Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI din 15 decembrie 2011  pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul  la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURI din 15 decembrie 2011 pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2012

    ART. 1
    (1) Stagiarii care au susţinut examenul de acces la stagiul pentru profesia de expert contabil organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), au finalizat primul an şi au solicitat la înscriere efectuarea stagiului în paralel la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) vor urma etapele stabilite prin prezentele proceduri pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar.
    (2) Stagiarii aflaţi în situaţia prevãzutã la alin. (1) se pot înscrie la stagiul în activitatea de audit financiar organizat de CAFR direct în anul II şi vor efectua anii II şi III de stagiu la CAFR, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 2
    (1) În vederea înscrierii în anul II la stagiul în activitatea de audit financiar, stagiarii care au finalizat primul an la CECCAR vor depune în perioada în care vor avea loc înscrierile, la sediul CAFR, un dosar care va conţine urmãtoarele documente:
    - cerere-model (prevãzutã în anexa 1a, care face parte integrantã din prezentele proceduri);
    - adeverinţã eliberatã de CECCAR care va cuprinde datele de identificare a stagiarului, data la care a susţinut şi a absolvit examenul de admitere la stagiu, disciplinele la care a susţinut examenul de admitere la stagiu, perioada în care a efectuat primul an de stagiu, precum şi respectarea tuturor obligaţiilor faţã de CECCAR pentru primul an de stagiu;
    - copie legalizatã de pe diploma de licenţã (facultate cu profil economic sau o altã facultate, în condiţiile în care au absolvit un program de pregãtire suplimentarã cu profil economic);
    - copie de pe cartea de muncã şi adeverinţã, acolo unde este cazul, care sã ateste experienţa de 4 ani în domeniul financiar-contabil;
    - copie de pe actul de identitate;
    - copie a documentului de achitare a taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveşte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar;
    - copie a documentului de achitare a cotizaţiei fixe anuale pentru monitorizarea activitãţii de pregãtire practicã a membrilor stagiari pentru anul II de stagiu;
    - acceptul îndrumãtorului de stagiu (prevãzut în anexa 1 b, care face parte integrantã din prezentele proceduri).
    (2) Dosarele vor fi analizate de cãtre Departamentul de admitere, pregãtire continuã şi stagiari, care va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al CAFR.
    ART. 3
    Persoanele prevãzute la art. 2 care sunt licenţiate ale unei alte facultãţi şi au absolvit un program de pregãtire suplimentarã cu profil economic se vor putea înscrie în baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregãtire suplimentarã cu profil economic acceptate de cãtre CAFR.
    ART. 4
    La înscrierea în anul II de stagiu în activitatea de audit financiar, membrul stagiar va primi de la CAFR un caiet de practicã pentru consemnarea activitãţii cerute în stagiu.
    ART. 5
    Stagiarii în profesia de expert contabil care au finalizat primul an la CECCAR şi au solicitat efectuarea stagiului în activitatea de audit financiar în paralel la CAFR pot solicita înscrierea la CAFR, cu acceptul unui îndrumãtor, în termen de maximum 2 ani de la data susţinerii examenului de acces la stagiul organizat de CECCAR.

    ANEXA 1a
    la proceduri

                        - model -

                         CERERE
    de înscriere la stagiu pentru stagiarii care au finalizat
       anul I de stagiu la Corpul Experţilor Contabili şi
     Contabililor Autorizaţi din România şi au solicitat la
      înscriere sã efectueze stagiul în paralel la Camera
            Auditorilor Financiari din România

    Subsemnatul(a), ......................, nãscut(ã) la data de ................ în localitatea ................, cu domiciliul în localitatea ............., str. ................ nr. ..., bl. ......, sc. ......., et. ..., ap. ....... , judeţul/sectorul .............., legitimat(ã) cu B.I./C.I./paşaport seria ......... nr. ....., eliberat(ã) de ........ la data de ........., C.N.P. ...................., telefon: acasã .............., serviciu .............., mobil ..................., adresa de e-mail ............., funcţia/locul de muncã ...............,
    solicit înscrierea în anul II de stagiu în activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din România.

    Data
    ..................

    Semnãtura
    ..................

    ANEXA 1b
    la proceduri

                              ACCEPTUL
                       îndrumãtorului de stagiu

    Numele .........................................................
    Prenumele ......................................................
    Adresã .........................................................
    Telefon ........................................................
    Asociat la Societatea Comercialã ..............., nr. autorizaţie ................
    Numãr carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România .............
    Certific cã domnul/doamna ................. a început desfãşurarea activitãţii de stagiu sub îndrumarea mea la data de .............. .

    Stagiul se va efectua cu forme legale de încadrare/adeverinţã de stagiu, respectând prevederile Normelor privind perioada de pregãtire profesionalã practicã a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011.
    Totodatã, declar pe propria rãspundere cã am în derulare cel puţin un angajament de audit financiar.

    Data
    ..................

    Semnãtura şi ştampila
    ..................

                              ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


MACOVEI GHEORGHE
19 Ianuarie 2012
INITIATIVA DVS.ESTE BINEVENITA. CU TOATA STIMA
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice