Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 559 din 08 Iulie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 559 din 08 Iulie 2019

Monitorul Oficial 559 din 08 Iulie 2019 (M. Of. 559/2019)

1.  ORDIN nr. 1.783 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (10) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor publice, comunicat prin adresa nr. 783.609 din 25.06.2019,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1se aprobă modelul şi conţinutul formularului (085) „opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. ...

2.  ORDIN nr. 1.053 din 5 iulie 2019 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. s.p. 8.670/2019 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. ...

3.  ORDIN nr. 379 din 5 iulie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 303.202/2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. inumărul curent 7 din anexa la ordinul ministrului agriculturii şi ...

4.  ORDIN nr. 291 din 1 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Având în vedere:- prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 90 alin. (2) din regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 708.080 din 25.06.2019 al autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice - a.n.r.s.c., aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 456 din 3 iulie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,niculae bădălăuministrul muncii ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 453 din 3 iulie 2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului înregistrat cu nr. mfp 143742, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului sănătăţii - direcţia de sănătate ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 452 din 3 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului pentru relaţia cu parlamentul, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "art. 11(1) numărul maxim de posturi pentru minister este de 51, exclusiv demnitarii şi cabinetele demnitarilor."2. anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 450 din 3 iulie 2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului tineretului şi sportului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 67.01 „cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „alte transferuri“, articolul 55.01 „transferuri interne“, alineatul 55.01.02 „sprijin financiar pentru activitatea comitetul olimpic şi sportiv român“, pentru taxa de licenţă a turneului internaţional feminin de tenis în românia. art. 2se autorizează ...

9.  DECRET nr. 559 din 5 iulie 2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea lit. k) a art. 64 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 iulie 2019.nr. 559.-----

10.  LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2019

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 64 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepţia setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm;"această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice