Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 816 din 05 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 816 din 05 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 816 din 05 Decembrie 2008 (M. Of. 816/2008)

1.  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 noiembrie 2008 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE) EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.388 din 17 noiembrie 2008, publicat în monitorul oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008.──────────art. 1prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (cdi), denumită finanţarea proiectelor de cercetare'ad dezvoltare şi inovare (cdi) prin programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (pos-cce), aferentă operaţiunilor 2.1.1 "proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 "proiecte cd de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "promovarea inovării în cadrul întreprinderilor", ale axei prioritare 2 "competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din cadrul ...

2. ORDIN nr. 64 din 24 noiembrie 2008 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009 EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 6 lit. i), ale art. 15 şi art. 16 alin. (1) din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (2) din legea nr. 227/2006 , cu modificãrile ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale anti-doping emite prezentul ordin. art. 1 În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport, se aprobã lista interzisã pentru anul 2009, în conformitate cu cea a agenţiei mondiale anti-doping, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

5. ORDIN nr. 3.388 din 17 noiembrie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice (POS-CCE)", aferenta operatiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 137/2007 , şi ale hotãrârii guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în temeiul prevederilor art. 11 alin. 4 din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã schema de ajutor ...

6.  REGLEMENTARE TEHNICĂ din 30 octombrie 2008 "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

1. scoprealizarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici deţinători de staţii de betoane, după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.2. domeniul de aplicareprocedura se aplică în exercitarea controlului de stat de către inspectoratul de stat în construcţii, denumit în continuare i.s.c, prin reprezentanţii săi, la operatorii economici deţinători de staţii de betoane.3. cadrul legalla baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:● legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;● legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată;● legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu ...

7.  ORDIN nr. 1.392 din 30 octombrie 2008 pentru aprobarea reglementării tehnice "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

Având în vedere condiţiile seismice severe specifice teritoriului româniei, care impun luarea de măsuri deosebite pentru realizarea de construcţii de calitate în scopul asigurării securităţii vieţii, bunurilor materiale şi protecţiei mediului,în conformitate cu dispoziţiile art, 5, 9, 10 coroborat cu art. 37 şi art. 38 alin. 2, precum şi art. 14 coroborat cu art. 30 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 22, 25 şi 26 din hotărârea guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 5 ...

8.  RECTIFICARE nr. 2.450/C din 22 septembrie 2008 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.450/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 2.450/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 79– în anexa nr. 2, la poziţia nr. 5──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului ...

9.  RECTIFICARE nr. 2.356 din 12 septembrie 2008 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.356/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 2.356/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 17– în anexa nr. 1, la poziţia nr. 18– în anexa nr. 2, la poziţia nr. 83──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. ...

10.  RECTIFICARE nr. 1.891/C din 8 iulie 2008 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 1──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

11. ORDIN nr. 717 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr. 118.696 din 17 noiembrie 2008, în baza prevederilor art. 39 din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agricultorii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã tarifele pentru efectuarea lucrãrilor de examinare a soiurilor pentru care se solicitã înscrierea în catalogul oficial naţional ...

12.  RECTIFICARE nr. 1.860/C din 7 iulie 2008 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.860/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

La ordinul ministrului justiţiei nr. 1.860/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 533 din 15 iulie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la poziţia nr. 15– în anexa nr. 1, la poziţia nr. 93– în anexa nr. 2, la poziţia nr. 8– în anexa nr. 2, la poziţia nr. 60──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu ...

13.  ORDIN nr. 1.027 din 21 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr, 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

Având în vedere:- legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea statutului casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul muncii, familiei şi egalităţii ele şanse emite următorul ordin:art. ila articolul 3 din ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar, publicat în ...

14.  ORDIN nr. 1.842 din 6 noiembrie 2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale buget şi credite externe nr. g.n./11.612/2008,în temeiul art. 40 şi 50 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a rezervei ministerului sănătăţii publice şi a nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, al ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ...

15. ORDIN nr. 3.408 din 18 noiembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008

În baza legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice