Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 76 din 13 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 76 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 19 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10) şi ale art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Prezenta procedură se aplică de:
    a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) operatorii de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia operatorilor sistemului de distribuţie închis."

    2. Articolele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În sensul prezentei proceduri, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) OSD - operatorul de distribuţie a gazelor naturale;
    c) OSD desemnat - operatorul de distribuţie a gazelor naturale desemnat de ANRE să opereze sistemul de distribuţie a gazelor naturale din zona delimitată în care îşi desfăşura activitatea OSD iniţial, astfel încât să nu fie afectată continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali din acea zonă;
    d) OSD iniţial - operatorul de distribuţie a gazelor naturale căruia i-a fost reziliat contractul de concesiune sau retrasă licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    e) SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;
    f) data desemnării - data de începere a perioadei de desemnare;
    g) data preluării operării - data la care obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale sunt preluate de OSD desemnat, în vederea operării; data preluării operării coincide cu data desemnării şi cu data retragerii licenţei OSD iniţial;
    h) Direcţia generală de specialitate - direcţia generală care are în atribuţii acordarea/modificarea/prelungirea/retragerea/ suspendarea autorizaţiilor şi/sau licenţelor în sectorul gazelor naturale;
    i) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) licenţă - licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    k) obiectivele SD - ansamblul compus din conductele de distribuţie a gazelor naturale, magistrale directe, racorduri şi staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare/staţii de măsurare/ posturi de reglare-măsurare/posturi de reglare/posturi de măsurare;
    l) perioadă de desemnare - perioada pentru care, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un operator de distribuţie a gazelor naturale este desemnat să opereze SD din zona delimitată în care îşi desfăşura activitatea OSD iniţial; perioada de desemnare este de maximum 2 ani;
    m) zonă delimitată - zona constituită din unitatea/unităţile administrativ-teritorială/teritoriale în care OSD iniţial desfăşura activitatea de distribuţie a gazelor naturale, în baza licenţei de operare a SD;
    n) GIS - sistem informatic geografic.
    (2) Termenii, expresiile şi abrevierile de la alin. (1) se completează cu termenii prevăzuţi de Lege, precum şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.
    ART. 3
    (1) Desemnarea de către ANRE a unui OSD pentru preluarea operării unui SD se realizează de ANRE în situaţiile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv:
    a) în situaţia în care OSD iniţial i-a fost retrasă licenţa, conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în situaţia în care OSD iniţial i-a fost reziliat contractul de concesiune.
    (2) Rezilierea contractului de concesiune prevăzut la alin. (1) lit. b) atrage retragerea licenţei OSD iniţial, pentru zona delimitată ce face obiectul contractului."

    3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) ANRE demarează procesul de desemnare a OSD în momentul în care a constatat faptul că într-o anumită zonă delimitată sunt îndeplinite condiţiile care determină retragerea licenţei unui OSD.
    (2) Procesul de desemnare prevăzut la alin. (1) începe cu 45 de zile înaintea datei de retragere a licenţei OSD iniţial şi se finalizează odată cu data desemnării OSD.
    (3) În termen de 15 zile de la demararea procesului de desemnare prevăzut la alin. (1), ANRE emite decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1).
    (4) Data retragerii licenţei OSD iniţial, prevăzută la alin. (2), coincide cu data desemnării OSD, prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a)."

    4. La articolul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În vederea desemnării unui OSD, ANRE notifică, în scris, asupra apariţiei condiţiilor de desemnare a unui OSD pentru preluarea operării unui SD următoarele entităţi:
    a) OSD iniţial, prevăzut la art. 3 alin. (1);
    b) toţi ceilalţi OSD concesionari ai serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale;
    c) autoritatea concedentă a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din respectiva zonă delimitată;
    d) autorităţile publice locale din zona delimitată unde urmează a fi retrasă licenţa sau unde urmează a fi reziliat contractul de concesiune.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conţine cel puţin următoarele:
    a) denumirea OSD iniţial, prevăzut la art. 3 alin. (1);
    b) zona delimitată pentru care se desemnează un OSD de ANRE;
    c) data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de desemnare.
    (3) În maximum 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b) comunică şi transmit ANRE:
    a) disponibilitatea pentru a fi desemnaţi ca OSD care preia operarea unui SD;
    b) motivaţia acesteia;
    c) documentele din care să rezulte existenţa resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puţin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român."

    5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    În termen de 10 zile de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (1), OSD iniţial, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), are obligaţia să transmită ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, listele cu privire la:
    a) obiectivele SD amplasate în zona delimitată, conform modelului din anexa nr. 1;
    b) avizele tehnice de racordare la SD, conform modelului din anexa nr. 2;
    c) echipamentele de măsurare a gazelor naturale existente în zona delimitată, conform modelului din anexa nr. 3;
    d) contractele de racordare la SD aflate în derulare la momentul desemnării, conform modelului din anexa nr. 4;
    e) contractele de cofinanţare aflate în derulare la momentul desemnării, conform modelului din anexa nr. 5;
    f) contractele de prestări servicii aflate în derulare, încheiate între OSD iniţial şi operatorii economici autorizaţi ANRE, selectaţi de solicitanţi, pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor necesare racordării la SD;
    g) contractele de distribuţie a gazelor naturale încheiate;
    h) situaţia patrimonială a activelor aferente SD;
    i) situaţia planului de mentenanţă a obiectivelor SD (verificări/revizii tehnice etc.);
    j) situaţia verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale."

    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Desemnarea OSD, prevăzută la art. 3 alin. (1), se realizează prin decizie emisă de preşedintele ANRE, care cuprinde, în principal şi fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) data desemnării OSD;
    b) data preluării operării de către OSD desemnat;
    c) data-limită de încheiere a predării obiectivelor SD;
    d) data-limită de predare a contractelor existente încheiate în considerarea calităţii de OSD, aflate în derulare, respectiv a contractelor de distribuţie a gazelor naturale, a contractelor de racordare la SD, a contractelor de cofinanţare şi/sau a contractelor de prestări servicii pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor necesare racordării la SD;
    e) perioada pentru care este desemnat OSD să opereze SD;
    f) obligaţiile OSD desemnat;
    g) obligaţiile OSD iniţial de a pune la dispoziţia OSD desemnat toate informaţiile, documentele necesare asigurării continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali din zona delimitată;
    h) modificarea condiţiilor de valabilitate a licenţei de operare a SD aferente OSD desemnat, în sensul includerii în anexe a localităţii/localităţilor unde este amplasat SD şi a caracteristicilor tehnice ale SD din zona delimitată, conform prevederilor art. 16 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) specifică preluarea în operare a obiectivelor SD din respectiva zonă delimitată, conform procesului-verbal prevăzut la art. 11 alin. (2).
    (3) Predarea obiectivelor SD, prevăzută la alin. (1) lit. c), este necesară în vederea:
    a) asigurării continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali din zona delimitată;
    b) desfăşurării activităţii de distribuţie a gazelor naturale în zona delimitată, cu respectarea prevederilor art. 25 din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) OSD preia operarea unui SD dintr-o anumită zonă delimitată şi prestează serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale de la data prevăzută la alin. (1) lit. a).
    (5) Datele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se stabilesc în maximum 30 de zile de la data emiterii deciziei de desemnare."

    7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) ANRE prevede, atât în decizia de retragere a licenţei, cât şi în cea de desemnare, că OSD iniţial va fi înlocuit de drept cu OSD desemnat în toate contractele aflate în derulare, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), încheiate în considerarea calităţii de OSD.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) OSD iniţial transferă în totalitate tarifele/sumele încasate în baza contractelor încheiate în considerarea calităţii de OSD, aflate în derulare, respectiv a contractelor de racordare la SD, a contractelor de cofinanţare şi/sau a contractelor de prestări servicii pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor necesare racordării la SD, urmând ca OSD desemnat să achite OSD iniţial contravaloarea lucrărilor deja efectuate de acesta."

    8. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Decizia de desemnare, prevăzută la art. 7 alin. (1), dispune că OSD desemnat este îndreptăţit să folosească obiectivele SD, conform prevederilor art. 108 din Lege."

    9. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) În cazul în care, până la data emiterii deciziei de desemnare a OSD, motivele care au stat la baza emiterii deciziei de retragere a licenţei nu mai subzistă, aceasta îşi încetează aplicabilitatea.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) procesul de desemnare se anulează şi se comunică acest fapt OSD implicaţi."

    10. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) În maximum două zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de desemnare, ANRE publică pe pagina proprie de internet şi transmite autorităţii concedente o notificare privind desemnarea OSD în zona delimitată.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conţine cel puţin următoarele:
    a) prevederile legale în baza cărora a fost desemnat OSD în zona delimitată;
    b) denumirea OSD iniţial căruia i-a fost retrasă licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale pentru zona delimitată;
    c) denumirea OSD desemnat pentru zona delimitată;
    d) perioada de desemnare.
    (3) OSD desemnat are obligaţia să publice decizia de desemnare pe pagina proprie de internet în maximum două zile lucrătoare de la data comunicării."

    11. Articolele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) OSD iniţial are, în principal, următoarele obligaţii referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1):
    a) să pună la dispoziţia OSD desemnat pentru preluarea operării SD din zona delimitată toate documentele şi informaţiile necesare în vederea preluării operării SD respectiv şi să permită accesul la obiectivele aferente SD, anterior datei de desemnare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a);
    b) să pună la dispoziţia OSD desemnat pentru preluarea operării SD din zona delimitată obiectivele aferente SD, anterior datei de desemnare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a).
    (2) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal încheiat între OSD iniţial şi OSD desemnat.
    ART. 12
    (1) Până la data preluării operării prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b), OSD desemnat are obligaţia să efectueze toate demersurile necesare preluării obiectivelor SD însoţite de documentaţiile aferente.
    (2) Ulterior preluării operării, OSD desemnat are, în principal şi fără a se limita la acestea, următoarele obligaţii:
    a) să opereze obiectivele SD din zona delimitată pentru perioada desemnată;
    b) să predea, la finalul perioadei de desemnare, către alt OSD sau concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale din zona delimitată documentele/documentaţiile aferente SD şi obiectivele SD, atât cele preluate de la OSD iniţial, cât şi cele rezultate în urma dezvoltării SD pe durata perioadei de desemnare.
    (3) Obiectivele rezultate în urma dezvoltării SD, precum şi cele preluate în proprietate de la OSD iniţial se predau în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată.
    (4) Ulterior preluării operării, OSD desemnat are următoarele drepturi:
    a) să utilizeze obiectivele SD din zona delimitată;
    b) să recupereze valoarea investiţiilor realizate în zona delimitată, pe perioada desemnată, prin tarifele de distribuţie a gazelor naturale;
    c) să acceseze toate documentele OSD iniţial aferente activităţii de distribuţie din zona delimitată;
    d) să preia personalul şi/sau dotările utilizate de OSD iniţial la desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale în zona delimitată, în condiţiile stabilite de comun acord cu OSD iniţial.
    (5) ANRE poate să îi transmită OSD desemnat, la solicitarea acestuia, caracteristicile tehnice şi datele GIS ale obiectivelor SD, pe care le deţine, în situaţia în care OSD iniţial nu pune la dispoziţia OSD desemnat documentaţiile aferente obiectivelor SD din zona delimitată."

    12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    În cadrul obiectivelor SD, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), intră şi magistralele directe, racordurile şi staţiile de reglare-măsurare/staţiile de reglare/staţiile de măsurare/ posturile de reglare-măsurare/posturile de reglare/posturile de măsurare aferente consumatorilor izolaţi."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (1), OSD iniţial are obligaţia să transmită ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 16 şi 17, cu următorul cuprins:
    "ART. 16
    Transferul de date cu caracter personal între OSD iniţial şi OSD desemnat se realizează în condiţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    15. În tot cuprinsul procedurii, sintagma „zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „zonă delimitată“.
    16. După capitolul V se introduc cinci anexe, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi operatorii economici autorizaţi ANRE pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 13 mai 2020.
    Nr. 76.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    Numărul de înregistrare al OSD iniţial: .........................................
    LISTA
    obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale
    amplasate în zona delimitată, întocmită la data de .....................

┌────┬────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Obiectivul SD │ │
│ │ │ │ │ │ │ │inclus/neinclus│ │
│ │ │Amplasamentul │Tipul │Diametrul│ │ │în anexele │ │
│ │Denumirea │ │materialului│ │Anul │ │Condiţiilor de │Existenţa │
│Nr. │obiectivului│ │ │ │punerii │Nr. de │valabilitate a │cărţii │
│crt.│SD^1 │ │ │ │în │inventar│licenţei^2 │tehnice a │
│ │ ├───────────┬──────────┬──────┬───┼──┬─────────┼─┬───────┤funcţiune│ ├──────┬────────┤construcţiei│
│ │ │Satul/ │Comuna/ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Localitatea│Oraşul/ │Strada│^3 │OL│PE │Ø│Dn │ │ │Inclus│Neinclus│ │
│ │ │ │Municipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───┼──┼─────────┼─┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───┼──┼─────────┼─┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴──┴─────────┴─┴───────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴────────────┘

    ^1 Se completează cu toate obiectivele SD din zona delimitată.
    ^2 Se completează obiectivul SD, cu excepţia staţiilor de reglare-măsurare/staţiilor de reglare/staţiilor de măsurare/posturilor de reglare-măsurare/posturilor de reglare/posturilor de măsurare.
    ^3 Se completează numărul imobilului căruia îi sunt aferente racordul şi postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare.
    Reprezentantul legal al OSD iniţial
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    Numărul de înregistrare al OSD iniţial: .........................................
    LISTA
    avizelor tehnice de racordare la SD, întocmită la data de .................

┌────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Avizul │ │ │
│ │tehnic de│Numele şi │Adresa locului de consum │
│ │racordare│prenumele/│ │
│Nr. ├───┬─────┤Denumirea ├──────┬───┬───────────┬──────────┤
│crt.│ │Dată │clientului│ │ │ │Comuna/ │
│ │Nr.│(zz/ │final │Strada│Nr.│Satul/ │Oraşul/ │
│ │ │ll/ │ │ │ │Localitatea│Municipiul│
│ │ │aaaa)│ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────┼──────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼─────┼──────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴─────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴──────────┘

    Reprezentantul legal al OSD iniţial
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ................................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    Numărul de înregistrare al OSD iniţial: .....................................................................
    LISTA
    echipamentelor de măsurare a gazelor naturale existente
    în zona delimitată, întocmită la data de ..........................

┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │Echipamentul de │Numele şi │ │
│ │ │măsurare a gazelor │prenumele/ │Adresa locului de consum │
│ │ │naturale │Denumirea │ │
│Nr. │ │ │clientului │ │
│crt.│Specificaţii ├────────┬──────────┤final ├──────┬───┬───────────┬──────────┤
│ │ │ │ │deservit de │ │ │ │Comuna/ │
│ │ │Contorul│Corectorul│echipamentul│Strada│Nr.│Satul/ │Oraşul/ │
│ │ │ │ │de măsurare │ │ │Localitatea│Municipiul│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Seria │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Anul fabricaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│1. ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Nr. de inventar │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Data ultimei verificări metrologice a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentului de măsurare a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │Tipul │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Seria │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Anul fabricaţiei │ │ │ │ │ │ │ │
│2. ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Nr. de inventar │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │Data ultimei verificări metrologice a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentului de măsurare a gazelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale (zz/ll/aaaa) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│ │.......................................│ │ │ │ │ │ │ │
│3 ├───────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │
│ │.......................................│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────┴───┴───────────┴──────────┘

    Reprezentantul legal al OSD iniţial
    Numele şi prenumele ................................
    Funcţia ..........................
    Semnătura ..............................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la procedură)
    Numărul de înregistrare al OSD iniţial: .....................................................................
    LISTA
    contractelor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    aflate în derulare la momentul desemnării, întocmită la data de ..................

┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Contractul │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │racordare │Valoarea │Specificaţiile racordului la │ │ │
│ │la sistemul│tarifului│sistemul de distribuţie a │ │Adresa locului de consum │
│ │de │de │gazelor naturale │Numele şi │ │
│Nr. │distribuţie│racordare│ │prenumele/ │ │
│crt.│a gazelor │ │ │Denumirea │ │
│ │naturale │ │ │solicitantului│ │
│ ├───┬───────┼─────────┼────────┬────────────┬─────────┤ ├──────┬───┬───────────┬──────────┤
│ │ │Data │ │Lungimea│Tipul │Diametrul│ │ │ │ │Comuna/ │
│ │Nr.│(zz/ll/│(lei) │ │materialului│ │ │Strada│Nr.│Satul/ │Oraşul/ │
│ │ │aaaa) │ ├────────┼──┬─────────┼───┬─────┤ │ │ │Localitatea│Municipiul│
│ │ │ │ │(m) │OL│PE │(Ø)│(Dn) │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼─────────┼────────┼──┼─────────┼───┼─────┼──────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼─────────┼────────┼──┼─────────┼───┼─────┼──────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼─────────┼────────┼──┼─────────┼───┼─────┼──────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼─────────┼────────┼──┼─────────┼───┼─────┼──────────────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────┴─────────┴────────┴──┴─────────┴───┴─────┴──────────────┴──────┴───┴───────────┴──────────┘

    Reprezentantul legal al OSD iniţial
    Numele şi prenumele ...................................
    Funcţia ................................
    Semnătura ...............................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    Numărul de înregistrare al OSD iniţial: .....................................................................
    LISTA
    contractelor de cofinanţare aflate în derulare
    la momentul desemnării la data de ..........................

┌────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Contractul │ │ │Specificaţiile tehnice ale │ │
│ │de │Valoarea contractului│ │extinderii şi/sau │Adresa locului de consum │
│ │cofinanţare│ │Numele şi │redimensionării conductei de │ │
│Nr. │ │ │prenumele/ │distribuţie a gazelor naturale │ │
│crt.├───┬───────┼──────────┬──────────┤Denumirea ├────────┬────────────┬─────────┼──────┬───┬───────────┬──────────┤
│ │ │Data │Cotă-parte│Cotă-parte│solicitantului│Lungimea│Tipul │Diametrul│ │ │ │Comuna/ │
│ │Nr.│(zz/ll/│OSD │solicitant│ │ │materialului│ │Strada│Nr.│Satul/ │Oraşul/ │
│ │ │aaaa) ├──────────┼──────────┤ ├────────┼───┬────────┼───┬─────┤ │ │Localitatea│Municipiul│
│ │ │ │(lei) │(lei) │ │(m) │OL │PE │(Ø)│(Dn) │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───┼─────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───┼─────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───┼─────┼──────┼───┼───────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴─────┴──────┴───┴───────────┴──────────┘

    Reprezentantul legal al OSD iniţial
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ............................
    Semnătura ................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016