Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003  privind Ordinul Mihai Viteazul    Twitter Facebook

LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 23 iulie 2003


Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Ordinul Mihai Viteazul, prevãzut la <>art. 9 lit. A pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificãrile ulterioare, face parte din categoria decoratiilor militare de rãzboi.
(2) Ordinul Mihai Viteazul este cea mai inalta decoratie militarã de rãzboi ce se acorda ofiţerilor şi unitãţilor militare, pe timp de rãzboi sau în misiuni sub jurisdicţia unor organisme internaţionale la care statul roman este parte, pentru fapte de arme sau acţiuni de lupta cu totul excepţionale.
(3) Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi pe timp de pace unor ofiţeri şi unitãţi militare care participa la misiuni sub jurisdicţia unor organisme internaţionale la care statul roman este parte, numai în cazuri cu totul excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota de risc ridicat.
ART. 2
(1) Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescãtoare este urmãtoarea:
a) clasa I;
b) clasa a II-a;
c) clasa a III-a.
(2) Conferirea Ordinului Mihai Viteazul se face succesiv, începând în mod obligatoriu cu clasa a III-a.
ART. 3
Ordinul Mihai Viteazul clasa I este cea mai inalta decoratie militarã care se poate conferi pe timp de rãzboi.
ART. 4
(1) Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este asimilat în ierarhie cu gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Serviciul Credincios de rãzboi, în conformitate cu <>art. 32 pct. I.5 din Legea nr. 29/2000 .
(2) Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este asimilat în ierarhie cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de rãzboi, în conformitate cu <>art. 32 pct. I.7 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 5
Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi nelimitat.
ART. 6
(1) Ordinul Mihai Viteazul se prezintã sub trei forme cu valoare ierarhica egala: însemnul ordinului, bareta pentru ofiţeri şi rozeta pentru ţinuta civilã.
(2) Însemnul Ordinului Mihai Viteazul este o cruce treflata cu brate egale, confectionata din argint aurit, emailata albastru închis, având aplicatã în centru, avers, o acvila.
(3) Uniforma Ordinului Mihai Viteazul se compune din pelerina şi caciula sau cascheta. Pelerina este confectionata din postav alb. Pe partea stanga a pelerinei, în dreptul inimii, se aplica crucea ordinului.
ART. 7
Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Mihai Viteazul, pentru fiecare clasa, precum şi modelul desenat al ordinului şi uniformei sunt prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezenta lege.
ART. 8
(1) Ordinul Mihai Viteazul se conferã de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale fãcute, potrivit <>art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000 , de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Mihai Viteazul sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu <>art. 5 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 9
(1) Atestarea conferirii Ordinului Mihai Viteazul se face printr-un brevet, în conformitate cu <>art. 24 din Legea nr. 29/2000 .
(2) Brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul sunt semnate autograf de Preşedintele României şi contrasemnate de ministrul apãrãrii naţionale şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu <>art. 27 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 10
(1) Membrii Ordinului Mihai Viteazul, indiferent de clasa pe care o au, sunt numiţi "Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul".
(2) Ofiţerii în retragere care au fost decorati cu Ordinul Mihai Viteazul în timpul Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945, îşi pãstreazã şi pot purta însemnele originale ale respectivei decoraţii şi se bucura de toate onorurile prevãzute prin prezenta lege şi de drepturile materiale prevãzute în <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã.
(3) Preşedintele activ al Ordinului Mihai Viteazul este ofiţerul cel mai mare în grad şi clasa, fiind confirmat în aceasta funcţie de Preşedintele României.
ART. 11
Ziua Ordinului Mihai Viteazul se sarbatoreste la data de 8 noiembrie, Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail şi Gavril, printr-un ceremonial conform <>art. 49 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 12
În cazul decesului unui Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, familia va înştiinţa Cancelaria Ordinelor, autoritãţile locale şi organul militar teritorial, în vederea sprijinirii organizãrii funeraliilor, în conformitate cu <>art. 51 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 13
(1) Calitatea de membru al Ordinului Mihai Viteazul se poate pierde, pentru ofiţerii romani, numai în cazul condamnãrii pentru trãdare în timp de rãzboi, în conformitate cu <>art. 56 din Legea nr. 29/2000 .
(2) Ofiţerii strãini decorati cu Ordinul Mihai Viteazul pierd calitatea de membru al ordinului doar în cazul condamnãrii pentru trãdare în timp de rãzboi fata de ţara lor, hotãrârile luându-se în conformitate cu legea romana.
ART. 14
Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor <>art. 59 din Legea nr. 29/2000 .
ART. 15
Sumele necesare confectionarii însemnelor, baretelor, rozetelor, brevetelor, cutiilor decoratiilor, pelerinelor şi caciulilor uniformei Ordinului Mihai Viteazul vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 327.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Mihai Viteazul

ART. 1
Ordinul Mihai Viteazul se acorda pe viata.
ART. 2
Ordinul Mihai Viteazul se acorda nelimitat şi este împãrţit în clase astfel:
a) clasa a III-a;
b) clasa a II-a;
c) clasa I.
ART. 3
(1) Însemnul clasei a III-a a Ordinului Mihai Viteazul este o cruce treflata cu brate egale, cu diametrul de 44 mm şi cu lãţimea bratelor crucii de 9 mm, confectionata din argint cu titlul de 800(la mie), aurit, emailata albastru închis.
(2) Pe avers, în centru, este aplicatã o acvila aurita, ţinând în cioc o cruce ortodoxa, în gheara dreapta o sabie, iar în gheara stanga un buzdugan şi având pe piept armele României.
(3) Pe revers, la capetele bratelor orizontale sunt scrisi cu cifre aurite anii: "1916" şi "2000", reprezentând date istorice privind Ordinul Mihai Viteazul. Înãlţimea cifrelor scrise pe bratele crucii este de 4 mm.
(4) Însemnul este surmontat de o semicununa formatã din frunze de stejar şi de laur impletite, având înãlţimea semicununii de 15 mm şi lãţimea de 20 mm. Capetele deschise ale semicununii sunt unite printr-o bara transversala din argint aurit, prin care se petrece panglica. Pe bara, pe revers, este poansonat titlul argintului.
(5) Panglica este din rips moarat roşu-visiniu, având la 1 mm de margini câte o banda aurie, lata de 4 mm; înãlţimea aparenta a panglicii este de 50 mm, iar lãţimea este de 40 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
(6) Bareta se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 20 mm, lata de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe spate are un sistem de prindere.
(7) Rozeta se prezintã sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm şi înãlţimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii clasei reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.
ART. 4
Însemnul clasei a II-a a Ordinului Mihai Viteazul are caracteristicile generale ale insemnului clasei a III-a, cu urmãtoarele particularitãţi:
a) diametrul crucii este de 60 mm şi lãţimea bratelor crucii este de 10,5 mm;
b) pe revers, cifrele scrise pe bratele crucii sunt înalte de 5 mm, iar cele scrise central sunt înalte de 7 mm;
c) însemnul este surmontat de o semicununa deschisã formatã din frunze de stejar şi de laur impletite, având înãlţimea semicununii de 20 mm şi lãţimea de 29 mm. Capetele deschise ale semicununii sunt unite printr-o bara transversala prin care se petrece un inel plat, lat de 4 mm şi înalt de 30 mm. Inelul şi bara sunt din argint aurit. Pe reversul inelului este poansonat titlul argintului;
d) panglica este lata de 45 mm şi are lungimea reglabila, pentru a fi adaptatã la circumferinta gatului; benzile aurii au lãţimea de 5 mm şi sunt plasate la 1 mm de margini;
e) bareta se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 23 mm, lata de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe centrul baretei este prins un disc din argint cu diametrul de 5 mm. Pe spate are un sistem de prindere;
f) rozeta este formatã dintr-o panglica lungã de 16 mm şi lata de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%. Pe panglica este aplicatã rozeta clasei a III-a. Pe spate are un sistem de prindere.
ART. 5
Însemnul clasei I a Ordinului Mihai Viteazul este compus din însemnul propriu-zis şi placa clasei I.
ART. 6
(1) Însemnul propriu-zis şi panglica clasei I a Ordinului Mihai Viteazul sunt identice cu însemnul şi panglica clasei a II-a.
(2) Bareta se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicatã pe un suport metalic, lungã de 25 mm şi lata de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe centrul baretei este prins un romb din argint aurit cu diagonala mica de 5 mm şi diagonala mare de 7 mm. Pe spate are un sistem de prindere.
(3) Rozeta se prezintã sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lungã de 20 mm şi lata de 8 mm, peste care se aplica rozeta clasei a III-a. Pe spate are un sistem de prindere.
ART. 7
Placa clasei I a Ordinului Mihai Viteazul este o stea cu 4 grupe de raze diamantate, confectionata din argint cu titlul de 925Σ, fiecare grup fiind format din câte 12 raze, cea centrala fiind cea mai mare. Placa are lãţimea de 70 mm şi înãlţimea de 75 mm. Pe placa este aplicat însemnul propriu-zis, avers, al clasei a III-a. Pe revers, într-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producãtoare şi titlul argintului. Pe spate are un sistem de prindere.
ART. 8
Toate însemnele vor avea marca cu titlul metalului din care sunt confectionate şi numãrul de ordine pentru fiecare clasa.
ART. 9
Uniforma Ordinului Mihai Viteazul se compune din pelerina şi caciula sau cascheta.
ART. 10
(1) Pelerina are urmãtoarele caracteristici:
a) este ampla, confectionata din postav alb, cazand liber în falduri, fãrã buzunare. Marginea de jos a pelerinei este la 250 mm deasupra solului;
b) pe partea stanga a pelerinei, în dreptul inimii, se aplica crucea Ordinului Mihai Viteazul, în mãrime de 250 mm, confectionata din catifea albastru-violet şi marginita de un snur subtire din aur;
c) se încheie sub guler printr-o pafta metalicã aurie;
d) gulerul pelerinei este rasfrant, cu taietura dreapta, şi este confectionat din acelaşi postav cu pelerina. În colturile gulerului, urmând laturile lui, sunt cusute petlite în unghi, cu lungimea de 80 mm, din panglica clasei a III-a a ordinului;
e) este captusita de la guler în jos, pe ambele margini, cu o banda lata de 300 mm, confectionata din mãtase visinie.
(2) Caciula are urmãtoarele caracteristici:
a) este confectionata din blana alba de miel şi captusita cu mãtase alba şi este inalta de 350 mm. Caciula se poarta cu varful aplecat spre dreapta; acesta este prins cu o agrafa la 60 mm de partea de jos a caciulii;
b) agrafa se prezintã sub forma unui romb având fiecare diagonala de 50 mm şi este realizatã dintr-o impletitura de siret visiniu cu un siret auriu;
c) în partea din fata a caciulii este prinsã o cocarda tricolora cu diametrul de 45 mm.
(3) Cascheta pentru ofiţerii activi este specifica tinutei de serviciu sau de gala corespunzãtoare armei ori categoriei de forte armate din care ofiţerul face parte.
ART. 11
(1) Cutia care conţine decoratia este imbracata în piele mata albastru închis şi în interior este captusita cu plus alb.
(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema României, denumirea şi clasa Ordinului Mihai Viteazul.
ART. 12
(1) Bareta se poarta numai la uniforma militarã, pe pieptul stang al vestonului.
(2) La uniforma militarã se poarta alãturat baretele tuturor claselor, în ordinea descrescãtoare a acestora, prima fiind a clasei celei mai înalte.
(3) Ofiţerii în ţinuta civilã pot purta numai rozeta clasei celei mai înalte.
ART. 13
(1) Cu ocazia Zilei Naţionale a României, a Zilei Ordinului Mihai Viteazul şi a celorlalte sarbatori naţionale sau religioase se poarta Ordinul Mihai Viteazul în forma completa la uniforma de gala, cu pelerina şi coifura armei sau a categoriei de forte armate respective.
(2) În cazul participãrii ofiţerului la întruniri sau manifestãri militare ori culturale se pot purta însemnele Ordinului Mihai Viteazul în forma completa, la ţinuta de serviciu, cu pelerina şi coifura armei sau a categoriei de forte armate respective.
ART. 14
Ofiţerii poarta Ordinul Mihai Viteazul astfel:
a) clasa a III-a se poarta pe partea stanga a pieptului;
b) clasa a II-a se poarta la gat, cu panglica prinsã sub cravata, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stanga, sub nodul cravatei;
c) clasa I se poarta cu însemnul propriu-zis, identic ca la clasa a II-a, şi cu placa pe partea stanga a pieptului.
ART. 15
Unitãţile şi marile unitãţi militare pot fi decorate cu Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele. Însemnul decoratiei se ataşeazã drapelului de lupta al unitãţii astfel:
a) la un capãt al panglicii este atasat ordinul, iar la celãlalt este un canaf auriu; panglica este de lãţimea specifica clasei, lungã de 2.000 mm;
b) panglica indoita la jumãtate se prinde de hampa sub acvila;
c) placa clasei I se prinde de panza, în coltul superior al benzii albastre, la 100 mm de hampa şi de latura superioarã a panzei.
ART. 16
(1) Conferirea Ordinului Mihai Viteazul se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.
(2) Conferirea unei clase superioare a Ordinului Mihai Viteazul se face obligatoriu dupã decorarea cu o clasa inferioarã.
ART. 17
Decoratiile se conferã fãrã a se tine seama de timpul servit în armata.
ART. 18
(1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea persoanei respective din evidenta clasei inferioare.
(2) Însemnul clasei inferioare rãmâne în posesia celui decorat.
ART. 19
(1) Ordinul Mihai Viteazul este cea mai inalta decoratie ce recompenseazã rezultatele cu totul excepţionale obţinute pe timp de rãzboi, atât de cãtre ofiţerii romani sau ai unor armate aliate, cat şi de cãtre unitãţile militare romane sau strãine, care au participat direct la operaţiuni de lupta şi s-au distins în mod cu totul excepţional în timpul acestora.
(2) Prin rezultate cu totul excepţionale obţinute de ofiţeri, în sensul prezentului regulament, se înţelege:
a) fapte de bravura sau de eroism sãvârşite de cãtre ofiţerii comandanti de subunitati şi unitãţi aflate în lupta, fie prin pilda personalã de vitejie, fie prin acte de initiativa care au influentat semnificativ desfãşurarea acţiunilor de lupta;
b) fapte de comandament ale ofiţerilor din statele majore sau ale comandantilor unitãţilor şi marilor unitãţi aflate în lupta, care s-au distins prin initiativa, curaj şi hotãrâre sau dacã, prin actele lor de comandament de ordin tactic sau strategic, au influentat decisiv operaţiunile de lupta în ansamblu.
(3) Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi unitãţilor militare care au participat direct la operaţiunile militare şi care s-au distins în mod cu totul deosebit în timpul luptelor, obtinand victorii de ordin tactic sau strategic, ori au ameliorat substanţial situaţia militarã din zona în care acţioneazã.
ART. 20
Ordinul Mihai Viteazul se poate conferi pe timp de pace unor unitãţi militare sau ofiţerilor romani care participa la misiuni sub jurisdicţia unor organisme internaţionale la care statul roman este parte, numai în cazuri cu totul excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota de risc ridicat.
ART. 21
(1) Ofiţerii unitãţilor militare din trupele aliate României pot fi decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, astfel:
a) în cazul cooperãrii directe a trupelor romane alãturi de trupe aliate, propunerile de decorare ale ofiţerilor aliaţi vor fi fãcute de comandantul unitãţii româneşti cu care aceştia coopereazã, propunere însuşitã şi înaintatã Preşedintelui României de cãtre ministrul apãrãrii naţionale;
b) pentru ofiţerii aliaţi care nu au acţionat în cooperare directa cu trupe romane, propunerile de decorare se fac de cãtre şeful Marelui Cartier General, propuneri însuşite şi înaintate Preşedintelui României de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
(2) Unitãţile militare ale trupelor aliate României pot fi decorate cu Ordinul Mihai Viteazul pe baza propunerilor fãcute Preşedintelui României de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
ART. 22
În cazul unor acţiuni militare internaţionale desfãşurate sub jurisdicţia unor organisme internaţionale, la care participa şi unitãţi sau subunitati româneşti, se poate conferi Ordinul Mihai Viteazul unor ofiţeri sau unitãţi militare strãine care, prin acţiunile lor, au sprijinit trupele romane la îndeplinirea misiunilor sau au salvat vietile unor ofiţeri romani.
ART. 23
În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apãrãrii Naţionale va elabora, în aplicarea art. 19-22, reglementãri specifice, aprobate prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, în care se vor detalia condiţiile în care se conferã Ordinul Mihai Viteazul.

ANEXA 2

Modelul desenat
al Ordinului Mihai Viteazul
Clasa a III-a

NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 12 (a se vedea imaginea asociata).


Ordinul Mihai Viteazul
Clasa a II-a
NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 13 (a se vedea imaginea asociata).


Ordinul Mihai Viteazul
Clasa I
NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 14 (a se vedea imaginea asociata).


Ordinul Mihai Viteazul
Portul uniformei ordinului

NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 15 (a se vedea imaginea asociata).


Ofiţer activ
Cavaler al ordinului în ţinuta de serviciu

NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 15 (a se vedea imaginea asociata).


Ofiţer în rezerva
Cavaler al ordinului

NOTA CTCE P. Neamt
Imaginea se afla în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 528 din 23 iulie la pag. 15 (a se vedea imaginea asociata).
────────────────

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Lege, Parlamentul Romaniei, LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice