Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.107 din 28 mai 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.107 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 468 din 3 iunie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. II şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale art. 120 şi 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 798.580 din 25.05.2020,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, la capitolul I „Termenul de depunere a declaraţiei“, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1.1, cu următorul cuprins:
    "1.1 În anul 2020, declaraţia se depune:
    - până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
    - până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale, pentru anul 2019;
    - până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private."

    3. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, după capitolul I „Termenul de depunere a declaraţiei“ se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cu următorul cuprins:
    "I^1. Instrucţiuni pentru contribuabilii care aplică prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    Contribuabilii care depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I până la data de 30 iunie 2020 inclusiv şi beneficiază de bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:
    1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.
    2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:
    - bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
    3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.
    4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:
    - bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există
    obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
    – completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.
    5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:
    - bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
    – completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.
    6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:
    - bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;
    – bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
    7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia.
    - completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.
    – completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular."

    4. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul IV, după pct. 33, sintagma „Secţiunea a 5-a «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curent㻓 se înlocuieşte cu sintagma: „Secţiunea a 5-a «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019.»“
    5. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul IV, punctul 34 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "34. Secţiunea se completează pentru a evidenţia obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019 şi, dacă este cazul, bonificaţia/bonificaţiile de care contribuabilii beneficiază potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, respectiv:
    a) bonificaţia pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la 30 iunie 2020 inclusiv, dacă declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Codul fiscal se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv;
    b) bonificaţia pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30 iunie 2020 inclusiv.
    Bonificaţia prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia de acordare a bonificaţiei prevăzută la lit. a), caz în care se aplică ambele bonificaţii.
    34.1. Subsecţiunea 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019»
    Subsecţiunea se completează de contribuabilii care au obligaţia completării capitolului I din formular, pentru veniturile realizate în anul 2019.
    Rd. 1. Impozitul pe venitul realizat - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul realizat, stabilit de contribuabil pentru anul de impunere.
    Se însumează impozitul datorat pe venitul realizat înscris la capitolul I din declaraţie, respectiv sumele înscrise la:
    - rd. 8 «Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat» de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 1;
    – rd. 4 «Impozit anual» de la lit. B, subsecţiunea 2, secţiunea 1;
    – rd. 10. «Diferenţă de impozit de plată» de la lit. B, secţiunea 2;
    Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    - rd. 5. «Total impozit anual datorat» de la secţiunea 4.
    Rd. 1.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.
    Rd. 1.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.
    Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi sumele înscrise la rd. 1.1 şi rd. 1.2, după caz.
    Rd. 2 Contribuţia de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită la rd. 3 de la cap. I secţiunea 3 subsecţiunea 1.
    Rd. 2.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.
    Rd. 2.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.
    Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 2 şi sumele înscrise la rd. 2.1 şi rd. 2.2, după caz.
    Rd. 3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită la rd. 3 de la cap. I secţiunea 3 subsecţiunea 2.
    Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    Rd. 3.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.
    Rd. 3.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.
    Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 3 şi sumele înscrise la rd. 3.1 şi rd. 3.2, după caz.
    Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    34.2. Subsecţiunea 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal»
    Subsecţiunea se completează pe baza datelor declarate anterior de contribuabili în capitolul II din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, formular aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală nr. 49/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    Subsecţiunea se completează de contribuabilii care:
    a) în anul 2019 au obţinut venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal şi care beneficiază de bonificaţia/bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020;
    b) în anul 2019 au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal, şi anume:
    - persoanele fizice care au completat capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 prin bifarea lit. B;
    – persoanele fizice care au completat capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2 prin bifarea lit. B sau C, după caz,
    din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aprobată prin ordinul menţionat.
    Rd. 1 Impozitul anual pe venit - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului anual pe venit datorat, stabilit de contribuabil pe veniturile anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.
    Se însumează impozitul anual pe venit datorat înscris la capitolul II din formularul «Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice», respectiv sumele înscrise la:
    - rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 1;
    – rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecţiunea 2, secţiunea 1;
    – rd. «Total impozit anual» de la lit. B, subsecţiunea 3, secţiunea 1.
    Rd. 1.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.
    Rd. 1.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.
    Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi sumele înscrise la rd. 1.1 şi rd. 1.2, după caz.
    Rd. 2 Contribuţia de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită de contribuabil la capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 rd. 2 din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    Rd. 2.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.
    Rd. 2.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.
    Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd.2 şi sumele înscrise la rd. 2.1 şi rd. 2.2, după caz.
    Rd. 3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită de contribuabil, la capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2 din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru situaţia în care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.
    Rd. 3.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.
    Rd. 3.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.
    Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 3 şi sumele înscrise la rd. 3.1 şi rd. 3.2, după caz."    ART. II
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 28 mai 2020.
    Nr. 1.107.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 139/2020)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016