Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 680 din 09 Octombrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 680 din 09 Octombrie 2009

Monitorul Oficial 680 din 09 Octombrie 2009 (M. Of. 680/2009)

1. ORDIN nr. 5.025 din 31 august 2009 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2009-2010 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

În temeiul legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã graficul de desfãşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor clasei a x-a - şcoala de arte şi meserii şi ale absolvenţilor programului "a doua şansã" - nivelul 1 de calificare - sesiunea iunie: - înscrierea candidaţilor: ...

2. DECIZIE nr. 724 din 9 octombrie 2009 privind numirea domnului Ciprian Constantin Ghioc in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din hotãrârea guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului, cu modificãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul ciprian constantin ghioc se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al agenţiei naţionale pentru protecţia mediului. ...

3. HOTARARE nr. 35 din 8 octombrie 2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 35 din 8 octombrie 2009 pentru numirea consiliului de administraţie al bãncii naţionale a româniei emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul art. 32 alin. (1) şi (2) , al art. 33 alin. (2), (3) şi (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi al art. 67 din constituţia româniei, republicatã, parlamentul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

4. PREVEDERI METODOLOGICE din 10 septembrie 2009 privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) coordonarea activitãţilor clasei de elevi se realizeazã de cãtre un diriginte numit de directorul unitãţii de învãţãmânt dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practicã care predau la clasa respectivã. (2) directorul unitãţii de învãţãmânt numeşte diriginţii respectând principiul continuitãţii şi al performanţei, dupã consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu şeful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. art. 2 (1) funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit ...

5. ORDIN nr. 5.132 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 51/2009 cu privire la organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã prevederile metodologice privind organizarea şi desfãşurarea activitãţilor specifice funcţiei de diriginte, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. ...

6. ORDIN nr. 5.303 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Christiana" din Bacau EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.303 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular Şcoala postlicealã sanitarã "christiana" din bacãu emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului ...

7. ORDIN nr. 5.302 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Sandy Belle" din Botosani EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.302 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular grãdiniţa "sandy belle" din botoşani emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului ...

8. ORDIN nr. 5.301 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Omul de Zapada" din Galati EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.301 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular grãdiniţa "omul de zãpadã" din galaţi emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului ...

9. DECRET nr. 1.382 din 2 octombrie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Decret nr. 1.382 din 2 octombrie 2009 pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 210/2008 pentru completarea legii locuinţei nr. 114/1996 emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã preşedintele româniei decreteazã: articol unic se ...

10.  LEGE nr. 310 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 210 din 4 decembrie 2008 pentru completarea legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în monitorul oficial al românei, partea i, nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul 2 punctul 1, literele i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) condominiuimobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care ...

11. DECRET nr. 1.381 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Decret nr. 1.381 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

12. LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Lege nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru ...

13. DECRET nr. 1.380 din 2 octombrie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Decret nr. 1.380 din 2 octombrie 2009 pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 68/2007 privind rãspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , ...

14. LEGE nr. 308 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Lege nr. 308 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 68/2007 privind rãspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 15 ...

15. DECRET nr. 1.377 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Decret nr. 1.377 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , ...

16. LEGE nr. 305 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Lege nr. 305 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i alineatul (1) al articolului 65 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 ...

17. ORDIN nr. 5.300 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii "Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.300 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular grupul Şcolar de arte şi meserii "spiru haret" din odorheiu secuiesc emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. ...

18. ORDIN nr. 5.299 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" din Targu Mures EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.299 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular Şcoala postlicealã sanitarã "carol davila" din târgu mureş emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind ...

19. ORDIN nr. 5.285 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul "Dimitrie Cantemir" din Galati EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Ordin nr. 5.285 din 25 septembrie 2009 privind acordarea acreditãrii pentru unitatea de învãţãmânt preuniversitar particular liceul "dimitrie cantemir" din galaţi emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi inovÃrii publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului ...

20. DECRET nr. 1.374 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Decret nr. 1.374 din 2 octombrie 2009 privind promulgarea legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: ...

21. LEGE nr. 302 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Lege nr. 302 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 680 din 9 octombrie 2009 parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i alineatul (3) al articolului 31 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice