │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Lapte crud provenit de la alte │ 1 │Număr total de │SR EN ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Exploataţii de │
    │ │specii - oaie, capră, bivoliţă │ │germeni │ (23) │cu amendamentele ulterioare │animale producătoa-│
    │ │- provenit din exploataţii de │ │ │ │ │re de lapte (oi, │
    │ │animale producătoare de lapte │ │ │ │ │capre, bivoliţe) │
    │ │şi destinat procesării │ │ │ │ │care livrează │
    │ │ │ │ │ │ │laptele la unităţi-│
    │ │ │ │ │ │ │le de procesare │
    │ │ │ │ │ │ │Centre de colectare│
    │ │ │ │ │ │ │a laptelui materie │
    │ │ │ │ │ │ │primă │
    │ │ │ │ │ │ │Automate pentru │
    │ │ │ │ │ │ │vânzarea directă a │
    │ │ │ │ │ │ │laptelui crud │
    │ │ │ │ │ │ │Centre prelucrare a│
    │ │ │ │ │ │ │laptelui │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


    G. EXPERTIZA SANITARĂ VETERINARĂ A OUĂLOR ŞI PRODUSELOR DIN OUĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR*****)

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐
    │Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referenţial interpretare │Unitatea de la care│
    │crt.│ │ unităţi │ │de referinţă(1) │rezultate (2) │se prelevează │
    │ │ │(eşantioane)│ │ │ │probele/Etapa │
    │ │ │ /probă(3) │ │ │ │căreia i se aplică │
    │ │ │ │ │ │ │criteriul │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 1.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007 │Alimente introduse │
    │ │ │ (10 - 15 │şi conţinut) │6579/AC │al Comisiei din 23 octombrie │pe piaţă în timpul │
    │ │ │ bucăţi) │ │ │2007 de modificare a │perioadei lor de │
    │ │ │ │ │ │Regulamentului (CE) │conservare │
    │ │ │ │ │ │nr. 2160/2003 al Parlamentului │ │
    │ │ │ │ │ │European şi al Consiliului şi a │ │
    │ │ │ │ │ │Deciziei 2006/696/CE în ceea ce │ │
    │ │ │ │ │ │priveşte introducerea pe piaţă a│ │
    │ │ │ │ │ │ouălor provenind din efective de│ │
    │ │ │ │ │ │găini ouătoare infectate cu │ │
    │ │ │ │ │ │Salmonella, cu amendamentele │ │
    │ │ │ │ │ │ulterioare │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 2.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007,│Centru de colectare│
    │ │ │ (10 - 15 │şi conţinut) │6579/AC │cu amendamentele ulterioare │ouă │
    │ │ │ bucăţi) │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 3.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007,│Centru de colectare│
    │ │ │ (10 - 15 │şi conţinut) │6579/AC │cu amendamentele ulterioare │ouă │
    │ │ │ bucăţi) │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 4.│Ouă destinate procesării │ 1 │Determinarea │Metoda │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate de │
    │ │ │ (minim 5 │conţinutului în │imunoenzimatică │cu amendamentele ulterioare │procesare a ouălor │
    │ │ │ bucăţi) │acid lactic(26) │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 5.│Produse din ouă │ 1 │Determinarea │Metoda │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate de │
    │ │ │ (minim 5 │conţinutului de │imunoenzimatică │cu amendamentele ulterioare │procesare a ouălor │
    │ │ │ bucăţi) │acid │ │ │ │
    │ │ │ │3-hidroxibutiric │ │ │ │
    │ │ │ │ (26) │ │ │ │
    └────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘


──────────
    *) Operatorii din domeniul alimentar, în cadrul programelor de autocontrol elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, trebuie să monitorizeze toţi parametrii relevanţi stabiliţi în prezenta secţiune, având în vedere specificul activităţii unităţii.
     **) Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea criteriilor de siguranţă a alimentelor, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare.
     ***) Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piaţă, inclusiv produsele din import, şi aflate în perioada de valabilitate o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea parametrilor fizico-chimici prevăzuţi în Secţiunea 4, litera D, din prezentul capitol.
     ****) Se vor preleva probe de lapte crud din centrele de colectare, exploataţiile de animale producătoare de lapte care livrează lapte la unităţile de procesare, precum şi din automatele pentru vânzarea directa a laptelui crud, cu frecventele stabilite în secţiunile 2 şi 3 din prezentul capitol, pentru determinarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 cu amendamentele ulterioare.
     *****) Se vor preleva probe de ouă pentru consum introduse pe piaţă şi aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unităţile de vânzare cu amănuntul, ţinând cont de volumul activităţii desfăşurate, pentru determinarea parametrilor prevăzuţi în secţiunea a 4 lit. G din prezentul capitol. Se vor preleva probe de ouă pentru consum din centrele de ambalare ouă şi centrele de colectare ouă, cu frecvenţele stabilite în secţiunile 2 şi 3 din prezentul capitol.
    (1) se va utiliza revizia cea mai recentă a standardului;
    (2) referenţialul pentru interpretarea rezultatelor se poate modifica şi/sau completa în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice naţionale, comunitare şi internaţionale;
    (3) se va recolta o singură dată numărul de unităţi (eşantioane)/probă prevăzute pentru o singură categorie de produse din care vor fi efectuate analizele de laborator microbiologice sau fizico-chimice, conform rubricii "criterii";
    (4) pe documentul de însoţire al probei recoltate se va înscrie atât categoria generală de produs, cât şi indicaţiile referitoare la tipul unităţii din sectorul alimentar autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, de la care a fost prelevată proba (de ex. Abator, unitate tranşare carne, unitate de procesare carne/lapte/ouă/produse de pescuit, depozit, măcelărie, carmangerie, centru de prelucrare a laptelui, supermarket, etc.), pentru a putea fi identificat produsul conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, precum şi în conformitate cu secţiunea 4 din prezentul capitol.
    (5) produse din pescuit proaspete - toate produsele din pescuit neprelucrate (întregi sau porţionate), inclusiv produsele ambalate în vid sau în atmosfera modificată, care nu au fost supuse nici unui tratament în afară de refrigerare, în vederea conservării;
    (6) produse din pescuit preparate - toate produsele din pescuit care au fost supuse unor operaţiuni care au afectat integritatea anatomică a acestora, cum ar fi: eviscerarea, decapitarea, porţionarea, filetarea, tocarea;
    (7) testele regulate pe baza criteriului nu sunt necesare, în condiţii normale, pentru următoarele produse gata pentru consum: - produsele alimentare care au fost supuse unui tratament termic sau unei alte transformări eficiente pentru a elimina L. monocytogenes, în cazul în care recontaminarea nu este posibilă după acest tratament (de exemplu, produsele tratate termic în ambalajul final); miere, moluşte bivalve vii.
    (8) produsele cu pH ≤ 4,4 sau aw ≤ 0,92, produsele cu pH ≤ 5,0 şi aw ≤ 0,94, produsele cu o perioadă de conservare mai mică de cinci zile sunt considerate în mod automat ca aparţinând acestei categorii. Alte categorii de produse pot, de asemenea, aparţine acestei categorii, sub rezerva unei justificări ştiinţifice.
    (9) limitele (m şi M), conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, se aplică numai probelor prelevate prin metoda destructivă. Media logaritmică zilnică se calculează prin luarea unei valori logaritmice a fiecărui rezultat individual al testului şi apoi prin recalcularea mediei respectivelor valori logaritmice.
    (10) cele 5 probe sunt prelevate în conformitate cu normele pentru prelevarea de probe stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare şi cu frecvenţele stabilite în secţiunea 2 din prezentul capitol;
    (11) acest criteriu nu se aplică pentru carnea tocată produsă la nivelul vânzării cu amănuntul, în cazul în care perioada de conservare a produsului este mai mică de 24 de ore.
    (12) E. coli este folosit aici ca indicator al contaminării fecale.
    (13) aceste criterii se aplică în cazul cărnii separate mecanic (CSM) produse prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din capitolul III al secţiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.
    (14) acest criteriu nu se aplică produselor destinate unei prelucrări ulterioare în sectorul alimentar.
    (15) E. coli este folosit aici ca indicator al nivelului de igienă.
    (16) numai îngheţată cu ingrediente pe bază de lapte.
    (17) trebuie efectuată testarea paralelă pentru Enterobacteriaceae şi Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), cu excepţia cazului în care s-a stabilit o corelaţie între aceste microorganisme la nivel de unitate de procesare individuală. În cazul în care se detectează Enterobacteriaceae într-unul dintre eşantioanele de produse testate la unitate de procesare individuală, lotul trebuie testat pentru Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). Este responsabilitatea producătorului de a demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, dacă există o astfel de corelaţie între Enterobacteriaceae şi Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) .
    (18) o probă grupată conţinând minimum 10 animale individuale.
    (19) EU-RL - laborator european de referinţă pentru Stafilococi coagulazo pozitivi. Metoda europeană de screening a pentru detectarea enterotoxinelor stafilococice
    (20) excluzând produsele pentru care producătorul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţilor competente, că datorită timpului de maturare şi a valorii aw a produsului, după caz, nu există nici un risc de contaminare cu Salmonella.
    (21) criteriul se aplică cărnii proaspete provenite din efective de găini de reproducţie, găini ouătoare, broileri şi curcani pentru reproducere şi pentru îngrăşare.
    (22) în ceea ce priveşte Salmonella typhimurium monofazică, numai 1,4,[5],12:i:- este inclusă.
    (23) se acceptă utilizarea metodelor de analiză alternative pentru laptele crud în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1664/2006, după cum urmează:
    a) pentru stabilirea numărului total de germeni la 30°C, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referinţă definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de norma SR EN ISO 16140 sau cu alte protocoale analoage recunoscute pe plan internaţional. Relaţia de conversie dintre metoda alternativă utilizată şi metoda de referinţă definită mai sus se stabileşte în conformitate cu standardul SR EN ISO 21187/2006;
    b) pentru stabilirea numărului de celule somatice, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referinţă definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de standardul ISO 8196 şi atunci când metodele sunt aplicate în conformitate cu standardul ISO 13366-2 sau cu alte protocoale analoage recunoscute pe plan internaţional.

    (24) acest criteriu se aplică în cazul unor suspiciuni, toxiinfecţii alimentare, reclamaţii din partea consumatorilor, etc.
    (25) determinările de histamină se vor efectua la speciile de peşti din familiile Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae, din unităţi de procesare, depozite frigorifice, nave pescador, unităţi de vânzare cu amănuntul şi altele asemenea.
    (26) Programul se va desfăşura în cadrul laboratoarelor desemnate de ANSVSA.
    (27) Pentru determinarea conţinutului de apă, conform Regulamentului nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioare, este obligatorie specificarea în procesul-verbal de prelevare a procedeului de răcire.
    (28) HADH = identificarea cărnii decongelate prin determinarea activităţii enzimei HADH. Recoltarea se va face la suspiciunea falsificării cărnii de pasăre prin recongelare.
    (29) În cazul alimentelor deţinute în scopul vânzării, inclusiv alimentele din cadrul depozitelor proprii ale unităţilor de producţie, alimente transferate altor operatori, precum şi alimentele distribuite sau care sunt promovate.
──────────
     NOTĂ:
     Conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la tulpinile de Salmonella spp, Campylobacter jejuni şi Campylobacter coli izolate din produse alimentare de origine animală provenite de la bovine, porcine şi păsări se monitorizează antibiorezistenţa. Se va testa rezistenţa antimicrobiană şi la alţi agenţi zoonotici, în măsura în care aceştia prezintă un risc pentru sănătatea publică.
     Tulpinile de Salmonella spp., Listeria monocytogenes şi E. coli trebuie trimise la IISPV pentru tipizare şi colecţie.
     În cazul probelor pozitive pentru enterotoxina stafilococică, o cantitate de minim 150 grame din proba pozitivă şi/sau tulpini de Stafilococ coagulazo-pozitiv izolate din probă se vor trimite către IISPV în vederea identificării genelor codificatoare de enterotoxine.
     În cazul apariţiei unui focar de toxiinfecţie alimentară, toate tulpinile izolate din alimentele incriminate vor fi trimise către IISPV în vederea caracterizării definitive prin tipizare moleculară.

    SECŢIUNEA 5
    DETERMINĂRI RAPIDE EFECTUATE PE AUTOLABORATOR ÎN ZONE DE INTERES TURISTIC SAU ALTE PROGRAME DE SUPRAVEGHERE DE NECESITATE DISPUSE DE AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR*)

    
    ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ Determinări microbiologice │ Determinări fizico-chimice │
    ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │Teste de sanitaţie - metoda ATP total **) │Examene pentru determinarea: │
    │Portabilitate apă - metoda ATP total **) │pH-ului, aciditate, reacţiile Nessler,│
    │Determinarea numărului de celule somatice din lapte│Kreis, H(2)S, glucozei, ureei, │
    │Determinarea eficientei pasteurizării laptelui │nitraţilor şi nitriţilor, în funcţie │
    │ │de produsul alimentar, decelarea │
    │ │falsificării mierii, smântânii, │
    │ │laptelui. │
    └───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


──────────
    *) Autolaboratoarele asigură şi recoltarea, transportul şi livrarea probelor către laboratoarele sanitare veterinare, cu respectarea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare
     **) Rezultatele necorespunzătoare vor fi obligatoriu confirmate, în laborator, prin metodele standardizate.
──────────
    SECŢIUNEA 6
    SUPRAVEGHEREA PRIN EXAMENE DE LABORATOR ÎN TIMPUL PRODUCŢIEI A ALTOR PRODUSE CARE INTRĂ ÎN COMPOZIŢIA MATERIILOR PRIME ŞI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ SAU CARE VIN ÎN CONTACT CU ACESTEA

    
    ┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │ │ │ Interpretare │ │
    │crt.│ Produsul │Frecvenţa controlului│ Examen microbiologic │ rezultate │ Examen fizico-chimic │
    ├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │ 1 │Apă(1) de la punctul de intrare│Reţea publică de la │Apa din reţea publică │Legea nr. 458/2002│Trimestrial pentru apa din sursă │
    │ │în unitate şi utilizată în │punctul de intrare │de la punctul de intrare│privind calitatea │proprie conform prevederilor Legii│
    │ │procesul tehnologic │în unitate-semestrial│în unitate şi utilizată │apei potabile, cu │nr. 458/2002, cu modificările şi │
    │ │ │ │în procesul tehnologic │modificările şi │completările ulterioare, şi │
    │ │ │Sursă proprie - │E. coli │completările │instrucţiunile tehnice ale ANSVSA │
    │ │ │trimestrial │Enterococi │ulterioare ├───────────────┬──────────────────┤
    │ │ │ │ │ │pH │SR ISO 10523 │
    │ │ │ │Apa din sursă proprie: │ ├───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │E coli │ │amoniu │SR ISO 5664 │
    │ │ │ │Enterococi │ ├───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │CI. Perfringes - │ │azotiţi │SR ISO 6777/A99 │
    │ │ │ │(inclusiv pentru spori) │ ├───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │ │azotaţi │SR ISO 7890/1 │
    │ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │ │cloruri │SR ISO 9297 │
    │ │ │ │ │ ├───────────────┴──────────────────┤
    │ │ │ │ │ │Sau metode alternative validate │
    │ │ │ │ │ │care să îndeplinească condiţiile │
    │ │ │ │ │ │impuse de prevederile Legii │
    │ │ │ │ │ │nr. 458/2002, cu modificările şi │
    │ │ ├─────────────────────┤ │ │completările ulterioare. │
    │ │ │Pentru unităţile care│ │ │ │
    │ │ │nu utilizează apa în │ │ │ │
    │ │ │procesul tehnologic │ │ │ │
    │ │ │se va respecta │ │ │ │
    │ │ │următoarea frecvenţă:│ │ │ │
    │ │ │1. reţea publică de │ │ │ │
    │ │ │la punctul de intrare│ │ │ │
    │ │ │în unitate - anual │ │ │ │
    │ │ │2. sursă proprie - │ │ │ │
    │ │ │semestrial │ │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │ 2.│Aditivi alimentari şi │Semestrial, în baza │ - │ │Se vor recolta probe de produse │
    │ │alergeni(2) din produse din │instrucţiunilor │ │ │din carne, inclusiv conserve, │
    │ │carne, conserve şi produse din │transmise de ANSVSA │ │ │introduse pe piaţă şi aflate în │
    │ │lapte │ │ │ │perioada de conservare, precum şi │
    │ │ │ │ │ │probe de produse din carne, │
    │ │ │ │ │ │inclusiv conserve, din unităţile │
    │ │ │ │ │ │de procesare a cărnii pentru │
    │ │ │ │ │ │determinare: │
    │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┬──────────────────┤
    │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Nitriţi │SR EN 12014/3 │
    │ │ │ │ │nr. 1333/2008 al │ │ │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │ │
    │ │ │ │ │European şi al │ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului din │ │ │
    │ │ │ │ │16 decembrie 2008 │ │ │
    │ │ │ │ │privind aditivii │ │ │
    │ │ │ │ │alimentari, cu │ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Monoglutamat de│ │
    │ │ │ │ │nr. 1333/2008 cu │sodiu(3) │ISO 4134 │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │Regulamentul (UE) │Proteină │ │
    │ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │vegetală (soia)│Real time PCR │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Gluten(3) │ELISA │
    │ │ │ │ │nr. 41/2009 al │ │ │
    │ │ │ │ │Comisiei din 20 │ │ │
    │ │ │ │ │ianuarie 2009 │ │ │
    │ │ │ │ │privind compoziţia│ │ │
    │ │ │ │ │şi etichetarea │ │ │
    │ │ │ │ │produselor │ │ │
    │ │ │ │ │alimentare │ │ │
    │ │ │ │ │adecvate pentru │ │ │
    │ │ │ │ │persoanele cu │ │ │
    │ │ │ │ │intoleranţă la │ │ │
    │ │ │ │ │gluten, cu │ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentul (UE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
    │ │ │ │ │Directiva │Lapte(3) │ELISA │
    │ │ │ │ │2000/13/CE a │ │ │
    │ │ │ │ │Parlamentului │ │ │
    │ │ │ │ │European şi a │ │ │
    │ │ │ │ │Consiliului din 20│ │ │
    │ │ │ │ │martie 2000 │ │ │
    │ │ │ │ │privind apropierea│ │ │
    │ │ │ │ │legislaţiilor │ │ │
    │ │ │ │ │statelor membre │ │ │
    │ │ │ │ │referitoare la │ │ │
    │ │ │ │ │etichetarea şi │ │ │
    │ │ │ │ │prezentarea │ │ │
    │ │ │ │ │produselor │ │ │
    │ │ │ │ │alimentare, precum│ │ │
    │ │ │ │ │şi la publicitatea│ │ │
    │ │ │ │ │acestora, cu │ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    │ │ │ │ │Regulamentul (UE) │ │ │
    │ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │ │ │
    │ │ │ │ │amendamentele │ │ │
    │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
    ├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┴──────────────────┤
    │ 3.│Materiale utilizate pentru │Semestrial │Număr total de germeni │Ordinul │ │
    │ │ambalarea produselor de │ │SR EN ISO 4833 │ministrului │ │
    │ │origine animală │ │Bacterii coliforme │sănătăţii ^