Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 540 din 27 August 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 540 din 27 August 2013

Monitorul Oficial 540 din 27 August 2013 (M. Of. 540/2013)

1. METODOLOGIE din 12 august 2013 de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire pentru elevii care au promovat cursul de formare iniţială pentru obţinerea calificării de "agent de penitenciare" la Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna.(2) În prezenta metodologie, cursul de formare iniţială pentru obţinerea calificării de "agent de penitenciare" la Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna este denumit în continuare curs.art. 2examenul de absolvire se organizează şi se desfăşoară sub îndrumarea direcţiei management resurse umane din cadrul administraţiei naţionale a penitenciarelor şi constă în susţinerea probelor prevăzute în prezenta metodologie de ...

2. METODOLOGIE din 12 august 2013 de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie de admitere reglementează modul de recrutare a candidaţilor, condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna.(2) Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna asigură pregătirea elevilor pentru obţinerea calificării de "agent de penitenciare" pentru sectorul operativ din sistemul penitenciar.art. 2(1) concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna, într-o singură sesiune, conform graficului întocmit de direcţia management resurse umane şi aprobat de ...

3. ORDIN nr. 2.412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (5) din legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din administraţia naţională a penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 41 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din ...

4. HOTARARE nr. 630 din 21 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

5. HOTARARE nr. 629 din 21 august 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ...

6. PROGRAM DE COLABORARE din 9 iulie 2013 in domeniile culturii, educatiei, mass-mediei, tineretului, sportului si turismului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Guvernul româniei şi guvernul federaţiei ruse, denumite în continuare părţi,în conformitate cu art. 25 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul federaţiei ruse privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului, semnat la moscova la 27 septembrie 1993,dorind dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre popoarele român şi rus,au convenit următorul program de colaborare:partea iculturasecŢiunea iactivitatea de editare1. părţile vor încuraja participarea reciprocă la târgurile internaţionale de carte şi la alte manifestări similare, care vor fi desfăşurate pe teritoriul statelor lor, pe durata valabilităţii prezentului program.În aceste scopuri, instituţiile interesate vor efectua schimburi de informaţii referitoare la perioadele şi condiţiile de desfăşurare ...

7. ORDIN nr. 1.095 din 8 august 2013 privind publicarea Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei, mass-mediei, tineretului, sportului si turismului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,în conformitate cu art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (2) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.articol unicse publică în monitorul oficial al româniei, partea i, programul de colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-mediei, tineretului, sportului şi turismului între guvernul româniei şi guvernul federaţiei ruse, semnat la moscova la 9 iulie 2013.p. ministrul afacerilor externe, mihail dobre,secretar de statbucureşti, ...

8. ORDIN nr. 4.813 din 19 august 2013 privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Harghita EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

În baza adresei inspectoratului Şcolar al judeţului harghita nr. 5.956/2012, prin care se solicită înfiinţarea centrului judeţean de excelenţă harghita, cu personalitate juridică, a art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011,în temeiul hotărârii guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se înfiinţează centrul judeţean de excelenţă harghita, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul ...

9. ORDIN nr. 2.280 din 5 iulie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Solutii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2013" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 13/2013 al comitetului tehnic de specialitate nr. 11 "cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor" şi procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de ...

10.  ORDIN nr. 1.051 din 20 august 2013 pentru modificarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 27 august 2013

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:art. ipoziţia 5 din anexa nr. 5 "datele caracteristice ale ramelor electrice şi automotoarelor în exploatare pe infrastructura feroviară" la regulamentul de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin ordinul ministrului transporturilor construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005, publicat în monitorul oficial ...

11. HOTARARE nr. 631 din 21 august 2013 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Centrului de Reeducare Targu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 27 august 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii cu nr. mfp 35605, aflată în administrarea centrului de reeducare târgu ocna ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice