Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.119 din 13 iulie 2020  privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.119 din 13 iulie 2020 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 617 din 14 iulie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1. a), b). 1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020.

    ART. 2
    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 13 iulie 2020.
    Nr. 2.119.
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Publice

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada │15 iulie 2020-7 august │
│ofertei: │2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│emisiunii: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN: │ROJQC1L9FV15 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol: │R2508AE │
├──────────────┴───────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).

    Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi Titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta │euro │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a │100 euro │
│unui titlu de │ │
│stat │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi │
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(Rata │2% pe an │
│cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│ │
│acumulării │12 august 2020 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────┬───────────┤
│Perioada de │De la, │până la, │
│dobândă │inclusiv │inclusiv │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│ │12 august │11 august │
│ │2020 │2021 │
│ │12 august │11 august │
│ │2021 │2022 │
│ │12 august │11 august │
│ │2022 │2023 │
│ │12 august │11 august │
│ │2023 │2024 │
│ │12 august │11 august │
│ │2024 │2025 │
├──────────────┼───────────┴───────────┤
│Plata dobânzii│Anuală │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │12 august 2020 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │3 august 2021, 3 august│
│Data de │2022, 3 august 2023, 1 │
│înregistrare │august 2024, respectiv │
│ │1 august 2025 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de │12 august 2021, 12 │
│plată a │august 2022, 12 august │
│dobânzii │2023, 12 august 2024, │
│(cuponului) │respectiv 12 august │
│ │2025 │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├──────────────┬───────────┬───────────┤
│Rambursare la │12 august │ │
│scadenţă (Data│2025 │ │
│scadenţei) │ │ │
├──────────────┴───────────┴───────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul │
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri de│
│Plata │stat denominate în euro│
│dobânzilor │atât prin intermediul │
│(cupoanelor) │membrilor Sindicatului │
│şi a │de Intermediere, cât şi│
│principalului │prin intermediul │
│pentru │participanţilor la │
│emisiunea │sistemul Depozitarului │
│denominată în │Central autorizaţi în │
│euro │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central. │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│ │
│/admiterilor │13 august 2020 │
│la │ │
│tranzacţionare│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │sunt irevocabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │nu sunt modificabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │7 august 2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │10 august 2020 │
│tranzacţiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│decontării │ │
└──────────────┴───────────────────────┘    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Publice

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada │15 iulie 2020-7 august │
│ofertei: │2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│emisiunii: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN: │RO5ERS91KH22 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol: │R2208A │
└──────────────┴───────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).

    Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi Titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta │lei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a │100 lei │
│unui titlu de │ │
│stat │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│Sistemul de │S.A., bd. Carol I nr. │
│decontare │34-36, etajele 3, 8 şi │
│ │9, sector 2, cod poştal│
│ │020922, Bucureşti │
├──────────────┴───────────────────────┤
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(Rata │4% pe an │
│cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│ │
│acumulării │12 august 2020 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼──────────┬────────────┤
│Perioada de │De la, │până la, │
│dobândă │inclusiv │inclusiv │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │12 august │11 august │
│ │2020 │2021 │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │12 august │11 august │
│ │2021 │2022 │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│Plata dobânzii│anuală │ │
│(cuponului) │ │ │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│Data de │ │ │
│începere a │12 august │ │
│acumulării │2020 │ │
│dobânzii │ │ │
│(cuponului) │ │ │
├──────────────┼──────────┴────────────┤
│Data de │3 august 2021, │
│înregistrare │respectiv 3 august 2022│
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de │12 august 2021, │
│plată a │respectiv 12 august │
│dobânzii │2022 │
│(cuponului) │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (Data│12 august 2022 │
│scadenţei) │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├──────────────┬──────────┬────────────┤
│Agent de plată│ │ │
│pentru │ │ │
│emisiunea în │ │ │
│lei (dobândă │ │ │
│şi valoare │ │ │
│nominală) │ │ │
├──────────────┼──────────┴────────────┤
│Banca │Str. George Bariţiu nr.│
│Transilvania │8, Cluj-Napoca │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│ │
│/admiterilor │13 august 2020 │
│la │ │
│tranzacţionare│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │sunt irevocabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │nu sunt modificabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data Alocării │7 august 2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │10 august 2020 │
│Tranzacţiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│Decontării │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor Publice

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada │15 iulie 2020-7 august │
│ofertei: │2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│emisiunii: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN: │RO01NZFW1VW3 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol: │R2408A │
└──────────────┴───────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).

    Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi Titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Valuta │lei │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a │100 lei │
│unui Titlu de │ │
│stat │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi │
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │4,50% pe an │
│cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data începerii│ │
│acumulării │12 august 2020 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼──────────┬────────────┤
│Perioada de │De la, │până la, │
│dobândă │inclusiv │inclusiv │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │12 august │11 august │
│ │2020 │2021 │
│ │12 august │11 august │
│ │2021 │2022 │
│ │12 august │11 august │
│ │2022 │2023 │
│ │12 august │11 august │
│ │2023 │2024 │
├──────────────┼──────────┴────────────┤
│Plata dobânzii│Anuală │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │12 august 2020 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data de │3 august 2021, 3 august│
│înregistrare │2022, 3 august 2023, │
│ │respectiv 1 august 2024│
├──────────────┼───────────────────────┤
│Datele de │12 august 2021, 12 │
│plată a │august 2022, 12 august │
│dobânzii │2023, respectiv 12 │
│(cuponului) │august 2024 │
├──────────────┴───────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data│12 august 2024 │
│scadenţei) │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├──────────────────────────────────────┤
│Agent de plată pentru emisiunea în lei│
│(dobândă şi valoare nominală) │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Banca │Str. George Bariţiu nr.│
│Transilvania │8, Cluj-Napoca │
├──────────────┴───────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│ │
│/admiterilor │13 august 2020 │
│la │ │
│tranzacţionare│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │sunt irevocabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │nu sunt modificabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │7 august 2020 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │10 august 2020 │
│tranzacţiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │12 august 2020 │
│decontării │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016