Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
codul de etica si deontologie din 8 octombrie 2004

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 1218 bis din 22 Decembrie 2021 (M. Of. 1218 bis/2021)

 ANEXE din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1218 bis din 22 decembrie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1218 din 22 decembrie 2021.──────────anexa 1 strategia naŢionalĂ anticorupŢie 2021-2025● introducerestrategia naţională anticorupţie (denumită în continuare sna) 2016-2020, în corelare cu recomandările formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care românia este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce priveşte abordarea strategică în acest domeniu. astfel, sna 2016-2020 a inclus obiective şi măsuri care să acţioneze asupra cauzelor mai profunde ale corupţiei, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului. documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea ...

Monitorul Oficial 1122 din 25 Noiembrie 2021 (M. Of. 1122/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 25 noiembrie 2021 pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1122 din 25 noiembrie 2021

Având în vedere dezbaterile care au avut loc în şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului din data de 25 noiembrie 2021 asupra programului de guvernare şi întregii liste a guvernului, prezentate de către domnul nicolae-ionel ciucă, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru,în conformitate cu rezultatul votului consemnat în procesul-verbal din data de 25 noiembrie 2021,în temeiul art. 103 alin. (3) din constituţia româniei, republicată, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se acordă încredere guvernului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, pentru realizarea programului de guvernare prevăzut în anexa nr. 2.(2) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă ...

Monitorul Oficial 529 bis din 06 Iulie 2017 (M. Of. 529 bis/2017)

 ANEXE din 19 iunie 2017 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 bis din 6 iulie 2017

──────────conţinute de ordinul nr. 678/4.252/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 529 din 6 iulie 2017.──────────anexa 1  lista  curriculumurilor de pregătire în rezidenţiat pentruspecialităţile cuprinse în nomenclatorul specialităţilormedicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru  reţeaua de asistenţă medicală a căror durată  de pregătire a fost majorată┌────┬─────────────────────┬───────────┐│ │ │durata de ││ │ │pregătire ││nr. │denumirea ...

Monitorul Oficial 297 bis din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 297 bis/2018)

 ANEXE din 23 februarie 2018 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 bis din 3 aprilie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 251/3.333/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 297 din 3 aprilie 2018. ──────────anexa 1 ┌──────────────────────────────────────┐│lista ││curriculumurilor de pregătire în ││rezidenţiat pentru specialităţile ││cuprinse în nomenclatorul ││specialităţilor medicale, ...

Monitorul Oficial 911 bis din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 911 bis/2018)

 ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 bis din 30 octombrie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 5.682 din 13 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 911 din 30 octombrie 2018──────────anexa 1 strategie pentru integritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 2015-2020(actualizare 2018) cuprinsi. introducerei.1. contextul generali.2. scopul strategiei, instrumentele şi tipurile de intervenţii propusei.3. politicile publice şi cadrul juridic existenteii. valorile fundamentale Şi principiile promovate de strategieii.1. valori fundamentaleii.2. principiiiii. obiective generaleobiectiv general 1: prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul mdrapobiectiv general 2: creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul mdrap şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 644 din 23 August 2016 (M. Of. 644/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 23 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 din convenţia naţiunilor unite împotriva corupţiei, ratificată prin legea nr. 365/2004 pentru ratificarea convenţiei naţiunilor unite împotriva corupţiei, adoptată la new york la 31 octombrie 2003,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1, denumită în continuare strategia.art. 2se aprobă seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare, prevăzute ...

Monitorul Oficial 119 bis din 16 Februarie 2012 (M. Of. 119 bis/2012)

 ANEXE din 9 decembrie 2011 cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/2011/3.106/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 16 februarie 2012

Anexa 1 ministerul sĂnĂtĂŢiidirecŢia generalĂ resurse umane Şi certificarecurriculum de pregĂtire În specialitatea   alergologie Şi imunologie clinicĂ1.1. definiŢie:specialitatea de alergologie şi imunologie clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor şi sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare şi imunodeficienţe.alergologia se ocupă cu depistarea şi diagnosticarea, profilaxia şi tratamentul (medicamentos şi/sau imunoterapie), asistenţa medicală şi recuperarea pacienţilor cu boli alergice (afecţiuni de hipersensibilitate iniţiate prin mecanisme imunologice).imunologia clinică se ocupă cu disfuncţiile sistemului imunitar, precum şi cu aspectele imunologice ale afecţiunilor în care este implicat sistemul imunitar. asistenţa de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenţei medicale multidisciplinare, ...

 ANEXE din 9 decembrie 2011 cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/2011/3.106/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 bis din 16 februarie 2012

Anexa 1 ministerul sĂnĂtĂŢiidirecŢia generalĂ resurse umane Şi certificarecurriculum de pregĂtire În specialitateaalergologie Şi imunologie clinicĂ1.1. definiŢie:specialitatea de alergologie şi imunologie clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor şi sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare şi imunodeficienţe.alergologia se ocupă cu depistarea şi diagnosticarea, profilaxia şi tratamentul (medicamentos şi/sau imunoterapie), asistenţa medicală şi recuperarea pacienţilor cu boli alergice (afecţiuni de hipersensibilitate iniţiate prin mecanisme imunologice).imunologia clinică se ocupă cu disfuncţiile sistemului imunitar, precum şi cu aspectele imunologice ale afecţiunilor în care este implicat sistemul imunitar. asistenţa de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenţei medicale ...

Monitorul Oficial 1098 din 25 Noiembrie 2004 (M. Of. 1098/2004)

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE DIN 8 OCTOMBRIE 2004 al personalului din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 25 noiembrie 2004

Art. 1 codul deontologic stabileşte ansamblul normelor de conduitã, valorile şi principiile morale pe care funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are obligaţia sã le respecte în viaţa socialã, pe întreaga duratã în care deţine aceastã calitate. art. 2 principiile care guverneazã conduita profesionalã a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt: a) supunerea deplinã faţã de lege; b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevãzute de lege; c) egalitatea şanselor; d) responsabilitate şi imparţialitate; ...

Monitorul Oficial 998 din 29 Octombrie 2004 (M. Of. 998/2004)

LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 29 octombrie 2004

Parlamentul romaniei adopta prezenta lege. cap. i statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii sectiunea 1 dispozitii generale art. 1 functia de medic de medicina a muncii este exercitata numai de medicul specialist sau primar de medicina a muncii, cu drept de libera practica. art. 2 medicul de medicina a muncii este pregatit prin rezidentiat, prin parcurgerea unui program complet in pregatirea de specialitate, aprobat de ministerul sanatatii si colegiul medicilor din romania si ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016