Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 694 din 15 Octombrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 694 din 15 Octombrie 2009

Monitorul Oficial 694 din 15 Octombrie 2009 (M. Of. 694/2009)

1. DECIZIE nr. 9 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind stabilirea admisibilitatii recursului impotriva incheierii prin care instanta a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale pentru a solutiona exceptia de neconstitutionalitate, dispunand totodata suspendarea judecatii cauzei, intemeiata pe art. 303 alin. 6 din Codul de procedura penala EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decizie nr. 9 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, privind stabilirea admisibilitãţii recursului împotriva încheierii prin care instanţa a admis cererea de sesizare a curţii constituţionale pentru a soluţiona excepţia de neconstituţionalitate, dispunând totodatã suspendarea judecãţii cauzei, întemeiatã pe art. 303 alin. 6 din codul de procedurã penalã emitent: Înalta curte de casaŢie Şi justiŢie - secŢiile unite publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 ...

2. DECIZIE nr. 8 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind incidenta art. 385^9 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedura penala EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decizie nr. 8 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, privind incidenţa art. 385^9 alin. 1 pct. 18 din codul de procedurã penalã emitent: Înalta curte de casaŢie Şi justiŢie - secŢiile unite publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 dosar nr. 37/2008 sub preşedinţia domnului prof. univ. dr. nicolae popa, preşedintele Înaltei curţi de casaţie ...

3. DECIZIE nr. 7 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cautiune, din perspectiva indeplinirii conditiei prevazute de art. 160^2 alin. 1 teza ultima, respectiv art. 160^4 alin. 1 teza ultima din Codul de procedura penala EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decizie nr. 7 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, din perspectiva îndeplinirii condiţiei prevãzute de art. 160^2 alin. 1 teza ultimã , respectiv art. 160^4 alin. 1 teza ultimã din codul de procedurã penalã emitent: Înalta curte de casaŢie Şi justiŢie - secŢiile unite publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 ...

4. METODOLOGIE din 27 august 2009 de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematicainformatica si matematica-informatica, intensiv informatica EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

I. dispoziţii generale art. 1 prezenta metodologie cuprinde normele de organizare şi desfãşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de cãtre absolvenţii claselor de matematicã-informaticã şi matematicã-informaticã, intensiv informaticã. art. 2 atestatul este un act prin care se confirmã pregãtirea de specialitate/profesionalã dobânditã de absolvenţii de liceu, cursuri de zi. el se elibereazã absolvenţilor claselor menţionate la art. 1, care au promovat proba de specialitate prevãzutã de prezenta metodologie, în condiţiile prevãzute la art. 5. art. 3 (1) candidaţii proveniţi din învãţãmântul ...

5. ORDIN nr. 4.843 din 27 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

În conformitate cu prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã metodologia de organizare şi desfãşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematicã-informaticã şi matematicã-informaticã, intensiv informaticã. metodologia este cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 metodologia prevãzutã la art. ...

6. ORDIN nr. 1.800 din 9 octombrie 2009 pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 "Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Ordin nr. 1.800 din 9 octombrie 2009 pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.287/2008 privind lansarea cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacitãţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice", axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacitãţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor ...

7. DECRET nr. 1.468 din 13 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decret nr. 1.468 din 13 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru instituirea zilei mamei şi a zilei tatãlui emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru instituirea zilei mamei şi a zilei ...

8. LEGE nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea Zilei mamei si a Zilei tatalui EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Lege nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea zilei mamei şi a zilei tatãlui emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 prima duminicã a lunii mai se instituie ca ziua mamei. art. 2 a doua duminicã a lunii mai se instituie ca ziua tatãlui. ...

9. DECRET nr. 1.460 din 9 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decret nr. 1.460 din 9 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic se ...

10. LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Lege nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 36 din 18 ianuarie 2007, ...

11. DECRET nr. 1.461 din 9 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Decret nr. 1.461 din 9 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia ...

12. LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Lege nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i ordonanţa de ...

13. CIRCULARA nr. 38 din 9 octombrie 2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

În baza art. 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în aplicarea prevederilor regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din legea nr. 312/2004 , consiliul de administraţie al bãncii naţionale a româniei hotãrãşte: Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009, ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii sunt urmãtoarele: - 3,68% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei; ...

14. CIRCULARA nr. 35 din 28 septembrie 2009 privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 100 de ani de la inaugurarea Portului Constanta EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Art. 1 În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 7 octombrie 2009, o monedã din argint dedicatã aniversãrii a 100 de ani de la inaugurarea portului constanţa. art. 2 caracteristicile monedei din argint sunt urmãtoarele: - valoare nominalã: 10 lei; - formã: rotundã; - diametru: 37 mm; - metal: argint; - titlu: 999 la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice