Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 500 din 30 Iunie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 500 din 30 Iunie 2017

Monitorul Oficial 500 din 30 Iunie 2017 (M. Of. 500/2017)

1. HOTĂRÂRE nr. 205 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Având în vedere nota nr. 40.951 din 29.05.2017 a departamentului i privind proiectul de modificare şi completare a regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice curţii de conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin hotărârea plenului curţii de conturi nr. 155/2014,în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (2) şi (3), ale art. 58 lit. j) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din regulamentul propriu al plenului curţii de conturi, aprobat prin hotărârea plenului nr. 153/2010, în temeiul prevederilor art. 59 ...

2. ORDIN nr. 130 din 21 iunie 2017 pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.177/2017 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul sĂlĂtrucu, judeţul argeş, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială oyl company holding - s.r.l., cu sediul în slobozia, judeţul ialomiţa, cod unic de înregistrare 18741783, în ...

3. HOTĂRÂRE nr. 86 din 27 iunie 2017 referitoare la propunerea de Proclamaţie interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM (2017) 251 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/402 din 22.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. constată următoarele: a) proclamaţia angajează statele membre şi instituţiile europene competente la promovarea unor drepturi sociale şi măsuri mai eficiente adaptate evoluţiilor de la nivelul societăţii;b) conţine 20 de principii ...

4. HOTĂRÂRE nr. 85 din 27 iunie 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM (2017) 250 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/401 din 22.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. consideră următoarele: a) realizarea pilonului european al drepturilor sociale este o acţiune pozitivă şi necesară;b) regretă că acesta cuprinde doar măsuri paliative, marginale de combatere a inegalităţilor în contextul în care ...

5. HOTĂRÂRE nr. 84 din 27 iunie 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal - COM (2017) 246 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/517 din 22.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul:1. notează că obiectivul proiectului de directivă este stabilirea normelor minime cu privire la definirea infracţiunilor, sancţiunilor şi termenelor de prescripţie în domeniul luptei împotriva fraudei şi a altor activităţi ilegale ...

6. HOTĂRÂRE nr. 83 din 27 iunie 2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia concurenţei în domeniul transportului aerian şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 - COM (2017) 289 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/395 din 21.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul apreciază faptul că prezenta iniţiativă va asigura condiţii de concurenţă loială în sectorul aviaţiei, sporind astfel contribuţia acestuia la îndeplinirea obiectivelor prioritare ale comisiei, în ceea ce priveşte sprijinirea creării de locuri ...

7. HOTĂRÂRE nr. 81 din 27 iunie 2017 privind Pachetul "Respectarea obligaţiilor" - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui portal digital unic pentru a furniza informaţii, proceduri, servicii de asistenţă şi soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 - COM (2017) 256 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/406 din 22.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că prezenta propunere armonizează legislaţia statelor membre în ceea ce priveşte calitatea acestor servicii oferite cetăţenilor şi întreprinderilor care funcţionează în regim transfrontalier.art. 2senatul româniei constată că pachetul „respectarea ...

8. HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 iunie 2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte obligaţia de compensare, suspendarea obligaţiei de compensare, cerinţele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea şi supravegherea registrelor centrale de tranzacţii şi cerinţele aplicabile registrelor centrale de tranzacţii - COM (2017) 208 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/394 din 21.06.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivele emir - atenuarea riscurilor şi ameliorarea transparenţei şi a standardizării contractelor derivate extrabursiere prin stabilirea unor cerinţe uniforme pentru astfel de contracte şi pentru desfăşurarea activităţilor ...

9. HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 iunie 2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor şi a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi să furnizeze informaţii în legătură cu piaţa internă şi domeniile conexe - COM (2017) 257 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/405 din 21.06. 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) constată că temeiul juridic pentru prezenta propunere îl constituie art. 43 alin. (2), art. 91, art. 100, art. 114, art. 192, art. 194 alin. (2) şi art. 337 din tfue. alegerea formei juridice a avut la bază art. ...

10. HOTĂRÂRE nr. 52 din 29 iunie 2017 pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Comandamentului Multinaţional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinaţional de Divizie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Având în vedere solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul consiliului suprem de apărare a Ţării şi propunerea preşedintelui româniei adresată celor două camere ale parlamentului,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă înfiinţarea pe teritoriul româniei a comandamentului multinaţional de brigadă (hq mn bde se) sub coordonarea comandamentului multinaţional de divizie, în următoarele condiţii:a) pe timpul funcţionării pe teritoriul româniei, comandamentul multinaţional de brigadă şi personalul acestuia beneficiază de prevederile protocolului privind statutul comandamentelor ...

11. HOTĂRÂRE nr. 51 din 28 iunie 2017 pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 1 din hotărârea parlamentului româniei nr. 21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii serviciului de informaţii externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 14 martie 2017, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:"6. căprar dorel-gheorghe, deputat, grupul parlamentar al psd;7. bădulescu dorin-valeriu, senator, grupul parlamentar ...

12. HOTĂRÂRE nr. 50 din 28 iunie 2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul art. 1 alin. (9) din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea parlamentului româniei nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:- la articolul 1 punctul 7, domnul deputat lucian-daniel stanciu-viziteu, aparţinând grupului parlamentar al usr, este ...

13. HOTĂRÂRE nr. 49 din 28 iunie 2017 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna lazăr maria şi domnul haller istván se numesc membri ai colegiului director al consiliului naţional pentru combaterea discriminării, pentru un mandat de 5 ani.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 28 iunie 2017.nr. 49.----

14. HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 iunie 2017 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna sandu veronica-tatiana se numeşte membru al colegiului director al consiliului naţional pentru combaterea discriminării, pentru restul de mandat, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 23/2015 privind numirea unor membri ai colegiului director al consiliului naţional pentru combaterea discriminării, ca urmare a demisiei domnului manole petre-florin.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele ...

15. HOTĂRÂRE nr. 47 din 28 iunie 2017 privind numirea preşedintelui - membru executiv şi a prim-vicepreşedintelui - membru executiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc domnul badea leonardo, în funcţia de preşedinte - membru executiv şi domnul wlassopol ovidiu-răzvan, în funcţia de prim-vicepreşedinte - membru executiv ai consiliului autorităţii de supraveghere financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. ...

16. HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 iunie 2017 privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (3) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna sulfina barbu se numeşte membru al colegiului consiliului naţional pentru studierea arhivelor securităţii, la propunerea grupurilor parlamentare ale pnl din camera deputaţilor şi senat, pentru un mandat de 6 ani.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 28 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele ...

17. DECRET nr. 572 din 27 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis ...

18. LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse respinge ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 986 din 31 decembrie 2015.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasepreŞedintele ...

19. DECRET nr. 571 din 27 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către parlamentul româniei a celei de-a 63-a sesiuni anuale a adunării parlamentare a nato la bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 27 iunie 2017.nr. 571.----

20. LEGE nr. 148 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 31 din 20 aprilie 2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către parlamentul româniei a celei de-a 63-a sesiuni anuale a adunării parlamentare a nato la bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 286 din 24 aprilie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasepreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 27 iunie 2017.nr. 148.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice