Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 4 659 928 din 14 noiembrie 2020

‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 1232 bis din 28 Decembrie 2021 (M. Of. 1232 bis/2021)

 ANEXĂ din 27 decembrie 2021 privind modificarea pct. III din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 - Plan general regional de servicii sanitare 2021-2027 Regiunea Sud-Vest EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1232 bis din 28 decembrie 2021

──────────conţinută de ordinul nr. 2.899 din 27 decembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1.232 din 28 decembrie 2021.──────────iii. plan general regional de servicii sanitare 2021-2027 regiunea sud-vestcuprinsabreviericapitolul i descrierea principalelor caracteristici ale regiuniianalize demograficĂ Şi socio-economicĂindicatorii de sĂnĂtate Şi principalii contributori la povara bolilorprincipalele problemecapitolul ii viziunea Şi direcŢiile strategiceviziunea strategicădirecţiile strategiceasigurarea cadrului legal de organizare şi finanţare pentru susţinerea măsurilor din planul de serviciiregiunea de dezvoltare sud-vest - viziunea pentru 2027capitolul iii plan general de servicii sanitare pe niveluri de Îngrijirea. Îmbunătăţirea serviciilor acordate de medicii de familieanaliza situaŢiei curente Şi a principalelor deficiteŢintele regionale Şi ...

Monitorul Oficial 735 bis din 27 Iulie 2021 (M. Of. 735 bis/2021)

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 iulie 2021 pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 bis din 27 iulie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.014 din 23 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 735 din 27 iulie 2021.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ..../ ....07.2021 act adiŢional   nr. 4 din ....07.2021, pentru anul 2021, la contractul de   servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 alsocietăţii naţionale de transport feroviar de călători "cfr călători" - s.a.   aprobat prin art. 1 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. r046trez23a840401400400x deschis la activitatea ...

Monitorul Oficial 642 bis din 30 Iunie 2021 (M. Of. 642 bis/2021)

 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2021 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementrează condiţiile acordării asistenţei medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021- 2022 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 bis din 30 iunie 2021

──────────aprobate prin ordinul 1.068/627/2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 645 din 30 iunie 2021.──────────anexa 1    condiŢiile acordĂrii pachetului de servicii minimal Şi de bazĂ În   asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ primarĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico- chirurgicală;1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei;1.4. consultaţiile de planificare familială;1.5. servicii de prevenţie;1.6. activităţi de suport.1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de ...

Monitorul Oficial 1186 din 07 Decembrie 2020 (M. Of. 1186/2020)

 ORDIN nr. 4.660.288 din 7 decembrie 2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1186 din 7 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul sars-cov-2 pentru oraşul cisnădie, judeţul sibiu, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 4,37 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sibiu nr. 106 din data de 6.12.2020, emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului sibiu nr. sb-17.530 din 5.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. cnscbt 282 din 5.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

Monitorul Oficial 1185 din 07 Decembrie 2020 (M. Of. 1185/2020)

 ORDIN nr. 4.660.287 din 7 decembrie 2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru satul Şelimbăr din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1185 din 7 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul sars-cov-2 pentru satul Şelimbăr din comuna Şelimbăr, judeţul sibiu, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 6,96 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sibiu nr. 105 din data de 6.12.2020, emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului sibiu nr. sb-17529 din 5.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. cnscbt 286 din 5.12.2020,în temeiul prevederilor ...

 ORDIN nr. 4.660.286 din 7 decembrie 2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1185 din 7 decembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul sars-cov-2 pentru municipiul sibiu, judeţul sibiu, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 7,43 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sibiu nr. 104 din data de 6.12.2020, emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului sibiu nr. sb-17536 din 5.12.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. cnscbt 285 din 5.12.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

Monitorul Oficial 1158 din 01 Decembrie 2020 (M. Of. 1158/2020)

 ORDIN nr. 4.660.197 din 29 noiembrie 2020 pentru modificarea unor ordine privind prelungirea măsurii carantinei zonale în judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1158 din 1 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din hotărârea guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei începând ...

Monitorul Oficial 1130 din 24 Noiembrie 2020 (M. Of. 1130/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1130 din 24 noiembrie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 23 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, potrivit cărora, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot aproba mai mult de două rectificări bugetare;– evoluţia situaţiei epidemiologice de pe teritoriul româniei care indică o creştere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul ...

Monitorul Oficial 1081 din 14 Noiembrie 2020 (M. Of. 1081/2020)

 ORDIN nr. 4.659.928 din 14 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sibiu, localitatea Şelimbăr şi Cartierul Arhitecţilor din cadrul localităţii Cisnădie, judeţul Sibiu EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1081 din 14 noiembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din municipiul sibiu, localitatea Şelimbăr şi cartierul arhitecţilor din cadrul localităţii cisnădie, judeţul sibiu, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 11,44 cazuri la 1.000 de locuitori pentru municipiul sibiu şi de 13,28 cazuri la 1.000 de locuitori pentru localitatea Şelimbăr, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sibiu nr. 84 din 13.11.2020 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului sibiu nr. ...

Monitorul Oficial 1035 din 05 Noiembrie 2020 (M. Of. 1035/2020)

 ORDIN nr. 4.659.824 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1035 din 5 noiembrie 2020

Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea dudeştii noi, judeţul timiş, generată de coronavirusul sarscov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 08,65 cazuri la 1000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă timiş nr. 61 din 4.11.2020 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului timiş nr. 29.928 din 4.11.2020 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 17.578 din 4.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. ...

‹‹ Pagina 1 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016