Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 438 din 25 mai 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc 13 noi alineate, alineatele (5)-(17), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru examenul de bacalaureat naţional - 2020 se consideră centru de examen unitatea de învăţământ la care sau înscris cel puţin 30 de candidaţi proveniţi din seria curentă şi/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unităţile de învăţământ care asigură următoarele condiţii:
    a) permit organizarea sălilor de examen astfel încât în fiecare sală să fie repartizaţi candidaţii cu respectarea distanţei de minimum 2 metri unul faţă de altul stânga/dreapta - faţă/spate;
    b) sălile de examen şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeaşi clădire;
    c) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
    d) îndeplinesc condiţiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat naţional nr. 591 din 9.03.2020.
(6) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti nominalizează, până la data de 8 iunie 2020, centrele de examen dintre unităţile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (5) şi centrele zonale de evaluare, precum şi unităţile de învăţământ arondate acestora şi transmite spre aprobare lista acestora în format electronic, până la aceeaşi dată, Comisiei Naţionale de Bacalaureat şi Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.
(7) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte prin decizie a inspectorului şcolar general, până la data de 9 iunie 2020, componenţa nominală a comisiei de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase de final de ciclu de învăţământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(8) Persoanele de contact/informaticienii/Cadrele didactice cu abilităţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri şi care administrează baza de date, sunt desemnaţi de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti cel mai târziu până la data de 15 iunie 2020.
(9) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte în şedinţă publică realizată în sistem de videoconferinţă, prin tragere la sorţi, componenţa comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor şi a persoanelor de contact.
(10) Tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti. Lista se alcătuieşte la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti din listele transmise inspectoratelor şcolare de către unităţile de învăţământ, până la data de 12 iunie 2020. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat naţional şi care nu sunt în situaţie de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat naţional şi nici nu au fost sancţionate disciplinar pentru fapte săvârşite în sesiunile anterioare de examen.
(11) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorţi cu cel mult 7 zile înainte de începerea examenului.
(12) Componenţa comisiilor se consemnează într-un proces-verbal, în care se menţionează şi reprezentanţii societăţii civile care au participat la tragerea la sorţi în sistem de videoconferinţă.
(13) Numărul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaţilor din seria curentă şi/sau din seriile anterioare din unitatea de învăţământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizaţi de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (5).
(14) Pentru unităţile de învăţământ - centre de examen care au un număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor alin. (5) lit. a), comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învăţământ care dispune de spaţii suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
(15) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidaţi şi maximum 1.000 de candidaţi.
(16) Organizarea de centre zonale de evaluare sub sau peste efectivul prevăzut de prezentul ordin se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti la Comisia Naţională de Bacalaureat.
(17) Elevii aflaţi în izolare, elevii confirmaţi pozitiv COVID-19 şi cei cu diferite afecţiuni cronice care au un risc crescut de infecţie şi de a dezvolta complicaţii asociate infecţiei COVID-19 susţin probele examenului naţional de bacalaureat 2020 conform unei proceduri speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii."

    2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se realizează conform unei metodologii realizate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, şi cu Instrucţiunile nr. 29.791 din 20.05.2020 referitoare la organizarea şi desfăşurarea probelor examenului de bacalaureat susţinut de absolvenţii secţiilor speciale germane din România la disciplinele aflate în responsabilitatea părţii române, în anul şcolar 2019-2020."

    4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru candidaţii care provin de la specializările/ calificările autorizate provizoriu, echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi candidaţii, de către o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti candidaţi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori din această unitate."

    5. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide arondarea la centrele de examen din propriul judeţ/municipiul Bucureşti şi a unor candidaţi proveniţi atât din seria curentă, cât şi din seriile anterioare, care au finalizat studiile liceale într-o unitate de învăţământ din alt judeţ/municipiul Bucureşti, astfel încât aceştia să poată susţine examenul într-o unitate de învăţământ din apropierea locuinţei. În aceste situaţii, elevul depune solicitarea la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti din judeţul/municipiul Bucureşti în care doreşte să susţină probele examenului de bacalaureat. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti comunică aprobarea atât candidatului, cât şi unităţii şcolare de provenienţă, care are obligaţia de a transmite documentele candidatului la centrul de examen unde acesta a fost arondat."

    6. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică realizată în sistem de videoconferinţă, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale. Şedinţa publică, realizată în sistem de videoconferinţă, poate fi înregistrată.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact şi informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor. Pentru examenul naţional de bacalaureat - 2020, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent."

    7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/ reprezentanţii legali ai acestuia. Comisia de examen informează candidaţii cu privire la modalităţile de transmitere electronică (adresa de e-mail, pagina web etc.) prin afişare pe uşa fiecărei săli de examen."

    8. La articolul 14, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Rezultatele examenului de bacalaureat naţional se fac publice prin afişare la avizier şi postare pe pagina de internet a unităţii de învăţământ.
    (2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul examenului de bacalaureat naţional, care se afişează atât în format letric, la avizierul unităţilor de învăţământ/centrelor de examen, cât şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare şi a unităţii de învăţământ, sunt următoarele: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, rezultatul/notele obţinut/obţinute la fiecare probă de examen susţinută sau echivalată, media generală, rezultatul final: «reuşit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen».
    (3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ a informaţiilor menţionate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ - centre de examen a acestor informaţii se realizează pentru o perioadă de o lună de la data afişării."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii au obligaţia aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securităţii igienico-sanitare a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020 comunicate de către Comisia Naţională de Bacalaureat.

    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 4.307.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019)
    CALENDARUL
    examenului de bacalaureat naţional - 2020

┌───────┬──────────────────────────────┐
│3-10 │ │
│iunie │Înscrierea candidaţilor │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│11-17 │Echivalarea şi recunoaşterea │
│iunie │competenţelor lingvistice şi │
│2020 │digitale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│22 │Limba şi literatura română - │
│iunie │proba E.a) - proba scrisă │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│23 │Limba şi literatura maternă - │
│iunie │proba E.b) - proba scrisă │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│24 │Proba obligatorie a profilului│
│iunie │- proba E.c) - proba scrisă │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│25 │Proba la alegere a profilului │
│iunie │şi specializării - proba E.d) │
│2020 │- proba scrisă │
├───────┼──────────────────────────────┤
│30 │Afişarea rezultatelor la │
│iunie │probele scrise până la ora │
│2020 │12,00 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│30 │Depunerea contestaţiilor în │
│iunie │intervalul orar 16,00-20,00 │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│1 iulie│Depunerea contestaţiilor în │
│2020 │intervalul orar 8,00-12,00 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│1-4 │ │
│iulie │Rezolvarea contestaţiilor │
│2020 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│5 iulie│Afişarea rezultatelor finale │
│2020 │ │
└───────┴──────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    NOTĂ:
    La solicitarea justificată a comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, susţinerea probei/probelor scrise pe baza subiectului de rezervă, după caz, în după-amiaza aceleiaşi zile sau după finalizarea ultimei probe scrise prevăzute în prezenta anexă, prelungirea perioadei de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor. De asemenea, în funcţie de evoluţia pandemiei COVID-19, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba modificarea Calendarului examenului de bacalaureat naţional - 2020.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016