Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016  privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare (Anexa 2)    Twitter Facebook

 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016 privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare (Anexa 2)

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 25 din 10 ianuarie 2017


──────────
    Aprobată prin Decizia nr. 859 din 19 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017.
──────────

    ART. 1


    
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Etapa 1 - Întocmirea documentelor │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Elaborarea │Referatul de necesitate se aprobă │La data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │referatului de │de către directorul unităţii │demarării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │necesitate şi a │penitenciare. │procedurii │publice în │ │ │publice │
    │ │notei privind │Se anexează o schiţă a planului │ │colaborare cu │ │ │ │
    │ │stabilirea preţului │locaţiei destinată înfiinţării şi │ │Compartimentul │ │ │ │
    │ │minim de pornire, │funcţionării unui punct comercial. │ │cazarmare │ │ │ │
    │ │inclusiv a pasului │Preţul de pornire se stabileşte │ │ │ │ │ │
    │ │de licitare │pornind de la nivelul tarifelor în │ │ │ │ │ │
    │ │ │lei/lună practicate de unitatea │ │ │ │ │ │
    │ │ │administrativ-teritorială în baza │ │ │ │ │ │
    │ │ │hotărârii consiliului local. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Pasul de licitare se stabileşte │ │ │ │ │ │
    │ │ │procentual sau în progresie │ │ │ │ │ │
    │ │ │aritmetică. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Compartimentul achiziţii publice în│ │ │ │ │ │
    │ │ │colaborare cu Compartimentul │ │ │ │ │ │
    │ │ │cazarmare elaborează nota privind │ │ │ │ │ │
    │ │ │stabilirea preţului minim de │ │ │ │ │ │
    │ │ │pornire, inclusiv pasul de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitare. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 2 - Elaborarea documentaţiei descriptive │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Elaborarea caietului │Acesta trebuie să conţină cel puţin│Până la data │Structura │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │de sarcini │informaţiile despre: suprafaţa de │demarării │logistică │economică şi │ │achiziţii │
    │ │ │închiriat, datele tehnice privind │procedurii │ │compartimentul│ │publice │
    │ │ │racordarea la utilităţile unităţii │ │ │de │ │ │
    │ │ │penitenciare, preţul de pornire, │ │ │specialitate │ │ │
    │ │ │valoarea pasului de licitare, │ │ │ │ │ │
    │ │ │conform datelor menţionate în anexa│ │ │ │ │ │
    │ │ │nr. 1 la procedură. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Elaborarea clauzelor │Se ataşează modelul de contract, │Până la data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │contractuale │conform anexei nr. 2 la procedură. │demarării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │ │ │procedurii │publice în │Director │ │publice │
    │ │ │ │ │colaborare cu │economic │ │ │
    │ │ │ │ │consilierul │Consilier │ │ │
    │ │ │ │ │juridic │juridic │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 3.│Stabilirea │Documentele menţionate în │Până la data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │condiţiilor de │documentaţia descriptivă │demarării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │calificare a │ │procedurii │publice │ │ │publice │
    │ │operatorilor │ │ │Compartimentul │ │ │ │
    │ │economici │ │ │de specialitate │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 4.│Completarea │Completarea documentaţiei │Până la data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │documentaţiei │descriptive trebuie să conţină cel │demarării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │descriptive │puţin informaţiile despre: datele │procedurii │publice │ │ │publice │
    │ │(anexa nr. 3 la │de identificare ale unităţii, │ │ │ │ │ │
    │ │procedură) │documentele de calificare │ │ │ │ │ │
    │ │ │solicitate, garanţia de participare│ │ │ │ │ │
    │ │ │şi de bună execuţie. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 5.│Stabilirea │Documentaţia descriptivă cuprinde │Până la data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │formularelor şi │formularele pentru participarea la │demarării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │modelelor care se vor│procedură. │procedurii │publice │ │ │publice │
    │ │ataşa documentaţiei │ │ │ │ │ │ │
    │ │descriptive │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 3 - Transmiterea spre publicare a anunţului │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1 │Redactarea şi │Anunţul de închiriere trebuie să │În termen de 5 │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │aprobarea anunţului │conţină cel puţin informaţiile │zile de la data│achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │de închiriere │despre datele de identificare ale │aprobării │publice │ │ │publice │
    │ │ │unităţii: suprafaţa spaţiului de │documentaţiei │ │ │ │ │
    │ │ │închiriat, valoarea minimă a │descriptive │ │ │ │ │
    │ │ │salturilor de licitare, garanţia de│ │ │ │ │ │
    │ │ │participare, data şi ora de │ │ │ │ │ │
    │ │ │desfăşurare a procedurii. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Data desfăşurării licitaţiei va fi │ │ │ │ │ │
    │ │ │cel mult la 30 de zile de la data │ │ │ │ │ │
    │ │ │publicării anunţului. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Publicarea anunţului │Anunţul de închiriere se va publica│După aprobarea │Publicarea este │ │ │Compartimentul│
    │ │de închiriere │într-un cotidian central şi un ziar│anunţului de │responsabi- │ │ │achiziţii │
    │ │ │local, va fi postat pe pagina de │închiriere │litatea │ │ │publice │
    │ │ │internet a unităţii şi afişat la │ │Compartimentului│ │ │ │
    │ │ │sediul unităţii administrativ- │ │achiziţii │ │ │ │
    │ │ │teritoriale (consiliul local) şi la│ │publice şi a │ │ │ │
    │ │ │sediul unităţii organizatoare. │ │Compartimentului│ │ │ │
    │ │ │ │ │informatic al │ │ │ │
    │ │ │ │ │unităţii │ │ │ │
    │ │ │ │ │penitenciare. │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 4 - Numirea comisiei de evaluare │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Emiterea deciziei de │Comisia de evaluare va fi formată │Cu cel puţin 5 │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │numire a comisiei de │din preşedinte, minimum 2 membri │zile înainte de│achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │licitaţie privind │titulari şi 2 membri de rezervă. │data şedinţei │publice │Consilier │ │publice │
    │ │închirierea spaţiului│Membrii comisiei de evaluare sunt │de licitaţie │ │juridic │ │ │
    │ │ │nominalizaţi, de regulă, din cadrul│ │ │ │ │ │
    │ │ │structurilor economice, juridice │ │ │ │ │ │
    │ │ │şi tehnice. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Modul de lucru al │Preşedintele comisiei de evaluare │Până la data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │comisiei de evaluare │a ofertelor stabileşte modul de │deschiderii │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │ │lucru, de comun acord cu membrii │ofertelor │publice │ │ │publice │
    │ │ │acesteia. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 5 - Perioada de aşteptare │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Înregistrarea │Înregistrarea solicitărilor/ │În momentul │Secretariatul │Compartimentul│Structura │Compartimentul│
    │ │adreselor privind │adreselor se face la secretariatul │primirii │unităţii │achiziţii │economică │achiziţii │
    │ │solicitări de │unităţii organizatoare şi acestea │solicitării │ │publice │ │publice │
    │ │clarificări şi/sau │vor fi anexe la dosarul achiziţiei │ │ │ │ │ │
    │ │vizitarea spaţiilor │publice. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Transmiterea │Unitatea organizatoare are │Înainte de │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │adreselor privind │obligaţia de a răspunde în mod │data-limită de │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │răspunsurile la │clar, complet şi fără ambiguităţi. │depunere a │publice │ │ │publice │
    │ │solicitările de │Răspunsul la clarificări se │ofertelor │ │ │ │ │
    │ │clarificări şi/sau │transmite, înainte de data-limită │ │ │ │ │ │
    │ │posibilitatea │de depunere a documentelor de │ │ │ │ │ │
    │ │vizitării spaţiilor │calificare solicitate, către toţi │ │ │ │ │ │
    │ │către toţi operatorii│operatorii economici care au │ │ │ │ │ │
    │ │economici care au │obţinut documentaţia descriptivă. │ │ │ │ │ │
    │ │obţinut documentaţia │Vizitarea spaţiilor ce urmează a fi│ │ │ │ │ │
    │ │descriptivă │închiriate de către operatorii │ │ │ │ │ │
    │ │ │economici interesaţi │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 6 - Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei descriptive şi primirea documentelor │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Unitatea │La solicitarea operatorilor │La solicitarea │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │organizatoare are │economici, unitatea are obligaţia │operatorilor │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │obligaţia de a pune │de a pune la dispoziţia acestora │economici │publice │ │ │publice │
    │ │la dispoziţia │documentaţia descriptivă. │ │ │ │ │ │
    │ │operatorului economic│ │ │ │ │ │ │
    │ │documentaţia │ │ │ │ │ │ │
    │ │descriptivă cât mai │ │ │ │ │ │ │
    │ │repede posibil │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Orice comunicare, │Orice document scris trebuie │În momentul │Secretariatul │Compartimentul│Director │Compartimentul│
    │ │solicitare, │înregistrat în momentul │transmiterii/ │unităţii │achiziţii │ │achiziţii │
    │ │informare, notificare│transmiterii şi în momentul │primirii │penitenciare │publice │ │publice │
    │ │şi altele asemenea │primirii acestuia. │ │ │ │ │ │
    │ │trebuie să se │Documentele scrise pot fi transmise│ │ │ │ │ │
    │ │transmită în scris. │prin e-mail, poştă sau fax. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 3.│Primirea documentelor│Documentele se depun la sediul │În momentul │Secretariatul │Compartimentul│Director │Compartimentul│
    │ │ │unităţii organizatoare. │sosirii │unităţii │achiziţii │ │achiziţii │
    │ │ │Acestea se înregistrează, imediat, │ │penitenciare │publice │ │publice │
    │ │ │la secretariatul unităţii, │ │ │ │ │ │
    │ │ │consemnându-se ora, data sosirii şi│ │ │ │ │ │
    │ │ │modalitatea de depunere (curierat, │ │ │ │ │ │
    │ │ │persoana care le-a depus, după │ │ │ │ │ │
    │ │ │caz). În cazul în care acestea nu │ │ │ │ │ │
    │ │ │se depun de reprezentantul legal │ │ │ │ │ │
    │ │ │al operatorului economic, atunci │ │ │ │ │ │
    │ │ │documentele se depun cu │ │ │ │ │ │
    │ │ │împuternicire (delegaţie). │ │ │ │ │ │
    │ │ │Întocmirea listei cu ofertanţi, │ │ │ │ │ │
    │ │ │înregistrarea datei şi a orei când │ │ │ │ │ │
    │ │ │au fost depuse acestea │ │ │ │ │ │
    │ │ │Nu se admit oferte transmise prin │ │ │ │ │ │
    │ │ │e-mail sau fax. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 7 - Desfăşurarea şedinţei de licitaţie │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Completarea de către │Se completează declaraţia de │Înainte de │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │fiecare membru al │confidenţialitate şi imparţialitate│începerea │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │comisiei de licitaţie│de către membrii comisiei │şedinţei de │ │ │comisiei de│publice │
    │ │a declaraţiilor │referitoare la: │licitaţie │ │ │licitaţie │ │
    │ │privind confidenţia- │- inexistenţa relaţiilor de rudenie│ │ │ │ │ │
    │ │litatea şi conflictul│sau de afinitate până la gradul al │ │ │ │ │ │
    │ │de interese, înainte │IV-lea faţă de reprezentanţii │ │ │ │ │ │
    │ │de deschiderea │operatorilor economici participanţi│ │ │ │ │ │
    │ │documentelor de │la procedură; │ │ │ │ │ │
    │ │calificare depuse de │- păstrarea confidenţialităţii │ │ │ │ │ │
    │ │operatori │asupra conţinutului ofertelor, │ │ │ │ │ │
    │ │ │precum şi asupra oricăror altor │ │ │ │ │ │
    │ │ │informaţii prezentate de către │ │ │ │ │ │
    │ │ │ofertanţi. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │1.1.│În cazul apariţiei │Directorul unităţii organizatoare, │În momentul │Structura │ │Director │Compartimentul│
    │ │conflictului de │care a numit comisia de licitaţie, │apariţiei │economică │ │ │achiziţii │
    │ │interese, se ia │va dispune modificarea componenţei │conflictului │ │ │ │publice │
    │ │decizia modificării │acestei comisii. │de interese │ │ │ │ │
    │ │comisiei de licitaţie│ │ │ │ │ │ │
    │ │şi se modifică │ │ │ │ │ │ │
    │ │decizia de numire a │ │ │ │ │ │ │
    │ │comisiei. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Plicurile cu │Documentele se deschid de către │Şedinţa │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │documentele │comisia de licitaţie. │licitaţiei cu │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │ofertanţilor se │ │strigare │ │ │comisiei de│publice │
    │ │deschid la data, ora │ │ │ │ │licitaţie │ │
    │ │şi locul precizate │ │ │ │ │ │ │
    │ │în documentaţia │ │ │ │ │ │ │
    │ │descriptivă │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │2.1.│Participarea │1. Prezenţa acestora se consemnează│Şedinţa │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │ofertanţilor şi │în procesul-verbal al şedinţei. La │licitaţiei │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │numărul acestora │procedură pot participa un număr │publice cu │ │ │comisiei de│publice │
    │ │ │nelimitat de participanţi, dar nu │strigare │ │ │licitaţie │ │
    │ │ │mai puţin de 2. În caz contrar, │ │ │ │ │ │
    │ │ │procedura se reia în termen de 10 │ │ │ │ │ │
    │ │ │zile lucrătoare. │ │ │ │ │ │
    │ │ │2. Dacă şi după a doua şedinţă │ │ │ │ │ │
    │ │ │organizată conform prevederilor de │ │ │ │ │ │
    │ │ │mai sus nu se prezintă decât un │ │ │ │ │ │
    │ │ │singur operator economic, atunci │ │ │ │ │ │
    │ │ │comisia de evaluare îi atribuie │ │ │ │ │ │
    │ │ │acestuia contractul, la preţul de │ │ │ │ │ │
    │ │ │adjudecare format din preţul de │ │ │ │ │ │
    │ │ │pornire la care se adaugă cel │ │ │ │ │ │
    │ │ │puţin un pas de licitare, preţ care│ │ │ │ │ │
    │ │ │nu va fi mai mic decât nivelul │ │ │ │ │ │
    │ │ │tarifelor de închiriere în │ │ │ │ │ │
    │ │ │lei/mp/lună, practicate de unitatea│ │ │ │ │ │
    │ │ │administrativ-teritorială în baza │ │ │ │ │ │
    │ │ │hotărârii consiliului local. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │2.2.│În cadrul şedinţei │Se verifică dacă acestea sunt │Şedinţa de │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │de licitaţie cu │conform specificaţilor prevăzute │licitaţie cu │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │strigare a ofertelor,│în documentaţia descriptivă. │strigare │ │ │comisiei de│publice │
    │ │comisia de licitaţie │ │ │ │ │licitaţie │ │
    │ │verifică modul de │ │ │ │ │ │ │
    │ │respectare a │ │ │ │ │ │ │
    │ │regulilor formale de │ │ │ │ │ │ │
    │ │depunere şi │ │ │ │ │ │ │
    │ │prezentare a │ │ │ │ │ │ │
    │ │documentelor. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 3.│Plicurile vor fi │Acesta are obligaţia de a anunţa │Şedinţa │Preşedintele │Preşedintele │ │Compartimentul│
    │ │deschise de către │următoarele informaţii: denumirea │licitaţiei │comisiei de │şi comisia de │ │achiziţii │
    │ │preşedintele comisiei│(numele) ofertanţilor; modificările│publice cu │licitaţie │licitaţie │ │publice │
    │ │de licitaţie. │şi retragerile de oferte; existenţa│strigare │ │ │ │ │
    │ │ │garanţiilor de participare; │ │ │ │ │ │
    │ │ │documentele de calificare │ │ │ │ │ │
    │ │ │solicitate, inclusiv preţul de │ │ │ │ │ │
    │ │ │pornire; saltul/pasul de licitare; │ │ │ │ │ │
    │ │ │orice alte detalii şi precizări pe │ │ │ │ │ │
    │ │ │care comisia de licitaţie le │ │ │ │ │ │
    │ │ │consideră necesare. │ │ │ │ │ │
    │ │ │În cazul în care oferta este │ │ │ │ │ │
    │ │ │retrasă după deschiderea plicurilor│ │ │ │ │ │
    │ │ │şi înainte de adjudecarea │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitaţiei, operatorul economic │ │ │ │ │ │
    │ │ │pierde dreptul de recuperare a │ │ │ │ │ │
    │ │ │sumei depuse ca garanţie de │ │ │ │ │ │
    │ │ │participare. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │3.1.│Nicio ofertă nu poate│Excepţia de la această regulă o │Şedinţa │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │fi respinsă în cadrul│fac ofertele întârziate şi ale │licitaţiei │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │şedinţei de licitaţie│celor care nu fac dovada │publice cu │ │ │comisiei de│publice │
    │ │cu strigare. │constituirii garanţiei pentru │strigare │ │ │licitaţie │ │
    │ │ │participare. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 4.│Examinarea şi │Comisia de licitaţie are obligaţia │Şedinţa │Membrii comisiei│ │ │Compartimentul│
    │ │evaluarea │de a desfăşura activităţile de │licitaţiei │de licitaţie │ │ │achiziţii │
    │ │documentelor │examinare şi evaluare numai la │publice cu │ │ │ │publice │
    │ │ │sediul autorităţii contractante. │strigare │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 5.│Verificarea │Verificarea de către comisia de │Şedinţa │Membrii comisiei│ │ │Compartimentul│
    │ │documentelor │licitaţie a condiţiilor menţionate │licitaţiei │de licitaţie │ │ │achiziţii │
    │ │ │în documentaţia descriptivă, │publice cu │ │ │ │publice │
    │ │ │inclusiv a eligibilităţii │strigare │ │ │ │ │
    │ │ │participanţilor la licitaţie, │ │ │ │ │ │
    │ │ │conform anexei nr. 3.6 la │ │ │ │ │ │
    │ │ │documentaţia descriptivă. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │5.1.│Orice decizie a │Membrii comisiei de licitaţie care │Imediat după │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │comisiei de licitaţie│nu sunt de acord cu decizia │încheierea │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │trebuie să │adoptată au obligaţia de a-şi │şedinţei │ │ │comisiei de│publice │
    │ │întrunească votul a │prezenta punctul de vedere în │licitaţiei │ │ │licitaţie │ │
    │ │cel puţin 2/3 dintre │scris, elaborând în acest sens o │publice cu │ │ │ │ │
    │ │membrii săi. │notă individuală care se ataşează │strigare │ │ │ │ │
    │ │ │la procesul-verbal al şedinţei. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 6.│Desfăşurarea │Operatorilor economici li se │Şedinţa │ │ │ │ │
    │ │licitaţiei cu │înmânează taloane cu numere de │licitaţiei │ │ │ │ │
    │ │strigare │ordine. │publice cu │ │ │ │ │
    │ │ │În cursul şedinţei de licitaţie, │strigare │ │ │ │ │
    │ │ │operatorii economici confirmă şi │ │ │ │ │ │
    │ │ │acceptă, prin ridicarea talonului │ │ │ │ │ │
    │ │ │de participare, valoarea anunţată │ │ │ │ │ │
    │ │ │de preşedintele comisiei de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitaţie. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Licitaţia se desfăşoară prin │ │ │ │ │ │
    │ │ │strigare pentru fiecare pas de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitare. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Preşedintele comisiei declară │ │ │ │ │ │
    │ │ │începerea supralicitării şi │ │ │ │ │ │
    │ │ │solicită oferte cel puţin egale cu │ │ │ │ │ │
    │ │ │preţul de pornire. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Odată ce unul dintre ofertanţi a │ │ │ │ │ │
    │ │ │oferit o sumă, niciun alt ofertant │ │ │ │ │ │
    │ │ │nu va putea oferi aceeaşi sumă, ci │ │ │ │ │ │
    │ │ │doar o sumă mai mare, cu │ │ │ │ │ │
    │ │ │respectarea pasului de licitare. │ │ │ │ │ │
    │ │ │După anunţarea fiecărei oferte, │ │ │ │ │ │
    │ │ │preşedintele comisiei strigă de 3 │ │ │ │ │ │
    │ │ │ori oferta făcută. Dacă la a III-a │ │ │ │ │ │
    │ │ │strigare nu este anunţată o ofertă │ │ │ │ │ │
    │ │ │mai mare, este declarat câştigător │ │ │ │ │ │
    │ │ │cel care a făcut ultima ofertă. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Ofertele care nu respectă pasul de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitare precizat (..... lei) sau │ │ │ │ │ │
    │ │ │multiplu al acestuia nu sunt │ │ │ │ │ │
    │ │ │acceptate în cadrul procedurii de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitaţie. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 7.│Stabilirea │Comisia de evaluare are obligaţia │Şedinţa │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │operatorului │de a stabili operatorul câştigător,│licitaţiei │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │câştigător │pe baza aplicării criteriului │publice cu │ │ │comisiei de│publice │
    │ │ │stabilit în documentaţia │strigare │ │ │licitaţie │ │
    │ │ │descriptivă. După anunţarea verbală│ │ │ │ │ │
    │ │ │a câştigătorului de către │ │ │ │ │ │
    │ │ │preşedintele comisiei de licitaţie,│ │ │ │ │ │
    │ │ │licitaţia se declară închisă. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 8.│Comisia de licitaţie │Procesul-verbal al licitaţiei │Şedinţa │Membrii comisiei│ │Preşedin- │Compartimentul│
    │ │va întocmi un │trebuie să includă informaţiile │licitaţiei cu │de licitaţie │ │tele │achiziţii │
    │ │proces-verbal al │anunţate de către preşedintele │strigare │ │ │comisiei de│publice │
    │ │licitaţiei. │comisiei. Preţul adjudecat se va │ │ │ │licitaţie │ │
    │ │ │specifica în cifre şi în litere. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │8.1.│Semnarea procesului- │Procesul-verbal va fi semnat de │Şedinţa │Membrii comisiei│Preşedintele │Director │Compartimentul│
    │ │verbal al licitaţiei │către membrii comisiei de licitaţie│licitaţiei cu │de licitaţie │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │ │şi de către reprezentanţii │strigare │ │licitaţie │ │publice │
    │ │ │operatorilor economici care sunt │ │ │ │ │ │
    │ │ │prezenţi la licitaţie. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Se înmânează o copie a procesului- │ │ │ │ │ │
    │ │ │verbal al şedinţei de licitaţie cu │ │ │ │ │ │
    │ │ │strigare fiecărui participant la │ │ │ │ │ │
    │ │ │şedinţă. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 9.│Contestaţii - │În termen de 3 zile de la data │În termen de │Membrii comisiei│Preşedintele │ │Compartimentul│
    │ │depunere şi │comunicării procesului-verbal, │3 zile │ │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │soluţionare │participanţii la licitaţie pot │ │ │licitaţie │ │publice │
    │ │ │formula contestaţii referitoare la │ │ │ │ │ │
    │ │ │organizarea şi desfăşurarea │ │ │ │ │ │
    │ │ │procedurii. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Directorul unităţii poate stabili │ │ │ │ │ │
    │ │ │soluţionarea contestaţiei de către │ │ │ │ │ │
    │ │ │aceeaşi comisie de licitaţie sau de│ │ │ │ │ │
    │ │ │o altă comisie, care va analiza şi │ │ │ │ │ │
    │ │ │soluţiona eventualele contestaţii │ │ │ │ │ │
    │ │ │în termen de două zile lucrătoare │ │ │ │ │ │
    │ │ │de la înregistrarea acestora la │ │ │ │ │ │
    │ │ │sediul autorităţii organizatoare. │ │ │ │ │ │
    │ │ │După soluţionare acestora se │ │ │ │ │ │
    │ │ │comunică în scris fiecărui operator│ │ │ │ │ │
    │ │ │economic rezultatul contestaţiei. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │9.1.│Elaborarea │Procesul-verbal trebuie să includă │În termen de │Membrii comisiei│Preşedintele │Director │Compartimentul│
    │ │procesului-verbal │informaţiile privind contestaţiile │două zile │de licitaţie │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │final al procedurii, │depuse şi modul de soluţionare a │ │ │licitaţie │ │publice │
    │ │după caz │acestora. │ │ │ │ │ │
    │ │ │În situaţia în care nu au existat │ │ │ │ │ │
    │ │ │contestaţii, la expirarea │ │ │ │ │ │
    │ │ │termenului de depunere a acestora, │ │ │ │ │ │
    │ │ │procesul-verbal al comisiei de │ │ │ │ │ │
    │ │ │licitaţie devine proces-verbal │ │ │ │ │ │
    │ │ │final al procedurii │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │9.2.│Anularea procedurii, │Procedura se anulează atunci când: │Cât mai curând │Membrii comisiei│Preşedintele │Director │Compartimentul│
    │ │dacă dacă este cazul │- niciun operator economic nu │posibil │de evaluare │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │ │îndeplineşte condiţiile de │ │ │licitaţie │ │publice │
    │ │ │calificare; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- la prima licitaţie se prezintă un│ │ │ │ │ │
    │ │ │singur operator economic; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- operatorul economic declarat │ │ │ │ │ │
    │ │ │câştigător refuză încheierea │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului de locaţiune, i se │ │ │ │ │ │
    │ │ │reţine valoarea garanţiei de │ │ │ │ │ │
    │ │ │participare depusă şi acesta nu va │ │ │ │ │ │
    │ │ │mai participa pe o perioadă pe 1 an│ │ │ │ │ │
    │ │ │la procedurile din sistemul │ │ │ │ │ │
    │ │ │penitenciar; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- abateri grave de la prevederile │ │ │ │ │ │
    │ │ │legislative afectează procedura sau│ │ │ │ │ │
    │ │ │este imposibilă încheierea │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului etc. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 8 - Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de licitaţie │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Informarea │Unitatea organizatoare are │Cât mai curând │Compartimentul │Preşedintele │Director │Compartimentul│
    │ │operatorilor │obligaţia de a informa │posibil │achiziţii │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │economici │participanţii despre deciziile │ │publice │licitaţie │ │publice │
    │ │ │referitoare la participarea │ │ │ │ │ │
    │ │ │acestora la licitaţia cu strigare │ │ │ │ │ │
    │ │ │sau, dacă este cazul, despre │ │ │ │ │ │
    │ │ │anularea procedurii şi eventuala │ │ │ │ │ │
    │ │ │iniţiere ulterioară a unei noi │ │ │ │ │ │
    │ │ │proceduri. │ │ │ │ │ │
    │ │ │În comunicarea către operatorul │ │ │ │ │ │
    │ │ │economic declarat câştigător se │ │ │ │ │ │
    │ │ │specifică locul şi data la care │ │ │ │ │ │
    │ │ │este invitat acesta pentru │ │ │ │ │ │
    │ │ │încheierea contractului. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Dacă acesta refuză încheierea │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului, operatorului economic│ │ │ │ │ │
    │ │ │i se reţine garanţia de participare│ │ │ │ │ │
    │ │ │şi nu va mai participa la proceduri│ │ │ │ │ │
    │ │ │în sistemul penitenciar pe o │ │ │ │ │ │
    │ │ │perioadă de un an. │ │ │ │ │ │
    │ │ │În această situaţie, unitatea va │ │ │ │ │ │
    │ │ │invita operatorul economic clasat │ │ │ │ │ │
    │ │ │pe locul 2 pentru încheierea │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului. │ │ │ │ │ │
    │ │ │Dacă şi acesta refuză, i se reţine │ │ │ │ │ │
    │ │ │garanţia de participare şi nu va │ │ │ │ │ │
    │ │ │mai participa la proceduri în │ │ │ │ │ │
    │ │ │sistemul penitenciar pe o perioadă │ │ │ │ │ │
    │ │ │de un an. │ │ │ │ │ │
    │ │ │În aceste condiţii se organizează │ │ │ │ │ │
    │ │ │o nouă procedură de licitaţie. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │1.1.│Comunicarea şi │Comunicarea rezultatului licitaţiei│Maximum 3 zile │Compartimentul │Preşedintele │Director │Compartimentul│
    │ │transmiterea │se realizează în scris, prin email,│ │achiziţii │comisiei de │ │achiziţii │
    │ │rezultatului │poştă, fax. │ │publice │licitaţie. │ │publice │
    │ │licitaţiei │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 9 - Semnarea contractului │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Finalizarea │Procedura se finalizează prin │La data │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │atribuirii │semnarea contractului de locaţiune.│semnării │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │contractului de │Contractul va cuprinde clauze │contractului │publice │Consilier │ │ │
    │ │locaţiune │privind data şi modul de plată a │ │ │juridic │ │ │
    │ │ │chiriei, a utilităţilor, │ │ │Viză Control │ │ │
    │ │ │utilizarea, întreţinerea şi │ │ │financiar │ │ │
    │ │ │restituirea bunului închiriat, │ │ │preventiv │ │ │
    │ │ │respectarea regulilor de protecţie │ │ │propriu (CFPP)│ │ │
    │ │ │militară, păstrarea secretului, │ │ │ │ │ │
    │ │ │accesul şi ordinea interioară, a │ │ │ │ │ │
    │ │ │normelor de prevenire şi stingere a│ │ │ │ │ │
    │ │ │incendiilor, de protecţie a muncii │ │ │ │ │ │
    │ │ │şi a mediului, în ceea ce priveşte │ │ │ │ │ │
    │ │ │penalităţile de întârziere, şi │ │ │ │ │ │
    │ │ │faptul că spaţiul nu poate fi │ │ │ │ │ │
    │ │ │înstrăinat, subînchiriat sau dat în│ │ │ │ │ │
    │ │ │folosinţă altor persoane, obligaţia│ │ │ │ │ │
    │ │ │încadrării în media preţurilor │ │ │ │ │ │
    │ │ │practicate pe piaţa locală, precum │ │ │ │ │ │
    │ │ │şi condiţiile în care contractul │ │ │ │ │ │
    │ │ │poate fi reziliat şi durata │ │ │ │ │ │
    │ │ │acestuia. │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 2.│Încheierea │Contractul de locaţiune se încheie │5 zile de la │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │contractului de │în formă scrisă, în două exemplare,│comunicarea │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │locaţiune │şi se semnează de către directorul │rezultatului │publice │Consilier │ │publice │
    │ │ │unităţii şi operatorul economic │procedurii │Consilier │juridic │ │Structura │
    │ │ │câştigător, fiind avizat de │ │juridic │ │ │economică │
    │ │ │directorul economic, consilierul │ │ │ │ │ │
    │ │ │juridic, (vizat de CFPP). │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 3.│Cuprinsul │Fac parte din contractul de │ │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │contractului de │locaţiune: │ │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │locaţiune │a) caietul de sarcini; │ │publice │Consilier │ │publice │
    │ │ │b) documentaţia descriptivă; │ │ │juridic │ │ │
    │ │ │c) procesul-verbal de predare- │ │ │ │ │ │
    │ │ │primire; │ │ │ │ │ │
    │ │ │d) anexa nr. 1 la Decizie - Modul │ │ │ │ │ │
    │ │ │de calcul şi de respectare a mediei│ │ │ │ │ │
    │ │ │preţurilor practicate în cadrul │ │ │ │ │ │
    │ │ │punctelor comerciale din incinta │ │ │ │ │ │
    │ │ │unităţii penitenciare, verificate │ │ │ │ │ │
    │ │ │semestrial sau de câte ori există │ │ │ │ │ │
    │ │ │o sesizare. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 10 - Definitivarea dosarului procedurii de licitaţie şi arhivarea documentelor │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Definitivarea │Dosarul cuprinde toate activităţile│După │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │dosarului licitaţiei │desfăşurate în cadrul procedurii de│finalizarea │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │publice │licitaţie, respectiv toate │licitaţiei │publice │ │ │publice │
    │ │ │documentele necesare pentru │ │ │ │ │ │
    │ │ │derularea procedurii. │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┤
    │Etapa 11 - Constituirea garanţiei de bună execuţie │
    ├────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
    │Nr. │ Descrierea │ │ Interval │ │ │ │ │
    │crt.│ activităţilor │ Acţiuni desfăşurate │ de timp │ Elaborează │ Verifică │ Aprobă │ Arhivează │
    ├────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
    │ 1.│Constituirea │1. Se solicită constituirea │Odată cu │Compartimentul │Structura │Director │Compartimentul│
    │ │garanţiei de bună │garanţiei de bună execuţie, care │încheierea │achiziţii │economică │ │achiziţii │
    │ │execuţie │poate fi sub mai multe forme: │contractului │publice │ │ │publice │
    │ │ │- scrisoare de garanţie bancară; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- depunerea în contul locatorului; │ │ │ │ │ │
    │ │ │sau │ │ │ │ │ │
    │ │ │- depunerea de numerar la casieria │ │ │ │ │ │
    │ │ │unităţii; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- alte instrumente de garantare │ │ │ │ │ │
    │ │ │conform legii. │ │ │ │ │ │
    │ │ │2. Garanţia de bună execuţie poate │ │ │ │ │ │
    │ │ │fi reţinută în următoarele │ │ │ │ │ │
    │ │ │situaţii: │ │ │ │ │ │
    │ │ │- locatarul nu îşi îndeplineşte în │ │ │ │ │ │
    │ │ │tot sau în parte obligaţiile │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractuale sau le îndeplineşte în│ │ │ │ │ │
    │ │ │mod necorespunzător; │ │ │ │ │ │
    │ │ │- locatarul solicită rezilierea │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului sau reducerea │ │ │ │ │ │
    │ │ │perioadei de valabilitate a │ │ │ │ │ │
    │ │ │contractului, înainte de expirarea │ │ │ │ │ │
    │ │ │duratei pentru care a fost încheiat│ │ │ │ │ │
    │ │ │acesta. │ │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘
    ART. 2
    Dispoziţii finale
    (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din Procedura privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) La demararea procedurii, unitatea penitenciară va solicita consiliului local comunicarea tarifului de închiriere a spaţiilor de pe raza de acţiune a acesteia, în .... lei/mp/lună. În cazul în care tariful nu este actualizat, acesta va fi actualizat în conformitate cu indicele preţului de consum ("IPS") pentru servicii publicat pe pagina Institutului Naţional de Statistică.
    (3) În cazul în care tariful de închiriere a spaţiilor nu este stabilit de către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea penitenciară, atunci aceasta, la început de an, va solicita în scris consiliului local/judeţean comunicarea cuantumului lunar de închiriere. Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale şi judeţene au atribuţii referitoare la stabilirea tarifelor de închiriere bunuri proprietate publică.
    (4) Documentaţia descriptivă, caietul de sarcini şi contractul de locaţiune se adaptează condiţiilor unităţii organizatoare, existând posibilitatea particularizării clauzelor contractuale de către unitate.

    ANEXA NR. 1

     CAIET DE SARCINI
    1. Oportunitatea
     Înfiinţarea punctului comercial în incinta sistemului administraţiei penitenciare urmăreşte crearea unor condiţii care să asigure deţinuţilor accesul la o gamă diversificată de bunuri şi produse la care aceştia au dreptul, conform legislaţiei în vigoare; punctul comercial deserveşte şi personalul unităţilor penitenciare.
     Obiectivele înfiinţării punctului comercial sunt:
    - realizarea unui sistem de aprovizionare accesibil şi avantajos, capabil să pună la dispoziţia deţinuţilor, pe bază de cerere sau în mod direct, articole de îmbrăcăminte, alimente, articole sanitare de uz personal, bunuri de larg consum de primă necesitate permise în incinta unităţii penitenciare;
    – crearea posibilităţii deţinuţilor fără familie sau nevizitaţi să îşi procure bunurile de care au nevoie pe timpul detenţiei;
    – apropierea de standardele Uniunii Europene.


    2. Descrierea spaţiului
     Spaţiul cu destinaţia de punct comercial pentru vânzarea de produse alimentare şi nealimentare către deţinuţi şi personalul unităţii penitenciare ................ are o suprafaţă totală de ...... mp şi este structurat astfel:
    - 1 încăpere cu suprafaţa de .... mp (cu destinaţie de spaţiu desfacere bunuri şi produse);
    – 1 încăpere cu suprafaţa de ...... mp (cu destinaţie de spaţiu depozitare);
    – 1 grup sanitar cu suprafaţa de ..... mp (dotat cu chiuvetă şi vas WC);
    – 1 vestiar cu suprafaţa de ..... mp, dotat cu cuier pentru haine.

     Punctul comercial în cauză este racordat la utilităţi astfel:
    - alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic naţional;
    – alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă a unităţii;
    – sistem de canalizare;
    – încălzirea este asigurată de centrala termică a unităţii.


    3. Obligaţiile operatorului economic
     Operatorul economic declarat câştigător trebuie să deţină toate avizele şi/sau autorizaţiile necesare derulării acestei activităţi, unitatea penitenciară nerăspunzând în faţa instituţiilor cu atribuţii de control despre activitatea desfăşurată sau de natura mărfurilor depozitate în spaţiile închiriate.
     Orice întârziere în începerea derulării contractului de închiriere datorată culpei operatorului economic va fi amendată prin plata chiriei corespunzătoare perioadei de întârziere.
     În situaţia în care, din vina operatorului economic, întârzierea dării în folosinţă a spaţiului depăşeşte 7 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, acesta va putea fi reziliat unilateral de către unitatea penitenciară, fără necesitatea unei notificării prealabile, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei pentru întreaga perioadă scursă de la data semnării contractului.
     Depozitarea bunurilor şi a produselor aprovizionate trebuie să se efectueze în condiţii igienico-sanitare care să asigure menţinerea caracteristicilor de calitate specifice.
     Operatorul economic se obligă:
    a) să nu subînchirieze spaţiul care face obiectul contractului de închiriere;
    b) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun locatar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
    c) să efectueze plata impozitului pe clădiri aferent folosirii spaţiului închiriat în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să suporte, pe toată durata închirierii, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv cheltuielile cu energia electrică, termică şi de apă, stabilite de unitatea penitenciară, aferentă spaţiului închiriat;
    e) să execute la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în bune condiţii;
    f) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract; plata contravalorii chiriei şi a cheltuielilor cu energie electrică, termică şi apă se face până la ..... ale lunii în curs;
    g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;
    h) să permită autorităţii contractante să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia;
    i) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al autorităţii contractante şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;
    j) să restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în bune condiţii, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;
    k) să utileze şi să doteze spaţiul comercial cu mobilierul, echipamentele şi instalaţiile necesare desfăşurării şi asigurării condiţiilor optime de depozitare, conservare şi comercializare a bunurilor materiale şi produselor alimentare;
    l) să deţină casă de marcat omologată de organele fiscale şi care să asigure eliberarea de bonuri fiscale pe care să se imprime denumirea produsului cumpărat, marca şi, după caz greutatea/volumul, preţul şi valoarea;
    m) să deţină cântar electronic verificat metrologic;
    n) să încheie contract cu societatea abilitată care să asigure în penitenciar softul programului necesar pentru facturare, iar toate echipamentele adiacente sunt în sarcina locatarului;
    o) să asigure unităţii penitenciare posibilitatea verificării, în orice moment, a modului de formare a preţului de vânzare şi să prezinte documentele privind autorizaţiile de funcţionare ale magazinului, certificatele metrologice şi carnetele de sănătate ale angajaţilor;
    p) să respecte prevederile anexei la prezentul caiet de sarcini şi să comercializeze toată gama de produse solicitate la care au dreptul deţinuţii; de la punctul comercial să fie achiziţionate şi produse dintre cele prevăzute de normele în vigoare privind categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate direct sau pe bază de solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată sau al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod curent; să nu comercializeze pentru o perioadă de 6 luni produsele cuprinse în lista anexată caietului de sarcini la preţuri ce depăşesc media preţurilor comunicate de autoritatea contractantă;
    q) să aibă expuse la vedere preţurile pe produs, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizaţiile de funcţionare, precum şi adaosul comercial pe care îl practică;
    r) să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentaţia descriptivă;
    s) să angajeze personal (vânzători/persoane care asigură aprovizionarea punctului comercial) care să respecte prevederile anexei nr. 3.5 la documentaţia descriptivă şi care să aibă efectuate analizele medicale conform prevederilor legale; pe cât posibil, operatorul economic va menţine personalul angajat, evitând fluctuaţia acestuia, iar acesta se va supune regulilor de acces, control şi securitate stabilite de către unitatea penitenciară;
    ş) să efectueze periodic, conform prevederilor legale incidente în această materie, operaţiuni de dezinsecţie/ dezinfecţie/deratizare, precum şi ori de câte ori se impune, iar ulterior să prezinte locatorului dovada efectuării acestor operaţiuni;
    t) să respecte normele de protecţie a mediului, protecţia muncii, P.S.I. şi să asigure curăţenia în incinta spaţiului închiriat;
    ţ) preţurile practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului nu pot fi mai mari decât media preţurilor practicate de magazine similare de pe piaţa locală; la timbre şi plicuri va practica adaos comercial 0, iar la ţigări preţul de vânzare nu poate depăşi preţul de vânzare cu amănuntul în vigoare la momentul vânzării, conform art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin magazine similare de pe piaţa locală se înţelege operatorii economici "similari" ca specific de activitate şi rulaj care funcţionează în localitate sau zonele limitrofe şi care comercializează produse identice cu cele comercializate prin punctul comercial, din punctul de vedere al tipului, al unităţii de măsură şi al caracteristicilor de calitate;
    u) personalul unităţii penitenciare nu poate fi implicat direct în activitatea de încărcare-descărcare a mărfurilor, a bunurilor şi a produselor destinate comercializării;
    v) deţinuţii pot fi folosiţi la activităţi de încărcare-descărcare a mărfurilor destinate comercializării mărfurilor la punctul comercial cu condiţia încheierii unui contract de prestări servicii între operatorul economic şi unitatea penitenciară.


    4. Reguli privind comercializarea
     Operatorul economic trebuie să asigure aprovizionarea cu o gamă cât mai diversificată din produsele prevăzute de normele în vigoare.
     Bunurile şi produsele destinate comercializării vor fi însoţite în permanenţă de documente justificative privind provenienţa, calitatea şi termenele de valabilitate ale acestora, precum şi de certificatele de garanţie pentru bunurile de folosinţă îndelungată.
     Pentru fiecare operaţie comercială efectuată se emite bon fiscal. Bonul fiscal trebuie să cuprindă denumirea produsului, cantitatea, preţul unitar şi valoarea tuturor produselor cumpărate, plus cuantumul TVA.
     Se interzice comercializarea către deţinuţi a bunurilor şi produselor alimentare care nu se regăsesc în normele în vigoare, a produselor alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui; de asemenea se interzice comercializarea către deţinuţi a lămâilor şi derivate ale acestora.
     Programul de funcţionare al punctului comercial se stabileşte de comun acord cu conducerea unităţii.
     Unitatea penitenciară asigură accesul şi însoţirea deţinuţilor la punctul comercial, în funcţie de programul stabilit, cel puţin o dată pe săptămână.


    5. Procedura de cumpărare
     Săptămânal, deţinuţii au dreptul de a cumpăra de la punctele comerciale din incinta penitenciarului, în limita a 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, alimente, fructe, legume, apă minerală, băuturi răcoritoare, ţigări şi alte bunuri de natura celor permise să fie primite. Materialele necesare exercitării drepturilor de petiţionare, la corespondenţă şi la convorbiri telefonice pot fi cumpărate de la punctele comerciale din incinta penitenciarului fără a afecta limita de 3/4 din valoarea salariului minim brut pe economie, conform art. 151 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
     Procedura de folosire a dreptului de cumpărare de bunuri şi produse de către deţinuţi are următoarele particularităţi:
    - se urmăreşte ca acesta să prezinte documentul justificativ, pentru verificarea soldului disponibil pentru cumpărături;
    – fiecare deţinut este obligat să ridice bonul fiscal.


    6. Controlul punctului comercial
     Activitatea punctului comercial se controlează periodic şi ori de câte ori este nevoie de persoanele desemnate de către directorul unităţii ori, după caz, de reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de alte structuri de control abilitate.
     Rezultatele controlului se consemnează în registrul de control constituit la nivelul punctului comercial şi în procesele-verbale sau notele de control.
     Verificarea preţurilor din magazin raportat la cele din listă se face săptămânal de o comisie aprobată de conducerea unităţii penitenciare, constituită din 3 membri, din care unul să fie nominalizat preşedinte, astfel:
    - un reprezentant al structurii medicale care va verifica, în principal: condiţiile de igienă, autorizaţiile de funcţionare, carnetele de sănătate ale angajaţilor;
    – achizitorul unităţii;
    – un reprezentant al structurii operative.

     Achizitorul şi reprezentantul structurii operative au ca atribuţii principale: verificarea preţurilor din listă cu cele ale produselor expuse la vânzare, verificări metrologice, termenul de valabilitate, existenţa cantităţilor/stocurilor raportat la cererea deţinuţilor.
     Rezultatele verificării efectuate la punctul comercial se trec într-un proces-verbal, care împreună cu toate documentele procedurii de închiriere se clasează la dosarul contractului de închiriere, gestionat de persoana desemnată în acest sens. Totodată, un exemplar al procesului-verbal se va înmâna locatarului (chiriaşului).
     Lunar, în consiliul de conducere al unităţii se analizează activitatea comisiei şi respectarea preţurilor din listă.
     Pentru restul produselor care nu se regăsesc în lista cu preţurile maximale, verificarea se face semestrial sau de câte ori există o sesizare, prin compararea preţurilor din magazin cu media preţurilor produselor de la magazinele similare, de pe piaţa locală.
     Verificarea se face de către aceeaşi comisie menţionată mai sus, iar rezultatele se trec într-un proces-verbal.
     În situaţia în care se constată depăşiri ale preţurilor la operatorul economic, acesta va fi notificat de conducerea unităţii penitenciare, menţionând faptul că se încalcă clauzele care reglementează raporturile juridice dintre piaţă şi astfel de cazuri.
     Locatarul are obligaţia de a retrage de la vânzare respectivele produse în ziua primirii notificării de la unitatea penitenciară şi de a modifica în termen de 3 zile lucrătoare preţurile, pentru a se încadra în limita medie a preţurilor practicate de magazinele similare de pe piaţa locală. Până la modificarea preţurilor, operatorul economic nu comercializează produsele menţionate în notificarea scrisă primită de la unitate.
     În caz contrar, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenţia instanţei de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menţionată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, şi garanţia de bună execuţie.
     În situaţia sus-menţionată, locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleaşi condiţii precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator. Unitatea penitenciară are obligaţia ca în termen de 15 zile de la transmiterea notificării către locatar să iniţieze o nouă procedură de selecţie pentru alt operator economic.
     După caz, unitatea penitenciară poate cere şi daune-interese, concomitent cu notificarea de reziliere, cu precizarea justificării lor.

    7. Reguli de acces în unitate
     Locatarul trebuie să respecte regulile de acces în unitate prezentate mai jos, precum şi orice alte reguli stabilite în acest sens prin acte normative sau prin hotărârea conducerii unităţii sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
    a) locatarul trebuie să comunice în scris unităţii o situaţie cu numărul de înmatriculare al autovehiculului şi cu numele delegaţilor şi şoferilor care vor efectua aprovizionările;
    b) personalul locatarului nu are acces în unitate cu telefoane mobile, reportofoane, aparate/camere foto şi alte aparate de înregistrare video şi audio, precum şi alte bunuri interzise menţionate în legislaţia sistemului administraţiei penitenciare;
    c) personalului locatarului nu îi este permis să ia legătura cu deţinuţii în alte scopuri decât cele strict necesare desfăşurării activităţii şi să înmâneze acestora bunuri sau alimente, cu excepţia celor comercializate prin punctul comercial, în limita sumei aflate la dispoziţie şi a cuantumului legal;
    d) locatarul va folosi în interiorul spaţiului de detenţie un singur mijloc de transport pentru transportul mărfurilor la punctul comercial;
    e) la intrarea/ieşirea în/din unitate, atât personalul locatarului, cât mijlocul de transport al acestuia se supun controlului efectuat în toate punctele de control ale unităţii;
    f) personalul locatarului este obligat să respecte un anumit traseu prestabilit până la punctul comercial al unităţii; mijlocul de transport al locatarului cu care acesta face aprovizionarea se deplasează pe un traseu prestabilit până la locul de descărcare şi înapoi;
    g) în cazul în care locatarul sau angajaţii acestuia nu respectă indicaţiile enumerate mai sus, contractul va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, fără intervenţia instanţei de judecată, iar operatorul economic este obligat la plata chiriei până la data menţionată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, garanţia de bună execuţie şi vor fi sesizate, după caz, organele de poliţie.


    8. Dispoziţii finale
    (1) Unitatea penitenciară are obligaţia de a verifica până la deschiderea ofertelor, pe portalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în secţiunea dedicată, dacă operatorul economic figurează în baza de date, ca având interdicţie de a participa la proceduri.
    (2) Dacă operatorul economic declarat câştigător refuză încheierea contractului de locaţiune, acestuia i se reţine valoarea garanţiei de participare depuse şi nu va putea participa la proceduri similare, în sistemul penitenciar, pe o perioadă de un an de zile, începând cu data .........; unitatea are obligaţia de a completa datele operatorului economic în anexa nr. 3.6 la documentaţia descriptivă, în termen de 3 zile de la incidentul care determină înscrierea în această evidenţă. În această situaţie, unitatea va invita operatorul economic clasat pe locul 2 pentru încheierea contractului. În cazul refuzului ocupantului locului 2, procedura de licitaţie se reia.
    (3) În cazul în care se constată un fals în declaraţii/angajamente, pe parcursul procedurii de licitaţie, operatorul economic este exclus din procedură, iar dacă falsul este constatat după semnarea contractului, acesta va putea fi considerat reziliat unilateral de plin drept de către unitatea penitenciară, cu informarea scrisă a operatorului economic, fără intervenţia instanţei de judecată, iar acesta este obligat la plata chiriei până la data menţionată în cuprinsul notificării de reziliere, fiindu-i reţinută, de asemenea, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, şi garanţia de bună execuţie.
    (4) În cea din urmă situaţie (constatarea falsului ulterior semnării contractului), locatarul este obligat să continue activitatea încă o perioadă de timp, în aceleaşi condiţii precizate în contract, urmând ca rezilierea să fie realizată efectiv cu data semnării unui nou contract cu alt operator, conform notificării de reziliere.
    (5) După caz, unitatea poate cere şi daune-interese, concomitent cu notificarea de reziliere, cu precizarea justificării lor.
    (6) Unitatea penitenciară are obligaţia ca în termen de 10 zile să demareze o nouă procedură pentru închirierea spaţiului.
    (7) În toate cazurile de interdicţie, unitatea penitenciară are obligaţia de a încărca datele operatorului pe portalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform tabelului prezentat în anexa nr. 3.6. la documentaţia descriptivă, în termen de 3 zile de la incidentul care determină înscrierea în această evidenţă.

    ANEXA
la caietul de sarcini

     LISTĂ PRODUSE


    ┌──────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┐
    │ Nr. │ │ │ │
    │ crt. │ Denumirea produsului │ Preţ/U.M. │ Preţ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 1.│Cafea │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 2.│Apă │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 2.1.│Apă plată minerală │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 2.2.│Apă plată │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 2.3.│Apă minerală carbogazoasă │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 2.4.│Apă carbogazoasă (tip "sifon") │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 3.│Băuturi răcoritoare │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 3.1.│Băuturi răcoritoare carbogazoase │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 3.2.│Băuturi răcoritoare necarbogazoase │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 4.│Zahăr │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 5.│Ulei │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 6.│Oţet │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 7.│Smântână │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 7.1.│Smântână (12% grăsime) │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 7.2.│Smântână (20% grăsime) │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 8.│Brânză │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 8.1.│Telemea vacă │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 8.2.│Telemea oaie │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 9.│Iaurt (3-3,5% grăsime) │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 10.│Caşcaval │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 11.│Unt (65-80% grăsime) │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 12.│Lapte (1,5-3,5% grăsime) │ Preţ/l │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.│Mezeluri │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.1.│Parizer │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.2.│Cârnaţi │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.3.│Crenvurşti │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.4.│Salam │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.5.│Şuncă │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 13.6.│Şuncă presată │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 14.│Fructe │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 14.1.│Mere │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 14.2.│Banane │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 14.3.│Portocale │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.│Legume │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.1.│Roşii │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.2.│Castraveţi │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.3.│Ardei gras │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.4.│Ceapă │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.5.│Varză │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 15.6.│Usturoi │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 16.│Ghiveci de legume │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 17.│Conserve carne │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 18.│Conserve peşte │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 19.│Ciocolată │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 20.│Biscuiţi │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 21.│Biscuiţi cu cremă (tip "Eugenia") │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 22.│Săpun solid semitoaletă │ Preţ/kg │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 23.│Pastă dinţi (100 ml) │ Preţ/100 ml │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 24.│Spumă ras │ Preţ/100 ml │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 25.│Hârtie igienică (2 straturi) │ Preţ/rolă │ │
    ├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
    │ 26.│Aparat de ras unică folosinţă (2 lame) │ Preţ/buc. │ │
    └──────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘     NOTĂ:
     Lista cu produse este obligatorie pentru toate unităţile penitenciare, excepţie făcând unităţile penitenciare atipice, care în funcţie de specificul unităţii şi al persoanelor custodiate o pot completa cu un număr de produse, specifice acestora.


     Se consideră unităţi penitenciare atipice: unităţile penitenciare care au secţii de femei, centrele care custodiază minori şi tineri, penitenciarele-spital şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.
     La demararea procedurii de licitaţie publică "cu strigare" achizitorul unităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. Se deplasează la 3 magazine similare de pe piaţa locală.
    2. Întocmeşte pentru fiecare magazin similar câte o listă cu preţul produselor, conform tabelului de mai sus, fără a lua în calcul preţurile promoţionale, ofertele şi alte tipuri de reduceri care au loc la anumite intervale de timp sau cu anumite ocazii.
    3. Stabileşte preţul final al produselor din listă, care se determină ca medie aritmetică a preţurilor comercializate în cele 3 magazine, calculat pentru fiecare produs în parte.
    4. După stabilirea preţurilor din listă, achizitorul întocmeşte un proces-verbal.
    5. Lista produselor cu preţurile medii ale produselor centralizată este valabilă pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.
    6. După stabilirea preţurilor medii care devin preţuri maximale pentru operatorul economic, lista de produse se anexează caietului de sarcini înainte de derularea procedurilor de licitaţie publică "cu strigare", iar operatorul economic are obligaţia să o respecte în următoarele 6 luni. Lista de produse cuprinde preţurile maximale la comercializare, pe care operatorul nu le poate depăşi, având însă posibilitatea de a le comercializa şi la preţuri mai mici.
    7. Periodic, la 6 luni, până la expirarea contractului, achizitorul reia activităţile mai sus menţionate, lista de produse fiind revizuită şi actualizată. Prin excepţie, la legume şi fructe, verificarea preţurilor se face lunar la magazinele similare, în funcţie de sezon.

     Prin magazin similar de pe piaţa locală se înţelege orice magazin care se situează în aceeaşi categorie, care desfăşoară activitatea economică şi funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA NR. 2     Model

     CONTRACT DE LOCAŢIUNE

    I. Părţile contractante
    1.1. Unitatea ......., cu sediul social în ...(localitatea)..., str. ........ nr. ....., judeţul/sectorul ......, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....... cu nr. ...... din ......., cod fiscal nr. ...... din ......, având contul nr. ......, deschis la ......, reprezentată de ......, cu funcţia de ......., în calitate de locator, pe de o parte, şi
    1.2. S.C. ....... - S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ...(localitatea)..., str. ........ nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ...... cu nr. ..... din ......, cod fiscal nr. ..... din ....., având contul nr. ......, deschis la ......, reprezentată de ......, cu funcţia de ......, în calitate de locatar, pe de altă parte,
     au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune cu respectarea următoarelor clauze:

    II. Obiectul contractului
    2.1. Locatorul dă în locaţiune/folosinţă locatarului ................
     .................................................................... .

    2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt .................
     ..................................................................... .


    III. Obligaţiile părţilor
    3.1. Obligaţiile locatorului sunt următoarele:
    a) să predea bunul în locaţiune la termenul convenit de părţi şi la locul unde se găsea în momentul contractării;
    b) să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii;
    c) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă tulburarea locatarului în folosinţa bunului;
    d) să răspundă pentru evicţiune şi viciile ascunse ale bunului care îi împiedică întrebuinţarea.

    3.2. Obligaţiile locatarului sunt următoarele:
    a) să plătească chiria lunară de ........ lei/lună în condiţiile stabilite;
    b) să folosească în perioada locaţiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
    c) să restituie la sfârşitul locaţiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract în starea în care le-a preluat consemnată în procesul-verbal de predare-primire;
    d) să acorde asistenţă tehnică pentru exploatarea normală a .......;
    e) în cazul în care în exploatarea ........ apar defecţiuni tehnice din culpa locatarului, locatorul este îndreptăţit să pretindă şi să i se plătească despăgubiri;
    f) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au preluat printr-un contract de garanţie accesoriu contractului de locaţiune;
    g) să respecte prevederile din: caietul de sarcini, documentaţia descriptivă şi modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta unităţii penitenciare, verificate semestrial sau de câte ori există o sesizare.


    IV. Durata contractului
     Durata locaţiunii este de ......, începând cu data de ...... până la data de ...... .

    V. Preţul contractului
    5.1. Părţile au convenit ca locatarul să plătească o chirie de ....... lună (lei).
    5.2. Factura se va emite în ...... zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară, iar plata chiriei se va efectua în cel mult ...... zile de la data facturării.
    5.3. Părţile au convenit ca locatarul să achite locatorului contravaloarea utilităţilor lunar. Factura se va emite în ...... zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară, iar plata se va face în cel mult ....... zile de la data facturării.
    5.4. Preţul contractului nu se ajustează pe toată perioada derulării acestuia. Prin excepţie, în situaţia prelungirii duratei contractului, valoarea lunară a chiriei se va indexa, la data semnării actului adiţional, cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

    VI. Garanţia de bună execuţie a contractului
    6.1. Locatarul va constitui garanţia de buna execuţie în valoare de ...... lei (în cuantum de 3 chirii lunare la preţul adjudecat în urma procedurii de licitaţie publică "cu strigare"), prin:
    a) virament bancar în contul unităţii/depunerea în contul locatorului deschis la Trezoreria ......, nr. cont .......;
    b) scrisoare de garanţie bancară, cu valabilitate pe toată durata contractului, care va fi depusă în original la sediul locatorului în termen de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului;
    c) depunere de numerar la casieria unităţii;
    d) alte instrumente prevăzute de lege.

    6.2. Garanţia de bună execuţie poate fi reţinută în următoarele situaţii:
    a) locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător;
    b) locatarul solicită rezilierea contractului sau scurtarea perioadei de valabilitate a contractului înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat acesta.


    VII. Încetarea contractului
     Contractul de locaţiune încetează prin:
    a) acordul de voinţă al părţilor;
    b) denunţare unilaterală;
    c) expirarea termenului;
    d) pieirea bunului;
    e) desfiinţarea titlului locatorului.


    VIII. Sancţiuni
     În cazul întârzierii plăţii chiriei şi utilităţilor de către locatar, locatorul va percepe penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu prima zi de la expirarea termenului de plată până la executarea obligaţiei de plată.

    IX. Forţa majoră
    9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
    9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ....... zile/ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    9.3. Dacă în termen de ....... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    X. Notificări
    10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut(ă) în partea introductivă a prezentului contract.
    10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.
    10.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
    10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la punctele precedente.

    XI. Litigii
     În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecată competente.

    XII. Clauze finale
    12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    12.2. Prezentul contract împreună cu anexa care face parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
    12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
    12.4. Caietul de sarcini, documentaţia descriptivă, modul de calcul şi de respectare a mediei preţurilor practicate în cadrul punctelor comerciale din incinta locurilor de deţinere aflate în sistemul administraţiei penitenciare şi procesul-verbal al licitaţiei sunt părţi integrante ale contractului.
    12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ....... exemplare, din care ........, astăzi, ........, data semnării lui ....... .


                     Locator, Locatar,
                ................. .................

                   Proprietar, Chiriaş,
                ................. .................

                    Unitatea, S.C. ..............
               ...................

                    Director,
               ..................

          Şef Serviciu economico-administrativ,
          ....................................

               Consilier juridic,
              ....................

                  Vizat CFPP
              ...................


    ANEXA

    la Contractul de locaţiune nr. .......     Model

     PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

     Încheiat astăzi, ........, în momentul predării-primirii spaţiului în suprafaţă de .... mp, cu destinaţie comercială, care este amenajat cu următoarele bunuri:
    - uşă metalică;
    – ferestre cu geam termopan;
    – gresie şi faianţă;
    – calorifer;
    – comutator;
    – priză dublă ST cu CP;
    – lampă fluorescentă;
    – etc. ............ .

     Acestea sunt în stare de funcţionare în momentul predării.


                    Am predat Am primit

           Penitenciarul ............... S.C. ..............

                    Director,
            ............................

               Director/Şef serviciu
             economico-administrativ,
           .............................

    ANEXA NR. 3     DOCUMENTAŢIA DESCRIPTIVĂ
    I.a) Autoritatea organizatoare

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Denumire: Ministerul Justiţiei │
    │Administraţia Naţională a Penitenciarelor/Unitatea penitenciară ............ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Adresă: .................................................................... │
    ├──────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┤
    │Localitate: ........ │Cod poştal: ........... │Ţara: ROMÂNIA │
    ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┴────────────────────┤
    │Persoană de contact: ........ │Telefon: ................ │
    ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
    │E-mail: ..................... │Fax: .................... │
    ├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
    │Adresa/Adresele de internet: ............................................... │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    I.b) Principala activitate sau activităţi ale autorităţii organizatoare

    ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │[] ministere ori alte autorităţi publice │ [] ordine publică/siguranţă │
    │ centrale, inclusiv cele subordonate │ naţională │
    │ la nivel regional sau local │ │
    └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: │
    ├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
    │ │ [] la adresa mai sus menţionată │
    ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │Date-limită de primire a solicitărilor de │ │
    │clarificări │ │
    │Data: .................. │ │
    │Ora-limită:........... │ │
    │Adresa: .................... │ │
    │Data-limită de transmitere a răspunsului la│ │
    │clarificări: ..................... │ │
    └───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    II. Obiectul contractului
    II.1. Descriere

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │II.1.1. Denumire: │
    │ │
    │Contract având ca obiect: │
    │Închirierea unui spaţiu în incinta Administraţiei Naţionale a │
    │Penitenciarelor/Unităţii penitenciare ......... cu destinaţia de punct │
    │comercial. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │II.1.2. Locaţia: │
    │ Perioada în care poate fi vizitată locaţia: după achitarea taxei de │
    │ participare. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │II.1.3. Procedura se finalizează prin: încheierea unui contract: [] │
    │Contractul se va semna cu un singur operator economic. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │II.1.4. Durata contractului: de până la 2 ani cu posibilitatea prelungirii │
    │prin act adiţional până la finalizarea următoarei proceduri, care se va │
    │iniţia obligatoriu cu 30 de zile înainte de data expirării contractului. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate: NU [] │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Procedură

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │III.1. Procedura selectată: licitaţie publică "cu strigare" │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │III.2. Legislaţia aplicată - Legea nr. 254/2013, Hotărârea Guvernului │
    │nr. 157/2016, Legea nr. 213/1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990, │
    │Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2000 │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    IV. Documente de calificare
     Documentele de calificare, stabilite prin documentaţia descriptivă, vor fi prezentate într-un plic închis, lipit şi ştampilat pe zona de închidere. La acesta se ataşează originalul documentului care atestă plata garanţiei de participare, împreună cu o adresă de înaintare.
     Nu se admit documente transmise prin e-mail sau fax.
     Documentele depuse după termenul-limită conduc la respingerea operatorului economic de a participa la şedinţa de licitaţie publică "cu strigare".

    V.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ Declaraţie │ Completare formular anexa nr. 3.1 la │
    │ Solicitată [] │ documentaţia descriptivă │
    │ │ │
    │ Fişă de informaţii generale │ Completare formular anexa nr. 3.2 la │
    │ Solicitată [] │ documentaţia descriptivă │
    │ │ │
    │ Declaraţie pe propria │ În situaţia în care unitatea penitenciară │
    │ răspundere că operatorul │ constată că operatorul economic are datorii │
    │economic nu are datorii faţă │ neachitate în termen faţă de unităţile din │
    │de instituţiile din sistemul │ sistemul administraţiei penitenciare, acesta │
    │administraţiei penitenciare │ va fi exclus din cadrul procedurii respective.│
    │ Solicitată [] │ │
    │ │ │
    │ Declaraţie │ Completare formular anexa nr. 3.5 la │
    │ Solicitată [] │ documentaţia descriptivă, din care să reiasă │
    │ │ inexistenţa relaţiilor de rudenie sau │
    │ │ afinitate de până la gradul IV sau relaţii de │
    │ │ orice altă natură între reprezentanţii │
    │ │ operatorului economic, asociaţii sau │
    │ │ personalul angajat al acestuia şi conducerea │
    │ │ unităţii penitenciare şi deţinuţii, în care │
    │ │ se desfăşoară licitaţia │
    │ │ │
    │ Solicitat [] │ Certificat fiscal eliberat de Compartimentul │
    │ │ impozite şi taxe locale al unităţii │
    │ │ administrativ-teritoriale pe raza căreia │
    │ │ societatea are sediul social, care să ateste │
    │ │ că societatea ofertantă nu se înregistrează cu│
    │ │ debite la bugetul local, valabil la data │
    │ │ deschiderii ofertelor, original sau copie │
    │ │ legalizată │
    │ │ (Prezenţa debitelor impune eliminarea din │
    │ │ cadrul licitaţiei.) │
    │ Solicitat [] │ │
    │ │ Certificat de atestare fiscală eliberat de │
    │ │ organul de administrare fiscală al unităţii │
    │ │ administrativ-teritoriale pe raza căreia │
    │ │ societatea are sediul social privind plata │
    │ │ obligaţiilor la bugetul general consolidat, │
    │ │ valabil la data deschiderii ofertelor │
    │ │ (original sau copie legalizată), emis cu │
    │ │ maximum 30 de zile înainte de data şedinţei de│
    │ │ licitaţie publică │
    │ │ (Prezenţa debitelor impune eliminarea din │
    │ │ cadrul licitaţiei.) │
    │ │ La licitaţia desfăşurată în sistemul │
    │ │ administraţiei penitenciare nu poate │
    │ │ participa, pe o perioadă de 1 an, persoana │
    │ │ fizică autorizată sau juridică aflată în una │
    │ │ dintre situaţiile: │
    │ │ a) a avut litigii cu o unitate penitenciară în│
    │ │ privinţa unui contract de locaţiune având │
    │ │ destinaţie de punct comercial şi s-a stabilit │
    │ │ culpa locatarului prin hotărâre judecătorească│
    │ │ definitivă în sistemul căilor de atac; │
    │ Declaraţie pe propria │ termenul curge de la data rămânerii definitive│
    │ răspundere din partea │ a hotărârii sus-menţionate; │
    │ operatorului economic │ b) a prezentat documente falsificate pentru │
    │ │ înscrierea la licitaţiile anterioare │
    │ Solicitată [] │ organizate de o unitate penitenciară; termenul│
    │ │ curge de la data rămânerii definitive a │
    │ │ hotărârii de constatare a falsului; │
    │ │ c) a participat la alte licitaţii publice │
    │ │ desfăşurate în sistemul administraţiei │
    │ │ penitenciare, a adjudecat, dar a refuzat │
    │ │ încheierea contractului de închiriere; │
    │ │ termenul curge de la data la care era obligat │
    │ │ să semneze contractul; │
    │ │ d) a deţinut un contract de închiriere pentru │
    │ │ spaţiu într-o unitate penitenciară şi a │
    │ │ renunţat la acesta pe perioada derulării │
    │ │ contractului; termenul curge de la data când │
    │ │ contractul iniţial ar fi încetat la expirarea │
    │ │ termenului convenit la încheierea lui. │
    │ │ La licitaţie nu sunt admise persoanele │
    │ │ juridice ai căror asociaţi unici sau │
    │ │ majoritari deţin sau controlează entităţi ce │
    │ │ se încadrează la lit. a)-d) precizate mai sus.│
    │ │ De asemenea, la licitaţie nu pot participa │
    │ │ persoanele juridice ai căror asociaţi │
    │ │ majoritari sunt entităţi care, potrivit │
    │ │ documentaţiei de atribuire, nu au vocaţia să │
    │ │ participe în nume propriu la această │
    │ │ procedură, datorită interdicţiilor stabilite. │
    │ Certificat de participare │ La licitaţia publică cu strigare, pentru │
    │ la licitaţie cu ofertă │ închirierea unui spaţiu, nu pot participa │
    │ independentă │ societăţi, entităţi deţinute sau controlate de│
    │ Solicitat [] │ aceeaşi persoană. │
    │ │ Completare formular anexa nr. 3.4 la │
    │ │ documentaţia descriptivă │
    └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ Persoane juridice/fizice │- Certificatul constatator eliberat de oficiul │
    │ române │registrului comerţului de pe lângă Ministerul │
    │ Solicitat [] │Justiţiei (valabilitate: cu maximum 30 de zile │
    │ │înainte de data licitaţiei) - original sau │
    │ │copie legalizată, din care să rezulte │
    │ │informaţii de identificare, sediul social, │
    │ │administratorii, domenii de activitate - cel │
    │ │puţin comerţ cu amănuntul în magazine │
    │ │nespecializate, cu vânzare predominantă de │
    │ │produse alimentare, băuturi şi tutun, durata │
    │ │societăţii, asociaţi, capital social, puncte de│
    │ │lucru, precum şi faptul că ofertantul nu se │
    │ │află în oricare din următoarele situaţii: stare│
    │ │de faliment sau lichidare, afacerile îi sunt │
    │ │administrate de un judecător-sindic sau │
    │ │activităţile sale comerciale sunt suspendate │
    │ │ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii │
    │ │sau este într-o situaţie similară cu cele │
    │ │anterioare sau că ar face obiectul unei │
    │ │proceduri legale pentru declararea sa în una │
    │ │dintre situaţiile enumerate/autorizaţie de │
    │ │funcţionare sau autorizaţie de funcţionare. │
    │ │ │
    │ Solicitat [] │- Certificat de înregistrare fiscală (CUI), │
    │ │copie conformă cu originalul, semnată şi │
    │ │ştampilată │
    ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
    │ Persoane juridice/fizice │Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare│
    │ străine │a activităţii profesionale operatorul economic │
    │ Solicitat [] │va prezenta documente edificatoare prin care să│
    │ │dovedească forma de înregistrare ca persoană │
    │ │fizică sau juridică. Documentele vor fi │
    │ │prezentate în traducere legalizată. │
    └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    V.3. Situaţia economico-financiară

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │Informaţii privind situaţia │- Scrisoare de bonitate din partea unei bănci -│
    │ economico-financiară │ în original, emisă cu maximum 30 de zile │
    │ Solicitate [] │ înainte de data şedinţei de licitaţie publică │
    │ │ "cu strigare" │
    └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ Informaţii privind │- Lista cu utilajele şi personalul de care │
    │ capacitatea tehnică │dispune operatorul economic pentru a putea │
    │ Solicitate [] │susţine activitatea comercială în spaţiul │
    │ │licitat │
    │ │Prezentarea tuturor documentelor de calificare │
    │ │solicitate este obligatorie. Omisiunea unui │
    │ │document duce la excluderea din procedura de │
    │ │supralicitare. │
    └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    VI. Desfăşurarea procedurii

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ VI.1. Garanţie de │- Cuantumul total al garanţiei de participare: │
    │ participare │cotă procentuală de 2% din valoarea │
    │ │contractului de locaţiune pe un an stabilită la│
    │ │preţul de pornire al licitaţiei │
    │ Solicitată [] │- Perioada de valabilitate a garanţiei de │
    │ │participare: până la semnarea contractului de │
    │ │locaţiune │
    │ │- Forma de constituire a garanţiei de │
    │ │participare: │
    │ │● scrisoare de garanţie bancară, prevăzută în │
    │ │anexa nr. 3.3 la documentaţia descriptivă, în │
    │ │original, în favoarea autorităţii │
    │ │organizatoare; │
    │ │● virament în contul autorităţii organizatoare;│
    │ │● depunere în numerar în casieria unităţii. │
    │ │Garanţia de participare, indiferent de forma de│
    │ │constituire, trebuie să fie prezentată cel mai │
    │ │târziu până la ora de începere a procedurii de │
    │ │licitaţie publică cu strigare. │
    │ │Întreprinderile mici şi mijlocii nu pot │
    │ │beneficia de o reducere cu 50% a garanţiei de │
    │ │participare. │
    │ │Garanţia de participare depusă de câştigătorul │
    │ │licitaţiei i se restituie acestuia după │
    │ │constituirea garanţiei de bună execuţie, iar │
    │ │celelalte garanţii se restituie depunătorilor │
    │ │după adjudecare. │
    │ │În cazul în care oferta este retrasă după │
    │ │deschiderea plicurilor şi înainte de │
    │ │adjudecarea licitaţiei, ofertantul pierde │
    │ │dreptul de recuperare a sumei depuse ca │
    │ │garanţie de participare. │
    ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
    │ VI.2. Deschiderea │În data de ......., ora ......, la sediul │
    │ plicurilor cu documentele │autorităţii organizatoare │
    │ de calificare/desfăşurarea │Preţul de pornire al licitaţiei este de │
    │ procedurii │....... lei/mp/lună, iar saltul de │
    │ │supralicitare este de ....... . │
    │ │Pentru adjudecare se vor parcurge minimum două │
    │ │salturi de supralicitare obligatorii. │
    │ │După deschiderea plicurilor ofertanţilor şi │
    │ │vizualizarea documentelor de calificare │
    │ │prezentate, comisia de licitaţie stabileşte │
    │ │ofertanţii care vor intra în şedinţa de │
    │ │supralicitare. │
    │ │Modul de desfăşurare a procedurii va fi │
    │ │consemnat într-un proces-verbal întocmit de │
    │ │comisia de licitaţie, document care va fi pus │
    │ │la dispoziţia participanţilor. │
    │ │În termen de 3 zile lucrătoare de la data │
    │ │comunicării procesului-verbal, participanţii la│
    │ │licitaţie pot formula contestaţii referitoare │
    │ │la organizarea şi desfăşurarea procedurii. │
    │ │Directorul unităţii poate stabili soluţionarea │
    │ │contestaţiei de către aceeaşi comisie de │
    │ │licitaţie sau o altă comisie, care va analiza │
    │ │şi soluţiona eventualele contestaţii în termen │
    │ │de două zile lucrătoare de la înregistrarea │
    │ │acestora la sediul autorităţii organizatoare. │
    │ │După expirarea termenului de depunere a │
    │ │contestaţiilor şi de soluţionare a eventualelor│
    │ │contestaţii, se comunică în scris fiecărui │
    │ │ofertant calificat rezultatul procedurii. │
    │ │În termen de 5 zile de la data comunicării │
    │ │rezultatului procedurii de licitaţie publică, │
    │ │ofertantul declarat câştigător va fi invitat la│
    │ │sediul locatorului în vederea încheierii │
    │ │contractului de închiriere a spaţiilor │
    │ │comerciale. │
    ├─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
    │NOTĂ: │
    │Prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor este obligatorie, sens în care vor │
    │prezenta împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal şi │
    │cartea de identitate. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    VII. Criterii de atribuire

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Preţ adjudecat - preţul (lei/mp/lună) cel mai mare obţinut în urma licitaţiei│
    │cu strigare │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    VIII. Atribuirea contractului

    ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
    │ VIII.1. Ajustarea preţului │● Preţul va fi ferm în lei pe toată durata de │
    │ contractului │valabilitate a contractului. │
    │ NU [] │ │
    ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
    │ VIII.2. Garanţia de bună │Se constituie la momentul semnării contractului│
    │ execuţie a contractului │de locaţiune în cuantum de 3 chirii lunare la │
    │ DA │preţul adjudecat în urma procedurii de │
    │ │licitaţie publică "cu strigare", prin formele: │
    │ │- scrisoare de garanţie bancară; │
    │ │- depunerea în contul locatorului; sau │
    │ │- depunerea de numerar la casieria unităţii; │
    │ │- alte instrumente de garantare conform legii. │
    └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┐
    │Prenumele şi numele│ Funcţia │Compartimentul│ Data │ Semnătura │
    ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
    │ ............... │ Şef serviciu │ logistic │ │ │
    ├───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
    │ ............... │ Compartiment │ │ │ │
    │ │ achiziţii │ logistic │ │ │
    └───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┘    ANEXA 3.1
la documentaţia descriptivă     Operator economic
     ..........................
     (denumirea/numele)

     DECLARAŢIE

     Subsemnatul, ................, reprezentant împuternicit al .....(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii/fals material în înscrisuri, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru săvârşirea de infracţiuni.
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea organizatoare are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.
     În cazul în care, pe perioada derulării contractului, voi fi condamnat definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni, indiferent de pedeapsa aplicată, mă oblig să anunţ unitatea despre acest lucru în termen de 3 zile de la luarea la cunoştinţă a soluţiei instanţei.
     De asemenea îmi asum faptul că, în situaţia arestării mele pentru săvârşirea de infracţiuni şi încarcerării în unitatea în care funcţionează acest punct comercial, precum şi în cazul condamnării mele definitive la o pedeapsă privativă de libertate cu executare, conform normelor legale, în unitatea în care funcţionează acest punct comercial, contractul va fi putea fi reziliat unilateral de către unitatea penitenciară, printr-o simplă notificare, fără alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată.

     Data completării ............

     Operator economic,
     .......................
     (semnătura autorizată)


    ANEXA 3.2
la documentaţia descriptivă     Operator economic
     .......................
     (denumirea/numele)

     Operator economic
     .......................
     (denumirea/numele)

     INFORMAŢII GENERALE

    1. Denumirea/Numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
     Fax:
     Telex:
     E-mail:
     Cont ............., Trezoreria ....................

    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ........(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)........
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: .......(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)........
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .......(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare).......
    8. Principala piaţă a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Anul Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală
                 la 31 decembrie (mii lei) la 31 decembrie (euro)
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1.
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2.
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3.
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                   Operator economic,
                                  ....................
                                 (semnătura autorizată)
    ANEXA 3.3
la documentaţia descriptivă     Banca
     ............
     (denumirea)

     SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
     pentru participare la procedura de închiriere
     spaţiu pentru ...........

     Către ........(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă).......
     Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......(denumirea contractului)......, noi ......(denumirea băncii)...., având sediul înregistrat la ....(adresa băncii)....., ne obligăm faţă de .....(denumirea autorităţii contractante)..... să plătim suma de ....(în litere şi în cifre)....., la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
    a) ofertantul ....(denumirea/numele)...... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....(denumirea/numele).......... nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .....(denumirea/numele)........ a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

     Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......... .
     Parafată de Banca .......... în ziua ..... luna .... anul ..... .....

     .....................
     (semnătura autorizată)


    ANEXA 3.4
la documentaţia descriptivă     CERTIFICAT
     de participare la licitaţie cu ofertă independentă

    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........, reprezentant/reprezentanţi legal(i) al/ai ........., întreprindere/asociere care va participa la procedura de licitaţie cu strigare organizată de ......., în calitate de autoritate organizatoare, din data de .......,
     certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ......., următoarele:
    1. persoana prezentă la licitaţie are drept de semnătură pe toate documentele aferente licitaţiei, fără a modifica termenii şi condiţiile prezentate în ofertă;
    2. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi, indiferent de natura lor;
    3. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de unitatea organizatoare;
    4. consimt/consimţim descalificarea mea/noastră de la procedura de licitaţie cu strigare în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă.

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea.

     Data .........

     Ofertant,
     .................
     Reprezentant legal/Reprezentanţi legali,
     ............................
     (semnături)

    ANEXA 3.5
la documentaţia descriptivă     DECLARAŢIE

     Subsemnatul(a), ........, născut(ă) în localitatea ...... la data de ......, fiul (fiica) lui ...... şi al/a ......, asociat(ă)/angajat(ă) al/a ...... în funcţia de ......., cu domiciliul în localitatea ...... str. ......., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, declar următoarele:
     Am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de deţinuţi. Mi s-a adus la cunoştinţă, prin intermediul caietului de sarcini, faptul că deţinuţii pot achiziţiona bunurile prevăzute de art. 151 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, numai în baza cererilor aprobate de către persoanele competente (excepţie de la această regulă făcând bunurile prevăzute de pct. 4 din anexa nr. 1 la procedură), precum şi faptul că bunurile şi produsele care sunt oferite la vânzare prin punctul comercial trebuie să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de deciziile directorului unităţii.
     Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, precum şi faptul că tentativa se pedepseşte.
     Cunosc de asemenea faptul că, în conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a acestei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
     Mă angajez să respect regulile de acces şi să mă supun controlului de specialitate şi antiterorist, ori de câte ori este necesar.
     Declar că atât eu, cât şi ceilalţi asociaţi/administratori/personal angajat din cadrul societăţii nu avem soţul/soţia, rude/afini până la gradul IV inclusiv, pe linie directă sau colaterală, în rândul conducerii unităţii penitenciare ....... în care se desfăşoară licitaţia şi totodată în rândul deţinuţilor încarceraţi în unitatea în care se desfăşoară licitaţia. Existenţa oricărei relaţii din cele menţionate conduce la imposibilitatea participării/excluderea de la procedură.
     Mă angajez ca, pe timpul derulării contractului, să anunţ orice schimbare a situaţiei menţionate anterior, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea sa, administraţiei Penitenciarului/CE/CD/Penitenciarului-Spital .........., sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului, prin intermediul unei simple notificări, fără intervenţia instanţei de judecată sau orice altă formalitate, cu despăgubirea locatorului pentru prejudiciile produse prin acest fapt.
     Dacă în perioada derulării relaţiei contractuale se constată că atât eu, cât şi asociaţii/administratorii/personalul angajat avem soţul/soţia, rude/afini până la gradul IV inclusiv, pe linie directă sau colaterală, în rândul conducerii unităţii penitenciare şi totodată în rândul deţinuţilor încarceraţi, în care se desfăşoară licitaţia, unitatea va putea rezilia unilateral contractul, fără intervenţia instanţei de judecată, printr-o simplă notificare, locatarul având obligaţia să asigure funcţionarea punctului comercial conform obligaţiilor contractuale şi să achite chiria stabilită, până la încheierea unui nou contract cu alt operator economic.
     Mă angajez ca, după semnarea contractului de locaţiune cu destinaţie de punct comercial pentru deţinuţi, personalul civil care va deservi punctul comercial să îşi asume, prin semnare, un angajament de confidenţialitate privind nedivulgarea datelor la care are acces în îndeplinirea sarcinilor de serviciu (date despre deţinuţi, despre locuri sau momente vulnerabile din unitate, despre cadre sau personal contractual, în măsura în care intră în posesia acestor date), precum şi un angajament pe propria răspundere, similar prezentului, din perspectiva legăturilor, directe sau colaterale, cu deţinuţi încarceraţi în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
     În situaţia în care voi fi contactat(ă), prin orice modalitate, de către persoane încarcerate sau aparţinătorii acestora, indiferent de obiectul solicitării lor, voi informa de îndată administraţia locului de deţinere şi voi depune toate diligenţele în vederea prevenirii oricăror încălcări ale prevederilor legale.
     În situaţia în care voi lua cunoştinţă despre săvârşirea unor infracţiuni sau a altor abateri de la normele în vigoare, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie, voi informa de îndată directorul unităţii.
     Nu voi contacta conducerea unităţii penitenciare înainte de semnarea contractului, pe parcursul procedurii de licitaţie şi nici pe durata existenţei relaţiilor contractuale.
     Mă angajez să nu intermediez sau să facilitez stabilirea de legături prin orice mijloace între persoanele încarcerate sau între acestea şi aparţinătorii ori apărătorii lor.
     Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca obligaţiile asumate prin prezentul angajament, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

     Data ........
     Semnătura
     ...................

     Dat în prezenţa
     ................,
     (gradul, numele şi prenumele)

     Semnătura
     ...............
    ANEXA 3.6
la documentaţia descriptivă     TABEL
     cu operatorii economici care nu mai participă la procedura
     de închiriere spaţii din sistemul administraţiei
     penitenciare pentru o perioadă de 1 an de la data
     excluderii/incidentului (Portal ANP)

    
    ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┐
    │Nr. │ Unitatea │ Denumirea │ Datele de │Motivul excluderii/│Numele şi prenumele│ Data │Observaţii│
    │crt.│penitenciară│operatorului│identificare│ incidentului │ asociatului/ │excluderii/ │ │
    │ │ │ economic │ şi adresa │ │ asociaţilor/ │incidentului│ │
    │ │ │ │operatorului│ │ administratorului │ │ │
    │ │ │ │ economic │ │ │ │ │
    ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────┘


     -----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice