Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 486 din 27 Iunie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 486 din 27 Iunie 2017

Monitorul Oficial 486 din 27 Iunie 2017 (M. Of. 486/2017)

1. HOTĂRÂREA din 7 ianuarie 2014 în Cauza Prăjină împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Strasbourgdefinitivă la 7 aprilie 2014(cererea nr. 5.592/05)hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza prăjină împotriva româniei, curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: alvina gyulumyan, preşedinte, corneliu bîrsan, ján Šikuta, luis lópez guerra, nona tsotsoria, kristina pardalos, johannes silvis, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 3 decembrie 2013,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 5.592/05) îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant ...

2. ORDIN nr. 2.309 din 23 mai 2017 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Berzei nr. 42, având cod LMI B-II-m-B-18138 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Constatând că imobilul din bucureşti, str. berzei nr. 42, figurează în continuare în lista monumentelor istorice, aprobată prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea listei monumentelor istorice, actualizată, şi a listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea listei monumentelor istorice, actualizată, şi a listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 113 şi 113 bis din 15 februarie 2016, la pag. 521, nr. crt. 402, sub ...

3. ORDIN nr. 1.817 din 20 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 138 alin. (3), al art. 151 alin. (1) şi (2) şi al art. 342 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 947 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se ...

4. ORDIN nr. 840 din 7 iunie 2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1constatarea contravenţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicarea amenzii stabilite de art. 42 alin. (1) din acelaşi act normativ se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este ...

5. ORDIN nr. 695 din 26 iunie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. fb 5.962 din 23.06.2017 al direcţiei generale juridic, resurse umane şi salarizare,având în vedere: prevederile art. 176 alin. (4) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 101 din 9 februarie 2007, ...

7. ORDIN nr. 631 din 19 iunie 2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1^1) şi (7) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:art. 1(1) se aprobă modelul-cadru al contractului de activitate sportivă, prevăzut în anexa care face părţi integrantă din prezentul ordin. (2) contractul de activitate sportivă ...

8. ORDIN nr. 163 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 "Măsuri de marketing" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam nr. 309.801 din 9.05.2017,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare ...

9. ORDIN nr. 76 din 19 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul fondului pentru securitate internă şi fondului pentru azil, migraţie şi integrare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 10 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea ...

10. DECRET nr. 569 din 26 iunie 2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 459/2002 privind ordinul virtutea militară şi medalia virtutea militară, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere deosebită a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru contribuţia deosebită avută la ridicarea prestigiului armatei româniei,preşedintele româniei ...

11. DECRET nr. 568 din 26 iunie 2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 459/2002 privind ordinul virtutea militară şi medalia virtutea militară, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere deosebită a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru contribuţia deosebită avută la ridicarea prestigiului armatei româniei,preşedintele româniei ...

12. DECRET nr. 567 din 26 iunie 2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea ordinului naţional steaua româniei, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia avută la consolidarea cooperării culturale şi academice româno-germane, pentru prestigioasa activitate de cercetare în domeniul filosofiei şi sociologiei şi pentru atenţia deosebită acordată promovării păcii şi valorilor europene, preşedintele româniei d e c r ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice