Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
instructiuni din 22 septembrie 2009

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 419 bis din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 419 bis/2021)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 aprilie 2021 pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 bis din 21 aprilie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 83/2021, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 419 din 21 aprilie 2021.──────────  programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014-2020   prioritatea uniunii nr. 5   stimularea comercializĂrii Şi prelucrĂrii ghidul solicitantuluiobiectiv specific 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele prelucrării şi comercializăriimĂsura iv.4. prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)sprijin financiar pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii rezultate din capturile realizate la marea neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de anpa, ca urmare a epidemiei de covid-19tipul apelului: non-competitivversiunea 1  aprilie 2021cuprins1. legislaŢie a uniunii europene Şi naŢionalĂ, alte documente relevante2. prevederi generale3. condiŢii ...

Monitorul Oficial 189 din 25 Februarie 2021 (M. Of. 189/2021)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 19 februarie 2021 pentru măsura I.9 "Încetarea temporară a activităţilor de pescuit" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 189 din 25 februarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 36 din 19 februarie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 25 februarie 2021.──────────1. legislaţie a uniunii europene şi naţională, alte documente relevantelegislaţie ue:- regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune ...

Monitorul Oficial 469 din 29 Iulie 2013 (M. Of. 469/2013)

INSTRUCTIUNI nr. 114 din 22 iulie 2013 privind raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iulie 2013

Având în vedere dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999,pentru executarea în mod unitar, în ministerul afacerilor interne, a dispoziţiilor legale privind răspunderea materială a personalului propriu şi evaluarea pagubelor produse acestui minister,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:art. 1prezentele instrucţiuni au ca obiect aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999, ...

Monitorul Oficial 213 din 06 Aprilie 2010 (M. Of. 213/2010)

INSTRUCTIUNI nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 6 aprilie 2010

InstrucŢiuni nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emitent: ministerul administraŢiei Şi internelor publicat În: monitorul oficial nr. 213 din 6 aprilie 2010 având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea româniei la convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la haga la 5 octombrie 1961, aprobatã prin legea nr. 52/2000 , cu modificãrile ulterioare, în ...

Monitorul Oficial 685 bis din 12 Octombrie 2009 (M. Of. 685 bis/2009)

INSTRUCTIUNI DIN 22 SEPTEMBRIE 2009 de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 bis din 12 octombrie 2009 -------- Aprobate de Ordinul nr. M.99/2009 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009.

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) bunurile disponibilizate, prevãzute la art. 3 din regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apãrãrii naţionale, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1470/2005 , modificat prin hotãrârea guvernului nr. 149/2006 , denumit în continuare regulament, se valorificã potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni. (2) bunurile care implicã apãrarea ţãrii, ordinea publicã şi siguranţa naţionalã, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, prevãzute în anexa nr. 11, se valorificã la extern, funcţie de gradul de asigurare, pe baza hotãrârii consiliului suprem de apãrare a ...

Monitorul Oficial 610 din 07 Septembrie 2009 (M. Of. 610/2009)

INSTRUCTIUNI din 21 august 2009 privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009

InstrucŢiuni din 21 august 2009 privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţã potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 emitent: consiliul concurenŢei publicat În: monitorul oficial nr. 610 din 7 septembrie 2009 În temeiul art. 27 alin. (1) şi (3) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni. cap. i introducere. sfera ...

Monitorul Oficial 586 din 24 August 2009 (M. Of. 586/2009)

INSTRUCTIUNI din 13 august 2009 privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 24 august 2009

InstrucŢiuni din 13 august 2009 privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea ministerului apãrãrii naţionale emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale publicat În: monitorul oficial nr. 586 din 24 august 2009 cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele instrucţiuni reglementeazã modul în care se repartizeazã, se închiriazã şi se folosesc locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie aflate în ...

Monitorul Oficial 90 din 16 Februarie 2009 (M. Of. 90/2009)

INSTRUCTIUNI din 10 februarie 2009 privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 16 februarie 2009

Art. 1 definiţii În cuprinsul prezentelor instrucţiuni se utilizeazã termenii şi expresiile ale cãror definiţii sunt prevãzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 217/2008 . art. 2 suma prevãzutã pentru derularea programului (1) alocarea din fondul pentru mediu a sumei necesare finanţãrii programului se face în limita fondurilor stabilite cu aceastã destinaţie, prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al administraţiei fondului pentru mediu şi al fondului pentru mediu, aprobat prin hotãrâre a guvernului. (2) suma prevãzutã pentru ...

Monitorul Oficial 12 din 07 Ianuarie 2009 (M. Of. 12/2009)

INSTRUCTIUNI din 19 decembrie 2008 privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2009

Cap. i principii generale art. 1 (1) prezentele instrucţiuni reglementeazã accesul şi condiţiile în care se foloseşte fondul construit al ministerului apãrãrii destinat cazãrii, refacerii capacitãţii de muncã şi activitãţilor recreative şi sportive şi stabilesc înlesnirile de care beneficiazã cadrele militare în activitate, veteranii şi vãduvele de rãzboi, cadrele militare în rezervã şi în retragere, pensionari militari, foştii pensionari militari de invaliditate, soldaţii şi gradaţii voluntari şi familiile acestora, precum şi personalul civil din ministerul apãrãrii, membrii familiei şi/sau alte persoane care viziteazã personalul armatei rãnit ca urmare a acţiunilor militare ...

Monitorul Oficial 37 bis din 17 Ianuarie 2008 (M. Of. 37 bis/2008)